Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа тапи формування товарного асортименту в роздрбнй торгвл

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 27.05.2012. Год: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


                                           Транспортно- економічний колледж  
 
 
 
 

                           КУРСОВА РОБОТА 
 
 
 

На тему :
«Єтапи формування товарного асортименту в роздрібній торгівлі» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконав: Сорочинська Ю.С
                                                                                    Преподователь: Баюл Т.П 

                                                     
                                                        Днепропетровск 2011 

                                                 План:         
I. Перша частина.
1.1. Формування асортименту товарів на роздрібних торгових підприємствах.
1.2. Дослідження товару як засобу задоволення потреб споживача.
1.3 Чинники формування асортименту.
II.  Друга частина.
2.1 Загальна характеристика підприємства.
2.2 Аналіз асортиментної політики ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ".
2.3. Вивчення купівельного попиту. 

2.4 . Конкурентоспроможність торгового асортименту ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ".
III. Третя частина.
3.1 Вдосконалення формування асортименту товарів роздрібного торгового підприємства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ.
   Роздрібна торгівля - одна з найважливіших сфер забезпечення населення. При її посредстве здійснюється ринкова угода товарної пропозиції і купівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів, торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави.
За період ринкових перетворень вона зазнала корінні  зміни. У роздрібній торгівлі, як ні в одній іншій галузі господарської  системи, сформувалося багате конкурентне  середовище. Підприємницька і інвестиційна активність в цій сфері найвища.
  Сучасний ринок товарів відрізняється щодо високою насиченістю, товарного дефіциту фактично немає. Бюрократична система розподілу товарів повністю замінена відносинами вільної купівлі-продажу. Динамізм об'ємів і структури реалізації товарів і послуг поступово набуває все більш стійкого характеру.
   На підприємствах роздрібної торгівлі завершується процес кругообігу засобів, вкладених у виробничі предмети споживання, відбувається перетворення товарної форми вартості на грошову і створюється економічна основа для відновлення виробництва товарів. Тут відбуваються постійні кількісні і якісні зміни, викликані застосуванням передової технології, вдосконаленням техніки і устаткування, методів управління, що забезпечують підвищення ефективності роботи торгових підприємств і підвищення культури торгівлі.
Поняття асортимент товару включає сукупність їх видів, різновидів і сортів, що об'єднаних  або поєднуються за певною ознакою.
Товарний асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту - це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повного задоволення.
    Об'єктом дослідження курсової роботи є ТОВ «Монро».
Метою курсової роботи є формування ефективного  товарного асортименту фірми, заснованого  на комплексному аналізі його фінансово-економічного стану, на даних показників асортименту  і вивчення теоретичних аспектів вибраної теми. Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
- вивчення теоретичних  основ формування товарного асортименту  підприємств роздрібної торгівлі;
- вивчення процесу  формування товарного асортименту  в об'єкті дослідження;
- вдосконалення  управління товарним асортиментом. 

I. Перша частина.
1.1 Формування асортименту товарів на роздрібних торгових підприємствах.
  Товарний асортимент - це певна сукупність різноманітних товарів, що входять до складу торгівлі.
    Формування товарного асортименту - це розробка і встановлення в певному порядку номенклатури товарів, створюючих необхідну сукупність для торгівлі.
    До чинників, що впливають на формування асортименту товарів в магазині, відносяться: попит, виробництво, асортиментний профіль магазина; зона діяльності магазина, стан матеріальний технічної бази.
Забезпечення  необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних  показників діяльності товарного підприємства в значній мірі залежить від правильного  формування асортименту товарів  в його магазинах.
Формування асортименту є процес підбору для реалізації в магазині різних груп товарів, їх видів і різновидів, диференційованих по всіх відмітних ознаках. Процес формування товарного асортименту в магазині повинен виходити з форми його товарної спеціалізації і розміру торгової площі, і бути направлений на задоволення попиту обслуговуваних контингентів покупців і забезпечення високої прибутковості їх діяльності.
В процесі підбору  для магазина необхідного асортименту  товарів слід керуватися поряд загальних  принципів.
Найважливішим принципом формування асортименту товарів є забезпечення його відповідності характеру попиту, що пред'являється вибраними для обслуговування контингентами покупців. Оскільки успішне проникнення і закріплення торгового підприємства на споживчому ринку пов'язане з пошуком і повнотою освоєння тієї або іншої ніші, формуванню конкретного асортименту товарів, відповідному параметрам цієї ніші, відводиться першорядна роль.
Раціональна побудова асортименту товарів в магазині передбачає комплексне задоволення попиту покупців в рамках вибраного сегменту споживчого ринку. Здійснення цього принципу припускає формування асортименту товарів з урахуванням комплексності їх споживання в рамках певних споживчих комплексів або мікрокомплексів. Такий принцип формування асортименту дозволяє створити великі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими до продажу товарами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяє здійсненню "імпульсних покупок"
Важливим принципом  формування асортименту товарів в магазині є забезпечення достатньої його широти і глибини. Під широтою асортименту розуміють число товарних груп і підгруп, що входять у формований асортиментний перелік, а під глибиною - число різновидів товарів по окремих споживчих або якісних ознаках (фасонам, моделям, розмірам і іншим показникам). Ширина і глибина асортименту товарів в магазині залежить від ряду чинників, найважливішими з яких є форма товарної спеціалізації, розмір торгової площі, а так само перебування пропозиції на споживчому ринку.
Одним з важливих принципів формування асортименту  товарів є забезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного  попиту дотримання цього принципу має  першорядне значення.
Стійкий асортимент товарів в магазині обумовлює  скорочення витрат часу покупців на пошук товарів, дозволяє стандартизувати всі найважливіші торговий-технологічні процеси і операції, організовувати їх виконання з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів
  Одним з принципів правильного формування асортименту товарів в магазині є забезпечення умов його рентабельної діяльності. В умовах переходу до ринкової економіки рентабельність є необхідною умовою функціонування будь-якого торгового підприємства. У зв'язку з цим, при побудові асортименту необхідно враховувати іздержкоємкость і налогоємкость реалізації окремих груп товарів, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів і інші економічні чинники [10, С.118].
Так само автор  звертає увагу на оцінку стадії життєвого  циклу товарів при формуванні асортименту і виділяє наступні стадії:
- впровадження - купуються порівняно невеликі  партії товару у добре відомих  постачальників;
- зростання - закупівля великих партій товару  різних різновидів, пошук нових  постачальників, забезпечення безперервного завезення, зосередження в магазині великих товарних запасів;
- зрілість - зниження  закупівельних цін, відмова від  послуг слабких постачальників  мінімізація торгових запасів,  реклама;
- застарілі - розпродаж залишків товару. 

Процес формування асортименту товарів в магазині здійснюється по наступних етапах: 

1. Визначається  перелік основних груп і підгруп  товарів, що реалізовуються в  магазинах.
2. Здійснюється  розподіл окремих груп і підгруп  товарів в розрізі споживчих  комплексів і мікрокомплексів.
3. Визначається кількість видів і різновидів товарів в рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів.
4. Розробляється  конкретний асортиментний перелік  товарів для даного магазина, пропонований для реалізації  обслуговуваним контингенту покупців.
Перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізовуються в магазині, залежить від форми його товарної спеціалізації і специфіки обслуговуваного контингенту покупців.
В процесі розподілу  окремих груп і підгруп товарів  в розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів в першу чергу визначаються їх кількість і найменування. Особлива увага цьому етапу формування асортименту повинна бути приділена в універмагах. Обстеження показало, що в універмагах, асортимент яких згрупований по споживчих комплексах, товарообіг на 1 кв.м. площі торгового залу в середньому на 12% вище, а витрати часу покупців на здійснення покупки на 17% менше, ніж на підприємствах, що не практикують цей принцип формування і пропозиції товарів.
  Основним чинником, що визначає кількість комплексів і їх найменування, є розмір торгової площі магазина. Разом з цим слід враховувати структуру товарообігу підприємства, що склалася, розміщення поблизу інших спеціалізованих типів магазинів по торгівлі окремими групами товарів і деякі інші чинники.
Результати проведеного спеціального дослідження з цього питання дозволяють рекомендувати наступну зразкову номенклатуру споживчих комплексів для універмагів:
- товари для  дітей;
- товари для  жінок;
- товари для  чоловіків;
- товари для  будинку;
- культура в  побуті і організація дозвілля;
- товари для  шиття і в'яже.
  Разом з постійними в рамках споживчих комплексів універмагів можуть бути організовані сезонні мікрокомплекси. Вони організовуються, як правило, напередодні свят або період осінньо-зимового або весінньо-літнього сезону за рахунок скорочення площі постійних мікро комплексів. 

  
1.2. Дослідження  товару як засобу задоволення  потреб споживача.
Проектування  будь-якого товару (послуги) слід починати передусім із визначення комплексу  соціально-економічних потреб людей, які необхідно задовольнити. Тому вивчення потреб потенційних покупців є основним завданням підприємств в умовах маркетингової орієнтації.
   Поняття потреба можна розглядати як деякий специфічний стан індивіда (групи людей, суспільства загалом), зумовлений тим, що цей індивід існує, по-перше, сам по собі (як окрема біологічна особа); по-друге, є складовим елементом суспільної системи; а по-третє, взаємодіє із зовнішнім середовищем.
     Потреба -- це нестаток чого-небудь, об'єктивно необхідного для підтримки життєдіяльності і розвитку організму, людської особистості, соціальної групи, суспільства загалом, внутрішнє спонукання активності.
    У маркетингу величезного значення надають дослідженню потреб потенційних споживачів. Адже тільки усвідомивши ці потреби, людина стане цілеспрямовано діяти і, зрештою, вирішить зробити покупку. Звідси і необхідність у класифікації потреб, щоб точно пов'язувати їх з товаром як у рекламі, так і у свідомості потенційних покупців. Класифікація має важливе значення для прийняття правильних рішень у сфері черговості, міри і форм задоволення потреб, вибору засобів і методів формування їх, для розробки методологічної основи вивчення потреб.
   Особливе місце в маркетингу посідає класифікація, основана на послідовному розширенні меж активності особистості, оскільки для вивчення потреб потенційних покупців користуються насамперед нею.
   Однак необхідно враховувати не лише потреби, а й умови здійснення відповідних видів активності людини. Серед цих умов:
-ситуація взаємодії особистості з усілякими предметами (явищами) неживої природи і тваринами;
-умови групового спілкування, тобто ті вимоги, які висуває до особистості мала соціальна група, до якої ця особистість належить;
вимоги і санкції, передбачені такими сферами активності людини, як сфера праці, побуту, дозвілля;
-вплив на формування вищого рівня активності особистості економічних, політичних, культурних та інших особливостей суспільства, до якого належить людина. 
 
 

1.3 Чинники формування асортименту.
  
  У магазинах щодо вузький виробничий асортимент перетворюється в широкий торговий, який включає в свій склад товари різних спеціалізованих виробничих підприємств.. Випуск виробів в ринковій економіці c точки зору маркетингу, повинен бути спрямований на задоволення різноманітних потреб населення з урахуванням місцевих, національних і кліматичних умов, тому першочергову увагу в магазинах має бути звернено на формування товарного асортименту, як розвивається під час процесу встановлення такої номенклатури товарів, яка задовольняла б за товарну структуру попиту населення.
  Формування асортименту товарів у роздрібних торгових підприємствах - складний процес, який здійснюється з урахуванням дії цілого ряду факторів.    
  Ці фактори можна підрозділити на загальні (не залежать від конкретних умов роботи того чи іншого торгового підприємства) і специфічні (відображають конкретні умови роботи даного торгового підприємства).
  До загальних факторів, що впливають на формування асортименту товарів у магазинах, відносяться купівельний попит і виробництво товарів.
  До специфічних факторів, які. Вплив на побудову асортименту товарів у кожному конкретному магазині відносяться: тип і розмір магазину, його технічна оснащеність, умови товаропостачання (в першу чергу - наявність стабільних джерел), чисельність і склад населення, що обслуговується, транспортні умови (наявність доріг з твердим покриттям, зупинок громадського транспорту і т. д.), наявність інших роздрібних торговельних підприємств у зоні діяльності даного магазину.
  Купівельний попит виступає як основний чинник, що впливає на формування асортименту, яка спрямована на максимальне задоволення попиту населення і разом з тим на активний вплив на попит у бік його розширення. Формування асортименту і купівельний попит у своєму розвитку взаємопов'язані. Істотні зміни в попиті повинні супроводжуватися змінами в сформованому асортименті.
  При формуванні асортименту продовольчих товарів у роздрібних торгових підприємствах слід враховувати деякі особливості попиту на продукти харчування. Так, попит на продовольчі товари в порівнянні з попитом на непродовольчі товари володіє високим ступенем стійкості, а в окремих випадках - відомої консервативністю. Споживач звикає до певних видів продуктів, тому важливо досягти стабільності у формуванні асортименту таких товарів, забезпечуючи їх безперебійну продаж.
   Купівельний попит на товари простого і складного асортименту також має свої відмінності, які необхідно враховувати при формуванні асортименту. Так, на товари простого асортименту, які мають незначну кількість різновидів, попит в основному конкретний, твердо, який формулює та не допускає заміни цих товарів. Навпаки, при купівлі товарів складного асортименту, що налічують десятки і сотні різновидів, в попиті допускається їх широка взаємозамінність. Причому, багато хто з цих товарів є товарами періодичного попиту, тобто не купуються і не споживаються щодня.
При формуванні в роздрібній торговельній мережі асортименту  продовольчих товарів необхідно  враховувати фактор їх взаємозамінності. У разі відсутності у продажу потрібного продукту або якщо покупець не задоволений якістю запропонованого товару, він, як правило, не відкладає покупку, а шукає йому заміну, купуючи інший продукт з аналогічною харчовою цінністю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Друга частина.
    Формування  асортименту в магазині "1000 МЕЛОЧЕЙ " і його оцінка. 

    2.1 Загальна  характеристика підприємства. 

   ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" - магазин, який займається оптово-роздрібну торгівлю. Адреса: м. Дніпропетровськ, пр-т карла Маркса, 92, 1000 дрібниць.
Вид діяльності: продаж хозтоварамі і товарами для  дому. ТОВ "Госптовари-ПН" надає  покупцям наступні послуги:
  Оптово-роздрібний продаж товару;
  Консультації спеціалістів, допомога у виборі товару;
  Доставка додому великогабаритних товарів;
  Гарантійний ремонт.
Послуги, пропоновані  ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" покликані задовольнити потреби клієнтів. Всі послуги, пропоновані  фірмою, відповідають вимогам чинного  законодавства України.
  ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" реалізує свій товар в р. Дніпропетровську і області.
  ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" реалізує свій товар оптом та в роздріб через торговельну точку, магазин.
  ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" пропонує товар різної цінової категорії: від дешевих до дорогих, різних фірм виробників. Магазин розрахований на покупця із середнім достатком.
  Організаційно-правова структура ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" - це товариство з обмеженою відповідальністю. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів.
  Головною метою створення ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" є надання різноманітного торговельного асортименту від виробників, у тому числі і ексклюзивного від всесвітньо відомих фірм. ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" успішно розвивається. З року в рік зростають обсяги продажів, збільшується прибуток.
  ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" пропонує покупцеві такий товар, який найбільш привабливим для успішної роботи на ринку і забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства в цілому.
  Цінність пропонованого магазином товару полягає в його унікальності й необхідності для покупця. Магазин "1000 ДРІБНИЦЬ" один з небагатьох магазинів в н. Новгороді, в якому представлений величезний вибір велосипедів різних фірм виробників (від вітчизняних до імпортних). Цінність товару прямопропорційно впливає на ціну, але ціна не вище купівельного попиту. Підвищена ціна виправдана якістю товару, унікальністю і необхідністю для покупця. ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" при розрахунку ціни на товар виходять з відчуваємо цінності своїх товарів. Ціна покликана відповідати відчутною ціннісної значущості товару.
  Основним напрямком діяльності ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" є роздрібна торгівля господарськими товарами і товарами для дому. З кожним роком предлагаемы асортимент зростає.
   

 
2.2 Аналіз асортиментної політики ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ". 

ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" надає покупцям асортимент різних виробників, як Українських, так і імпортних. ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" працює з тими постачальниками, які надійно зарекомендували себе на ринку. Продукція йде від середнього класу до класу люкс, різної цінової категорії. ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" пропонує своїм покупцям більше 3500 найменувань товарів.
   Нові ідеї і сучасний підхід до справах у поєднанні з професіоналізмом і багаторічним досвідом співробітників фірми в сфері продажів дозволили ТОВ "1000 ДРІБНИЦЬ" за короткий період часу завоювати довіру покупців.
  Асортимент ТОВ "Госптовари-ПН" надзвичайно різноманітний. Побутова хімія, замки, клейонки, плівка для теплиць. Тази, баки для кип'ятіння білизни, праски, віники. Відра, сельхозинвентарь, шпалери, добрива для квітів і т.д. Все це необхідно розмістити, і розмістити оптимальним чином.      
  На пристінних стелажах розміщується побутова хімія (без добрив); в скляних стійках в центрі залу - дрібні витончені штучки (серветниці, статуетки, сувеніри); на подіумі або просто на обгородженій ділянці підлоги - різноманітний інвентар.
  Вибір певної асортиментної стратегії ґрунтуватися на оцінці змін грошових потоків, викликаних зміною асортименту, а також на прогнозі стану грошових потоків у перспективі.
  У магазині "1000 ДРІБНИЦЬ" завжди базовий стійкий асортимент. Але також продається сезонний товар. Магазин прагне розширювати свій асортимент, хоча будь-яке розширення асортименту неминуче спричиняє за собою збільшення витрат. При цьому позитивні фінансові результати від змін в асортименті можуть мати місце тільки в майбутньому.
  У магазині "1000 ДРІБНИЦЬ" є товар, який завжди користується попитом і він, відповідно, має найбільшу питому вагу в товарообігу. Це - побутова хімія. Також є товар, який має найменший попит. Це добрива для квітів і посуд.
  "1000 ДРІБНИЦЬ" пропонує покупцеві такий товар, який найбільш привабливим для успішної роботи на ринку і забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства в цілому.
  Цінність пропонованого магазином товару полягає в його унікальності й необхідності для покупця.
  Цінність товару прямопропорційно впливає на ціну, але ціна не вище купівельного попиту. Підвищена ціна виправдана якістю товару, унікальністю і необхідністю для покупця. "1000 ДРІБНИЦЬ" при розрахунку ціни на товар виходять з відчуваємо цінності своїх товарів. Ціна покликана відповідати відчутною ціннісної значущості товару.
  Встановлення ціни на товар є найважливішим рішенням, прийнятим підприємством: слід встановить таку ціну, від продажу якого воно може отримати максимально можливий прибуток.
  Магазин вдосконалює свій асортимент "1000 ДРІБНИЦЬ" в магазині виставляють той асортимент, який користується попитом і приносить прибуток. 
 
 

2.3. Вивчення купівельного попиту. 

  Маркетингова діяльність ТОВ "1000 дрібниць" являє собою комплекс заходів, орієнтованих на дослідження наступних питань:
  Аналіз зовнішнього середовища. Аналіз дозволяє виявити фактори, сприяючі комерційному успіху або що створюють перешкоди цього.
  Аналіз споживачів, як актуальних (діючих, які купують продукцію підприємства), так і потенційних (яких ще потрібно переконати стати актуальними).
  Вивчення існуючих і планування майбутніх товарів.
  Забезпечення формування попиту і стимулювання збуту шляхом комбінації реклами, особистого продажу, престижних некомерційних заходів ("паблік рілейшнз") і різного роду економічних стимулів, спрямованих на покупців, агентів і безпосередніх продавців. 

Маркетингову  діяльність можна назвати ефективною, оскільки завдяки маркетингових  досліджень був збільшений збут товару.
  ТОВ "1000 дрібниць" пропонує товар різної цінової категорії: від дешевих до дорогих, різних фірм виробників. Магазин розрахований на покупця із середнім достатком.
  Спрощений приклад портрета покупця:
Від 15 років до 65 років. Середній вік 40 років;
Не менше 70% жінки;
Люди, які люблять  займатися домашнім господарством, затишком в будинку;
Люди, які мають  присадибна ділянка або будинок  у селі;
Люди сімейні, які мають одного або більше дітей;
Матеріальне становище - середня;
Покупець проживає в місті, де знаходиться магазин;
Максимальна відстань від магазину 50 км.
  Більший відсоток покупців віддає перевагу вітчизняному товару, ніж іноземної, в основному Китайському. Перевагу віддає тому товару на який є гарантія. Попит на товар йде тих фірм виробників, які зарекомендували себе на ринку продажів, відомих фірм.
  Середньому покупцям є дорослі чоловіки і жінки у віці 40-50 років. Саме ця категорія людей більшою мірою потребують цих товарах, і відповідно, є найбільш частими покупцями. Для покупця важливі експлуатаційні показники якості товару.
  Якість товару середній покупець оцінює виходячи з наступних показників:
Призначення (функціональні);
Надійність (надійність, довговічність, ремонтопридатність, зберігання);
Технічна естетика (цілісність композиції, досконалість товарного вигляду);
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.