Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Отчет по практике в Адмнстрацї Президента України

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 28.05.2012. Год: 2011. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА 

Інститут  соціології, психології та управління
Кафедра управління та євроінтеграції 
 
 

Звіт 
КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ 
 
 
 
 

Виконала: студентка 4 курсу
спеціальності
«Менеджмент організацій»
групи 43МО
  Левченко  Оксана Сергіївна 
Прийняла:  викладач кафедри
управління  та євроінтеграції
 Мірошніченко С.А. 
 
 
 
 
 
 

Київ  – 2011 
 
 

     ЗМІСТ 

   ВСТУП…………………………………………………………………3
   Коротка характеристика Адміністрації Президента України………4
   Загальна характеристика Управління з питань звернення громадян………………………………………………………….……10
   ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ..……………………………………14
   Додатки………………………………………………………………..16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ВСТУП 

     З 3 по 31 жовтня 2011 року студенти IV курсу групи 43МО спеціальності «Менеджмент організацій» проходили практику в Головному управлінні з питань звернення громадян Адміністрації Президента України.
     Метою практики є формування практичних навичок розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, виконання службових обов'язків на окремих робочих місцях керівників лінійних та функціональних структурних підрозділів підприємств.
     Оперативно-тактичними та виховними завданнями комплексної практики з фаху є:
  набути вмінь, пов'язаних з реалізацією загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських і частково евристичних процедур праці;
  набути вмінь, пов'язаних з прийняттям оперативних рішень у межах своєї компетенції;
  набути вмінь, пов'язаних з функціональною та інформаційною підготовкою проектів рішень;
  набути вмінь, пов'язаних з оперативним управлінням первинними підрозділами - лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), або самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;
  набути вмінь, пов'язаних з керівництвом підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.
      Група практикантів була поділена на дві  підгрупи: перші п'ять студентів  працювали з 09.00 до 13.00, а інші – з 14.00 до 18.00 год. Робочі дні – з понеділка по п'ятницю, вихідний – субота, неділя. 
 
 
 

  Коротка характеристика Адміністрації  Президента України 

     З метою забезпечення ефективного  здійснення Президентом України  своїх конституційних повноважень, реалізації главою держави консолідуючої ролі з об'єднання усіх конструктивних сил в суспільстві, прискореного вирішення нагальних соціальних, економічних та інших проблем, скорочення видатків Державного бюджету, відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України постановлено:
     1. Утворити Адміністрацію Президента  України, ліквідувавши Секретаріат  Президента України.
     2. Покласти на Адміністрацію Президента  України організаційне, правове,  консультативне, матеріально-технічне  та інше забезпечення здійснення главою держави конституційних повноважень.
     3. Встановити, що Адміністрацію Президента України очолює Глава Адміністрації Президента України.
     4. Призначити Льовочкіна Сергія Володимировича Главою Адміністрації Президента України.
     5. Главі Адміністрації Президента України внести:
     - у тижневий строк проект Положення  про Адміністрацію Президента  України, а також пропозиції  щодо структури Адміністрації,  граничної чисельності її працівників,  передбачивши зменшення її не  менше, ніж на 20 відсотків, а також щодо проведення відповідних заходів у зв'язку з ліквідацією Секретаріату Президента України;
     - у місячний строк пропозиції щодо впорядкування системи інших допоміжних органів і служб при Президентові України.
     6. Працівникам Секретаріату Президента України продовжувати виконувати покладені на них посадові обов'язки до припинення в установленому порядку трудового договору з ними. 

     Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Адміністрацї Президента України
     1. Загальні положення
     1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників АПУ розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 (зі змінами та доповненнями), Регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.11.2007 року № 404 та інших нормативно-правових актів. 
     1.2. Правила мають на меті сприяти  зміцненню трудової та виконавської  дисципліни, підвищенню продуктивності  праці, раціональному використанню  робочого часу, забезпеченню належних і безпечних умов праці в апараті державної адміністрації.
     1.3. Правила є обов'язковими для  всіх працівників апарату державної  адміністрації.
     2. Порядок прийняття на роботу i звільнення державних службовців та інших категорій працівників.
     2.1. Порядок прийняття на державну службу регулюється відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу». Прийняття  
на державну службу на посади третьої - п’ятої категорій, передбачених  
статтею 25 зазначеного Закону, та на інші прирівняні до них посади проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», крім випадків, передбачених іншими законами України.

     2.2. Заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців апарату облдержадміністрації.
     2.3. Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця здійснюється за рішенням голови державної адміністрації без конкурсного відбору.
     2.4. Перший заступник, заступники голови та заступник голови – керівник апарату державної адміністрації призначаються на посаду і звільняються з посади головою державної адміністрації за погодженням із Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.
     2.5. Прийняття працівників на роботу до державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, і звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.
     3. Основні обов'язки і права державних службовців та інших категорій працівників
     3.1. Основні обов’язки та права  державних службовців апарату  державної адміністрації визначені  в Законі України «Про державну  службу» та інших правових  актах, що регламентують діяльність державних службовців:
     3.2. Державний службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови державної адміністрації, наказами заступника голови – керівника апарату державної адміністрації, виданими в межах повноважень та відповідно до чинного законодавства.
     3.3. Державний службовець:
     - повинен сумлінно виконувати  свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи;
     - має виконувати свої посадові  обов'язки чесно, неупереджено, не  надавати будь-яких переваг та  не виявляти прихильність до  окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;
     - повинен сумлінно виконувати  свої посадові обов’язки, дотримуватися  високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх посадових обов’язків.
     4. Основні обов’язки керівництва  апарату  державної адміністрації
     Керівництво апарату державної адміністрації зобов'язане:
     - неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;
     - створювати для працівників апарату державної адміністрації умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;
     - забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (за першу половину місяця 15 числа місяця в розмірі за фактично відпрацьований час, за другу половину місяця – в останній робочий день цього місяця. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні);
     - здійснювати заходи, спрямовані  на зміцнення трудової і виконавської  дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;
     - забезпечувати вимоги охорони  праці, техніки безпеки, санітарії,  гігієни праці і протипожежної  безпеки відповідно до законодавства;
     - сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;
     - застосовувати необхідні заходи  з профілактики виробничого травматизму та захворювань;
     - у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і  компенсації в зв'язку з умовами праці;
     - створювати умови для навчання  та підвищення кваліфікації працівників  апарату у навчальних закладах, на семінарах та шляхом самоосвіти.
     5. Робочий час та час відпочинку
     5.1. Для працівників апарату державної  адміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою і неділею. Тривалість робочого часу державних службовців та інших категорій працівників апарату обласної державної адміністрації відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством). 
     Тривалість  щоденної роботи складає: 
     - з понеділка по четвер –  8 годин 15 хвилин на день; 
     - у п’ятницю - 7 годин на день; 
     - субота, неділя – вихідні.
     5.2. Забороняється в робочий час:
     - відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різних заходів, що не пов'язані з основною діяльністю, а також проведення святкування особистих подій та пам’ятних дат;
     - скликати збори, засідання і наради з громадських справ.
     5.3. Перебування працівників апарату із службових питань у робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників. 
Залишення в робочий час працівником апарату приміщення облдержадміністрації без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.

     5.4. Керівники структурних підрозділів апарату одержадміністрації попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації та забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.
     5.5. Працівника апарату, який з’явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.
     6. Заохочення за успіхи в роботі.        
     Матеріальне та соціально-побутове забезпечення
     6.1. За сумлінне та успішне виконання  трудових обов’язків, ініціативність  та інші досягнення в роботі до працівників апарату застосовуються такі заохочення: 
     - грошова винагорода (надбавки, доплата, преміювання);
     - оголошення подяки;
     - нагородження Почесною грамотою.
     - нагородження цінним подарунком.
     6.2. Матеріальне стимулювання державних  службовців апарату державної адміністрації визначається Положеннями про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань і на оздоровлення та про преміювання працівників.
     6.3. За особливі трудові заслуги працівники апарату держадміністрації в установленому порядку представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками та до присвоєння почесних звань.
     7. Стягнення за порушення трудової  дисципліни
     7.1. Порушення трудової дисципліни, цих Правил або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника апарату покладених на нього трудових обов’язків і перевищення своїх повноважень, недотримання обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також вчинок, який порочить працівника апарату як державного службовця або дискредитує обласну державну адміністрацію, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.
     7.2. За порушення трудової дисципліни  до працівника апарату може  бути застосований один з таких  заходів дисциплінарного стягнення:
     - догана;
     - звільнення.
     7.3. До державних службовців, крім  дисциплінарних стягнень, передбачених  чинним законодавством про працю  України, можуть застосовуватися  такі заходи дисциплінарного впливу:
     - попередження про неповну службову відповідність;
     - затримка до одного року у  присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
     7.4. Стягнення застосовується безпосередньо  за виявленням проступку, але  не пізніше одного місяця з  дня його виявлення, не рахуючи  часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Стосовно державного службовця може бути призначене та проведене службове розслідування у порядку, визначеному чинним законодавством.
     7.5. До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При відмові останнього дати такі пояснення про це складається відповідний акт. 
 
 

Загальна  характеристика Управління з питань звернення громадян 
 

     Управління з питань звернень громадян є структурним підрозділом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), уповноваженим забезпечувати діяльність голови Київської міської державної адміністрації, керівництва Київської міської державної адміністрації з розгляду звернень громадян. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України «Про звернення громадян», «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими, а також нормативно-правовими актами Київської міської державної адміністрації і Положенням про управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Основними завданнями управління є: забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів щодо захисту їх законних прав та інтересів; опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу голови Київської міської державної адміністрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації; сприяння громадянам у вирішенні відповідно до чинного законодавства питань, з якими вони звернулись до голови Київської міської державної адміністрації, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його посадових осіб.      
  Відділ особистого прийому громадян:
     Організовує і проводить прийом громадян та надає у межах компетенції роз'яснення, рекомендації та консультації з порушених ними питань. Дає роз'яснення громадянам, які виявили бажання звернутись на особистому прийомі до Київського міського голови чи заступників голови Київської міської державної адміністрації, щодо встановленого порядку і графіку прийому громадян посадовими особами з питань, віднесених до їх компетенції. Забезпечує прийом, реєстрацію та попередній розгляд звернень, поданих громадянами на особистому прийомі на адресу Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і передає їх на розгляд Київському міському голові або посадовим особам Київської міської державної адміністрації, в компетенцію яких входить розгляд порушених питань; Забезпечує відповідно до встановленого порядку організацію та проведення особистого прийому громадян у приймальні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).      
  Відділ опрацювання письмових звернень громадян:
     Забезпечує прийом, реєстрацію та попередній розгляд письмових звернень громадян, що надійшли на адресу Київського міського голови, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і передає їх на розгляд Київському міському голові або посадовим особам Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації, в компетенцію яких входить розгляд порушених питань.      
  Відділ контролю:
     Здійснює контроль за дотриманням визначених актами законодавства та дорученнями Київського міського голови порядку і термінів розгляду питань, порушених у зверненнях громадян, що зареєстровані управлінням.      
  Відділ аналітичної роботи:
     Подає керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) аналітичну, довідкову та іншу інформацію, пов’язану з розглядом звернень громадян, що надходять на адресу Київського міського голови, Київської міської державної адміністрації, та одержаних на особистому прийомі. 

     Основними напрямками розвитку трудового колективу Управління з питань звернення громадян є:
     - навчання, яке у формі загального  і професійного навчання дає  необхідні знання, навички і досвід;
     - підвищення кваліфікації, тобто поліпшення професійних знань і навичок у зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу;
     - перекваліфікація, що, по суті, дає  друге навчання, тобто професійна  профорієнтація, можливість освоїти  нову спеціальність;
     - навчання в школі управління і керівництва, що дає необхідні знання і підготовку для призначення на керівну посаду і формування кар’єри керівника.
     Щорічно всі службовці проходять оцінку виконання ними службових обов'язків. Оцінка зазначається на бланку, який містить:
  відомості про особу;
  самооцінка;
  оцінка безпосереднім керівником;
  висновки, пропозиції та рекомендації;
  затвердження оцінки.
     Організація управлінської праці
     Всі працівники забезпечені належним робочим  місцем, усіма необхідними пристроями (ксерокс, принтер, комп'ютер). Також є умови для прийому їжі, є холодильники, мікрохвильові печі, шафи та меблі.
     Операційним циклом в Управлінні виступає опрацювання  звернень громадян.
     Цикл  полягає в наступному:
  Лист потрапляє до відділу відправки.
  Отримані листи розприділяються поміж всіма працівниками, в компетенцію яких входить опрацювання звернень громадян.
  Введення в базу «Оптіма-Клієнт» всіх відомостей, що стосуються конкретного випадку.
  Друк відповіді та супровідного листа у відповідну інстанцію.
  Завершальне опрацювання листів ведеться знову у відділі відправки.
 
 
 
ВИСНОВКИ  ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

     За час проходження фахової практики в Головному Управлінні з питань звернень громадян Адміністрації Президента України нами було:
     - розглянуто основні завдання Головного Управління з питань звернень громадян (основними з яких с опрацювання та розгляд звернень громадян до Президента України та Адміністрації Президента України, здійснення контролю за забезпеченням оперативного вжиття органами державної влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень заходів щодо розв'язання проблем, які спричинили звернення, вирішення порушених у них питань, а також організація особистого прийому громадян, які звертаються до Президента України і Адміністрації Президента України та ін.) та основні права Головного Управління (зокрема, надсилати письмові звернення громадян за належністю до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів прокуратури, інших державних органів, судів, органів місцевого самоврядування, їх керівників, запитувати та одержувати від них матеріали та інформацію щодо розгляду звернень громадян; перевіряти стан роботи зі зверненнями громадян у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та ін.).
     - коротко охарактеризовано основні функції та завдання Адміністрації 
Президента України (зокрема, за допомогою проаналізованого «положення про Адміністрацію Президента України);

     - опрацьовано такі Закони України як: Конституція України, Закон 
України «Про звернення громадян». Загальна декларація з прав людини. Закон України «Про уповноваженого ВР України з прав людини» та інші закони, які були необхідні для виконання завдань;

     - проаналізовано організаційну структуру управління, організацію 
управлінської праці, правила внутрішнього трудового розпорядку її працівників та трудову дисципліну;

     - набуто вмінь, пов'язаних з прийняттям оперативних рішень у межах 
своєї компетенції (зокрема таких, які безпосередньо стосувалися опрацювання звернень громадян);

     - а також розглянуто програму «Оптіма Клієнт» та здобуто навиків 
роботи з нею.

     Пропозиції:
     - Систематично вживати заходи для недопущення надання 
неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями 
громадян. Із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень Іншим органам.

     - Посилити роботу із зверненнями громадян, як тога вимагає Указ 
Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи 
щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади та органів .місцевого самоврядування», в якому вказано на посилення вжитій заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов'язкове одержання заявником обгрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення Громадян».

     - Посилити відповідальність посадових та службових осіб за 
організацію роботи із зверненнями громадян та результати розгляду звернень 
на місцях, вишукувати всі можливості для задоволення законних вимог 
громадян, особливо їх найменш соціально захищених категорій.

     - Вживати заходи для поновлення прав і свобод громадян, 
порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення 
громадян, у встановленому порядку притягати винних осіб до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності, за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян.
 

ДОДАТОК А 

     Опрацювання вхідної кореспондент
     Розрізаються і розконвертовуються листи (щоденно близько 300-900), 
знімаються скоби антистеплером та файли. Переглядаються кому адресований лист. ЗГІДНО вказівок керівництва. Розконвертований лист беремо на скріпку, складаючи в певному порядку (заява, додатки, конверт).

     Кореспонденція розподіляється на:
     -   службову   передасться керівник) Управління;
     -   відповіді на доручення - передасться до відділу контролю та аналізу звернень громадян;
     - листи адресовані дружині Президента України Л.О.Янукович - 
складається окремий реестр.

     Листи від громадян штампуються і розкладаються по регіонах. 
Рахується кількість листів в кожному регіоні і разом. Розподіляються по 
головним консультантам листи згідно вказівок керівництва.

     Складаються реєстри на пошту отриману на ім'я Президента України під час робочих поїздок.
     Листи до справи обліковуються та розкладаються в окремі папки (по 
регіонах).

     Розписки, що передані в АПУ, реєстри на відправку пошти, розписки 
телеграм та фельдзв'язку розкладаються в окремі конверти за хронологією.

     Обов’язки працівника відділу який забезпечує щоденне чергування.
     Доставляється пошта на відправку через експедицію та фельдзв'язок на 
1500 годину.

     Забирається пошта з експедиції.
     Віддасться і забирається пошта з копіювання.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.