Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Менеджмент органзацй

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 19.05.2012. Год: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Менеджмент  організацій.
Вступ.
1. Особисті  якості менеджера при організації  робочого місця.
2. Чинники,  що впливають на роботу менеджера.
3. Цільове  планування роботи менеджера.
4. Особливості  організації робочого місця менеджера.
Висновки.
Список використаної літератури.
Вступ.
     Менеджер - це керівник, який наділений повноваженнями і відповідальністю, що відповідають його посаді.
     На  якість діяльності менеджера роблять  вплив трудові стосунки в колективі і стосунки власності.
Управління  трудовими стосунками ускладнюється:
  непостійним рівнем активності працівників;
  їх прагненням до самореалізації;
  сумісністю.
     Ефективна співпраця працівників в групі - це одно з основних напрямів роботи менеджера. Складність роботи, витікаюча із стосунків власності, полягає в їх постійному розвитку. Обидва ці чинники впливають на зміну мотивації працівників і, як наслідок трансформують методи дії на них.
     Відмінність між підприємцем як власником  і менеджером як найманим співробітником : підприємець в ході роботи ризикує  усім своїм майном, а менеджер лише своїм заробітком. Об'єднує їх те, що обоє вони керують колективом в  умовах ринкової економіки. Роль менеджера  полягає в забезпеченні процесу  розвитку підприємства, який ґрунтується на аналізі можливих напрямів розвитку їх виявленні і вирішенні протиріч, що виникають в процесі виробничої діяльності і в системі громадських стосунків. Умовами ефективного менеджменту є результативність і якість зовнішніх зв'язків, розвиненість комунікаційної системи, а також сприятливий соціально-психологічний клімат.
     1. Особисті якості менеджера при  організації робочого місця
     Менеджери - це, люди, які домагаються реалізації цілей організації за рахунок  інших людей, т. е. це керівники або  адміністратори.
     Вимоги, що пред'являються до керівника :
  менеджер має бути твердим але справедливим;
  повинен відноситися до своїх співробітників як до членів сім'ї.
     На  практиці цей принцип найширше використовується в японському менеджменті, де приналежність  до фірми як до сім'ї виховується  з дитинства.
     В результаті своєї діяльності менеджер проявляє себе з декількох сторін:
  керівник, що має повноваження які дозволяють йому керувати групами людей;
  лідер, що веде за собою підлеглих на основі свого авторитету, професіоналізму і людських якостей;
  дипломат, який в змозі дозволяти не лише внутрішні але і зовнішні розбіжності із співробітниками і контрагентами, при цьому не втративши свого авторитету і не впустивши престиж фірми;
  вихователь, що розбирається в людях і здатний створити згуртований колектив і направити зусилля своїх працівників в потрібне русло;
  інноватор постійно удосконалювальний діяльність на підприємстві відповідно до сучасних тенденцій;
  просто людина з певним рівнем розвитку, освіти і культури, який гідний бути прикладом для оточення.
     Для ефективної роботи менеджер повинен  мати авторитет, який дозволяє йому впливати на підлеглих. Авторитет грунтується на формальному статусі менеджера і завойованій повазі. Повага до особи є невід'ємною частиною авторитету оскільки владні повноваження не компенсують недоліків характеру.
     У міру своєї діяльності менеджерові  доводиться працювати з партнерами і конкурентами.
     Їх  поведінка може бути загрозливою  і такою, що викликає, але спілкуватися з ними не дивлячись ні на що необхідно  гранично коректно, при цьому менеджер повинен уміти вести переговори і торгуватися.
     Іншою категорією людей, з якими доводиться спілкуватися менеджерові, є керівники  різних рівнів. З ними треба чітко  і недвозначно формулювати свої думки, дотримуючись тільки фактів. Третьою  групою людей є підлеглі. У спілкуванні  з ними треба бути строгим, але  доброзичливим. Від їх роботи залежить успішність діяльності фірми і кар'єру  самого менеджера. Окрім вищеперелічених категорій, керівникові доводиться спілкуватися з колегами, які йому не підкоряються але від взаємин з ними залежить продуктивність роботи фірми. В даному випадку, як і з партнерами, менеджерові потрібне уміння вести переговори і переконувати.
     У кінці 60-х рр. ХХ ст. Г. Минтцберг виділив три ролі менеджера :
  комунікаційна (координаційна) роль. У рамках її менеджер організовує взаємодію своїх співробітників;
  інформаційна роль, т. е. менеджер займається прийомом, передачею і обробкою інформації необхідною для роботи підприємства;
  керівник приймає рішення, які лягають в основу роботи підприємства.
     2. Чинники, що впливають на роботу  менеджера
     Менеджер  це людина і оскільки він діє в  реальних умовах, то на нього роблять  впливи багато чинників. Не слід забувати також, що на нього і деяких обмежень. В цілому чинники, що роблять вплив  на роботу менеджера наступні:
     Психологічні - нематеріальні чинники що допомагають  менеджерові працювати ефективніше  відповідно до своєї особи і потреб. До таких чинників можна віднести:
1. Естетика  робочого місця;
2. Задоволеність  роботою;
3. Соціальний  статус;
4. Інші.
     Фізіологічні - чинники, пов'язані з можливостями людини і впливом довкілля. До них  відносяться:
     Об'єм сприйманої інформації - людина не може засвоїти більше певної кількості. Згідно з дослідженнями за 1 секунду людина здатна засвоїти близько 5-7 алфавітно-цифрових знаків. Цю вимогу треба враховувати  при ухваленні рішень. Менеджерові  необхідно працювати тільки з  релевантною (що відноситься до справи) інформацією, інакше буде згаяно зайвий час. Завдання первинної обробки інформації або збір потрібною можна доручити аналітичному відділу.
     Довкілля - людина як живий організм схильний до впливу зовнішнього середовища, яке робить істотний вплив. До таких  чинників відносяться:
  Температура навколишнього повітря;
  Навколишній звук;
  Освітленість робочого місця;
  Інші.
     Норма керованості - необхідно точно визначити  із скількома підлеглими менеджер безпосередньо  взаємодіятиме.
     Міра  матеріальної задоволеності - тісно  связанна з психологічною задоволеністю. Практика менеджменту показує, що у більшості випадків підвищення матеріального стимулювання не призводить до підвищення продуктивності в тому ж об'ємі.
     Усі розглянуті чинники в тій чи іншій  мірі роблять вплив на діяльність менеджера, а значить повинні  враховуватися при науковій організації  виробництва. Причому усі чинники  повинні враховуватися у взаємозв'язку, а не як окремі. Складністю тут є  те що немає можливості, у більшості  випадків, відразу оцінити вплив  кожного чинника на роботу менеджера. Це, безперечно, ускладнює процес ефективної організації роботи менеджера.
     3. Цільове планування роботи менеджера
     Цільове планування є плануванням, спрямованим  на досягнення визначених, за раніше відомих  цілей. Метою в планування організації  роботи менеджера є підвищення ефективності роботи при мінімумі витрат.
     Формулювання  мети є важливим процесом. Від того, чи правильно буде вибрана мета, залежить, що буде піддано дослідженню, і які результати будуть отримані.
     Аналіз  поточного стану потрібний в  першу чергу для того, щоб мати еталон. Порівняння цього еталону  з результатом проведення заходів  по організації роботи покаже ефективність проведених заходів.
     Після проведення аналізу, необхідно виявить  слабкі сторони в організації  роботи менеджера. У організації  роботи менеджера, як правило декілька слабких сторін і саме їх необхідно виявити і дуже ретельно проаналізувати. Якщо не виявити основні напрями роботи, то витрати часу і зусиль виявляться значними, а результат - поганим.
     Наступний етап - проведення спостережень - вимагає  ретельного опрацювання і організації. Спочатку необхідно вирішити, які  спостереження необхідно провести. Наприклад, при організації робочого місця необхідно провести виміри об'єму робочого кабінету, рівня  шуму освітлення і інші. Для поліпшення документообігу необхідно проаналізувати документи за різними ознаками - міра важливості, можливість вирішення  деяких питань іншими службовцями і  ін.
     Потім необхідно вирішити, хто проводитиме  спостереження. Це може бути або сам  менеджер, або дослідник. У будь-якому  випадку менеджер повинен допомагати в проведення дослідження і бути зацікавленим в результатах.
     Після проведення спостережень необхідно  вирішити питання про необхідність проведення заходів по поліпшенню організації  роботи. Якщо витрати по проведенню цих заходів окупляться, то необхідність їх проведення очевидна.
     Потім проводяться безпосередньо заходи по поліпшенню роботи менеджера. І в  укладенні необхідно порівняти  отримані результати з передуючими. Якщо праця менеджера покращала  і витрати були незначні, то заходи були проведені правильно.
     У укладенні хотілося б відмітити, що нині навколишній світ настільки  швидко міняється, що необхідно постійно аналізувати працю менеджера  і намагатися його покращувати. Якщо менеджер не спланує і правильно  не організує свою роботу те це приведе  до втрат робочого часу, зайвому  перенапруженню і, кінець кінцем, позначиться  на якості управління.
     4. Особливості організації робочого  місця менеджера
     Менеджер, як особливий вид працівників, є  важливою складовою частиною колективу. Колектив тільки тоді досягне мети, якщо усі працюватимуть у дусі співпраці і взаєморозуміння. Але  коли менеджер не може правильно організувати роботу, то усі зусилля інших членів колективу будуть марні.
     В цілому трудову діяльність менеджера  можна розділити на 4 функції. Це: планування, організація, мотивація, контроль. Але не слід вважати що тільки менеджер виконує ці функції. Йому активно допомагають інші працівники. Мета роботи менеджера - виробити напрям розвитку і правильно організувати роботу.
     Менеджер  як було відмічено вище - особливий  працівник в організації і  тому йому властиво деякі особливості, які відрізняють його від інших  членів колективу. Можна виділити наступні особливості:
  Менеджер безпосередньо не пов'язаний із створенням матеріальних цінностей хоча активно беруть участь в організації виробництва;
  Робота менеджера в основному розумова;
  Нелімітірованість роботи менеджера;
  Підвищені нервово-психічні зусилля менеджера пов'язані з управлінням людьми і ухваленням відповідальних рішень;
  Праця менеджерів не подається кількісному обліку;
  Необхідність прийняття великої кількості рішень за короткий період;
  Якщо робітник впродовж своєї робочої зміни виконує, в основному, декілька операцій, то менеджер впродовж свого робочого дня виконує безліч всіляких операцій;
  Робота менеджера в основному не має чіткого завершення.
     Усі перелічені вище особливості необхідно  враховувати при організації  роботи менеджера і розглядати їх всі разом і взаємозв'язано один з одним.
     Перш  ніж перейти до розгляду організації  робочого місця, необхідно з'ясувати, що є робочим місцем менеджера. Якщо розглядати робоче місце менеджера, то можна сказати, що це його робочий  кабінет, в якому він проводить  велику частину роботи. Від того, яким це буде кабінет, залежить і те, як працюватиме менеджер. Абсолютно  очевидно, що чим краще пристосовано робоче місце для виконання функцій  менеджера, тим производительнее і ефективніше буде робота менеджера.
     При розгляді питання організація робочого місця необхідно враховувати  наступні моменти:
     Внутрішній  об'єм і форма кабінету. Залежно  від рангу менеджера прийнятна  площа буде від 20 до 50 м2 і висота кабінету мінімум 3,5 м. Форма кабінету також має велике значення, оскільки робочий кабінет менеджера не просто місце де він безпосередньо  працює але і як правило місце  проведення планерок, зборів, нарад. Враховуючи це, найбільш раціональною є прямокутна форма кабінету із співвідношенням  сторін 1:2;
     Меблі. Тут необхідно враховувати наступні моменти:
     Антропометричні показники (є зважаючи на ріст довжина корпусу, довжина рук та ін.);
Забезпечення  зручного положення тіла людини, що створює умови для меншої стомлюваності, хорошого зорового сприйняття, свободи  руху і іншого;
Раціональне планування і компонування меблів;
Меблі повинні  виглядати естетично.
Устаткування. Для нормальної роботи менеджера  необхідно мати:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.