На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Податкова система Австрї

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 06.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Київський національний університет  імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Кафедра економічної кібернетики 
 

РЕФЕРАТ
на тему «Податкова система Австрії» 
 
 
 

                                                   виконала
                                                   студентка ІV курсу
                                                   спеціальності
                                                   Економічна кібернетика”
                                                   Савченко Л. В. 

                                                   Викладач Демиденко Л. М. 
 
 

КИЇВ  – 2011
      Податкова політика Австрія базується на підходах централізованої спрямованості, багаторівневості та складної організаційної системи. Більшість податків стягується до федерального бюджету. Місцеві податки займають незначне місце в загальних податкових платежах. Податкова політика в Австрії побудована таким чином, що охоплює всі стадії створення виробу — від реєстрації підприємства до реалізації товару. Це ж стосується і зміни власника будь-якого майна.
      Податкова система Австрії налічує 100 різних податків і зборів. В ході еволюційного розвитку та поступового реформування податкової системи був вироблений ряд важливих принципів і підходів податкової політики, що лежать в основі сучасної законодавчої філософії в даній сфері і в повній мірі використовуються в практиці оподаткування економічних операторів (підприємств, фірм тощо), в т. ч. і здійснюють зовнішньоторговельну діяльність.
      При цьому законодавець виходить з неможливості проведення автономної авторитарної податкової політики і, як наслідок, що випливає звідси необхідність дотримання оптимального балансу інтересів держави і  підприємців (платників податків), розуміючи, що порушення цього балансу і  невідповідне збільшення податкового  тягаря неминуче призведе до відтоку  капіталу і передислокації підприємств  в інші (зокрема, сусідні з Австрією східноєвропейські) країни. А це, в  свою чергу, діаметрально розходиться  з однією з основних стратегічних цілей економічної політики уряду  країни - перетворення Австрії та її столиці Відня в один з провідних  світових центрів фінансової, інвестиційної  та підприємницької активності та створення  за рахунок цього додаткових робочих  місць.
      До  числа вищезгаданих принципів (підходів) відносяться:
      - обкладання податками та зборами, насамперед, фактично одержуваних доходів, з тим, щоб мінімізувати негативний вплив податкового тягаря на економічне становище господарюючих суб'єктів (в цьому плані характерна скасування раніше діючого майнового податку в 1% з оціночної вартості майна підприємств);
      - скорочення кількості податків і спрощення системи їх справляння (у цих цілях був, наприклад, відмінено промисловий податок, що стягується в 16% з оподатковуваного прибутку і, одночасно, в 2% від фонду зарплати);
      - зведення до мінімуму пільг з оподаткування та досягнення в максимально можливою мірою рівного становища платників податків (як основного елемента однакових для всіх умов конкуренції);
      - широка інформованість підприємств про податкові вимоги та можливість залучення ними на договірних засадах висококваліфікованих податкових радників аудиторсько-трастових структур, інститут яких досить розвинений і доступний не лише великим, але також середнім і малим фірмам; відповідальність податкових радників за надані ними послуги та наявність інституту страхування цієї відповідальності;
      - забезпечення високого ступеня законослухняності платників податків і, відповідно, збирання податків, яка досягається, з одного боку, практичною невідворотністю виявлення порушень (планові та позапланові перевірки податковими органами, законодавчо закріплений обов'язок регулярного проведення самоперевірок, відповідальність податкових радників, необхідність підтвердження балансів податковими органами, високий професіоналізм і сувора відповідальність податкових інспекторів, широке застосування комп'ютерної техніки з централізованими накопичувальними базами даних тощо), а з іншого боку, жорсткими санкціями за порушення податкового законодавства (як адміністративна, так і кримінальна відповідальність).
    Доходи  федерального бюджету в 2008 році перевищили на 900 млн. євро заплановані, завдячуючи виконанню планових показників, у  тому числі, з отримання податкових надходжень (табл.1).  
 
 

    Таблиця 1.
    Доходи  податкової системи Австрії та федерального бюджету Австрії в 2008 році, млрд. євро
    Податки     Доходи
заплановані фактичні
    Податок з доходів фізичних осіб     2,4     2,5
    Нарахування на зарплату     17,0     16,9
    Прибутковий податок (корпоративний)     3,6     4,4
    Податок з обороту     19,1     19,4
    Податок на тютюнові вироби     1,4     1,3
    Податок на нафтопродукти     3,7     3,6
    Усього  доходи:     56,3     57,2
 
    Податкова система Австрії функціонує на трьох рівнях:
  федеральному;
  земельному;
  общинному/муніципальному.
    Найбільш  поширеними організаційно-правовими  формами підприємств в Австрії  є акціонерне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю. Іншими формами виступають такі як: просте підприємство; командитне товариство.
      Суб'єктами оподаткування виступають як юридичні, так і фізичні особи. Згідно з чинним законодавством в Австрії товариства не є об'єктом оподаткування. Дохід до оподаткування визначається як дохід партнерів цього товариства, і кожний сплачує податки зі своєї частини. Інші підприємства виступають як об'єкти сплати податків.
      В Австрії всі юридичні особи поділяються  на дві категорії.
      1. Необмежена податкова відповідальність. Ця категорія платників сплачує  податок з усіх доходів, одержаних  на території держави, а також  за її межами. Ці підприємства повинні бути розташовані, мати юридичну адресу, а також органи управління на території Австрії. Якщо це фізична особа, то вона має проживати на території Австрії і зареєструвати в країні своє підприємство.
      2. Обмежена податкова відповідальність. Вона стосується фізичних осіб, які не проживають в Австрії, хоча їх підприємства діють на території держави. Це ж стосується і юридичних осіб, якщо компанія не має на території Австрії органів управління та юридичної адреси. Ці суб'єкти сплачують податки тільки за ту частину діяльності, яка здійснюється на території держави.
      Оподаткування починається ще на першому етапі  створення підприємства. При створенні  підприємства з обмеженою податковою відповідальністю сплачуються:
      • збори нотаріусу за складання  необхідних документів;
      • судові витрати за реєстрацію підприємства в особливому комерційному реєстрі;
      • податок на інновації (2 %);
      • гербовий збір стягується у розмірі 2 % суми статутного фонду. Якщо іноземна компанія має філії, то об'єктом оподаткування  виступає основний та обіговий капітал;
      • податок за пільговою ставкою 1 %, якщо інвестиції іноземної компанії ідуть на покриття кредиторської  заборгованості.
      За  операції з капіталом стягується три податки:
      • на інвестиції;
      • на емісію облігацій;
      • на операції на фондовій біржі.
    Австрія приваблює іноземних інвесторів низькими ставками оподаткування підприємств. Існують податкові пільги при здійсненні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) та навчання персоналу. Податкова знижка на проведення НДДКР становить 25 %, а для деяких форм досліджень навіть 35 %. Компанії мають право на субсидію, яка дорівнює 8 % вартості НДДКР. Проведення зовнішнього навчання персоналу стимулюється 20 % зниженням податку або за вибором компанії субсидією розміром 6 % від вартості проведення такого навчання.
    Прибутковий податок Австрії. Прибутковий податок сплачується чотирма внесками (15 лютого, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада) на основі розміру податку, який сплачено в попередньому році. Баланс сплачується після здійснення відшкодування податку.
    Платники  податку можуть подавати заявки на відшкодування податків до 30 квітня наступного податкового року. ПДВ  може оформлюватися в електронній  формі.
    Ставка  прибуткового податку дорівнює 25 %. Мінімальна річна сума податку на прибуток не може бути нижче 5 % від 1/4 мінімального статутного капіталу компанії, тому ТОВ  сплачує мінімальний прибутковий  податок у розмірі 1 750 євро, а акціонерне товариство — 3 500 євро, починаючи із другого року функціонування. У перший рік функціонування підприємства мінімальна сплата податку встановлена на рівні 1 092 євро.
    Податок Австрії на підприємницьку діяльність сплачується щорічно самозайнятим населенням, яке здійснює підприємницьку діяльність. Сума податку підраховується на основі індивідуального чистого доходу й типу підприємницької діяльності. Ставка оподатковування становить 3—5 % від чистого доходу.
    Податок з доходів фізичних осіб. Сплачується за прогресивною шкалою за ставками від 0 до 50 % (табл. 2.).
    Таблиця 2.
    Оподаткування доходів фізичних осіб в Австрії 

Дохід, тис.євро ставка  оподаткування, %
    менше 11     0
    11-25     36,5
    25-60     43,2143
    понад 60     50
 
    Дивіденди, які сплачуються компанії-нерезиденту, оподатковуються за ставкою 25 %, окрім  випадків, якщо існує міжнародна податкова  угода, яка передбачає інші умови  оподатковування. Не оподатковують  дивіденди, які сплачуються дочірньою  компанією компанії-засновнику, що базується в ЄС і якій належить не менше 10 % у статутному капіталі платника.
    Відрахування  до соціальних фондів. Максимальні  ставки:
  роботодавець — 21,9 %;
  працівник — 18,2 %.
    Податок на додану вартість (ПДВ). В Австрії стягується ПДВ з усіх товарів і послуг, до винятків належать:
    1) морські та повітряні перевезення; 
    2) підприємства малого й середнього  бізнесу з річним оборотом, що  не перевищує 30 000 євро;
    3) банківські операції;
    4) експортні операції.
    Стандартна  ставка — 20 %. Знижена ставка 10 % застосовується щодо:
  продуктів харчування;
  сільськогосподарської продукції;
  оренди;
  туристичних послуг;
  послуг комунальних підприємств (крім електроенергії).
    Професійні  послуги (адвокати, архітектори) оподатковуються  ПДВ за ставкою 20 %. Реклама оподатковується  за ставкою 5 %.
    Розрахунки  за ПДВ мають значення для сплати австрійськими підприємствами й  фірмами певної частини членського внеску Палаті економіки Австрії (членство в Палаті за законом є обов’язковим для всіх підприємницьких структур). Ця частина внеску обчислюється в  розмірі 0,39 % від суми, що становить  різницю між сумою ПДВ у  сплачених і виставлених фірмою рахунках; стягується щоквартально.
    Гербовий  збір за ставкою 0,8—1,5 % стягується з іпотеки та інших видів кредитів, а також операцій (лізинг, оренда тощо).
    Податок Австрії з нерухомості щорічно стягується муніципалітетами за ставкою 0,4-0,84 % від вартості нерухомого майна.
    Податки Австрії на споживання:
  податок на нафтопродукти: стягується з продуктів переробки сирої нафти (бензин, мазут, масла тощо) і становить від 37 до 480 євро за 1 тонну (залежно від товару);
  податок на тютюнові вироби (сигари, сигарети, трубковий тютюн): становить до 74 % роздрібної ціни товару.
  податок на спиртні напої: розраховується за місткістю етилового спирту в 1 л продукту при температурі 20 градусів за Цельсієм і становить 727 євро за 1 декалітр спирту.
  податок на пиво: нараховується в розмірі 1,5 євро з 1 декалітр за 1 градус щільності (уміст сухої речовини в 100 г напою);
  податок на ігристі й деякі інші вина: становить від 50—145/євро/декалітр.
    У 2009 році було скасовано податки на спадщину й подарунки, які щорічно приносили у федеральний бюджет дохід у розмірі 140 млн. євро. За оцінками Міністерства фінансів Австрії, подібні дії повинні позитивно позначитися на діяльності дрібних і середніх підприємств, головним чином, сімейних, що полегшить їхню передачу майна в спадщину.
    З 2010 р. надаються пільги для інвестицій у будівлі та оренду приміщень, (наприклад ремонт або перебудова орендованих офісних приміщень).
    До  інвестицій, яким надаються пільги, зараховується також придбання  цінних паперів, які повинні утримуватися чотири роки.
    З метою сприяння інвестиційній діяльності підприємств законопроект щодо заходів  з пожвавлення кон’юнктури передбачає запровадження завчасних 30-відсоткових  амортизаційних відрахувань для  інвестицій, здійснених протягом 2009-2010 рр. Зазначені відрахування поширюватимуться на зношувані основні фонди, а також на інвестиції, які звільняються від оподаткування як такі, що пов’язані з дослідженнями, або на які отримується дослідницька премія.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.