На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Аналз активв пдприємства

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 19.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Розділ  I. Загальні висновки і пропозиції

 
     Дослідження Київського ювелірного заводу показало, що у структурі активів підприємства найбільша частка належить оборотним  активам. Проте у 2007 році зростає  частка необоротних активів до 32,5% за рахунок збільшення довгострокових фінансових інвестицій, що є свідченням того, що було інвестовано кошти в облігації або корпоративні права іншого підприємства.
     Аналізуючи  структуру капіталу підприємства, бачимо, що позиковий капітал перевищує  власний, що знижує фінансову стійкість підприємства.
     Серед позитивних тенденцій можна відзначити:
   зростання оборотних активів;
   незначне поступове підвищення власного капіталу;
   позитивне значення рентабельності власного капіталу та економічної рентабельності;
   покращення фондовіддачі та прибутковості;
   зменшення періоду обороту дебіторської заборгованості;
   відсутність довгострокової заборгованості;
   зменшення фінансового циклу.
     Проте в діяльності підприємства прослідковуються серйозні негативні риси:
   стрімке падіння поточних фінансових інвестицій;
   зростання темпів приросту дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги в 2007 році;
   збільшення періоду обороту оборотних активів;
   подовження операційного циклу;
   зменшення лівереджу.
     Що  до фінансового стану підприємства, то показники вказують на розвиток негативних явищ. Зокрема, при проведенні комплексного оцінювання фінансового стану було виявлено, що:
   за шкалою фінансової стійкості підприємство знаходиться в стані напруженості;
   за шкалою платоспроможності – в стані неліквідності;
   за шкалою безпеки та ризику – в стані відносної безпеки.
     Тобто, підприємство є фінансово нестійким. На це вказує також інтегральний показник. Він складає лише 0,185 при нормі в 1.
     Фінансова нестійкість характеризується забезпеченням  запасів та витрат за рахунок короткострокових кредитів. Наслідком цього є той факт, що підприємство на даний момент не справляється з короткостроковою заборгованістю, але зростання прибутковості дозволить погасити її. Тобто, фінансова нестійкість має короткостроковий й характер.
     Проте підприємству необхідно на основі більш поглибленого аналізу розробити антикризову програму. Особливу увагу слід звернути на власні оборотні активи та співвідношення власного і позикового капіталу.
 

     

Розділ  ІІ. Розрахункова робота

1. Аналіз активів  підприємства

1.1 Аналіз складу  та структури активів

Показники Обсяг, тис.грн. Абсолютна зміна, тис.грн. Темп приросту, % Питома вага Абсолютна зміна
На 01.01.05 На 01.01.06 На 01.01.07 На 01.01.06 На 01.01.07 На 01.01.06 На 01.01.07 На 01.01.05 На 01.01.06 На 01.01.07 На 01.01.06 На 01.01.07
1. Необоротні активи 70783,20 66525,60 128884,80 -4257,60 62359,20 -6,01 93,74 29,75 23,70 32,50 -6,05 8,80
1.1.Нематеріальні  активи 58,40 40,40 23,20 -18,00 -17,20 -30,82 -42,57 0,02 0,01 0,01 -0,01 -0,01
1.2. Незавершене будівництво 7523,50 4348,20 14766,90 -3175,30 10418,70 -42,21 239,61 3,16 1,55 3,72 -1,61 2,17
1.3. Основні  засоби 54793,90 53729,60 52499,70 -1064,30 -1229,90 -1,94 -2,29 23,03 19,14 13,24 -3,89 -5,90
1.4.Довгострокові  фінансові інвестиції 8397,40 8397,40 61585,00 0,00 53187,60 0,00 633,38 3,53 2,99 15,53 -0,54 12,54
1.5.Довгострокова  дебіторська заборгованість                        
1.6. Відстрочені  податкові активи 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Інші  необоротні активи                        
2. Оборотні активи 167052,70 214006,30 267486,20 46953,60 53479,90 28,11 24,99 70,22 76,25 67,46 6,04 -8,79
2.1. ЗАПАСИ, всього 138576,80 187236,80 204616,00 48660,00 17379,20 35,11 9,28 58,25 66,72 51,60 8,47 -15,11
   Виробничі запаси 28149,60 21949,50 30659,70 -6200,10 8710,20 -22,03 39,68 11,83 7,82 7,73 -4,01 -0,09
   Незавершене виробництво 44929,20 70469,40 63163,60 25540,20 -7305,80 56,85 -10,37 18,88 25,11 15,93 6,22 -9,18
   Готова продукція 65230,90 94498,80 110311,10 29267,90 15812,30 44,87 16,73 27,42 33,67 27,82 6,25 -5,85
   Товари 267,10 319,10 481,60 52,00 162,50 19,47 50,92 0,11 0,11 0,12 0,00 0,01
2.2. ДЕБІТОРСЬКА  ЗАБОРГОВАНІСТЬ, всього 25046,20 21438,90 27809,80 -3607,30 6370,90 -14,40 29,72 10,53 7,64 7,01 -2,89 -0,63
Векселі одержані                        
   Дебіторська заборгованість за  товари, роботи, послуги 2949,60 3630,70 7173,60 681,10 3542,90 23,09 97,58 1,24 1,29 1,81 0,05 0,52
   Дебіторська заборгованість за  розрахунками 90,50 491,20 1,20 400,70 -490,00 442,76 -99,76 0,04 0,18 0,00 0,14 -0,17
   Інша поточна дебіторська заборгованість 22006,10 17317,00 20635,00 -4689,10 3318,00 -21,31 19,16 9,25 6,17 5,20 -3,08 -0,97
2.3. ПОТОЧНІ  ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 408,80 153,30 0,00 -255,50 -153,30 -62,50 -100,00 0,17 0,05 0,00 -0,12 -0,05
2.4. ГРОШОВІ  КОШТИ 785,70 2216,20 34344,00 1430,50 32127,80 182,07 1449,68 0,33 0,79 8,66 0,46 7,87
2.5. ІНШІ  ОБОРОТНІ АКТИВИ 2235,20 2961,10 716,40 725,90 -2244,70 32,48 -75,81 0,94 1,06 0,18 0,12 -0,87
3. Витрати майбутніх  періодів 77,30 117,50 138,20 40,20 20,70 52,01 17,62 0,03 0,04 0,03 0,01 -0,01
4. ВСЬОГО АКТИВІВ 237913,20 280649,40 396509,20 42736,20 115859,80 17,96 41,28          
 

     Висновки  по складу та структурі активів
     Склад
     Необоротні  активи
     У 2006 році спостерігається незначне зменшення обсягу необоротних активів на 4257,6 порівняно з 2005 роком. У 2007 році був значний стрибок у темпах приросту необоротних активів (темп проросту складав 93,74%) - обсяг необоротних активів збільшився майже вдвічі у 2007 році порівняно з 2006. Це відбулося за рахунок збільшення обсягу незавершеного будівництва (більш ніж в 2 рази) та довгострокових фінансових інвестицій (інші фінансові інвестиції).
     Можна зробити висновок, що підприємство, по-перше, розпочало крупне будівництво; по-друге, інвестувало кошти в облігації або корпоративні права іншого підприємства.
     Оборотні  активи
     У складі оборотних активів спостерігається  стабільна тенденція до зростання. У 2006 році збільшився обсяг незавершеного  виробництва порівняно з 2005. Підвищилися  темпи приросту готової продукції (складали майже на 45 %). У 2007 році був завершений процес виробництва, який ще не закінчився на дату складання звітності в 2006 році, про що свідчить зменшення обсягу і темпів приросту незавершеного виробництва. Також спостерігається підвищення темпів приросту товарів (складали більше 50%) та падіння приросту готової продукції.
     Серед негативних тенденцій слід виділити зростання темпів приросту дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги  в 2007 році (складали 97,58%). Слід зазначити, що в результаті зростання дебіторської заборгованості збільшується операційний цикл. Підприємству слід зменшити період інкасації дебіторської заборгованості.
     Спостерігається стрімке падіння поточних фінансових інвестицій. Так у 2007 році поточне  інвестування взагалі не проводилося.
     Також спостерігається тенденція до зростання  грошових коштів, при чому в 2007 році значно зріс обсяг грошових коштів в національній валюті. Слід зазначити, що збільшення грошових коштів у національній валюті призводить до залежності підприємства від інфляційних тенденцій.
     Зростають також витрати майбутніх періодів.
     Загалом активи підприємства демонструють тенденцію  до зростання. Так у 2007 році темпи  приросту активів досягли 41,28%. 

Структура активів
     У загальній структурі активів найбільша частка припадає на оборотні актив – більше половини.
     У 2007 році зросла частка необоротних  активів до 32,5% за рахунок збільшення довгострокових фінансових інвестицій.
     Найбільша частка оборотних активів належить запасам, серед яких головне місце посідають незавершене виробництво і готова продукція. Значно зросла частка грошових коштів (на 7,87п.п.).
 

1.2 Аналіз стану та  руху необоротних  активів

КоефіцієнтЗносу =
Основні засоби
2005 =
2006 =
2007 =
Нематеріальні активи
2005 =
2006 =
2007 =
КоефіцієнтГідності = 1 – Коефіцієнт зносу
Основні засоби
2005 = 1 – 0,38 = 0,62
2006 = 1 – 0,54 = 0,46
2007 = 1 – 0,72 = 0,28
Нематеріальні активи
2005 = 1 – 0,13 = 0,87
2006 = 1 – 0,28 = 0,72
2007 = 1 – 0,5 = 0,5
Коефіцієнт  вводу =
Основні засоби
2005 =
2006 =
2007 =
Нематеріальні активи
2005 =
2006 =
2007 =
КоефіцієнВибуття =
Основні засоби
2005 =
2006 =
2007 =
Нематеріальні активи
2005 =
2006 =
2007 =
КоефіцієнтОновлення =
Основні засоби
2005 =
2006 =
2007 =
Нематеріальні активи

Фондовіддача =

Прибутковість =
 

      Протягом  досліджуваного періоду інтенсивність експлуатації основних засобів та нематеріальних активів зростає, про що свідчать коефіцієнти зносу. Серед нематеріальних активів не спостерігається протягом 2006 та 2007 років жодного руху. Що ж до основних засобів, то їх більше вводилося у виробництво, ніж вибувало, що стає результатом зростання коефіцієнта оновлення в 2007 році.
     Коефіцієнт  гідності протягом трьох років знижується, що свідчить про те, що зменшується  доля основних засобів та нематеріальних активів, придатних для експлуатації.
     Фондовіддача демонструє позитивну тенденцію до зростання. Отже, за допомогою одиниці виробничих фондів виробляється більше готової продукції.
     Серед позитивних зрушень також можна  відмітити зростання прибутковості.
 


1.3. Аналіз оборотності  оборотних активів

Динаміка показників оборотності активів підприємства
 

Показники

2006 рік 2007рік Абсолютна зміна Темпи приросту, %
1. Період обороту,  днів        
1.1.всіх  оборотних активів 318,58 327,27 8,69 2,73
1.2.виробничих  запасів 51,5 51,8 0,3 0,58
1.3.незавершеного  виробництва 230,77 220,86 -9,91 -4,29
1.4.готової  продукції 173,07 180 6,93 4,00
1.5. товарів 0,64 0,69 0,05 7,81
1.6. дебіторської  заборгованості 28,45 23,84 -4,61 -16,20
1.7. кредиторської  заборгованості 23,75 38,54 14,79 62,27
2. Коефіцієнт оборотності, разів        
1.1.всіх  оборотних активів 1,13 1,1 -0,03 -2,65
1.2.виробничих  запасів 6,99 6,95 -0,04 -0,57
1.3.незавершеного  виробництва 1,56 1,63 0,07 4,49
1.4.готової  продукції 2,08 2 -0,08 -3,85
1.5. товарів 566,64 520,17 -46,47 -8,20
1.6. дебіторської заборгованості 12,66 15,1 2,44 19,27
1.7. кредиторської  заборгованості 15,16 9,34 -5,82 -38,39
3. Тривалість операційного  циклу, днів 347,03 351,11 4,08 1,18
4. Тривалість фінансового  циклу, днів 323,28 312,57 -10,71 -3,31
 


     Висновки  по оборотності оборотних активів
     Період  обороту по більшості статей активів, порівнюючи 2006 та 2007 роки, ріс (виробничих запасів +0,58%, готова продукція +4%, товари +7,81%, кредиторська заборгованість +62,3%), окрім незавершеного виробництва  та дебіторської заборгованості. Період обороту незавершеного виробництва зменшився практично на 10 днів, що становить 4,3% від періоду обороту цього виду активів. На 5 днів зменшився період обороту дебіторської заборгованості, що склало 16% від всього періоду обороту. В цілому, період обороту всіх оборотних активів станом на 2007 рік склав 328 днів, що на 2,7% більше, ніж попередній рік.
     Вище  зазначена динаміка показників оборотності  вилилась у подовження тривалості операційного циклу на 4 дні, тобто період обороту  всієї суми оборотних активів, упродовж якого відбувається зміна окремих їх видів, збільшилася на 1%. Це свідчить про зменшення ефективності використання активів.
     Однак, за рахунок збільшення періоду кредиторської  заборгованості, тривалість фінансового  циклу зменшилась майже на 11 днів. Це означає, що кошти від покупців надходитимуть через менший проміжок часу від моменту оплати постачальникам за сировину. 

2. Аналіз капіталу  підприємства

2.1 Аналіз складу  та структури капіталу

 
Показники Обсяг, тис.грн. Абсолютна зміна, тис.грн. Темпи приросту, % Питома  вага Абсолютна зміна
На На На  На 01.01.06 На 01.01.07 На 01.01.06 На 01.01.07 На 01.01.05 На 01.01.06 На 01.01.07  На 01.01.06 На 01.01.07
01.01.2005 01.01.06 01.01.2007
1. Власний капітал 71992,20 91509,20 116265,40 19517,00 24756,20 27,11 27,05 30,26 32,61 29,32 2,35 -3,28
1.1. Статутний капітал 1865,00 1865,00 1865,00         0,78 0,66 0,47 -0,12 -0,19
1.2. Пайовий капітал                        
1.3. Додатковий вкладений капітал                         
1.4. Інший додатковий капітал 39423,90 39423,90 39423,90         16,57 14,05 9,94 -2,52 -4,10
1.5. Резервний капітал 459,40 459,40 459,40         0,19 0,16 0,12 -0,03 -0,05
1.6. Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 30243,90 49789,50 74517,10 19545,60 24727,60 64,63 49,66 12,71 17,74 18,79 5,03 1,05
1.7. Неоплачений капітал                         
1.8. Вилучений капітал   28,60   28,60 -28,60   -100,00   0,01   0,01 -0,01
2. Позиковий капітал 165921,00 189140,20 280243,80 23219,20 91103,60 13,99 48,17 69,74 67,39 70,68 -2,35 3,28
2.1. Забезпечення наступних виплат та платежів                        
       Цільове фінансування                        
2.2. Довгострокові зобов’язання                        
       Довгострокові кредити банків                        
2.3. Поточні зобов’язання 165921,00 189138,70 280243,80 23217,70 91105,10 13,99 48,17 69,74 67,39 70,68 -2,35 3,28
       Короткострокові кредити банків 10267,40 10809,80 4943,80 542,40 -5866,00 5,28 -54,27 4,32 3,85 1,25 -0,46 -2,60
       Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов'язаннями  39144,60 43747,20 81282,80 4602,60 37535,60 11,76 85,80 16,45 15,59 20,50 -0,87 4,91
       Векселі видані  25142,60 21562,60 26926,20 -3580,00 5363,60 -14,24 24,87 10,57 7,68 6,79 -2,88 -0,89
       Кредиторська заборгованість за  товари, роботи, послуги 14616,20 24209,10 11477,10 9592,90 -12732,00 65,63 -52,59 6,14 8,63 2,89 2,48 -5,73
       Поточні зобов’язання за розрахунками 9192,60 21827,30 8623,60 12634,70 -13203,70 137,44 -60,49 3,86 7,78 2,17 3,91 -5,60
       Інші поточні зобов’язання 67557,60 66982,70 146990,30 -574,90 80007,60 -0,85 119,45 28,40 23,87 37,07 -4,53 13,20
2.4. Доходи майбутніх  періодів   1,50   1,50 -1,50   -100,00   0,0005 0,0000 0,0005 -0,0005
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, всього 237913,20 280649,40 396509,20 42736,20 115859,80 17,96 41,28 100 100 100 х Х
 


Висновки по складу та структурі капіталу 

      Власний капітал ЗАТ „Київський ювелірний  завод” в 2005 році становив 71992,2 грн. В 2006 і 2007 роках відбулося зростання власного капіталу в межах 27% щорічно. Таке зростання відбувалося за рахунок нерозподіленого прибутку, що зріс протягом 2006 і 2007 років майже на 65 і 50 % відповідно.
      Позиковий капітал також мав тенденцію  до зростання. В 2005 році позиковий капітал  підприємства складав 165921 грн. В 2006 позиковий  капітал зріс на 14%, а  в 2007 відбулося  досить значне зростання в межах 48%. Тобто в 2007 році позиковий капітал ЗАТ „Київський ювелірний завод” становив вже більше 280 тис. грн.. Збільшення позикового капіталу підприємства відбувалося за рахунок поточних зобов'язань (в основному за рахунок поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями).
      Питома  вага власного капіталу в загальній  структурі капіталу підприємства коливалася відповідно до зміни його обсягів. В 2005 році вона становила 30,3% від загальної  суми. Вже наступного року питома вага власного капіталу зросла на 2,4%, а в 2007 році знову зменшилася на 3,3% і становила 29,32% від загальної структури капіталу.
      Питома  вага позикового капіталу в 2005 році становила 69,7%. В 2006 році вона зменшилася до 67,4%. А  в 2007 знову зросла до 70,7% від загальної структури капіталу, що на 3,4% більше, ніж в попередньому році.
      Проаналізувавши динаміку питомої ваги власного і  позикового капіталів можна побачити, що питома вага позикового капіталу підприємства перевищує питому вагу власного капіталу. Таке перевищення позикового капіталу над власним означає зниження фінансової стійкості підприємства.
 

      
      2.2 Ефект фінансового важеля
Показники 2006 рік 2007 рік Абсолютна зміна  Темпи приросту, %
Власний капітал, тис.грн. 91509,2 116265,4 24756,2 27,1
Позиковий капітал, тис.грн. 189140,2 280243,8 91103,6 48,2
Прибуток  від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн. 29415,0 29449,4 34,4 0,1
Чистий  прибуток, тис.грн. 19545,6 24727,6 5182,0 26,5
Фінансові витрати, тис.грн. 8390,0 12932,6 4542,6 54,1
Середня ставка відсотку, % 4,7 5,5 0,8 17,0
Економічна  рентабельність, % 14,6 12,5 -2,1 -14,4
Ефект фінансового важеля, % 16 11,9 -4,10 -25,63
Податковий  гніт (частки одиниці)        
Диференціал важеля, % 9,9 7 -2,9 -29,3
Коефіцієнт  фінансового левериджу (плече важеля)         2,17          2,26             0,09                 4,15  
 
      ЕР(2006)=
      ЕР(2007)=
      ССВ(2006)=
      ССВ(2007)=
   ЕФВ(2006)=
      ЕФВ(2007)=
      Ефект фінансового важеля для ЗАТ „Київський ювелірний завод” в 2006 році становив 16%, а в 2007 ? 11,9%. Це означає, що при  наявності позикового капіталу рентабельність власного в 2006 році зросла на 16%,  в 2007 році ? майже на 12%.
      Диференціал важеля має додатне значення як в 2006, так і в 2007 роках. Це свідчить про те, що підприємству доцільно використовувати в своїй діяльності позикові кошти.
 

      

  3. Фінансовий аналіз  підприємства

Характеристика  фінансового стану  ВАТ «Київський ювелірний  завод» 

І. Показники платоспроможності 


2005 = 167052,7 + 77,3 = 167130
2006 = 214006,3 + 117,5 = 214123,8
2007 = 267486,2 + 138,2 = 267624,4
2005 = 785,7 + 25046,2 + 408,8 = 26240,7
2006 = 2216,2 + 21438,9 + 153,3 = 23808,4
2007 = 34344 + 27809,8 + 0 = 62153,8

2005 = 785,7 + 408,8 = 1194,5
2006 = 2216,2 + 153,3 = 2369,5
2007 = 34344 + 0 = 34344

 

     Критичне  значення загального коефіцієнта покриття дорівнює 2. Розрахунки свідчать про недостатність міри покриття оборотними активами поточних зобов’язань.


     Рекомендоване значення проміжного коефіцієнта покриття дорівнює 0,7-0,8. Розрахунки свідчать про високу спроможність підприємства покрити поточні зобов’язання без залучення матеріальних оборотних коштів у 2006 – 2007 рр.      Рекомендоване значення коефіцієнта абсолютної ліквідності  понад 0,2-0,25. Підрахунки вказують на те, що протягом досліджуваного періоду зростає частина поточної заборгованості, яку можна погасити за рахунок найбільш мобільної частини активів, але не досягає нормативного значення. 

ІІ. Показники фінансової стійкості 

Показники оцінки структури  капіталу
Коефіцієнт  фінансової автономії =
2005 =
2006 =
2007 =
     Критичне  значення коефіцієнта фінансової автономії складає понад 0,5. За розрахунками частина вкладень власного капіталу не досягає норми.
Коефіцієнт  покриття боргу =
2005 =
2006 =
2007 =
     Нормативне значення коефіцієнта покриття боргу складає 2. Коефіцієнт покриття боргу досліджуваного підприємства є меншим 1, що свідчить про неліквідність балансу.
      Коефіцієнти довгострокового  залучення капіталу і структури залученого капіталу не розраховуються за відсутності довгострокового позикового капіталу на підприємстві.
     Коефіцієнт  фінансової стійкості у своєму значенні співпадає з коефіцієнтом фінансової автономії, оскільки у підприємства відсутні довгострокові позики. За цими даними здатність підприємства залучати зовнішні джерела є низькою (норма >1).
Коефіцієнт  кредиторської заборгованості = =
2005 =
2006 =
2007 =
     Динаміка  коефіцієнта кредиторської заборгованості свідчить про його зростання, що свідчить про негативні тенденції. 

Коефіцієнти забезпечення
Коефіцієнт  кратності відсотків =
2005 =
2006 =
2007 =  

     Коефіцієнт покриття постійних фін. витрат у своєму значенні співпадає з коефіцієнтом кратності відсотків, оскільки на підприємстві відсутня фінансова оренда.
Коефіцієнт  участі запасів у покритті поточних зобов’язань = =
2005 =
2006 =
2007 =
Коефіцієнт  здатності обслуг. боргів =
2005 =
2006 =
2007 =  

Показники оцінки структури  активів
Абсолютні показники
Сума  власних оборотних  активів = =
2005 =
2006 =
2007 =  

Сума  власних оборотних  активів і короткострокових кредитних ресурсів = =
2005 =
2006 =
2007 =
Загальний розмір основних джерел формування запасів = =
2005 = 1131,7 + 165921 = 167052,7
2006 = 24867,6 + 189138,7 = 214006,3
2007 = -12757,6 + 280243,8 = 267486,2
Надлишок  чи недостатність  власних оборотних  активів = =
2005 = 10324,3 – 204616 = -194291,7
2006 = 46694,9 – 138576,8 = -91881,9
2007 = -4134 – 187236,8 = -191370,8
Надлишок  чи недостатність загального обсягу для формування запасів = =
2005 = 267486,2 – 204616 = 62870,2
2006 = 167052,7 – 138576,8 = 28475,9
2007 = 214006,3 – 187236,8 = 26769,5 

Коефіцієнти структури активів
Коефіцієнт  необоротних активів =
2005 =
2006 =
2007 =
Коефіцієнт  оборотних активів =
2005 =
2006 =
2007 =
Коефіцієнт співвідношення оборотних та необоротних активів = =
2005 =
2006 =
 

Коефіцієнти стану та структури  оборотних активів 

Коефіцієнт  забезпеченості власними оборотними активами = =
2005 =
2006 =
2007 =
Коефіцієнт  забезпеченості запасів  власними оборотними активами = =
2005 =
2006 =
2007 =
     Критичне  значення цього коефіцієнта складає 0,6. Відповідно до розрахунків спостерігається  стрімке падіння забезпеченості запасів власними оборотними активами.
Коефіцієнт  маневрування власного капіталу =
2005 =
2006 =
2007 =
Коефіцієнт  маневрування власних  оборотних активів = =
2005 =
2006 =
2007 =
     Нормативне  значення даного коефіцієнта дорівнює 0,5. Дані розрахунки вказують на стрімке  зменшення частини власного капіталу для фінансування поточної діяльності. 

III. Показники рентабельності      Середнє значення рентабельності складає 14%. Рентабельність діяльності підприємства є нижчою за середню.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.