На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Шкдлив токсичн речовини

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 31.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
    Вступ
  Токсичні хімічні речовини
  Дія на організм людини токсичних речовин
  Висновки
  Список використаної літератури 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    ВСТУП
    Сьогодні  в народному господарстві України  використовуються десятки тисяч  різних хімічних сполук, причому щорічно ця кількість збільшується на 200-1000 нових речовин.
    Для організму людини різноманітність  хімічних речовин має неоднозначне значення. Одні з них індиферентні, тобто не впливають на організм, другі — шкідливо діють на нього, треті мають виражену біологічну активність, наприклад, будівельні матеріали чи компоненти живого організму, або складова частина хімічних регуляторів фізіологічних функцій: ферменти, пігменти, вітаміни.
    Проте більшість хімічних речовин є  токсичними й шкідливо впливають  на організм людини. Під дією токсичних речовин в організмі можуть відбуватися різні порушення у вигляді:
    - гострих отруєнь (ГО);
    - хронічних отруєнь (ХО).
    Хімічні речовини здатні накопичуватися в організмі  й виявляти ефект сумації, коли до негативного впливу однієї речовини додається ефект дії іншої. Ці властивості характерні для багатьох речовин і залежать від їхніх хімічних та фізичних властивостей (розчинності у воді й жирах тощо). Хімічні речовини можуть депонуватися в печінці, мозку, надниркових залозах та інших органах. Органічні сполуки цинку, срібла та інших металів, що розчиняються в жирах, можуть уражати центральну нервову систему. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Хімізація народного господарства сприяла значному розширенню виробництва та застосуванню в промисловості різних хімічних речовин. Значно збільшився їх асортимент: одержано багато нових хімічних сполук, які становлять небезпеку для оточуючого середовища і людей.
    Загалом, виділяють такі групи хімічних речовин: за ступенем токсичності при інгаляційному (через органи дихання) і пероральному (через шлунково-кишковий тракт) шляхах попадання в організм хімічні речовини можна розбити на шість груп, а за ступенем дії на організм людини - на чотири класи.  

    Таблиця 1.
    Характеристика  за ступенем токсичності
                       
    Клас  токсичності     ГДКв  повітрі,     мг/м3
 
 
     
           
    Концентрація, мг/л           Доза  при внутрішньому надходженні, мг/кг
    Надзвичайно токсичні     0,1           < 1           < 1
    Високо  токсичні     0,1-1           1-5           1-50
    Сильно  токсичні     1,1 -10           6-20           51-500
    Помірно токсичні     1-10           21-80           501-5000
    Мало  токсичні     > 10           81-160           5001-15000
    Не  токсичні             -           > 160           > 15000
 
    Таблиця 2
    Клас  небезпеки  за ступенем дії на організм людини
    Клас  небезпеки           Характеристика  класу небезпеки           ССК, мг/м3
    1           Речовини  надзвичайно небезпечні           < 500
    2           Речовини  високо небезпечні           501-5000
    3           Речовини  помірно небезпечні           5001-50000
    4           Речовини  мало небезпечні           > 50001
    ССК - середня смертельна токсодоза, яка призводить до загибелі 50% людей або тварин при 2-4-годинній інгаляційній дії.[1,2]
    До  найнебезпечніших (надзвичайно і високо токсичних) хімічних речовин належать:
    • деякі сполуки металів (органічні  і неорганічні похідні миш'яку, ртуті, кадмію, свинцю, талію, цинку  та інших);
    • карбоніли металів (тетракарбоніл  нікелю, пентакарбоніл заліза та інші);
    • речовини, що мають ціанисту групу (синильна кислота та її солі, бензальдегідціангідрон, нітрили, органічні ізоціанати);
    • сполуки фосфору (фосфорорганічні  сполуки, хлорид фосфору, фосфін, фосфідин);
    • фторорганічні сполуки (фтороцтова кислота та її ефіри, фторетанол та інші);
    • хлоргідрони (етиленхлоргідрон, епіхлоргідрон);
    • галогени (хлор, бром);
    • інші сполуки (етиленоксид, аліловий спирт, метил бромід, фосген, інші).
    До  сильно токсичних хімічних речовин належать:
    - мінеральні та органічні кислоти (сірчана, азотна, фосфорна, оцтова та інші);
    - луги (аміак, натронне вапно, їдкий  калій та інші);
    - сполуки сірки ( діметилсульфат, розчинні сульфіди, сірковуглець, розчинні  тіоціанати, хлорид і фторид сірки);
    - хлор- і бромзаміщені похідні вуглеводню (хлористий і бромистий метил);
    - деякі спирти і альдегіди кислот;
    - органічні і неорганічні нітро  і аміносполуки (гідроксиламін, гідразин, анілін, толуїдин, нітробензол, динітрофепол);
    - феноли, крезоли та їх похідні;  гетероциклічні сполуки.
    До  помірно токсичних, мало токсичних і практично не токсичних хімічних речовин, які не становлять собою хімічної небезпеки, належить вся основна маса хімічних сполук. [6, c.51]
    Необхідно відмітити, що особливу групу хімічно небезпечних речовин складають пестициди - препарати, які призначені для боротьби зі шкідниками сільськогосподарського виробництва, бур'янами і т.д. Більшість з них дуже токсична для людини. За хімічним складом пестициди можна розділити на групи:
    • фосфорорганічні сполуки (паратіон, диметоксидихлор вінілфосфат, карбофос, хлорофос та інші);
    • карбонати (севін, карботіон та інші);
    • хлорорганічні сполуки (ДДТ, дильдрін, гексахлоран та інші);
    • ртутьорганічні сполуки (метилртутъ, ацетат метоксгетилртуті та інші);
    • похідні фенікси оцтової кислоти (2, 4-дихлорфенікс-оцтова кислота-2, 4-Д; 2, 4, 5-трихлорфсніксоцтова кислота - 2, 4, 5-Т);
    • похідні дипиридила (паракват, дикват та інші);
    • органічні нітросполуки (динітроортокрезол - ДНОК, динітро фенол - ДНФ); інші.
    Більшість з вище перерахованих хімічних речовин, у тому числі й слабо токсичні (помірно, слабо токсичні і практично не токсичні), можуть стати причиною тяжкого ураження людини. Водночас призвести до масових санітарних втрат внаслідок аварій (катастроф), що супроводжуються викидами (виливами) хімічних речовин, можуть не всі хімічні сполуки, включаючи навіть надзвичайно, високо і сильно токсичні.
    Ступінь токсичності хімічних речовин та характер викликаних ними патологічних зрушень залежать від низки факторів:
      - хімічної структури речовини (чим вища дисперсність, тим глибше і швидше вони проникають у дихальні шляхи);
      - розчинності в організмі працівника (чим вища розчинність, тим більша токсичність хімічної речовини);
      - концентрації у повітрі (чим вища концентрація хімічних речовин, тим швидше настає отруєння);
      - тривалості дії хімічних речовин.
      Умови зовнішнього середовища (наприклад,  температура, вологість тощо) можуть посилювати чи послаблювати дію токсичних речовин. Так, висока вологість повітря посилює токсичні дії на організм соляної кислоти, фтористого водню.[4, с.74]
      Певний токсичний ефект хімічних  речовин залежить від індивідуальних  особливостей організму. Перенесені або існуючі хвороби, загальне ослаблення організму знижують його опорність дії хімічних речовин. У таких людей токсикація протікає довше й у важчій формі.
    Наприклад: чутливість людини щодо дії токсичних  речовин підвищується при:
    - підвищенні температури тіла  людини;
    - за наявності підвищеної ваги - ожиріння, набряки.
    Токсичність промислових отрут характеризується значеннями ГДК (мг/м3 ) відповідно до ГОСТу 12.1.005-88. 

    2. Під дією токсичних речовин в організмі можуть відбуватися різні порушення у вигляді:
    - гострих отруєнь (ГО);
    - хронічних отруєнь (ХО).
    Гострі  отруєння (ГО) виникають при дії великих концентрацій токсичних речовин протягом не більше однієї зміни. ГО виникають від причин, усунення яких не вимагає особливих капітальних витрат і які, як правило, пов'язані з організацією виробництва, дисципліною. Розслідуються ГО як НВ.
    Хронічні  отруєння (ХО) виникають внаслідок тривалої поступової дії на працюючих невеликих концентрацій шкідливих речовин. Врешті може виникнути професійне захворювання, яке вимагає відповідного розслідування. Боротися із ХО значно важче, ніж із ГО. Досягнення нешкідливих (гранично допустимих) концентрацій токсичних речовин в повітрі робочих приміщень, як правило, пов'язано з вдосконаленням або заміною технологічних процесів, апаратури, будівель, споруд. Ці заходи вимагають великих капітальних витрат.
    При будь-якій формі отруєння (ГО або  ХО) характер дії промислової отрути визначається мірою її фізіологічної  активності - токсичністю.
    Токсичність - це здатність речовин завдавати шкідливого впливу на життєдіяльність живих організмів.
    Токсичні  речовини (отрути) проникають в організм людини різними шляхами, взаємодіють  із його органами та тканинами, порушують їх нормальну діяльність.[4, с.78]
    Токсичні  хімічні речовини умовно групують на дев’ять груп за результатами переважного впливу на організм і зовнішні ознаки отруєння:
    Нервові – вуглеводні, спирти жирного ряду, анілін, сірководень, тетраетилсвинець, трикрезилфосфат, аміак, фосфорорганiчнi речовини й ін. (викликають розлад функцій нервової системи, м’язові судороги, параліч).
    Дратівні - хлор, аміак, диоксид сірки, випари кислот, оксиди азоту, фосген, дифосген, ароматичні вуглеводні й ін. (уражають верхні і глибокі дихальні шляхи).
    Речовини, що пропалюють і подразнюють шкіру і слизові оболонки – неорганічні кислоти, луги, деякі органічні кислоти, ангідриди й ін. (уражають шкірні покриви з утворенням наривів, виразок).
    Ферментні – синильна кислота і її солі, миш’як і його з’єднання, солі ртуті (сулема), фосфорорганічні сполуки (порушують структуру ферментів, руйнують їх).
    Печіночні – хлоровані вуглеводні, бромбензол, фосфор, селені (викликають структурні зміни тканини печінки).
    Кров’яні  – оксид вуглецю, гомологи бензолу, ароматичні смоли, свинець і його неорганічні сполуки й ін. (руйнують ферменти, що беруть участь в активації кисню, взаємодіють з гемоглобіном).
    Мутагени – оксид етилену, деякі хлоровані вуглеводні, з’єднання свинцю, ртуті й ін. (впливають на генетичний апарат клітки).
    Алергени  – деякі сполуки нікелю, багато похідних піридину, алкалоїди й ін. (викликають зміни в реактивній здатності організму).
    Канцерогени – кам’яновугільна смола, 3,4-бензпирен, ароматичні аміни, тетраетил свинець, азбест, азо- і діазосполучення й ін. (викликають утворення злоякісних пухлин)
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.