На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа нтернет-банкнг

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 20.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     ВСТУП 
 

     Успішний економічний розвиток держави неможливий без добре розвиненої банківської системи, на стан якої впливає як внутрішня економічна і політична ситуація, так і зміни світової банківської системи. Ці зміни є наслідком глибинних макроекономічних процесів у світовій економіці: інтеграція, лібералізація, різкий науково-технічний підйоми, і вони зачіпають всі банки, незалежно від рівня їх розвитку. Однією з основних особливостей сучасної банківської системи є стрімкий розвиток комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, розвиток мережевих технологій, що скорочує час обробки інформації, дозволяє провести комплексну автоматизацію діяльності, розробити механізми дистанційного обслуговування клієнтів і запропонувати новий асортимент послуг.
     Актуальність дослідження інтернет-банкінгу обумовлена збільшенням кількості банків, що надають послуги дистанційного обслуговування. Вперше банк, який обслуговував клієнтів через Інтернет, з'явився у 1995 році – Security First Network Bank. За підсумками першого року роботи, його активи становили 110 млн. доларів, щомісячний приріст капіталу – 20 %, а кількість клієнтських рахунків перевищила 10 тисяч. У березні 2001 р. японський уряд видав ліцензію на відкриття онлайнового банку корпорації Sony, який тільки за перший місяць роботи відкрив 21 тис. рахунків. Успіхи американських і японських віртуальних банкірів зумовили те, що у 2004 р. приблизно кожен третій банк у світі пропонував послуги Інтернет-банкінгу. Інформаційні системи почали істотно впливати на прибутковість банків, їх конкурентоспроможність і привабливість для клієнтів, проте дуже необхідні, але не розроблені специфічні методи оцінки економічної ефективності інтернет-послуг.
     Проблемам сучасного банківського обслуговування приділено немало уваги, оскільки останнім часом активно вивчалися питання щодо проблем проведення обслуговування через Інтернет. Дослідження проводилися вченими різних спеціальностей – економістами, аналітиками, менеджерами. Сучасні підходи до оцінки питань банківського обслуговування із використанням Інтернет-ресурсу представлені у роботах С. В. Афанасьєвої, Л. П. Кролівецкої, В. О. Лаврушина, Г. Л. Бєлоглазової, Г. А. Титоренко   [11, 20, 21]. Новизна і актуальність проблеми забезпечення ефективного банківського обслуговування привертають увагу учених, серед яких Л. А. Керов , А.Н. Ільченко, Л. В. Ляміна, М. П. Березіної, В. В. Масленнікова та інших авторів [13, 20, 23].
     Наукова новизна роботи. Не дивлячись на значну роль, яку відіграє дистанційне обслуговування у функціонуванні банківської системи, багато питань розвитку операцій комерційних банків у мережі Інтернет залишаються недостатньо дослідженими: не вивчена специфіка цього виду послуг, оскільки основна увага приділяється аналізу зарубіжного досвіду, при цьому багато його аспектів не можуть переноситися на національну економіку і потребують переоцінки і адаптації,. Необхідно оцінити забезпечення потреб розвитку банківської справи і підвищення якості обслуговування клієнтів на основі розробки і застосування нових банківських Інтернет-технологій. Все це обумовлює необхідність розробки методики оцінки економічної ефективності Інтернет-послуг відповідно до чіткої теоретичної концепції.
     Об’єктом дослідження є інтернет-банкінг як система віддаленого отримання банківських послуг.
     Предмет дослідження – процеси дистанційного обслуговування фізичних осіб в комерційному банку.
     Мета курсової роботи полягає у дослідженні чинників, що впливають на процес надання банківських послуг з використанням Інтернет-ресурсу та визначенні їх позитивної та негативну дії на Інтернет-банкінг.
     Для досягнення поставленої мети необхідно  вирішити наступні завдання:
     - розкрити сутність поняття інтернет-банкінг;
     - проаналізувати переваги та недоліки  використання інтернет-банкінгу;
     - оцінити сучасний стан розвитку  інтернет-банкінгу в Україні та світі;
     - визначити головні перспективи розвитку інтернет-банкінгу.
     Інформаційною базою курсової роботи стали законодавчі документи України, роботи закордонних і українських фахівців з теорії визначення поняття інтернет-банкінг, роботи вітчизняних і закордонних авторів з питань можливостей  інтернет-банкінгу, законодавчі акти державних органів управління.
       Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і бібліографічного списку. Робота містить 40 сторінок тексту, теоретичні і методичні положення ілюструються трьома рисунками,     однією діаграмою та таблицею. Бібліографічний список містить 35 літературних джерел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             РОЗДІЛ І
     ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ 
 

     1. 1. Інтернет-банкінг як засіб віддаленого  керування рахунком 
 

     Успішний економічний розвиток держави неможливий без добре розвиненої банківської системи, на стан якої впливає як внутрішня економічна і політична ситуація, так і зміни світової банківської системи. Ці зміни є наслідком глибинних макроекономічних процесів у світовій економіці: інтеграція, лібералізація, різкий науково-технічний підйом, і вони зачіпають всі банки, незалежно від рівня їх розвитку. Однією з основних особливостей сучасної банківської системи є стрімкий розвиток комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, розвиток мережевих технологій, що скорочує час обробки інформації, дозволяє провести комплексну автоматизацію діяльності, розробити механізми дистанційного обслуговування клієнтів і запропонувати новий асортимент послуг.
     Найбільш динамічним і представницьким напрямом фінансових Інтернет-рішень, завдяки широкому спектру фінансових послуг є управління банківськими рахунками через Інтернет, або Інтернет-банкінг.
     До суті та змісту поняття Інтернет-банкінг склалися найрізноманітніші авторські підходи.[ 11, с. 208, 13, с. 198, 20, с. 88, 21, с. 514, 23 с. 217]. На нашу думку, однією з найбільш вдалих, є формулювання, відповідно до якої Інтернет-банкінг розглядається, як надання послуг банком, з моніторингу, управління рахунками та здійснення банківських транзакцій через Інтернет. [11, с. 208]. При цьому користувач, як правило, не потребує спеціального програмного забезпечення для доступу до своїх рахунків. Він може здійснювати всі дії по управлінню рахунками з будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі інтернет, і розпізнається банком за допомогою системи авторизації. У більшості випадках додатково потрібен електронний цифровий ключ або ж спеціальне програмне забезпечення, однак при цьому він повинен легко переноситись на будь-який інший комп'ютер.
     Інтернет-банкінг  є логічним продовженням таких різновидів віддаленого банкінгу, як PC banking: доступ до рахунка за допомогою персонального комп'ютера, який здійснюється завдяки прямому модемному з'єднанню з банківською мережею, telephone banking: обслуговування рахунків за телефоном та video banking: система інтерактивного спілкування клієнта з персоналом банку.
     Віддалене керуванням рахунком через Інтернет забезпечує перевірку стану рахунка, оплату різноманітних рахунків та перерахування коштів з одного рахунка на інший, а також надання клієнту інформаційної підтримки та численних супутніх послуг.
     Дослідження виявили, що більше 80% усіх банківських операцій людина може здійснювати, сидячи за комп'ютером вдома чи в офісі. Користь для банкірів та їхніх клієнтів визначається наступним: перші значно скорочують витрати по утриманню густої філіальної мережі і значно підвищують ефективність банківських операцій, а інші отримують додаткові зручності [13].
     В результаті дослідження визначено  ті фактори, що визначають ступінь розвитку банкінгу в будь-якій країні. По-перше, сам цифровий простір країни має бути розвиненим, користувач повинен мати у своєму розпорядженні достатньо загальноцікавих ресурсів рідною мовою. Досить показовою з цього погляду є наявність кількох великих національних порталів. По-друге, населення країни має звикнути користуватися Інтернетом у повсякденному житті, мати достатньо тривалий досвід користування мережею. Ніхто не починає з придбання через Інтернет фінансових послуг. 
 
 

     1.2.  Можливості Інтернет-банкінгу 
 

     Через Інтернет є можливість управляти своїми грошима – економити на перекладах та оплату комунальних послуг, уникати походів у банківські офіси та стояння в чергах до кас. Причому доступ до свого рахунку для любителів інтернет-банкінгу відкритий завжди і звідусіль, де є доступ до Інтернету.
     Чим скромніше набір послуг в системі  інтернет-банкінгу, пропонованого банком, тим простіше виявиться підключення. Трохи складніше процедура підключення у банків, які дозволяють клієнтам здійснювати платежі в Інтернеті . При роботі з ними клієнтові доведеться не тільки звернутися у відділення для укладення договору, але також отримати спеціальний відкритий ключ (набір паролів) і електронний цифровий підпис (у випадку, якщо він хоче не тільки переглядати виписки, але і здійснювати платежі  (рис. 1.1. ). 

       

     Рис. 1.1. Етапи підключення до інтернет-банкінгу
     Серед програмістів і співробітників IT-індустрії  інтернет-банкінг дуже популярний [29, с.24]. Пояснюється це тим, що багато з таких фахівців виконують роботу для зарубіжних замовників, а для отримання винагороди активно використовують платіжні картки, і не тільки в Україні і, як наслідок, виникає необхідність використання послуг інтернет-банкінгу.
     Інші  ж українці ставляться до такої послуги  з нерозумінням, побоюванням або зовсім ігнорують [29, с.73]. Визначено, що причина полягає в поки що низькому ступені проникнення Інтернету в маси. Як результат, частка шанувальників інтернет-банкінгу в Україну – не більше 2% банківських клієнтів, в той час як у деяких країнах Європи їх частка досягає 90%. Набір інших банківських послуг, якими можна скористатися через Інтернет, залежить від того, наскільки банк зацікавлений у розвитку цього напрямку. Банки-консерватори обережні і вважають, що інтернет-банкінг масовому клієнту не потрібен зовсім, або потрібен в усіченому варіанті, а тому пропонують обмежений набір пов'язаних з Інтернетом послуг: перевірка стану карткового та інших рахунків, перегляд виписок по рахунках, блокування операцій по карті. 
 

     1.3. Переваги та недоліки використання Інтернет-банкінгу 
 

     Саме універсальність механізму інтернет-банкінгу робить його доступним як для приватних осіб, так і для підприємств, де можливості інтернет-банкінгу дозволяють підвищити ефективність і оперативність управління грошовими потоками. Визначено, що управління платежами через інтернет не складніше, ніж звичайне спілкування з комп'ютером [30, с.13]. Для використання системи інтернет-банкінгу не потрібно яких-небудь додаткових знань. Можливості інтернет-банкінгу дозволяють:
     - відправляти в банк всі види фінансових документів;
     - отримувати виписки та документи за всіма рахунками в банку за будь-який період часу;
     - відстежувати всі етапи обробки платіжних документів у банку в режимі реального часу;
     - оперативно отримувати повідомлення про помилки;
     - працювати в одному інтерфейсі з рахунками в різних банках;
     -здійснювати перегляд і друк вхідних і вихідних платіжних документів.
     Крім  послуг з керування рахунками, Інтернет-банкінг надає можливість одержання високоякісної аналітичної інформації у вигляді графіків, курсів, звітів, новин. Набір такої інформації часто визначається клієнтами самостійно, причому існує можливість одержання її по e-mail-розсиланню. Крім того, банки часто спрощують для своїх клієнтів процедуру надання документації шляхом прикріплення до сайта бланків заявок, доручень, договорів.
     Інтернет-банкінг  вдало виконує функцію консалтингу, оскільки значно спрощує процедуру  багатостороннього спілкування. Для найактивніших клієнтів банки впроваджують системи участі у валютних торгах, купівлі-продажу цінних паперів [28, с.59].
     За  функціональністю послуг можна виділити такі системи Інтернет-банкінгу:
     1. Можливість віддаленого моніторингу рахунків (інформаційний рівень);
     2.   Віддалене керування рахунками (трансакційний рівень);
     3. Віддалене банківське обслуговування (комплексний характер наданих послуг, включаючи Інтернет-банкінг, Інтернет-трейдинг, Інтернет-кредитування, систему ведення особистих фінансів).
       Інтернет-банкінг дозволяє виконувати  всі стандартні операції, які  можуть бути здійснені клієнтом в офісі банку, за винятком операцій з готівкою, через Інтернет (рис. 1.2.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Разом з тим відбувається розширення набору продуктів і послуг, надаваних  банками в рамках Інтернет-банкінгу. Дедалі популярнішими серед приватних  клієнтів стають послуги оnline-керування  персональними фінансами, так звані  пакетування й агрегування продуктів та послуг.
     Керування персональними фінансами є ширшим поняттям, ніж керування рахунками  і полягає в наданні клієнтам можливості оптимізації своїх витрат і коштів особистого бюджету, що залишилися. Існуюче програмне забезпечення дозволяє споживачам обирати найкращі варіанти вкладення вільних коштів у надійні і дохідні інвестиційні, пайові, страхові й інші фонди. У даному випадку банки надають онлайновий каталог таких установ та інформацію про їх надійність. Крім того, у рамках віртуального банкінгу клієнти можуть оптимізувати свої виплати зі страхувань, заставних.
     Пакетування продуктів і послуг полягає в  тому, що банк продає своїм клієнтам не окремі продукти і послуги, а їх пакет. У сегменті В2С пакетування  стає одним з популярних прийомів віртуальних торгових і сервісних точок, оскільки сприяє збільшенню обсягів продажів. Пакетування безпосередньо пов'язане зі швидким розвитком персоналізації на ринку електронної комерції. Ця тенденція починає дедалі яскравіше проявлятися й в Інтернет-банкінгу, де споживач має можливість одержати доступ відразу до декількох продуктів і видів послуг, підібраних відповідно до його запитів.
     Логічним  продовженням пакетування стало  агрегування банківських послуг на персональних сторінках клієнтів на Web-сайтах банків. За допомогою таких сторінок споживачі здійснюють і контролюють свої трансакції, одержують інформацію про баланс рахунка, стан справ на фондових ринках, в інвестиційних чи страхових фондах та іншу актуальну інформацію [17, с. 19].
     До  числа нових видів продуктів, пропонованих приватним клієнтам у рамках Інтернет-банкінгу, належать цифрові сертифікати, віртуальні гаманці та віртуальні банківські картки. Використання цих продуктів повинно сприяти підвищенню безпеки платіжних трансакцій у глобальній мережі.
     В результаті дослідження було виявлено, що використання Інтернет-банкінгу дозволяє кредитно-фінансовим установам істотно скоротити число філій і знизити витрати на обслуговування своїх клієнтів. Обробка трансакцій, здійснюваних через Інтернет, обходиться в багато разів дешевше, ніж у фізичному відділенні банку. Перенесення в Інтернет таких рутинних видів діяльності, як розрахункове обслуговування, обробка заяв на видачу платіжних карток і одержання кредитів, дозволили скоротити кількість помилок, збільшити обґрунтованість рішень і тим самим зміцнити лояльність своїх клієнтів. Нарешті, використання Інтернет-послуг відкриває банкам можливість розширення географії клієнтської бази. Так, Інтернет-банк Net.B@nk з невеликого містечка Alpharetta (Georgia, USA) з населенням 25 тис. жителів обслуговує клієнтів із усіх куточків США [24, с. 192]. Крім того, наявність системи Інтернет-банкінгу є істотною конкурентною перевагою, що забезпечує перевагу технологічно розвинутих банків над їхніми конкурентами.
     Для клієнтів перевага Інтернет-банкінгу полягає у використанні зручних і зрозумілих банківських інструментів, а також в одержанні різноманітності послуг невисокої вартості і привабливих процентних ставок.
     Розуміння того, що багато послуг можуть надаватися дистанційно через глобальну мережу, призвело до спроб віртуалізації самого інституту банку. Саме з цієї причини в США й у Європі почали відкриватися так звані віртуальні банки, які функціонують без існування фізичних офісів. Зрозуміло, що такі установи характеризуються низькими операційними витратами, невисокою вартістю послуг і у зв'язку з цим збільшенням прибутку банку.
     Першим  віртуальним банком вважається американський, який відкрився 18 жовтня 1995 року [24, с. 173]. За перші півтора року існування середній приріст капіталу банку становив 20% на місяць, активи виросли до 40 млн. доларів, було відкрито понад 10 тис. клієнтських рахунків. У Європі першим віртуальним банком був дочірня структура Дрезденської банківської групи (Німеччина), що почав свою діяльність у 1996 році.
     По  мірі розвитку мобільного Інтернет, дедалі більша кількість банків відкриває своїм клієнтам можливість доступу до банківського рахунка за допомогою сотових телефонів, які підтримують протокол WAP [34, с. 27].
     Головною  перевагою (рис. 1.3.) інтернет-банкінгу є зручність, яка виключає непотрібну паперову роботу. Саме це примушує багатьох практичних людей, які цінують свій час, завести рахунок в банку і керувати ним через Інтернет. Взаєморозрахунки між клієнтом і банком проводяться в режимі реального часу. Клієнт може відстежувати всі етапи обробки платіжних документів у банку на екрані свого комп'ютера.
     Головні недоліки інтернет-банкінгу [21, с.203]. По-перше, це відносно більш низький рівень захисту в порівнянні з системою "Клієнт-Банк" і документарних оформленням транзакцій. Хоча технологія SSL і є стандартом інтернет-безпеки, вона в силу своєї поширеності добре відома потенційним зломщикам і не може гарантувати той самий рівень безпеки, що і система «Клієнт-Банк», яка працює, як правило, в замкнутих інтернет-мережах, не мають виходу в Інтернет. По-друге, високі початкові капіталовкладення. Для запуску однієї системи інтернет-банкінгу потрібно від 1 до 5 млн. доларів США.
     Простота  процедури підключення до інтернет-банкінгу полягає в тому, що необхідно лише наявність банківського рахунку  в банку, договору «Про обслуговування в системі інтернет-банкінг» та електронного цифрового сертифікату [27, с. 17]. Можливість отримувати і здійснювати платежі на адресу будь-якого контрагента, незалежно від того, чи підключений він до Інтернет-банкінгу чи ні. Можливість не побоюватися помилок при заповненні платіжних доручень. Система ретельно контролює правильність заповнення документів і вказує на помилки.  

       

     Рис. 1.3. Переваги та недоліки підключення до інтернет-банкінгу 

     Захист  інформації, що передається від несанкціонованого доступу забезпечується шифруванням з використанням протоколу SSL міжнародного формату криптографії. Контактуючі сторони використовують електронні цифрові підписи ( далі ЕЦП). Система ідентифікації гарантує підтвердження автентичності сторін, котрі проводять операції [4, с. 275].
     Всі етапи електронного документообігу підтверджуються документально: звіти про проведені операції, виписки по рахунках, квитанції, що підтверджують платежі та інші документи. Електронні документи, завірені ЕЦП сторін, мають юридичну силу нарівні з паперовими документами, завіреними підписами сторін і печаткою.
     Інтернет-банкінг  дозволяє економити. Автоматизація розрахунків дозволила знизити витрати на організацію банківського обслуговування через Інтернет, що призвело до зниження тарифів по основних банківських операцій. Як правило, клієнтам інтернет-банкінгу пропонуються пільгові тарифи по проведенню платежів, валютним та іншими операціями.  

РОЗДІЛ  ІІ
     СУЧАСНИЙ  СТАН РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ  
 

     2. 1. Інтернет-банкінг в українських банках 
 

     Українські  банки все ширше впроваджують технології інтернет-банкінгу, що забезпечуює  дистанційне банківське обслуговування через Інтернет.
     Нами  було визначено, що близько 30 українських банків надають послуги повноцінного інтернет-банкінг. Критерієм повноцінності є можливість для банківського клієнта, який має доступ до Інтернету, переказати кошти на будь-який банківський рахунок у будь-якому вітчизняному банку. Більшість банків дозволяє робити перекази коштів тільки в межах банку або на рахунки в інших банках із заздалегідь визначеними реквізитами (оплата комунальних послуг, електроенергії, телефону тощо). Поширення інтернет-банкінгу обумовлено тими вигодами, які він надає клієнтам і самим банкам. Сучасні інтернет-технології дозволили банкам істотно прискорити та спростити документообіг, скоротивши обсяг паперової роботи. Управління рахунком через Інтернет дозволяє не лише економити час, але й приносить помітну вигоду. Так, деякі банки знижують тарифи на операції через Інтернет, інші вводять фіксовану ставку за операцію, а треті – єдину плату за будь-яку кількість платіжних доручень, що особливо вигідно для корпоративних клієнтів [28, с.60].
     Інтернет-банкінг  значно скорочує собівартість банківської  операції, що дозволяє банкам надавати клієнтам послуги дистанційно. Клієнту потрібен лише доступ до інтернету та захищений носій із ключем електронного цифрового підпису.
     Підсумки  діяльності банків України за 2010 рік [34, с. 27] показали, що в країні налічується 15,3 млн. інтернет-користувачів. До 2012 року їх стане близько 31,4 млн. З цих 15,3 млн. користувачів тільки 5,2% користуються інтернет-банкінгом. В абсолютному обчисленні – це 800 тис. чоловік
     В результаті проведених досліджень було виявлено, що лідерами ринку на початок 2011 року є ПриватБанк, його інтернет-банкінгом користується 540 тис. клієнтів. На другому місці ПУМБ – 91 тис. користувачів, далі йде Укрексімбанк – 81 тис., Універсалбанк – 50,8 тис. і замикає п'ятірку ОТП Банк – 43 тис. клієнтів (рис.2.1.). Активно працюють у цьому напрямку також Альфа-банк, Укрсоцбанк, VAB Банк, СЕБ Банк і банк Фінанси та Кредит. Щомісячний приріст користувачів інтернет-банкінгу становить 3 тис. чоловік. Однак банкіри стверджують, що це вкрай мало. За даними компанії GFK Україна, тільки 2% клієнтів банків перевіряють через інтернет залишки заборгованості за кредитом, стільки ж перевіряють баланс на поточному рахунку. Баланс коштів на депозитному рахунку та пластиковій картці  ще менше – по 1%. Таке незначне користування інтернет-банкінгом надихає банки запускати цю послугу. Про запуск безкоштовного інтернет-банкінгу оголосив банк Форум, який робить на нього велику ставку. З початку 2011 року послугу інтернет-банкінгу планує впровадити також Платинум Банк .
     
     Рис. 2.1. Питома вага українських банків, що мають послугу інтернет-банкінгу
     Аналіз  показав, що використання Інтернету дозволяє уникнути зайвих витрат на встановлення нової системи, що робиться під час підключення клієнт-банку. Таким чином інтернет-банкінгом мають змогу користуватися й фізичні особи. Перебуваючи вдома, можна здійснювати різноманітні платежі за послуги та придбані товари. Наразі, крім найпростіших операцій, у користувача Інтернету з'являється можливість отримувати й інші банківські послуги як-то: купівля-продаж цінних паперів, іноземної валюти, "гра" на ринку FOREX, користування картковими рахунками.
     На сайті інтернет-банку клієнт одержує свій внутрішній рахунок, на якому накопичуються кошти, що мають реальний еквівалент у платіжній системі держави. Переказати гроші на цей внутрішній рахунок можна кількома способами, причому кошти на рахунку можна конвертувати в різні валюти електронних платіжних систем.
     Зараз послугу інтернет-банкінгу особливо активно просуває банк "Аваль", забезпечуючи клієнту роботу з усіма необхідними фінансовими і банківськими документами [15, с.34].
     Аналіз  послуг банку "Аваль" визначив що для того, щоб стати клієнтом інтернет-банку від "Аваль", буде потрібен комп’ютер, що підключений до мережі Інтернет і має браузер MS Internet Explorer. Досить зайти на сайт банку і зареєструватися. У завантажену форму майбутній клієнт цієї банківської системи повинен ввести реквізити своєї організації, номери банківських рахунків, а також дані про контактну особу. Після цієї процедури відбувається генерація кількох ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП) клієнта. Один із ключів ЕЦП і введена клієнтам інформація пересилається захищеним каналом на банківський сервер "Авалю". Після цього клієнт вводить пароль і зберігає код ЕЦП у файлі на дискеті.
     Майбутній клієнт цього виду банкінгу повинен роздрукувати сертифікат свого коду ЕЦП і поставити свій справжній підпис, після чого цей документ засвідчується в директора підприємства, у якому працює майбутній клієнт. Для повної реєстрації користувачеві системи інтернет-банкінгу потрібно приїхати до банку і пред’явити працівникам відповідного департаменту банку завірений підписом сертифікат свого коду ЕЦП. Банківський клерк знайде в електронній системі всю раніше введену інформацію і звірить з банківською карткою. Якщо дані відповідатимуть, то користувач цієї банківської системи стає повноправним клієнтом, у якого є права робити будь-які банківські і фінансові операції. Інтернет-банкінг дозволяє користувачу керувати своїми коштами фактично не відходячи від свого комп’ютера [19, с.35].
     Дослідження послуг всеукраїнського акціонерного банку ВАБанк визначили, що банк пропонує всім охочим аналогічну послугу інтернет-банкінгу. Віртуальна система ВАБанку дозволяє переглядати інформацію про платежі, виконані з карток VISA, EuroCard/MasterCard, відкритих у ВАБанку, переглядати поточний стан рахунка на картці і виконувати всілякі платежі за різні послуги.
     Щоб потрапити в систему інтернет-розрахунків  та одержати доступ до фінансових операцій, досить зайти на сайт https://banking.vabank.com.ua/ interbank і увести свій логін і пароль. На сторінці Поточний стан рахунка клієнтської картки можна одержати миттєву інформацію про платежі, здійснені з електронної картки, за останні 5 днів, дані про суму доступних до використання коштів. Власник рахунка може також проконтролювати переміщення коштів на рахунку картки за певний період або одержати виписку про залишок на початок періоду, поточний залишок, розмір кредитного ліміту, якщо він відкритий.
     Переваги  інтернет-банкінгу незаперечні. Не треба  мати спеціальних знань, щоб керувати інтернет-рахунком. Важливим плюсом системи є те, що всі розрахунки проводяться в режимі реального часу. До того ж всі етапи обробки платіжних документів у банку можна контролювати на екрані свого монітора. Якщо ж ви випадково помилилися при заповненні платіжного документа, система вкаже на помилки. Навіть відправлену платіжку можна негайно повернути назад, скасувавши операцію по рахунку .
     Конфіденційність  даних, що було передано по каналах Інтернет-банкінгу гарантується завдяки використанню при обміні інформацією сертифікованих засобів криптографічного захисту, механізму аутентифікації клієнтів, а також постійному контролю за цілісністю інформації.
     Інтернет-банкінг від "Приват24" поглинув всю Україну. Українська електронна платіжна система "Приват24" доступна тепер клієнтам всіх українських банків. Власники пластикових карт, емітованих кожним з банків, можуть скористатися послугами интернет-банкинга від Приватбанк. Можливість поповнити свій електронний рахунок з будь-якої карти українського банку – це новий крок у розвитку систем електронних платежів в Україні, аналога цієї послуги поки що не надає жоден банк у Східній Європі і СНД [26, с.23].
     Маючи пластикову карту будь-якого українського банку, можна керувати своїми рахунками 24 години на добу з будь-якої крапки світу, де є доступ в Інтернет. Інтернет-банк "Приват24" дає можливість користувачам переглядати виписку і залишки по картах і рахункам, здійснювати платежі по Україні і грошові перекази між своїми рахунками, робити валютообмінні операції, відкривати депозитні рахунки, поповнювати рахунки мобільних телефонів, замовляти кредитні карти.
     Аналіз  послуг "Приватбанку" визначив, що зареєструватися в "Приват24" можливо двома способами: за допомогою кожного з банкоматів Приватбанку чи на сайті банку. У першому випадку, вибравши в банкомату пункт меню "Електронний банк", клієнт одержує чек із зазначеними на ньому логіном і паролем для доступу в систему, що і вводить у розділі для реєстрації на сайті Приватбанку. Для реєстрації на сайті, без допомоги банкомата, необхідно скористатися посиланням "Відкрий рахунок миттєво" і заповнити реєстраційну форму. Після цього відправити отриманий код зі свого мобільного телефону у виді SMS на зазначений номер, одержати пароль і підтвердити свою реєстрацію.
     На  початку 2011 року в платіжній системі "Приват24" була введена нова послуга – грошові перекази по електронній пошті. Ні відправнику, ні одержувачу грошей не прийдеться платити комісію за послугу переказу.
     Перекази  здійснюються в режимі реального  часу; їхня безпека забезпечує динамічний код, необхідний для одержання грошового переказу – система "Приват24" автоматично відправляє його на поштову скриньку одержувача. Приватбанк, один з ведучих українських банків, штаб-квартира якого розташована в Дніпропетровську, поряд з активним впровадженням електронних платежів, займається також стільниковим зв'язком.
     Банківська система України не на достатньому рівні відповідає європейським стандартам інтернет-обслуговування, причиною цього є необхідність хоча б одноразового відвідування клієнтом банку, що зводить практично нанівець власне сутність дистанційного обслуговування [30, с. 12].
     Проблему  малої кількості клієнтів банки  почали активно вирішувати за допомогою  скорочення витрат на обслуговування, або повне их скасування. Державі, зі свого боку, необхідно розробити законодавчу базу, яка б ефективно регулювала систему Інтернет-банкінгу в Україні.
     Для нормального та повноцінного функціонування системи інтернет-платежів в Україні необхідно запровадити систему цифрових підписів, які дадуть змогу ідентифікувати особу на віддалі. Слід зазначити, що цифровий підпис має видаватися одночасно з паспортом та ідентифікаційним кодом і ця процедура повинна бути обов'язковою. Незважаючи на туднощі з впровадженням інтєрнет-технологій у банківській сфері, з кожним днем кількість бажаючих зайняти свій сегмент ринку банківських інтєрнет-технологій збільшується. Можна зробити висновки, що послуги, які надають банки через Інтернет, з кожним днем цікавлять все більшу кількість споживачів, саме тому банки, які першими досягнуть відображення своєї діяльності в Інтернеті, займуть провідні позиції на банківському ринку України.
     2.2. Світовий досвід використання та розвитку інтернет-банкінгу  
 

     Інтернет-банкінг виник на початку 90-х років ХХ ст., але у країнах Західної Європи він став традиційною масовою послугою – кожен п'ятий європеєць користується послугами Інтернет-банкінгу [35, с. 38], а найближчими роками зростання становитиме приблизно 20 % на рік, найменше зростання буде відмічено в тих країнах, де вже сильно розвинений ринок банківських інтернет-послуг (наприклад, для Німеччини цей показник становитиме всього 11 %).
     Банківський Інтернет-сервіс на Заході є одним з найбільш динамічних сегментів електронної комерції. В результаті досліджень було визначено: 80 зі 100 найбільших банків надають послуги Інтернет-банкінга. Всього сьогодні у світі нараховується понад 1500 банків, що надають своїм клієнтам можливість доступу до рахунка через Інтернет [25, с.44].
     Найбільшою популярністю банківський інтернет-сервіс користується у таких країнах, як Німеччина, Великобританія, Швеція. За останні роки початку ХХІ ст. найзначніше зростання відбулося в Італії, де кількість клієнтів, які працюють з банком через Інтернет, зросло на 88 % та досягло 10 % від всього дорослого населення. У середньому даний показник у Європі на початок 2006 року становив 18 % та зріс на 28 % у 2007 році (табл. 2. 1.).
     У розвинених країнах інтернет-банкінг набув широкого поширення у першу чергу серед клієнтів – фізичних осіб. Головні споживачі Інтернет-банкінгу – це представники малого і середнього бізнесу, а також фізичні особи віком до 30 років, які цінують свій час і не витрачають його на відвідування банківських відділень. 

     Таблиця 2. 1.
     Рівень проникнення Інтернет-банкінгу в країнах світу (2011 р.) 
 

     Країна  
Банки, які надають інтернет-послуги, од.
 
Кількість банків у країні, од.
 
Частка банків, які надають Інтернет-послуги, %
 
Користувачі Інтернет-банкінгу, %
Німеччина      285      1042      27,35      50,5
Великобританія      170      679      25,04      45
Ірландія      70      106      66,04      29,3
Швеція      45      122      36,89      57,2
Фінляндія      12      102      11,76      52,8
Голландія      62      150      41,33      36,7
Бельгія      102      235      43,4      35,3
Люксембург      152      280      54,29      38,3
Франція      143      609      23,48      42,4
Греція      35      77      45,45      17,2
Європа (середнє)      107      340      28,5      42,6
Росія      102      1590      6,42      15
Україна      10      180      5,5      1,2
США      1532      7800      19,6      35
 
     Аналіз  даних таблиці показав, що за кількістю (часткою) банків, які надають Internet-послуги, лідерами є Ірландія, Люксембург, Греція, Бельгія. Аналіз таблиці показав, що не завжди цей показник корелює з часткою Internet-користувачів, що працюють із банками через Internet. Наприклад, у Греції 45% банків надають Internet-послуги, а частка користувачів банківських Internet-послуг становить лише 17%, у той час як для Фінляндії ці показники – 12% і 53% відповідно. Ця ситуація частково пояснюється тим, що в деяких країнах є велика кількість спеціалізованих банків, і їхні клієнти не потребують Internet-сервісу. Найбільш розповсюджений електронний банкінг у США, де практично кожний великий банк і безліч середніх та дрібних банків надають своїм клієнтам послуги з дистанційного керування рахунком через Інтернет.
     Банки пропонують своїм клієнтам переважно такі послуги, як обмін валют; продаж страховок та паїв інвестиційних фондів, відкриття депозитних рахунків, замовлення платіжних карток, встановлення та зміна лімітів на операції з готівкою, блокування/розблокування платіжних карток, грошові перекази у національній валюті, у тому числі оплата комунальних та інших видів послуг, перегляд залишків на рахунках, отримання виписок та повідомлення про рух коштів на рахунку, консультування [26, с.22].
     Слід зазначити, що здійснення послуг інтернет-банкінгу на Заході має специфічні особливості в порівнянні з подібними російськими й українськими проектами.
     По-перше, система Інтернет-банкінгу не абстрагується від Web-сайта банку. Вона не має окремої назви, має єдиний користувальницький інтерфейс і дизайн, вхід у неї здійснюється з головної Web-сторінки банку.
     По-друге, реєстрація в системі і відкриття  Інтернет-рахунка може відбуватися  без відвідування офісу банку (безпосередньо в Інтернет).
     По-третє, для забезпечення захисту використовуються тільки стандартні методи, у тому числі  найпоширеніший протокол шифрування інформації SSL
     По-четверте, за користування системою не стягується абонентська плата і плата  за підключення. Навпаки, клієнти заохочуються до використання Інтернет-банкінгу зниженням оплати за стандартні банківські послуги.
     Проведені дослідження свідчать, що зростання кількості онлайнових платежів – одна з домінуючих тенденцій. Більше того, онлайнові платники стають все більш прибутково привабливими для банків. Саме до такого висновку прийшли аналітики ComScore Networks, проаналізувавши рахунки кількох тисяч користувачів інтернет-банкінгу в одинадцяти найбільших американських банках [31, с. 33]. Користувачі, які оплачують рахунки в онлайні через свій банк, мають удвічі більші суми залишків на рахунках в банку, ніж ті, які платежі в онлайні не здійснюють. Дослідження дозволяє зробити висновок, що безпаперові платежі стають стандартом для зростаючого числа споживачів, а інтернет-банкінг та оплата рахунків через Інтернет – два найбільш швидко зростаючих сектора онлайнових послуг[17, с.12].
     Але на нашу думку, інтернет-банкінг ніколи не замінить цілком і повністю звичайних походів у банк. Не виправдається прогноз, згідно з яким Інтернет поховає традиційний банківський сервіс. Нині більшість банків Європи та США мають банкомати, представництва в Інтернеті і цілодобові телефонні сервіси, що дозволяють проводити основні фінансові операції в будь-який час доби, проте традиційні банківські офіси вперто не поступаються своїми позиціями. І це незважаючи на те, що створення системи інтернет-банкінгу обходиться всього в кілька разів дешевше, ніж відкриття нового банківського відділення. Проте кількість відділень банків як і раніше росте. Причиною цього є те, що психологія людини змінюється повільніше, ніж технологія. За даними дослідження маркетингової фірми Cornerstone Advisors, клієнт банку повинен регулярно і особисто перевіряти надійність установи, в якому зберігаються його гроші [23, с.58]. Інтернет і телефонний сервіс не дають можливості доторкнутися до стійки банку. У результаті, кожен третій клієнт банку відвідує банківські відділення щонайменше 4-5 разів на місяць. Таким чином, спостерігається масштабність і глибина проникнення інформаційних технологій у банківський бізнес в усьому світі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     РОЗДІЛ  ІІІ
     ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ 
 

     Розвиток інтернет-банкінгу  досить перспективен. Все більша кількість банків  впроваджують системи, які дозволяють їм взаємодіяти з клієнтами через Інтернет. Близько половини всіх клієнтів банків, які впровадили подібні системи, можуть надалі використовувати глобальну світову мережу Інтернет для взаємодії з банками.
     На початок ХХ ст. більшість споживачів послуг Інтернет-банкінгу – це бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки, отримують виписки, відправляють платіжні доручення через Інтернет. Наступною сходинкою подальшого розвитку Інтернет-банкінгу може стати робота з конкретними галузями промисловості. Хотілося б відзначити сучасні тенденції розвитку Інтернет-банкінгу в Україну. По-перше, зросла активність і посилилася роль розробників спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для потреб Інтернет-банкінгу: як вітчизняних компаній, що спеціалізуються на банківській автоматизації, так і західних розробників, що виходять на наш ринок.
     Повинні відбутися серйозні зміни в сегменті персонального Інтернет-банкінгу. Зростання платоспроможного попиту з боку населення, активізація небанківської конкуренції за заощадження і платежі фізичних осіб, вихід на ринок декількох великих банків з повноцінною послугою Інтернет-банкінгу збільшить активність інших банків у цьому сегменті їх діяльності. Потужним поштовхом у розвитку ринку має стати випуск провідними розробниками систем Інтернет-банкінгу рішень, орієнтованих виключно на фізичних осіб. Проте головною тенденцією розвитку ринку найближчим часом має стати зміна стратегічних установок банкірів щодо Інтернет-банкінгу, що знаменують перехід від стратегії "щоб було", до стратегії "ефективного використання". Недостатньо мати в банківському портфелі просто якусь послугу, яку можна презентувати як Інтернет-банкінг. Клієнтам – і корпоративним і приватним – потрібні якісні послуги в сфері Інтернет-банкінгу (причому різні для різних сегментів), що мають повний набір сервісів по управлінню фінансами через мережу Інтернет. А це вимагатиме від банків як мінімум зміни ставлення до Інтернет-банкінгу.
     Ефективне використання Інтернет-банкінгу неможливо без чіткої економічної спрацьованості проектів з впровадження і подальшого просування інтернет-послуг. Тут особливе значення має правильне розуміння ролі і місця інтернет-банкінгу для конкретного банку. Інтернет-банкінг – це віртуальний автоматизований операційний зал банку (а не ще одна додаткова послуга), який може приносити реальний прибуток [21, с.675]. Тому для банку дуже важливо ма
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.