На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


тест Центральний банк та грошово-кредитна полтика

Информация:

Тип работы: тест. Добавлен: 21.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Центральний банк та грошово-кредитна політика

 
 
Центральний банк України створено: 
2 директивним шляхом 
 
НБУ за характером власності є: 
4 державним 
 
Центральний банк уперше у світовій практиці створено в: 
1 Швеції 

Нормативно-правовою основою створення  НБУ є: 
4 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 
 
Система НБУ не включає: 
1 Казначейська палата 
 
Рада НБУ: 
2 не має право втручатися в оперативну діяльність Правління НБУ 
 
Кількість осіб, які є членами Правління НБУ : 
4 15 осіб 
 
Голова Правління НБУ призначається: 
2 Верховною Радою 
 
Структура центрального апарату НБУ не включає: 
1 Департамент управління проектами міжнародних кредитних ліній 
 
До складу управлінь НБУ не входить: 
4 Управління контролю за грошовим обігом 
 
Основні засади грошово-кредитної політики розробляються 
1 до 15 вересня 
 
Голова Ради НБУ та його заступник обираються на: 
2 3 роки 

Основною  функцією Ради НБУ  є: 
4 затвердження кошторису доходів та витрат НБУ 
 
Головною функцією НБУ є: 
3 забезпечення стабільності грошової одиниці України 
 
Грошово-кредитна політика Згідно з Законом " <Про Національний банк України> це: 
2 комплекс заходів у сфері грошового обігу і кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції, забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу 
 
Емісійна діяльність центрального банку - це: 
2 поповнення грошового обігу усіма видами грошових коштів, що обумовлює збільшення сукупного грошового обороту 
 
 
Грошовою базою є : 
4 об'єднавчий показник резервних грошей банківської системи країни, який через ефект кредитного мультиплікатору формує загальну масу грошей, що знаходиться в обігу 
 
Надлишковими резервами є: 
2 сукупність ресурсів комерційних банків, які можуть бути використані для активних банківських операцій 
 
До інструментів грошово-кредитної політики можна віднести: 
1 валютний курс 

До  стратегічних цілей  грошово-кредитного регулювання відноситься: 
1 стабільність цін, економічне зростання 
 
Тактичні цілі грошово-кредитного регулювання: 
1 темп росту грошової бази, кредити комерційним банкам 
 
Вкажіть кількість каналів емісії грошей центрального банку: 
3
 
Каналом емісії грошей центрального банку є: 
4 купівля цінних паперів 
 
Монетизація економіки визначається : 
2 як співвідношення грошової маси до валового внутрішнього продукту 
 
Які явища матимуть місце, якщо фактична маса грошей в обороті перевищує необхідну для обороту? 
1 надлишок купівельної спроможності 
 
Зростання попиту на гроші вплине на швидкість обороту грошей наступним чином: 
3 зменшить 

Якщо  норма доходу на капіталізовані активи зростає, то попит  на гроші буде: 
4 зменшитися 
 
Максимально можливе збільшення суми банківських депозитів дорівнює: 
4 добутку надлишкових резервів та грошового мультиплікатора 
 
Закон грошового обігу визначає: 
2 величину грошової маси 
 
Пропозиція грошей в національній економіці не залежить від: 
4 депозитів скарбниці 
 
Агрегат М0 містить: 
1 гроші поза банками 
 
Швидкість обігу грошей стабільна, а суспільство хоче володіти такою кількістю грошей для купівлі товарів і послуг, яка відповідає: 
1 номінальному ВВП 
 
При зміні норми обов'язкових резервів найбільше змінеться: 
1 інвестиції 
 
 

Чи  залежить здатність  банків збільшувати  пропозицію грошей від  ставки банківського відсотку: 
3 ні 
 
Які макроекономічні чинники, впливають на розмір процентної ставки по кредиту: 
4 розмір кредиту 
 
Яким чином вплине підвищення облікової ставки на грошову базу : 
1 зменшить 
 
Тінізація підприємницької діяльності зумовлює наступну зміну мультиплікатора: 
3 зменшення 
 
Які мікроекономічні чинники впливають на розмір процентної ставки: 
1 рівень інфляції 
 
Яку з функцій центральний банк не виконує : 
2 надання кредитів населенню 
 
У якому році введено у дію систему електронних платежів : 
2 у 1993 році 
 
 Впровадження СЕП дало змогу: 
2 всі відповіді вірні 
 
Головними завданнями банківських установ в організації готівкового обігу є: 
1 повне і своєчасне забезпечення потреб економіки в готівкових коштах 
 
Основне завдання територіальних установ НБУ : 
3 інформування місцевих органів виконавчої влади про стан готівкового обігу в регіоні 
 
Які правила встановлено для клієнтів НБУ : 
2 витрачання готівки за цільовим призначенням 
 

Основні принципи організації  обороту готівки  суб'єктами господарювання: 
4 можливість здійснення розрахунків у безготівковій та готівковій формі 
 
Головним принципом готівкового обігу є: 
1 обов'язковість для всіх підприємств, організацій зберігання власних грошових коштів у банківських установах 
 
Ліміт каси визначається з урахуванням: 
4 всі відповіді вірні 
 
Терміни подання звіту підзвітними особами про витрачання одержаних у касах сум за відрядження такі : 
2 протягом трьох робочих днів 
 
Підзвітні особи зобов'язані подати звіт про витрачання одержаних у касах сум на закупівлю сільськогосподарської продукції: 
2 протягом десяти робочих днів 
 
Готівку від юридичних осіб у касах приймають: 
2 за прибутковим касовим ордером 
Прийняття положення "Про механізм рефінансування комерційних банків України було : 
4 15 грудня 2000 року 
 
Механізми рефінансування комерційних не включають: 
4 операції купівлі-продажу іноземної валюти 
 
Середньострокове рефінансування комерційних банків під забезпечення векселів у розмірі, що не перевищує: 
2 70% від їх балансової вартості 
 
Короткострокове рефінансування комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів у розмірі, що не перевищує: 
4 85% від їх балансової вартості 
 
Максимальний термін надання кредитів через короткострокове рефінансування комерційних банків складає: 
2 14 днів 
 
Максимальний термін надання кредитів через середньострокове рефінансування комерційних банків складає: 
2 3 місяця 
 
Кількісним тендером Національного банку називають: 
3 тендер, на якому Національний банк наперед установлює ціну, за якою банки можуть одержати кредити шляхом рефінансування 

Тендерні  заявки розглядає: 
3 Департамент монетарної політики 
 
Комерційний банк не може одержати запропонованого на тендері обсягу кредитів у розмірі більше ніж: 
3 50% 

Банківські  установи пропонують процентну ставку у разі проведення Національним банком процентного тендера  із точністю до: 
1 0,1 процентного пункту 
 
Центральний банк України проводить тендери з короткострокового та середньострокового ре фінансування: 
3 щосереди 
 
Кредит "овернайт" надається: 
3 на один робочий день 
 
Основною умовою для подання банком заявки на отримання кредиту "овернайт" є укладання: 
1 щоквартально генерального кредитного договору з НБУ про використання банком лінії рефінансування 
 
У разі порушення комерційним банком строку повернення кредиту "овернайт" банк порушник не допускається до використання ліні протягом: 
1 кварталу 
 
Рішення про надання стабілізаційного кредиту комерційному банку приймає 
4 Правління НБУ 
 

Термін  надання стабілізаційного кредиту складає : 
3 до трьох років 

Департамент НБУ, який щоквартально здійснює аналіз стану  заходів, спрямованих  на оздоровлення комерційного банку та своєчасність погашення стабілізаційного кредиту: 
4 Департамент банківського нагляду 
 
Стабілізаційним кредитом є: 
4 кредит НБУ, що може надаватися комерційному банку на підтримку виконання заходів фінансового оздоровлення для забезпечення його ліквідності на визначений строк 
 
Який нормативно-правовий акт регламентує операцію з готівкою : 
4 "Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків" 

"Зворотне" репо це: 
1 договір про продаж Національним банком із свого портфеля державних цінних паперів з одночасним зобов'язанням цього банку викупити ці державні цінні папери за обумовленою ціною на обумовлену дату 
 
"Пряме" репо це: 
4  договір про купівлю Національним банком державних цінних паперів із портфелю банку з подальшим зобов'язанням цього банку викупити ці державні цінні папери за обумовленою ціною на обумовлену дату 
 
Якщо НБУ здійснює операції " зворотного" репо, то відбір заявок здійснюється між тими учасниками, які пропонують: 
2 найнижчу ціну купівлі 
 
Депозитний сертифікат НБУ - 
3 документ, що засвідчує розміщення в Національному банку коштів комерційних банку та їх право на отримання внесеної суми і процентів після закінчення встановленого строку 

Умовою  допуску комерційних  банків до участі в  аукціонах з розміщення сертифікатів є: 
4 відсутність заборгованості за кредитами НБУ 
 
Що можна віднести до найважливіших адміністративних інструментів грошово-кредитного регулювання: 
1 всі відповіді вірні 
 
Метою застосування резервних вимог є: 
2 всі відповіді вірні 

Як  зміниться грошова база, якщо центральний банк підвищує облікову ставку, : 
2 зменшиться, і пропозиція грошей також зменшиться 
 
Якщо центральний банк не хоче допустити змін у пропозиції грошей, то яке поєднання заходів монетарної політики він повинен застосувати: 
3 знизити облікову ставку і купувати державні цінні папери 
 
Зменшення норми резервування: 
3 збільшуватиме пропозицію грошей внаслідок збільшення розміру грошового мультиплікатора 

До  статті <Активи> центрального банку не можна  віднести: 
3 обов'язкові резерви комерційних банків 

До  статті <Пасиви> центрального банку не можна  віднести:" 
2 дисконтні позики 
 
Збільшення обов'язкових резервів не змінить пропозицію грошей, якщо не зміниться: 
4 обсяг надлишкових резервів банків 
 
У випадку коли центральний банк продає велику кількість державих цінних паперів домогосподарствам і комерційним банкам, то: 
2 зменшиться сума позик, наданих комерційними банками 
 
Виділіть із заходів найбільше сприяв би послідовності у проведенні монетарної політики: 
3 підпорядкування центрального банку урядові країни 

Норма обов'язкових резервів: 
4 вводиться, насамперед, як засіб обмеження грошової маси 
 
Комерційні банки надають гроші у позику, створюючи поточні рахунки В результаті грошова маса: 
4 зростає на величину більшу, ніж загальна сума депозитів 
 
Загальна грошова маса зростає кожного разу, коли комерційні банки: 
4 збільшують обсяги позик, які надаються населенню 
 
Надлишкові резерви комерційного банку складаються з: 
2 різниці між величиною фактичних резервів та величиною обов'язкових резервів 
 
 
Максимально можливе збільшення суми безстрокових внесків дорівнює: 
1 надлишковим резерв, помноженим на величину грошового мультиплікатора 
 
 
Яке з наведених тверджень є неправильним? 
1 банківські активи плюс власний капітал дорівнюють зобов'язанням 
 
Яке з наведених тверджень складає фундаментальну основу балансових зв'язків? 
2 сума зобов'язань і власного капіталу дорівнює активам 
 
Який випадок, пов'язаний з емісією готівкових грошей? 
2 тільки-но надруковані банкноти надійшли з друкарень до Національного банку 
 
При підвищенні ставки облікового процента? 
3 необхідно стримати попит на позичковий капітал 

Головною  умовою збереження вартості грошей є: 
1 забезпечення грошового обігу золотом чи валютою 
 
Про системи зв'язаного грошового обігу говорять, коли: 
1 існують законодавчі положення про норми покриття грошової маси 

До  суб'єктів валютного  регулювання відносяться:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.