На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Аналз роботи Т. Мальтуса «Дослдження закону народонаселення» та її значення для соцальної географї

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 12.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ  І РЕГІОНОЗНАВСТВА
ОСНОВИ  СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 
 
 
 

РЕФЕРАТ
На тему: «Аналіз роботи Т. Мальтуса «Дослідження закону народонаселення» та її значення для соціальної географії» 
 
 
 

Виконав:
студент 3 курсу ГГФ       М.В. Автушенко
групи ГГ-31 

Перевірила:        Ю.Ю. Заволока
к. геогр. н., доцент 
 

Харків  – 2011
     Томас Роберт Мальтус народився 13 січня 1766 р. в маєтку Рукер («Грачевник»), Доркінг (англійське графство Суррей), поблизу міста Гілдфорд, в заможній дворянській сім'ї. Батько вченого, Деніел Мальтус, був послідовником Давида Юма і Жан-Жака Руссо (з обома він був особисто знайомий). У 1788 р. він закінчив Джезус-коледж Оксфордського університету. Цього ж року був посвячений у духовний сан англіканської церкви, що в ті часи не вимагало навіть формальної віри в Бога. У 1796 році він став священиком в м. Олбері, в Англії тих часів це означало всього лише державну посаду зі скромною зарплатою і не особливо обтяжливими обов'язками. З 1805 року і аж до кінця життя Томас Мальтус працював завідувачем кафедри сучасної історії та економії в коледжі Ост-Індської компанії. Томас Мальтус помер 23 грудня 1834 року і був похований в абатстві міста Бат. Протягом всього життя Томас Мальтус жив дуже скромно, послідовно і принципово відмовлявся як від високих державних посад, які йому пропонував уряд, так і від церковної кар'єри, вважаючи головною справою свого життя наукову роботу. Мальтус був обраний одночасно членом Королівського товариства і членом Французької Академії (вступити до якої удостоювалися лише деякі вчені), також він став засновником Клубу Політичної Економії і одним із засновників Лондонського статистичного товариства.
     Досліджуючи демографічні проблеми суспільства, Томас Мальтус заснував і збагатив багато теорій класичної політичної економії. Але в історію економічної думки він увійшов насамперед як автор теорії народонаселення, концепції мальтузіанства. У теорію народонаселення Т. Мальтус заклав ідею залежності добробуту суспільства від чисельності і темпів приросту населення. Вона взводить причину бідності до простого співвідношення темпу приросту населення з темпом приросту життєвих благ, які визначають прожитковий мінімум.
     Основні ідеї Томаса Мальтуса найшли відображення у таких його найбільш відомих працях як „Дослідження закону народонаселення” (1798), „Дослідження про наслідки хлібних законів” (1814), „Дослідження про природу і зростання ренти” (1815), „Основи політичної економії” (1820), „Міра цінності” (1823), „Визначення в політичної економії” (1827). Усі праці Томаса Мальтуса осуджувалися його основним опонентом Д. Рікардо, який до поглядів Т. Мальтуса ставився зі скептицизмом.  

     У 1798 році Томас Мальтус опублікував свою книгу Дослідження закону народонаселення (анг. "Essay on the Principle of Population"). Деякі основні тези "Дослідження…":
  Через біологічної здатності людини до продовження роду його фізичні здібності використовуються для збільшення своїх продовольчих ресурсів.
  Народонаселення строго обмежена засобами існування.
  Зростання народонаселення може бути зупинений лише зустрічними причинами, які зводяться до морального стриманості або нещасть (війни, епідемії, голод).
     Теорія  народонаселення  базується:
  теорії рівноважного стану;
  закону спадної родючості ґрунтів, що розробив Анн Тюрго;
  біологічного закону розмноження;
  закону спадної віддачі ресурсів, який сам сформулював.
     Згідно  теорії рівноважного стану:  
  суспільство знаходиться у рівноважному стані, якщо виробляє достатню кількість продовольства для споживання відповідною чисельністю населення;
  при порушенні у суспільстві цієї рівноваги підключаються регулятивні сили природи (хвороби, війни тощо), які повертають його до рівноважного стану. Т. Мальтус пропонував використовувати економічні важелі та різноманітні превентивні заходи: примусові та упереджувальні;
  ціни всіх товарів визначаються у співвідношенні до попиту і пропозицій.
 
     За законом біологічного розмноження, збільшення засобів існування сприяє розмноженню живих істот і навпаки, зменшення засобів існування – стримує розмноження. На думку Томаса Мальтуса, існує постійне прагнення, притаманне всім живим істотам, плодитися швидше, ніж це допускається кількістю засобів існування, що знаходяться в їх розпорядженні. Виходячи з цього, здатність рослин і тварин до безмежного розмноження стримується нестачею місця для проживання і харчів. З точки зору цього закону надлишок населення об’єктивно приречений на злидні, голод та вимирання. Суть сформульованого Томасом Мальтусом закону спадної віддачі ресурсів полягає в тому, що в умовах обмеженості можливостей кожен додатковий приріст одного з виробничих ресурсів (капіталу, праці, землі) за незмінної кількості інших з певного моменту призводить до зменшення приросту виробленого продукту. Таке має місце і тоді, коли приріст всіх ресурсів відбувається непропорційно.
        Зменшення приросту продукту  пов’язується з тим, що зростаючий  обсяг кожного з виробничих  ресурсів поєднується з фіксованим обсягом інших. Отже, згідно цього закону зростаюча віддача ресурсів, тобто зростання їх корисного ефекту, можлива лише за умов їх якісного поліпшення і зростання ефективності виробництва.
       Згідно закону спадної родючості ґрунтів А. Тюрго, кожне додаткове вкладення праці й капіталу в обробіток землі з певного моменту супроводжується зниженням додаткової врожайності, Т. Мальтус дав йому своє трактування. За міркуванням вченого, суть закону спадної родючості землі полягає в тому, що додаткові вкладення праці й капіталу в обробіток землі за певною межею не супроводжуються відповідним зростанням кількості сільськогосподарської продукції, їх ефективність, навпаки, знижується. На підставі цього Т. Мальтус зробив висновок, що земля не зможе прогодувати населення планети, яке швидко зростає.
        На основі теорії народонаселення  Томас Мальтус сформулював одноіменний закон, який на його думку, є загальним, великим і вічним, та тісно пов’язаним із людською природою. Суть закону народонаселення полягає в тому, що за сприятливих обставин, зростання населення відбувається у геометричній прогресії, тоді як засобів існування – в арифметичній. За розрахунками Т. Мальтуса, якщо населення буде зростати кожні 25 років у 2 рази (в геометричній прогресії – 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ), а виробництво продовольства – в арифметичній прогресії (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ), то в результаті через два сторіччя кількість населення буде співвідноситись до засобів існування як 256 до 9, через три сторіччя – як 4096 до 13, а по завершенню 2000 років це відношення було б безмежним і незліченим.
 

      За  рис. 1. На прикладі приросту народонаселення та приросту продуктів харчування  США показано що на вісі абсцис – представлено роки, а на вісі ординат – зростання народонаселення і продовольства. Використовуючи розрахунки Томаса Мальтуса отримуємо дві лінії. Лінія ОА характеризує зростання народонаселення, лінія ОВ – зростання продуктів харчування. У першому і другому році вони майже співпадають, а потім дуже швидко віддаляються одна від одної. 

     Теорія  народонаселення Т. Мальтуса була сприйнята  в суспільстві неоднозначно. Одні економісти її критикують, називають  цинічною, людиноненависницькою, недостатньо  коректною, інши розвивають. Критики це в основному, марксисти вважають, що теорія Томаса Мальтуса сфальсифікована.
   Міркування Томаса Мальтуса з приводу бідності :
  головна і постійна причина бідності – у несприйманні суспільством природних законів і в людських пристрастях, у надмірно швидкому розмноженні людей;
  розв’язання проблеми бідності не залежить від суспільної системи, способу розподілу майна, допомогти не можуть ніякі революції і соціальні реформи;
  подолати бідність можна лише за рахунок скорочення чисельності населення, регулювання природної рівноваги між кількістю населення і відповідними засобами існування. Засобами проти надмірного розмноження можуть бути або „моральне приборкання” (свідоме утримування від шлюбів незаможних, відмову бідного населення від народжування дітей ), або – пороки і всілякі нещастя (виснажлива праця, голод, злиденність, хвороби, стихійні лиха, епідемії, війни тощо).
 
   Мінуси  теорії:
  Мальтус не бере до уваги механізми саморегуляції чисельності людства, що призводять до демографічного переходу. Проте за часів Мальтуса це явище спостерігалося лише у великих містах, в яких проживало меншість населення, тоді як в даний час воно охопило цілі континенти (у тому числі всі без винятку розвинуті країни).
  Мальтус використовував некоректну міграційну статистику: геометрична прогресія виводиться із статистичних даних зростання населення у США в ХVI – XVIII ст. Вона ігнорує те, що зростання відбувалося насамперед за рахунок імміграції з Європи, а не народжуваності.
  Закон народонаселення у тлумаченні Т. Мальтуса може діяти лише для тваринного і рослинного світів і до того ж не повністю. Людина ж є не тільки біологічною, а й соціальною істотою.
  Закон спадної родючості ґрунту: арифметична прогресія зорієнтована виключно на екстенсивні можливості у зростанні виробництва предметів споживання, і не враховує досягнення науково-технічного прогресу у землеробській галузі.
  Т. Мальтус вважав, що дія сформульованого ним закону поширювалася на весь період існування людства. Хоча даних про виробництво продуктів харчування у масштабі планети до 1700 р. немає, проте відомості про зростання чисельності населення не підтверджують зроблених ним висновків. Так, Т. Мальтус стверджував, що приріст населення здійснюватиметься кожні 25 років у геометричній прогресії. Якщо б його прогноз, зроблений на початку XVIII ст., був правильним, то відношення кількості населення до кількості їжі становило б на початку 30-х років XXI становив 512:10.
  Ідеї ??Мальтуса справили потужний позитивний вплив на розвиток біології, по-перше, через їх вплив на Дарвіна, а, по-друге, через розвиток на їх основі математичних моделей популяційної біології, починаючи з логістичної моделі Ферхюльста. 

     Ідеї ??Мальтуса справили потужний позитивний вплив на розвиток біології, по-перше, через їх вплив на Дарвіна, а, по-друге, через розвиток на їх основі математичних моделей популяційної біології, починаючи з логістичної моделі Ферхюльста.
     Стосовно  до людського суспільства думку Мальтуса про те, що скорочення чисельності населення веде до збільшення середнього доходу на душу населення, спричинило формування в 1920-х теорії оптимальної чисельності населення, при якому дохід на душу населення максимальний. Проте в даний час теорія малозастосовна у вирішенні реальних соціально-економічних завдань, але хороша в аналітиці, так як дозволяє судити про недо- або перенаселення.
     Разом з тим, теорія Мальтуса досить коректно описує закономірності економіко-демографічної  динаміки доіндустріальних суспільств.
     Сучасні послідовники Мальтуса, неомальтузіанці, так говорять про сучасні малорозвинені країни: "Народжуваність в них висока, як в аграрних країнах, а смертність низька, як в індустріальних через медичної допомоги більш розвинених країн». Вважають, що перш, ніж допомагати їм, треба вирішити проблему контролю народжуваності.
     Як  і Мальтус, його послідовники єдину  можливість позбутися перенаселення  вбачають у регламентації шлюбів, скороченні дітонародження, але лише серед трудящих мас та в країнах низького індустріального розвитку.
     Мальтузіанці абсолютизують біологічний фактор, але вони не беруть до уваги соціальний аспект народонаселення. Адже від стану суспільства, його соціальної політики, рівня економічного стану, культури, освіти, виховання тощо значною мірою залежить зростання чи гальмування темпів зростання населення.
     Народонаселення, його зростання, густота, тобто демографічний  фактор, постає як передумова та суб'єкт  історичного процесу. Він відіграє надзвичайно велику роль у суспільному житті. Надмірна чисельність населення, безумовно, може викликати великі суспільні труднощі. Проте, і повільність зростання його може спричинити старіння нації, нестачу робочих рук.
     Мальтузіа?нство (Malthusianism) пояснює становище населення перш за все природним законом народонаселення, в якому йдеться про те, що населення має тенденцію зростати в геометричній прогресії, тоді як засоби існування можуть збільшуватися тільки в арифметичній прогресії.
     У цілому, теорія Мальтуса продемонструвала свою високу пояснювальну здатність стосовно доіндустріальних товариств, хоча ніхто не ставить під сумніви той факт, що для ефективного використання її для пояснення динаміки сучасного суспільства (навіть у країнах третього світу), вона потребує найсерйозніших модифікацій. Втім, з іншого боку, теорія Мальтуса продемонструвала саму високу здатність адаптуватися до подібних модифікацій і вбудовуватися в них.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.