Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Контрольная работа по "Менеджменту" ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «СУМСЛЬМАШ»

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 19.05.2012. Год: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В.ДАЛЯ 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

 
 
 
КОНТРОЛЬНА  РОБОТА
з дисциплини «Менеджмент» 
 
 
 
 
 

Виконав:        
студент гр. ФЛз-682                                                 Складчиков О.Ю. 
 

Перевірила:              доц. Гуськова О.В.   
 
 
 

ЛУГАНСЬК 2011 
                                                                              
ПЛАН 
 

  вСТУП    2
1 ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА   3-5
2
ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ
    6-9
3 ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНИЗАЦІЇ  
10-12
4 СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ   13
5 Опис  комунікаційного  процеса на виробництві 13-15
6 ВИСНОВКИ   16
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
Вступ 

      Найбільш  інтенсивний розвиток менеджмент як наука отримав в 20 столітті у наслідок збільшення об’ємів виробництва, темпів розвитку організації, підвищення рівня  впливу змін у зовнішньому середовищі та його факторів.
      У зв’язку з цим збільшилась  роль менеджменту організації, який породжує побудову найбільш ефективної структури управління організацією, що бере до уваги направлення її діяльності та специфіку функціонування. Також сучасний менеджер повинен брати до уваги всі зміни у зовнішньому середовищі та адекватно на них реагувати.
      Тож стає питання про проведення аналізу  системи управління підприємством  для виявлення недоліків в  цій системі.
      Прикладне значіння роботи заключається в узагальненні  отриманих знань в ході теоретичних занять та отримання додаткових практичних навиків.  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «СУМСІЛЬМАШ» 

     Об’єктом дослідження виступає менеджмент сумського підприємства галузі сільськогосподарського машинобудування Відкрите акціонерне товариство “Сумський завод сільськогосподарського машинобудування”, яке створено відповідно до наказу Регіонального відділення фонду державного майна України по Сумській області № 79 від 14 лютого 2008 року шляхом перетворення в товариство державного підприємства "Сумський завод сільськогосподарського машинобудування" згідно з порядком перетворення у процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства.
   ВАТ "Сумсільмаш" спеціалізується на виробництві наступних товарів:
  Решето верхнє комбайна "Дон" 1500;
  Решето ніжнє комбайна "Дон" 1500;
  Подовжувач комбайна "Дон" 1500;
  Крилач вентилятора комбайна "Дон" з валом;
  Решето верхнє комбайна "Дон" 1500 Б.
  Подовжувач комбайна "Дон" 1500 Б.
  Решето верхнє комбайна "Нива".
  Решето нижнє комбайна "Нива".
  Подовжувач  комбайна "Нива".
  Решето верхнє комбайна "Єнисей "
  Решето нижнє комбайна "Єнисей".
  Подовжувач комбайна "Єнисей".
  Транспортер зернового елеватора комбайна "Нива".
  Транспортер колосового елеватора комбайна "Нива".
  Крилач вентилятора комбайна "Нива".
  Ротор вентилятора ПКН – 1500 "Дон".
  Привод муфти зцеплення СК – 5 (вал, муфта, фланець).
  Транспортер схильний камери "Дон".
  Транспортер схильний камери "Нива".
  Транспортер зернового елеватора "Дон".
  Транспортер колосового елеватора "Дон ".
  Шнек розподільчий домолач. пристрою.
  Шнек зерновий РСМ – 10.05.090.
  Стрічка ПХ 56000.
  Стрічка ПХ 74000.
Також підприємство виробляє запасні частини  для землеобробної техніки,  навозоприбиральних транспортерів, бурякоприбиральної техніки, устаткування кліткового розміщення птиці, устаткуання для тваринних ферм.
Виробництво ВАТ “Сумсільмаш” характеризується сезонністю. Це показує малюнок 1.
Мал. 1. Об`єм реалізації готової продукції
       Група продукції                          рік
   2008  2009 2010
Деталі  на великі комбайни 112562.3 123717,2 138842,5
Деталі  на малі комбайни 150045,1 19803,4 20293,3
Деталі  на трактори 23240,5 31048,4 64181,4
Деталі  на елеватори 11255.1 29933,4 56980.7
 
      В результаті виконаної роботи було з’ясовано, що підприємство ВАТ “Сумсільмаш  має перспективи розвитку. Здержуючим фактором розвитку підприємства є сезонність виробництва. Тому організації слід диверсифікувати свою діяльність, а  також розширювати тісні зв’язки із споживачами, знаходити нових постачальників і вести пошук партнерів в Україні і за кордоном.
      Аналіз  підприємства також показав, що споживання його продукції характеризується нестабільністю. Тобто підприємству слід вжити заходів  щодо зменшення коливань споживання продукції і орієнтуватися на стабільний розвиток. Для цього треба підвищувати якість виробленої продукції, зменшувати витратність виробництва. Слід також звернути увагу на розвиток маркетингу для стимулювання збуту.
      Здивовує  те, що при здійсненні  акціонування підприємства, така галузь управління підприємством як фінансовий менеджмент практично відсутній. Адже він потрібен для здійснення ефективного управління фінансовими ресурсами. Інтенсивний розвиток будь-якого підприємства потребує залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом випуску акцій і облігацій.
      Підприємство  ВАТ “Сумсільмаш” повинно підвищити  статус служби управління персоналом, найняти висококваліфікованих спеціалістів-кадровиків та делегувати їм широкий спектр прав і обов’язків щодо управління персоналом.
      Я вважаю, що не було б зайвим розвивати організаційну культуру підприємства і систему стимулювання персонала. 

      Як  бачимо, максимальний обсяг виробництва приходиться на весну. Це пов’язане з сезонністю самого сільського господарства. Тобто інтенсивні роботи по підготовці до збирання врожаю йдуть саме в цей період.
      Логічним  є й те, що найтихішим, з точки  зору споживання продукції підприємства, місяцем є січень . В цей період  у споживачів підприємства не має  особливої потреби в його продукції у зв’язку із невикористанням сільськогосподарської техніки. Цей час ВАТ “Сумсільмаш” використовує для поліпшення технічного стану не завантажених основних фондів і технологічних ліній підприємства.
      Такий режим роботи підприємства створює деякі труднощі для стратегічного планування. 
 

                            

ЦІЛІ  ТА ЗАДАЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ
    
       У поточний час основною метою діяльності будь-якого суб'єкта, що господарює, є одержання прибутку. Але більшість підприємств вирішують проблему простого виживання і подальшого існування на ринку. У той же час тактичне планування, не говорячи вже про стратегічне, або слабке, або узагалі відсутнє. Це тягне за собою слабку конкурентноздатність підприємства.
Місія підприємства ВАТ “Сумсішльмаш” – виробництво якісної сільськогосподарської техніки і продаж її споживачам. Для досягнення цієї місії підприємству необхідно досягати ряду цілей. Малюнок 2: 

 

Мал.2    Схема «дерева цілей» 
 
 
 

Опис  «дерева цілей»
Номер рівня Номер цілі Найменування  цілі
0 0. Збільшення  доходів підприємства
I 1. Будівництво нових  заводів з виробництва.
2. Нарощування обсягів  виробництва продукції, що випускається підприємством.
3. Ріст якості продукції.
II 1.1. Ріст прибутковості  діяльності підприємства.
2.1. Розширення  асортименту продукції.
3.1. Забезпечення  надійності, та виконання прийнятих  замовлень.
III 1.1.1. Впровадження  нових технологій виробництва.
2.1.1. Залучення кращих спеціалістів.
3.1.1. Покращення  контролю якості готової продукції.
 
 
 
 
Таким чином, із вищевикладеного можна  побачити, що компанія має намір  проводити стратегію росту, і  буде прагнути зайняти місце лідера машинобудівної галузі. Керівництво  компанії застосовує активні заходи задля досягнення поставлених перед собою цілей. Для їхнього досягнення робиться великий акцент на якості і ціні продукції, що є традиційним, а також на системах менеджменту, маркетингу організації і керування персоналу, що є новим для роботи на українському ринку.
  Серед напрямків діяльності підприємства можна виділити основні:
  розробка, серійне виробництво і сервісне обслуговування сільськогосподарських машин, що випускаються Товариством, іншої продукції виробничого призначення і товарів народного споживання;
  надання послуг, які зв’язані з діяльністю підприємства;
  оптова та роздрібна торгівля.
     Тактичні  плани:
  Побудова сильної організаційної структури, здатної швидко адаптуватися і перебудовуватися в умовах, що змінюються.
  Постійне підвищення професіоналізму і кваліфікації співробітників.
  Створення сильної корпоративної культури.
  Створення сильної інформаційної підтримки виробництва, включаючи і можливості Internet.
  Створення системи безперебійного забезпечення підприємства сировинними ресурсами.
 
     Але при аналізі підприємства були виявлені слідуючі перешкоди, які не дають можливості ефективно здійснювати планування:
  стратегія фірми не повністю розроблена на найвищому рівні керівництва так, що цілі для підрозділів і відділів не зовсім зрозумілі;
  в організації інформація про цілі компанії не достатньо доводиться до низчих рівнів, що не дозволяє відділам підготовити свої особисті конкретні плани;
  менеджери на більш низьких рівнях не вважають виконання планів своїм обов’язком, оскільки вони не приймали участі в їх розробці;
  деякі керівники в загалі не ставлять ніяких цілей і не сдійснюють планування, бо вважають, що це позбавлює їх права вибору;
  керівники не переконані в тому, що організація надасть їм ресурси для досягнення цілей.
     Основні оперативні завдання:
  Керування персоналом організації для забезпечення максимально раціонального розподілу трудових ресурсів.
  Керування маркетинговою діяльністю підприємства для забезпечення реалізації виробленої продукції.
  Оперативне керування виробництвом.
  Забезпечення належної інфраструктури для збереження готової продукції на складі підприємства до моменту реалізації.
  Керування кредитними ресурсами підприємства.
  Фінансовий аналіз і контроль виконання фінансової дисципліни.
  Бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності підприємства.
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.