Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Екологчна безпека

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 01.06.2012. Год: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ  ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ НА ТРАНСПОРТІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВИЙ  ПРОЕКТ 

з дисципліни:   «Екологічна безпека» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Виконав:
                      студент IV курсу
             спеціальність
         «Управління транспортом»
             Логвин  Євген Юрійович
             Перевірив:
             Олійник Р.В. 
         
         
         
         

Київ - 2011
ЗМІСТ 

ВСТУП…………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. ВИХІДНІ ДАНІ………………………………………………………………4
Розділ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА…………………….………………………..5
  2.1. Побудова матриці парних порівнянь рівня критеріїв…………………….5
     2.2. Побудова матриці парних порівнянь альтернатив по
   кожному критерію…………………………………………………..……...5
       2.2.1. Забруднення атмосфери на прилеглій території…………….…….6
       2.2.2.Інтегральний показник забруднення ґрунтового покриву важкими металами на прилеглій території…………………….…………………………..7
       2.2.3. Якість питної води, яка подається в будинок………………..…...8
       2.2.4. Фоновий рівень шуму на прилеглій території вночі, дБА………9
       2.2.5. Відстань до найближчого парку……………………..…………..10
       2.2.6. Облаштування кухні………………………………………….…...11
    2.2.7. Частка екологічно безпечних будівельних матеріалів
   для інтер’єрів………………………………………………………………………12
     2.3. Зважування нормованих власних  векторів альтернатив вагами  критеріїв.13
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...14
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………………….15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП 

      Оцінка  впливу на навколишнє середовище (ОВНС) є обов’язковою складовою на етапі проектування, будівництва і функціонування об’єктів техносфери. Порядок проведення ОВНС регламентується державними будівельними нормами України від 15.12.03 №214. Проведення ОВНС сприяє сприйняттю екологічно орієнтованого управлінського рішення по реалізації наміченої діяльності шляхом визначення можливих негативних дій, прогнозу екологічних наслідків, врахування громадської думки, розробка мір, направлених на зменшення і запобігання негативних дій. Процедура ОВНС закінчується передачею матеріалів в державну екологічну експертизу. В той же час вона містить елементи експертного оцінювання  що необхідно при порівнянні альтернативних варіантів. Експертне оцінювання це організація роботи зі спеціалістами-експертами і методи обробки суджень експертів з метою підготовки інформації для прийняття рішень. Для складних техногенних систем обробка експертних суджень стає досить трудомісткою. Сьогодні існують спеціалізовані програми, які забезпечують як побудову складних ієрархічних структур, так і математичну обробку експертних суджень, до яких відноситься, зокрема, методи аналізу ієрархії «МАІ».
      Одна  з головних задач екологічної безпеки полягає у виборі альтернативи, яка найбільш повно задовольнить реалізації цілі – збереження довкілля. Запропонований метод МАІ є ефективним для моделювання проблем екологічної безпеки, оскільки включає в розгляд різноманітну еколого-економічну інформацію і судження екологів експертів, щоб складні проблеми охорони довкілля були кількісно оцінені та встановленні пріоритети при їх вирішенні при цьому судження можуть уточнюватися за допомогою зворотного зв’язку, числові значення ваги альтернатив, дозволять найбільш повно задовольнити весь спектр поставлених цілей і прийняти оптимальні рішення для поставлених задач з екологічної безпеки.       
Розділ 1. ВИХІДНІ ДАНІ 
Варіант 3.
      Ріелтерська фірма, за запитом одного з покупців, підбирає будинок з екологічними умовами проживання. Всього розглядається три варіанти будинків А Б В рівної вартості, яка задовольняє покупця. Про за інших рівних умов, відрізняються одне від одного екологічно значущими параметрами, як на оточуючій території так і в середині.
      Проведіть експертне оцінювання з вказаними  в таблиці трьома категоріями  порівнянь і виберіть за екологічними умовами будинок, який можна запропонувати  покупцю. Дійте обґрунтування перевагам  між даними критеріями. Оцініть узгодженість суджень варіанти А Б В розташуйте у порядку переваги.  

Критерії Будинок
А Б В
Забруднення атмосфери на прилеглій території ( фонові концентрації NO2 у долях ГДК) 0,2 0,8 0,6
Інтегральний  показник забруднення ґрунтового покриву  важкими металами на прилеглій території 20 12 8
Якість  питної води, яка подається в будинок середнє середнє високе
Фоновий рівень шуму на прилеглій тертої вночі, дБА 46 55 40
Відстань  до найближчого парку, м 1000 100 500
Облаштування  кухні Газова плита Електрична  плита Газова плита
Частка  екологічно-безпечних будівельних  матеріалів для інтер’єрів, % 80 95 85
 
Розділ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 

2.1. Побудова матриці парних порівнянь рівня критеріїв 

Критерії №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 w* w*норм
№1 1 5 1 3 7 9 3 3.11 0.320
№2 1/5 1 1/4 2 1/2 3 1 0,76 0.078
№3 1 4 1 7 9 5 5 3.48 0.358
№4 1/3 1/2 1/7 1 1 1/4 4 0.70 0.072
№5 1/7 2 1/9 1 1 2 1/2 0.60 0.061
№6 1/9 1/3 1/5 4 1/2 1 1/4 0.44 0.045
№7 1/3 1 1/5 1/4 1/2 4 1 0.61 0.062
? 3.11 13.8 2.90 18.25 19.50 23.25 14.75 9.7  
 
1) = = = 3.11
2) = 0,76
3) = = 3.48
4) = = 0.70
5) = = 0.60
6) = = 0.44
7) = = 0.61 

1) = 0.320   2) = 0.078
3) = 0.358  4) = 0.072
5) = 0.061  6) = 0.045
7) = 0.062 
 
 
 
 

Максимальне власне значення: 

  7.53
Умова виконується тому, що (7.53 > 7)  

Обчислюємо індекс узгодженості:
0,08 (0,08 < 0.2) 

     Якщо Iy < 0.2  то вважається, що розбіжність  між ідеальною й реальною схемами  порівняння перебуває в допустимих межах й отриманим результатам  можна довіряти. 
 

2.2. Побудова матриці парних порівнянь альтернатив по кожному критерію. 

2.2.1.  Забруднення атмосфери на прилеглій території 

Варіант А Б В w* w*норм
А 1 1/4 1/3 0.43 0.120
Б 4 1 2 2 0.560
В 3 1/2 1 1.14 0.319
? 8 1.75 3.33 3.57  
 
     1) = 0.43
     2) 2
     3) 1.14
     1) 0.120
     2) 0.560
     3) 0.319 

      3
      0
     2.2.2. Інтегральний показник забруднення ґрунтового покриву важкими металами на прилеглій території. 
 

Варіант А Б В w* w*норм
А 1 5 7 3.27 0.721
Б 1/5 1 4 0.93 0.205
В 1/7 1/4 1 0.33 0.072
? 1.34 6.25 12 4.53  
 
 
 
     1) = 3.27
     2) 0.93
     3) 0.33 
 
 

     1) 0.721
     2) 0.205
     3) 0.072 
 
 
 

      3.1 
 

      0.05 
 
 
 
 

2.2.3.  Якість питної води, яка подається в будинок. 
 
 

Варіант А Б В w* w*норм
А 1 1 6 1,82 0,462
Б 1 1 6 1,82 0,462
В 1/6 1/6 1 0,30 0,076
? 2,16 2,16 13 3,94  
 
 
 
 
     1) = 1,82
     2) 1,82
     3) 0,30 
 
 
 

     1) 0,462
     2)
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.