Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


научная работа Одержан результати дослджень

Информация:

Тип работы: научная работа. Добавлен: 24.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
Девіз «Мелодія»
Студентська наукова робота 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ  АЕРОБІКОЮ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ПЛАН 

Вступ
РОЗДІЛ I.
Дослідження питання за даними літературних джерел
Теоретичний розділ
1.1 Викладення основного матеріалу дослідження
1.2 Історичні дані
1.3 Аеробіка  для студентів
Практичний  розділ
1.4 Заняття з аеробіки
1.5 Навчальні  нормативи з аеробіки
РОЗДІЛ II.
Задачі  методи і організація дослідження
2.1  Задачі дослідження
2.2  Методи дослідження
2.3 Організація дослідження
РОЗДІЛ III.
Одержані результати досліджень
Висновки
Література 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Анотація
      У даній науковій роботі під девізом  «Мелодія» досліджується вплив занять аеробікою на фізичний стан студентів, що обрали саме цей вид тренувань.
      Актуальність проблеми визначає стан сучасного суспільства та здоров’я  нації в  цілому  та підростаючого  покоління  зокрема.  Особливо гостро ця проблема  постає серед студентської молоді – найбільш критичної групи населення, у якій закладаються основи майбутнього здоров’я та процвітання нації. Методика проведення та організація занять у ВНЗ потребують нових ефективних засобів, методів, які були б спрямовані на покращення здоров’я студентів.
      Мета  дослідження полягає в аналізі здоров'я молоді,  яка займається  оздоровчою  аеробікою з елементами сучасних танців. В даній роботі були використані анкетування, математична обробка, тестування фізичних якостей.
      У  ході  роботи вирішувалися  такі завдання:
      1. Сучасний стан розробки методики викладання аеробіки в Вищих навчальних закладах.
      2. Мотиви та причини, що спонукають студентів вести активний спосіб життя.
      3. Розробити тренувальну програму занять аеробікою.
      4. Дослідити ефективність фізичного стану студентів на заняттях аеробікою              і обґрунтувати ефективність її впливу на складання контрольних нормативів.
      Робота  складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
      Ключові слова: аеробіка, фізична підготовленість, здоров’я студенток. 
 
 
 

Вступ
     Спосіб життя сучасної молоді приводить до погіршення здоров'я та зниження  загальної  фізичної активності.  Відзначається  низький  рівень фізичної підготовленості, збільшення маси тіла і  зниження  працездатності. Це  призводить  до пошуку  нових  форм  оздоровлення,  що передбачає проведення  занять  із включенням великого  кола  заходів  покликаних  збільшити загальний  обсяг  фізичного  навантаження  і  зацікавленість  молоді  у  фізичному вдосконаленні .
     Саме  заняття  оздоровчою  аеробікою спрямовані  на  підтримку  оптимального  рівня розвитку  фізичних  якостей  та  покращенню  здоров'я  молоді,  профілактику  «захворювань цивілізації», «вікових» захворювань. На відміну від  інших  напрямків  оздоровлення  в  аеробіці використовуються  різні  форми  занять.
     Цілеспрямовано  здійснюється підбір найбільш ефективних  засобів і методів впливу  на  ті системи організму,  від яких  у першу чергу залежить здоров'я людини .
     Зараз існує безліч  видів оздоровлення  молоді,  але  саме  заняття оздоровчою аеробікою надає зацікавленості у студентів і є  актуальною сьогодні.
     Предметом дослідження є вивчення особливостей впливу занять аеробікою на рівень розвитку фізичних якостей  студенток  нашого  ВНЗ.
     Метою дослідження є аналіз здоров'я студентів, що займаються  оздоровчою  аеробікою з елементами сучасних танців. 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ  

1.1 Викладення основного матеріалу дослідження 

     В осіб молодого і середнього віку, без  явних фізичних вад або недугів, фізичні рухи можуть застосовуватись  у формі аеробіки.
     Аеробіка  включає комплекс дозованих фізичних вправ, які виконуються з різним фізичним навантаженням і швидкістю. Вправи виконують на свіжому повітрі, здебільшого у супроводі музики, завдяки чому створюється піднесений емоційний стан при виконанні фізичних рухів, що активізує процеси енергетичного обміну, засвоєння організмом кисню, діяльність симпатоадреналової системи.  Все це сприяє ефективному відновленню фізичних сил організму, швидкому зняттю втоми, підвищенню працездатності, поліпшенню настрою, викликає енергійний підйом творчості й емоційного стану організму.
     Необхідно зазначити, що заняття з оздоровчої аеробіки проводяться зі студентками, які мають  різний  рівень  фізичної  та  функціональної підготовленості,  тому  під  час планування  та  розробки  методики та проведення  занять  це  обов’язково  потрібно враховувати.
     На  даний момент вже розроблено структуру та зміст навчальної та робочої програми з навчальної дисципліни  «Спортивно-педагогічне вдосконалення (аеробіка)» для студентів 1-4 курсів  денної форми навчання  різних факультетів та спеціальностей Сумськогодержавного університету [8].
     Програма  з курсу «Спортивне-педагогічне  вдосконалення (СПВ) (аеробіка)» відповідає навчальному  плану кафедри фізичного виховання нашого ВНЗ. У програмі викладено специфіку аеробіки, види аеробіки, визначені засоби, методики побудови та проведення занять, вплив на організм людини, заборонені рухи.
     Навчальний  курс  «СПВ  (аеробіка)»  розрахований  на  підготовку  бакалаврів  та проводиться  у  1-8  семестрах:  програмами  передбачено  проведення  практичних  та самостійних занять. Курс «СПВ (аеробіка)» складається з 16 навчальних модулів.
     Практичні  заняття  проводяться  три  рази  на  тиждень,  залежно  від  рівня  фізичної підготовленості та спортивної кваліфікації студенток, тривалість занять від однієї до двох годин. Це дає можливість індивідуально дозувати навантаження та обирати засоби тренувального заняття.
     Цей  курс  передбачає  вивчення  студентами  теорії  та  методики  аеробіки,  історії розвитку,  структури  та  методики  побудови  та проведення  заняття  з  оздоровчої аеробіки;  оволодіння  технікою  виконання  основних  кроків  базової  та  степ-аеробіки, набуття практичних навичок складання танцювальних зв’язок для проведення занять з будь-яким  контингентом  тих,  хто  займається,  організації  та  проведення  змагань  зі спортивної та фітнес-аеробіки, використання засобів аеробіки в прикладних цілях.
     За  допомогою  засобів  аеробіки вирішуються  завдання  естетичного виховання  молоді,  її оздоровлення і загального фізичного розвитку.
     Мета  курсу  «СПВ  (аеробіка)»:  отримати  та  засвоїти  основні  знання  і  вміння професійної роботи тренера  викладача та професійного спортсмена на штатних посадах сучасних спортивних шкіл (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ), професійних клубів, дитячо-юнацьких  шкіл,  фізкультурно- оздоровчих  клубів,  реабілітаційних  центрів, загальноосвітніх шкіл.
Основні завдання курсу:
1.  Розкриття   всіх  потенційних  здібностей  та  прагнень  студенток  через   їхню спортивно-тренувальну і  змагальну діяльність.
2.  Підвищення  спортивної  майстерності  і   надання  можливості  подальшого  спортивного вдосконалювання. 
3.  Набуття   необхідного  практичного   досвіду  фахівця  з  оздоровчої,  спортивної  та фітнес-аеробіки.
4.  Формування  спеціальних  знань,  умінь  і  навичок,  необхідних  для  успішної професійної діяльності.
     У результаті вивчення курсу «СПВ (аеробіка)»  студентки повинні:  

Знати:
     1)  необхідний практичний і теоретичний  матеріал з технічної і фізичної  підготовки, який би дозволяв брати участь у змаганнях зі спортивної та фітнес аеробіки;
     2)  терміни, що є необхідними для  засвоєння основних положень  правил змагань та практичного  матеріалу спортивної та оздоровчої  аеробіки;
     3)  переваги і недоліки вправ; 
     4)  особисті фактори ризику та проблемні зони підготовленості;
     5)  методику  організації,  зміст   програмного  матеріалу  і   нормативні  документи спортивних  підрозділів, що є базовими  в аеробіці.
Вміти:
     1)  будувати  загальну  і  особисту  тренувальну  діяльність  на  підставі  початкового рівня фізичного та функціонального стану організму;
     2)  постійно удосконалювати знання, уміння і навички; 
     3)  набути необхідних фізичних кондицій  до закінчення першого року  тренувань та навчитися підтримувати  їх протягом багаторічних занять;
     4)  описати індивідуальний стан  фізичного здоров'я та фізичної  підготовленості; 
     5)  здійснювати контроль за виконанням тренувальних навантажень;
     6)  мати досвід і навички організації,  проведення і практичного суддівства  змагань зі спортивної та фітнес-аеробіки;
     7)  мати  досвід  тренерської   роботи  з  різними  контингентами   тих,  хто  займається: вміти   проводити  заняття  з   СПВ  на  посаді  тренера   з  групами  початкової підготовки  (навчально-тренувальними  групами,  групами  спортивного вдосконалення, групами вищої спортивної майстерності);
     8)  працювати з документами планування  і звітно-технічної документації  тренера.
     Для виконання залікових вимог студенту пропонується засвоїти теоретичні відомості,  оволодіти  відповідними  вміннями  і  навичками,  скласти  навчальні нормативи із загальної і спеціальної фізичної підготовки.
      
     Структура  занять  побудована  на  основних  дидактичних  принципах  навчання.
     Обов’язковим  для кожного заняття є контроль стану здоров’я студенток для  надання відповідного  навантаження,  яке  можна  контролювати  кількістю повторень  вправи, амплітудою рухів, інтервалом та характером відпочинку та інше. 
     Будь-яке  заняття  складається  із  трьох  частин:  підготовча,  основна  (танцювальна  та силова частина), заключна.
     Незалежно від виду заняття (базова аеробіка, степ, фітбол-
аеробіка  та інші) значення ЧСС тих, хто займаються, не повинно перевищувати на піку аеробного  навантаження 170-180 уд/хв. Якщо спрямованість  заняття на більш силовий характер,  то  оптимальні  значення  ЧСС  будуть  коливатися  від  130  уд/хв.  до 140 уд/хв. ЧСС впродовж танцювальної частини не перевищує 150-160 уд/хв. Саме такі
показники  ЧСС  та  обов’язковий  контроль  впродовж  всього  заняття сприятимуть покращенню роботи усіх органів та систем організму та стану здоров’я в цілому, що і є основною метою проведення занять оздоровчою аеробікою.
     Таким  чином,  вивчивши  курс  «СПВ  (аеробіка)»,  студентки  покращать  показники розвитку основних фізичних якостей, показників фізичного та функціонального стану організму, набудуть необхідних навичок для подальшої самостійної роботи за фахом.
     Окрім  покращення  стану  здоров’я  студентки, що  займаються  аеробікою  отримують велике  емоціональне  задоволення,  що  відображається  на  їх  прагненні  і  надалі продовжувати  займатися.
     При  визначенні  змісту  та  мети  навчання  курсу  «СПВ (аеробіка)»  необхідно  постійно  підвищувати  популярність  аеробіки  серед  молоді
різноманітними  масовими видовищними заходами («Бал аеробіки», «Факультетські змагання з фітнес-аеробіки» та інше). 
 
 

1.2 Історичні  дані 

     Заняття під музику мають давню історію. Ще в античні часи в Греції одним з різновидів гімнастики була орхестриха, гімнастика танцювального напрямку. Вже  тоді цінувалися  два  її найважливіших компонента – власне гімнастика та ритмічний танець. Фізичні вправи і танці, які виконувалися під музику, використовувалися для розвитку гарної постави, ходи, пластичності руху, сили і витривалості [2, 4]. У  часи  середньовіччя гімнастика  під музику  носила  вузько спеціалізований, військово-прикладний характер.
     На  рубежі  ХЇХ- ХХ століть, з розвитком  цивілізації і наукового прогресу з’являється  загроза  гіподинамії. Це  стає причиною формування  та  зростання популярності  різних  гімнастичних  систем:  німецької, шведської,  знарядової гімнастики  Шписа,  дихальної  гімнастики  Мюллера,  атлетичної  Сандова, сокольської гімнастики Мирослава Тирша та їн. [2].
     Сучасні різновиди масової фізичної  культури, такі як: аеробіка, художня гімнастика і близькі їм види спорту та оздоровчі методики беруть початок від чотирьох  основоположників  музичного  ритмопластичного  напрямку  і гімнастики: Жорж Демені, Франсуа Дельсарт, Айседора Дункан і Жан Далькроз [4].
     Історія розвитку “аеробіки” як особливої  форми рухової активності бере свій початок наприкінці 60- років ХХ століття, коли доктор К. Купер відомий американський фахівець з оздоровчої фізичної культури, видав книгу за назвою “Аеробіка” і став автором цього терміна.
     Слід  зазначити, що в середині 80-х років ХХ ст. у роботі студій аеробіки відбувся спад, однією з причин якого був підвищений травматизм занять.
     За  першою хвилею розвитку аеробіки прийшла  друга, мінялися форма  і зміст  уроків.  Вчені  провели  необхідні  дослідження  та  розробили  методику занять  для різних  за  віком і рівнем  фізичного розвитку  людей.  Починають з’являтися  і розвиватись різні напрямки  аеробіки,  які привносять  в заняття новації, у значній мірі вдосконаленню цієї оздоровчої системи сприяла поява технічного оснащення  занять “степами”, ”слайдами”  та  іншими тренажерами, що  дозволяли  розробити  нові  комплекси  вправ. Музичний  супровід  став створюватися  за  допомогою  сучасної  аудіо-  та  комп’ютерної  техніки,  що сприяло розвитку танцювальних напрямків аеробіки. 
 

1.3 Аеробіка  для студентів 

     Структура фізичної підготовленості студентів жінок характеризується  низьким розвитком основних рухових якостей.
     Заняття проводяться три рази на тиждень по 80 хвилин.
     Використання  карт  самоконтролю  для  нанесення  на  них фізіологічних кривих  дозволяє слідкувати  за  реакцією  серцево-судинної  системи на навантаження  різної  інтенсивності й спортивної  спрямованості. Про підвищення працездатності  студентів жінок свідчить  аналіз пульсових кривих,  які зареєстровані  на  заняттях  на  початку  і  в  кінці  семестру. Міра підвищення працездатності прискорює процес адаптації й інтенсивність процесу відновлення.
     Студентами  випробовуються  різні програми  оздоровчої  гімнастики.  У програму  занять введена аеробіка і її різновиди, інтенсивна аеробіка, шейпінг, фітнес, дихальні вправи. Із вправ хатха-йоги використовуються спеціальний комплекс  для покращення  діяльності  головного мозку, підвищення зору, слуху і для омолодження організму в цілому. Значну кількість часу відводиться спеціальним вправам для регуляції рухливості тіл хребців і міжхребцевих дисків відносно один одного, що є запорукою профілактики остеохондрозу.
     Музичний  супровід  надзвичайно  підвищує  емоційність  занять. Танцювальна  аеробіка особливо корисна студентам, які більшу частину навчання проводять сидячи. Скорочуються майже всі мускули, виділяється піт, регулюється обмін речовин, судинна система прискорює свою  роботу,  організм  відчуває  навантаження.  Під  час  занять  у  студентів покращується настрій,  думки звільняються  від повсякденних  турбот,  знімається  стрес,  адже музика  – це потужний психотерапевтичний засіб.
       Із опитування визначено, що фізичні вправи ще не стали невід’ємною частиною способу життя студентів(Рис.1).  
 

 

Рис. 1. Розподіл відповідей студенток 18-20років  на запитання про улюблений спосіб проведення дозвілля (%) 

     Самостійно  вдома фізичними вправами займаються тільки невелика кількість молоді  і  приділяють  цьому  від  5  до  15  хвилин  епізодично.  Якщо ж заняття оздоровчою гімнастикою збігається з якимись урочистостями, то перевагу основна маса віддає останнім.
     У  спеціальній  літературі  подаються  рекомендації  для  самостійних  занять  фізичними вправами.  Але  практика  свідчить, що  студенти  жінки  віддають  перевагу  груповим  видам занять під керівництвом досвідченого тренера.
     Аеробіка  –  це один із напрямків  аеробного  тренування,  що  виступає  науково обґрунтованою оздоровчою програмою розвитку витривалості, сили, гнучкості, яка базується на властивості поглинання кисню тканинами, то забезпечує високу працездатність та дієвість людини. Різноманітні  програми  відповідають  запитам  людей  різного  віку,  статі,  стану здоров’я, фізичного розвитку.
     Аеробіку  для студентів ми пропонуємо за такими напрямками:
1.  Інтенсивна  аеробіка – це вправи поточного  характеру, які змінюються одна  за одною в  певному  темпі.  Цей  напрямок  дає  можливість  покращити  витривалість, працездатність, координацію рухів, укріплює серцево-судинну  систему,  зменшує  вагу  тіла,  покращує загальний стан м’язів.
2. Латиноамериканський  стиль –  це стиль, який  виробляє чіткість  виконання вправ, рухливість, еластичність м’язів, зв’язок, рухливість  суглобів,  відчуття ритму, значно покращує координацію. Цей стиль зумовлює позитивний емоційний настрій.
3. Фанк  – новий напрямок, який уводить  у роботу всі м’язи тіла, дає  змогу навчитися концентрувати  і розслабляти м’язи поперемінно,  виховує витривалість, покращує  пам’ять, дає навички незвичної  координації, оригінального сприйняття ритму і музики, добре впливає на
створення гарного настрою.  
4. Тайбо  – це також новий напрямок, який виховує силу, витривалість, виробляє гарну статуру і розвиває  м’язи, зокрема укріплює м’язи  ніг, стегон, живота, спини, значно  зменшує вагу тіла.
5. Шейпінг   –  це  напрямок,  який ми  пропонуємо  для  групи  з  меншою  інтенсивністю роботи  і без обтяжень,  за рахунок  ваги  свого  тіла. Він  також  розвиває витривалість,  силу, змінює  всі м’язи, особливо живота, ніг, стегон.
6.Фітнес – це система засобів, що своїм змістом, методами, принципами виконання вправ забезпечує розвиток і вдосконалення здібностей людини; це слово походить від англійського слова „fitness”, що означає „бадьорість, здоров’я, стрункість, відмінна спортивна форма”. Від інших  напрямків  фітнес  відрізняється  оздоровчим  характером,  удосконаленням  фізичних здібностей  та  покращенням  психічного  стану;  це  сучасний  напрямок  у  системі  фізичного виховання, який дуже швидко поширюється в нашій країні.
     Головна мета і завдання фітнесу – це зміцнення здоров’я, підвищення життєвого тонусу, зростання загальної та спеціальної працездатності, виховання фізичних якостей, формування постави  та  корекція  вад  статури,  профілактика  патологічних  станів  та  профзахворювань, виховання естетичних навичок, психопрофілактика, психокорекція, психорегуляція, набуття життєвої енергії, бадьорості, життєрадісного настрою, протидії та опору стресам.
     Виникнення  цього  напрямку  фізичної  культури  зумовлене  об’єктивними  умовами, значним погіршенням стану здоров’я населення розвинутих країн внаслідок гіподинамії. Ця вада  не  минула  й  Україну,  значно  погіршилося  здоров’я  молодих  людей,  тому  фітнес  як оздоровчий  напрямок  фізичної  культури  набуває  актуального  значення в суспільстві,
особливо  серед студентської молоді. Серед  набутих якостей тут домінують  сила та гнучкість  з обов’язковим дотриманням оптимальної ваги. Це найголовніші риси „всебічного” фітнесу.
     Щоб  запобігти  таких  вад,  як  ураження  серцево-судинної  системи,  необхідні  фізичні навантаження, перевага в цьому надається тим вправам, які передбачають активне дихання та ритмічні  скорочення  і  розслаблення  м’язів.  Аеробні вправи стимулюють вироблення витривалості, гармонізують діяльність серцево-судинної системи, системи дихання. У процесі виконання деяких спеціально підібраних вправ формується тіло і виправляються деякі вади, виправляється постава.
     Всі фітнес - вправи залежно від поставленої мети розподіляють на 5 напрямків або груп: 
   виховання витривалості;
   розвиток сили;
   виховання швидкості;
   розвиток координації;
   виховання гнучкості та рухливості.
     Всі  ці  групи  вправ  покращують  еластичність,  гнучкість  м’язів,  рухливість  суглобів.
     Фітнес  репрезентує  комбінацію  вправ  з  кожної  названої  групи  і  є  системою  тренувань, раціональний  з  методичної  точки  зору  спосіб  використання  різноманітних  рухів  для виховання фізичних властивостей. Це спосіб життя сучасної людини, який об’єднує чотири невід’ємні  складові:
   раціональну  рухову  активність;
   мистецтво  релаксації  та  вміння
   протистояти стресам;
   збалансоване харчування;
   фітнес тіла.
     Поєднання цих стилів, які ми запровадили  в нашому ВНЗ, зумовило позитивні  зміни у фізичному  та  психоемоціональному  стані  здоров’я  студентів.
Тож  під  час  індивідуального опитування  ми  дізналися,  що  покращився  загальний  стан  здоров’я,  а саме: зменшилася кількість захворювань на грип, ОРЗ, тощо, значно підвищилася витривалість і працездатність організму,  зріс  тонус  усіх  м’язів тіла,  вони  стали також більш еластичними,  укріпилися зв’язки і суглоби, зросла їх рухливість.
     Спостерігаючи за студентами, ми бачимо, що за період з початку вересня до березня значно покращується їх координація, робота, що виконується на тренуваннях, стає набагато якіснішою.
     Оглянуті  стилі – різні,  несхожі  між  собою,  вони  привносять  неповторне  сприйнятгя характерних  вправ, самої нової оригінальної  музики на всі смаки. Це сприяє значному покращенню  психоемоціонального  стану,  покращенню  настрою  та  доброзичливому сприйняттю оточуючих. Також треба зауважити, що наші заняття розраховані на різний рівень підготовки і вік людей, що тренуються.
     Систематичні  заняття  фізичними  вправами  за  умови  раціонального  тренування позитивно  впливають  на  всі  системи  життєзабезпечення  людини,  стан  її  фізичного  і психічного здоров’я, в першу чергу на серцево-судинну систему, дихальну, систему травлення і  опорно-руховий  апарат  людини,  гармонізується  та  покращується  діяльність і стан залоз внутрішньої  секреції,  які  беруть  активну  участь  у  регуляції  всіх  процесів  в  організмі  і нормалізують обмінні процеси.
     Вправи,  виконувані  за  спеціальною  методикою,  впливають  на  всі  відділи  нервової системи – центральну, периферійну, вегетативну. Удосконалення нервової системи позначається і на можливостях адаптації до складних умов  та  стресів,  на  покращенні  функціонального  стану  всіх  органів  та  систем  під  час виконання фізичних навантажень. Велике  значення  мають  позитивні  емоції,  що  викликаються  у  процесі  занять, підвищують активність людини, надаючи їй енергії, сили.
     Проведені спостереження за студентами протягом навчального року за допомогою таких 
тестів:
   проба Руфьє – Діксона показник працездатності та відновлення;
   згинання розгинання рук в упорі лежачи – сила;
   нахили тулуба вперед – гнучкість.
     За  цей період у студентів відбулися  такі зміни: працездатність зросла на 15%; сила – на 17%; гнучкість – на 10%; значно покращилася координація рухів,  тобто здійснюється накопичення навичок рухової діяльності, що слугує якісною зміною вмінь студентів.
     Аналіз  отриманих даних дає змогу  стверджувати, що ця система тренувань  на сьогодні справді є не тільки найбільш досконалою, але й цікавою  для студентів. Впровадження цієї методики в повсякденний навчальний  і навчально-тренувальний процес допоможе успішно розв’язати проблему стосовно показників стану здоров’я та розвитку фізичних можливостей організму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧНИЙ  РОЗДІЛ
1.4 Заняття  з аеробіки
Заняття №1 (2 год)
1.  Тестування  загальнофізичної підготовки.
2.  ЗРВ   у  положенні  стоячи:  вправи  для шиї;  вправи  для  рук   і  плечового 
поясу; вправи для тулуба; вправи для ніг.
3.  Базові  кроки: вихідні положення; ходьба; марш (march); біг (jog).
4.  Вправи  для розвитку сили.
Заняття №2 (2 год)
1.  Тестування  загальнофізичної підготовки.
2.  ЗРВ  у положенні сидячи і лежачи.
3.  Базові  кроки: підскок з однієї ноги  на іншу (skip); підйом коліна (knee up);
мах (kick).
4.  Базові  рухи руками.
5. Розвиток гнучкості.
Заняття №3 (2 год)
1. Вивчення  вправ 1–8 комплексу № 1.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.