На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Исследование мирового рынка пива

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 21.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
 
 
 
 
Дослідження ринку товару:
пиво 
 
 

Автор: П. Омельчук 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2002 
ЗМІСТ
 
 
 

Вступ 2 

1. Сучасний стан  світового ринку  пива: обсяги виробництва,  основі виробники,  сучасні тенденції 3 

2. Цінові тенденції  на ринку пива 8 

3. Сучасний стан  ринку пива в Україні 9 

4 Основні виробники  на ринку пива  в Україні 15 

5. Нормативно правове  регулювання ринку  пива в Україні 18 

Висновки 19 

Список  використаної літератури 21 

 

  Вступ
      Маркетингові  дослідження являють собою збір, обробку й аналіз даних з метою  зменшення невизначеності, що супроводжує прийняття маркетингових рішень. Дослідженням піддаються ринок, конкурентів, споживачів, ціни, внутрішній потенціал суб'єкта ринку. Основою досліджень маркетингу служать загальнонаукові й аналітико-прогностичні методи. Інформаційне забезпечення складається з кабінетних і польових досліджень, а також з різних джерел інформації.
      Конкретним  результатом маркетингових досліджень є розробки, що використовуються при  виборі і реалізації стратегії і  тактики маркетингової діяльності суб'єкта ринку.
      Дослідження ринку - найпоширеніший напрямок у маркетингових  дослідженнях. Воно проводиться з  метою одержання даних про  ринкові умови для визначення діяльності суб'єктів ринку. Як підкреслюють фахівці, без ринкових досліджень неможливо  систематично збирати, аналізувати і зіставляти всю інформацію, необхідну для прийняття важливих рішень, пов'язаних з діяльністю на ринку, вибором ринку, визначенням місткості ринку, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності.
      Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процеси розвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографічних, соціальних, екологічних, законодавчих і інших факторів. Досліджуються також структура і географія ринку, його ємність, динаміка, бар'єри ринку, стан конкуренції, кон'юнктура, можливості і ризики.
      Основними результатами дослідження ринку  є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних  тенденцій. Здійснюється сегментація  ринків, тобто вибір цільових ринків і ринкових ніш.
      В рамках даної роботи ми проведемо маркетингове дослідження ринку пива в світі і в Україні.
 

   Сучасний стан світового ринку пива: обсяги виробництва, основі виробники, сучасні тенденції
 
      Ринок пива є найбільш містким сегментом  ринку слабоалкогольних напоїв, обсяги виробництва і споживання якого у світовому масштабі є просто гігантськими. Донедавна світова практика і досвід найбільших пивних компаній показували, що фірми, які займаються виробництвом пива, нечасто виходили далеко за рамки свого сектора і головним чином концентрувалися на окремих регіональних сегментах. До останнього часу світовий ринок пива залишалася сильно фрагментованим і частка на ньому навіть найбільших виробників не перевищувала 5%. В результаті цього в пивній індустрії могли процвітати невеликі регіональні виробники, до продукції яких давно звикли місцеві споживачі.
      Однак, в останні роки ситуація істотно  змінилася. Відповідно до публікацій таких  спеціалізованих видань як Drinks International і Marques & Marches за останні два роки пиво стало досить інтернаціональним і дуже демократичним напоєм, традиції його споживання стають більш уніфікованими у світовому масштабі, а маркетинг цього продукту також здобуває досить уніфіковані форми, що дозволяє пиву стати глобальним світовим напоєм, який не має практично ні границь, ні супротивників, ні особою критики з боку організацій охорони здоров'я.
     В таблиці 1 наведені показники, які характеризують динаміку світового ринку пива. 
 
 
 
 
 
 

                Таблиця 1
         Динаміка  світового ринку пива

  Показники

  Роки
  1998 1999 2000

   Обсяги  ринку, млн. г.

  1285,71 1342,86 1423,81
  Абсолютний  приріст, млн. г. - 57,15 80,95
  Темпи приросту, % - 4,44% 6,03%
 
     З наведених даних видно, що спостерігається  стійка тенденція зростання обсягів  світового ринку пива, хоча і не значними темпами. Однією з основних сучасних тенденцій світового ринку пива є те, що невеликі пивні компанії стають жертвами транснаціональних брендів. Причина цього полягає в тотальній консолідації світового пивного ринку, що супроводжується укрупненнями і поглинаннями. Наприклад, бельгійська компанія Interbrew, швидко розібравшись з конкурентами на внутрішньому ринку з 1994 року почала активну експансію в усьому світі, скупивши більш 50 пивних підприємств (в Америці, Китаї, Росії, Україні і Східній Європі), зайнявши третє місце у світі після американської Anheuser-Busch та Heineken. Процес підхопили датська Carlsberg, норвезька Orkla (співвласник BBH) та багато інших провідних компаній. Найбільш яскравим прикладом консолідації й укрупнення на світовому ринку пива стала покупка південно – африканською компанією South African Breweries (SAB) американської пивоварної фірми Miller за 5,6 мільярдів доларів (обидві ці компанії входили в десятку світових лідерів ринку пива, інформація про яких наведена в таблиці 2). У результаті цієї угоди з'явився другий у світі по оборотах пивоварний гігант під ім'ям SABMiller, що повинний створити серйозну конкуренцію світовому лідеру на ринку пива - концерну Anheuser-Busch. 
 
 

     Таблиця 2
Виробництво пива найбільшими світовими компаніями (1998-2000)
1998 1999 2000
Компанія Обсяг продаж, млн. гл. Компанія Обсяг продаж, млн. гл. Компанія Обсяг продаж, млн. гл.
1. Anheuser-Busch 149 1. Anheuser-Busch 155 1. Anheuser-Busch 158
2. Heineken 60 2. Heineken 71 2. Heineken 72
3. Interbrew 60 3. Interbrew 66 3. Interbrew 69
4. Miller 54 4. Miller 54 4. SAB 56
5. SAB 47 5. SAB 48 5. Ambev 56
6. Brahma 42 6. Brahma 40 6. Miller 53
7. Kirin 35 7. Asahi 33 7. Danone 36
8. Carlsberg 32 8. Kirin 33 8. Asahi 35
9. Asahi 31 9. Carlsberg 32 9. Kirin 32
10. Danone 30 10. Danone 32 10. Carlsberg 31
Частка  ринку  
10 компаній  
від світового  
ринку пива
42% Частка ринку  
10 компаній  
від світового  
ринку пива
43% Частка ринку  
10 компаній  
від світового  
ринку пива
45%
 
      Однак незважаючи на позитивні тенденції  розвитку ринку, пиво як предмет комерціалізації має один досить істотний недолік: вкрай жорстку конкуренцію на ринку. В принципі, границі між різними категоріями пива є досить розмитими, і основним відмітним фактором, крім категорії якості і країни походження даного продукту, є ціна. Суперечливість даного сектору полягає також у тім, що через величезні обсяги товарної маси, фірма, що бажає успішно працювати на ринку пива, повинна все-таки спеціалізуватися саме на пиві, тому що не тільки цінова війна, але і твердий операційний маркетинг, проведений у цьому секторі, вимагають високого професіоналізму, тонкого чуття і великої уваги до будь-яких самих слабких ринкових тенденцій.
     Таким чином, фірма, що вступає на шлях роботи з пивом, повинна прекрасно усвідомлювати  те, що основною конкуренцією, якій їй прийдеться протистояти, буде саме цінова війна. У даному зв'язку можна відзначити, що цінова війна найбільш небезпечна для великих фірм, що здійснюють свій оборот на великих обсягах продаж і досить низьких маржах (а саме такими і є основні оператори цього ринку). У даному зв'язку, фірма, що працює з пивом, як основним продуктом, повинна чітко дотримуватись пропорції між своїми розмірами (обсягом обороту) і різними підгрупами товару, на які можна робити різні по своїй стратегічній спрямованості націнки, такій фірмі можна також порекомендувати вкладати зароблені на продажі пива гроші в інші галузі або сектори ринку (можливо навіть не пов'язаного з алкоголем), для того, щоб збалансувати свій портфель діяльності і бути менш уразливою у випадку загострення цінової війни.
     На  рисунку 1 представлений рівень споживання пива на душу населення в окремих  країнах світу та в Україні.

       Рис 1. Споживання пива на одного жителя, літрів на рік
     Як  ми можемо побачити, рівень споживання пива в Україні значно відстає від рівня його споживання в багатьох країнах світу.
      Далі  ми дамо характеристику основним світовим виробникам, які діють на ринку  пива – американській Anheuser-Busch та голландській Heineken. Провідним і беззаперечним лідером світового ринку пива за обсягами продаж є американська компанія Anheuser Busch.  Зараз на світовому ринку пива американська Anheuser Busch зі своєю маркою Budweiser тримає глобальну першість. (правда, майже 93% із щорічних $13,2 млрд Anheuser Busch заробляє на території Сполучених Штатів). У Європі ж, Азії і ряді найбільш розвинутих африканських країн пивна компанія номер один - Heineken із належними їй міжнародними брендами Amstel, Мurрhі's, Tiger (сама популярна марка в Азії) і десятками локальних марок, багато з яких лідирують у своїх країнах.  Однак, за обсягами продаж (біля $7 млрд) голландська Heineken значно відстає від американських конкурентів, однак у багатьох з тих країн, у яких голландці лідирують, споживання пива росте. Збільшується і ринкова частка численних марок Heineken.
      Менеджери Anheuser Busch кілька десятків років тому вирішили, що правити пивним світом буде той, хто завоює Америку. Залишивши  позаду всіх місцевих конкурентів, вони зробили Budweiser улюбленим пивом простих  американців. Найбільша пивна компанія у світі Anheuser-Busch повідомила про збільшення доходів у третьому кварталі 2002р. на 11% до 622 млн. дол. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Важливу роль у досягненні зростання прибутку американського пивоварного гіганта зіграла вдало обрана цінова стратегія на внутрішньому ринку, у результаті якої значно збільшився обсяг продажів компанії в США. Загальний обсяг продажів компанії досяг 4,27 млрд. дол., збільшившись на 4,8% у порівнянні з третім кварталом 2001 року.
      Протиставити  американському пиву до останнього часу Європа нічого не могла. Сильних пивних брендів у старому світлі багато, але кожний з них по обсягам продаж на порядок поступається американському гіганту.  Виключенням кілька років назад стала Heineken. Голландська компанія першою уловила настання ери глобалізації. Виявилося, що фірма готова до неї краще, ніж кожний з конкурентів, включаючи бельгійську Interbrew та американську Anheuser Busch. Кілька років назад Heineken остаточно закріпила своє панування в Європі, ставши найбільшою по оборотах пивною компанією. Друга по величині датська Carlsberg зі своїми $4 млрд відстає від голландців майже вдвічі. Утім, відставання самої Heineken від американської Anheuser Busch теж поки занадто велике. Однак експерти, десять років тому вважали, що у світі є тільки одна велика пивна компанія, зараз затверджують, що їх уже дві.  До того ж Heineken утримує лідерство в Європі, Азії й Африці, тобто майже у всій Східній півкулі. Більш того, голландці готуються відвоювати в американців частину Західної півкулі.  Між Anheuser Busch і Heineken очікується дуже серйозна конкуренція за ринок Латинської Америки.
   Цінові тенденції на ринку пива
      Одразу  відзначимо, що єдиних цін на ринку  пива немає і не може бути. На цьому  ринку працює багато компаній, які  пропонують спочивачам різних країн свою продукцію, при цьому пивні компанії позиціонують свої окремі марки пива в різних цінових сегментах ринку. Ціна на пиво залежить від марки компанії виробника, від сорту пива, від того, куди компанія поставляє своє пива (пивні компанії використовують диференційований підхід при ціноутворенні на різних ринках), від сезону і т.д. Далі ми представимо, якою була середня ціна на окремі марки пива провідних світових виробників в першому півріччі 2002 року ( ціни наведені в доларах США).

Bavaria 0.66 л   1,53 

Bavaria безалкогольне  0,5 л жерсть   0,65 
Bavaria   світле 0,33 л жерсть   0,59 
Bavaria   світле 0,5 л жерсть   0,91 
Budveiser  Budweiser Budvar 0.33 скло   0,91 
Budveiser  Budweiser світле 0,5 л стекло   1,22 
Carlsberg   Beer 0,33 скло   1,41 

Efes Pilsner Efes Pilsener 0.33 л / світле   0,5 

Efes Pilsner світле, 0,5 скло, Росія   0,62 
Fosters   Fоstеr's 0.33 л / світле   1,41 
Fosters   Fоstеr's 6 х 0.33 л / світле   7,17 
Fosters   Fоstеr's Ice 0.33 л / світле   1,62 
Guinness   темне  (скло) 0,33 л   1,72 
Heineken   0.5 л  / світле   2,13 
Heineken   6 х  0.33 л / світле   9,05 
Heineken   Special Edition 1.5 л / світле   10,92 
Heineken   скло 0,33   1,53 
Неіnекеn   скло 0,65   2,47 
Murphys   Мurрhу's Irish Red Beer 5% 0.33 л   1,53 
Murphys   Мurрhу's Irish Stout 0.5 л / темне   2,94 
Tuborg   Gold Label стекло 0,33 л, 0,59 
Tuborg   Gold Label скло 0.5 л  0,78 
Міллер   Miller (0,33)   1,1 
Міллер   Miller Genuine Draft (0,33)   0,59 
Стелла Артуа   Stella Artois 0.5 л / світле   0,78 
Хольстен   (0,33)   1,1 
Хольстен   Преміум (0,33) скло   0,62 
Хольстен   Преміум 0,5 л скло   0,78 
   Сучасний стан ринку пива в Україні
     Аналізуючи ринок пива в Україні насамперед відзначимо, що на ньому спостерігаються тенденції росту. За даними Держкомстату, за останні кілька років щорічний приріст виробництва пива в Україні складає 25-30%. Так, у 1999 році було випущено 84 млн. дал пива, у 2000 році — 107,4 млн. дал., у 2001 році 120,3 млн. дал. Однак, не зважаючи на зростання обсягів ринку пива в Україні, він ще залишається не насиченим і його потенціал набагато більший ніж фактичні обсяги.
     Починаючи з 1996 року, коли імпортне пиво становило  майже 50% ринкової пропозиції, введення митних обмежень сприяло розвитку вітчизняного пивоваріння. Ефект виявився більш ніж переконливим: в 2001 році вироблене в Україні пиво забезпечувало близько 97% продаж.
      Імпортне  пиво забезпечує вкрай незначну частку продажів — не більш 1-3%. Навряд чи варто  вітчизняним виробникам розраховувати і на значний ріст експорту. Основний зовнішній ринок для вітчизняного пива — Росія, однак, російські виробники зараз самі активізують діяльність на власному ринку — масована реклама пива на російських телеканалах тому підтвердження. Виходячи з планів українських пивзаводів, у 2002 році на внутрішньому ринку повинно бути реалізовано ніяк не менш 130 млн дал пива, або майже на 10% більше, ніж торік.
      Популярне світле пиво від великих виробників у роздробі зараз пропонується по 1,55-2 грн. за 0,5 л. Пиво невеликих виробників пропонується дешевше — по 1,45-1,5 грн. за 0,5 л. Але цей товар, на думку торговців, забезпечує не більш 5-10% продаж. Крім того, зниження за рахунок цього середньозваженої ціни напою компенсується пропозицією більш дорогих спеціальних сортів (ціни доходять до 2,2-2,5 грн. за 0,5 л).
      Структура націнок у порівнянні з минулим роком не змінилася — опт у середньому “накручує” 15% на відпускну ціну заводу. Опитані оператори зійшлися в думці, що за середню величину роздрібної націнки можна прийняти 35-40% оптової ціни. Таким чином, сумарна націнка на кожній пляшці складає 50-60%.
      На відміну від минулих років, коли щосезону на ринок виводилося по 10-15 нових сортів пива, цього року асортимент не занадто розширився. Основний упор виробники зробили на додатковому розливі вже існуючих сортів у пластик. Так, на ринку з'явилося півтора-літрове “Рогань українське”, літрове Оболонь “Оксамитове” (2,85-3,5 грн.), літрове “Славутич хмільне” (2,65-3,5 грн.) і т.д.
      Саме  в ПЕТах стали пропонувати і пиво нових виробників — “Зіп Голд” і “Береговське оксамитове” СП “Новотех Лтд.” і “Нова Баварія” однойменного харківського заводу.
      Про зростаючий попит на пиво в ПЕТ-пляшках  говорять ціни, встановлювані роздрібом, — як правило, ціна пива в пластику в торговій точці дорівнює, або навіть перевищує ціну аналогічного обсягу пива, розлитого в пляшки. Наприклад, у тому самому ларьку літр світлої “Оболоні” може пропонуватися по 3,5 грн., а дві пляшки того ж пива обійдуться в 3,4 грн. (але ж сюди входить і заставна вартість пляшок).
       Структура споживання пива, за словами реалізаторів, практично не змінилася. 75-80% проданого пива — світлі сорти. На думку торговців, асортимент пропонованих світлих сортів пива може зараз задовольнити самого вибагливого споживача. Тобто виводити на ринок нові світлі сорти здавалося б не має сенсу. Однак, останнім часом на ринок були успішно виведені два сорти легкого пива (з низьким змістом твердих речовин та алкоголю) — оболонське “Понт” у ПЕТах по 1 л і пляшці 0,33 л (10,5% твердих речовин) і “Янтар світле” у ПЕТах по 1 л (алкоголь — 3% %.). Звертає на себе увага й активна реклама світлого Stella Artois, випуск якого початий на потужностях чернігівської “Десни”. Структура споживання пива за його видами наведена на рисунку 2. 

   Рисунок 2. Структура споживання пива за видами
      Торговці  відзначають деяке зростання  попиту на спеціальні сорти пива з  підвищеним змістом алкоголю та сухих  речовин (“Оболонь-2000”, “Славутич  міцне”, “Веселий монах” харківської  “Рогані”, “Губернатор” чернігівської “Десни”, “Сармат портер” донецького пивзаводу, “Гетьман коронне” і т.д.). Зараз такі сорти забезпечують до 15% продаж у фізичному вираженні (торік — не більш 10%). Зростання реалізації спеціальних сортів відбулося за рахунок деякого зниження попиту на світле пиво. На думку торговців, основна причина такого явища — реклама спеціальних сортів пива виробниками. Утім, на їхню думку, ріст популярності міцного пива може мати і інше пояснення — зростання цін на пиво у цілому. Попит на темні сорти, за словами операторів, залишається відносно невеликим, але стабільним — близько 10% реалізації.
      Оптимальним варіантом збуту пива в торговій мережі, на думку роздрібних торговців, є пропозиція до продажу 20-25 сортів пива. Асортимент повинний бути заснований на продукції трьох-чотирьох великих виробників. Бажано в нього включити два-три сорту пива невеликих заводів.
      Реалізація  пива в Україні має деякі особливості, пов'язані із сезонністю. Звичайно на початку сезону (приблизно середина квітня) продукція місцевого великого виробника забезпечує до 70% продаж пива в регіоні. Вже в травні пиво іногородніх виробників починає більш активно надходити на регіональний ринок. У розпал сезону (липень-серпень) пиво місцевого великого виробника забезпечує вже не більш 30-40% продаж. Пов'язана така динаміка з цілком об'єктивними явищами:  узимку обсяги реалізації пива падають у чотири-п'ять разів у порівнянні з теплим часом року, і оптовикам невигідно завозити іногороднє пиво в невеликих кількостях — висока вартість перевезення зробить його неконкурентним.
      Особливих змін у методах стимулювання продаж виробниками оператори не відзначили. Однак активність просування товару зросла, що утім і зрозуміло —  конкуренція на ринку постійно підсилюється. Перше, що відзначили реалізатори,представники виробників почали активно пропонувати торговим точкам фірмові холодильники. Також позитивно позначився на продажах розвиток регіональних дистрибуторських мереж великих виробників. Надалі, на думку торговців, великі виробники постараються охопити дистрибуцією максимально більшу кількість торгових точок.
      Реклама пива (в основному — телереклама  і спонсування масових заходів) проводиться виробниками, як правило, у рамках реклами всієї торгової марки. Правда, є вже і виключення. Ще торік “Оболонь” почав поряд з рекламою всієї марки цілеспрямовано просувати сорт “Оболонь-2000”, а в одному з роликів “Славутича” упор зроблений на оригінальність пляшки визначеного виду. Усе це, на думку операторів, говорить про зростаючу конкуренцію на ринку.
  Далі  ми наведемо дані, які характеризують споживачів пива в Україні.
     На  рисунку 3 наведено дані, які показують  рівень споживання пива в Україні  в різних вікових групах населення.
                
Рисунок 3. Споживання пива у вікових групах
     Як  ми можемо побачити, найбільший рівень споживання пива спостерігається у віковій групі від 20 до 29 років (51,1% представників цієї групи споживають пив); найменший рівень споживання – у віковій групі від 50 до 59 років – 26,9% представників.
     Частка  споживачів пива падає по мірі зниження рівня доходу споживачів. Якщо частка споживачів пива серед багатих верств населення і з рівнем доходу вище за середній складає приблизно дві третини у кожній з цих груп (66.7% і 69.5% відповідно), то серед людей із середнім рівнем доходу частка споживачів пива дорівнює 50%, а серед людей з рівнем доходу нижче середнього і бідних вона складає відповідно 35,3% і 26.1%. Графічно ёрівень споживання пива в кожній з груп споживачів, сегментованих за критерієм рівня доходів, представлений на рисунку 4. 

       
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Рівень споживання пива залежно від  рівня доходу, %
      В Україні  рівень споживання пива в різних регіонах неоднаковий: найбільший рівень споживання пива спостерігається в Києві (68% киян є споживачами пива); найменший  – в північному регіоні – 26,4%. Рівень споживання пива в регіональному розрізі наведений на рисунку 5 
 
 
 
 
 
 

        Рисунок 5. Споживання пива в регіональному  розрізі, %

 
 
 
  4 Основні виробники  на ринку пива  в Україні
      2001 рік підвів риску в переділі  внутрішнього ринку пива. Пивне виробництво сконцентрувалося в руках чотирьох найбільших гравців, що зайняли близько 90 % ринку. На думку аналітиків, такий розвиток подій цілком закономірний, особливо на тлі злиттів і поглинань пивних компаній, що відбуваються на світовому ринку, до яких виробників пива підштовхує зростаюча конкуренція. Крім того, що минулий рік підвів риску під періодом бурхливого розвитку пивного ринку, його розділом і переділом, 2001 рік остаточно зафіксував,  що тон на українському ринку пива задають чотири основних гравці - Sun Interbrew, "Оболонь", BBH і так звана Донецька група (очолювана Донецьким пивоварним заводом «Сармат»).
      Першість  належить компаніям Sun Interbrew і "Оболоні", що контролюють разом близько 56 % ринку. Лідером - за результатами минулого року - стала компанія Sun Interbrew, виробивши 37,2 млн. дал пива і збільшивши його випуск на 21,4 %. у порівнянні з 2000 роком. Sun Interbrew в Україні належить 4 заводи – Чернігівський пивзавод "Десна", Харківський - "Рогань",  Миколаївський - "Янтар" і невеликий Олександрійський пивзавод. Усі заводи, викуплені Sun Interbrew, показали зростання виробництва торік.
      Зокрема, "Пивзавод "Рогань" збільшив випуск пива на 4,7 %. - до 16,2 млн. дал. Настільки  незначне для даного підприємства зростання  виробництва фахівці пояснюють примусовим переведенням підприємства на виробництво пастеризованого пива. У результаті завод, який раніше позиціонувався на виробництві не пастеризованого, «живого» пива, втратив частину свого традиційного ринку. "Миколаївський пивзавод "Янтар" збільшив виробництво до 10,8 млн. дал (на 38,9 %.), Чернігівський пивзавод "Десна" – до 10,2 млн. дал (на 20,8 %.). За словами фахівців компанії Sun Interbrew Україна, у 2001 році завод "Десна" успішно розвивав виробництво, збільшуючи продажі на тлі росту попиту. Обсяги виробництва на пивзаводі "Янтар" збільшувалися головним чином завдяки випуску пива марки "Чернігівське". Компанія в минулому році сконцентрувалася на розвитку місцевих марок пива, акцент був зроблений на "Чернігівське", виробництво якого збільшилося на 58,8 % або на 4,25 млн. дал до 11,5 млн. Найбільш популярні марки пива компанії - "Рогань монастирське", "Чернігівське", "Янтар світле". Крім того, компанія в минулому році почала виробництво елітного європейського пива "Stella Artois". Sun Interbrew  має намір у 2002 році збільшити загальну потужність трьох своїх заводів приблизно на 18-22 %
      Значного  росту в минулому році домоглася "Оболонь". Обсяг випуску пива на "Оболоні" склав 35 млн. дал, що на 24,4 % більше ніж у 2000 р. Значне збільшення виробництва пива "Оболонь" забезпечувалось за рахунок деякого зниження темпів зростання виробництва слабко і безалкогольних напоїв. Компанії вдалося домогтися гарних результатів у пивному сегменті завдяки високим продажам на внутрішньому ринку і значному збільшенні експорту пива, головним чином  в Росію. Експорт "Оболоні" в минулому році збільшився на 74,4 %. (до 7,5 млн. дал), причому 80 % від загального експорту було спрямовано в Росію. Аналітики відзначають, що якщо "Оболонь" захоче зберегти свою присутність на російському ринку і надалі, то їй прийдеться стримувати продажі на внутрішньому ринку. У поточному році "Оболонь" планує збільшити випуск пива на 15 % - до 40 млн. дал, максимально використовуючи наявні потужності. Компанія має намір активно розвивати виробництво кегового пива, плануючи, що попит на нього буде рости в поточному році. Тепер "Оболонь" розливає в кеги приблизно 10%. від загального виробництва пива. У поточному році компанія має намір вкласти в розвиток виробництва 50 млн. гривень, у тому числі 17,5 млн. грн. - за рахунок реінвестиції дивідендів. Чистий прибуток ЗАТ "Оболонь" у 2001 році склав 120 млн. грн і майже весь отриманий прибуток був спрямований на інвестування виробництва і погашення кредитів.
      Зростання виробництва пива в минулому році показала і компанія Baltic Bevereges Holding (BBH), якій належать пивобезалкогольний комбінат "Славутич" (Запорожжя) і "Львівська пивоварня". "Славутич" у 2001 р. виробив 17 млн. дал пива, що на 14 %  більше ніж в 2000 р. Крім того, пивкомбінат "Славутич" у поточному році почав виробляти пиво всесвітньо відомої марки Tuborg. У результаті - BBH припиняє імпорт Tuborg в Україну. За планами компанії в роздрібній торгівлі Tuborg буде продаватися в середньому по 3-3,4 гривень/пляшка ємністю 0,5 л, що в 2 рази дешевше ніж аналогічне пиво, імпортоване в Україну. Пиво Tuborg, як вважають фахівці, відноситься до тієї ж цінової категорії, що і пиво "Stella Artois", що виробляється компанією Interbrew. Значного росту ВВН домоглася на "Львівській пивоварні", що збільшила виробництво більш ніж у два рази – до 5,3 млн. дал (обсяг виробництва в 2000 р. – 2,4 млн. дал). Істотне зростання виробництва на Львівському пивзаводі відбувся завдяки реконструкції підприємства, що обійшлася ВВН у 20 млн. дол. У минулому році BBH почала активну рекламну кампанію по популяризації продукції "Львівської пивоварні". Фактично, бренд "пиво "Львівське", на думку фахівців, став національним. Непогано продається і пиво "Портер". Таким чином, загальний обсяг випуску українського пива компанією BBH торік склав 22,3 млн. дал, що дозволило холдингу збільшити свою частку на українському ринку з 17% до 18 %.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.