На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Порядок видач патенту на винахд в Україн

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 20.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ
  Реєстрація та отримання патенту на винахід в Україні
    Права винахідника та права роботодавця
    Права та можливості власника патенту
    Вартість патентування винаходу
  Вимоги  до винаходів в Україні
  Порядок видачі патенту на винахід в Україні

Висновок

Використана література

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вступ
   Винахід (корисна модель) – результат  інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Як винахід чи корисна модель можуть бути зареєстрованими такі об’єкти:
  Спосіб (наприклад спосіб вкладання бруківки);
  Прилади та механізми (наприклад асинхронний тяговий електродвигун);
  Розчин (наприклад стимулятор росту рослин );
Право власності на винахід чи корисну  модель завіряється патентом. Винахід  – об’єкт, який відповідає критеріям  для отримання патенту - новизні, винахідницькій рівень, можливість застосування в промисловості. Корисна модель - об’єкт, який відповідає критеріям  для отримання патенту - новизні  та можливості впровадження в промисловості. Термін отримання патенту (реєстрації) на корисну модель становить від 6 до 8 місяців, для винаходу від 18 до 25 місяців. Розмір офіційного збору  – від 12,5 грн.
     Для подання заяви на корисну модель необхідні такі документи:
1. Опис  технічного рішення.
2. Копію  свідоцтва про державну реєстрацію (для приватних підприємців та  юридичних осіб)
3. Реквізити  для укладення договору (р/р, ідентифікаційний  код, назва банку). Право власності  на корисну модель дійсно протягом 10 років, на винахід – 20, за  умови сплати щорічного мита  на підтримання дії патенту.  У випадку несплати мита патент  вважається недійсним. 
 
 

  Реєстрація та отримання патенту на винахід в Україні
   Патент на винахід – охоронний документ, що засвідчує авторство, дату патентування винаходу і право власності на винахід. Право власності на винахід діє від дати подання заявки. Всі права на винахід отримує той, хто першим його запатентував.
   Патенти на винаходи в Україні реєструються та видаються державним інститутом промислової власності (Укрпатентом). Заявка на видачу патенту на винахід може подаватися Заявником особисто, або через патентного повіреного. Оформлення, подача заявки та реєстрація патентів на винаходи іноземних осіб (нерезидентів України) здійснюється тільки через українських патентних повірених.
   Строк дії патенту на винахід в Україні  складає 20 років. Протягом цього терміну патентовласник має право монопольного використання запатентованого винаходу, може передавати і продавати права за патентом, а також забороняти використання запатентованого винаходу.
   Права винахідника та права  роботодавця
• Якщо винахід було створено самостійно, право на реєстрацію та отримання  патенту на винахід, а також будь-яких інших охоронних документів належить автору (винахіднику).
• Якщо винахід створювався за контрактом або на замовлення роботодавця, в  той час, як винахідник перебував  у трудових відносинах з роботодавцем, або з використанням виробничих секретів та обладнання роботодавця, за законом пріоритетні права на патентування винаходу належать роботодавцю. Цей пункт діє тільки до закінчення чотирьох місяців від дати письмового повідомлення роботодавця про створення винаходу з описом суті винаходу, що підлягає патентуванню.
. •  Якщо роботодавець не подасть  заявку на реєстрацію патенту  на винахід в чотиримісячний  строк після створення винаходу  або не прийме рішення віднести  дані відомості до комерційної  таємниці, винахідник має право  подати заявку від свого імені  і зареєструвати патент на  себе.
• Власником  патентних прав може бути правонаступник роботодавця або винахідника.
• Заявка на видачу патенту може подаватися представником у справах інтелектуальної  власності за дорученням майбутнього  патентовласника.
   Права та можливості власника патенту
     Такий потужний спосіб захисту прав, як отримання патенту на винахід допомагає уникнути конкурентної боротьби на ринку, надаючи власнику унікальну перевагу перед конкурентами – монопольне право використовувати продукт і забороняти третім особам його використання. Патент на винахід можна продати, а також частково передати права на його використання з метою отримання прибутку.,
     Якщо  ви оформили, подали заявку, і вам  зареєстрували патент на винахід, можна  не доводити новизну виробу у разі пред'явлення претензій, оскільки вже  є документ, що її засвідчує.
     Патент  на винахід засвідчує сучасність, новизну та легітимність виробу. Оскільки отримати патент на винахід можна  тільки на унікальний об'єкт, цей документ є вагомим аргументом на користь  продукту в конкурентній боротьбі.
     У разі порушення прав за патентом на винахід необхідно звертатися в  антимонопольний комітет України, або до Господарського суду, в залежності від обставин справи. Якщо претензії  власника патенту на винахід знайдуть обґрунтованими, порушнику буде заборонено використання запатентованого в  Україні об'єкту. Також він може бути зобов'язаний відшкодувати збитки, оштрафований та притягнутий до кримінальної відповідальності.
   Вартість  патентування винаходу
     Вартість реєстрації патенту на винахід залежить від складності винаходу, наявності або відсутності необхідних креслень і діаграм, інформації про наявні аналоги винаходу і кількості країн, в яких необхідно отримати правовий захист.
Вартість  патентування винаходу – від 2900 грн.
Вартість  патентування корисної моделі – від 2500 грн.
Знижка  при одноразовому замовленні декількох  заявок – від 5%.
Ви можете вже зараз точно дізнатися  вартість реєстрації патенту на винахід, надіславши нам швидкий запит.
  Вимоги  до винаходів в  Україні
   Винахід може бути запатентований, якщо він:
  Новий – надає рішення, раніше невідоме у відповідній області
  Має винахідницький рівень – не є очевидним для фахівця в даній області. Якщо ж корисний ефект досягається очевидним для фахівця чином, нові пристрої і матеріали можуть охоронятися в якості корисних моделей.
  Може бути застосований у промисловості – тобто може реалізуватися на практиці.
Перш  ніж оформити заявку на патентування нового рішення, варто визначити, чи підлягає воно патентуванню.
В якості винаходів  в Україні можуть бути запатентовані:
  Процес або спосіб
  Продукт: речовина, виріб, пристрій, штами мікроорганізмів, клітинні культури тощо.
  Будь-яке нове застосування існуючих продуктів і способів.
Не  є винаходами:
  ідеї, що стосуються зовнішнього вигляду виробів, в тому числі спрямовані на задоволення естетичних та ергономічних потреб (такі об'єкти охороняються в якості промислових зразків);
  бази даних (охороняються авторським правом);
  методи проведення ігор;
  методи виконання розумових операцій;
  ідеї, які не можуть бути втілені в життя, а також ті, що суперечать нормам гуманності та моралі.
Просто  й однозначно визначити, чи підлягає ваш об'єкт патентній охороні  можна не завжди , тому у разі будь-яких сумнівів, будь ласка, звертайтесь до наших фахівців.
  Порядок видачі патенту на винахід в Україні
   Особа, яка бажає одержати патент на винахід (корисну модель) і має на це право, може подати заявку на його видачу до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент), який приймає, розглядає та проводить експертизу заявок.Заявка подається до Держдепартаменту на адресу Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна. Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001 (далі – Правила).  
За дорученням заявника заявку можна подати через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.  
Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).  
Заявка – сукупність документів, необхідних для видачі патенту.  
Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).  
Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.  
Заявка складається українською мовою й повинна містити:

  заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);
  опис винаходу (корисної моделі);
  формулу винаходу (корисної моделі);
  креслення (якщо на них є посилання в описі);
  реферат.
   За  подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен  надійти до Укрпатенту разом із заявкою  або протягом двох місяців після  дати подання заявки. Цей строк  продовжується, але не більше ніж  на шість місяців, якщо до його спливу буде подано клопотання про продовження  строку надходження документа про  сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір. Строки та порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені в Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року (далі – Порядок). Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки, то до заявки додаються клопотання про надання пільги та копія документа, який підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору.
   Розгляд заявки
   Порядок розгляду заявки на винахід (корисну  модель) встановлений Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну  модель, затвердженими наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 15 березня 2002 року № 197 та зареєстрованими в  Міністерстві юстиції України за № 364/6652 від 15.04.2002 (далі – Правила розгляду). Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, під час якої встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). Патент України на корисну модель видається за результатами формальної експертизи.Державна реєстрація патенту на винахід (корисну модель) здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його (її) видачу й збору за публікації про видачу патенту. Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту. Видача патенту проводиться в місячний строк після його державної реєстрації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Висновок
   Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності  на винаходи (корисні моделі) в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про  охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі — Закон).Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;  
Секретний винахід (корисна модель) - винахід що містить інформацію, віднесену до державної таємниці; Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом.Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки.Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки. Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки. Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.