Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Стимулювання просування туристичного продукту

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 28.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Кафедра «Організація туризму» 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВА РАБОТА
з дисципліни «Маркетинг в туристичному бізнесі»
на тему: «Стимулювання просування туристичного продукту» 
 
 
 
 

Студентки 3 курсу
Групи МО-08Д
Зайцевої  Наталії Валеріївни 
 

Керівник:
К. е.н. Градінарова А.О. 
 
 
 

Донецьк 2011
Реферат 

      Робота  на тему: «Стимулювання просування туристичного продукту» виконана на прикладі турфірми «Сага». Обсяг роботи - 4 аркушів. У роботі представлено 10 таблиць, 3 малюнки, 2 додатки і 23 джерел літератури.
      Перша частина роботи «Теоретичні основи просування туристичного продукту»  присвячена дослідженню ролі та сутності маркетингу в туризмі, а також  методів просування туристичного продукту і стратегічних рішень по просуванню турпродукту.
      Друга частина роботи «Розробка маркетингового плану стимулювання збуту тур фірми «Сага» присвячена опису турфірми, а також аналізу поточної маркетингової ситуації та конкурентоспроможності і вибору цільових сегментів, розробки програми стимулювання туристичного продукту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зміст
Введення……………………………………………………………………………....4
Розділ  1. Теоретичні основи просування туристичного продукту:
1.1. Рекламні  методи просування турпродукту…………………………….……..6
1.2. Нерекламні методи просування туристичного продукту……………..……14
Розділ 2. Тенденції розвитку ринку туристичних  послуг та ринку рекламних носіїв:
2.1. Місце  реклами в туризмі. Бізнес реклами  в Україні та за кордоном……...21
2.2. Огляд  ринку туристичних послуг в  Україну………………………………...26
Розділ 3. Оцінка діючої системи маркетингового управління на підприємстві туристичної  індустрії:
3.1.Аналіз  і  розрахунок рекламної кампанії  туристичної фірми «Сага»……..29
3.2. Зміна  ефективності доходів і витрат  підприємства в залежності від зміни
параметрів  рекламо носія…………………………………………………………..32
3.3. Розрахунок  рейтингових витрат під час  проведення рекламної кампанії  в туристичному бізнесі…………………………………………………………….....36
3.4. Конкурентне  середовище ТК «Сага»………………………………………...38
Висновки  та рекомендації………………………………………………………….39
Список  літературних джерел……………………………………………………....42
Додаток А…………………………………………………………………………….44
Додаток  Б……………………………………………………………………………..45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введення 

      Туризм  та туристична діяльність - складні  соціальні процеси та багатогранні види життєдіяльності людини. Туристичну діяльність можна розглядати як діяльність організаторів туризму (туроператорів, турагентств, а так само інших учасників) щодо формування продукту споживання - туристичного продукту, з одного боку, і діяльність туристів, які споживають цей продукт, з іншого. У туризмі результат діяльності зводиться до туристичного продукту. По суті, туристичний продукт - це будь-яка послуга, що задовольняє ті чи інші потреби туристів і підлягає оплаті з їх сторони.
      До  туристичних послуг відносяться готельні, транспортні, екскурсійні, перекладацькі, побутові, комунальні, посередницькі та інші.
      Туристичний продукт є основою туристичної пропозиції і туру. На відміну від туристичних послуг туристичний продукт набуває форми товару. Туристичний продукт в широкому сенсі слова - це економічне благо, призначене для обміну.
      Метою більшості туристичних фірм є ведення прибуткового і тривалого бізнесу. Для досягнення даної мети компаніям необхідно виробляти той товар або послугу, який задовольняв би потреби потенційних покупців, тим самим, забезпечуючи збільшення бізнесу. Успіх будь-якої фірми на ринку залежить в першу чергу від привабливості вироблюваного продукту. Він утворює серцевину маркетингового комплексу, на якій зав'язані всі інші елементи: ціна, просування на ринку і розповсюдження.
      Актуальність  дослідження. Підприємства туристичної індустрії, які використовують ефективні методики просування турпродукту, забезпечують конкурентоспроможність своєї продукції та послуг, виходячи як з власних інтересів, так і інтересів споживачів. Для них система просування турпродукту є гарантом високої якості обслуговування та безпеки, що надаються. Все це підкреслює актуальність обраної мною теми для аналізу.
      Мета  роботи - описати засоби для стимулювання просування турпродуктів на ринок і розрахувати витрати на них.
      Завдання  - дати визначення турпродукту, виявити роль реклами в просуванні турпродукту, а саме виявити які існують рекламні та нерекламні методи просування турпродукту.
      В якості об'єкта дослідження в роботі виступає турфірма «Сага».
      В якості предмета дослідження способи стимулювання просування туристичного продукту.
      Методи дослідження - аналітичний та метод аналізу.
      Для досягнення зазначеної мети в роботі вирішені наступні завдання:
1. розглянути  поняття та роль маркетингу  в туризмі;
2. розглянути  основні методи просування туристичного  продукту;
3. розглянути  основні стратегічні рішення  з просування турпродукту;
4. розглянути  загальну характеристику турфірми  «Сага»;
5. провести аналіз поточної маркетингової ситуації та конкурентоспроможності турфірми «Сага», а також вибір цільового сегменту і розрахувати витрати на рекламу;
7. розробити  медіа-план турфірми «Сага».
      Обсяг і структура роботи. Курсова робота складається з введення, 3 розділів, висновків та рекомендацій, списка літературних джерел з 23 використаними джерелами, 2 додатків, 10 таблиць, 3 малюнків і робота викладена на 45 аркушах друкованого тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Теоретичні основи  просування туристичного  продукту
1.1. Рекламні методи  просування турпродукту 

      Реклама може бути визначена як форма неособистої  комунікації з клієнтами за поданням товарів, ідей і послуг, що здійснюється через платні засоби поширення інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування. У туристичному маркетингу ці звернення до мандрівної публіки складаються для знайомства з певним туристичним напрямком, щоб таким чином привернути покупців. Подібні звернення передаються потенційним покупцям за допомогою основних засобів інформації, таких, як газети, журнали, прямі поштові відправлення, телебачення, радіо, а також зовнішня реклама.
      Основними напрямками рекламно-інформаційної  діяльності турпідприємств є:
* Реклама, спрямована на туристичні райони;
* Реклама,  спрямована на роботи з суміжними  галузями і підприємствами;
* Реклама  для роботи з посередниками;
* Реклама  для роботи із споживачами  (реальними і потенційними).
      В якості потенційних споживачів реклами  виділяються три категорії партнерів  і груп населення:
  ті, хто відчуває потребу в предметі реклами і шукає інформацію про нього;
  ті, хто знаходиться в стані байдужості або невизначеності по відношенню до предмету реклами;
  ті, хто відчуває потребу, але з яких-небудь причин негативно відноситься до предмету реклами.
      Завданням рекламодавців є перетворення цих трьох категорій з потенційних споживачів в реальні. У першому випадку необхідно просто проінформувати (підтримуюча реклама), у другому - сформувати думку (стимулююча реклама), у третьому - впливати з найбільшою силою, щоб зламати існуючий стереотип (конверсійна реклама).
      Реклама повинна бути спрямована на певні  сегменти ринку. Це призводить до мінімізації  витрат та економії коштів. Для проведення вдалої рекламної кампанії необхідні  сегментація ринку і виділення  цільової групи людей, на яку буде спрямоване рекламне звернення. При виборі засобів, часу, змісту, тривалості і періодичності звернення ознаки сегментації приймаються за ключові. При великому охопленню сегментів ринку вибираються різноманітні види та форми реклами.
Кожна туристична фірма заздалегідь вибирає форму звернення і навіть тоді, коли рекламна кампанія проводиться на замовлення рекламними агентствами або співробітниками засобів масової інформації.
      Розрізняють торговельну і комунікативну  ефективність реклами. Торгова ефективність реклами визначається збільшенням відсотка обсягів продажів до і після початку рекламних заходів. Комунікативна ефективність реклами визначається методами досліджень і анкетованих опитувань.
      Кожен засіб реклами має свої переваги і недоліки. У процесі розробки стратегії просування продукту важливим є правильний вибір потрібного засобу реклами з метою отримання бажаного ефекту від вкладених на просування турпродукту коштів. Тому необхідно за допомогою досліджень отримати повну інформацію про споживача, його інтереси, захоплення, запитах. Основними рекламними засобами є газети, журнали, радіо, телебачення, вивіски, каталоги, буклети, стенди, листівки, рекламні щити, оголошення на транспортних засобах. Вони мають наступні достоїнства і недоліки [3; 6].
      Реклама в пресі - саме вивчене на сьогоднішній день засіб передачі рекламної інформації. Її ефективність пояснює велику кількість реклами в періодичних журналах, газетах. Досвід показує, що вміння правильно і вчасно розмістити рекламу в ЗМІ приносить максимальний, часом несподіваний, ефект.
      Головне сильна складова розміщення реклами  в пресі - знання читача. На відміну  від зовнішньої реклами, реклами  на телебаченні чи радіо, реклама  в періодичних виданнях розрахована  на конкретного читача, його професію, захоплення, стать і соціальне становище. Знання цільової аудиторії продукту окреслює коло видань, потенційно цікавих кінцевому споживачеві. Таким чином, друкована реклама - мабуть, самий ефективний вид реклами в співвідношенні «ціна-якість» або, якщо бути точним «вкладення - прибуток».
      Одним з найважливіших достоїнств даного виду реклами є тривалий час взаємодії  з потенційним споживачем, тобто  Ви можете зберігати потрібну інформацію на листівці або буклеті до того часу, коли вона Вам знадобиться. Наприклад, барвистий зручний кишеньковий календарик Ви будете використовувати тривалий період часу.
      За  даними численних маркетингових  досліджень встановлено, що найбільш ефективний контакт з рекламою безпосередньо  перед покупкою товару. Це може забезпечити  в першу чергу саме поліграфічна продукція, розташована в місцях продажів (плакати, листівки).
      Газети. Газета подає вичерпну інформацію про місцевий ринок. У порівнянні з іншими рекламними засобами розміщення реклами в газеті вимагає менших витрат. Крім того, газети частіше видаються, є більш гнучкими в тому сенсі, що інформація постійно оновлюється. Газети виходять у певний час, мають широку аудиторію і викликають швидку реакцію у споживачів на рекламне повідомлення. Багато газет мають рубрику, присвячену туризму, а також рекламні секції, найбільш популярні видання «Українська Туристична Газета», «Весь світ у кишені». Але у газети як туристської реклами є недоліки: низька друковане якість, короткий життєвий період і незначна аудиторія «вторинних» читачів.
      Журнали. Основна перевага реклами в журналах - це їх друковане і графічне якість, що привертає увагу читачів. Перевагами журналу є достовірність, престиж, тривалий життєвий період повідомлень, значне число «вторинних» читачів і невисока вартість.
      Багато  повідомлення журналів успішно досягають спеціалізованих сегментів ринку і роблять можливим донесення цих повідомлень до цільових ринків. Негативним моментом реклами в журналі є те, що вони видаються не так часто, як газети, і неможливо оперативно внести необхідні зміни до повідомлення, як це можна зробити при рекламі по радіо і телебаченню.
      Найбільш  популярними виданнями «Туризм  в Україні», «Індустрія гостинності», «Грані туризму», «Велика прогулянка». При виборі друкованого засобу реклами  необхідно враховувати, кому вона адресована, чи охоплюється територія проживання цільового споживача.
      Буклети. Це спеціальні видання, присвячені одній фірмі і її товарів. У буклетах поруч з рекламним текстом розміщують фотографії і короткі біографії осіб фірми, називають її спонсорські та благодійні акції. Розкривається в буклетах участь фірми у міжнародних виставках, у політичному житті країни. Буклети звичайно бувають кольоровими і друкуються на папері високої якості, на відміну від листівок, які друкуються на звичайній папері і в один колір. Вони видаються при відвідуванні фірми, на презентації, виставці або при укладенні контрактів.
      Каталог. Це друковане видання, рекламує великий перелік напрямів подорожей, турпакетів і супутніх послуг з короткими поясненнями і цінами. Каталоги поширюються при покупках або висновках договорів між туроператорами, турагентами та іншими турорганизации. Іншими друкованими рекламними засобами є прайс-лист, прес-реліз (звіт про проведену акцію в рекламних цілях), календарі, аплікації, ярлики, ручки та ін.
      Прямі поштові відправлення. Хоча витрати на поштові відправлення високі, прямі рекламні повідомлення поштою представляють собою найбільшу значимість для підприємців у туризмі. Поштова реклама носить особистий характер, адресована певній групі людей. Таким чином, вона є найбільш ефективним рекламним засобом, тому що дозволяє скоротити витрати на розсилку повідомлень людям, які не зацікавлені в даному продукті. Пряма поштова реклама адресована людям, готовим піти на контакт, і від них можна чекати відповіді. За кількістю отриманих відповідей можна оцінити ефективність цього засобу реклами. Іншою позитивною рисою є відсутність реклами конкурентів [17].
      Шляхом  прямої поштової розсилки розповсюджується реклама турів, розрахованих на діловий  туризм. Пряма розсилка по пошті буває ефективна при наявності у турфірми широкої зв'язку з туроператорами в різних країнах і визначеного кола потенційних і реальних клієнтів - фірм, які регулярно використовують ділові тури.
      Недоліком тут є придбання та постійне оновлення  списку людей, яким буде адресовано дане повідомлення. Подібні списки можна придбати за певну плату в спеціалізуються в їх складанні фірмах.
      У туристичої індустрії основним джерелом складання таких поштових списків є клієнти, які раніше користувалися послугами фірми. Поштові списки повинні міститися в комп'ютері і завжди бути доступні.
      Радіо. Реклама на радіо вважається наймасовішою і поширеною. До аудиторії радіо реклама доноситься з допомогою радіо оголошення, радіороликів, різних радіожурналів і спеціальних радіорепортажів. Витрати на рекламні кампанії на радіо істотно менше, ніж на телебаченні. А для багатьох турпідприємств реклама на радіо взагалі єдиний спосіб провести масштабну рекламну кампанію:
  Більше 90% українців мають радіоприймач
  Більше 80% українців щотижня слухають радіо
  Радіо слухають всі категорії населення
  Радіо слухають всюди: вдома, в машині, на роботі
  Радіо не заважає займатися іншими справами
  Радіо - єдине ЗМІ, що змушує працювати уяву
  Радіо - порівняно недорогий засіб масової інформації
      Частота трансляцій реклами на радіо забезпечує велике охоплення аудиторії, що дозволяє досягати високої ефективності.
      Переваги  радіореклами:
  повсюдність
  оперативність
  селективність
  камерність, тобто можливість звертатися до адресата в домашній обстановці і тим самим створювати атмосферу довіри.
      До  недоліків радіореклами можна віднести обмеженість елементів впливу на слухача і, найголовніше, неможливість показати товар і повторити почуте [9].
      Телебачення. Телебачення представляє повідомлення, які можна сприймати як на слух, так і візуально. Телевізійна реклама не вимагає від аудиторії особливих зусиль у сприйнятті повідомлення. Вона впливає на різноманітні почуття людей. Телебачення здатне охопити широку аудиторію і має високий ступінь залучення уваги.
      До  переваг реклами  на телебаченні слід віднести:
  широке охоплення аудиторії
  одночасно візуальне та звукове вплив, подія зокрема в русі, що залучає глядача до демонстроване на екрані
  миттєвість передачі, що дозволяє контролювати момент отримання звернення
  можливість вибірково діяти на певну аудиторію
  може показати глядачеві, як він буде відчувати себе, купивши пропонований товар або послугу
  потужне вплив зображення та звуку на глядача
  солідність реклами
  широкий вибір рекламних засобів і форм
  переглядається в домашній обстановці реклама краще сприймається, особливо якщо вона якісно виконана.
      До  недоліків належить:
  перевантаженість телепередач рекламними роликами
  телереклама короткочасна і епізодична
  головна причина обмеження телевізійної реклами висока вартість
  телебачення не придатне для термінових оголошень [9].
      Зовнішня  реклама. Суть зовнішньої реклами полягає в нагадуванні. Її особливість полягає в миттєвому сприйнятті. Зовнішня реклама не може почати рекламну кампанію, вона може її тільки продовжити чи закінчити. Головним при розміщенні зовнішньої реклами є територіальне розташування. Зовнішня реклама використовується з великим успіхом багатьма туристичними організаціями. Цей засіб є досить гнучким, низьковартіснім і охоплює фактично все населення. Недоліком зовнішньої реклами є те, що повідомлення повинно бути по можливості коротким, хоча воно з найбільшою ймовірністю дійде до потенційних туристів.
      Складові  зовнішньої реклами: неон, білборд, брандмауер, реклама на міському транспорті, ротафіші, електронні табло, рядок, що біжить.
      Виставки. Туристичні експозиції, виставки та ярмарки незамінні для представлення і реклами нових програм і напрямків турів, а також для залучення більшої кількості відвідувачів - потенційних туристів.
      На  виставках міжнародного рівня просуваються національний турпродукт, турпродукти  окремих регіонів, а також турпродукти  окремих турфірм.
      Отже, туристична реклама може мати безліч форм і видів. Обмеження у виборі реклами можуть виникнути тільки при плануванні рекламного бюджету і спрямованості. Для визначення рекламного бюджету не існує певної формули. Показниками, що визначають його, можуть бути відсоток продажів минулого року і відсоток потенційних продажів. Ці показники треба брати до уваги, так як роль реклами полягає у піднятті попиту на продукцію підприємства. Воно буде витрачати стільки грошей, скільки це абсолютно необхідно для досягнення ним намічених показників збуту. Найкращий метод для встановлення рекламного бюджету полягає у визначенні бажаної цілі і в засобах розміщення, сприяють досягненню цієї мети.
      Послуги рекламного агентства. Для успішного ведення бізнесу професійні менеджери з реклами повинні не тільки знати основи маркетингу, рекламної діяльності, зв'язків з громадськістю, техніку особистого продажу, але і використовувати послуги спеціалізованих агентств, що мають досвід в області реклами.
      При плануванні програми з проведення рекламної  діяльності в першу чергу повинна бути поставлена ??чітко визначена й реально досяжна мета (чого ми очікуємо від реклами). Рекламне агентство може допомогти у визначенні цієї мети. При виборі рекламного агентства необхідно враховувати досвід його роботи. Необхідно перевірити попередні рекламні кампанії, проведені цим агентством, а також розпитати клієнтів про ефективність його роботи.
      Рекламна  програма повинна відповідати пропонованого  продукту і очікуванням споживачів. Позитивний відгук клієнтів є найбільш переконливою формою особистої реклами. Туристи, що отримало чудове обслуговування і відчуття того, що вони самі важливі  клієнти, не тільки ще раз повернуться на відпочинок в даний тур центр або готель, але і порекомендують їх як місце відпочинку своїм друзям. Матеріальна база, послуги, гостинність і цінова політика - все має бути зосереджена на досягненні однієї мети - задоволенийний, щасливий клієнт.
      Дослідження. Успішний туристичний маркетинг у великій мірі залежить від досліджень. Діяльність щодо стимулювання туристського попиту без проведення відповідного дослідження - тільки марна трата зусиль і часу. Витрати на рекламу не будуть продуктивними, якщо попередньо не відомі: контингент клієнтів, їх адреси і переваги щодо подорожей і відпочинку, їх інтереси; які туристські напрями вони віддають перевагу. Відповіді на дані питання можна отримати тільки за допомогою проведення дослідження [12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Нерекламні методи  просування турпродукту 

      Концепція маркетингу передбачає, що рекламна діяльність туристських фірм доповнюється зусиллями  інших засобів, сприяючих стимулюванню продажу туристських послуг, покликаних прискорити позитивну реакцію споживачів на комерційну пропозицію фірм.
      Для успіху того чи іншого комерційного заходу зі збуту туристських послуг потрібна наявність певного мінімуму стимулюючих  заходів, які здійснюються в комплексі  з рекламною роботою та іншою  комерційною діяльністю. Великі туристські фірми (оптовики і туроператори) зазвичай мають штатні служби стимулювання збуту, які займаються вивченням ефективності прийнятих раніше заходів і дають рекомендації щодо найбільш дієвих прийомів.
До  нерекламних методів просування турпродукту відносяться:
  особисті (персональні) продажу, здійснювані через агента;
  пряма розсилка інформації та робота з різними базами даних (формування постійно підтримуваних баз даних стійкою клієнтури, на основі яких здійснюється доведення до клієнта інформації про конкретних турах та ін);
  прямий маркетинг (телефонний маркетинг, поштова розсилка - інформація перспективних корпоративних клієнтів);
  стимулювання збуту - при цьому клієнтам пропонують, наприклад, купони на знижки, проводяться різноманітні конкурси та розіграші призів для покупців турів, здійснюються бонусні програми, а також лунають предмети з елементами фірмового стилю;
  пропаганда чи організація паблік рілейшнз - непряме пропозиція (організація культурних заходів, де поширюється інформація про тури фірми, куди запрошуються представники засобів масової інформації).
      Оскільки  туроператор часто працює безпосередньо  з клієнтами і при цьому  у великому обсязі реалізує турпродукт через систему турагенств, заходи стимулювання продажу або збуту можуть бути різними, в залежності від того, на кого вони спрямовані: на адресу безпосередньо потенційного туриста - споживача туристських послуг чи на адресу роздрібних туристських фірм і організацій [19].
      Стимулювання  споживачів. Серед завдань стимулювання споживачів основними є: заохочення інтенсивнішої споживання пропонованих турів або окремих послуг, спонукання туристів придбання послуг, якими вони раніше не користувалися, залучення уваги до туристського пропозицією тих, хто користується послугами конкурентів.
      Засоби  стимулювання:
  надання знижок з оголошених ціни туристські послуги і поїздки до разі попереднього їх бронювання до певного терміну. Цей прийом має на меті зацікавити більше число покупців можливістю купити заздалегідь туристську поїздку за нижчою ціною;
  надання додаткового безплатного обслуговування протягом 1-3 днів, якщо турист купить тур з максимальною тривалістю поїздки. Наприклад, при покупці туру тривалістю 20 днів турист може отримати безкоштовне обслуговування ще на 1-3 дня;
  включення до комплексне обслуговування деяких безплатних додаткових послуг (наприклад, вхід в диско-клуб, на пляж, користування майданчиками для міні-гольфу, тенісними кортами і т.д.);
  проведення фірмою в пресі, по радіо і ТБ або на виставці вікторини з питань туризму, в якій переможець отримує нагороду у вигляді безкоштовної туристичної поїздки. Таким шляхом фірма домагається притягнення до себе уваги додаткового числа потенційних клієнтів;
  широка роздача безкоштовних фірмових сувенірів (дорожніх сумок, кулькових ручок, запальничок і т.п.) туристам, що чинять поїздку по організовуваний фірмою туру. Розрахунок робиться на підняття авторитету фірми в очах туристів і закріплення їх у числі своїх постійних клієнтів;
  надання особливої ??уваги в обслуговуванні постійних клієнтів фірми шляхом розміщення їх у більш престижних номерах у готелі, в затишних місцях у ресторані, підношення кольорів, ваз з фруктами, дорожчих сувенірів, а також шляхом направлення привітань з нагоди свят та урочистих дат та ін ;
  урочисте вшанування ювілейних (1 -, 10 - ,100-тисячних) покупців. Публікація з цього приводу повідомлень у пресі, по радіо і ТБ. Вручення ювілярам цінних подарунків або надання їм пільг [13].
      Стимулювання  роздрібних турагентів. Стосовно до роздрібним туристським фірмам завдання стимулювання включають: заохочення їх до впровадження нових туристських послуг у об'єкти своєї торговельної діяльності; підрив заходів стимулювання, що застосовуються конкурентами; формування у роздрібних фірм прихильності до співпраці; вихід зі своєю пропозицією в нові торгові точки.
      Засоби  стимулювання:
  встановлення прогресивної комісії за продаж туристських поїздок понад встановленої квоти;
  надання знижок з оголошених цін на групові поїздки до разі збільшення обсягу продажів, особливо у несезонний період;
  надання безкоштовного обслуговування працівникам роздрібної фірми, які супроводжують в мандрах туристські групи;
  вручення представникам роздрібних турагенств представницьких подарунків-сувенірів;
  проведення туристських бірж, у яких продаж турів проводиться на пільгових умовах (право «першої руки», переважне право, знижки з оголошених цін тощо);
  розповсюдження каталогів серед потенційних партнерів;
  організація ознайомлювальних (рекламно-інформаційних) поїздок працівників роздрібних туристських фірм безкоштовно або з наданням їм великих знижок (75%) з оголошених цін. Під час таких поїздок для учасників рекламних турів організується програма, що включає ознайомлення з туристської індустрією, туристськими визначними пам'ятками, проводяться спеціалізовані рекламно-інформаційні семінари.
Ознайомлювальні поїздки стали нормою на сучасному  туристичному ринку. Перерахуємо деякі  принципи організації ознайомлювальних поїздок для турагентів:
групи для таких поїздок формуються не з директорів, а з менеджерів (працівників турагенств), безпосередньо реалізують турпродукт;
  в такі поїздки, як правило, запрошуються вже зарекомендували себе партнери;
  такі поїздки організовуються в несезон (перед його початком);
  в програму туру входить ознайомлення з матеріальною базою прийому і з усіма основними і додатковими послугами;
  стандартна група у такій поїздці - 15-20 чоловік;
  стандартна тривалість - 1 тиждень;
  учасники поїздки оплачують лише переліт (непотрібно плутати такі тури з заохочувальними, де всі обслуговування надається безкоштовно);
  виробляється відстеження результатів продажів в конкретних фірмах, які брали участь в ознайомчій поїздці [8].
      Заходи  стимулювання плануються на основі загальної  стратегії маркетингу і вибору найбільш ефективних засобів. Як і рекламна діяльність, заходи стимулювання збуту проводяться у календарні терміни. Ці термінами як в національному, так і в міжнародному туризмі може бути періоди активного продажу туристських поїздок на наступний рік, терміни, що співпадають з великими туристськими подіями. Стимулюючі заходи пов'язані з певними витратами, і тому їх реалізація вимагає складання відповідних кошторисів. Розмір асигнувань найчастіше визначається у відсотковому обчисленні від загального обороту або доходів фірми. При цьому критерієм можуть служити витрати попередніх років.
Поряд з реалізацією заходів стимулювання збуту повинна постійно проводиться  оцінка їх ефективності. Для цього  використовуються методи опитування туристів, порівняльного аналізу обсягу продажу  туристських послуг з обсягом їх продажу у попередні роки.
      Пропаганда  туризму. Поряд із заходами стимулювання збуту для активізації продажу туристських поїздок може і повинна використовуватися туристська пропаганда. Зараз цей вид діяльності називають PR-паблік рілейшнз або паблісіті - формування громадської думки.
      Пропаганда  включає використання редакційного, а не платного місця і часу у  всіх засобах поширення інформації (рекламоносіях), доступних для читання, перегляду чи прослуховування існуючими  чи потенційними клієнтами туристської фірми. Крім того, пропаганда - це ще й організація, і участь у публічних заходах, також створюють сприятливий образ туристського підприємства та обслуговування.
Туристська  пропаганда використовується для популяризації  туристських поїздок в зацікавлені  країни, регіони, туристські центри, для підвищення авторитету туристських фірм, підприємств. Цей вид діяльності має на меті формування громадської думки про саму турфірмі та про напрямки її діяльності, а також створення туристичного іміджу. Ставиться завдання забезпечення фірмі доброї репутації. Для вирішення цього завдання використовується декілька засобів:
      Встановлення  та підтримка зв'язків  з пресою для розміщення в ній відомостей пізнавального характеру і для залучення уваги читачів до туристським визначних пам'яток і туристським послуг. Зв'язки з пресою досягаються шляхом запрошення журналістів, які висвітлюють питання туризму, здійснити поїздку по вибраному маршруту за рахунок фірми, на різні прийоми, семінари, прес-конференції т.п.
      Загальнофірмова комунікація - діяльність, спрямована на забезпечення більш глибокого розуміння громадськості специфіки фірми. Прикладом такої комунікації може бути участь фірм у благодійних акціях, громадських фондах, а також їх спонсорство.
      Товарна пропаганда - діяльність, що об'єднує різноманітні зусилля по популяризації конкретних туристських маршрутів, програм, послуг. Прикладом такої пропаганди може бути проведення днів туризму, днів фірми, пропагандистських кампаній: «Туризм і спорт», «Туризм і екологія» і т.п.
      Лобізм - робота із законодавцями і урядовими, офіційними чиновниками з метою домогтися прийняття або відхилення будь-якого закону, вирішення питань поточної діяльності, що вимагають узгодження з офіційними органами.
      Консультування - видача офіційним органам рекомендацій з питань суспільної значимості туризму і діяльності туристської фірми.
      Пропаганда (PR) здатна значно підвищити рівень громадської обізнаності, і обійдеться це значно дешевше, ніж реклама, оскільки фірма не платить ні за місце, ні за час у засобах поширення інформації.
      Вдало обрана туристична тема здатна зацікавити широке коло журналістів, які не є безпосередньо фахівцями з туризму. Інформація на туристичну тему може знайти своє місце і по рубриками, що висвітлюють економіку, соціальні проблеми, промисловість, спорт, навколишнє середовище тощо [2].
      Вимоги, що пред'являються  до інформації. Перша вимога - облік тимчасового фактора. Інформація повинна попереджати події. Для щомісячних журналів репортаж про якусь подію повинен бути підготовлений щонайменше за три місяці до публікації. Друга вимога - форма подачі матеріалу повинна відповідати місцю, яке займе дана публікація. Одна і та ж інформація буде мати різну форму подачі залежно від того, кому вона адресована: професіоналам чи широкої публіці.
      Основними формами подачі інформації для пропаганди туристичного продукту є інтерв'ю та коментарі.
      Туристичні заходи за своїм характером можуть бути досить різноманітні:
  презентаційні дні і тижні, які дозволяють встановлювати вітрини, стенди, щоб привернути увагу до того чи іншого спортивного курорту або до певної теми (спортивної, культурної та ін);
  гастрономічні заходи, які проводяться для залучення уваги до мережі готелів або до будь-яких подій, очікуваним на тижня або протягом двох тижнів, і т.д.;
  торгові дні і тижні. Вони організовуються з нагоди туристських презентацій (наприклад, тижня британського туризму, організовувані у великих французьких містах, і пр.);
  конкурси, проведені великими асоціаціями, ініціативні конкурси великих туроператорів, покликані привернути увагу великої кількості споживачів. Вони можуть проходити за підтримки преси, так і без неї;
  спортивно-видовищні заходи - проведення чемпіонатів, вручення кубків, організація нескладних святкових змагань і т.д. На подібних туристських заходах практикується частування учасників (фуршети, виїзні буфети та ін.)
      Велике  значення при організації такого заходу має його оформлення - статистичні  і динамічні демонстраційні засоби (фотографії, афіші, вітрини, фільми, покази слайдів). Певну роль тут відіграє популярність торгової марки туристського підприємства [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 2. Тенденції розвитку ринку туристичних  послуг та ринку рекламних  носіїв
2.1. Місце реклами в туризмі. Бізнес реклами в Україні та за кордоном 

      Турфірма, як правило, розробляє комплекс маркетингових комунікацій, який активно вирішує завдання формування попиту і стимулювання збуту з метою збільшення обсягів продажів і являє собою систему заходів, спрямованих на встановлення і підтримання визначених взаємовідносин тур. підприємства з адресатами комунікацій. Маркетингові комунікації, як система, включає 4 основні компоненти:
1. Комунікатор,  тобто відправник інформації;
2. Адресат,  який приймає інформацію;
З. Власне інформація;
4. Об'єкт  комунікації.
      Адресатами  можуть бути: співробітники фірми; дійсні та потенційні споживачі цільового ринку; маркетингові посередники; контактні аудиторії; виробники турпослуг з розміщення, харчування, транспортного та екскурсійного обслуговування; органи державної влади та управління, законодавчі та виконавчі органи.
      Термін "реклама" латинського походження і означає "кричати". Сьогодні цей термін означає:
1. Проведення  заходів для додання широкої  популярності чого-небудь, будь-кому  і для залучення покупців.
2. Розподіл  відомостей про що-небудь, кому-небудь для популяризації. Якщо реклама - це завжди інформація, то інформація - не завжди реклама. Реклама поєднує в собі інформаційність, емоційно-психологічний вплив на людину. Таким чином, реклама-це і бізнес, і мистецтво.
      Реклама в туризмі - один з найважливіших  засобів забезпечення зв'язку між  споживачем і виробником туристичних  послуг.
Реклама - оплачена форма неличностного подання  турпродукту та формування попиту на нього.
      Відмінні  риси реклами в  туризмі:
1. Туристична  реклама несе відповідальність за істинність і точність інформації.
2. Інформаційна  насиченість і пропаганда необхідні  для умов, коли туристичний продукт  на відміну від традиційного  товару не має постійної якості.
3. Реклама  поєднує наочність і здатність  до переконання.
      Всеукраїнська рекламна коаліція підбила підсумки 2010 року. За її підрахунками сумарний обсяг  рекламно-комунікаційного ринку  України цього року склав майже 10,7 млн. ??грн, що на 22% більше, ніж у минулому році. При цьому зростання обсягів медіа реклами склав майже 28%, а підсумковий річний обсяг реклами в Медіа-2010 - 6,7 млн. ??грн.
      Немедійний  маркетингові комунікації виросли  теж, але трохи скромніше - на 14,5%, їх сумарний річний бюджет - 3,4 млн. грн. Коаліція наголошує, що рекламно-комунікаційна індустрія в цьому році почала танути після кризових «заморозків», галузь набирає потроху обертів, але рекламні бюджети більшості рекламодавців та медіа носіїв ще й далекі від докризових показників дворічної давнини.
      Дані  про обсяги рекламного ринку в  Інтернет отримані від Української  Асоціації Інтернет Реклами (УАІР). Інтернет хай поки що не найбільший, але точно зростає найшвидше  медіа канал [20]. 

Таблиця 2.1. Обсяг реклами  в 2010 році і прогноз  на 2011 рік в Україні
  Підсумки 2009 року, млн. грн. Підсумки 2010 року, млн. грн. Відсоток зростання 2010 року до 2009 року Прогноз на 2011 рік, млн. грн. Відсоток зростання  2011 року до  2010 року
Інтернет реклама 145 280 93% 400 43%
Медіа реклама 85 165 94% 240 45%
Контекстна реклама
60 115 92% 160 39%
Таблиця 2.2. Зведена таблиця обсягів медіа реклами в 2010 році і прогноз на 2011 рік в Україні 

  Підсумки 2009 року, млн. грн. Підсумки2010 року, млн. грн. Відсоток зростання 2010 року до 2009 року Прогноз на 2011рік, млн. грн. Відсоток зростання 2011 року до 2010 року
ТБ-реклама 2000 2680 34% 3525 32%
ТБ-спонсорство 280 336 20% 400 19%
Реклама у пресі 1892 2210 17% 2513 14%
Зовнішня реклама 650 800 23% 1000 25%
Радіо реклама 120 200 Зростання носит «технічний» характер 228 14%
Интернет  реклама 145 280 93% 400 43%
Транспортна реклама 100 108 8% 122.5 13%
Внутрішня реклама 68 81 19% 87 7%
Реклама в кінотеатрах 25 40 60% 42 5%
Разом медіа реклами 5280 6735 27.5% 8317.5 23.5
 
      Рекламний бізнес за кордоном розвинений і в умовах насичення ринку товарами та послугами, супроводжується посиленням конкурентної боротьби і зростанням витрат на рекламу. З дослідження рекламного ринку проведеного ZenithOptimedia бачимо, що витрати на рекламу у світі зростуть на 4,2% в 2011 році і 5,8% в 2012 р.. Раніше прогнозувалися показники 4,6% і 5,2% відповідно, але їх зниження обумовлене політичною нестабільністю на Середньому Сході і катастрофою в Японії.  Що стосується постраждалих країн, в Японії рекламні обсяги скоротяться на 4,1% в 2011 р., але потім відновляться до +4,6 в 2012 р. У Єгипті очікуване падіння - 20% в 2011 р., але вже в 2012 р. обсяги збільшаться на 12,1%.
Таблиця 2. 3. Зростання витрат на рекламу з усіх ключових медіа в географічному аспекті (газети, журнали, ТБ, кінотеатри, ООН, інтернет),% 

Регіон 2009 v 08 2010 v 09 2011 v 10 2012 v 11 2012 v 12
 
Північна  Америка
 
-12,6
 
2,6
 
2,6
 
3,5
 
3,3
З них США -12,9 2,3 2,5 3,4 3,2
Західна Європа -11 5,0 3,5 3,7 3,4
Азіатсько-Тихоокеанський -5,9 7,7 4,6 8,3 6,8
Завинятком Японії -0,5 13,8 10,5 10,4 9,6
Центральна  і СхіднаЕвропа -18,1 6,3 10,0 13,4 13,8
Латинская Америка 2,1 15,0 7,9 7,7 9,0
Середній Схід і Північна Африка 8,9 5,1 0,1 4,8 5,6
Інші  частини світу 5,5 8,0 8,6 10,1 10,5
Всього у світі -9,6 5,5 4,2 5,8 5,5
 
      За  даними ZenithOptimedia до десятки найбільших рекламних ринків до 2013р. увійдуть 3 розвиваються ринку замість двох у 2010 р. До Бразилії та Китаї приєднається Росія.
      Дослідники  прогнозуют, що Китай стане на позицію № 3 у 2011 р. Нагадаємо, зараз друге місце займає Японія, яка за обсягами реклами приблизно вдвічі перевершує Китай. До 2013 року дистанція скоротиться: зараз ринок Китаю по відношенню до Японії займає 54%, цей показник виросте до 77%. Бразилія, обігнавши Францію, займе шосте місце в 2011 р. Росія з 12-го місця в 2010 р. переміститься на 10 в 2011 р. і 8 в 2012 р. і 7 в 2012 р.
      У грошовому вираженні наймасштабнішої  рекламної країною залишаться США. Цей ринок у 3,5 разів більше найближчого  конкурента. При цьому країни, що розвиваються у п'ятирічній перспективі будуть робити істотний внесок у світовий обсяг рекламного ринку: Китай - $ 10,8 млрд. (показник близький до США), Росія - $ 6,9 млрд., Бразилія - ??$ 3,3 млрд., Індія - $ 2 , 5 млрд., Індонезія - $ 2,4 млрд. У цілому дослідники оцінюють внесок країн, що розвиваються у примноження світового ринку в 62%.
      Інтернет  вирветься на 2-е місце в 2013 році. При цьому він обійде як рекламоносій газети. Незважаючи на те, що обсяг рекламних  грошей, які проходили через газети в 2010 р. на 51% (більше $ 95 млрд) більше, ніж через інтернет ($ 63 млрд), щорічне скорочення ринку реклами в газета становить 1,4%. Читачі мігрують в інтернет.
      За  прогнозами аналітиків з ZenithOptimedia, щорічний приріст інтернет-реклами складе 14,4% з 2010 по 2013 р [20].
Якщо  розподілити весь ринок реклами  по носіях, то, згідно з прогнозом  аналітиків ZO, частки основних каналів  реклами (у відсотках) до 2013 року зміняться  так:
Таблиця 2.4. Розподіл частинринку реклами за медіаносіям,%
(данні за 2012-2013 рр. - прогнозні)
  2009 2010 2011 2012 2013
Газети 23,0 21,3 20,0 18,7 17,6
Журнали 10,4 9,8 9,3 8,8 8,3
ТБ 39,1 40,4 40,9 41,5 41,7
Радіо 7,5 7,2 7,1 6,9 6,8
Кіно 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Зовнішняя реклама 6,7 6,6 6,7 6,8 6,8
Интернет 12,8 14,1 15,4 16,8 18,3
 
      Тобто, як видно з прогнозу аналітиків, ринок інтернет-реклами є найбільш перспективним і швидко розвиваються. Особливо цьому сприяє розширення функцій  і аудиторії соціальних мереж, що входить до числа трендів останніх двох років.
2.2. Огляд ринку туристичних послуг в Україну 

      Туристичний ринок України невпинно зростає, а разом з ним збільшується і кількість компаній, що надають  відповідні послуги. Причому, більшість  з них знаходяться або мають  свої представництва в Києві. Не дивно, адже у столичних клієнтів і запити вищі, і якомога ширше. Крім того, сам Київ є прекрасним туристичним об'єктом, який приваблює багатьох мандрівників. На сьогоднішній день тільки в Києві працює понад семисот турфірм, готових організувати незабутній відпочинок в будь-якому куточку світу. Жорстка конкуренція змушує їх проявляти гнучкість і йти на поступки клієнтам, відкривати нові можливості та унікальні маршрути. У зв'язку з цим, ринок туристичних послуг у нашій країні розвивається досить динамічно, чому також в деякій мірі посприяв економічна криза - багато країн знизили ціни на послуги для відпочиваючих, доступнішими стали ціни на перельоти.  


Мал. 2.1. Структура ринку туристичних послуг у січні-червні, %
 
      Так, за даними Державної служби туризму  і курорту виїзний турпотік у  І кварталі 2010 склав 3,3 млн. чоловік, що на 2-3% або на 111,1 тис. більше, ніж  за аналогічний період 2009 року. Збільшення кількості туристів відбулося переважно за такими напрямами: 


Мал. 2.2. Потік туристів до різних стран 

      Так, турагентства можуть запропонувати  сьогодні своїм клієнтам практично  все, що вони побажають - від дорогих турів за індивідуально розробленими маршрутами до доступних практично всім середньостатистичним жителям нашої країни автобусних турів по Європі. Однак індивідуальні маршрути - це ще не межа мріянь для наших туристів: «Туроператори можуть задовольнити навіть самий витончений каприз - від полювання на блакитного Марлін до кругосвітньої подорожі на повітряній кулі» (експерт ринку).
      Ті  ж турфірми, які поєднують роботу з індивідуальними та груповими  замовниками, стверджують, що замовлення на індивідуальні тури становлять не більше 10-15% від загальних замовлень. Однак вони, безумовно, приносять більше заробітку [21].
      Тим не менш, на сьогоднішній день найбільш популярними, за словами менеджерів турфірм, залишаються тури в екзотичні куточки світу, такі як Балі, Мальдіви, Домінікана, Шрі-Ланка, Таїланд. Як відзначають експерти, вплив кризи на даний момент не відчувається, українці в гонитві за новими враженнями все більше вибирають екзотичні країни, незвідані маршрути, чому сприяє також зниження вартості послуг у деяких країнах та збільшення кількості чартерних авіарейсів.
      Як  відомо, фактор сезонності - ключовий при  виборі туристичних послуг. Якщо восени та навесні туристи все частіше  обирають саме Європу, то в зимовий  сезон туроператори очікують найбільшу популярність гірськолижних і новорічних турів: Австрії, Фінляндії, Чехії, оскільки це доступно, цікаво і, в результаті, набагато дешевше, ніж відпочинок в нашій країні.
      Основні фактори, зі слів експертів, що впливають  на вибір туру:
  вартість туру;
  цінова політика туроператора;
  надійність туроператора;
  вибір готелю (переважно першої лінії);
  якість надаваних послуг.
      Що  стосується внутрішнього туризму в  Україну, то, варто відзначити, що відсутність  достатньої кількості цікавих екскурсійних маршрутів вже сьогодні стримує його розвиток. За даними Державної служби туризму і курортів, зараз розроблених краєзнавчих програм залишилося не більше 1,5 тис. Однак при цьому більшість з них існує лише на папері. Список найбільш масових туристичних центрів залишається вкрай обмеженим. Також стримує внутрішній туризм якість надаваних послуг та їх вартість, яка на порядок вище, ніж за кордоном. Так, якщо і є бажаючі відпочити в Україну, то в деяких випадках «турфірми навіть відмовляють клієнтів», оскільки нинішня вартість путівок не відповідає наданому рівнем якості послуг.
      У цілому експерти відзначають поступове  становлення ринку туристичних  послуг в Україну, у зв'язку зі стабілізацією  соціально-економічної ситуації в  країні та покращенням добробуту населення. Крім того, відзначають туристичний потенціал України як для активного відпочинку (гірськолижні курорти, рафтинг), так і для спокійного відпочинку біля моря [21]. 
 

Розділ 3. Оцінка діючої системи маркетингового управління на підприємстві туристичної індустрії
3.1.Аналіз  і  розрахунок рекламної кампанії туристичної фірми «Сага» 

      Туристична  фірма «Сага» розташована в Києві, за адресою: спуск Андріївський, 2Г. Контактна інформація: телефон: (044) 270-60-44; сайт: www.saga.ua; E-Mail: info@saga.ua
      Охарактеризуємо рекламну діяльність однієї з провідних  туристичних компаній м. Києва - ТК «Сага». Так, практично всі рекламні буклети  цієї компанії містять інформацію двома  мовами: російською та англійською. Крім рекламних буклетів, інформацію про  себе в всесвітньо відомій системі Інтернет, турфірма «Сага» розміщує рекламу на телебачення і в друкованих виданнях. Найбільше перевагу у рекламуванні своїх послуг компанія віддає таким журналам, як «Mandry», «Вояж», «Едем у відпустку», «Міжнародний туризм», «Телегід» та газета «Aviso». Так, для рекламування туру «Кримська подорож» (Феодосія - Судак - Коктебель - Новий Світ - Ялта - Севастополь - Бахчисарай)» компанія віддала перевагу газеті «Aviso». Рекламне звернення, розміщене в цій газеті, було простим, коротким, таким, що привертає увагу читачів. Завдяки своїй оперативності, повтору, широті охоплення ринку преса є одним з найбільш ефективних засобів поширення реклами, тому ТК «Сага» найчастіше користується послугами преси для рекламування своїх послуг [22].
      Телебачення дає широкі можливості цілеспрямовано впливати і викликати бажану відповідну реакцію читачів. Телебачення охоплює  широке коло читальний аудиторії. Важливим чинником у рекламі є фірмовий стиль компанії - набір кольорових, графічних, дизайнерських постійних елементів, які забезпечують візуальне і смислову єдність туристичного продукту (послуги), всієї результатної від форми інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення. Елементами фірмового стилю компанії є: товарний знак, логотип, фірмовий блок, слоган, фірмові кольори.
      Туристична  фірма «Сага», наприклад, розробила  свій власний фірмовий стиль, який надає  можливість споживачеві швидко і  безпомилково знайти продукт фірми. Також для стимулювання продажу  туру «Кримська кругосветка» застосовує систему знижок. Керівництво компанії мотивує раціональність спожитої системи знижок тим, що кожен десятий клієнт є її постійним (на плановий рік). Тоді очевидно, що на кожну путівку знижка складає 1%.
Таблиця 3.1. Вартість розміщення реклами на радіо «Русское радио» - Київ   98.5 FM [23]
  Вартість 1 секунди прокату  в ефірний час, грн.
Рекламний блок 07:00 - 10:00  
17:00 - 20:00

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.