На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Дослдження функцї зовншнього дихання у практиц спорту. нформацйна характеристика етапв транспортування кисню з атмосферного повтря до тканин органзму. Артералзаця кров у легенях. Проби оцнки функцонального стану респраторної системи.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Медицина. Добавлен: 18.11.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Мiнiстерство освіти та науки України
Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет
розвитку людини “Україна”
Горлiвський регіональний інститут
Кафедра фізичної реабілітації
РЕФЕРАТ
з дисципліни: Спортивна медицина
На тему:
Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання
студентки 1-го курсу денної форми навчання
напряму підготовки 0102 - фізичне виховання і спорт
спеціальності 6.010200 - фізична реабілітація
Бобіної Марини Андріївни
Викладач: Ярош А.М.
Горлівка 2009
План
Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Дослідження легеневої вентиляції…………………………………………….5
2. Споживання кисню і кисневий борг…………………………………………13
3. Артеріалізація крові у легенях……………………………………..............14
4. Проби оцінки функціонального стану респіраторної системи…….............16
Список літератури……………………………………………………………….18
Вступ
Дослідження функції зовнішнього дихання у практиці спорту дозволяє поряд із серцево-судинною системою, оцінити функціональний стан спортсмена, його фізичну працездатність та резервні можливості організму. Обстеження проводять за загальнокліничною методикою, яка включає: збір анамнезу, огляд, перкусію та аускультацію, а також інструментальну діагностику (спірометрію, спірографію, газометрію).
Для оцінки функціонального стану дихальної системи потрібна інформаційна характеристика трьох етапів транспортування кисню із атмосферного повітря до тканин організму.
Перший етап: атмосферне повітря - легені.
Він характеризує газообмін між атмосферним повітрям та альвеолярним. Характеристику етапу можна отримати за допомогою таких показників: 1) частоти дихання (ЧД); 2) дихального об'єму (ДО); 3) хвилинного об'єму дихання (ХОД); 4) максимальної вентиляції легень (МВЛ); 5) життєвої ємності легень (ЖЕЛ); 6) максимально об'ємної швидкості вдиху (МОШвд) і видиху (МОШвид) та сили дихальних м'язів (СДМ).
Другий етап: легені - кров. Цей етап характеризує обмін газів у легенях (між альвеолярним повітрям і кров'ю капілярів малого кола кровообігу). Він може бути охарактеризований величиною споживання кисню організмом, що визначають методом спірографії та газометрії. Перший та другий етапи характеризують систему зовнішнього дихання.
Третій етап: кров - тканини. Він зведений до обміну газів між артеріальною кров'ю капілярів і тканинами ( тканинне дихання). Дослідження вмісту кисню у тканинах потребує складних приладів ( полярографів тощо), а тому ще не набуло широкого застосування у практиці спортивної медицини.
Дослідження зовнішнього дихання базоване на визначенні показників, які характеризують легеневу вентиляцію ( метод спірографії), газообмін ( метод газометрії) та артеріалізацію крові у легенях ( метод оксигемометрії).
1. Дослідження легеневої вентиляції
Для дослідження легеневої вентиляції використовують різні прилади та обладнання: спірометри, спірограми, газолічильники (волюметри) тощо. Найбільш зручними у спортивній медицині є метод спірографії, за допомогою якого реєструють спірограму - криву дихання. За допомогою спірограми можна визначити такі показники легеневої вентиляції: ЧД, ДО, ХОД, МВЛ, ЖЄЛ, пробу Тіфно-Вотчала. Показники МОШ вдиху і МОШ видихувизначають пневмотахометром Б.Є. Вотчала; силу дихальних м'язів - пневмотонометрами різних конструкцій.
Частота дихання (ЧД) - це кількість дихальних рухів ( вдиху і видиху) за 1хв. Дихальний цикл складається із фаз вдиху ( інспірації повітря ) і видиху ( експірації повітря ).
Доросла людина у стані спокою здійснює 12 -20 (16) дихальних рухів за 1 хв., під час фізичного навантаження - 50-60 рухів і більше. За добу дорослий здійснює 23 тис. дихальних рухів. Під час такої кількості рухів людина вентилює через легені більше як 7 тис. літрів повітря. Співвідношення ЧД і ЧСС - 1: 4-1 : 5. Останнє потрібно враховувати під час проведення штучної вентиляції і непрямого масажу серця потерпілих. У разі захворювань частота та глибина дихання змінюються.
У практиці спорту ЧД можна визначити пальпаторним (шляхом прикладання п'ясті руки до грудної клітини), методом спірографії або за допомогою лічильників частоти дихання різних конструкцій.
Хвилинний об'єм дихання (ХОД) - це кількість повітря, що вентилюється у легенях за 1 хв. У стані спокою ХОД коливається від 4 до 10 л., за умови значного фізичного навантаження може сягнути 160-180 л., і більше. Збільшення ХОД знаходиться у пропорційній залежності від потужності виконуваної роботи, але до визначеної межі, після досягнення якої, незважаючи на подальше підвищення навантаження, підвищення ХОД не спостерігають. Що більше навантаження за величиною відповідає граничним значенням ХОД, то вище функціональний стан зовнішнього дихання.
Хвилинний об'єм дихання визначають за формулою:
ХОД = ДО ? ЧД,
де ДО - дихальний об'єм; ЧД - частота дихання.
За умови однакових значень ХОД ефективність вентиляції легенів буде вищою тоді, коли його визначають здебільшого завдяки збільшенню ДО, ніж ЧД.
Оцінювання легеневої вентиляції проводять за формулою О.Г. Дембо:
Належний ХОД = належне СК / 40,
де СК - споживання кисню (мл); 40 - коефіцієнт використання кисню (КВО2 - кількість кисню (у мл), поглинуте організмом із 1 л. повітря).
Належне споживання кисню визначають так:
Належне СК = належний ОО / 7,07
Де ОО - основний обмін (у ккал), який визначають із таблиць Гарріса-Бенедикта або за допомогою спірометаболічної лінійки.
Таблиця Гарріса-Бенедикта для визначення основного обміну людини
Фактор ваги («А»)
кг
ккал
кг
ккал
кг
ккал
кг
ккал
кг
ккал
кг
ккал
Чоловіки
3
107
24
296
45
685
65
960
85
1235
105
1510
4
121
25
410
46
699
66
974
86
1249
106
1524
5
135
26
424
47
613
67
988
87
1263
107
1538
6
148
27
438
48
727
68
1002
88
1277
108
1552
7
162
28
452
49
740
69
1015
89
1290
109
1565
8
176
29
465
50
754
70
1029
90
1304
110
1579
9
190
30
479
51
768
71
1043
91
1318
111
1593
10
203
31
493
52
782
72
1057
92
1332
112
1607
11
217
32
507
53
795
73
1070
93
1345
113
1620
12
231
33
520
54
809
74
1084
94
1359
114
1634
13
245
34
534
55
823
75
1098
95
1373
115
1648
14
258
35
548
56
837
76
1112
96
1387
116
1662
15
272
36
562
57
850
77
1125
97
1400
117
1675
16
286
37
575
58
864
78
1139
98
1414
118
1688
17
300
38
589
59
878
79
1153
99
1428
119
1703
18
313
39
603
60
892
80
1167
100
1442
120
1717
19
327
40
617
61
905
81
1180
101
1455
121
1730
20
341
41
630
62
918
82
1194
102
1469
122
1744
21
355
42
644
63
933
83
1208
103
1483
123
1758
22
368
43
658
64
947
84
1222
104
1497
124
1772
23
382
44
672
-
-
-
-
-
-
-
-
Жінки
3
683
24
885
45
1085
65
1277
85
1468
105
1659
4
693
25
894
46
1095
66
1286
86
1478
106
1669
5
702
26
904
47
1105
67
1296
87
1487
107
1678
6
712
27
913
48
1114
68
1305
88
1497
108
1688
7
721
28
923
49
1124
69
1315
89
1506
109
1698
8
731
29
932
50
1133
70
1325
90
1516
110
1707
9
741
30
942
51
1143
71
1334
91
1525
111
1717
10
751
31
952
52
1152
72
1344
92
1535
112
1726
11
760
32
961
53
1162
73
1353
93
1544
113
1736
12
770
33
971
54
1172
74
1363
94
1554
114
1745
13
779
34
980
55
1181
75
1372
95
1564
115
1755
14
789
35
990
56
1191
76
1382
96
1573
116
1764
15
798
36
999
57
1200
77
1391
97
1583
117
1774
16
808
37
1009
58
1210
78
1401
98
1592
118
1784
17
818
38
1019
59
1219
79
1411
99
1602
119
1793
18
827
39
1028
60
1229
80
1420
100
1611
120
1802
19
837
40
10388
61
1238
81
1430
101
1621
121
1812
20
846
41
1047
62
1248
82
1439
102
1631
122
1822
21
856
42
1057
63
1258
83
1449
103
1631
123
1831
22
865
43
1066
64
1267
84
1458
104
1650
124
1841
23
875
44
1076
-
-
-
-
-
-
-
-
Фактор віку а зросту («Б»)
Чоловіки
См
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
151
614
600
587
573
560
547
533
520
506
493
479
466
452
153
624
611
597
584
570
557
543
530
516
503
489
476
462
155
634
621
607
594
580
567
553
540
526
513
499
486
472
157
644
631
617
604
590
577
563
550
536
523
509
496
482
159
654
641
627
614
600
587
573
560
546
533
519
506
492
161
664
651
637
624
610
597
583
570
556
543
529
516
502
163
674
661
647
634
620
607
593
580
566
553
539
526
512
165
684
671
657
664
630
617
603
590
576
563
549
536
522
167
694
681
667
654
640
627
613
600
586
537
559
546
532
169
704
691
677
664
650
637
623
610
597
583
569
556
542
171
714
701
687
674
660
647
633
620
607
593
579
566
552
173
724
711
697
684
670
657
643
630
617
603
589
576
562
175
734
721
707
694
680
667
653
640
627
613
599
586
572
177
744
731
717
704
690
677
663
650
637
623
609
598
582
179
754
741
727
714
700
687
673
660
647
633
619
606
592
181
764
751
737
724
710
697
683
670
657
643
629
616
602
183
774
761
747
734
720
707
693
680
667
653
639
626
612
185
784
771
757
744
730
717
703
690
677
663
649
636
622
187
794
781
767
754
740
727
713
700
687
673
659
646
632
189
804
791
777
764
750
737
723
710
697
683
669
656
642
191
814
801
787
774
760
747
733
720
707
693
679
666
652
193
824
811
797
784
770
757
743
730
717
703
689
676
662
195
834
821
807
794
780
767
753
740
727
713
699
686
672
197
844
831
817
804
790
777
763
750 и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.