На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Правовий режим використання, вiдтворення i охорони тваринного свiту

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 12.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Коледж економіки і управління 
 
 
 
 

Реферат
З курсу: Екологічне право
на тему:
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ І ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ 
 
 

                                                                                          

                                                                                        Роботу виконав:
студент групи КЮР-81
                                                                                          Москаленко Ю.С. 

Роботу перевірив:
                                                                                                викладач
                                                                                                Смаглій В.А.  
 

Черкаси 2011
ПЛАН
Вступ
1. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу,
2. Об’єкти тваринного світу.
З. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу.
4. Права та обов'язки громадян при використанні об’єктів тваринного світу.
5. Права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу
6. Охорона тваринного світу.
7. Контроль у галузі охорони, використання ї відтворення тваринного світу.
8. Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.
Висновок
Список використаної літератури 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ
     Правова охорона тваринного світу - це сукупність правових норм та виникаючих на основі їх застосування правовідношень, направлених на здійснення заходів по збереженню тваринного світу, їх раціональне використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення для задоволення екологічних, економічних, культурно-оздоровчих потреб суспільства в інтересах теперішнього та майбутніх поколінь.  
           Завданням законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, збереження та поліпшення середовища перебування диких тварин, забезпечення умов постійного існування всього видового і популяційного різноманіття тварин у стані природної волі, неволі чи напіввільних умовах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу 

     Правова охорона тваринного світу - сукупність правових норм та виникаючих на основі їх застосування правовідношень, направлених на здійснення заходів по збереженню тваринного світу, їх раціональне використання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення для задоволення екологічних, економічних, культурно-оздоровчих потреб суспільства в інтересах теперішнього та майбутніх поколінь.
     Закон України «Про тваринний світ» від 3 березня 1993 року.
     Завданням законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, збереження та поліпшення середовища перебування диких тварин, забезпечення умов постійного існування всього видового і популяційного різноманіття тварин у стані природної волі, неволі чи напіввільних умовах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Об'єкти тваринного світу 

     Об'єктами тваринного світу як природний ресурс загальнодержавного значення є:
     • хордові, в т. ч. хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби тощо) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі тощо) тварини в усьому їх видовому і популяційному різноманітті, що перебувають у стані природної волі;
     • частини диких тварин (роги, шкіра тощо);
     • продукти життєдіяльності тварин (мед, віск тощо);
     • залишки викопних тварин.
     Дикі тварини, що перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу, що перебувають у межах територіальних і внутрішніх морських вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, водойм, що знаходяться на території більш ніж однієї області, державних мисливських угідь; територій природно-заповідного фонду України і лісів державного значення, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.
     Об'єкти тваринного світу, а також місця їх токування, гніздових колоній птахів, постійних або тимчасових скупчень тварин, інші території, що є середовищем перебування об'єктів тваринного світу, підлягають охороні.
     Суб'єктом права загальнодержавної власності на тваринний світ є держава в особі Верховної Ради України, яка може делегувати свої окремі повноваження власника тваринного світу органам державної виконавчої, влади в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.
     Право колективної та приватної власності на окремі об'єкти тваринного світу
     Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, які, вилучені зі стану природної волі або природного середовища, можуть перебувати у колективній чи приватній власності. Законність добуття у колективну або приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального використання) повинна бути підтверджена відповідним документом. Не можуть передаватись у колективну або приватну власність об'єкти тваринного світу, що становлять особливу природоохоронну цінність, а також види тварин, занесені у Червону книгу України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу 

     При господарчій діяльності мають, додержуватися, такі основні вимоги та принципи:
     • збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;
     * недопустимість погіршення середовища перебування шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;
     * збереження цілісності природних угрупувань тварин;
     • додержання науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу, забезпечення невиснажливого використання диких тварин та їх відтворення;
     • раціональне використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких тварин;
     • платність за спеціальне використання об'єктів тваринного світу;
     • регулювання чисельності тварин з метою охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природі та народному господарству;
     • врахування висновків екологічної експертизи щодо народногосподарських об'єктів, які можуть вплинути на стан тваринного світу. 
 
 
 
 
 
 

4. Права та обов'язки громадян при використанні об'єктів тваринного світу 

     Кожний громадянин має право:
     • на загальне і спеціальне використання тваринного світу;
     • мати у колективній або приватній власності окремі об'єкти тваринного світу;
     • на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами.
     Громадяни України зобов'язані:
     • охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин;
     • сприяти відтворенню відновлюваних об'єктів тваринного світу;
     • використовувати об'єкти тваринного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства.
     Громадяни України мають й інші права та обов'язки, передбачені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими актами законодавства.
     Використання об'єктів тваринного світу здійснюється на праві власності і праві користування. Для задоволення життєво необхідних потреб (оздоровлення, рекреація тощо) громадянам гарантується право загального використання тваринного світу безплатно, яке здійснюється без вилучення об'єктів тваринного світу з природного середовища. До спеціального використання тваринного світу належать усі види користування тваринним світом (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюється у ,х вилученням (добуванням, збиранням і таке інше) з природного середовища. Воно здійснюється лише за спеціальними дозволами.
     Види використання об'єктів тваринного світу:
     • мисливство;
     • надання у користування мисливських угідь;
     • полювання;
     • рибальство;
     • у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях;
     • з метою одержання продуктів їх життєдіяльності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу 

     Користувачі мають право:
     • у встановленому порядку здійснювати спеціальне використання об'єктів тваринного світу;
     • власності на добуті в законному порядку об'єкти тваринного світу і доходи від їх реалізації;
     • оскаржувати у встановленому порядку рішення державних органів і посадових осіб, що порушують їх права на використання об'єктів тваринного світу.
     Користувачі об'єктами тваринного світу зобов'язані:
     • додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків використання об'єктів тваринного світу;
     • використовувати тваринний світ способами, що не допускають порушення цілісності природних угрупувань;
     • безперешкодно допускати до перевірки всіх об'єктів, де утримуються, перероблюються та реалізуються об'єкти тваринного світу, представників органів державного контролю;
     • раціонально використовувати об'єкти тваринного світу, не допускати погіршення екологічного стану середовища перебування тварин внаслідок власної діяльності, застосовувати природоохоронні технології під час здійснення виробничих процесів;
     • проводити первинний облік чисельності і використання Диких тварин, вивчати їх стан та характеристики , де перебувають об'єкти тваринного світу;
     • проводити комплексні заходи, спрямовані на відродження, в т. ч. штучне, диких тварин, збереження і поліпшення середовищ їх перебування;
     • здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих екологічних програм з питань охорони тваринного світу тощо.
     Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу
     Право спеціального використання об'єктів тваринного світу припиняється у разі:
     • закінчення строку, на який було надано дозвіл на використання;
     • відпадання потреби у використанні або добровільна відмова від нього;
     * припинення діяльності підприємств, установ, громадян, які використовували об'єкти тваринного світу;
     • порушення порядку спеціального використання об'єктів тваринного світу тощо.
     Припинення права спеціального використання здійснюється в порядку, визначеному законодавством України Про охорону навколишнього природного середовища.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.