Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Анализ финансовых показателей предприятия ТОВ "Пак-Сервис" и анализ ВЭД

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 31.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

     2.1 Коротка характеристика  ВАТ «Рошен»
     Київська  кондитерська фабрика імені Карла  Маркса — найбільша кондитерська фабрика Києва, підрозділ кондитерської  корпорації «Рошен».
          Рік заснування - 1995 р.
          Основні види продукції:
  какао, шоколад та цукристі кондитерські вироби;
  печиво, пироги i тiстечка тривалого зберiгання;
  хлiб та хлiбобулочні вироби.
     Міжнародна  Кондитерська Корпорація Рошен - лідер національного ринку кондитерських виробів. Приблизно 25% всіх вітчизняних солодощів випускається на фабриках корпорації - Київською, Вінницькою, Маріупольський і Кременчуцькою.
     Київська  кондитерська фабрика ROSHEN сертифікована  відповідно до міжнародних стандартів якості ISO 9001:2000 та ISO 22000:2005 та спеціалізується  на виробництві шоколадної продукції (шоколадних цукерок, плиточного шоколаду) та бісквітної продукції. На сьогодні асортимент підприємства нараховує більше 100 найменувань кондитерських виробів, серед яких – шоколад, цукерки, торти, печиво, мармелад.
     Головним  постулатом політики в області менеджменту  якості харчової безпеки в рамках відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005, заснованого на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control points - Аналіз Рисок і Критичних Точок Правління) для корпорації Рошен є орієнтація на споживача.
     Всі кондитерські вироби торгівельної марки "ROSHEN" виготовляються на основі натуральної  високоякісної сировини. Постійно покращується і удосконалюється рецептура, упроваджуються сучасні інноваційні технології.
     Ринок шоколаду має широкі перспективи для розвитку, оскільки існуючий, на даний момент, в країні рівень вжитку на душу населення має великий потенціал для зростання. Аналітики "шоколадного" ринку вважають, що українська продукція дуже якісна і складе конкуренцію на ринках ЄС.   Проблемою українського ринку шоколаду є залежність від імпортної сировини (какао-бобів і какао-порошку), ціни на яку зростають у зв'язку з дефіцитом на світовому ринку какао, а також знеціненням гривні.
     Продукція представлена в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої  Азії, Німеччині, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших країнах.
     2.2 Аналіз майнового  стану ВАТ «Рошен»
     Загальну  оцінку фінансового стану розпочинають з аналізу майна підприємства та джерел його придбання. Результати розрахунку системи взаємопов’язаних  показників цього етапу аналізу, що базуються на даних бухгалтерської – звітності додаток А, додаток Б -  та характеризують виробничий потенціал підприємства представлено у табл. 2.1.
     Таблиця 2.1
     Динаміка  показників майнового стану ВАТ  «Рошен» за
     2008 – 2010 рр.
Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Сума  господарчих коштів, що знаходяться на балансі підприємства, тис. грн 393 830 505 880 553 902
Частка основних засобів в активах, % 60,22 62,68 54,26
Частка активної частини основних засобів, % 81,50 84,96 84,51
Частка пасивної частини основних засобів, % 18,50 15,04 15,49
Коефіцієнт зносу основних засобів, г.о. 0,42 0,40 0,47
Коефіцієнт оновлення основних засобів, г.о. 0,09 0,58 0,16
Коефіцієнт вибуття г.о 0,01 0,0027 0,0017
       Таблиця 2.2
     Структура основних засобів ВАТ «Рошен»
Група основних засобів 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Вартість на кінець року, тис. грн Частка % Вартість на кінець року, тис. грн Частка % Вартість на кінець року, тис. грн Частка, %
Будинки та споруди 67476 16,92 71504 13,77 78640 14,02
Машини та обладнання 320745 80,44 434936 83,73 467128 83,26
Транспортні засоби 2692 0,68 3874 0,75 4693 0,84
Інструменти та інвентар 7534 1,89 8823 1,70 10267 1,83
Інші основні засоби 291 0,07 291 0,06 288 0,05
Всього 398 738 100 519 428 100 561 016 100
 
 

     Рис.2.1 – Динаміка структури основних засобів  ВАТ «Рошен» у 2008-2010 рр. 

 
 

     Рис. 2.2 – Динаміка руху основних засобів  ВАТ «Рошен»
     за  2008-2010 рр.
     Таблица 2.3
     Динаміка  змін основних засобів ВАТ «Рошен»
Група основних засобів 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Надійшло за рік, тис. грн Вибуло за рік, тис. Грн Надійшло за рік, тис. грн Вибуло за рік, тис. грн Надійшло за рік, тис. грн Вибуло за рік, тис. грн
Будинки та споруди 7746 32 4028 0 7136 0
Машини та обладнання 6016 4383 114649 458 34184 721
Транспортні засоби 552 228 1607 425 895 77
Інструменти та інвентар 326 29 1353 64 1502 59
Інші основні засоби 0 5 0 0 0 3
Всього 14 640 4 677 121 637 947 43 717 860
 
     Сума  наявних у підприємстві коштів протягом 2008-2010 рр. збільшується в основному за рахунок збільшення необоротних активів (основних засобів). При цьому варто відзначити, що основні засоби переважають над активами і займають близько 59% активів. А у співвідношенні активної і пасивної частини основних засобів істотно переважає обладнання, що наглядно представлено на рис. 2.1. Це позитивно характеризує виробниче підприємство.
     Коефіцієнт  зносу на протязі трьох років  коливається в межах 0,4 – 0,47, це означає, що технічний стан основних засобів задовільний(<0.5). В той же час, коефіцієнт оновлення у 2008 році становить 0,09, у 2009 році він стрімко зростає – 0,58, що свідчить про оновлення основних засобів. Коефіцієнт вибуття тісно залежить від темпів оновлення основних засобів: що більше коефіцієнт вибуття засобів наближається до коефіцієнта оновлення, то нижчим є рівень зносу засобів і ліпшим їх технічний стан. 

     2.3 Аналіз ліквідності  та платоспроможності  ВАТ «Рошен»
     Інформація  щодо ліквідності та платоспроможності  є корисною для прогнозування  спроможності підприємства вчасно виконувати свої фінансові зобов’язання .
     Ліквідність – це здатність  підприємства перетворити  свої активи у грошові кошти для  покриття боргових зобов’язань.
     Платоспроможність – можливість підприємства своєчасно  задовольняти поточні зобов’язання, які виникають у результаті здійснення ним фінансово-господарської діяльності.
     Для об’єктивної оцінки фінансового  стану підприємства важливе значення має розрахунок та застосування показників ліквідності та платоспроможності, розрахунок яких  відображено  у  табл. 2.4. 
 
 
 
 

     Таблиця 2.4
     Динаміка  показників ліквідності та платоспроможності  ВАТ «Рошен» за 2008-2010 рр.
Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Власні оборотні кошти, тис. грн -219 462 -212 050 -231 659
Частка оборотних коштів в активах, % 28,89 21,06 23,40
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, г.о. 0,00 0,00005 0,00019
Коефіцієнт швидкої ліквідності, г.о. 0,33 0,31 0,34
Коефіціент покриття, г.о. 0,34 0,33 0,36
Частка власних оборотних коштів в покритті запасів, % -6333,68 -3393,34 -4052,82
Коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності власними оборотними коштами, г.о. -1,93 -1,99 -1,79
Маневреність власного капіталу, г.о. -3,62 -1,13 -1,20
Маневреність власних оборотних коштів, г.о. 0 -0,0001 -0,0003
 

     Рис. 2.3 – Динаміка власних оборотних коштів ВАТ «Рошен»
     за 2008-2010 рр.
     Для виявлення причин дефіциту робочого капіталу детальніше розглянемо динаміку складових власних оборотних  коштів – табл. 2.5
     Таблиця 2.5
     Динаміка  складових робочого капіталу ВАТ  «Рошен»
Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Запаси, тис. грн 3 465 6 249 5 716
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 110 249 100 079 123 817
Грошові кошти, тис. грн. 0 17 67
Інші поточні активи, тис. грн. 80 170 21
Короткострокові кредити банків, тис. грн. 0,00 0,00 0,00  
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 311 061 312 278 361 128
Інші поточні зобов'язання, тис. грн. 22 195 6 287 152
Власні оборотні кошти, тис. грн. -219 462 -212 050 -231 659
     
     Рис. 2.4 – Динаміка показників ліквідності ВАТ «Рошен»
     за 2008-2010 рр. 

     На  підприємстві спостерігається дефіцит  власних оборотних коштів у 2008 році він склав -219 462 тис. грн. Ця ситуація дещо покращується у 2009 році (-212 050 тис.грн), але вже в 2010 р. цей показник знову збільшується -231 659 тис.грн.
     Як  видно з табл. 2.5 одну з головних ролей у від’ємному значені власних  оборотних  коштів відіграє динаміка кредиторської заборгованості і інших поточних забов’язань.
     Коефіцієнт  абсолютної ліквідності протягом досліджуваного періоду є дуже низьким, але має  тенденцію до зростання. Це свідчить про те, що підприємство не має достатньо  грошових коштів в національній і іноземній валюті, а також у еквівалентах для негайного погашення поточних забов’язань.
     Коефіцієнт  швидкої ліквідності показує  дещо кращу ситуацію, його значення коливається від 0,33 до 0,34. Це означає, що підприємство має можливість погасити 33%-34% поточних пасивів за рахунок  грошових коштів та дебіторської заборгованості. Мінімальне значення коефіцієнту швидкої  ліквідності, а саме в 2009 році – 0,31 обумовлено тим, що темп зростання  короткострокової заборгованості перевищив темп зростання очікуваних надходжень від дебіторів.
     Коефіцієнт  покриття свідчить про те, що підприємство спроможне погасити 0,33-0,36 частину поточних забов’язань, якщо реалізує всі свої оборотні активи, в тому числі і матеріальні запаси. Це також означає, що на кожну гривню поточної заборгованості припадає відповідно 33коп - 36 коп поточних оборотних активів залежно від досліджуваного періоду. Таким чином,коефіцієнт поточної ліквідності не потрапляє до рекомендованих меж в жодному з періодів та при цьому має негативну тенденцію. В середньому протягом досліджуваного періоду підприємство було спроможне погасити лише 0,3 частину поточної кредиторської заборгованості.
     Коефіцієнт  маневреності власного капіталу на протязі досліджуваного періоду має від’ємне значення, це пояснюється перевищенням кредиторської заборгованості над сумою оборотних активів і, таким чином, повною відсутністю вільних оборотних коштів у структурі власних засобів.
     Аналіз  ліквідності показав, що підприємство у період з 2008-2010 рр. не мало достатньої кількості ліквідних коштів для погашення короткострокових забов’язань. Така ситуація свідчить про досить низьку платоспроможність підприємства по короткострокових забов’язаннях. 

     2.4 Аналіз фінансової  сталості ВАТ «Рошен»
     Фінансова сталість - це стійкість фінансового становища підприємства у довгостроковій перспективі, що забезпечується високою часткою власного капіталу у загальній сумі фінансових ресурсів, які використовує підприємство та спроможністю маневрувати власними коштами для забезпечення безперебійного процесу діяльності й постійної платоспроможності. Розрахунок показників фінансової стійкості ВАТ «Рошен» представлено у табл. 2.6
     Таблиця 2.6
     Динаміка  показників фінансової сталості ВАТ  «Рошен»
     за 2008-2010 рр.
Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Коефіцієнт автономії 0,1538 0,3703 0,3478
Коефіцієнт фінансової залежності 6,5353 2,7109 2,9288
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 0,8462 0,6297 0,6522
Плече фінансового важеля 5,5016 1,7007 1,8756
Коефіцієнт стійкості фінансування 0,1538 0,3703 0,3478
Коефіцієнт структури фінансування необоротних активів 0 0 0  
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 0 0 0  
Коефіцієнт поточних зобов'язань 1 1 1  
Коефіцієнт довгострокових зобов'язань 0 0 0  
Коефіцієнт страхування бізнесу 0,0020 0,0018 0,0013
 
 

     Рис. 2.5 – Динаміка автономії ВАТ «Рошен» 
за 2008-2010 рр.

     Значення  коефіцієнта автономії коливається  від 15%  до 37%, що свідчить про досить значну залежність підприємства від  позикових джерел. Але цей показник має тенденцію до зростання, тобто  ВАТ «Рошен» все менше залежить від позикових засобів.
     Коефіцієнт  концентрації залученого капіталу на підприємстві змінювався від 0,63 до 0,85 – на кожну гривню сукупних джерел засобів припадало 63 – 85 коп. залучених, що свідчить про нестабільній фінансовий стан підприємства.
     Підприємство  відмовилось від довгострокового  фінансування, про що свідчить нульове  значення коефіцієнту довгострокових забов’язань. Це є зрозумілим зважаючи на від’ємне значення власних обігових коштів. 

     2.5 Прогноз банкрутства ВАТ «Рошен»
     Існує безліч підходів до прогнозування банкрутства. У світовій практиці найпоширенішими моделями оцінки фінансового стану підприємства та схильності його до банкрутства є наступні:
  двофакторна модель Альтмана – рис.2.7;
  п’ятифакторна модель Альтмана – рис.2.8;
  модель Чессера – рис 2.9.

Рис.2.7 –  Двофакторна модель Альтмана для ВАТ «Рошен» за 2008-2010 рр.

Рис.2.8 –  П’ятифакторна модифікована модель Альтмана для ВАТ «Рошен» за 2008-2010 рр.

Рис.2.9 –  Модель Чессера для ВАТ «Рошен» за 2008-2010 рр. 

     Зроблений попередній аналіз можливості банкрутства підприємства свідчить про середню ймовірність його банкрутства. Але беручи до уваги від’ємне значення власних оборотних коштів необхідно розглядати такі можливі напрямки залучення додаткових коштів, як реструктуризація активів. 

     2.6 Аналіз рентабельності  ВАТ «Рошен»
     Узагальнююча  оцінка фінансового стану підприємства досягається на основі таких результативних показників, як прибуток і рентабельність, які характеризують ефективність підприємства в цілому, доходність різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Оцінка рентабельності діяльності ВАТ «Рошен» проводиться за допомогою багатьох показників, результаті розрахунку яких представлено у табл. 2.8
     Таблиця 2.8
     Динаміка  показників рентабельності ВАТ «Рошен»  за 2008-2010 рр.
Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Валовий прибуток, тис. грн. 27 576 20 102 30 090
Прибуток від операційної діяльності, тис. грн 2 258 1 296 806
Чистий прибуток, тис. грн 1 915 1 351 2 743
Амортизація, тис. грн 44 493 40 891 60 278
EBITDA, тис. грн 46 751 42 187 61 084
Рентабельність реалізованої продукції, % 0,44 0,31 0,15
Рентабельність виробництва, % 0,85 0,61 0,29
Рентабельність активів, % 0,58 0,29 0,15
Рентабельність власного капіталу, % 3,18 1,09 1,44
Рентабельність оборотного капіталу, % 1,74 1,23 2,32
 
     

Рис. 2.10 – Динаміка показників прибутку ВАТ  «Рошен» за 2008-2010 рр.
 

     Рис. 2.11 – Динаміка показників рентабельності ВАТ «Рошен»
     за 2008-2010 рр.
     Валовий прибуток має тенденцію до зростання, що пояснюється підвищенням собівартості продукції у меншій кількості  у порівнянні з ціною реалізацію. Зменшення операційного прибутку пояснюється збільшення адміністративних витрат та витрат на збут.
     Підприємство  має дуже низькі показники рентабельності. З 1 гривні продажу підприємство має  в середньому 0,003 грн. прибутку, а на 1 грн. вкладену у підприємство припадає в середньому лише 0,0034 грн. прибутку. 

     2.7 Аналіз ділової  активності ВАТ  «Рошен»
     Ділова  активність комерційної організації  проявляється в динамічності її розвитку, досягненні нею поставлених цілей, що відображають натуральні й вартісні показники, в ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту своєї продукції.
     Аналіз  ділової активності полягає у  дослідженні рівнів і динаміки різноманітних  фінансових коефіцієнтів  - показників оборотності, результати розрахунку яких представлено у табл. 2.9
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.