На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Значення та завдання менеджменту

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 20.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
      ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
      Кафедра менеджменту 
 
 

      ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧА РОБОТА 
 

      з дисципліни: «Основи менеджменту
     на  тему: «Значення та завдання менеджменту». 
 
 

        Підготувала: студентка 4 курсу
        Групи МО-08Г
        Мельник О. О. 

        Перевірила: доц.кафедри менеджменту
        Дрокіна Н.І.  
         
         
         
         

  Донецьк-2011
 


  ЗМІСТ
  Вступ.....................................................................................................3 

  ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  1. Сутність та зміст менеджменту.....................................................5
       1.1. Загальні поняття менеджменту..............................................7
  2. Основні цілі і завдання менеджменту...........................................9
  Висновок............................................................................................13 

  ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  Проблемна ситуація на підприємстві «ЛАДА»……… .........  …..15
  Принципи  вирішення проблемної ситуації на підприємстві «ЛАДА»………………………………………………………  ……15
  СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................17
 

  Вступ 

    У нас час важко назвати більш  важливу і багатогранну сферу  діяльності, чим управління або менеджмент, від якого в значній мірі залежить і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.
    У зарубіжних країнах накопичений  значний досвід управління в області  промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок  безпосередньої участі людей в управлінській  діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.
    В Україні поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному  освоєнні менеджменту.
    Менеджмент, як наукова система організації виробництва є однією з найважливіших умов ефективної і прибуткової діяльності підприємств. Він дістав загальне визнання в усьому світі. Тому сучасна теорія і практика Менеджменту набуває особливого значення. Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення основних функцій, форм і методів управління на рівні основної ланки – підприємства. Практичне використання такого досвіду – одне з першочергових завдань. Широкий вихід вітчизняних підприємств на світові ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення теорії і практики менеджменту.
    Реорганізовуються старі структури управління і  влади, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак  механічне перенесення концепції  управління з однієї соціокультурної  середи в іншу, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практично неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків. Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин. Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу України до ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників.
    Упровадження  ринкових відносин у практику господарювання вимагає принципової зміни методів  управління на всіх рівнях управлінської  ієрархії. Це висуває необхідність вивчення нових підходів і форм управління, зокрема , менеджменту як особливого типу управління. Менеджмент як наукова дисципліна пройшов довгий і суперечливий шлях розвитку, і розглядати його, безсумнівно, потрібно з урахуванням історичного досвіду, тих цілей і задач, що ставилися на різних етапах його розвитку. Необхідно підготувати менеджерів до сприйняття сучасних проблем менеджменту крізь історичну призму, що дозволяє зрозуміти логіку розвитку цих проблем.
    Обрана  мною тема дуже цікава та актуальна, тому що знання і використання сучасних технологій в управлінні значно підвищує ефективність діяльності підприємств.
    Метою роботи є ознайомлення і вивчення поняття менеджменту і сутність основних функцій менеджменту.
    Робота  складається з двох основних розділів. В першому розділі розкриваються сутність та зміст менеджменту, його основні задачі, цілі, школи та принципи менеджменту.
    В другому розділі розкриваються  сутність і зміст функцій менеджменту, зокрема його основних функцій: планування, організації, мотивації, контролю, а також функції управління на сучасному етапі.
    Задача  менеджменту як науки управління складається в підвищенні практичної значимості досліджень, орієнтації їхній  на розробку принципів і методів, що дають можливість практично вирішувати в тих чи інших умовах проблеми функціонування організації.
    У сучасних умовах широко поширена думка  про те, що процес управління є мистецтво, суть якого складається в застосуванні науки до реальної ситуації, а отже, до практики. Без знання технології менеджменту в сучасних умовах неможливо ефективно керувати організацією.
 

  1. Сутність та  зміст менеджменту  

    Сьогодні  керівників підприємств дедалі частіше  називають словом „менеджер”, а  тим, чим вони займаються – менеджмент. З самого початку англійці вживали це поняття в управлінні кіньми. Слово „менеджмент” означає „мистецтво верхової їзди”. В сучасному значенні слова „менеджер” і „менеджмент” з’явилося лише тоді, коли господарі підприємств зрозуміли, що дуже вигідно не самим керувати власним майном, а залучати до цього професіоналів, спеціально відібраних і навчених такій роботі. Саме їм, талановитим спеціалістам, які працюють за наймом, стали доручати головне завдання підприємства – отримання високого прибутку. Варто відмітити, що за цю важку працю не шкодували високої винагороди. Менеджер і нині одна з професій, яка найбільш оплачується в розвинутих країнах.
    Отже, менеджер – це керівник – професіонал, який працює за наймом і спеціалізується  на примноженні прибутку. Тобто –  це керівник підприємства в ринковій економіці.
    Вживаючи  слово „менеджмент”, ми йдемо за традицією, яка давно встановилася в міжнародних виданнях з теорії управління, яка має на увазі певне  коло явищ і процесів. У практиці, яка склалася у вітчизняній науковій літературі з управління, менеджмент уже більше 30-ти років використовується як синонім капіталістичного управління. І головне – управління не заміняє „менеджмент”, тому що в останньому йдеться лише про одну із форм управління.
    Менеджмент  – це вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотив поведінки інших людей, а також функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях.
    Менеджмент  слід розглядати як сукупність раціональних методів і організаційних підйомів управління капіталістичною фірмою або корпорацією. Менеджмент це також галузь людських знань, які допомагають здійснювати функції. Це певна категорія людей, які здійснюють роботу з управління. Значимість менеджменту була особливо чітко усвідомлена в 30-ті роки. Вже тоді стало очевидним, що ця діяльність перетворилася в професію, галузь знань – в самостійну дисципліну, а соціальний прошарок людей – в досить впливову суспільну силу.
    Зміст поняття „менеджмент” можна розглядати як науку і практику управління, як організацію управління фірмою і як процес прийняття управлінських рішень.
    Отже, менеджмент регулюється законами розвитку ринків системи господарювання і  направлений на гнучке пристосування  виробничо-збутової діяльності фірми  до ринкових умов, які змінюються.
 

   Загальні поняття менеджменту
 
    Менеджмент (англ. Management – управління, завідування, організація) – це управління виробництвом або комерцією; сукупність принципів, методів, коштів і форм управління, що розробляються і що застосовуються з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку.
  Сучасний  менеджмент включає дві невід’ємні частини:
  - теорію керівництва;
  - практичні способи ефективного  управління або мистецтво управління.
    Поняття „менеджмент” міцно увійшло в  наше повсякденне життя і стало  звичним для ділового українського життя. Однак необхідно враховувати, що мова йде про нову філософію, де діють інші системи цінностей і пріоритетів.
    У зв’язку з цим потрібно детально зупинитися на значенні терміну „менеджмент”. Українське слово „управління” і  англійське слово „менеджмент” вважаються синонімами, однак насправді їх істинний зміст вельми розрізнюється. Вживаючи термін „менеджмент”, ми слідуємо сталій в міжнародній практиці традиції, згідно з якою під ним мається на увазі цілком певне коло явищ і процесів. Насправді термін „управління” не є задовільним заступником терміну „менеджмент” тому, що в останньому випадку мова йде лише про одну з форм управління, а саме про управління соціально-економічними процесами за допомогою і в рамках підприємницької структури, акціонерної компанії. Причому адекватною економічною основою менеджменту є ринковий тип господарювання, здійснюваний на базі індустріальної організації виробництва або комерції.
    Таким чином, термін „менеджмент” вживається стосовно до управління господарською  діяльністю, тоді як у інших цілей використовуються інші терміни.
    У наших умовах потрібно вживати терміни  „організація”, „управління” і „адміністрування”. Проте, державні, громадські і інші організації також повинні використати  принципи і методи менеджменту, якщо хочуть досягнути своїх цілей при мінімумі витрат.
    З урахуванням викладеного в роботі термін „управління” надалі буде вживатися, з певною мірою умовності, в тому ж значенні, що і термін „менеджмент”.
  Для того щоб визначити поняття менеджменту, важливо уточнити деякі вхідні в нього положення, передусім цільовий зміст.
 

  Основні цілі і завдання менеджменту
 
    Основною  ціллю менеджменту є забезпечення прибутковості, або дохідності в  діяльності фірми шляхом раціональної організації виробничого процесу.
    Найважливішим завданням менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням потреб споживачі, забезпечення рентабельності діяльності підприємства і його стабільного становища на ринку. У зв’язку з цим – завдання менеджменту це:
  - забезпечення автоматизації виробництва і перехід до використання робітників, які мають високу кваліфікацію;
  - стимулювання роботи працівників  фірми шляхом створення для  них кращих умов праці та  встановлення більш високої заробітної  плати;
  - постійний контроль за ефективністю  діяльності фірми, координація всіх підрозділів фірми;
  - постійний пошук і освоєння  нових ринків.
    До  завдань, які вирішуються в менеджменті, також відносяться визначення конкретних цілей розвитку фірми, розробка стратегій  розвитку фірми, господарських завдань  і шляхів їх вирішення. А також до завдань відноситься розробка системи заходів для вирішення проблем, що плануються на різні часові періоди, визначення необхідних ресурсів і джерел їх покриття.
    Як  самостійний вид професійної  діяльності менеджмент можливий лише на базі ринку, який склався і розвинувся: він є управлінським механізмом, який вбудований в ринкову економіку.
    Менеджмент  як організація управління фірмою, яка здійснює будь-які види підприємницької  діяльності, що направлені на одержання  прибутку. Зміст менеджменту, полягає в досягненні фірмою певних результатів у ході підприємницької діяльності.
 

  Висновок 

    Ефективне становлення ринкових відносин в  Україні багато в чому визначається формуванням сучасних управлінських  відносин, підвищенням керованості  економіки. Саме менеджмент, управління забезпечує зв’язаність, інтеграцію економічних процесів в організації.
    Менеджмент  – найважливіше поняття в ринковій економіці. Його вивчають економісти, підприємці, фінансисти, банкіри і  всі, хто стосується бізнесу.
    „Управляти  – означає вести підприємство до його мети, витягуючи максимум можливостей  з існуючих ресурсів”. Фахівцям нового покоління необхідні глибокі  знання по менеджменту, а для цього  треба чітко представляти суть і  поняття менеджменту.
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.