На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Рекламна програма, завдання туроператора турагента вдносно одного туристичного продукту

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 21.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Прикарпатський  національний університет ім. Василя Стефаника
Інститут  туризму 
 

КУРСОВА РОБОТА
на тему: 

Рекламна  програма, завдання туроператора і  турагента відносно одного туристичного продукту. 
 
 
 

Виконав: студент групи Т-23
Заяць Ігор
Перевірив: старший викладач
Оришко  Світлана Петрівна 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
2010 

ПЛАН 

ВСТУП…………………………………………………………………………..…2
РОЗДІЛ 1. РЕКЛАМНА ПРОГРАМА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ..................................................................................................................3
   Історія виникнення та розвитку реклами........................................................3
   Особливості реклами в туризмі, технологія складання рекламної програми ………………………………………………………………...…….7
   Види реклами в туризмі ………………………………………………….…13
РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛАМИ ЗА-ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ТУРПРОДУКТУ (на прикладі туристичного оператора «Томас Кук»)…..….20
   Туристичний продукт………………………………………………….……20
   Реклама і туристичні фірми……………………………………………..….27
   Аналіз рекламної діяльності туристичного оператора «Томас Кук»….…29
РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ПРОГРАМИ……..………………………………………………….……………32
3.1 Шляхи вдосконалення  рекламної програми: новітні технології(інтернет), виставки, ярмарки…………………………………….…………………….……32
ВИСНОВКИ…..………………………………………………………………….35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….………37 
 
 

ВСТУП
Як тема курсової роботи мною була вибрана: «Рекламна програма, завдання туроператора і турагентавідносно одного туристичного продукту». Актуальність вибраної теми полягає в тому, що умовах сучасного економічного ринку - століття жорстокої конкуренції туристичних фірм, важливим напрямом діяльності є вивчення ринку, проведення маркетингових заходів, рекламних програм - забезпечення рекламної діяльності туристичних фірм.                                                                                                                                             В умовах конкурентних ринкових відносин важливе місце у процесах виробництва та розподілу будь-якого продукту, і, зокрема, туристичного, займають маркетингові заходи. Виробництво товарів чи послуг само по собі не дозволяє досягти цілей підприємства. Ці товари (послуги) необхідно продати. Тут на одне з перших місць виступає реклама як центральний елемент комплексу заходів з маркетингу.  
Реклама в туризмі є формою непрямого зв’язку між туристичним продуктом і споживачем. Це означає, що, надаючи інформацію про компанію та її турпродукт, реклама повинна переконати потенційних клієнтів зупинити свій вибір саме на даній компанії та її продукті, підсилити впевненість постійних клієнтів у правильності їх вибору.  
Розвиток туризму складно уявити без яскравої, влучної та дійової реклами. Вона здійснює значний психологічний та соціокультурний вплив на суспільство. Проте такий вплив не слід розцінювати як примушування чи спонукання споживачів туристичних послуг до тих чи інших дій, адже сучасна цивілізована реклама – це не маніпулювання громадською думкою, а професійне формування актуальних потреб, спрямованих на саморозвиток людини.
 
 

РОЗДІЛ 1. РЕКЛАМНА ПРОГРАМА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ
   Історія виникнення та розвитку реклами                                                
Рекламна діяльність зародилася ще на світанку цивілізації, пережила різні етапи еволюції разом з еволюцією людини, її потреб і культурного розвитку.              
Слово «реклама»  походить від латинського «reclamare»  — викрикувати. Інститут глашатаїв був зафіксований на державному рівні дуже давно. Посада глашатая згадується ще в XIV ст. до Різдва Христового.                        Глашатаї використовувалися для повсякденного інформування жителів стародавніх міст. Вони повідомляли населенню найрізноманітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про винесення вироків і виконання страт тощо.                                                                                                                               У період античності усна реклама вже відокремилась від загальної інформації і розвивалась у таких напрямах:                                                                                       — викрикування закликальників у місцях постійного пропонування товарів та послуг, тобто на ринках і ярмарках;                                                                               — заклики рознощиків, посередників та мандрівних ремісників із пропозицією послуг.                                                                                                    Із розвитком писемності (6 — 8 тисячоліття до Різдва Христового) реклама набуває вигляду писаного тексту, найбільш поширеного спочатку у близькосхідних культурах. Як приклад політичної письмової реклами античності можна назвати хвалебні написи («каміння, що говорять») на статуях правителів, зроблені з метою пропагування їхніх поглядів і здобутків, написи («книги пірамід») з давньоєгипетських гробниць, а також на так званій Стіні коршунів.                                                                                 Дешевшими і поширенішими були написи, надряпані або намальовані фарбою на стінах, так звані графіті (від латинського слова «graftio» — дряпати). Особливо багато їх збереглося в законсервованому вулканічним попелом стародавньому місті Помпеї, їх налічується понад 1,5 тисячі. Серед них символічні зображення шкіл, таверн, терм зі стрілками, які вказують напрям до них, інформація про видовища, передвиборні гасла римських і місцевих політиків і адміністраторів, а також перестороги щодо заборони реклами у неналежних місцях.                                                                                Отже, можна сказати, що в античний період усні оголошення вже доповнювалися багатим набором письмових і зображальних засобів, що створювали рекламні образи, метою яких було глибше проникнення у психіку потенційного споживача, бажання підштовхнути його до вигідних для рекламодавця дій.                                                                                           Початки таких понять, як афіша, плакат, торгова марка, рекламна акція, треба шукати саме в античному періоді історії людства.                                                Період середньовіччя, який починається із завоювання Рима варварами в V столітті й триває до епохи Відродження в XV — XVI століттях н.е., практично не дає нам історичних підтверджень існування рекламних текстів. Це зрозуміло, тому що весь устрій економічного життя грунтувався на натуральному господарстві і не передбачав активного розвитку такого типу діяльності.                                                                                                                 Успішний розвиток реклами потребував промислового виробництва паперу (з 1320 р. у Німеччині) і друкарського обладнання (середина XV ст.).            Крім того, в цей період виникають такі носії реклами:                                                 • летючки, що є прямими попередниками сучасних листівок, які використовуються як у політичних, так і в торгово-рекламних цілях;                          • афіші різних видовищ (коротке рукописне повідомлення, яке вивідувалось переважно на поштах і заїздах, з переліком номерів та їх виконавців);                         • каталоги виданих книг із зазначенням цін;                                                                    • анотації— важливий жанр книготоргової реклами;                                                     • видавничі проспекти;                                                                                                       • заголовки, які коротко переказують зміст книги.
Наприкінці XV ст. у Західній Європі створюються друкарські підприємства, а потім у XVI ст. формується ринок друкованих видань і з'являється конкуренція в цій сфері, що привело до виникнення ще одного рекламного носія — видавничої марки і реклами книжкової продукції.                                  Нарешті, 30 травня 1631 року вийшла перша французька щотижнева газета під назвою «Gazett», в якій друкувались офіційні державні новини і різноманітна міжнародна інформація.                                                                   В Англії таке видання з'явилося 1622 року, а в Бельгії— ще раніше, 1619 року.                                                                                                                                                У 60-ті роки XVII ст. в Англії виникають перші рекламні агенції, пізніше вони поширювалися скрізь у Західній Європі.                                                     Особливо інтенсивно розвивається рекламний бізнес у ХХ ст. Реклама стала мистецтвом, виокремилась у самосійну галузь, де знайшли собі робочі місця десятки мільйонів людей. Рекламний бізнес є джерелом мільярдних прибутків. Коли в економічно розвинутих країнах четвертою владою називають пресу, то п'ятою — рекламу. Вона формує світосприймання і впливає на психіку. Вона стала частиною громадської думки, визначаючи свідомість людини так само, як визначає її батьківський дім, школа тощо. Вона стала дуже впливовою і справді дійовою. Людина почала вимагати від життя такого самого бурхливого темпу, який вона знаходить у рекламі.         Реклама змусила повірити, що той, хто створює цікаву рекламу, той і виготовляє якісні товари. Вона заслуговує на визнання з боку читачів газет, тому що 80 % вартості газети покриває реклама, а тільки 20 % сплачують читачі. Однак найважливішим є те, що реклама — це єдиний елемент маркетингу, який починається з намагання зрозуміти споживача і задовольнити його інтереси.                                                                                     У 1922 р. новим засобом реклами стало радіо. Тридцяті-сорокові були «золотими роками» радіо. В економічно розвинутих країнах радіо багато років тримало увагу мільйонів слухачів, транслюючи рекламні оголошення.
З появою телебачення (перед другою світовою війною) радіо  відійшло на другий план. Але в шістдесятих роках воно знову знайшло своє місце, ставши джерелом передачі інформації для тих, хто знаходиться поза домом. Нове життя радіо забезпечувалось уведенням різних новинок: радіошоу, програми новин зі скритою формою реклами, музичні програми «хард-рок» з рекламою для молоді і людей середнього віку, спеціалізація радіостанцій на обслуговуванні конкретних груп населення. Зрозуміло, що все це було б неможливим без винайдення транзисторів, які зменшили радіоприймачі до розмірів пачки сигарет і дали змогу людям носити їх у кишені. Відтак радіо стало чудовим засобом передачі інформації на місцевому рівні і локальні рекламні фірми справді віддають на радіо, за даними американських спеціалістів, понад 60 % своєї реклами.                                                                              З 1948 р. починається ера реклами на телебаченні. Поява кабельного телебачення, платних телевізійних програм і відеозаписів обіцяє тривале життя реклами на телебаченні. З'явилася можливість робити рекламні передачі за інтересами. Нині глядачі вже не звертають уваги на рекламні вставки загального характеру. Їх може зацікавити тільки ін4юрмативна, розважальна або необхідна побутова реклама. Щоб вплинути на глядача сьогодні, треба мати зовсім інші підходи до тестування реклами. Очікуються нові відкриття в супутниковому зв'язку, що дасть унікальну перспективу опанувати світову аудиторію з використанням сучасних технічних засобів типу Internet.                                                                                                           Реклама покликала до своїх лав найталановитіших людей, висококласних професіоналів, творців власних оригінальних стилів. Вона стала частиною культури суспільства. Реклама впливає на кіно, літературу і театр. Кінець-кінцем, саме реклама творить менталітет країни. Під впливом реклами змінюються характери людей, їхні бажання, їхнє мислення, прискорюється темп життя всього суспільства.                                                                                 Через той величезний вплив, який має нині реклама на людей, вона може бути й небезпечною. Тому було створено міжнародну правову базу рекламної діяльності, яка має гарантувати благопристойність, чесність і правдивість реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики зобов'язує робити рекламу з почуттям відповідальності перед суспільством на принципах добросовісної конкуренції, що властива комерції цивілізованих країн, а також не підривати громадської довіри до реклами. 
 

   Особливості реклами в туризмі, техологія складання рекламної програми
Туристична  реклама - активний засіб здійснення маркетингової політики туристичної фірми по просуванню туристичного продукту, посиленню зв'язку між виробником і споживачем туристичного продукту. 
Реклама - це засіб поширення інформації і переконання людей, які створюють уяву про продукт, викликають довіру до нього та бажання купити цей продукт. 
    Реклама в туризмі є цілеспрямованим розповсюдженням інформації про турпродукт з метою інформативного впливу на споживача для просування і продажу турпродукту, що сприяє появі у покупця зацікавленості і бажання купити його.

  Щоб правильно  відігравати свою роль, реклама в  туризмі має виконувати такі завдання на користь покупців.
  інформувати про асортимент наявних у продажу турпродуктів, їх корисні властивості і способи використання;
  повідомляти про нові турпродукти (підготувати покупця до їх появи на ринку);
  формувати смаки покупців, виховувати їх;
  нагадувати про необхідність зробити сезонну покупку у зв'язку з якою-небудь подією або про можливість покупки випадково (наприклад, знижка);
  інформувати про місця зручнішого придбання турпродукту;
  на  користь просування і продажу турпродукту:
  пропагувати турпродукт (компанію);
  стимулювати попит і зацікавленість покупців;
  інформувати і нагадувати про сприятливі можливості вибору і покупки (наприклад, знижки, сезонні ярмарки);
  впливати на попит і пропозицію шляхом вивчення і прогнозування запитів і побажань покупців;
  на  користь створювачів  турпродуктів:
  пропаганда нових турпродуктів (компаній);
  інформувати про розширення асортименту, поліпшення якості.
  Мета реклами  в туризмі для рекламодавця —  довести інформацію до
споживачів і  добитися розширення попиту на турпродукти. Споживачу реклама в туризмі  дає можливість зекономити час і  засоби при з'ясуванні заявлених  відмітних властивостей тур продукту.
  Взаємозв'язані  цілі реклами в  туризмі такі:
  формування у споживача певного рівня знань про даний турпродукт;
  формування потреби в даному турпродукті;
  формування доброзичливого ставлення до туристичної компанії;
  спонукання споживача звернутися до даної туристичної компанії;
  спонукання до придбання саме даного турпродукту у даної туристичної компанії;
  стимулювання просування і продажу турпродукту;
  прискорення обороту турпродуктів;
  прагнення зробити даного споживача постійним покупцем даного турпродукту, постійним клієнтом туристичної компанії;
  формування у інших фірм образу надійного партнера;
  допомога споживачу у виборі турпродукту.
  Завдання  реклами в туризмі — ховатися в тіні своїх власних засобів,
власних прийомів і з такою силою просувати  на перший план турпродукт, щоб самої  реклами і не було помітно. Творець  реклами в туризмі N(0x0 виявитися розчарованим, дізнавшись, що про його найкращу рекламу потенційний турист навіть і не підозрює. Сама досконалість реклами в туризмі має приховувати її від спостерігача (чим досконаліша реклама в туризмі, тим менше її помічають як рекламу).
  Рекламне  повідомлення має бути коротким, цікавим, достовірним, зрозумілим, динамічним таким, що повторюється, образним і оригінальним.
  Відносини, що виникають у процесі виробництва, розміщення і розповсюдження реклами в туризмі, регулюються законом «Про рекламу».
  Реклама в туризмі підрозділяється на неналежну, контррекламу, соціальну. Неналежною є недобросовісна, недостовірна, неетична, свідомо помилкова та інша реклама в туризмі, в якій допущені порушення вимог щодо її змісту, часу, місця і способу розповсюдження, встановлених законодавством. Під контррекламою мається на увазі спростування неналежної реклами в туризмі, поширюваної в цілях ліквідації викликаних нею наслідків. Соціальна реклама в туризмі представляє суспільні і державні інтереси і спрямована на досягнення добродійної мети.
  Недобросовісною є реклама, яка: дискредитує юридичних  або фізичних осіб, що не користуються рекламованими турпродуктами, містить некоректні порівняння рекламованого турпродукту інших осіб, а також містить вислови, образи, що порочать честь, гідність або ділову репутацію конкурента (конкурентів); вводить в оману відносно рекламованого тур- продукту за допомогою імітації (копіювання або наслідування) загального проекту, тексту, рекламних формул, зображень, музичних або звукових ефектів, використовуваних в рекламі інших турпродуктів, або через зловживання довірою фізичних осіб та браком у них досвіду, знань, зокрема у зв'язку з відсутністю в рекламі частини суттєвої інформації. Недобросовісна реклама в туризмі неприпускається.
  Неетичною є реклама в туризмі, яка містить  текстову, зорову, звукову інформацію, шо порушує загальноприйняті норми  гуманності і моралі шляхом вживання образливих слів, порівнянь, образ відносно раси, національності, професії, соціальної категорії, вікової групи, статі, мови, релігійних, філософських, політичних та інших переконань фізичних осіб; порочить об'єкти мистецтва, що становлять національне або світове культурне надбання; порочить державні символи (прапори, гімни, герби), національну валюту або валюту іншої держави, релігійні символи; порочить фізичну або юридичну особу, діяльність, професію, турпродукт. Неетична реклама особливо неприпустима.
  Свідомо помилковою є реклама в туризмі, за допомогою якої рекламодавець умисно вводить в оману споживача.
  Основні принципи реклами  в туризмі:
  зацікавити клієнтів, вміло використовуючи малюнки, ілюстрації та інші способи і специфіки реклами в туризмі, які привертають увагу клієнтів, і яким її адресовано;
  підтримувати їх зацікавленість, підкреслюючи вигідність пропозиції;
  викликати бажання або асоціації, які потенційний клієнт ототожнював би зі своєю вигодою;
  показати переваги: вартість залежить не від низької ціни, а від кращого обслуговування, високої якості; важливо звертатися до відчуттів власної гідності клієнта, викликати у нього відповідні асоціації;
  організувати (полегшити) покупку: необхідно поінформувати клієнтів, де і як вони можугь реалізувати конкретні пропозиції (щодо тур- продукту);
  дати сигнал до дії: «не витрачай часу», «поквапся», «щасливий випадок», тобто зацікавити клієнтів терміновим виконанням пропонованого, поки інші справи не відвернуть їхньої уваги.
Залежно від мети реклами  в туризмі виділяють  такі її види:
  інформативна (застосовується для інформування споживачів про появу на ринку нових турпродуктів. Переслідувана мета — виведення тур- продукту на ринок і пошук потенційних споживачів);
  умовляльна (формування виборчого попиту. Застосовується тоді, коли в умовах конкурентної боротьби пропонується турпродукт, що має які- небудь переваги перед іншими турпродуктами);
  порівняльна (проводяться основні характеристики рекламованого турпродукту в зіставленні з аналогічними характеристики подібних турпродуктів);
  що нагадує (рекламується турпродукт, який вже завоював ринки, проте потребує, щоб про нього нагадали покупцю).
 
 Технологія складання рекламної програми
Формування туристичної програми починається з розробки загальних цілей, вироблення попередніх прогнозів, підтверджених даними вивчення попиту споживачів, і з аналізу пропозицій конкурентів.                                                Одночасно з розробкою стратегії фірми на туристичному ринку і формуванням туристичної програми на етапі виходу на ринок іде розробка рекламної кампанії, яка може бути спрямована на турагентів і на потенційних клієнтів. Якщо реклама призначена для турагентів, то вона поширюється переважно на туристичних виставках, де найбільш відомі компанії демонструють свої продукти у вигляді спеціалізованих видань – листівок, брошур та ін
  У процесі розробки програми туристичної  рекламної діяльності керівництву службою маркетингу необхідно прийняти п'ять принципово важливих рішень:
  Постановка завдання.
  Рішення про розробку бюджету.
  Рішення про рекламне звернення.
  Рішення про засоби розповсюдження інформації.
  Оцінка рекламної програми в туризмі.
    Першим кроком у процесі розробки  рекламної програми в туризмі є постановка завдань реклами. Ці завдання можна класифікувати залежно від того, чи призначена реклама в туризмі для інформування, напучування або нагадування.                                                                                                            
  Після визначення завдань реклами в  туризмі туристична компанія може приступати до розробки рекламного бюджету на кожен окремий турпродукт.
  У процесі розробки бюджету слід враховувати  ряд моментів:
  які витрати різних альтернатив;
  скільки разів потрібно повторювати рекламу в туризмі для того, щоб вона була ефективною;
  наскільки виросли ціни на засоби інформації останніми роками;
  яка має бути реакція туристичної компанії в період спаду;
  яким учасникам просування і продажу турпродукту слід доручити завдання по просуванню;
  яка вартість створення рекламного оголошення.
  Оскільки  орієнтована на попит реклама  в туризмі забезпечує просування і продаж турпродукту, туристична компанія повинна дуже обережно зменшувати відповідний бюджет. Якщо цілі не досягаються, відповіддю може бути не скорочення бюджету, а ефективніша кампанія.
  Після визначення бюджету керівництво  повинно розробити загальний  творчий підхід до реклами та розробити  її творчу стратегію.
  У процесі її створення можна виділити три етапи:
  Формування ідеї звернення.
  Оцінка і вибір варіантів звернення.
  Виконання звернення.
  Наступне  завдання рекламодавця — вибрати  засоби розповсюдження для розміщення свого рекламного звернення. Процес складається з кількох етапів:
  а) прийняття рішень про широту обхвату, частоту появи і силу дії реклами в туризмі;
  б) фахівець із засобів реклами в туризмі повинен добре знати, які показники обхвату, частоти і сили дії забезпечує кожний з цих засобів.     
  Підсумком процесу планування рекламної кампанії в туризмі є документ, що показує, яка рекламна активність буде протягом року, які засоби масової інформації будуть задіяні для досягнення поставленої мети, в якому обсязі і як довго. У ньому можна поба<шти, що рекламна активність не буде постійною впродовж всього року, а матиме свої піки і спади. Це зумовлено піками продажів турпродукту, які необхідно підтримати, і рекламною діяльністю конкурентів за попередні роки.                           Оцінка ефективності туристичної реклами. Для ефективності реклами в туризмі важливі такі чотири елементи: обізнаність; прихильність; інтерес; задоволення.
  Доцільно  докласти певних зусиль, щоб дізнатися, наскільки ефективною виявилася реклама в туризмі для досягнення поставленої мети. Зробити це, звичайно, набагато легше, якщо із самого початку чітко поставити цілі, а рекламному агентству дати ясні інструкції.  

1.3 Види реклами в туризмі
  Реклама в туризмі на телебаченні — це інформація про турпродукт, поширена на аудиторію його потенційних покупців. Можна придумати нескінченну кількість способів розповсюдження інформації. У відеороли- ках використовуються технології кіно, комп'ютерна графіка, мультиплікація і т.ін. Реклама на телебаченні — це найдорожчий і найефективніший вид реклами. Масштаб аудиторії, недосяжний для інших комунікативних каналів просування і засобів розповсюдження реклами, і максимальні можливості емоційної дії на цільові групи. Реклама в туризмі на телебаченні працює тільки тоді, коли професійно виготовлений відео- ролик і грамотно складений медіа-план розміщення.
  Переваги відображаються в поєднанні зображення, звуку і динаміки; звернення безпосередньо до відчуттів; високий рівень уваги; високий ступінь обхвату.
  Завдання — це привернути увагу, зацікавити, упровадити у підсвідомість маси телеглядачів привабливий, що запам'ятовується, образ туристичної компанії чи тур продуктів.          

  Радіореклама  в туризмі                                                             
Радіо охоплює такі категорії людей, до яких не доходить телебачення і преса, наприклад, автомобілістів і тих, хто  відпочиває на природі. Мобільність, гнучкість  і дешевизну радіо високо цінують  рекламодавці. Ефективність хвилинного радіоспоту становить приблизно 75% ефективності стандартного тридцятисекундного телеролика. Причому, ціна радіореклами значно менша за ціну телевізійної реклами.                        
За обхватом української аудиторії радіо  займає друге місце після телебачення. На відміну від преси радіостанції мають великі можливості для проведення локалізованих рекламних кампаній. Притому, шо радіо може обхватити близько 80% аудиторії, його частка в рекламних витратах становить всього 4%.                                                        
Переваги  радіореклами:
  проникність;
  оперативність;
  селективність;
  камернісгь, тобто можливість звертатися до адресата в домашній обстановці і тим самим створювати атмосферу довіри.
  До  недоліків радіореклами можна віднести обмеженість елементів дії на слухача і, найголовніше, неможливість показати турпродукт і повторити почуте.
  Рекламні  аудіоролики
  Стандартні  хронометражі аудіороликів — ЗО і 15 секунд. В основному вартість указується за 30 секунд, причому вартість за розміщення п'ятнад- цятисекундного аудіоролика  розраховується, як правило, не пропорційно, а з використанням спеціальних  коефіцієнтів (від 0,5 до 0,7)
Класифікація  роликів:
  інформаційний — надані клієнтом відомості прочитані під музику або у супроводі спецефектів;
  ігровий — оригінальний текст (ігровий монолог або діалог); 2 або З учасники у віршованій або діалоговій формі під музику представляють інформацію; використовують спецефекти, складніший звукомонтаж;
  музичний — оригінальна музика, оригінальний текст (вірші до рекламної пісні або римована фраза з назвою продукту/назвою компанії/сло- гану/телефону: ігровий монолог або діалог); виконують 1—2 актори або співаки, використовують спецефекти, складний звукомонтаж;
    іміджевий — не завжди музичний ролик; відсутні телефони, адреси, реклама спрямована тільки на ім'я марки, продукту, їх запам'ятовуваність і впізнаванність.
Загальновизнані переваги радіорекламного повідомлення в туризмі служать самодостатнім  аргументом її використання. Ні замовники  з туристичної галузі, ні виконавці не бачать особливої необхідності в підвищенні ефективності радіореклами. Тим часом радіоспоти переважно одноманітні і схемні, а отже, малоефективні. Деякі працівники рекламних відділів українських радіостанцій прямо говорять про кризу радіореклами. Це спричиняє фінансові труднощі у більшості радіокомпаній і відповідно уяву у туристичних компаній про невигідність радіореклами.
  Зовнішня  реклама в туризмі
Розповсюдження  зовнішньої реклами в туризмі  в міських, сільських поселеннях і на інших територіях може здійснюватися  у вигляді плакатів, стендів, світлових  табло та інших технічних засобів  стабільного територіального розміщення. Зовнішня реклама не повинна мати схожості з дорожніми знаками і покажчиками, погіршувати видимість, а також знижувати безпеку руху.
  Зовнішня  реклама — це вивіски, щити, покажчики, таблички, виносні конструкції (штендера), зображення на вітринах, прапори, вимпели, лайт- бокси (короби, що світяться), фасадні вивіски з використанням об'ємних елементів з підсвічуванням і без нього. Загалом це ті об'єкти реклами, які доступні для огляду широкому колу населення. Зовнішня реклама є цілеспрямованою, вона достатньо чітко охоплює потоки потенційних покупців і направляє їх. Більше того, вона є економнішою. Переваги цього виду реклами дозволяють використовувати її як в брендингу, так і для підтримки продажів.
  До  зовнішньої реклами відносяться:
  брандмауери і щити великих розмірів (як правило, на суцільних, частіше торцевих стінах);
  білборди (окрема щитова установка, стенд із загальною площею рекламних поверхонь 18 кв.м і більше зі змінними рекламними поверхнями).;
  тумби (окрема туристична рекламна установка з трьома і більше вертикально орієнтованими рекламними поверхнями);
  вивіски всіх видів (на стінах і дахах будинків);
  маркізи (козирки над вікнами магазинів, ресторанів);
  міські меблі (павільйони очікування міського транспорту, лайтпос тери, годинники, телефонні будки та ін.);
  реклама на будинкових знаках і дорожніх покажчиках;
  розтяжки (закріплювані над проїжджою частиною вулиці);
  світлові короби і написи об'ємними літерами;
  газосвітні установки;
  установки у вигляді об'ємно-просторових об'єктів;
  динамічні трипозиційні щити;
  монітори (дають можливість не тільки передавати текстові повідомлення, а й демонструвати відеоряд у реальному часі);
  багато іншого, що відповідає визначенню зовнішньої реклами.
Стратегія розміщення зовнішньої реклами залежить від тривалості комплексної рекламної  кампанії, її характеру, завдань і  бюджету.
На які  категорії населення впливатиме зовнішня реклама, залежить від місця  її розташування. Не обов'язково всю  зовнішню рекламу розміщувати в центрі. Турпродукти масового попиту можна достатньо ефективно рекламувати в спальних районах міста.
  Реклама на транспорті                                                                         
  Рекламу на транспорті розміщують як на бортах транспортних засобів (автомобілі, всі  види міського транспорту, потяги, літаки і т.д.), так і всередині пасажирських салонів, на зовнішній обшивці транспортного засобу, на станціях громадського транспорту і навколо них. Принципи проектування і технологій виробництва рекламних звернень для розміщення на бортах транспортних засобів відповідають принципам створення зовнішньої реклами.
Реклама в друкарських  ЗМІ (газетах і  журналах)
  Реклама в туризмі в  газетах.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.