Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Авторське право реклами

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 19.05.2012. Год: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


                                              
ЗМІСТ
ВСТУП
1.Авторське   право  реклами.
2.Законодавство   про рекламу.
3.Автор  як   власник   реклами.
ВИСНОВОК
СПИСОК  ВИКОРИТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     ВСТУП 

Загальновідомо, що реклама є однією з рушійних сил  ринкової економіки, і якщо остання  є кораблем, то реклама  є вітром, який повинен  постійно дути, щоб  корабель плив у відповідному напрямку. Суть реклами полягає в пропонуванні широкому колу потенційних споживачів певного товару (послуги), який або тільки з’являється на ринку і намагається «заявити про себе», або ж намагається розширити коло своїх споживачів шляхом, як сьогодні модно говорити, «просування бренду». Проте це абсолютно неможливо без використання об’єктів авторського права, адже разом з торговельною маркою, фірмовим найменуванням чи географічним позначенням вони своєю оригінальністю, неповторністю та творчим характером опосередковано формують обличчя товару (послуги), компанії, підвищують лояльність споживача тощо. Кожен рекламний відео-, аудіоролик так чи інакше стосується об’єктів авторського права. Якщо враховувати, що факт захисту останніх, в найбільш загальному порядку, гарантується статтею 54 Конституції України, що є нормою прямої дії, можна стверджувати, що дане питання набирає ще більшої ваги, адже наряду з загальними вимогами до реклами (Розділ ІІ Закону України «Про рекламу») постає питання   добросовісного використання та захисту об’єктів авторського права. 

Для початку потрібно наголосити на змінах до Закону, що є важливими  для усіх трьох  співвідношень. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про рекламу» (надалі – Закон) в редакції від 3 лютого 2004 року (Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності, № 1407-IV) реклама перестала бути предметом авторского права. Зокрема, у новій редакції статті вказано, що використання в рекламі об’єктів авторського і (або) суміжних прав здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право і суміжні права. Логіка законодавця в тому, що реклама не може бути предметом авторського права, адже під предметом авторського права розуміються суспільні відносини цивільно-правового характеру (майнові та особисті немайнові відносини), що складаються у сфері авторського права та суміжних прав, а реклама є лише одним із способів використання об’єктів авторського права. В новій редакції статті основним центром ваги є слово «використання», застосування якого цілком відповідає вимогам статей 14 та 15 Закону, тобто є ключовим як для особистих немайнових, так і майнових прав автора. Стаття 441 ЦК України визначає, що розуміється під терміном «використання твору». Зокрема, таким є опублікування (випуск в світ), відтворення у будь-який спосіб та у будь-якій формі, переклад та інші випадки встановлені статтею та законом.
Як  вирішення проблеми пропонувалося визнання переривання рекламою кінофільмів похідним твором, адже в такому разі на базі одного твору створюється  зовсім інший –  новий твір. Проте  дане твердження суперечить законодавству, адже як вказано в Законі про авторство, похідним твором є твір, який є творчою переробкою іншого існуючого твору. В даному разі скоріше потрібно говорити про монтаж кінофільму разом з блоком реклами чи окремими рекламними роликами, за показ яких канал отримує гроші, а не про творчий задум на створення нового твору. Окрім того, у разі визнання такого «твору» похідним, потрібно визнати канал власником похідного твору з усіма правами та обов’язками, що виникають з факту створення твору, що в даному разі суперечить законодавству України.м.ння добросовісного використання та захисту об’єктів авторського права. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.АВТОРСЬКЕ   ПРАВО  РЕКЛАМИ. 

Останнім  часом з'явилася  стійка асоціація реклами з поняттям «креатив» *. Проте ще більш стійкий зв'язок існує між поняттям «креатив» і авторським правом. Як ви, ймовірно, вже здогадалися, ця стаття буде присвячена авторському праву в рекламі.
Найчастіше  про авторське  право в рекламі  згадують занадто  пізно, коли необхідно  терміново вирішувати проблему гострої  «головного болю», викликаної наплювацьким ставленням до належного оформлення всіх питань, пов'язаних з охороною авторських прав.Стосовно до реклами існують три найбільш часто зустрічаються виду «головного болю» - це, по-перше, питання, пов'язані з використанням чужих творів, по-друге, питання, пов'язані з грамотною передачею прав на ролик замовнику, і, по-третє, питання, пов'язаніз правильним оформленням відносин між фірмою, що створює ролик, і її власними співробітниками.
У Російській Федерації основним нормативним документом, що регулює відносини у сфері авторського права, є Закон РФ «Про авторське право та суміжні права» 1993 р. Відповідно до Закону авторське право поширюється на твори науки, літератури і мистецтва, що є результатом творчої діяльності, незалежно від призначення і достоїнства твору, а також від способу його вираження. Авторським правом також охороняються частина твору та його назву.
Дуже  важливо пам'ятати, що авторське право  не поширюється на ідеї, методи, процеси, системи, способи, концепції, принципи, відкриття, факти.Авторське право на твір не пов'язане з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому твір виражено. За загальним правилом, купивши диск з гарною пісенькою, ми не маємо права нічого з цієї пісенькою робити, окрім як прослуховувати її для свого особистого задоволення.Об'єктами авторського права є літературні твори, програми для ЕОМ, драматичні і музично-драматичні твори, музичні твори з текстом або без тексту, кіно-, теле-і відеофільми, твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, твори архітектури, місто-будівни-ва і садово-паркового мистецтва, фотографічні твори, географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи та інші твори.
До  об'єктів авторського  права також відносяться  похідні твори (переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, інсценівки, аранжування та інші переробки творів науки, літератури і  мистецтва), збірники (енциклопедії, антології, бази даних) і інші складові твори, являють собою  за добором або  розташуванню матеріалів результат творчої праці. Такі похідні та Складові твори охороняються авторським правом незалежно від того, чи є об'єктами авторських прав твори, на якіх смороду засновані або які смороду включаються.Не є об'єктами авторського права офіційні документи (закони, судові рішення, інші тексти законодавчого, адміністративного і судового характеру), а також їх офіційні переклади; державні символи і знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки та інші державні символи і знаки); твори народної творчості; повідомлення про події та факти, що мають інформаційний характер.
Автору  щодо його твору належать такі особисті немайнові  права: визнаватися  автором твору; використовувати  або дозволяти  використовувати  твір під справжнім  ім'ям автора, псевдонімом або анонімно (право на ім'я); оприлюднювати чи дозволяти обнародувати твір в будь-якій формі, включаючи право на відкликання, а також право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора.
Автору  щодо його твору належать виключні права здійснювати  або дозволяти  такі дії: відтворювати (тиражувати) і поширювати (продавати, здавати в прокат і т. п.) твір; публічно показувати і виконувати твір; повідомляти  твір для загального відома шляхом передачі в ефір або по кабелю; перекладати, переробляти, аранжувати або іншим  образом переробляти  твір.
За  загальним правилом авторське право  діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті. Право авторства, право на ім'я і право на захист репутації автора охороняються безстроково.
Використання  чужих творів 

Загальне  правило: якщо ви хочете використовувати  в рекламі твір, створений не вами, будьте готові до того, що вам доведеться: а) дізнатися, хто автор цього твору, б) знайти його координати, в) зв'язатися з автором (його спадкоємцями або правонаступниками), г,) переконати автора дозволити вам використовувати його твір у вашій рекламі за суму, що вписується в ваш бюджет, д) укласти з цим автором договір у письмовій формі та е) використовувати це тільки відповідно до укладеного договору.
Причому мова може йти про  будь-якому творі - мелодії з пісні, декількох кадрах з фільму, фотографії, рядку з вірша, дизайні і т. п. Згадайте, вам хто-небудь коли-небудь говорив, що не буде порушенням авторського права використання в рекламі 7 нот чужої музики або 20 літер чужого тексту? Так от, все це домисли, що не знаходять ніякого підкріплення в законодавстві і судовій практиці.Це - загальне правило. Є і винятки: якщо твір не охороняється авторським правом, то вам не доведеться отримувати дозвіл на його використання.
Найбільш  частий випадок, коли твір не охороняється авторським правом, - це закінчення строку охорони. Сьогодні термін охорони становить все життя автора плюс 50 років після його смерті (у СРСР цей термін складав 25 років). Закриваючи очі на певні тонкощі і складнощі в розрахунках щодо деяких авторів, можна сказати, що якщо автор помер до 1951 р., його твори авторським правом більше не охороняються.Хоча і тут не все так просто. Крім прав авторських існують ще права суміжні, т. е. права виконавців та виробників фонограм. Так що якщо ви хочете використовувати, наприклад, Токату Баха, переконайтеся, що це запис, у відношенні якої вам не зможуть пред'явити претензії виконавця та виробника фонограми.Більше того, автору належить невідчужуване особисте немайнове право на ім'я, т. е. право вирішувати, чи буде твір використовуватися з вказівкою справжнього імені автора, під псевдонімом або без зазначення імені автора. Мало того, що це право застосувати і щодо реклами, воно до того ж охороняється безстроково. Ви не можете вирішити за автора, що використання твору буде здійснюватися без зазначення його імені, т. е. анонімно. За загальним правилом при використанні твору завжди повинно вказуватися справжнє ім'я автора. Абсурдність вказівки імен всіх авторів, чиї твори використовувалися в рекламі, - це ще один доказ того, що з авторами (чи їх спадкоємцями) необхідно укладати договори, в яких крім права на використання слід вказувати, що використання буде здійснюватися анонімно. У зв'язку з цим становить інтерес питання, як використовувати в рекламі твори, строк охорони яких закінчився. З одного боку, дозволу на використання отримувати не треба. З іншого боку, вказувати ім'я автора в рекламі як мінімум дивно Відповідь на це питання залежить від того, чи є у автора спадкоємці і скільки важлива для них охорона особистих немайнових прав автора. 

Слід  також зазначити, що не всі твори іноземних авторів охороняються у Росії. Оскільки міжнародна охорона авторського права виникає тільки на підставі міжнародного договору, необхідно перевірити, чи існують відповідні договори, що охоплюють той чи інший твір. Це можуть бути як двосторонні договори, так і універсальні (наприклад, Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів).Існують і деякі інші винятки. У будь-якому випадку треба запам'ятати: якщо немає стовідсоткової впевненості, що чужий твір не охороняється авторським правом, слід подбати про те, щоб отримати у автора відповідний дозвіл. Якщо ж така впевненість є, то ... треба отримати кваліфіковану консультацію юриста з авторського права. Можливо, він вас переконає ... 

Якщо  з'ясується, що ви без  дозволу використовували  чужий твір, що охороняється авторським правом, у вашої фірми можуть виникнути досить відчутні неприємності у вигляді виплати автору (правовласнику) компенсації в розмірі всього доходу фірми від використання твору, у розмірі збитків автора або у вигляді фіксованого штрафу в діапазоні від 10 до 50 000 мінімальних розмірів оплати праці. Крім того, суд Може прийнято Рішення про конфіскацію та знищення ВСІХ контрафактних (незаконно виготовлені) прімірніків твору І устаткування, за допомогою метода якого Такі примірники виготовляємої.
Ні  для кого не секрет, що наші суди рідко присуджують суми, які здатні розорити порушника. Випадки, коли розмір компенсації перевищує $ 10 тис., зустрічаються нечасто. Але це не повинно викликати передчасної радості, оскільки треба враховувати, що автор може подати до суду не тільки на рекламну фірму, а й, наприклад, на телеканал, який показав ролик, у якому незаконно використано твір автора. А кому охота псувати відносини з телеканалами?
Не  можна також забувати, що автор має право  через суд вимагати (крім грошової компенсації) заборони подальшого незаконного використання свого твору. А якщо мова йде про якийсь довгостроковому рекламному проекті, можна припустити, що замовник буде декілька засмучений тим обставиною, що йому доведеться терміново все міняти. Та й репутації вашої фірми це явно не піде на користь.
На  Заході, де необхідність поваги авторських прав уже давно не ставиться  під сумнів, твори, які не були написані спеціально для реклами, використовуються тільки в рекламі з великим бюджетом. Там дешевше найняти композитора, який напише музику спеціально для реклами, ніж купувати права на вже відому (розкручену) музику для використання її в рекламі товарів або послуг. А вже про те, щоб цю музику використовувати без дозволу, і мови немає.
Можна навести приклад  з російської судової  практики, коли було виграно справу ** проти радіостанції «Ділова хвиля», яка  використовувала  в рекламі охороняється авторським правом музичний твір без укладання договору з автором і без зазначення його імені. Після дворічних судових розглядів, що дійшли до президії Мосміськсуду, радіостанції довелося виплатити компенсацію в сумі 1000 мінімальних розмірів оплати праці. Суд не сприйняв її аргументу про те, що таке використання-безкоштовна реклама творчості автора і що автор повинен бути вдячний радіостанції за крадіжку його твори. 

Авторське право на рекламу  Реклама найчастіше сама є об'єктом  авторського права. Це у випадку, коли вона представляє  собою результат  творчої праці.
Ще  раз необхідно  нагадати, що охороняється не суть повідомлення, а його форма, т. е. не суть повідомлення «Фірма А продає такі-то товари», а те, як ця суть підноситься - Слогани - сама слабка частина в рекламі з точки зору авторсько-правової охорони. На відміну від деяких інших країн, де в законах про авторське право чітко прописано, що слогани авторським правом не охороняються, в Росії такого положення немає. Тому щодо слоганів застосовуються загальні правила. Іншими словами, слоган повинен бути результатом творчої праці. Наявність і ступінь творчої праці в кожному конкретному випадку буде визначати суд. Однак треба враховувати: чим більша ймовірність того, що той чи інший слоган може бути визнаний звичайним, загальновживаним виразом, тим менша ймовірність того, що вам вдасться скористатися перевагами авторсько-правової охорони у відношенні цього слогану. У будь-якому випадку, якщо ви вважаєте, що створили шедевр, має сенс подумати про реєстрацію відповідного товарного знака. Проте це вже зовсім інша історія.
Але повернемося до авторського  права, а точніше, до об'єктивної формі  вираження. Якщо ваша творчість не обмежилася створенням слогана, а набуло вигляду  тексту, зображення, звуковий або аудіовізуального ролика, то ймовірність визнання творчої праці у цьому випадку майже стовідсоткова.
Як  же будувати відносини  з замовником реклами? І як замовнику  будувати відносини  з рекламною фірмою? 

Відповідь одна - потрібен всеосяжний договір, в якому б чітко було прописано, кому, на якому етапі і які права будуть належати. Це відноситься і до випадків, коли рекламна фірма одержує замовлення, і до випадків, коли замовник проводить тендер. Якщо не домовитися «на березі», можуть виникнути дуже серйозні проблеми.
Найчастіше  відмова укладати всеосяжні договори пояснюють тим, що, мовляв, незручно пропонувати  клієнтові підписувати серйозний договір, що в цьому випадку він може звернутися до іншого агентству і т. д. Але чи буде рекламна фірма аж до суду з'ясовувати відносини з клієнтом у разі, якщо дії клієнта виходять за рамки домовленості і порушують її права? Зазвичай на це питання звучить позитивну відповідь, а також згоду на укладення договору. І правильно, тому що якщо фірма готова псувати відносини з клієнтом після того, як між сторонами виникне непорозуміння, то, очевидно, що набагато простіше і спокійніше визначити взаємні права і обов'язки до того, як будуть витрачені нерви, час, зусилля і гроші.
Маємо знайти відображення і відповіді на наступні питання: Що відбувається у випадку, якщо замовник відкидає пропозицію рекламної  фірми? Які права  на ролик (або зображення) передаються замовнику? Чи може замовник вносити  зміни в ролик (або  зображення)? Що ви робите для замовника - єдиний плакат або розробляєте  фірмовий стиль? Чи може замовник самостійно зробити серію  роликів, заснованих на тому, що розробила  рекламна фірма? Чи може замовник доручити створення таких нових роликів, похідних від вашого, іншим рекламним фірмам? Що з цього отримає ваша фірма? 

Питання про те, чи зможе  замовник використовувати  ваш ролик для  створення нових, стає ще більш важливим у випадку, якщо ви при створенні  цього ролика використовували  твори третіх осіб, отримавши дозвіл на їх використання тільки у власне вашому ролику. У цьому випадку створення замовником нового ролика, похідного від вашого, з використанням твору, на якому був заснований ваш ролик, без укладання договору з третьою особою буде незаконним.
Говорячи  про тендер, необхідно  пам'ятати, що ідеї авторським правом не охороняються. Охороняється форма втілення ідеї. Не буде вважатися порушенням авторського права, якщо клієнт, подивившись вашу рекламу, зробить свою, яка буде заснована на тій же ідеї, що була закладена у вашій рекламі. Але якщо замовник скопіює якусь відмінну частина форми вашої реклами, можна буде говорити про порушення авторських прав.
Пояснимо  на прикладі тендеру  на рекламу пива. Если вы сделали рекламу, где красивая девушка  медленно пьет пиво из запотевшего бокала, но эта реклама  не понравилась заказчику, то вы не сможете, апеллируя  к авторскому праву, запретить заказчику  сделать свою рекламу, где другая красивая девушка будет  точно так же медленно пить из запотевшего  бокала свое пиво. Если же вы придумаете какой-то оригинальный ход, преподнесенный необычным образом, то у вас будет  возможность попытаться доказать в суде, что заказчик не просто использовал вашу идею, которая авторским  правом не охраняется, а осуществил переработку  созданного вами произведения, охраняемого авторским  правом. Кордон між  цими двома варіантами дійсно досить тонка, тому вкрай важливо, щоб між замовником і рекламною фірмою було укладено договір, в якому все детально було б обговорено.
Фірма і співробітники  Зрозуміло, що в рекламних  фірмах працюють творчі люди. Ці творчі люди воліють написаному черствим мовою договором теплі людські стосунки. Вони і працюють у рекламних фірмах більшою мірою тому, що отримують задоволення від своєї роботи й від спілкування з оточуючими їх людьми.
Все це, однак, не може служити  виправданням в тих  випадках, коли керівництво  рекламних фірм не надає значення тій  обставині, що без  надійної системи  договорів будь-який проект може бути поставлений  під удар.
Відповідно  до Закону РФ «Про авторське право та суміжні права» авторами можуть бути тільки фізичні особи, т. е. звичайні люди. Рекламна фірма автором не є. Але вона може (і повинна) мати виняткові авторські права на використання творів, створюваних її співробітниками, будь-якими способами і в будь-якій формі. 

Це  може бути здійснено  трьома способами. 

Фірма може укладати з працівниками авторські договори щодо всього того, що ними буде створено. Очевидно, це не найвдаліший  варіант, оскільки якщо працівник створить шедевр, він, можливо, віддасть перевагу його продати дорожче  кому-то ще, а не рідної фірмі.
Фірма може скористатися положеннями  ст. 14 Закону РФ «Про авторське право  та суміжні права», відповідно до якої: «1. Авторське право на твір, створений у порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця (службовий твір), належить автору службового твору.
2. Виключні права  на використання  службового твору  належать особі,  з якою автор  перебуває у трудових  відносинах (роботодавцеві), якщо в договорі  між ним і автором не передбачено інше. 

Розмір авторської винагороди за кожний вид використання службового твору і порядок його виплати встановлюються договором між автором і роботодавцем ».
Це  означає, що фірма може укласти звичайний трудовий договір і прописати в ньому службові обов'язки працівника, а в розділі, що стосується заробітної плати, вказати, що встановлена заробітна плата покриває всі службові обов'язки та результати праці працівника.
Існує і третій варіант, який представляється найкращим. Це трудовий договір, в якому детально прописуються відносини, пов'язані з авторським правом. Це і момент передачі твору і прав на нього, і обсяг переданих прав, і спосіб вказівки імені працівника, і його гарантії, і вид оплати. Як вже було сказано вище, краще домовитися «на березі». 

Тимчасова відсутність проблем - не показник того, що ви все робите правильно. Припустимо, ви посварилися  зі своїм працівником. За будь-якої причини. А тепер уявіть, що ви здаєте замовнику великий дорогий проект, який запускається на телебаченні. І в цей час на ваш стіл лягає позовну заяву працівника про те, що ви незаконно використовували його інтелектуальну власність. Такі ж позовні заяви направляються на адресу всіх телеканалів, які «крутили» ролик. Якщо у вас не будуть належним чином оформлені взаємовідносини з працівником, то ваші доводи про роки, витрачених на «невдячного» працівника, не допоможуть. Не треба своїми руками віддавати козирів тим, з ким вам, можливо, доведеться грати на гроші, вони самі знайдуть, чим вас неприємно здивувати.
Підведемо підсумки Отже, щоб бути впевненим у тому, що ви не порушуєте прав третіх осіб і що ваші права безкарно ніхто не порушить, необхідний докладний, грамотно складений договір. 

Причому грамотно складений  договір - це не той договір, який директор рекламної фірми у вільний від переговорів час виготовить шляхом «висмикування» пунктів з типових договорів, знайдених в бездонних просторах Інтернету. Рекламний ринок завжди пов'язаний з ризиком - «вистрілить» реклама чи ні. Що точно не можна робити, так це ставити свою фірму перед ситуацією, коли всі виходи з неї ведуть до поразки: або ваша реклама буде неефективною і залишиться непоміченою, або у випадку успіху вас завалять позовами, оплата яких перекриє всі ваші доходи. А якщо у вас всі проекти здійснювалися таким же чином, може виникнути ефект доміно. 

Суд - це завжди, в деякому  розумінні, лотерея. Але в лотерею  неможливо виграти, не купивши лотерейного  квитка. Хороший договір не допоможе створити успішну та ефективну рекламу. Хороший договір дозволить спокійно отримати все, на що ви розраховували, витрачаючи час і гроші на створення цієї уРеклама давно та міцно увійшла у життя кожного члена нашого суспільства. Незважаючи на патетичність цієї фрази, вона відповідає дійсності, позаяк різноманітність форм реклами та засобів, які використовуються, не залишає без уваги будь-яке джерело інформації. Тільки абсолютна ізоляція від суспільства може зберегти вас від рекламних атак. Ставлення до реклами у кожного індивідуума особисте. Дехто вважає її «гуркотанням ціпком усередині помийного цебра» (Джордж Оруел), хтось називає рекламу двигуном прогресу, хтось говорить, що «всі строки виконання зобов’язання потрібно помножити на два, всі пропозиції про допомогу ділити на два, всяку рекламу необхідно ділити на чотири» (Г.Хернес). Отже, ставлення до реклами, безумовно, різне, від стійко негативного (зазвичай для фізичних осіб, які змушені бути споживачами реклами, без можливості вибору) до цілком позитивного (власне особи, які намагаються будь-що запропонувати). Однак незалежно від того, як і хто ставиться до цього суспільного явища, неможливо не сказати про те, що воно є складовою суспільного життя будь-якої держави світу, тому просто не може не регулюватися правом, покликаним або регулювати відносини, які вже існують у суспільстві (постфактум), або створювати необхідні умови для розвитку цього напряму шляхом визначення на законодавчому рівні певних рамок, в яких це явище буде існувати (право у даному випадку виступатиме каталізатором суспільних відносин). 
 

2.ЗАКОНОДАВСТВО  ПРО  РЕКЛАМУ. 

Аналіз  чинного законодавства  дозволяє дійти висновку, що реклама як соціальне явище є достатньо врегульованим інститутом права. Про це свідчить цілий комплекс нормативно-правових актів, які існують у правовому полі України. Але цьому інституту властиві і недоліки, що притаманні всій правовій системі України (розмиті формулювання, певні суперечності тощо).
На  практиці, крім зазначених проблем, почасти  виявляються приховані  питання, які виходять за межі спеціального законодавства про  рекламу, оскільки належать до законодавства, що регулює відносини  суб’єктів у сфері  реклами та не дотримання норм яких може порушити цілком законні (у  межах спеціального законодавства про  рекламу) відносини  між автором реклами  та її власником. Мається на увазі авторське право. 

3. АВТОР  ЯК   ВЛАСНИК РЕКЛАМИ.
Так, у ст. 4 Закону України  «Про рекламу» від 3 липня 1996 р. №270/96, зі змінами та доповненнями станом на 3 лютого 2004 р. йдеться, що «використання  у рекламі об'єктів  авторського права  і (або) суміжних прав здійснюється відповідно до вимог законодавства  України про авторське  право і суміжні  права». За цією нормою використання об’єктів, які охороняються авторським правом, здійснюватиметься на умовах, передбачених Законом України «Про авторське право і суміжні права» шляхом укладання договору з правомочним суб’єктом та виплатою винагороди.
Натомість при цьому необхідно  акцентувати увагу  читачів на тому, що власне реклама у будь-якій формі є об’єктом авторського права особи, яка її створила.
Цей висновок випливає з  аналізу ст. 8 Закону України «Про авторське  право і суміжні  права», згідно з  якою охороні за цим  Законом підлягають всі твори, зазначені у ч. 1 цієї статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).
Винесення реклами до ч. 2 цієї статті, на нашу думку, пов’язано з тим, що існує безліч форм реклами. З погляду доцільності для потреб цієї статті, ми можемо підрозділити рекламу не за формами, передбаченими Законом України «Про рекламу», а за формами, в яких може існувати твір за Законом України «Про авторське право і суміжні права», а саме: 

реклама у формі літературного, фотографічного або  графічного твору (реклама  у друкованих органах масової інформації, реклама на транспорті, зовнішня реклама).
реклама у формі аудіовізуального або музичного, з текстом або без твору (реклама на радіо або телебаченні). 

Власне  закріплення законодавцем того, що твір підлягатиме правовій охороні, якщо він відповідає ознакам твору та створений з метою реклами, фактично не потребує доведення того, що реклама може бути твором у розумінні Закону України «Про авторське право і суміжні права». Як відомо, об’єктом авторського права є створене у результаті творчої діяльності (праці) автора у галузі літератури, науки або мистецтва щось якісно нове, неповторне, оригінальне, унікальне, що виражено в об’єктивній формі, з можливістю сприйняття людськими почуттями та подальшого відтворення.
Таким чином, можна дійти  висновку, що реклама  після отримання об’єктивної форми (рекламного
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.