На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Аналз правового регулювання толнгових схем торгвл та операцй з давальницькою сировиною

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 12.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Економічний факультет
Кафедра МіжнародноїЕкономіки 
 
 

 
 

     Індивідуальне завдання
     з дисципліни «Міжнародна Економічна ДіяльністьУкраїни»
     на  тему:
«Аналіз правового регулювання  толінгових схем торгівлі та операцій з давальницькою  сировиною» 
 

студент 3-ого курсу
спеціальності: «Міжнародна економіка»
денної  форми навчання
Група № 3
Матяш Борис Ігорович  
 

  Науковий  Керівник:
  к.е.н., доц.  Нагачевська Тетяна Володимирівна
  ас.  Какорін Михайло Олексійович 
   
   
   
   
   
   

Київ-2011
ЗМІСТ 

  Загальна  характеристика операцій з давальницької  сировиною та толінгових схем торгівлі.
 
  Правове регулювання операцій з давальницькою  сировиною.
   Визначення термінів
   Кваліфікація окремих операцій як операцій з давальницькою сировиною
   Реєстрацiя та облiк контрактiв на переробку давальницької сировини
   Лiцензування та квотування
   Митне оформлення та платежi
   Реалiзацiя продукцiї iноземного замовника на територiї України
   Давальницька сировина та iндикативнi цiни
   Оподаткування операцій з давальницькою сировиною
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Загальна  характеристика операцій з давальницької  сировиною та толінгових схем торгівлі.
     Операцiї  з давальницькою сировиною у  зовнiшньоекономiчних вiдносинах —  це операцiї з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької  сировини (незалежно вiд кiлькостi замовникiв та виконавцiв), а також  етапiв (операцiй з перероблення цiєї сировини), ввезеної на митну територiю  України (чи закупленої iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) або  вивезеної за її межi з метою отримання  готової продукцiї за вiдповiдну  плату.
     Толінг  – це такий вид господарської діяльності, коли підприємство отримує сировину за нульовою ціною, обробляє її й повертає кінцевий продукт власникові. Власник винагороджує підприємство за виконану роботу у формі грошових коштів у вигляді кінцевого прибутку.
     Дана  схема є найбільш актуальною та ефективною в сучасних реаліях бізнес-діяльності. Толінгові схеми являють собою переробку іноземного по відношенню до країни виробника сировини з подальшим вивезенням готової продукції. Механізм толінгу в загальному розумінні являє собою переробку іноземної сировини з дотриманням передбаченого митного режиму країни-виробника. Застосування цього митного режиму дозволяє ввозити сировиу і вивозити готову продукцію безмитно. Схематичне зображення толінгової операції  представлене на Рис.1.
       Необхідним атрибутом здійснення толінгових операцій є пряма участь сторін толлінгової угоди в обороті зовнішньої торгівлі при здійсненні імпортно-експортних операцій через митні кордони держав.
     З точки зору економічних аспектів, толінгові схема має наступні переваги:
     - Додатковий маржинальний прибуток внаслідок першочергової закупівлі і доставки сировини
     - Однозначність і зумовленість  якості готової продукції внаслідок визначеності використовуваної сировини;
     - Звільнення від імпортно-експортних  мит на митній території країни  виробника при ввезенні вихідної  сировини та вивезенні готової  продукції.
     Окремим випадком толінгової схеми є частковий толінг. Останній являє собою схему діяльності, при якій кінцевий споживач продукції визначається виробником і міжнародна торгова організація відповідно до договору з виробником зобов'язана поставити вироблену з наданої нею сировини готову продукцію певному клієнту на певних умовах. Такого роду схема має місце в двох випадках:
     1) наявність можливості поставки сировини за цінами нижче ринкових, але відсутність можливості збуту виробленої з даної сировини продукції.
     2) небажання виробника працювати на основі повноцінної давальницької операції з суб'єктивних причин.
     У даному випадку торгівельна організація має основний маржинальний дохід від поставки первинної сировини для виробника, а так само додатковий дохід у вигляді комісії від користування послугою
     комерційного трансферу товарної продукції від виробника до кінцевого споживача через нерезидента країни виробника, що надає останньому додаткові преференції у вигляді звільнення від сплати імпортно-експортних мит і ПДВ.
     Таким чином, толінгова схема є найбільш ефективною внаслідок описаних вище переваг, а так само наявності контролю всіх етапів операції за винятком безпосередньо виробничого процесу. Схему такої організації можна розглядати як свого роду повноцінне виробництво, де сам процес виробництва готової продукції є послугою сторонньої компанії, а всі інші етапи - закупівля і доставка сировини, взаємодія з митними органами країни- виробника, збут і доставка кінцевому споживачу - знаходяться в межах відповідальності самої міжнародної торгової організації. Модель толінгової схеми торгівлі представлена.
     Виходячи  зі своєї змістовної ефективності і  високої прибутковості щодо інших схем діяльності, толінг є основним напрямом розвитку і екстенсивного розширення міжнародної торгівельних організацій.
     Операції  з давальницькою сировиною, або  толінг, набули поширення в Україні  у другій половині дев'яностих років, коли більшість підприємств країни відчувала гостру недостачу оборотних  коштів через глибоку економічну кризу.
     Давальницькі, або толінгові, схеми дозволяють підприємствам приймати і переробляти  сировину, яка належить іншим власникам, за що компанія-переробник отримує  частину виробленої з сировини продукції  як оплату.
     Використання  толінгових схем дозволяло компаніям, власникам сировини і компаніям-переробникам уникати значних податкових платежів. Найбільш масштабними толінгові операції були в сфері кольорової металургії. 
 
 
 
 

     
  Правове регулювання операцій з давальницькою  сировиною.
 
   Визначення  термінів
 
     Згiдно  зі статтею 1 ЗУ «Про операцiї з давальницькою  сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах» вiд 15.09.95р 327/95-ВР (далі — ЗУ 327/95-ВР) давальницька сировина — це «сировина, матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби, енергоносiї, ввезенi на митну територiю України iноземним замовником (чи закупленi iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) або вивезенi за її межi українським замовником для використання у виробленнi готової продукцiї з подальшим поверненням усiєї продукцiї або її частини до країни власника (чи реалiзацiєю в країнi виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до iншої країни.
     Готова продукцiя може бути реалiзована в Українi, якщо давальницька сировина, з використанням якої вироблено цю продукцiю, ввезена iноземним замовником на митну територiю України чи закуплена iноземним замовником за iноземну валюту в Українi. Право власностi на iмпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцiю належить iноземному замовнику».
     Законом визначено, що замовник — це суб’єкт  господарської діяльності, який надає  давальницьку сировину, а виконавець — це суб’єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини.
     Операцiї  з давальницькою  сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах — це операцiї з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно вiд кiлькостi замовникiв та виконавцiв), а також етапiв (операцiй з перероблення цiєї сировини), ввезеної на митну територiю України (чи закупленої iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) або вивезеної за її межi з метою отримання готової продукцiї за вiдповiдну плату. До операцiй з давальницькою сировиною належать операцiї, в яких сировина замовника на конкретному етапi її переробки становить не менше 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї. Винятком з цього правила є конкретний перелiк видiв давальницької сировини, що врегульований вiдповiдними постановами Кабмiну. КМУ має право регулювати розмiри питомої ваги сировини у продуктi переробки згідно зі ст. 7 ЗУ 327/95-ВР. Як видно з таблицi 2, урядом поставлено обмеження питомого вмiсту сировини у готовiй продукцiї тiльки щодо сировини українського походження, що направляється на переробку за кордон. До сировини закордонного замовника застосовується загальна норма у 20%.
   Кваліфікація  окремих операцій як операцій з давальницькою  сировиною
     У практицi застосування законодавства часто виникають питання квалiфiкацiї окремих операцiй як операцiй з давальницькою сировиною. З цiєю метою в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України затверджено Положення «Про визначення операцiй як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною» (наказ 79 вiд 12.02.96 р. — зареєстровано за 94/1119 26.02.96 р.). Це Положення розроблено вiдповiдно до пункту першого статтi 7 ЗУ 327/95-ВР i визначає механiзм розгляду в МЗЕЗТ України зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) з метою визначення таких операцiй. Висновки надаються на письмовi запити, з якими звертаються в разi потреби митнi органи або державнi податковi iнспекцiї. У разi необхiдностi МЗЕЗТ може на пiдставi статтi 9 ЗУ «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» розглядати письмовi запити, отримуючи їх безпосередньо вiд суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
     Для надання висновкiв щодо вiднесення операцiй суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi до операцiй з давальницькою сировиною запитувач подає такi документи:
     — лист-запит з обгрунтуванням змiсту вiдхилення окремої операцiї, що здiйснюється суб’єктом пiдприємницької дiяльностi, вiд норми абзацу третього статтi 1 Закону України «Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах»;
     — копiю контракту, завiрену пiдписом керiвника i печаткою пiдприємства в установленому порядку;
     — копiї документiв, що засвiдчують стан виконання контракту на дату звернення до МЗЕЗторгу;
     — копiї документiв, що засвiдчують спосiб придбання сировини давальницької операцiї згiдно з контрактом;
     — акт експертизи, виданий Торгово-промисловою  палатою України чи регiональною торгово-промисловою палатою, який засвiдчує вiдсоткову ступiнь використання сировини в операцiї, що розглядається, та рiвень її вартостi в загальнiй вартостi готової продукцiї.
     У разi потреби МЗЕЗТ може вимагати iншi документи.  
 

   Реєстрацiя та облiк контрактiв на переробку давальницької сировини
 
     Така  вимога передбачена з метою дотримання добровiльно взятих Україною зобов’язань по обмеженню експорту статтею 8 ЗУ 327/95-ВР. Наказом МЗЕЗторгу 133-а вiд 24.02.96 р., який розроблено на виконання вищезгаданої статтi закону, встановлено, що контракти на переробку ДС пiдлягають облiку та реєстрацiї тiльки у разi, коли експорт сировини, продуктiв переробки, зазначених у додатках до наказу 6 (група текстильних виробів), 8, здiйснюється до країн, перелiчених у додатку 9 (додатки 8 і 9 нижче).
   Лiцензування та квотування
     Перелiк  товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з застосуванням  до них режиму лiцензування та квотування, подано у постановах КМУ 7 вiд 05.01.98 р.та 393 вiд 30.03.98 р. (зі змінами і доповненнями), а також КМУ 892 від 16.06.98 р. У випадку якщо контрактом передбачено реалiзацiю окремих видiв сировини чи готової продукцiї українського замовника, що вивозилась за кордон на переробку у країнi переробки або в третiх країнах, та за умови, що предмет реалiзацiї числиться у перелiку додаткiв до вищезгаданих постанов, застосовується режим лiцензування чи квотування. Лiцензування та квотування застосовується також до продукцiї iноземного замовника, що реалiзується на територiї України в режимi iмпорту (без фактичного ввезення) у випадку, якщо така пiдпадає пiд зазначений режим вiдповiдно до перелiку товарiв, що лiцензуються при ввезеннi на територiю України.
     Режим iндивiдуального лiцензування застосовується у виключних випадках до недобросовiсних суб’єктiв ЗЕД вiдповiдно до статті 37 ЗУ 327/95-ВР (на що наголошується в  листi Держмитслужби за 11/1-7544 вiд 15.07.98 р.). Перемiщення давальницької сировини таким суб’єктом повинно здiйснюватися за наявностi iндивiдуальної лiцензiї МЗЕЗторгу, оформленої на експорт (iмпорт) послуг на кожну партiю окремо.
   Митне оформлення та платежi
     Вiдповiдно до пунктів 2 — 4 статтi 2 Закону України вiд15.09.95 р. 327/95-ВР «Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах» при ввезеннi на митну територiю України давальницької сировини iноземного замовника ввiзне мито, податок на додану вартiсть та акцизний збiр (на пiдакцизнi товари) сплачуються видачею простого векселя, авiзованого державною податковою адмiнiстрацiєю, термiном на 90 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної митної декларацiї. Вексель погашається у разi вивезення готової продукцiї в повному обсязi, також у разi часткового вивезення готової продукцiї, якщо український виконавець документально пiдтверджує оплату ввiзного мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору (на пiдакцизнi товари) на частину сировини чи невивезеної з України готової продукцiї. Продукцiя, що вироблена з давальницької сировини iноземного замовника i вивозиться за межi України, не обкладається вивiзним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором. При невивезеннi готової продукцiї стягується пеня за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 вiдсотка митної вартостi давальницької сировини, але не бiльше контрактної вартостi невивезеної готової продукцiї. Митнi збори сплачуються на загальних пiдставах.
   Реалiзацiя продукцiї iноземного замовника на територiї України
     Статтею 3 Закону України вiд «Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах» передбачається можливiсть реалiзацiї готової продукцiї на територiї України, виготовленої з сировини, ввезеної iноземним замовником. Така реалiзацiя проводиться на загальних пiдставах пiсля сплати митних зборiв, ввiзного мита, податку на додану вартiсть, акцизного та митного збору аналогiчно до режиму звичайного iмпорту.
     Вивезення продукту переробки  давальницької сировиниш, закупленої за валюту iноземним замовником на територiї України.
     При вивезеннi готової продукцiї,виготовленої з давальницької сировини, закупленої на територiї України iноземним замовником за iноземну валюту, митнi платежi (вивiзне (експортне) мито, податок на додану вартiсть, акцизний збiр) не нараховуються, крiм митних зборiв, що передбачено статтею 4 ЗУ.
       Вивезення сировини українського замовника для  переробки за кордон
     При вивезеннi давальницької сировини українського замовника за межi митної територiї України та повернення в Україну готової продукцiї:
     — сировина, що не обкладається експортним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором, вивозиться пiд письмове зобов’язання, термiном на 90 календарних днiв з моменту оформлення, митнi збори сплачуються на загальних пiдставах.
     До 1 сiчня 1999 року готова продукцiя ввозиться без нарахування податку на додану вартiсть, якщо така давальницька сировина повнiстю або частково була вивезена за межi митної територiї України до 1 жовтня 1997 року.
       Готова продукцiя, що ввозиться за договорами, згідно з якими давальницька сировина повнiстю або частково вивезена за межi митної територiї України до набрання чинностi Законом України, звiльняється вiд сплати ввiзного мита та режиму лiцензування i квотування;
     — сировина, що обкладається експортним митом, податком на додану вартiсть та акцизним збором, вивозиться з наданням простого векселя термiном на 90 календарних днiв, митнi збори сплачуються на загальних пiдставах. У разi ввезення готової продукцiї вексель погашається. При неввезеннi готової продукцiї або непоступлення валютної виручки у випадку реалiзацiї продукцiї за кордоном, український замовник зобов’язаний оплатити вексель. Продовження термiну (бiльше нiж 90 календарних днiв) здiйснення операцiй з давальницькою сировиною вiдноситься до компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв України. У разi вiдсутностi такого рiшення уряду митне оподаткування проводиться як при ввезеннi товарiв у режимi iмпорту з справлянням усiх належних платежiв.
     У випадку повернення продукту переробки  давальницької сировини з простроченням  встановлених термінів, її оформлення проводиться на загальних пiдставах, у режимi звичайного iмпорту зі справлянням всiх належних платежiв.
     Оформлення  частини сировини українського замовника, що йде у рахунок  оплати за роботу.
     За  частину давальницької сировини або готової продукцiї, що використовується для оплати виконаної роботи, український замовник сплачує митнi збори, вивiзне (експортне) мито, акцизний збiр, податок на додану вартiсть аналогiчно до порядку, що застосовується при бартерних (товарообмiнних) операцiях, згiдно з пунктом 13 статтi 5 ЗУ 327/95-ВР.
   Давальницька  сировина та iндикативнi цiни
     Вiдповiдно  до п.10 Положення «Про методику формування та використання iндикативних цiн», розроблену на виконання Указу Президента України вiд 10.02.96 р. 12 «4/96 «Про заходи щодо вдосконалення кон’юнктурно-цiнової  полiтики у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi» та Положення про iндикативнi цiни у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi iндикативнi цiни є обов’язковими  до використання суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi всiх форм власностi, включаючи  також угоди з давальницькою сировиною (на сировину i готову продукцiю з неї), за якими вивозиться або продається товар, що включено до перелiку iндикативних цiн.
     До  державного регулювання проведення операцiй з давальницькою сировиною вiдносяться:
     -запровадження облiку та реєстрацiї окремих контрактiв;
     - лiцензування та квотування;
     - застосування до порушникiв законодавства про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть режиму iндивiдуального лiцензування;
     - встановлення нормативiв термiну переробки сировини;
     - обмеження мiнiмальної питомої ваги сировини у загальнiй вартостi продукту пiсля переробки ;
     - тимчасовi обмеження на вивезення (ввезення) окремих видів сировини згідно з постановами КМУ 882 вiд 01.08.96 р., 1429 вiд 30.11.96 р., 353 вiд 23.03.98 р., 1049 вiд 10.07.98 р.).
     До  обмежень переробки давальницької  сировини належать:
     1. Призупинення приймання вiд нерезидентiв сировини для виготовлення спирту та лiкеро-горiлчаних виробiв з 1 серпня 1996 р. та запровадження внутрiшнiх лiцензiй на вивезення зазначеної продукцiї, виготовленої з сировини резидентiв України. При цьому обов’язково на рахунок вiдправника мають надійтити кошти у виглядi передоплати. Цi положення застосовуються вiдповiдно до вимог постанови КМУ 882 вiд 01.08.96 р.
     2. Тимчасове обмеження вивезення  давальницької сировини на переробку  за кордоном для виготовлення  окремих видiв продукцiї (див. перелiк до постанови КМУ 1429 вiд 30.11.96 р.). В перелiку налічуються в основному пiдакцизнi товари.
     3. Тимчасове обмеження вивезення  на переробку сирових шкiр великої рогатої худоби (код ТН -4101); шкiр овечих (4102); шкiр iнших (4103). Регулюється постановою КМУ 1216 вiд 04.11.98 р.
     4. Тимчасове вивезення брухту чорних i кольорових металiв (крiм їх вивезення для виготовлення продукцiї, призначеної для електротехнiчної промисловостi). Перелiк сировини подано в постановах КМУ 1005 від 22.08.96 р. та 482 від 10.04.98 р. (Перелiк продуктiв переробки дається у додатку до постанови КМУ 1049 вiд 10.07.98 р.).
   Оподаткування операцій з давальницькою  сировиною
     Оподаткування операцій з давальницькою сировиною  має свої особливості.
     Оподаткування операцій з давальницькою сировиною  з нерезидентами до 1 жовтня 1997 р. регулювалося Законом «Про операції з давальницькою сировиною у  зовнішньоекономічних відносинах».
     Статтею 11.9 Закону України «Про податок на додану вартість», який набрав чинності з 01.10.97 р., встановлено, що до приведення законодавчих актів України щодо оподаткування давальницької сировини у відповідність із нормами цього  закону оплата податку на додану вартість за операціями з ввезення давальницької  сировини на митну територію України  здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».
     Таким чином, відповідно до зазначених вище законодавчих актів при ввезенні на митну територію України давальницької  сировини іноземного замовника ввізне мито, податок на додану вартість та акцизний збір (на підакцизні товари) сплачується шляхом видачі простого векселя, авізованого податковим органом, на термін, що дорівнює терміну здійснення операції, але не більше як на 90 календарних днів з моменту оформлення ввізної митної декларації.
     У разі вивезення готової продукції  у повному обсязі, передбаченому  в контракті, вексель погашається  і ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються.
     Вексель погашається також у разі часткового вивезення готової продукції  за межі України, якщо український виконавець документально підтвердить оплату ввізного мита, податків та зборів, які мали бути сплачені при ввезенні в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову продукцію.
     Що  стосується оподаткування давальницької  сировини, яка вивозиться за межі митної території України, та готової продукції, виготовленої з цієї сировини, то порядок  оподаткування, визначений статтею 11.9 Закону про ПДВ, застосовується до 01.01.99 р. лише за умови, що за договорами з  переробки сировини були проведені  фактичні витрати до 1 жовтня 1997 р. або  якщо така давальницька сировина була повністю або частково вивезена за межі України до цієї дати.
     Указом  Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 07.08.98 р. 857/98, який набрав чинності 01.10.98 р., в норму статті 11.9 Закону про ПДВ внесено зміни.
     Указом  встановлено, що оподаткування готової  продукції, виробленої з давальницької  сировини резидента, яка повертається (ввозиться) на митну територію України, за умови, якщо за договорами з переробки  давальницької сировини були проведені  фактичні витрати до 01.10.97 р., здійснюється у порядку, встановленому Законом  України «Про операції з давальницькою  сировиною у зовнішньоекономічних відносинах», до повного виконання таких договорів з переробки давальницької сировини.
     В інших випадках вивезення давальницької  сировини за межі митної території  України оподатковується відповідно до статті 6.2 закону про ПДВ, тобто  за нульовою ставкою, а ввезення готової  продукції, якщо вона не входить до переліку товарів критичного імпорту, оподатковується на загальних підставах за ставкою 20 відсотків.
     Перелік товарів критичного імпорту затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.98 р. 1145.
     Стаття 6 закону про операції з давальницькою  сировиною дозволяє проводити розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини як у грошовій формі, так і шляхом виділення  частини давальницької сировини чи готової продукції або з  використанням трьох форм одночасно  за згодою замовника та виконавця.
     При проведенні розрахунків за надані послуги з переробки давальницької сировини у грошовій формі оподаткування проводиться у загальновстановленому порядку.
     Проте якщо розрахунки за надані послуги  проводяться сировиною або готовою продукцією, то такі операції є бартерними і їх оподаткування проводиться відповідно до вимог статті 7.3.4 закону про податок на додану вартість.
     Ця  стаття визначає, що датою виникнення податкових зобов’язань під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій вважається будь-яка з подій, що настала раніше:
     — або дата відвантаження платником  податку товарів, а для робіт (послуг) — дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку;
     — або дата оприбуткування платником  податку товарів, а для робіт (послуг) — дата оформлення документа, що засвідчує  факт отримання платником податку  результатів робіт (послуг).
     Датою виникнення податкових зобов’язань  при здійсненні бартерних операцій з нерезидентами вважається дата події, що відбулася першою:
     — або дата оформлення вивізної (експортної) митної декларації, що засвідчує вивезення  товарів платником податку, а  для робіт (послуг) — дата оформлення документа, що засвідчує факт надання  товарів (робіт, послуг) нерезиденту;
     — або дата оформлення ввізної (імпортної) митної декларації, що засвідчує одержання товарів платником податку, а для робіт (послуг) — дата оформлення документа, що засвідчує факт отримання товарів (робіт, послуг) платником податку.
     При цьому слід мати на увазі, що статтею 11.6 закону про податок на додану вартість встановлено, що до 1 січня 1999 р. у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території  України шляхом бартерних операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), на збільшення податкового кредиту не відноситься, а включається до валових витрат платника податку.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.