Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Дослдження конкурентних переваг пдприємства ЗАТ «Галичина»

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 31.05.2012. Сдан: 2010. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
 

КУРСОВА РОБОТА
Тема: «Дослідження конкурентних переваг підприємства ЗАТ «Галичина»» 
 
 
 
 

Виконала: студентка групи ЕІМ -28
Магдаль В.В.
Керівник: старший викладач
Кафедри ЕКММ
Парфентенко І.А. 
 
 
 
 

Харків 2010
 

РЕФЕРАТ 

      Дана  курсова робота складається з 

     Ключові слова: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, КОНКУРЕНТИ,  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПОКАЗНИКИ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПАРАМЕТРИ, СТРАТЕГІЧНА ГРУПА КОНКУРЕНТІВ. 

      В даній курсовій роботі проаналізовано літературні джерела, щодо дослідження конкурентних переваг. Проводиться характеристика діяльності підприємства молочної продукції ЗАТ «Галичина». Також проведені маркетингові дослідження конкурентів підприємства ЗАТ «Галичина», перваги і недоліки, та його позиція на ринку. Позначено характер споживача товарної групи йогурти у ПЕТ-упаковках, найбільш значимі для споживача характеристика товару. Проведена сегментація ринку, позиціювання товарної групи ( йогурти у ПЕТ-упаковках) та розроблені заходи по підвищенню конкурентоспроможності товару. Вироблені рекомендації щодо прийняття управлінських рішень на підприємстві ЗАТ «ГАличина». 
 
 
 
 
 
 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП 
1 ДОСЛІДЖЕННЯ  КОНКУРЕНТНИХ ПЕРВАГ 
 1.1 Конкурентні  перваги та їх класифікація 
 1.2 Елементи  і стратегії формування конкурентних  перваг 
1.3 Конкурентоспроможність продукції 
 1.4 Оцінка конкурентоспроможності окремих продуктів  
2 АНАЛІЗ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ  «ГАЛИЧИНА» 
2.1 Загальна  характеристика ЗАТ «Галичина» 
2.2 Аналіз  асортименту продукції ЗАТ «Галичина» 
 2.3 А  наліз маркетингової діяльності  ЗАТ «Галичина» 
3 РОЗРОБКА  РЕКОМЕНДАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ГАЛИЧИНА» 
  3.1 Визначення  конкурентних переваг молочної  продукції підприємства  ЗАТ «Галичина» 
  3.2 Розробка  рекомендацій щодо прийняття  управлінських рішень підприємством  ЗАТ «Галичина» 
ВИСНОВОК 
СПИСОК  ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ  
 
 
 

ВСТУП 

   В курсовой роботі буде проведено маркетингове дослідження щодо конкурентних переваг  ринку молочної продукції на прикладі товарної групи йогурти у ПЕТ-упаковках  ЗАТ «Галичина».
   Метою курсової роботи є вивчення основних понять та принципів дослідження  конкурентних переваг, надання рекомендацій щодо більш ефективних продажів виділеним споживачам, встановлення недоліків продукції ( йогурти у ПЕТ-упаковках) та розробка мір щодо підвищення конкурентоспроможності товарної групи йогурти у ПЕТ-упаковках.
   Задачами  курсової роботи є:
  аналіз літературних джерел щодо проведення дослідження конкурентних переваг
   вивчення тенденцій розвитку молочного ринку
   аналіз маркетингової діяльності ЗАТ «Галичина»
  провести маркетингові дослідження товарної групи йогурти у ПЕТ-упаковках підприємства ЗАТ «Галичина»
  розробити рекомендації щодо прийняття управлінських рішень на підприєхмстві ЗАТ «Галичина»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1 ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

   Конкурентні перваги та їх класифікація
   Упродовж століть найефективнішою конкурентною перевагою була сила: фізична або військова. Це серйозно порушувало принцип справедливості. Тому люди вже тоді стали замислюватися над несиловими способами провадження конкуренції.
    Ключові фактори успіху (або конкурентні переваги) — це характерний для певної галузі перелік чинників, що приносять їй переваги перед іншими галузями (наприклад, у боротьбі за інвестиції за рахунок більшої прибутковості або швидкості обороту капіталу), а також одним підприємствам галузі над іншими. Ці фактори не є постійними, вони змінюються залежно від: осо-бливостей галузей; сегментів ринку, що обслуговуються, а також часу та етапу «життєвого циклу» галузі та підприємства.
   Конкурентні переваги мають різні форми вияву, які можна подати у вигляді класифікаційної структури: 
   1. Конкурентні переваги   засновані на економічних чинниках. 
   2. Конкурентні переваги   ґрунтуються на нормативно правових актах. 
   3. Конкурентні переваги структурного характеру.  
   4. Конкурентні переваги   спричинені адміністративними заходами. 
   5. Конкурентні переваги   визначені рівнем розвитку інфраструктури. 
   6. Конкурентні переваги   ґрунтуються на технічній (технологічній) перевазі. 
   7. Конкурентні переваги   визначені географічними чинниками. 
   8. Конкурентні переваги   зумовлені кращою інформованістю. 
   9. Конкурентні переваги   ґрунтуються на демографічних чинниках. 
   10. Конкурентні переваги протиправного характеру.
   Технології формування конкурентних переваг є комплексом маркетингових процедур і способів їх виконання, призначених для вигідного позиціонування підприємства в конкурентному середовищі. Принципові особливості цієї технології:
   систематичний характер виконання;
   висока відповідальність під час їх розробки й виконання;
   інерційність вияву наслідків;
   інтерактивність;
   статистична підтримка;
   багатокритеріальність.
   Фундаментом для пошуку конкурентних переваг є аналітична робота з вивчення стану і тенденцій розвитку ринку загалом та активності конкурентів зокрема. Система управління повинна бути здатною на практиці реалізувати вироблену стратегію конкуренції, довести її до реальних конкурентних переваг, тобто обґрунтувати, розробити і впровадити стратегічні задуми в повсякденну практику. Важливо правильно вибрати місце, час і ключові напрями дій, які забезпечать конкурентні переваги. До таких ключових напрямів належать:
   раціоналізація взаємин із постачальниками;
   якість продукції;
   розвиток інфраструктури продажів.
   Ключові фактори успіху базуються на: науково-технічному рівні вироб-ництва та продукту; рівні маркетингу; рівні менеджменту; організаційно-технічному рівні виробничих процесів; фінансово-економічному рівні під-приємства; рівні персоналу тощо.
   Для кожної галузі є свої специфічні вимоги до комбінації наведених ключових факторів успіху, але для процвітаючого підприємства будьякої галузі кожний із них може стати інструментом перемоги в конкурентній боротьбі. 
 
 

   1.2 Елементи і стратегії формування конкурентних перваг
   Процедура формулювання стратегії і вибору альтернатив складається з таких етапів:
   Оцінювання існуючої стратегії
   Первинне оцінювання діючої стратегії здійснюють вже на попередньому етапі, коли оцінюють внутрішні можливості. Проте, оцінюючи наявні резерви на підприємстві, що дають змогу підвищити ефективність його функціонування, ми раніше не оцінювали життєвість діючої стратегії і сформульованих правил поведінки.
   Фаза формулювання
   Стратегія, будучи об'єднаною основою для організаційних зусиль, вимагає розробки серії стратегічних планів як на рівні підприємства загалом, так і на рівні підрозділів. Закономірно, що кожен стратегічний план є частиною загального, і стратегія підприємства об'єднує їх усі разом.
   Стрижнем будь якого стратегічного плану підприємства є його базова стратегія. Вибір базової стратегії   прерогатива керівництва підприємства. Керівництво, оцінюючи та аналізуючи інформацію, одержану на попередніх кроках, ухвалює остаточне рішення.
   Планування ризику
   Планування ризику   важлива складова стратегічного плану. Основною метою є підтримка високого рівня протидії впливу зовнішнього середовища і зменшення втрат, спричинених цим впливом. Останнім часом у західних фірмах стає дедалі популярнішим не розробка резервних стратегій, а створення систем кризових ситуацій, що характеризуються дуже високим ступенем централізму схвалюваних рішень і швидкою реакцією на зміни в середовищі. Це випливає з того, що сам набір можливих впливів стає таким різноманітним, що фірма не в змозі передбачити всі можливі ситуації.
   Вибір стратегічних альтернатив
    У межах вибраної базової стратегії можливі кілька курсів дій, які прийнято називати стратегічними альтернативами. Розробка стратегії повинна торкатися всіх рівнів управління підприємства, оскільки рішення, що виробляються під час стратегічного планування, торкаються всіх співробітників організації.
    Для дослідження конкурентів і пошуку конкурентних переваг важливим інструментом маркетингового дослідження є аналіз споживчої цінності.  

    1.3 Конкурентоспроможність продукції
    Ключові фактори успіху формують конкурентоспроможність об’єкта досліджень: товару, виробництва, підприємства, галузі, держави тощо.
    В стратегічному управлінні найчастіше конкурентоспроможність розглядається  в двох аспектах:
    1) конкурентоспроможність товару (продукції)  тобто ступінь його від-повідності на певний момент вимогам цільових груп споживачів або обрано-го ринку за найважливішими характеристиками: технічними, економічними, екологічними тощо.
    2) конкурентоспроможність підприємства  — це рівень його компетенції  відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складо-вих: технології, ресурсів, менеджменту (особливо — стратегічного поточного планування), навичок і знань персоналу тощо, що знаходить вираження в таких результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо.
      Виразом конкурентоспроможності  підприємства є продукція, яку  воно виготовляє. Більшість моделей,  що використовуються для аналізу  «портфелю підприємства», базується на визначенні конкурентоспроможності продукції. Кожний з етапів життєво-го циклу товару має специфічні характеристики конкурентоспроможнос-ті. Так, на перших етапах — зародження та вихід на ринок — ними можуть бути швидкість проектних робіт і час виходу на ринок. Далі на перший план виходять показники рентабельності, продуктивності тощо.
    Кожний  продукт або послуга цінні  настільки, наскільки вони можуть задовольняти потреби споживача, тому в усіх показниках, що характеризують той чи інший продукт  або послугу, будуть використовуватися об’єктивні та суб’єктивні, кількісні та якісні параметри й показники, які більшою чи меншою мірою відбивають рівень задоволення потреб. Чим вищий цей рівень, тим більш конкурентоспроможний продукт випускає підприємство.
    Параметри конкурентоспроможності — це найчастіше кількісні характеристики властивостей товару, які враховують галузеві особливості оцінки його конкурентоспроможності. Розрізняють окремі групи параметрів конкурентоспроможності: технічні, економічні, нормативні (різних типів).
      Технічні параметри є характеристикою  технічних і фізичних властивостей  товару, що визначають особливості  галузі та способи його використання, а також функції, які виконує  товар у процесі його використання.
    Економічні  параметри визначають рівень витрат на виробництво та ціни споживання через витрати на купівлю, обслуговування, споживання, утилізацію товару.
    Нормативні  параметри визначають відповідність  товару встановленим нормам, стандартам і вимогам, що обумовлені законодавством та іншими нормативними документами.
    Показники конкурентоспроможності — це сукупність системних критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності товару, які базуються на параметрах конкурентоспроможності.
    Перелік показників конкурентоспроможності залежить від об’єкта досліджень, а також від обраної методики визначення конкурентоспроможності. 
 

     
    1.4 Оцінка конкурентоспроможності окремих продуктів
      Оцінки для порівняння зі специфічними  для окремих показників одиниць  переводяться у бальні оцінки  або в розрахунку на 100 або 1000 грошових одиниць.
    Основна ідея цієї моделі полягає в орієнтації підприємств на створення і розвиток ключових факторів успіху, відсутніх у конкурентів. Підприємство, виходячи з поглядів автора, може й повинно створювати та підтримувати по-пит на продукцію з унікальними властивостями. Ці властивості можуть форму-ватись як на стадії виробництва, так і на стадії розподілу та обслуговування. Це все підвищує якість споживання. Аргументи щодо уникнення конкуренції що-до продуктів, які відзначаються тим, що використовують слабкості конкурен-тів і примхи споживачів, полягають у ненадійності та короткостроковості існу-вання конкурентних переваг такого типу, оскільки зрозуміло, що конкуренти постійно працюють над тим, щоб уникнути слабкостей, а споживачі можуть раптом змінити свої прихильності.
    Особливу  увагу треба приділяти конкурентному паритету, який являє со-бою ситуацію, коли два або більша кількість конкурентів досягли в своєму розвитку одних і тих самих конкурентних переваг, використовуючи однакові «сильні сторони».
    Конкурентоспроможні продукти — це результат функціонування конкурентоспроможної організації, здатної їх створити, виготовити та забезпечити необхідний рівень споживання у замовників. Основне тут — наявний потенціал, уміння його ефективно вико-ристовувати та розвивати.
    Конкурентоспроможність  підприємства не є її постійною характеристикою, вона визначає здатність вести успішну конкурентну боротьбу, протистояти у певний період основним конкурентам. Зі змінами у зовнішньому та внутрішньому середовищах змінюються також порівняльні конкурентні переваги щодо інших підприємств галузі. Виходячи з цього можна стверджувати, що конку-рентоспроможність організації — це поняття відносне, оскільки його можна визначити лише на основі зіставлення окремих характеристик підприємства з характеристиками інших, аналогічних фірм. Конкурентоспроможність підприємства залежить від об’єкта порівняння, а також від факторів, які застосовуються для оцінки конкурентоспроможності. Не можна говорити про абсолютну конкурентоспроможність підприємства: воно може бути «номером один» у своїй галузі в національній економіці й бути неконкурентоспроможним на міжнародних ринках.
    В умовах ринкової економіки зібрати  всю необхідну й повну інформацію про конкурента неможливо, проте  доцільно ретельно аналізувати поточний стан конкурента, його конкурентну  позицію в галузі, потенціал конкурента та стратегію його використання, а також цілі конкурента на коротко- та довгостроковий період.
    Найчастіше  використовується функціональний підхід до оцінки потенціалу конкурента та стратегій  його використання. При цьому об’єктами  аналізу є: стратегії «портфеля продукції» з його різноманітними техніко-економічними характеристиками; маркетинг, виробництво, системи розподілу, дослідження та розробки (підсистема НДДКР), фінанси, кадри, система управління. Тобто аналіз конкурентів здійснюється такими самими метода-ми, що й аналіз внутрішнього середовища підприємства.
    М. Портер пропонував оцінювати конкурентів  за такими параметрами [1]:
   фінансові цілі;
   відношення до ризику;
   цінності організації;
   системи контролю та стимулювання;
   організаційна структура; система бухгалтерського обліку;
   типи вищих керівників та стиль їхнього управління;
   уявлення про шляхи розвитку фірми; склад ради директорів;
  обмеження з боку держави та зобов’язання фірми, що зменшують свободу вибору рішень і поведінки
    А. Роу з співавторами пропонують такі чинники для аналізу конкурентів [1]:
    стратегічна орієнтація/політика;
    якість продукту;
    організація збуту та реалізації;
    маркетингові можливості;
    виробничий потенціал;
    фінансова ситу-ація;
    рівень наукових досліджень і розробок;
    забезпеченість енергією та си-ровиною;
    географічна локалізація системи виробництва та збуту;
    витрати;
    якість підготовки керівників і персоналу;
    марка/імідж фірми.
    Наведені  показники показують, що різні автори роблять акценти на джерела переваг конкурентоспроможності (М.Портер) або на більш чіткі показники, що розраховуються для порівняння конкурентів (А.Роу).
    Аналіз  конкурента має дати відповідь про  напрямки діяльності та способи ведення  конкурентної боротьби, однак це пов’язано  з певними труднощами, оскільки галузь може характеризуватись діяльністю десятків або сотень під-приємств.
    Практика  стратегічного аналізу довела необхідність використання групування підприємств  для підвищення якості здобутих аналітичних  даних.
    Стратегічна група конкурентів — це певна кількість підприємств, які займають близькі позиції на ринку та конкурують між собою на основі одних й тих самих конкурентних переваг і однаковими методами.
    Підприємства  опиняються в одній і тій самій  стратегічній групі, якщо вони відповідають будь-якій із зазначених вимог:
  близька структура асортименту продукції;
  використання однієї системи розподілу;
  однакові тип і ступінь вертикальної інтеграції;
  пропонування покупцям аналогічних послуг та технічної допомоги в екс-плуатації;
  цілеспрямованість на одних замовників;
  задоволення потреб покупців, що потребують однакових особливостей у виробах;
  використання подібних прийомів у засобах масової реклами;
  ідентичні технологічні підходи до виготовлення та обслуговування про-дуктів або надання послуг;
  робота в одному інтервалі параметрів «ціна—якість»;
  ідентичні стратегічні орієнтири та механізм їх досягнення;
  однакова поведінка на ринку.
    Формуючи  «стратегічні групи» конкуруючих фірм, можна застосувати підхід «від потреб». Тоді підприємства можуть сформувати такі групи:
  орієнтовані на задоволення всього комплексу потреб і вимог, що їх висуває споживач до товару або послуги;
  спеціалізовані на задоволення специфічних потреб окремого сегмента («нішева спрямованість);
  нових конкурентів, що запланували вихід на ринок зі своєю аналогічною продукцією;
  можливих конкурентів, що нині обслуговують інші ринки аналогічною продукцією, але поки що не планують освоювати ринок, який досліджується;
  виробники товарівзамінників, що мають змогу витіснити основні продукти з ринку.
    Основними конкурентами є підприємства, що входять  до складу однієї стратегічної групи, але якщо стратегічні групи займають на карті близьке положення, спостерігається  конкуренція і між підприємствами різних стратегічних груп. Посилення або ослаблення позицій окремих груп і підприємств усередині групи пов’язано з набуттям або втратою окремих конкурентних переваг. Зміни характеристик підприємств можуть створювати умови для переходу їх з одної стратегічної групи до іншої. Перехід до іншої групи потребує перегляду стратегічного балансу, цілей та стратегій підприємства. Особливе значення має оцінка місця та ролі підприємства в новій для нього стратегічній групі, а також аналіз нових конкурентів.
    Неабияке  значення має оцінка здібності того чи іншого конкурента до створення конкурентних переваг. Конкурентні переваги можуть проявлятися як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі.
    Головне для будьякого підприємства чи організації  — це створення та підтримка різних «навичок», які створюють їхню конкурентоспроможність і є основою їхньої стратегії.
    Так, успішне сполучення організаційної структури та зовнішнього оточення не виникає самостійно, воно є результатом  цілеспрямованої діяльності набуття  підприємством конкурентних переваг.
    Отже, конкурентоспроможність визначається сукупністю властивостей цієї продукції, які входять в склад її якості та важливих для споживача, визначають затрати споживача при купуванні, вживанні (експлуатації) та утилізації продукції. Загальна схема оцінки конкурентоспроможності представлена на рисунку 1.1.
 

     Рисунок 1.1 - Загальна схема оцінки конкурентоспроможності

 

      2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  ЗАТ «ГАЛИЧИНА» 

     2.1 Загальна характеристика ЗАТ «Галичина»
     Закрите акціонерне товариство «Галичина» – це молочна компанія, яка працює на українському молочному ринку з 1998 року. Дане підприємство відноситься до підприємств харчової промисловості.
     На  сьогодні молочна компанія «Галичина» є лідером з виробництва кисломолочної  продукції та входить до трійки найбільших виробників йогуртів в Україні. Частка ринку компанії в сегменті йогуртів за підсумками 2009 року становить 14,9%, в  кисломолочній продукції-понад10%.
     «Галичина»  є єдиною повністю українською компанією  серед молочних виробників першого  ешелону. Сьогодні її продукція представлена у всіх регіонах України. Основні  торгові марки: «Галичина», «Мої корівки», «Молочар» та „12 вітамінів“. Це чи не єдина в Україні молочна компанія, яка має власну дистрибуційну мережу, що постійно розвивається. На сьогодні «Галичина» має понад 40 торгових представництв у всіх регіонах України. Всіх їх об'єднує, перш за все, єдністю споживчого призначення вироблюваного специфічного продукту – продукту харчування, що, у свою чергу, визначає специфічні вимоги до вихідної сировини, вживаної технології, системи машин і всієї матеріально-технічної бази і, звичайно ж, до персоналу.
     Всі продукти виробляються з чистого  карпатського молока. Чиста сировина Галичини, висока культура молочарства, традиційна для цього регіону, та сучасні західні технології дозволяють створити продукт високої якості зі справжнім смаком. До складу харчової промисловості входять більше 40 спеціалізованих галузей, підгалузей і окремих виробництв. Ці продукти задовольняють первинні потреби людини, тому роль підприємства очевидна.  

     Організаційна структура ЗАТ «Галичина» виглядає так (рис 2.1) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Рисунок 2.1 – Організаційна структура  управління підприємста ЗАТ «Галичина» 

     Представляючи ЗАТ «Галичина» в Україні, то можно  сказати, що вона з багатьма підприємствами співпрацює, наприклад, с «Західною  молочною продукцією» ( Закарпаття), «Концерн Хлібпром» та іншими. В майбутньому «Галичина» і «Західна молочна продукція» планують об’єднатися. Директори цих компаній вважають, що це одночасно знижчать витрати на виробництво і закупівлю сировини і формувати грошовий ресурс для операційної діяльності, крім того, також можлива оптимізація на рівні логістики на етапі збору.
     Поряд із класичним підходом компанія «Галичина» застосовує маркетингові рішення. Інновацією кисломолочної продукції просування марки йогурта «Галичина» через  популярні супермаркети, гипермаркети, магазини, аптеки. Йогурти «Галичина» поставляються в більш 2 000 громадського харчування у всіх регіонах України.
     За  даними відділу маркетингу компанії, на сьогодні доля ЗАТ "Галичина" на молочному ринку України складає  близько 4%, на ринку Західної України - близько 20%. За минулий рік основний виробник ЗАТ "Галичина" Радеховский молокозавод випустив понад 29,5 тис. тонн продукції, що на 75% більше, ніж в 2004 р. Зокрема, найбільша доля продукції підприємства доводиться на цельномолочное напрям. Це молоко, кефір, йогурти, сметана, масло, а також нова категорія на ринку молочних продуктів - маслянка.
     Дипломи і нагороди : срібна і бронзова медалі "Укрмясомолпром", диплом Х Міжнародного виставки-ярмарку "ПродЭКСПО". 

     2.2 Аналіз асортименту продукції ЗАТ «Галичина»
     Перед тим, як ми будемо проводити аналіз асортименту продукції  ЗАТ «Галичина», наведемо класичне визначення асортименту.
     Товарний асортимент – група товарів, тісно повязаних між собою або в силу схожості їх функціонування, або в силу того, що їх продають одним і тим же групам клієнтів, чи через одні й ті ж типи торгових закладів, чи в рамках одного і того ж діапазону цін.
     На  сьогодні асортимент продукції ЗАТ «Галичина»: молоко, сметана, кефір, йогурт, маслянка, сир кисломолочний, масло, сметана. Нова категорія на молочному ринку України від ТМ „Галичина“—маслянка.
     У цього підприємства досить велика продукція  і широта і глибина товарної номенклатури.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.