На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Собвартсть цна

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 15.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Собівартість  і ціна продукції 

     У цей розділ входять задачі з визначення собівартості, ціни продукції, витрат за основними калькуляційними статтями і віднесенню їх на собівартість окремих видів продукції. 

     Методичні вказівки
     При розв’язанні задач даного розділу варто використовувати наступні формули:
     1. Технологічна собівартість одиниці  продукції:
      ,  грн.,     (58)
де  – витрати на основні сировину і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, грн.;
     – заробітна плата виробничих  робітників з нарахуваннями, грн.;
     – витрати на утримання  і експлуатацію устаткування, грн.
     2. Витрати на основні сировину  і матеріали, покупні комплектуючі  вироби і напівфабрикати:
      ,  грн.,  (59)
де   – коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати, долею.;
       – норма витрати матеріалу і-го виду на одиницю продукції, нат.од./шт.;
       – оптова ціна матеріалу і-го виду грн./нат.од.;
         п – номенклатура основних матеріалів, використовуваних у виробі;
     – оптова ціна покупного напівфабрикату чи комплектуючого виробу j-го виду, грн./шт.;
       р  – номенклатура покупних напівфабрикатів;
    – норма реалізованих відходів матеріалів і-го виду на одиницю продукції, нат.од./шт.;
    – ціна відходів матеріалів і-го виду, грн./нат.од.;
       r  – номенклатура реалізованих відходів.
     3. Заробітна плата виробничих робітників  з нарахуваннями:
     SЗП = ЗО + ЗД + ЗСС ,    (60)
де  ЗО – основна заробітна плата виробничих робітників-відрядників за відрядними розцінками, робітників-почасовиків за тарифними ставками, доплати за преміальними системами;
       ЗД – додаткова заробітна плата виробничих робітників за невідпрацьований час:
      ,     (61)
де  – норматив  розрахунку додаткової заробітної плати, %;
     ЗСС – відрахування на соціальні заходи:
        ,    (62)
де  – норматив відрахувань на соціальні заходи, %.
     4. Витрати на утримання і експлуатацію  устаткування визначаються за  кошторисом і розподіляються  по окремих видах виробів пропорційно кошторисним ставкам на 1 годину роботи устаткування SМГ і трудомісткості виготовлення кожного виду виробів:
      ,     (63)
де  – витрати на експлуатацію устаткування, що відносяться на собівартість і-го виробу, грн.;
     – норма часу на одиницю  і-го виробу, годин;
     – загальна потреба в  машино-годинах для усіх виробів,  годин;
     п – номенклатура виробів.
     5. Цехова собівартість одиниці  продукції:
     SЦ = SТ + SЦВ  ,     (64)
де SЦВ – цехові непрямі витрати, грн.
     Цехові  непрямі витрати SЦВ визначаються за кошторисом витрат і відносяться на окремі види виробів пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників, що зайняті на виготовленні даного виробу :
      ,     (65)
     де  – цехові витрати, що  відносяться на собівартість і-го виробу, грн.;
       – сума основної заробітної  плати виробничих робітників  по усіх виробах, грн.
     6. Виробнича собівартість одиниці продукції:
     SВИР = SЦ + SЗЗ  ,     (66)
де  SЗЗ  – загальнозаводські витрати, грн.
     Загальнозаводські витрати визначаються за кошторисом витрат і відносяться на собівартість окремих видів продукції пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників і витратам на утримання і експлуатацію устаткування або пропорційно цеховій собівартості.
     7. Повна  (комерційна) собівартість  одиниці продукції:
     SП = SВИР + SПВ   ,     (67)
де SПВ  – позавиробничі витрати, грн.
     Позавиробничі витрати також визначаються за кошторисом витрат і відносяться на собівартість виробничої продукції:
       а) прямим рахунком;
       б) пропорційно виробничої собівартості кожного виду виробу.
     8. Зниження умовно-постійних витрат  на одиницю продукції:
       , грн.,    (68)
де  – темп приросту товарної продукції, %;
   – собівартість продукції в базовому році, грн.;
       – питома вага умовно-постійних  витрат у собівартості продукції  базового року, %.
     9. Ціна промислової продукції:
     ? оптова відпускна ціна підприємства:
      ,     (69)
де       S – повна собівартість продукції, грн.;
     ПДВ – податок на додану вартість, грн.;
          П – прибуток підприємства, грн.;
       Акц – акцизний збір по підакцизних товарах, грн.
     ? відпускна ціна постачально-збутового  підприємства:
     ЦП = ЦО + НЗБ ,     (70)
де НЗБ – постачальницько-збутова надбавка (націнка), що покриває витрати і забезпечує прибуток підприємства оптової торгівлі, грн.
     ? роздрібна ціна:
     ЦР = ЦП + НР   ,     (71)
де  НР  – торгова надбавка, що покриває витрати і забезпечує прибуток підприємства роздрібної торгівлі, грн.
     10. Критичний обсяг виробництва  (крапка беззбитковості) визначається  з рівняння:
      ,     (72)
де  VCод – перемінні витрати на одиницю продукції, грн./шт.;
     FC – умовно-постійні витрати на весь обсяг продукції, грн.;
   Цотпціна продажу одиниці продукції, грн./шт.;
     Qкр– критичний (беззбитковий)обсяг виробництва, шт.

     Задачі  для самостійної роботи

 
     1. Валові витрати на виробництво одного виробу складають 140,06 грн. Частка постійних витрат у собівартості річного випуску продукції – 15 %. Ціна продажу одного виробу складає 200 грн., а річна програма випуску – 250 тис. штук. Розрахувати критичний обсяг виробництва.
     Рішення.
     1) Валові витрати на річну програму  випуску розраховуємо, виходячи  з річної програми випуску  та валових витрат на один  виріб:
 
тис. грн.
     2) Валові витрати складаються з перемінних та умовно-постійних витрат. Отже, умовно-постійна частина валових витрат:
 тис. грн.

     3) Перемінні витрати на річний  обсяг продукції:
VC = 35015 – 5252,25 = 29762,75 тис. грн.
     4) Перемінні витрати на один  виріб:
грн./шт.

     5) Критичний обсяг виробництва визначимо з рівняння (72):
  тис. шт.

     Висновок: критичний обсяг виробництва, тобто випуск, який забезпечує беззбитковість виробництва складає 64882 шт. За умови меншого обсягу виробництва при заданій ціні продажу підприємство буде збитковим. 

     1. Визначити собівартість продукції  за елементом «Амортизація». Вартість основних фондів на початок року по групах складає: І група – 68573 грн., ІІ група – 54459 грн., ІІІ група – 31864 грн., IV група – 34510 грн.
     1. Визначити цехову, заводську і  повну собівартість одиниці продукції  і всього обсягу. Вихідні дані:
  ? Обсяг  виробництва – 257 тис. шт. на рік;
   ? Оплата праці робітників – за відрядною  формою. Відрядна розцінка – 0,35 грн./шт.;
  ? Фонд заробітної плати ІТП – 3020 грн. на місяць;
  ? Нарахування  на фонд заробітної плати – 38 %;
   ? Норма витрати сировини – 40 т  на 1 тис. шт. продукції. Ціна сировини –    70 грн./т;
   ? Норма витрати матеріалів – 3 м3 на 5 одиниць продукції. Ціна матеріалів – 355 грн./м3.
   ? Для виробництва використовується ДТ (67% загального обсягу) і бензин  А – 95 (33%). Загальний обсяг споживання – 570 л. Ціна 1 л ДТ – 3,6 грн., А-95 – 4,12 грн.
   ? Витрати електроенергії – 4 кВт-годин  на одиницю продукції.    Тариф  – 28 коп./кВт-година;
   ? Вартість основних фондів на початок року по групах:
        1 група – 92590 грн.
        2 група – 54200 грн.
        3 група – 125640 грн.
        4 група – 11580 грн.
      ? Розмір річних витрат на ремонт основних фондів складає 5% від їхньої вартості на початок року;
  ? Інші витрати – 15 коп. на одиницю продукції;
  ? Загальнозаводські  витрати – 8,5 % цехової собівартості;
  ? Витрати  на збут – 14,5 % заводської собівартості. 
   

     2. Розрахувати повну собівартість виготовлення комплектного електроприводу постійного струму ЕТУ2-2. Транспортно-заготівельні видатки складають 6 % загальної вартості основних матеріалів. Вхідні дані наведено в таблиці. 

       Показники Одиниці виміру
Значення
     .1 Обсяг виробництва од. 500
     22 Норма витрат:   - електродвигун
  - перетворювач
  - трансформатор
  - дросель
 
шт./од. шт./од.
шт./од.
шт./од.
 
1 1
1
1
     33 Ціни:   - електродвигун
  - перетворювач
  - трансформатор
  - дросель
 
грн./шт. грн./шт.
грн./шт.
грн./шт.
 
5800 4600
980
190
     44 Вартість основних фондів на початок року:
  І група
  ІІ група
  ІІІ група
  ІV група
 
 
грн. грн.
грн.
грн.
 
 
95600 63800
7200
9300
     55 Основна заробітна  плата виробничих робочих грн. 17380
     66 Додаткова заробітна  плата виробничих робочих % від основної  заробітної плати 7
     77 Відрахування  на соціальні заходи % від фонду  заробітної плати 38
     88 Інші операційні витрати % від виробничої  собівартості 10
 
     3. Скласти калькуляцію собівартості виготовлення системи електроприводу «тиристорний перетворювач – двигун постійного струму» та її річного випуску, визначити оптову ціну підприємства та прибуток. Вхідні дані наведено в таблиці. 

       Показники Одиниці виміру
Значення
  Обсяг виробництва тис. од. 5,5
  Норма витрат 1) основні матеріали:
  привід постійного струму
  програмоване реле
  джерело живлення
  електромонтажна шафа
  комплект комутаційного обладнання
2) паливо на  технологічні цілі
3) енергія на  технологічні цілі
 
 
шт./од. шт./од.
шт./од.
шт./од.
шт./од.
т/тис  од.
кВт·г/ тис. од.
 
 
1 2
1
1
1
4
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.