На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Органзаця роботи з просування на приклад ТМ "Сондора"

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 12.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
ЗМІСТ 
 
 

ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИМАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНОК.                                                                5
1.1. Поняття і сутність стратегії маркетингу щодо просування товару………….5
1.2. Маркетингова  стратегія просування нового  товару……………………..........8
1.3. Вибір  каналів збуту……………………………………………………………10
1.4. Цінова стратегія і політика …………………………………………………...12
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ  ПРОСУВАННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ СОКУ КОМПАНІЇ «САНДОРА».                                                        15
2.1 Коротка характеристика ТМ «Сандора» та сучасна її стратегія просування товарів……………………………………………………………………………….15
.2.2.Цілі стратегій та визначення бюджету фірми для просування……………..20
2.3. Визначення комплексу маркетингових комунікацій………………………..21
ВИСНОВКИ………………………………………...…………………………..…26
СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….…28
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….29
 

ВСТУП 

      Актуальність  теми. Перехід України на нову систему господарювання, торкнувся підприємств усіх форм власності. Раніше керівники радянських підприємств навіть не замислювалися про конкуренцію, про підвищення ефективності, про збільшення прибутку тому, що підприємства не були власністю начальника або директора. Тепер же політика підприємства цілком змінилась і керівництво змушене включати в апарат управління службу маркетингу. Спеціалісти в галузі маркетингу на підприємстві називаються маркетологами. Завданням маркетологів є дослідження ринку, товарів, конкурентів, споживачів і інших галузей. Служба маркетингу займається розробкою тактики фірми і здійсненням товарної, цінової, збутової політики і стратегії просування товару на ринок.
       На  даний момент існує маса всілякої літератури по маркетингу, у західних країнах накопичений величезний багаторічний досвід по функціонуванню системи маркетингу. Але в зв'язку з тим, що маркетинг в Україні функціонує в специфічних умовах, сьогодні дуже мало монографій вітчизняних авторів по маркетингу, у яких можна було б знайти письмові, глибоко продумані, перелічені пропозиції по створенню саме  української  маркетингової  системи, що  відповідає  нашим реаліям України.
       Об'єктом  дослідження курсової роботи є маркетингова політика ТМ “Сандора”.
       Предметом дослідження курсової роботі є система теоретичних підходів і ділової практики, яка регулює усі взаємозв'язки і взаємозалежності, що присутні в проблемі маркетингу та просуванні товарів на ринок.
     Основна мета роботи визначення основних напрямків просування торговельної марки соку компанії «Сандора».
     Завдання поставлені при написанні даної роботи, покликані більш повно розкрити сутність проблематики. Конкретно завдання можна представити в такий спосіб:
  сегментація ринку кінцевих споживачів соку;
  виділення цільових сегментів;
  визначення профілю цільового ринку;
  вивчення особливостей поводження покупців соку;
  розробка варіантів просування соку;
  визначення можливих обсягів продажів з обліком песимістичного й                          оптимістичного прогнозу;
  розробка плану просування соку.
 

Розділ 1. Теоретичні основи маркетингової стратегії  просування товару на ринок. 

     Поняття і сутність стратегії маркетингу щодо просування товару.
 
       Виникнення  маркетингу тісно пов'язане з виникненням обміну і виникненням ринку. Маркетинг - це робота з ринком заради здійснення обмінів, ціль яких - задоволення потреб споживачів. Основу діяльності маркетингу складають такі заняття, як розробка товару, дослідження, налагодження комунікації, організація розподілу, встановлення цін, розгортання служби сервісу. Стосовно ринку маркетинг має двобічну структуру: маркетинг, здійснюваний продавцями, і маркетинг, здійснюваний покупцями.
       В літературі основна увага приділяється маркетингу здійснюваному продавцями. Можна також визначити маркетинг як «комплекс заходів в галузі досліджень торговельно-збутової діяльності підприємства, по вивченню всіх чинників, що здійснюють вплив на процес виробництва і просування товарів і послуг від виробника до споживача».
       Маркетингова  діяльність являє собою комплекс заходів, що ставлять ціллю дослідження таких питань, як:
       - вивчення споживача; 
       - дослідження мотивів його поведінки на ринку;
       - аналіз власне ринку підприємства;
       - дослідження продукту (виробу або  виду послуг);
       - аналіз форм і каналів збуту;
       - аналіз обсягу товарообігу підприємства;
       - вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції;
       - дослідження рекламної діяльності;
       - визначення найбільш ефективних засобів просування товарів на ринок;
       - вивчення «ніши» ринку.
       Маркетингова  діяльність по вивченню споживача визначає структуру споживчих переваг на ринку даної компанії. Дослідження мотивів поведінки споживачів на ринку ставлять за мету прогнозування поведінки визначених груп споживачів на ринку.
       Аналіз  ринку має на меті визначення потенційної  ємності ринку для продукції що випускається, визначення характеру споживчого попиту і розподіл попиту по різних регіонах. Завданням маркетингової діяльності по дослідженню продукту є визначення потреб ринку в нових виробах, поліпшення або модернізація вже існуючих. Проведений аналіз систем і методів реалізації продуктів із погляду маркетингу дозволяє визначити, як найкраще й ефективніше реалізовувати продукцію даної компанії в умовах конкретного ринку, хто може стати торговим посередником. З метою визначення найбільш ощадливих шляхів і засобів нарощування обсягу товарообігу проводяться дослідження динаміки продажів, витрат і прибутку підприємства. Проведена маркетингова діяльність по вивченню конкурентів ставить ціль встановити головних конкурентів компанії на ринку, виявлення їх слабких і сильних сторін, одержання інформації про фінансове положення конкурентів, особливості виробничої діяльності та управління. Дослідження реклами допомагає визначити керівництву компанії найбільш ефективні засоби впливу на споживача, підвищення його інтересу до продукції. При проведенні маркетингових досліджень щодо пошуку найбільш ефективних засобів просування товарів на ринок, керівництво компанії визначає яка система стимулів дозволить зацікавити оптовиків у закупівлі більш значних партій продукції.
       Всі вищевказані цілі маркетингової  діяльності стосуються, в основному, процесу виробництва і розподілу товарів і послуг, тобто маркетингова діяльність орієнтована на продукт або послуги. Крім такого напрямку маркетингової діяльності існує маркетинг, орієнтований на споживача. З позицій маркетингу Ф. Котлер, професор маркетингу Північно-західного університету США, розглядає визначення цілей маркетингової діяльності орієнтованого на споживача. Відповідно до визначення маркетингу як виду людської діяльності «спрямованої на задоволення вимог і потреб шляхом обміну» та цілей що надаються ним, маркетингова діяльність розглядається в таких аспектах:
  Досягнення максимально можливого високого споживання;
  Досягнення максимальної споживчої задоволеності;
  Надання максимально широкого вибору;
  Максимальне підвищення якості життя.
       Проте, як стверджує сам Ф. Котлер, такий підхід до визначення цілей маркетингової діяльності має ряд хиб. Існує деяка частина виробників що сумніваються в тому, що зростаюча маса матеріальних благ несе із собою більше щастя. Кредо таких виробників: «чим менше - тим більше». Крім того, ще жодному економісту не вдалося виміряти повне задоволення конкретним товаром або конкретною маркетинговою діяльністю. Що ж стосується максимально широкого вибору, то тут при ближчому розгляді може виявитися, що «реальний вибір» підмінюється «уявним вибором», коли в умовах, здавалося б «широкого» вибору в рамках однієї товарної категорії запропоновані товари відрізняються незначно.
       При проведенні маркетингових досліджень керівництво компанії отримує необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати споживачі; про ціни за якими споживачі готові придбати цей товар; про те, у яких регіонах найбільший попит та збут продукції на дані вироби, який може принести найбільший прибуток компанії. За допомогою проведення маркетингових досліджень визначається, у які види виробництва та в яку галузь найбільш вигідно вкласти капітал, де заснувати своє підприємство. Проведені маркетингові дослідження також дозволяють зрозуміти, яким чином компанія повинна організувати збут своєї продукції, як потрібно проводити кампанію по просуванню на ринок нових виробів, будувати стратегію реклами; визначити, які види продукції продані й якому споживачу, а також у якому регіоні принесуть найбільшу віддачу на кожну гривню.
       У.Фокс, один із найвпливовіших американських фахівців із маркетингу, так підсумував питання, на які керівництво компанії намагається одержати відповіді при проведенні маркетингових досліджень: Ким?; Де?; Яким чином? купуються, продаються, застосовуються; Чому? вироби, що випускаються компанією; Коли?; У якій кількості ?.

                  1.2. Маркетингова стратегія по просуванню нового товару

 
       Без точного розкриття поняття «новий товар» навряд чи можливо стежити  і правильно оцінювати процеси відновлення асортименту та задоволення попиту. Під «новинкою» розуміється і товар іншого сорту,  і товар, що недавно з'явився на ринку, і невідомий раніше продукт.
       Виділяють три основних підходи щодо поняття «товар-новинка»:
  Будь-який товар, що знову випускається. Критерій новизни в цьому випадку не якісна своєрідність виробу, а час його освоєння і виробництва.
  Товар відмінний від його аналогів і прототипів. Новим товаром вважається лише виріб, що задовольняє принципово нові потреби. Новим товаром називають також будь-яку прогресивну зміну, що відрізняє товар від раніше відомих:
      - змінений зовнішній вигляд товару
      - змінені технічні характеристики
      - змінений принцип впливу на потреби
      - абсолютно новий товар, що не має аналогів
       Таким чином, «новий товар» можна визначити  як новий продукт, що надійшов на ринок  і відрізняється від існуючих аналогів якоюсь зміною споживчих властивостей. Дане визначення підкреслює товарну  новизну продукту. Тут важливий сам факт появи товару, що не має повних аналогів на даному ринку і користується попитом. При цьому границі ринку також служать критерієм новизни.
       Процес  товарного планування і створення нових товарів охоплює всі сфери діяльності фірми. У ньому так чи інакше беруть участь усі підрозділи компанії, включаючи відділ збуту, виробничий відділ, науково-дослідний відділ, фінансову групу, юридичну службу і т.д.
       Розмах  діяльності в сфері товарного  планування і створення нових  товарів різко відрізняється  своїм обсягом і інтенсивністю навіть серед фірм однієї і тієї ж галузі в залежності від сформованих традицій виробництва. Деякі фірми, прагнучи бути «піонерами» в пропозиції нових товарів, мають у своєму складі сильні дослідні групи. У той же час інші утримуються від ролі «піонерів», хоча проводять обмежений обсяг досліджень, будучи впевненими, що цей вид діяльності завжди виправдовує себе.
       Основним  завданням маркетингової стратегії  є розробка планів і програм виходу з товаром-новинкою на ринок і  органічне включення новинки в існуючий асортимент продукції компанії. У ході робіт мають бути дані відповіді на цілий ряд питань, найбільш важливими з яких є наступні:
       1. Які саме канали розподілу  будуть використовуватися для  збуту товару-новинки? Ідеальним  випадком буде можливість фірми збуту його по тим же каналам, що використовуються для реалізації інших товарів компанії. Однак це далеко не завжди можливо, тому що новий товар може бути розрахований на інше коло покупців. Іноді неможливість ефективного збуту по існуючим каналах змушує відмовитися від планів по виконанню асортименту новим товаром. Подібні труднощі варто передбачати задовго до запуску товару-новинки в серійне виробництво. На жаль, про це часто забувають.
       2. Яке місце повинен займати товар у рамках існуючого асортименту? Товар-новинка може або стати доповненням існуючого асортименту або прийти на зміну одному зі старих товарів виконуючи ті ж функції більш ефективно. У зв'язку з цим може виникнути проблема вибору:
       а) чи варто припинити випуск старого, відомого товару;
       б) чи варто зберегти старий товар і, пожертвувавши частиною економії що дає серійне виробництво, одночасно почати випуск нового товару і представити його ринку як частковий замінник на додаток до уже відомого виробу.
       3. Яку ціну варто встановити на новий товар, і якою повинна бути загальна спрямованість політики цін стосовно до новинки? Ця проблема виявляється винятково складною, якщо товар з'явився як щось зовсім самостійне, а не з метою заміни якого-небудь раніше випущеного продукту. Однак труднощі зростають ще більше, коли новий товар призначений для заміни старого який мав свою ціну і підкорявся визначеній політиці цін. Якщо новий товар дуже привабливий і на нього явно є попит, чи не варто встановити найбільш високу ціну, щоб встигнути цілком компенсувати витрати по його створенню і вартість необхідного для його виробництва технологічного устаткування протягом півроку чи максимум двох років, тобто за той час, поки на ринку ще немає серйозної конкуренції.
       4. Якої політики варто дотримувати  у відношенні рівня товарних запасів новинки? Звичайно, запасів цих повинно вистачити для повного задоволення невідомого і ще не визначеного попиту. Однак з іншого боку, запас повинен бути мінімальним, щоб у випадку провалу товару компанія не виявилася в скрутному становищі, зв'язавши зі створенням цих запасів великі кошти.
       5. Використання яких мотивів буде  найбільше ефективно стимулювати  збут нового товару? Не так  то легко з'ясувати, чому люди  купують чи відмовляються купувати  товар який добре і давно  відомий ринку. Але ще складніше виявити мотиви, якими буде визначатися купівельна поведінка у відношенні нового товару. Дослідження ринку, у ході яких застосовуються найрізноманітніші засоби і методи аналізу товару і ринку, можуть виявитися дуже коштовними для встановлення того, які стимули покупця будуть імовірніше всього впливати на купівлю нового товару.

                                                  1.3. Вибір каналів збуту

 
       Як  адміністратори, так і фахівці зі збуту при виведенні нового товару на ринок, найчастіше занадто вузько підходять до проблеми каналів збуту. Багато хто  з них розглядають термін «канали розподілу» як комплекс взаємин між промисловою фірмою і торговими підприємствами що не входять у її структуру, за допомогою яких вироблені фірмою товари-новинки надходять на ринок. При цьому з поля зору вислизає та частина організаційної структури самого виробника товарів, що займається збутом.
       У більш широкому значенні під організацією збуту розуміється як власна система  збутових органів фірми, так і не стосовні до неї незалежні агенти підприємства, що займаються збутом її товарів. З цього погляду комплекс зовнішніх взаємин може розглядатися як продовження власних збутових органів промислової фірми. Елементи, з яких складаються канали збуту товару-новинки, треба не тільки вибирати, але і керувати їх відносинами з постачальниками і між собою. Персонал зовнішніх збутових органів повинен одержувати інформацію і проходити підготовку; повинні прийматися заходи по стимулюванню його ділової активності і компенсації послуг. Його роботу потрібно постійно контролювати і спрямовувати в правильне русло.
       По  суті, відносини між елементами, що складають канал розподілу  товарів-новинок, не відрізняються  від відносин між елементами будь-якої іншої організаційної структури. Будь-яка організація являє собою сплав конфліктів і співробітництва. Вона складається з людей і структурних підрозділів, об'єднаних і тих, що погодились на деякі обмеження дій в ім'я досягнення конкретної загальної мети. Однак кожний з елементів приходить в організацію зі своїми індивідуальними інтересами і цілями, що у багатьох випадках суперечать інтересам і цілям інших елементів цієї організації, і до деякої міри загальним цілям всієї організації.
       Робота  з планування та організації каналів  збуту товарів-новинок містить у собі три основних етапи. Постачальник товарів повинен, насамперед, провести аналіз спрямований на виділення видів і підвидів робіт, які варто виконати для продажу нових товарів і їхнього безперешкодного просування на ринок. Він повинен виявити і правильно пояснити вплив різних факторів на виконання цих робіт. Після цього постачальник повинен вирішити, які види агентів чи торгових підрозділів здатні найбільш ефективно виконати поставлене завдання. Нарешті, він повинен вибрати індивідуальних представників кожного виду збутових органів, найбільш придатних для виконання його конкретних задач і встановити з ними ділові відносини.
       Навряд  чи керівники служби збуту коли-небудь, зіштовхувалися з задачею створення  заново всієї системи каналів  збуту при впровадженні нового товару на ринок. Набагато частіше виникає необхідність пристосування вже існуючої системи до мінливих умов ринку чи цілей збуту. Робота з пристосування існуючого каналу стосовно товарів-новинок складніше ніж створення нової системи. Навіть на ранніх стадіях планування й аналізу керівник служби збуту, швидше за все виявить, що на його мислення впливає тенденція вважати вже існуючу структуру самою вірною. Представляючи собі систему каналів, що потрібні йому для збуту, він зіштовхується з неминучістю настільки глибокого ламання існуючих збутових органів, що неминуче приведе до серйозного зниження обсягу збуту, погіршенню становища його фірми на ринку і падінню прибутків.  У багатьох випадках доводиться діяти обережно і поступово споруджувати нову збутову структуру вроздріб протягом значного часу, зважуючи кожен крок.
       Одні  фактори, впливають на вибір і організацію каналів збуту товарів-новинок для конкретного ринку, інші зв'язані з особливостями самого товару, треті — з родом діяльності і положенням фірми. Деякі з факторів настільки зв'язані з індивідуальними особливостями постачальників товарів, що їх недоцільно обговорювати.

                           1.4. Цінова стратегія і політика

 
       Важливою  складовою частиною маркетингу є  формування цінової політики стосовно товарів і послуг, що просуваються на ринок.
       Кожен підприємець самостійно встановлює ціну за свій товар. Є два підходи  до ринкового ціноутворення: встановлення індивідуальних цін або єдиних цін. Перший формується на договірній основі в результаті переговорів між покупцем і продавцем, що забезпечують узгодження інтересів сторін. Другий характерний тим, що всі покупці купують товар за однаковою ціною.
       Особливу увага в останні роки приділяють питанням встановлення ціни на нову продукцію і прогнозування цінової політики в розрахунку на всі стадії життєвого циклу товару на внутрішньому і світовому ринках. Визначення ціни на товари ринкової новизни - складне і відповідальне завдання, оскільки торгова марка, споживчі властивості і технічні характеристики таких товарів ще невідомі покупцям. У зв'язку з цим важливо створити попит на нові товари з боку споживачів, що потребує істотних витрат.
       Ще  при проектуванні нового товару в  рамках наукових досліджень і розробок фірма здійснює великі інвестиції з метою досягнення високого ринкового ефекту від подальших продажів, тому маркетологам надзвичайно важливо домогтися швидкої окупності нового товару і повернення коштів вкладених у нього до виходу товару на ринок і на стадії впровадження. Тут відомі два види товарної політики: “зняття вершків” і “проникнення на ринок”. Перший метод припускає встановлення високих цін на нову продукцію і розрахований на забезпечені шари споживачів. На стадії впровадження нового товару на ринок конкуренти на ньому відсутні або їх дуже мало. Фірма, що впроваджує новий товар на ринок, має монопольне становище, що дозволяє проводити політику високих цін.
       Ціна  в даному випадку визначається так, щоб оцінити обсяг первісних капіталовкладень у створенні і просуванні нового товару на ринок і забезпечити їхнє відшкодування. Вона встановлюється на завищеному рівні з метою організації розширеного збуту і підвищення ефекту від швидкого повернення раніше вкладених у цей товар коштів.
Надалі, коли продажі даного товару не будуть зростати, фірми що застосовують таку політику йдуть на деяке зниження рівня цін, одночасно уважно стежачи за реакцією ринку і залучаючи більш низькими цінами додаткові шари покупців і споживачів, на основі поетапних знижень цін фірми.
       Політика “проникнення на ринок” припускає зворотне: фірма відкриває продаж нового товару з низької ціни, щоб товар швидше досяг стадії зросту й у порівняно короткий термін для нього був створений масовий ринок. Основою такої політики виступає формування масових товаропровідних каналів збуту. Встановлення ціни з початку продажів нового товару на ринку на відносно низькому рівні відкриває можливість домогтися швидкої окупності товару і вже на ранній стадії життєвого циклу гарантувати високий рівень масових продажів, що дозволяє в короткий термін повернути раніше зроблені капіталовкладення. Ця політика вимагає обережності. Невдача в її проведенні може привести до ускладнень у відшкодуванні раніше здійснених капіталовкладень у розробку товару і просування його на ринок, а також до фінансових труднощів фірми. Тим більше, що підвищення на даний товар ціни надалі виявиться надзвичайно важким і їх можна буде тільки знижувати, щоб утримувати товар на ринку.
       Звичайно  ж фірми при формуванні ціни продажу  прибігають до використання не одного, а декількох методів ціноутворення.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 2. Розробка стратегії просування торгівельної марки соку компанії «Сандора» 

2.1 Коротка характеристика ТМ «Сандора» та сучасна її стратегія просування товарів. 

     Компанія  «Сандора» створена у 1995 році і вже протягом 16 років залишається лідером вітчизняного сокового ринку. За даними незалежних досліджень на долю продаж компанії «Сандора» припадає більше 47% всіх обсягів роздрібного продажу соків, нектарів та напоїв в Україні.
     Промислові  потужності компанії включають в себе промисловий комплекс №1 по переробці та виробництву сокової продукції у с. Миколаївське Миколаївської області; два сезонних заводи по переробці овочів та фруктів в Херсонській області і Криму, а також промисловий комплекс №2 по виробництву продукції в с. Мішково-Погорілово Миколаївської області. Проектна сукупна потужність підприємств – близько 1,5 млрд. пакетів соків і сокової продукції на рік. Загальна добова продуктивність компанії «Сандора» складає понад чотири мільйони пакетів. Штат працівників компанії перевищує 3,2 тисячі чоловік.
     На  сьогоднішній день «Сандора» є провідним  виробником соків та нектарів. Це результат  інноваційного розвитку компанії, вдосконалення  виробничих процесів, розробки нових  видів продуктів, а також використання передових технологій.
     До  продуктового портфелю компанії сьогодні входить 17 торгових марок:
     Соки: ТМ «Сандора»; ТМ «Сандора Ексклюзив»; ТМ «Сандора Мультиактив»; ТМ «Сандора Класика»; ТМ «Сандорик»; ТМ «Дар»; ТМ «Садочок» і «Садочок» Морс; ТМ «Миколаївський соковий завод». Сокові напої: ТМ «SANDAY ICE FRUIT»; ТМ «SANDAY ICE WATER». Холодний чай: ТМ «SANDAY ICE TEA»; ТМ «LIPTON ICE TEA». Газовани безалкогольні напої: ТМ "ФруТонус". Вина: ТМ «Святкова Колекція»; ТМ «Золота Ольвія». Енергетичний напій: Adrenaline Rush. Чипси: Lay's.
     Для компанії «Сандора» пріоритетними залишаються смакові переваги споживачів. Асортимент продукції ТОВ «Сандора» представлений майже 300-ми позиціями, що може задовольнити очікування будь-якого споживача, який з усього розмаїття смаків та їх комбінацій вибере саме свій.
     Торгові представництва ТОВ «Сандора» обслуговують більшу частину території України. ТОВ «Сандора» експортує 25% своєї  продукції, що складає більше 67% всеукраїнського  експорту соків. Продукція компанії представлена в понад 20-ти країн  світу: США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Ізраїлі, Греції, Польщі, Канаді, а також в країнах ближнього зарубіжжя – Росії, Білорусії, Молдові, Литві, Латвії, Естонії, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані.
     Індекс  впізнавання продукції компанії «Сандора» у споживачів складає 90%. Це найвищий показник серед усіх виробників соків і сокової продукції  в Україні. Продукція ТОВ «Сандора»  представлена в усіх цінових категоріях й доступна споживачеві з будь-яким рівнем доходу.
     Початковою  точкою розвитку стратегії просування є розуміння позиції, що у дійсності  займає даний товар у свідомості реальних і потенційних покупців. У кожному разі, зроблене це навмисно чи ні, товар займає якесь певне  місце на ринку. Визначимо позицію, яку займають соки «Сандора».
     Визначення  конкурентів. Перший крок включає виявлення  інших пропозицій як можливих альтернатив.
     Головними конкурентами компанії «Сандора» на ринку є:
  - компанія «Вімм-Білль-Данн» (Росія; з ТМ «J7», «Любимій сад» та ін.);
     - компанія ЕКЗ «Лебединський» (Росія; з ТМ «Я», «Тонус», «Фруктовій сад» та ін.);
     - компанія «Нидан-Фудс» (Росія; з ТМ «Чемпион», «Моя семья», «Да!» та ін.);
     - компанія «Мултон» (Росія; з ТМ «Добрій», «Rich», «Niko» та ін.)
     Кожне третє впакування соку в 2009 р. було зроблено у ВАТ "Лебедянский". Ця компанія входить у список 30 найбільших російських компаній за рівнем капіталізації й валового доходу. По даним AC Nielsen, «Лебедянский» зберігає в 2009 р. лідерські позиції на ринку соків, із часток ринку в об'ємному вираженні 31,1% і 32,2% у грошовому вираженні. Обсяг продажів за 1 півріччя 2009 р. склав 585,1 млн. л (включаючи 45,7 млн. л, зроблених вхідної в структуру підприємства ТОВ « Троя-Ультра»), що на 28% вище,ніж в 1 півріччі 2008 р. Продажі соків в об'ємному вираженні виросли на 25% і склали 514,4 млн.л.
     У Криму лідирує з ринковою часткою у вартісному вираженні більше 50% компанія "Мултон". У цілому по країні в 2010 р. частка цього виробника в натуральному вираженні склала близько 20%. Компанії "Нидан Соки" і " Вімм-Білль-Данн" також зберегли свої позиції. Бренди "Вімм-Білль-Данн" представлені у всіх підсегментах сокового ринку, а брендовий портфель компанії включає близько 170 різних смаків 100-процентного натурального соку, нектарів і соковмісних напоїв. Найбільші частки продажів належать брендам "Фруктовий сад" ("Лебедянский") і "Добрий" ("Мултон"), J-7 (" Вимм-Білль-Данн"), "Так!" ("Нидан Соки").
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.