На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Про комплексну практику по спецальност На туристичному пдприємств «ВЛ»

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 24.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


   Донецький інститут туристичного бізнесу 
 

   Звіт 

   Про комплексну практику по спеціальності 
   На  туристичному підприємстві «ВІЛ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Зміст 

   Вступ………………………………………………………………………….3
   1. Загальна характеристика ЧП «ВІЛ»………………………………………4
   1.1. Характеристика місії і цілей підприємства…………………………….4
   1.2. Виробничо-ресурсний потенціал………………………………………..6
   2. Система  управління підприємством………………………………………8
   2.1. Реалізація  функцій менеджменту на туристичному підприємстві……8
   2.1.1. Посадова  інструкція менеджера на турагенстві «ВІЛ»…………….10
   2.2. Проведення  фінансового контролю на підприємстві………………...15
   2.3. Методи  менеджменту як результат виконання  функцій менеджменту на туристичному  підприємстві «ВІЛ»………………………………………….18
   2.4. Аналіз  процесу управління підприємством……………………….…..21
   3. Інформаційне  забезпечення управління підприємством…………….…24
   4. Охорона  праці та проблеми безпеки туристів…………………….….…27
   Індивідуальне завдання: вивчити робочий день менеджера………..……30
   Висновок…………………………………………………………………..…31
   Список  літератури…………………………………………………….…..…32
   Додатки (А-Г)…………………………………………………………..……33 
 
 
 
 
 
 

Вступ 

   Комплексна  практика за фахом є одним із завершуючих елементів підготовки бакалаврів по менеджменту індустрії туризму. Проходження практики передбачає вивчення основних економічних і управлінських параметрів підприємств туристичної індустрії, ознайомлення з процесом економічного управління підприємствами, яке включає дослідження системи організації та планування діяльності суб’єктів туристичної діяльності, проведення аналізу маркетингової, виробничої й фінансової активності та оцінку ефективності роботи туристичного підприємства в цілому.
   Метою практики є систематизація, закріплення  і застосування теоретичних знань, отриманих за чотири роки навчання в інституті, в практичній діяльності.
   Виходячи  з поставленої мети, завданнями практики є:
  ознайомлення з процесом розробки і реалізації продукту підприємства туристичної індустрії;
  отримання умінь діагностики стану системи управління підприємством, оцінки ефективності організаційної структури підприємства;
  вироблення навичок оцінки і аналізу економічної діяльності підприємства;
  засвоєння практики ухвалення рішень в умовах ринку з економічних, кадрових, соціальних, нормативно-правових та інших проблем підприємства;
  розробка заходів щодо вдосконалення управлінської діяльності підприємства і підвищення ефективності його функціонування;
  вивчення аспектів упровадження комп’ютерної техніки і програмних засобів у процес роботи підприємства.
   Даний звіт описує проходження комплексної практики на ЧП «ВІЛ».
   В процесі проходження практики було виконано індивідуальне завдання, яке  полягало у вивчені робочого дня  менеджера туристичного підприємства. 

   1. Загальна характеристика ЧП «ВІЛ»
    
   Туристична  фірма «ВІЛ» була заснована у 1992 році, та перереєстрована у 2000 році на туристичну діяльність. Підприємство функціонує згідно з отриманням Ліцензії АВ №020229 від 21.03.2006 року на правах туристичного агента.
   Підприємство  розташовано за юридичною адресою м. Донецьк 83062, вул. Івана Ткаченко, 104. Тел.: (0622) 61-21-97; e-mail: viltur@yandex.ru
   По  формі власності туристичне агентство  є частним підприємством. Керівником ЧП «ВІЛ» виступає Директор Левицька Ірина Володимирівна.
   Підприємство  орендує приміщення під офіс у багатоповерховій будівлі металургійного технікуму на першому поверху. Всередині приміщення присутні місця для відпочинку для клієнтів, також пропонуються різні брошури, проспекти, фотографії та журнали з описом турів. По бажанню клієнта можливий відеопоказ маршруту туру або готелю.
   Туристична  фірма працює по різним напрямкам:
   1) «Гарячі путівки» в Турцію, Єгипет, Туніс.
   2) Тури по Україні (Азовське море, Крим, Слав’янськ, Львів та ін.)
   3) Оздоровчі тури;
   4) Екскурсійні;
   5) Ближнє та дальнє зарубіжжя;
   6) Всі тури по Європі.
   Також турфірма працює з багатьма туроператорами, як Українськими, Російськими, так і ведучими крупними зарубіжними компаніями. 

   1.1. Характеристика місії і цілей підприємства
   Безпосереднім завданням управління підприємством  є встановлення балансу інтересів різних соціальних інститутів і груп людей, зацікавлених у його функціонуванні і впливають на характер, зміст і спрямованість його функціонування. Баланс інтересів визначає те куди рухатиметься підприємство, його цільову структуру у вигляді місії, а отже, і цілей, оскільки всі цілі організації визначаються і виробляються для здійснення його місії.
   Місія  - це генеральна мета туристичного підприємства, яка виражає причину його існування, його призначення. Місія визначається засновниками підприємства і служить загальним основним орієнтиром для керівництва підприємства.
   Тому  головною ціллю цього розділу  є визначення суті місії туристичного підприємства «ВІЛ».
   На  туристичній фірмі був проведений чіткий аналіз і визначено, що головною місією підприємства є ефективне функціонування на ринку туризму з отриманням максимально можливого прибутку.
   На  основі місії також визначаються цілі підприємства. Мета – це конкретний кінцевий стан або бажаний результат  об’єкта управління.
   Основні цілі туристичного підприємства «ВІЛ» визначаються за такими напрямками:
   а) прибутковість;
   б) положення на ринку;
   в) продуктивність;
   г) трудові ресурси.
   Прибутковість турфірми визначається величиною її прибутку. Згідно зі звітом про фінансові  результати чистий дохід від реалізації продукції склав: за 2009 рік – 9386,6 тис. грн., та за попередній рік – 3610,6 тис грн.
   Так як туристична фірма «ВІЛ» є малим  підприємством, їй приходиться «боротися» за кожного клієнта, тому положення на ринку є не менш важливим за її прибутковість.
   Продуктивність  туристичного підприємства визначається витратами на реалізацію турів та іншими витратами, які у 2009 році склали – 9402,0, та за попередній рік – 3643,2 тис. грн.
   Трудові ресурси та їх кваліфікаційний стан є дуже важливими для турфірми, тому що саме кадри здійснюють головні цілі та місію підприємства.
   Також на основі головних цілей, у підприємства існують другорядні, такі як:
   - розширення ринку збуту;
   - укладання угод з новими партнерами;
   - вихід на новий ринок туристичних послуг. 

   1.2. Виробничо-ресурсний потенціал
   Ресурсний потенціал туристичного підприємства – це сукупність матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, включаючи і  підприємницькі здібності менеджерів.
   Він характеризується реальними можливостями підприємства, об’ємом власного і приватного капіталу, можливостями кадрового потенціалу використовувати його ресурси.
   Кадровий  потенціал турфірми «ВІЛ» дуже маленький, так як на підприємстві працює чотири особи разом із директором фірми.
   Власний капітал туристичного підприємства дуже маленький, а резервного та додаткового капіталу турфірма не має. На 2009 рік турфірма мала значну кредиторську заборгованість.
   Турагентська  діяльність є продовженням діяльності туроператора, але вже на роздрібному  ринку. За дорученням або від імені туроператора турагент завершує операцію з купівлі-продажу туристичного продукту або туру.
   Так, як туристична фірма «ВІЛ» займається тільки турагентською діяльністю, то вона має право тільки реалізовувати  туристичний продукт, купуючи його у туроператора.
   На  основі Держзвітності Форми N 1-Тур можна зробити наступні висновки: загальний потік туристів за 2009 рік виріс на 5чоловік в порівнянні з 2008роком, та на 23 чоловіка в порівнянні з 2007 р. (Додаток А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. Система управління підприємством 

   2.1. Реалізація функцій менеджменту  на туристичному підприємстві
   Перший  етап процесу управління полягає  в реалізації п’яти  функцій менеджменту – планування, організація, мотивація, контроль, координація, – до яких належить усі види управлінської діяльності. Цей етап має місце на всіх рівнях управлінської системи: керівника підприємства і його заступників, начальників відділів, менеджерів та інших працівників нижчої ланки.
   У ринковій економіці підприємці не зможуть досягти стабільного успіху, якщо не будуть чітко і ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати і акумулювати інформацію про стан цільових ринків.
   Особливе  місце в плановій організації  діяльності ЧП «ВІЛ» займає перспективне, стратегічне планування, що є процесом визначення цілей організації, а також шляхів їх досягнення.
   Стратегія — це визначення напрямку та масштабів  діяльності організації в довгостроковій перспективі.
   Аналіз  показує, що туристична фірма «ВІЛ» керується трьома стратегічними методами, які застосовуються як окремо, так і в поєднанні:
   - поширення продаж існуючого туристичного продукту по сформованих напрямках;
   - розширення географії поїздок,  продаж послуг за рахунок нових  районів туристичного призначення;
   - впровадження зустрічних сфер  туристичної діяльності, в тому числі через створення нових підприємств.
   Організація управління – функція управління, основним завданням якої виступає формування структури управління підприємством, а також забезпечення всім необхідним для нормальної роботи – персоналом, матеріальними ресурсами і грошовими ресурсами.
   Головною  ланкою в управлінні туристичною фірмою «ВІЛ» є посада директора підприємства. Йому підпорядковуються:
   - Бухгалтер
   - Менеджер з внутрішнього туризму
   - Менеджер з іноземного туризму
   Для повноти розкриття функції організації з’ясуємо, чи відповідають посадові інструкції фактично виконуваній роботі, чи не перетинаються в процесі роботи обов’язки співробітників. Із цією метою складемо матрицю функцій посадових обов’язків працівників. 

   Таблиця 2.1.
   Матриця функцій посадових прав та обов’язків
Посада Ф-ції 
менедж-ту
Директор Бухгалтер Менеджер з  внутрішнього туризму Менеджер з іноземного туризму
Планування  Організація

     
Мотивація

     
Контроль
Координація

     
 
   За  наслідками матриці функцій необхідно  скласти штатний розклад підприємства. (Додаток Б)
   Мотивація – це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших працівників до діяльності, направленої на досягнення особистих  цілей і цілей організації.
      На трудову мотивацію в турфірмі «ВІЛ»  впливають різні стимули: система економічних нормативів та пільг; рівень заробітної плати і справедливість розподілу доходів, умови і зміст труда, відносини в сім’ї, колективі, визнання зі сторони оточуючих і кар’єрні міркування, творчий порив та цікава робота, бажання самоутвердитися та постійний ризик, жорсткі зовнішні команди та внутрішня культура.
   Перевірити  ефективність роботи туристичного підприємства «ВІЛ» можна за допомогою правильної організованої системи контролю.
   Контроль  – це діяльність із перевірки стану підготовки, ходу і результатів роботи підприємства.
   Система контролю на досліджуваному підприємстві була оцінена за такими параметрами:
   1) Всебічність
   2) Стратегічна спрямованість на  вирішення конкретних проблем
   3) Гнучкість
   4) Ув’язка  з процесом планування
   5) Економічність
   6) Урахування людського чинника
   У результаті таких досліджень надійність системи внутрішнього контролю на туристичному підприємстві може бути оцінена як – досить висока. 

   2.1.1. Посадова інструкція менеджера  на турагенстві «ВІЛ» 

   1. Загальні положення
   1) Менеджер по туризму відноситься  до категорії спеціалістів підприємства, приймається на роботу и звільнюється  з роботи наказом директора.
   2)  Менеджер підпорядковується безпосередньо  директору підприємства.
   3) У своєї діяльності менеджер керується:
   - Дійсним в Україні законодавством, зокрема Законом України «Про  туризм»;
   - Статутом підприємства;
   - наказами керівництва підприємства; загальними рекомендаціями по  організації діловиробництва;
   - даною посадовою інструкцією. 

   2. Загальні вимоги
   1) На посаду менеджера призначуються  особи з вищою або середньою  спеціальною освітою та стажем  роботи не меньш ніж 1 року.
   2) Менеджер повинен володіти наступними  знаннями:
   - положення нормативних, методичних, керівних та інших документів, стосовних до роботи, пов’язаної з виконанням посадових обов’язків менеджера;
   - правила розрахунків з клієнтами  и партнерами;
   - порядок оформлення документів, необхідних для туристичних поїздок  клієнтів підприємства;
   - правила і принципи ділової етики;
   - структуру агентства і правила  внутрішнього трудового розпорядку;
   - правила користування оргтехнікою,  ПК;
   - повинен знати правила страхування  туристів від нещасних випадків, правила медичного страхування;
   - релігію країни перебування туриста, традиції та правила перебування, а також іншу суттєву інформацію (мова, особливості кухні, грошову одиницю, чайові та ін.);
   - пропоновані туристам готелі (класифікацію номерів, перелік послуг, та ін.); пропоновані клієнтам маршрути, регіони, курорти (відмінність один від одного, пляжі, клімат, рослинність та ін.);
   - відмінності у питанні «Шведський  стіл», заказне меню, буфет, система  питання «все включено», «Ультра  все включено»;
   - зміст і приблизна вартість  екскурсійної програми, пропонуємой  приймаючій фірмою;
   - відмінність звичайного трансферу  від «VIP»-трансферу;
   - поняття «реліз-період» і «стоп-сейл». 

   3. Посадові обов’язки 
   1) Головними задачами менеджера  є допомога туристу у виборі  туристичного продукту, оформлення  договору с туристом про надання  послуг підприємством, узгодження умов туристичних поїздок з контрагентами підприємства.
   2) На менеджера возлагаються наступні  функції:
   - реалізація пакетів туристичних  послуг клієнтам підприємства;
   - узгодження умов і оформлення  договорів з клієнтами підприємства;
   - бронювання туристичних послуг  у контрагентів підприємства;
   - документальне супроводження договорів  з туристами.
   3) Менеджер зобов’язаний:
   - здійснювати аналіз аудиторії потенційних клієнтів, виявляти потреби клієнтів, їх рівень і спрямованість;
   - розробляти методики пошуку клієнтів, планувати роботу з клієнтами, складати схеми звертання до клієнтів;
   - інформувати туристів о послугах, надаваних підприємством;
   - надавати інформацію туристам  про програму та вартість турів;
   - оказувати сприяння туристам в оформленні ним необхідних документів для туристичної подорожі;
   - інформувати туристів о процедурі в’їзду та виїзду з країни перебування, її релігії;
   - аналізувати роботу потенційних конкурентів: рекламні публікації конкуруючих фірм в періодичній печаті, на радіо, телебаченні та використовувати накопичену інформацію в роботі;
   - зберігати комерційну таємницю  підприємства;
   - своєчасно та у повному об’ємі  виконувати накази та розпорядження  директора, а також дотримуватися вимог нормативних документів підприємства та діючого законодавства;
   - правильно оформляти заявку на  тур, в якій повинні вказуватися  повні та достовірні паспортні  данні туриста, дата народження  туриста, строки поїздки, найменування  готелю, розміщення, тип харчування;
   - розробляти схеми взаємин з найбільш вигідними і перспективними клієнтами (пропозиції особливих умов договорів, систем знижок і індивідуального обслуговування, прискорених термінів і особливих умов виконання договірних зобов'язань, ін.);
   - розробляти і давати клієнтам рекомендації і консультації по найбільш ефективному використанню устояних ділових зв'язків; забезпечувати можливість відвідування клієнтами виставок, ярмарків, презентацій нових турпродуктів (послуг);
   - повинен інформувати приймальну  фірму о прибутті та від’їзді  туристів;
   - підтримувати постійний контакт з існуючими клієнтами, організувати роботу з ними по устояним діловим схемам;
   - дотримувати етику ділового спілкування з клієнтами і працівниками підприємства;
   - вести облік вхідних і вихідних дзвоників;
   - дотримувати нормам трудової дисципліни;
   - вести встановлену документацію і підготовляти звітність у встановлений термін; 

   4. Права
   Менеджер  має право: 

   
  Діяти від  імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з  іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.
  Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.
  Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.
  Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.
  Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.
  У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.
  Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.
  Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.
 
   5. Відповідальність
   1) Менеджер несе відповідальність, передбачену  дійсним законодавством України, Положенням про комерційну таємницю,  укладеним робітником с підприємством угодами лише при наявності його вини у спричинені шкоди підприємству.
   2) Менеджер несе відповідальність:
   - За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України;
   - За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України;
   - За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України. 

   2.2. Проведення фінансового контролю  на підприємстві
   Основним  джерелом інформації для фінансового  аналізу є фінансова (бухгалтерська) звітність підприємства.
   Фінансова звітність – це зовнішня інформація про підприємство, яка представлена в стандартних формах звітності. Відповідальність за підготовку фінансової звітності покладається на керівництво  туристичного підприємства.
   Відповідно  до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність  в Україні» фінансова звітність  підприємства не є комерційної таємницею.
   Баланс  туристичного підприємства відображає інформацію про активи і пасиви, складається на певну дату і показує стан підприємства саме на цю конкретну дату. (Додаток В)
   Звіт  про фінансові результати – це документ, доповнюючий баланс і показуючий ефект від діяльності підприємства за певний період. Він містить інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки за весь звітний період.
   На  туристичному підприємстві «ВІЛ» була отримана і проаналізована дана інформація.
   Були  визначені і  розраховані основні  показники, що характеризують фінансовий стан підприємства за наступними групами:
   - коефіцієнти ліквідності (поточній платоспроможності);
   - коефіцієнти платоспроможності  (структури капіталу);
   - показники ділової активності (оборотності);
   - показники рентабельності (прибутковості) (табл. 2.1.) 
 
 

   Таблиця 2.2
   Аналіз  оцінки фінансового стану підприємства «ВІЛ»
Показники Норматив На початок  звітного періоду (2009р.)
На кінець звітного періоду
  Аналіз ліквідності підприємства.
1. Коефіцієнт покриття >1 0,79 0,86
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6-0,8 0,77 0,82
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,збільш 0,38 0,09
4. Чистий оборотний капітал (тис.грн.) >0,збільш -512,6 -507,6
  Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства.
5.  Коефіцієнт платоспроможності (автономії) >0,5 -0,26 -0,16
6.  Коефіцієнт фінансування <1,зменш. -4,88
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.