На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Управлння мжнародною конкурентоспроможнстю пдприємства

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 18.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Національний  університет «Львівська політехніка» 

Кафедра ММП 
 

Індивідуальна робота
з дисципліни
«Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» 
 
 
 
 
 
 

Виконала:
Студентка групи ЕМЕм-51
Фірстова  О. Ю. 

Прийняла:
Горбаль Н. І. 
 
 
 
 
 
 

Львів 2006
Зміст
Вступ 3
1. Загальна  характеристика ТзОВ «Елекс» 4
2. Аналіз  типу ринку, на якому функціонує  підприємство 7
3. Обчислення  інтенсивності конкуренції в  галузі 7
4. Аналіз  конкурентних переваг підприємства 9
5. Моніторинг основних конкурентів підприємства 13
6. SWOT-аналіз підприємства 15
7. Оцінка  міжнародної конкурентоспроможності  підприємства 20
8. Розробка  стратегії діяльності підприємства  на внутрішньому і зовнішньому  ринках 24
9. Опис  особливостей системи управління конкурентоспроможністю на підприємстві 25
10. Аналіз  ролі підприємства на національному  та міжнародному рівні 25
11. Методи  регулювання конкуренції, які  застосовують щодо підприємства  та галузі 27
12. Оцінка  можливостей підприємства щодо  участі у глобальній конкуренції 28
Висновки 29
Список  використаних джерел 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вступ
      Розвиток  світової економіки на сучасному  етапі характеризує глобалізація ринків, посилення конкуренції, трансформація  світових систем господарювання [1, с. 4]. Дані процеси зумовлюють посилення конкуренції не тільки між виробниками на внутрішніх ринках, але й міжнародну конкуренцію. Глобалізація дає підприємствам з різних країн доступ до джерел сировини, до можливості використовувати світові досягнення науки і техніки. Все це сприяє інноваційному розвитку підприємств, при цьому посилюючи конкуренцію між ними. Тому для кожногоо підприємства. Яке функціонує або збирається функціонувати на світовому ринку таким важливим є налагодження ефективного процесу управління конкурентоспроможністю, зокрема міжнародною. Метою даного індивідуального завдання є поетапна розробка системи управління міжнародною конкурентоспроможністю для львівської компанії (ТзОВ «Елекс»), яка є виробником програмного забезпечення, яке вона в основному експортує на закордонні ринки.
      Практична цінність даної роботи полягає у  можливості використання її результатів  для удосконалення системи управління міжнародною конкурентоспроможністю у ТЗоВ «Елекс» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Загальна характеристика  ТзОВ «Елекс»

      ELEKS Software Ltd – львівська аутсорсингова ІТ-компанія, що займається розробкою програмного забезпечення на замовлення.

Компанія  має досвід роботи у таких галузях:
Промисловість Фінанси та Інвестиції
Медицина
Електронний Уряд
Транспорт та Комунікації Сфера розваг
Торгівля
Освіта
Членство  в міжнародних  асоціаціях та об’єднаннях:
Gold Microsoft Certified Partner
Fort-Ross Information Technology Services
Ukrainian Association of Software Developers
American Chamber of Commerce in Ukraine
Основні клієнти:
Eagle Investment Systems, Mellon Financial Corporation (США)), TraderProfile, LLC (США), Уряд о. Джерсі (Великобританія), John Gibbon & Sons, Ltd (Кіпр), Fisher Technical Services, Inc (США), Xitec Software plc (Великобританія), Львівська  Обласна Державна Адміністрація (Україна), філія Магістральні нафтопроводи “Дружба”, ВАТ “Укртранснафта” (Україна), Міжнародна клініка відновлювального лікування (Україна), Інформаційно-аналітичне митне управління (Україна).
      На  сьогоднішній день у компанії працює 180 людей. Організаційна структура компанії представлена на рис.1.1.

            Компанія спеціалізується  на послугах та написанні програмних продуктах на мовах програмування  і в середовищах, поданих у  таблиці 1.1.

      В основному компанія працює на закордон, тобто займається аутсорсингом. 98% доходів компанії приносить розробка великих програмних продуктів. Також компанія має власний відділ Дизайну, який більше орієнтований на національного споживача і на власні потребі фірми. Компанія постійно розвивається, збільшуючи свої розміри та обороти. На рис. 1.2 підставлено динаміку зростання кількості працівників на підприємстві.

Рис. 1.1. Організаційна структура Компанії

 

Рис. 2.1. Динаміка зростання чисельності працівників компанії 
 
 

Таблиця 1.1
Спеціалізація компанії «Елекс»
Технічний досвід
Середовища Мови
  Delphi
  Visual C++
  C++ Builder
  Visual Basic
  Visual J++
  J Builder
  Borland C++
  Turbo Pascal
  
  Object Pascal
  C/C++
  Assembler
  Basic
  Forth
  Fortran
  Java
  ADA95
  J/VB/PERL Script
  
Desktop СУБД SQL СУБД
  Paradox
  dBase
  Access
  FoxPro
  
  Interbase
  Oracle
  Informix
  Sybase
  SQL Anywhere
  MS SQL
  MySQL
  
Досвід Засоби управління проектами
  OLE, COM, ActiveX, DCOM, COM+(MTS)
  CORBA
  client/server, multitier
  DAO, RDO, ADO, RDS, MSDAC…
  SQL DBMS, Desktop DBMS
  WinNT system tools and drivers
  embedded systems
  3D graphics (OpenGL)
  engineering graphics
  
  TeamShare's TeamTrack
  Microsoft Project
  Microsoft Team Manager
  Rational Rose
  Visual Modeler
  Visual SourceSafe
  Borland TeamSource
  AIDE2000
Дослідження у сфері розробки програмного  забезпечення
  Distributed Object Systems
  Context propagation in object systems (ex.: transaction context propagation);
  Object groups externalization/internalization for macrocomponent design;
  Repositories
  Transaction process, MTS
  XML
  UML, XMI
 
      ELEKS Software ltd готується до отримання  сертифікації ISO9001, а також планує  працювати над отриманням CMM level 3 сертифікації. Компанія активно  працює над розширенням свого  бізнесу та пошуком нових стратегічних  партнерів та представництв за кордоном.
Предмет конкуренції – програмний продукт.
Об’єкт  конкуренції – споживач (покупець) програмного продукту. Це можуть бути як окремі фізичні особи, так і підприємства і держані установи.
      У конкурентній боротьбі компанія Елекс використовує як цінову (в основному за рахунок більш низьких, ніж за кордоном, рівнів оплати праці), так і нецінову (реклама, просування, підвищення якості, диференціація продукції) види конкуренції. Причому в основному конкуренція є предметною, тобто між аналогічними об’єктами, що задовольняють ту саму потребу. Конкуренція здебільшого відбувається на національному та міжнаціональному  рівнях. 
 

2. Аналіз типу ринку, на якому функціонує підприємство
      Компанія  «Елекс» функціонує на ринку монополістичної конкуренції (ринок аутсорсингу програмного забезпечення). Відповідність саме цьому типу ринку пояснюється наступним:
  На цьому ринку існує значна кількість підприємств, що обмежує їх вплив на ринок.
  Товари (програмні продукти) характеризуються і реальними. І умовними відмінностями, і умови продажу їх відрізняються.
  Економічне суперництво на ринку веде до цінової і нецінової конкуренції.
  Вступ у галузь є порівняно легким [1, с. 9].
  Аналіз  ринку за допомогою моделі Портера  представлено на рис. 2.1. 
   
   

3. Обчислення інтенсивності конкуренції в галузі
      Для більш глибокого аналізу конкуренції  на ринку необхідно розрахувати коефіцієнт концентрації, індекс Лінда та індекс Герфіндаля-Гіршмана [1, с. 16] (табл. 3.1)
Таблиця 3.1
Розрахунок  інтенсивності конкуренції в  галузі
№ з/п Коефіцієнт Формула Значення Характеристика Джерело даних
1. Коефіцієнт  концентрації CR4=(OP1+OP2+OP3+OP4)/OPзаг 21.71% Тип ринку - монополістична конкуренція Табл. 3
2. Індекс Лінда Il=1/2 * ((k1/(k2+k3+k4)/3 + ((k1+k2)/2)/((k3+k4)/2)+ (k1+k2+k3)/3/k4))*100% 396.69% Тип ринку - монополістична конкуренція  Табл. 3
3. Індекс Герфіндаля-Гіршмана H = ?ki^2 194.08 Тип ринку - монополістична конкуренція Табл. 3
 
Таблиця 3.2
Обсяги  реалізації основних український IT-підприємств та загальний обсяг ринку [2, с. 10]
№ з/п Компанія Обсяги реалізації, млн. дол. США Частка ринку, %
1 Елекс 1.4 2
2 Miratech 8.5 12.14
3 Softserve 4.5 6.43
4 SoftLine 0.8 1.14
  Обсяг ринку 70 100
      Аналіз  усіх трьох коефіцієнтів підтверджує, що тип ринку, на якому функціонує компанія Елекс, належить до типу «монополістичної конкуренції». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Аналіз конкурентних  переваг підприємства
Нижче наведені основні конкурентні переваги переваги ТзОВ «Елекс»
   за відношенням до об’єкту: зовнішні – дешева робоча сила; внутрішні – кваліфіковані кадри, високий технологічний рівень.
   За сферою виникнення: висока організаційна культура (культурні), достатнє фінансування НДДКР і навчання персоналу, висока кваліфікація кадрів (економічні).
   За змістом фактора переваги – технологічність рішень, конкурентна ціна, після продажна підтримка продукту.
   За методом отримання переваги - навчання, впровадження ноу-хау у сфері розробки програмного забезпечення,
   За місцем реалізації переваги – галузь – сильна конкуренція в галузі, наявність галузевого центру науково-технічної інформації.
Розглянемо  у вигляді схеми (рис. 4.1) фактори конкурентоспроможності товару (програмного продукту), галузі, регіону та країни.

Рис. 4.1. Фактори конкурентоспроможності товару (програмного продукту), галузі, регіону та країни
У наступній  таблиці (табл. 4.1) нами більш детально буде розглянуто Зовнішні фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства і дано їх коротку характеристику.
Табл. 4.1
Зовнішні  фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Зовнішні  фактори Характеристика
1. Рівень  конкурентоспроможності країни Наразі рівень загальної конкурентоспроможності є низьким.
2. Рівень  конкурентоспроможності галузі Достатньо високий, в основному по причині наявності дешевої порівняно із Заходом достатньо висококваліфікованої сили.
3. Рівень  конкурентоспроможності регіону Львівський  регіон є достатньо конкурентоспроможним, зокрема через велику кількість  підприємств ІТ-галузі та розміщення у прикордонному регіоні
4. Державна підтримка малого і середнього бізнесу у регіоні Дуже низький  рівень.
5. Правове  регулювання функціонування економіки  країни і регіонів Відсутність законодавство  про специфіку галузі. Нечітке  законодавство у сфері інтелектуальної  власності. Проблеми з визначенням об’єкту при експорті та інші.
6. Відкритість  суспільства і ринків Поступовий  розвиток інтеграційних процесів, достатньо відкритий ринок
7. Науковий  рівень управління економікою Низькі інвестиції у НДДКР та освіту
8. Національна  система стандартизації та сертифікації У даній галузі відсутня, сертифікація проводиться  за міжнародними нормами
9. Державна  підтримка науки та інноваційної  діяльності Низька
10. Державна підтримка розвитку людини Низька
11. Податкові  ставки в країні і регіонах Достатньо високі, негнучкі
12. Відсоткові  ставки в країні і регіонах Достатньо високі, негнучкі
13. Наявність  дешевих і доступних природних  ресурсів Наявність дешевої  робочої сили
14. Система  підготовки і перепідготовки  управлінських кадрів в країні Відбувається за рахунок самих організації із використанням іноземних фахівців
 
Наступна  таблиця представляє собою аналіз внутрішніх факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
 
 
 
 
 
 

Табл. 4.2
Внутрішні фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Внутрішні фактори Характеристика
1. Структурні  
1.1 Виробнича  структура організації Досить гнучка
1.2. Місія  організації Сформульована недостатньо чітко
1.3. Організаційна  структура Матрична з  елементами лінійно-функціональна
1.4. Спеціалізація і концентрація виробництва Висока
1.5 Рівень уніфікації, стандартизації продукції, яку випускають і складових частин виробництва Нестандартизована
1.6. Облік  і регулювання виробничих процесів Несистематичний
1.7. Персонал Висококваліфікований, достатньо дешева робоча сила
1.8. Інформаційна  та нормативно-методична база  управління Розроблена  документація по принципах управління компанією
1.9. Сила  конкуренції на вході і виході  з системи Сила конкуренції  на виході вища за конкуренцію на вході
2. Ресурсні  
2.1. Постачальники Майже відсутні
2.2 Доступ  до якісної дешевої сировини  і інших ресурсів Дешева робоча сила
2.3. Облік  і аналіз використання всіх  видів ресурсів за всіма стадіями  життєвого циклу крупних організацій відсутній
2.4. Функціонально-вартісний аналіз продукції, що випускається відсутній
2.5. оптимізація  ефективності використання ресурсів Низький рівень
3. Технічні  
3.1. Патентований  товар Відсутня (специфіка  аутсорсінгу)
3.2. патентована  технологія Відсутня (специфіка  аутсорсінгу)
3.3. Обладнання Високоякісне, професійна серверна, система енергозбереження
3.4. Якість  виготовлення товару Вище середньої
4. Управлінські  
4.1. Менеджери Потрібне удосконалення  ефективності роботи
4.2. Аналіз  виконання законів організації  
4.3. Організація постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів за принципом «Точно в термін» Відсутнє
4.4. Функціонування  системи менеджменту Середнє
4.5. Функціонування  системи управління якістю в  організації Поступовий  розвиток
4.6. Здійснення  внутрішньої та зовнішньої сертифікації продукції і систем Здійснюється
5. Ринкові  
5.1. Доступ  до ринку ресурсів, необхідних  організації Майже вільний
5.2 Доступ  до ринку нових технологій Майже вільний
5.3. Лідируючі  позиції на ринку товарів 5 місце в  галузі
5.4 Ексклюзивність  товарів організації відсутня
5.5 Ексклюзивність  каналів розподілу відсутня
5.6 Ексклюзивність  реклами товарів організації відсутня
5.7 Ефективна система стимулювання збуту і після продажного обслуговування наявна
5.8 Прогнозування політики ціноутворення і ринкової інфраструктури відсутня
6. Ефективність  функціонування організації середня
6.2 Інтенсивність  використання капіталу  Середня
6.3 Фінансова  стійкість функціонування організації Середня
6.4. Частка  експорту наукомістких товарів висока
 
Аналіз  конкурентних переваг підприємства дасть нам змогу порівняти  їх із конкурентними перевагами інших  виробників схожої продукції, що буде зроблено  у подальших підрозділах  роботи. 
 
 

5. Моніторинг основних  конкурентів підприємства
      Зважаючи  на високу конкуренцію в галузі, Компанії необхідно проводити моніторинг своїх конкурентів. Для моніторингу  конкурентів у даній роботі ми обрали за основу чотири діагностичні компоненти аналізу діяльності конкурентів  за М. Портером [1, c. 44], які для більшої наочності були зведені у табл. 5.1.
      Основними конкурентами ТзОВ «Елекс» на сьогодні є компанії Miratech, SoftServe та SoftLine.
      Компанію  SoftServe було створено в 1993 році для розробки програмного забезпечення на замовлення та надання консультаційних послуг для клієнтів в Сполучених Штатах Америки. Першим клієтом SoftServe була компанія General Electric Corp. В SoftServe використовуються Software Manufacturing CycleSM, власна система інтерактивного керування проектами SSExplorer. Надає повний спектр послуг з впровадження інформаційних систем управління підприємством, розробки програмного забезпечення, використовуючи традиційні та новітні технології, від корпоративних інформаційних систем та конкретних рішень для вертикальних ринків до Інтернет-рішень, портативних та бездротових пристроїв. Основні галузі: будівництво; охорона здоров'я; банківська та страхова діяльність; торгівля; урядові та громадські організації; бізнес послуги; логістика та дистрибуція; виробництво; транспорт тощо. [3].
      Компанія  Softline - вітчизняний розробник сучасних інформаційних систем керування. Основні напрямки роботи: управлінський консалтинг та реінжиніринг у галузі інформаційних технологій; створення корпоративних інформаційних систем високої складності; постачання, впровадження і супровід власних програмних продуктів, створених на базі технології й інструментарію Megapolis™; проектна інтеграція інформаційних систем; створення рішень в галузі Інтернет-технологій, в тому числі у сфері е-бізнесу, а також розробка і підтримка Web-порталів; створення комплексів інструментальних засобів моделювання, розробки, модифікації і супроводу корпоративних інформаційних систем підприємств різної спрямованості; впровадження і супровід ділових інтелектуальних систем, в основу яких покладені корпоративні сховища даних; навчання технічних фахівців і системних адміністраторів у Навчальному центрі Softline [4].
Компанія Miratech  - міжнародна ІТ та консалтингова корпорація з головним офісом у м. Київ. Має досвід участі у міжнародних проектах та оптимізації бізнес-рпоцесів з 1989 року. У 2003 році успішно пройшла атестацію по стандартах СММ 3-го рівня. У 2001 році сертифікована за стандартами ISO 9001:2000.  працює з компаніями, що входять у список Fortune 1000. Послуги з розробки програмного забезпечення, створенню та підтримці віддалених центрів по розробці програмного забезпечення, ІТ послуги, створення та управління ІТ-інфраструктурою, послуги з оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, включаючи збір, введення та обробку даних [5]. 

      Таблиця 5.1
      Моніторинг  конкурентів ТзОВ  «Елекс» за компонентами аналізу
Компоненти  аналізу Компанії-конкуренти
Miratech SoftServe SoftLine
1. Майбутні  цілі Укріплення  позиції лідера на ринку Захоплення  лідируючих позицій на ринку Захоплення  додаткових сегментів ринку 
2. Припущення Висока оцінка себе як конкурента Завищена оцінка себе як конкурента Реалістична оцінка себе як конкурента
3. Поточна  стратегія Стратегія захоплення ринку Стратегія лідерства  за витратами Стратегія диференціації
4. Можливості Добре налагоджені  зв’язки, висока репутація, кваліфікований персонал, Широка  мережа збуту
Високий рівень корпоративної культури
Порівняно низькі витрати на персонал, Налагоджена система пошуку та відбору персоналу
Конкурентні переваги на певних нішах Високий рівень корпоративної культури
      Наведений вище моніторинг не є дуже детальним  через недоступність та брак інформації. Але проведений  аналіз показує, що усі три конкуренти є дуже сильними і потребують постійного моніторингу з боку Компанії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. SWOT-аналіз підприємства
      Для оцінки конкурентоспроможності підприємства дуже важливо оцінити його сильні та слабкі сторони, а також виявити  зовнішні та внутрішні можливості та загрози. Достатньо зручним інструментом для цього є SWOT-аналіз, який для ТзОВ «Елекс» представлено на рис. 4. Але спочатку розглянемо детальніше сильні та слабкі сторони, а також проаналізуємо загрози та можливості.
Аналіз  стратегічних чинників зовнішнього середовища
  Таблиця 6.1
Аналіз  позитивних можливостей ТзОВ «Елекс»

 Фактор

Ймовірність здійснення Важливість  впливу
Висока 7-10
Середня 4-6
Низька 1-3 Висока 7-10
Середня 4-6
Низька 1-3
1. Можливість  злиття     3 7    
2. Політичні  зміни     3     3
3. Можливість географічного розширення ринку 9     7    
4. Недоліки  в існуючих конкурентних позиціях 8     8    
5. Висока  ефективність системи просування  послуг в галузі   6   9    
6. Наявність  незабезпечених потреб   6   9    
 
 
 
 
 
 

Ймовірність
здійснення
можливості 
 
 

                        

                               10                              5      0 

Важливість  впливу
Рисунок 6.1. Матриця сприятливих можливостей
      Як  видно з рис. 6.1. основну увагу компанії слід звернути на можливості географічного розширення ринку та недоліки в існуючих конкурентних позиціях. Також важливо визначити ще незадоволені потреби споживачів.
      Таблиця 6.2
Аналіз  ризиків ТзОВ «Елекс»

Фактори

Ймовірність здійснення Важливість  впливу
Висока 7-10
Середня 4-6
Низька 1-3 Висока 7-10
Середня 4-6
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.