На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Мжнародний маркетинг на споживчому ринку

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 28.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Зміст
     РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
   Сутність, особливості та цілі міжнародного маркетингу.
   Підходи до вибору зарубіжних ринків та маркетингові стратегії на міжнародному ринку.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ 

   Сутність  міжнародного маркетингу, етапи його розвитку та цілі. 
           Міжнародний маркетинг - це ринкова концепція управління міжнародною діяльністю фірми, орієнтована  на потреби кінцевих споживачів різних країн і формування їх переваг  відповідно до стратегічних цілей оптимізації  і розширення бізнесу в глобальних світових масштабах. Міжнародний маркетинг - це макро- і мікроекономічна категорія, що визначає маркетингові технології відносно міжнародної діяльності на рівні фірми.
     Міжнародний маркетинг ґрунтується на принципах  внутрішнього (національного) маркетингу. Тому використані в ньому стратегії, принципи і методики являються характерними і для міжнародного маркетингу. Разом  з тим міжнародний маркетинг  має свої специфічні особливості (див.рис.1).
     
     Рис.1. Спільні риси та відмінності внутрішнього маркетингу і міжнародного
       При виході на зовнішній ринок  виникає принципово нова ситуація, більш різноманітнішим стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів, що впливають на прийняття рішень. Це призводить до того, що:
     1) підвищується ступінь невизначеності  в діяльності підприємства;
     2) зростає ступінь ризику, з'являється  додатковий ризик його діяльності;
     3) збільшується потреба в інформаційному  забезпеченні підприємства;
     4) підвищуються вимоги до координації  різних напрямків і сфер їх діяльності;
     5) відмінності в запитах та купівельних  перевагах споживачів у різних  країнах;
     6) різниця в етеці ведення бізнесу тощо.
     При ухваленні рішення про вихід  на зовнішній ринок необхідно  оцінити можливі ризики, такі як:
     • неправильне розуміння переваг зарубіжних споживачів, пропозиція не конкурентоздатної, непривабливої продукції.
     • чужа культура ведення бізнесу, невміння ефективне спілкуватися з «аборигенами».
     • незнання правил регулювання бізнесу за кордоном і непередбачені витрати.
       • нестача менеджерів з досвідом міжнародної діяльності.
     • іноземна держава може змінити торгівельне законодавство, девальвувати валюту, в нім може статися переворот, який приведе до експропріації власності іноземних фірм.
     Наявність конкурентних переваг усередині  країни і високі ризики міжнародної  діяльності затримують вихід компанії на світову арену, до тих пір, поки хтось: вітчизняний експортер, іноземний  імпортер або іноземний уряд –  не підштовхне її до експорту продукції. Іншою стимул-реакцією може послужити  необхідність пошуку нових ринків для  реалізації продукції.
     Одна  з частих помилок компаній, що займаються міжнародною діяльністю - припущення про те, що за кордоном можна вести  бізнес приблизно також, як і у  своїй країні. Але кожна країна відрізняється своїми культурними особливостями, традиціями, нормами поведінки і громадськими заборонами. Соціум формує світогляд людей, яке визначає їх відношення не лише до оточуючих і самих себе, але і до відповідних товарів, тобто створює основи сприйняття і оцінки споживчих переваг. Культурний рівень, культурні цінності і норми поведінки багато в чому визначають характер маркетингових рішень, у тому числі в міжнародній діяльності.
     Знання  специфіки запитів і купівельних  переваг в зарубіжних країнах, своєчасне і якісне їх задоволення значною мірою можуть сприяти розширенню зовнішньо економічної діяльності українських компаній. Крім того, активізація ділових контактів із зарубіжними партнерами також вимагає дотримання тих, що склалися в тій або іншій країні або в тому або іншому регіоні ділових звичаїв і ділової культури. Це відбувається в ході організації і підготовки виставок і конференцій, веденні переговорів, здійсненні спільної діяльності, наймі іноземних фахівців, при управлінні зарубіжними філіями і так далі. Усе це свідчить про велике значення культурного середовища в міжнародному маркетингу.
     Побудова  стосунків з іноземними партнерами - це не завжди зіткнення різних національних культур і бізнес-культур, це може відбуватися і в режимі гармонії і узгодженості. Незнання специфічних особливостей локальної загальної і ділової культури неминуче призводить до нерозуміння і розбіжностей в ділових стосунках між представниками різних країн. Перш ніж приступати до розробки міжнародної маркетингової програми, прогресивна компанія знайомиться з міжнародним і зарубіжним маркетинговим середовищем, у тому числі культурними особливостями зарубіжних споживачів, культурними звичаями, нормами культури і правилами поведінки. Непідготовлених в сфері зарубіжної культури організаторів міжнародної маркетингової діяльності очікують великі проблеми.
     Навіть  такі " аси" міжнародного маркетингу, як компанії McDonald's і Coca - Cola припустили серйозну помилку відносно канонів релігійної культури і глибоко образили релігійні почуття мусульман, зобразивши на упаковці своїх продуктів прапор Саудівської Аравії з цитатою з корану, оскільки згідно з ісламськими правилам священні письмена ні в якому разі не можна рвати, а тим більше викидати разом із сміттям.
     У міжнародному маркетингу можуть виникнути  труднощі із-за культурних відмінностей країн, а також проблеми чисто  комунікативного характеру, пов'язані з відмінностями в рівні соціального розвитку, устоях і мові.
     До  чинників культурного порядку в  маркетингу відносять культуру, субкультуру  і соціальне положення.
     Культура - стала сукупність ціннісних орієнтирів і поведінкових стереотипів, прийнятих в цій країні або групі країн і засвоєних особою як основні принципи життя і норми поведінки, Це стійка прихильність основним традиційним культурним цінностям, загальновизнані в цьому суспільстві норми, цінності і звичаї, які обумовлюють єдині форми поведінки.
     Культура - основний чинник, першопричина, яка визначає потреби і поведінку людини. Так, дитина в США з народження засвоює такі ціннісні представлення, як індивідуалізм, свобода у рамках правил, активність, успіх, прогрес, працездатність, практичність, зовнішній комфорт, моложавість та ін. Дитина в Японії засвоює дещо інші життєві цінності: колективізм, дисципліна, шанування старших і начальника, працездатність і працьовитість, скромність, аскетизм та ін.
     Побудова  міжнародних маркетингових програм  з урахуванням можливих різночитань  в споживчих і ділових стосунках, що виникають на стику національних культур, вивчення причин міжкультурних конфліктів і їх нейтралізація, вивчення специфіки міждержавних відмінностей в області культури, розробка методів адаптації до них у сфері товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики, з'ясування і використання в управлінні зарубіжними філіями поведінкових закономірностей, властивих локальній національній діловій культурі, утворюють предмет спеціальних досліджень в області порівняльного, або крос-культурного аналізу у рамках міжнародного маркетингу.
     Відмінності в культурних нормах і цінностях впливають не лише на вибір споживачів, але і на ділові взаємовідносини із зарубіжними партнерами.
     Субкультура представлена зазвичай групами людей із загальними системами цінностей, що виникли в результаті спільності їх життєвого досвіду і обставин, наприклад послідовники англіканської церкви або мусульманської релігії, обличчя однієї національності. Прихильники однієї субкультури мають специфічні особливості купівельної і споживчої поведінки.
     Знання  типів субкультури в окремих  країнах є особливо важливим при  виборі перспективних цільових ринків. У ряді випадків одна субкультура може поширюватися на низку країн.
     Соціальне положення також є одним з  чинників культурного порядку. Воно багато в чому робить вплив на специфіку  переваг людини. Соціальне положення  визначається на основі зайняття(професії), рівня доходів, освіти, ціннісної орієнтації і так далі. Так, представники ВНЗ різних країн матимуть більше схожі споживацькі запити, чим люди різних професій в цих країнах.
     Етика ведення бізнесу також сильно відрізняється в різних країнах, і це потрібно враховувати усім бізнесменам, початкуючим працювати в міжнародному бізнесі.
     Приведемо ряд характерних прикладів. Бізнесмени з Південної Америки, обговорюючи  ділові питання, люблять сидіти або  стояти дуже близько один до одного, майже "ніс до носа". Американець  зазвичай відкидається на спинку крісла, а південно-американець, навпаки, постарається присунутися до співрозмовника як можна ближче.
     У Японії і інших азіатських країнах  енергійна і безкомпромісна  позиція на переговорах не приведе до добрих результатів, в той час як в інших країнах вона може бути дуже ефективною. Крім того, в переговорах тет-а-тет японець ніколи не скаже "немає". Тому партнер по переговорах втрачається і не може зрозуміти істинного положення речей. Якщо партнер постарається якнайшвидше перейти до головного питання переговорів, японець сприйме це як неввічливість.
     У Франції оптові торговці не бажають  займатися розповсюдженням товарів на ринок. Вони просять у роздрібних торговців, який товар і в якій кількості їм потрібний, і поставляють його. Звісно, спонукати французьких оптовиків брати участь у справі розповсюдження товару партнерові не вдається.
     Культура  споживання визначає реакцію споживачів на товари і їх купівлю. Наприклад, середній француз використовує щодня косметичних засобів в два рази більше, ніж його дружина. Німці і французи з'їдають більше упакованих фірмових спагеті, чим італійці. Італійські діти люблять бутерброди у вигляді двох скибочок булки, між якими лежить плитка шоколаду. А жінки в Танзанії не дозволяють дітям їсти яйця з боязні, що ті стануть лисими.
     Американська, компанія по виробництву концентратів супів Campbell в 1981 р. провалила рекламну кампанію з призами, на яку витратила 2 млн. дол., оскільки не врахувала, що багато бразильських жінок почувають себе зобов'язаними самостійно готувати для сім'ї супи. Компанія Campbell також не взяла до уваги звичаї у Великобританії, запропонувавши там концентрати супів, хоча англійські споживачі віддають перевагу готовим супам, розфасованим у більші банки. В результаті банки концентрованого супу компанії Campbell залежувалися на полицях англійських магазинів.
     Велике  значення має і правові аспекти. Так, наприклад,  при виборі каналу поширення реклами слід враховувати правові заборони і регламентації у відношенні конкретних видів реклами на ринках конкретних країн. Наприклад, в Північній Америці законодавство і вартість не дають розповсюджуватися зовнішній рекламі, тоді як в Латинській Америці і багатьох країнах, що розвиваються, зовнішня реклама набула найширшого поширення. На вулицях Мехіко активно представлена вулична реклама напою Coca-cola, в Нігерії всюди розставлені рекламні щити з рекламним гаслом ірландського пива Guiess. Наочна вулична реклама, як і демонстрація товару на місці продажу, особливо ефективні в країнах з низьким рівнем письменності населенні.
     Якщо  в конкретній країні рівень заробітної плати населення низький, то використання прямого маркетингу і збутових агентів  для продажу своїх товарів  безпосередньо при відвідинах будинків місцевих жителів хоч би двічі в рік виявиться дешевшим і ефективнішим засобом маркетингової комунікації, аніж реклама. На відміну від Північної Америки зовнішня реклама в інших, що особливо розвиваються, країнах може бути більш економічною, тому при виході на зовнішній ринок необхідно враховувати його специфічні особливості.
     Відповідно  до концепції міжнародного маркетингу  основне значення в бізнесі набуває  довгострокова рентабельність. У цьому контексті метою міжнародного маркетингу національних фірм є досягнення стійкості ринкових позицій і отримання прибутку в умовах жорстко конкуруючих міжнародних ринків.
       Цілі міжнародного маркетингу  конкретної фірми, перш за все,  ґрунтуються на результатах аналізу діяльності ринку та пов'язаних з нею ризиків.
     Різним  цілям діяльності на світовому ринку характерні такі особливості:
       • географічний простір (регіон, країна або група країн);
       • тимчасові параметри термінів  досягнення мети;
       Цілі міжнародного маркетингу  можна підрозділити на наступні дві групи: Економічні цілі:
       • забезпечення цільової частки  ринку (кількісні або вартісні  характеристики збуту продукції  фірми по відношенню до загальної місткості ринку за певний період);
       • забезпечення виходу на нові  ринки; 
       • отримання максимального прибутку;
       • нарощування обсягів збуту; 
     • збільшення ступеня участі на вже  освоєних ринках.
     Психографічні цілі (вплив на купівельну поведінку):
     • підвищення ступеня поінформованості місцевого населення про товари і послуги фірми;
     • формування у споживачів позитивного  іміджу та прихильності до товарів і послуг фірми;
     • підвищення ступеня задоволеності  при використанні куплених товарів;
       • стимулювання рішень про  купівлю товарів. 

  1.2. Підходи до вибору зарубіжних ринків та маркетингові стратегії на міжнародному ринку.
     Вибір ринку та можливість виходу з нього  — це суттєва відмінність міжнародного маркетингу від внутрішнього. Саме тому управлінське рішення щодо виходу на певний зарубіжний ринок може мати як позитивні, так і негативні  довгострокові наслідки.
     Залежно від глибини обґрунтування управлінського рішення можна виділити три підходи до вибору зовнішнього ринку (рис. 20).
     
     Рис. 20. Підходи до вибору зовнішнього  ринку
     Суб’єктивний  підхід ґрунтується на суб’єктивних відчуттях, очікуваннях, досвіді осіб, які приймають рішення щодо виходу на конкретний ринок.
     Дискретний  підхід ґрунтується на оцінці 2-3 найбільш важливих для фірми показників розвитку ринку або інших критеріїв.
     Комплексний підхід передбачає кількісну оцінку кожного ринку за системою показників або глибоке аналітичне обґрунтування.
     Найбезпечнішим  є комплексний підхід, який мінімізує  ризик від виходу фірми на неадекватний ринок, підвищує обґрунтованість управлінського рішення, але і потребує значних витрат на проведення дослідження. Тому за обмеженості фінансових ресурсів фірми найчастіше застосовують дискретний підхід.
     Суб’єктивний  підхід має тільки одну перевагу: відсутність  витрат на обґрунтування рішення. Ризик при цьому максимальний, а ступінь обґрунтованості рішення відповідно мінімальна. Слід зазначити, що у «чистому вигляді» цей підхід майже не зустрічається. Найчастіше він буває пріоритетним, але доповнюється елементами дискретного.
     Найбільш  поширені причини застосування суб’єктивного підходу:
  позитивне ставлення осіб, що приймають рішення, до країни або її культури;
  наслідки ознайомчого візиту або несподіваних зустрічей;
  інтуїтивна довіра до зарубіжного партнера;
  марнолюбне прагнення працювати на новому або дуже складному ринку, бути першим;
  бажання легалізувати за кордоном які-небудь дії.
     Успішність  використання дискретного підходу  як прийому обґрунтування вибору зарубіжного ринку на підставі аналізу 2-3-х показників залежить від правильного вибору цих показників. Обрані для аналізу показники повинні:
     – відповідати цілям виходу фірми  на зовнішній ринок;
     – об’єктивно характеризувати стан чи особливості розвитку зарубіжного ринку;
     – бути дослідженими за певний період часу.
     Загальною вимогою до інформаційної бази за дискретного підходу є надійність, правдивість, перевіреність обраних  показників.
     Єдиних  правил відбору показників не існує, але найчастіше для обґрунтування рішення щодо вибору зарубіжного ринку за дискретного підходу використовуються такі показники та критерії:
  розмір ринку,
  динаміка зростання ринку,
  власні конкурентні переваги,
  потенціал ринку,
  доступність ринку,
  сприймання ринку,
  стабільність (оцінка ризиків).
     Різновидом  дискретного підходу можна назвати  дискретно-матричний, в якому  використовуються три критерії:
     – привабливість ринку,
     – власні конкурентні переваги,
     – ризик (політичний, комерційний, валютний тощо) (див. рис.3).
     
     Рис. 3. Матриця визначення найбільш ефективного  для фірми зовнішнього ринку (адаптовано за: Philip Kotler, 1991)
     В – висока, високі, високий;
     С – середня, середні, середній;
     Н – низька, низькі, низький;
     X, Y, Z, L, h – країни, що досліджуються;
     1 – абсолютно сприятлива зона,
     2 – абсолютно несприятлива зона.
     Показники оцінки привабливості ринку:
  розмір (ємність) ринку;
  тенденції зростання;
  різноманітність ринку — асортимент товару;
  прибутковість;
  стабільність збуту;
  інтенсивність капіталовкладень;
  технологічні прориви;
  соціальне та правове середовище тощо.
     Показники оцінки власних конкурентних переваг:
  різноманітність товарів;
  динаміка збуту (зростання заінтересованості споживачів у товарі);
  існуюча частка ринку;
  широта асортименту порівняно з конкурентами;
  патентний захист тощо.
     Ідея  комплексного підходу до обґрунтування вибору зарубіжного ринку полягає у всебічному аналізі та оцінці системи показників, яка характеризує не тільки ринок певного товару, а й економічні, політико-правові та соціально-культурні процеси, що відбуваються в країнах, які досліджуються.
     Для організації такого дослідження  розробляється спеціальна таблиця, яка містить:
     – перелік показників, критеріїв та факторів, що аналізуються;
     – кількісну чи якісну характеристику показника, критерію, фактора (наприклад: місткість ринку (млн. $ США) – більше 50, від 30 до 50, від 15 до 30, від 8 до 15, від 2 до 8; ставлення до товару посередників — негативне, нейтральне, байдуже, обережно-оптимістичне, сприятливе);
     – ваговий коефіцієнт (бал) за кожну  кількісну та вартісну характеристику показника (критерію);
     – перелік країн, що досліджуються (табл. 1). 

     Таблиця 1
     Модель  таблиці для визначення найбільш привабливого
     для фірми ринку
 
     Показник,
Характеристикаакака      фактора,
 
     Ваговий
 
     Країни
критерій, фактор,показник
критерію, показника
коефіцієнт A B C
     . . .      . . .      . . . . . . . . . . . .
              Підсумкова  сума      X      Y      Z
     Для порівняння ринків між собою для  кожної країни, яка досліджується, визначають усі вказані в таблиці показники  та їхні характеристики, проставляють бали, а потім підсумовують ці бали (вагові коефіцієнти) за кожною країною окремо. Ринок, який набрав максимальну кількість балів, вважається найбільш сприятливим. Так, якщо Х більше У та Z, то ринок країни А буде цільовим для фірми.
     Друга методика, яка також базується  на складанні аналогічних таблиць, але охоплює ширше коло показників та критеріїв, дістала назву концепції  «чотирьох фільтрів» відбору зарубіжного ринку (рис.1.2).
  Дослідження макрорівня    
Фільтр 1
  економічна ситуація
  політична ситуація
  соціально-культурні  особливості
  географічні особливості
 
®
Виключення  з подальшого аналізу неадекватних ринків
  ?    
  Попередні ринки    
  ?    
  Галузеве дослідження    
 
 
Фільтр 2 
  тенденції зростання ринку аналогічних товарів
  стадія розвитку
  розмір ринку
  можливість отримання інформації
  податки та збори
  культурне сприйняття продукту
 
 
 
®
 
Виключення  з подальшого аналізу неадекватних ринків
  ?    
  Можливі ринки    
  ?    
  Дослідження мікрорівня    
Фільтр 3
  існуючі та потенційні конкуренти
  механізм виходу на ринок та пов’язані з цим витрати
  перспективи реалізації товару
  можливе сприйняття товару
  потенціал прибутковості
 
 
® 
 
Виключення  з подальшого аналізу неадекватних ринків
  ?    
  Вірогідні ринки    
  ?    
Фільтр 4 Оцінка адекватності цільових ринків конкурентним перевагам  та потенціалу фірми    
  ?    
  Список  країн (цільових ринків) у порядку  пріоритетності
   
Рис. 21. Модель відбору зарубіжних ринків (Адаптовано
     R Walvoord,1980)
     Компанії  утримують свої позиції на зовнішніх  ринках, роблячи конкурентні ходи, спрямовані або на атаку конкурентів, або з метою захистити себе від загрози, яка походить від  конкурентів. Характер цих кроків змінюється в залежності від тієї ролі, яку компанії грають на зовнішньому ринку: лідера ринку - компанії, що займають найбільшу частку ринку; претендента на лідерство, що займає серед конкурентів друге місце і яка веде нелегку боротьбу за збільшення своєї частки ринку; або ж послідовника лідера, що також входить до групи провідних компаній, яка прагне просто утримати свою частку, і компанія, що спеціалізується на обслуговуванні вузьких сегментів ринку - ринкових ніш, - на які не претендують інші компанії-конкуренти.
     Розглянемо  окремі маркетингові стратегії, які  можуть бути застосовані даними типами компаній.
       Стратегії лідера зовнішнього  ринку 
     У більшості галузей є загальновизнаний лідер, який володіє найбільшою часткою ринку і зазвичай випереджає інші компанії з цінових змін, виведенню на ринок нових товарів, охопленням зони розподілу товарів і витратам на стимулювання збуту. Лідер може викликати у інших компаній захоплення або, навпаки, неприязнь, але в будь-якому випадку інші компанії галузі визнають його панівне становище. Лідер завжди є об'єктом пильної уваги з боку конкурентів, це компанія, яку прагнуть обійти, наслідувати її або уникати. Ось деякі добре відомі ринкові лідери: Boeing (авіалайнери), Nestle (продукти харчування), Microsoft (програмне забезпечення), L'Oreal (косметика), Royal Dutch / Shell (нафта), McDonald's (швидке харчування) і De Beer (діаманти) .
     Інші  компанії час від часу "перевіряють лідера на міцність" або прагнуть виявити його слабкі сторони і скористатися ними. Ринковий лідер може легко прогледіти зміни, що відбуваються на зовнішньому ринку і бути відтиснутий на друге або третє місце.
     Основна мета лідируючої компанії - утримати свої позиції, зберегти за собою звання компанії "номер I". Для цього вона повинна діяти відразу на чотири фронти. По-перше, компанія повинна знайти можливості і засоби для підвищення сукупного попиту. По-друге, компанія може прагнути ще більше збільшити свою частку ринку, навіть якщо обсяг ринку залишається незмінним. По-третє, постійне зниження витрат повинно залишатися її сильною стороною. По-четверте, компанії повинні захистити свою поточну частку ринку за допомогою майстерних оборонних і наступальних дій.
       Розширення ринку в цілому.
       Зазвичай лідируюча компанія  виграє найбільше від розширення  ринку в цілому, тобто лідер  ринку повинен невпинно шукати нових споживачів, нові можливості використання товару, а також розширювати його вживання.
       Залучення нових споживачів. Кожен вид товару може привернути увагу групи споживачів, яка ще не підозрює про його існування або відмовляється від його придбання через високу ціну або відсутність у нього деяких властивостей.
       Пошук нових можливостей використання  товару. Можна розширити ринки, відкриваючи і стимулюючи нові можливості використання товару.
       Підвищення частоти споживання  товару. Третя стратегія розширення  ринку - переконання людей використовувати  товар частіше й інтенсивніше.
       Збільшення  частки ринку.
         Компанії, які є лідерами зовнішнього  ринку, також можуть рости,  збільшуючи свої частки ринку.  Для багатьох ринків невелике  збільшення частки означає досить значний приріст продажів. Існують 3 способи, за допомогою яких ці компанії можуть ще більше зміцнити свою лідируючу позицію:
        - завоювання споживачів конкурентів;
        - завоювання конкурентів;
        - завоювання відданості споживачів.
       Таким чином, виявляється, що прибутковість  компанії зростає, якщо вона завоює деяку частку зовнішнього ринку не саму по собі, а по відношенню до конкурентів на даному ринку.
         Підвищення продуктивності.
       Продуктивність  на зовнішніх ринках означає вилучення  великих прибутків з одного і  того ж обсягу продажів. Ринкові  лідери мають перевагу в масштабах  підприємства, завдяки чому їх витрати  нижче, ніж у конкурентів.
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.