На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


тест Тесты по финансам

Информация:

Тип работы: тест. Добавлен: 25.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Тести . Суть і функції грошей 

1. В економічній  теорії виділяють такі концепції  походження грошей: 

а) трансакційна; 

б) раціоналістична; 

в) еволюційна; 

г) монетаристська. 

2. Представники  еволюційної концепції походження  грошей: 

а) Л. Пігу; 

б) І. Фішер; 

в) А. Сміт; 

г) Арістотель; ґ) К. Маркс; 

д) П. Самуельсон; 

е) Д. Рікардо. 

3. Яке з поданих  тверджень правильне: 

а) гроші —  це кристалізація мінової вартості; 

б) гроші —  загальний товар-еквівалент; 

в) гроші —  продукт згоди людей; 

г) гроші —  знак обміну; ґ) гроші — все назване. 

4. Ліквідність: 

а) здатність  грошей брати участь у негайній купівлі  товарів (робіт, послуг); 

б) можливість грошей слугувати засобом платежу; 

в) можливість грошей бути засобом накопичення. 

5. Формами вартості  грошей є: 

а) грошова; 

б) загальна; 

в) проста; 

г) розгорнута; ґ) еквівалентна; 

д) повна. 

6. Що таке "кредитні  гроші": 

а) гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються з бюджету; 

б) будь-які неповноцінні гроші; 

в) гроші, що виникають  як заміщення майнових боргових зобов'язань приватних осіб і держави; 

г) гроші, що емітуються банками для фінансування бюджетного дефіциту. 

7. До кредитних  грошей належать: 

а) кредитні картки; 

б) вексель; 

в) електронні гроші; 

г) чек; 

ґ) банкнота; 

д) дебетові картки. 

8. Беззаперечність  векселя означає: 

а) що зазначена  в ньому сума боргу може бути стягнута через суд у випадку відмови  боржника від його погашення; 

б) що причина  видачі векселя в ньому не зазначена; 

в) можливість його обліку в банку; 

г) його вільний обмін на грошові кошти; 

9. До електронних  грошей належать: 

а) казначейські білети; 

б) банкнота; 

в) кредитні картки; 

г) картки для  банкоматів; ґ) чеки; 

д) дебетові картки. 

10. Купівельна  спроможність грошей: 

а) піднімається зі зростанням цін; 

б) може підвищуватись  і знижуватись; 

в) зростає з  часом; 

г) залишається  постійною. 

11. Якщо фактична  маса грошей в обігу перевищує  необхідну для обігу, то які  явища матимуть місце: 

а) нестача купівельної  спроможності; 

б) грошовий попит  відповідає грошовій пропозиції; 

в) надлишок купівельної  спроможності. 

12. Відновіть  динаміку вартості грошей: Підвищення  вартості грошей = ? = 

Зниження загального рівня цін. 

13. Вартість грошей  може визначатися: 

а) через дефлятор валового національного продукту; 

б) за допомогою  індексу інфляції; 

в) на основі індексу  рівня безробіття; 

г) на основі індексу  оптових цін; 

ґ) на основі індексу  роздрібних цін. 

14. Офіційне зниження  та збільшення курсу грошової  одиниці: 

а) ревальвація; 

б) інфляція; 

в) девальвація; 

г) дисконтування. 

15. Функціями  грошей є: 

а) розподіл вартості; 

б) засіб накопичення; 

в) засіб обігу; 

г) надання ділової  інформації; 

ґ) міра вартості; 

д) засіб платежу; 

е) сповільнення інфляції. 

16. В якій функції  гроші обслуговують процес ціноутворення: 

а) У функції  засобу обігу; 

б) у функції  міри вартості; 

в) у функції  засобу накопичення; 

г) У функції  засобу платежу. 

17. Видами грошових  платежів є: 

а) чеки, векселі; 

б) розрахунки, пов'язані  зі страховими зобов'язаннями; 

в) розрахунки, пов'язані з адміністративно-судовими зобов'язаннями; 

г) податкові  платежі та збори; 

ґ) оплата праці. 

18. Світові гроші  виконують функції: 

а) міжнародного засобу накопичення; 

б) міжнародного платіжного засобу; 

в) загального втілення суспільного багатства; 

г) забезпечують безперервність виробництва в країні; 

ґ) міжнародного купівельного засобу; 

д) міжнародного засобу обігу. 
 
 
 
 
 
 
 

Тести: Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

1. Суть металістичної  теорії грошей полягає: 

а) у визначенні кількості грошей в обігу; 

б) золото і срібло за своєю природою вже є грішми; 

в) в ототоженні грошового обігу з товарним обміном; 

г) у запереченні  функції грошей як міри вартості; ґ) у запереченні товарної природи  грошей. 

2. Суть номіналістичної  теорії грошей полягає: 

а) у запереченні  товарної природи грошей; 

б) у запереченні  функції грошей як міри вартості; 

в) у визначенні грошей, що виконують допоміжну роль засобу рахунку і визначають мінові пропорції; 

г) у визначенні грошей як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості; 

ґ) в ототожненні  грошового обігу з товарним обміном. 

3. "Трансакційна  версія" кількісної теорії грошей  ґрунтується: 

а) на рівнянні А. Пігу; 

б) на "рівнянні обміну"; 

в) на рівнянні І. Фішера; 

г) на рівнянні Дж. Кейнса. 

4. Згідно з  рівнянням Фішера, кількість грошей, необхідна для забезпечення обігу  товарів і послуг: 

а) прямо пропорційна  номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості  обігу грошової одиниці; 

б) прямо пропорційна  швидкості обігу грошової одиниці й обернено пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП); 

в) жодна з  пропорцій не є правильна. 

5. Представники "кембриджської версії" кількісної  теорії грошей: 

а) Д. Робертсон; 

б) Д. Рікардо; 

в) І. Фішер; 

г) А. Маршалл; ґ) Д. Юм; 

д) А. Пігу; 

е) Дж. Кейнс. 

6. Хто автор  формули: 

а) МУ=^РЯ; 

б) М = ИРТ. 

Що означають  умовні позначення? 

7. Якщо маса  грошей, необхідна для обігу, стано  вить 900 млн грн, кількість проданих  товарів — 100 тис. грн, середня  ціна одного товару — 12 грн,  то середня обіговість грошової одиниці буде: 

а) 3 об./рік; 

б) 2,4 об./рік; 

в) 1,3 об./рік. 

8. Якою буде  маса грошей в обігу, якщо  кількість товарів для реалізації  — 200 тис. шт., ціна одного товару  — 15 грн, обіговість грошової  одиниці — 10 об./рік: 

а) 450 тис. грн; 

б) 300 тис. грн; 

в) 500 тис. грн. 

9. Яким буде  загальний обсяг грошового обігу,  якщо середній залишок грошей  в обігу за рік склав 18 600 тис. грн, кількість обігів  грошової одиниці — 6": 

а) 180 600 тис. грн; 

б) 148 800 тис. грн; 

в) 350 150 тис. грн. 

10. Скільки обігів  здійснить грошова одиниця за  рік, якщо відомо, що обсяг ВНП  за 2 роки був однаковий і разом  становив 20 780 тис. грн, а середній  залишок грошей в обігу за  рік відповідно — 6400 тис. грн: 

а) 3,2 об./рік; 

б) 1,6 об./рік; 

в) 4,3 об./рік. 

11. Дж. Кейнс виділив  для аналізу накопичення грошей  такі мотиви: 

а) узгодження; 

б) прибутковості; 

в) обачності; 

г) консолідований; ґ) трансакційний; 

д) спекулятивний. 

12. Мотив зберігання  грошей Дж. Кейнса, який виникає  з бажання уникнути втрат капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позичкового процента: 

а) мотив обачності; 

б) трансакційний  мотив; 

в) спекулятивний  мотив. 

13. Із перелічених  ознак визначити ті, що характеризують  кількісну теорію Кейнса: 

а) держава не повинна втручатись у процес виробництва; 

б) офіційна економічна політика "знецінення власних грошей"; 

в) головна функція  держави — можливість впливу на динаміку цін; 

г) гроші —  один з важливих факторів формування інвестиційного попиту; 

ґ) природа грошей має тісний зв'язок з теорією трудової вартості; 

д) вартість грошей не залежить від їх матеріального  змісту і визначається лише найменуванням. 

14. Із перелічених  ознак визначити ті, що харак  теризують кількісну теорію Юма: 

а) купівельна сила грошей і ціни товарів встановлюються на ринку; 

б) визначення співвідношення між наявною грошовою масою та номінальною величиною ринку  товарів і послуг; 

в) необхідність державної грошової політики. 

15. Якій теорії  грошей притаманні такі положення: 

а) ототожнення  грошового обігу з товарним обміном; 

б) твердження, що золото і срібло вже за природою є грішми; 

в) заперечення  товарної природи грошей; 

г) гроші виникли  як продукт погодження між людьми; 

ґ) вартість грошей не залежить від їх монетарного змісту; 

д) купівельна сила грошей та ціни товарів встановлюються на ринку; 

е) в обігу  перебувають усі гроші; 

є) стійкість  грошової системи повинна бути заснована  на золоті. 

16. Кому належать  такі ідеї створення грошової  системи: 

а) стійкий грошовий обіг — умова зростання економіки; 

б) така стійкість  можлива в грошовій системі, що ґрунтується  на золоті; 

в) золото в обігу  може бути замінене (частково або повністю) на паперові гроші, розмінні за твердим  паритетом на золото. 

17. Якій школі належать твердження: 

а) гроші є  основним фактором, від якого залежить стан економіки; 

б) капіталу притаманна внутрішня стійкість; 

в) держава не повинна активно втручатись у  процес виробництва, це може порушити стабільність. 

18. Якій теорії  притаманні такі положення: 

а) причини криз інфляції, безробіття — в помилках у грошовій політиці; 

б) контроль над  інфляцією — провідна ланка економічної  політики; 

в) необхідність державної грошової політики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тести   Грошовий обіг і грошові потоки 

1. На мікро-  та макроекономічному рівнях  грошовий обіг обслуговує: 

а) кругообіг  сукупного капіталу суспільства; 

б) кругообіг  індивідуального капіталу; 

в) кругообіг  державного капіталу; 

г) кругообіг  сукупного індивідуального капіталу; ґ) кругообіг консолідованого капіталу суспільства; 

д) кругообіг  товарів підприємств і населення; 

е) кругообіг  приватного капіталу. 

2. Суб'єктами  грошового обігу є: 

а) фінансові  посередники; 

б) суб'єкти господарювання; 

в) домашні господарства; 

г) міжнародні кредитні організації; ґ) державні структури. 

3. Вхідні потоки  секторів "домашні господарства" і "фірми" — це: 

а) заощадження; 

б) податки; 

в) доходи; 

г) позики; 

ґ) трансфертні  платежі; 

д) дивіденди; 

е) виторг; 

є) інвестиції; 

ж) споживання. 

4. Вхідними потоками сектору "держава" є: 

а) позики; 

б) трансфертні  платежі; 

в) податки; 

г) заробітна  плата; ґ) заощадження. 

5. Грошовим обігом  взаємопов'язуються такі ринки: 

а) ринок продуктів; 

б) ринок капіталів; 

в) інвестиційний  ринок; 

г) ринок ресурсів; 

ґ) фінансовий ринок; 

д) світовий ринок; 

е) кредитний  ринок. 

6. Визначити,  з яких секторів складається  грошо вий обіг: 

а) грошового  обігу та фінансів; 

б) грошового  обігу, фінансів і кредитного сектору; 

в) грошового  обігу та кредитного сектору. 

7. Агрегат МО охоплює: 

а) депозити в  іноземній валюті; 

б) строкові вклади в національній валюті; 

в) гроші поза банками; 

г) депозити до запитання. 

8. Агрегат МІ  охоплює: 

а) гроші поза банками; 

б) короткострокові  вклади; 

в) чекові депозити; 

г) вклади до запитання фізичних і юридичних осіб; 

ґ) строкові вклади у національній валюті; д) кошти за трастовими операціями. 

9. Яке з наведених  тверджень є неправильним: 

а) середня ліквідність  МЗ менша за М2; 

б) у складі М2 є елементи з ліквідністю, рівною 1; 

в) середня дохідність М2 менша ніж МІ. 

10. Який з наведених  виразів не може бути помил  новим: 

а) М2 - МВ + МІ; 

б) М2 < МІ; 

в) МЗ > МІ + М2; 

г) МЗ > М2. 

11. Здатність  банків збільшувати пропозицію  грошей залежить від ставки  банківського процента: 

а) так; 

б) ні; 

в) ці процеси  не пов'язані між собою. 

12. Норма обов'язкових  резервів: 

а) встановлюється з метою обмеження грошової маси; 

б) запроваджується  як захід, що обмежує вилучення грошей із вкладів; 

в) визначається з метою підтримування ліквідності банків. 

13. Якщо готівка  на руках у населення 405 тис.  грн, строкові депозити 200 тис.  грн, безготівковий обіг 180 тис.  грн, готівковий обіг 70 тис. грн,  кошти за трастовими операціями  — 80 тис. грн, готівка в обігових  касах банків 370 тис. грн, то  М2 становить: 

а) 800 тис. грн; 

б) 605 тис. грн; 

в) 700 тис. грн. 

14. Якщо норма  обов'язкових резервів становить  16 %, то чому рівний депозитний  мультиплікатор: 

а) 4; 

б) 6,25; 

в) 8; 

г) 12,5. 

15. Зміна норми  банківських резервів найбільше  впливає на: 

а) споживчі видатки; 

б) інвестиції; 

в) обсяг експорту; 

г) державні видатки. 

16. Грошовий мультиплікатор  т1 враховує: 

а) рішення вкладників про розподіл їх коштів між готівкою та депозитами; 

б) рішення банків стосовно рівня процентної ставки; 

в) рішення ЦБ про операції на відкритому ринку; 

г) рішення банків про утримання надлишкових резервів; 

ґ) рішення ЦБ про резервні вимоги. 

17. Пропозиція  грошей зростає, якщо знижується: 

а) обов'язкове резервне співвідношення; 

б) надлишкове резервне співвідношення; 

в) відношення "готівка  — резерви"; 

г) відношення "готівка  — депозити". 

18. Визначити  складові грошової бази: 

а) резерви комерційних  банків на рахунках в НБУ 

б) касова готівка; 

в) депозити в  НБУ; 

г) готівкові  гроші, які перебувають в обігу поза банками. 

19. У банку  відкрито депозити на суму 10 000 грн. Норма обов'язкових резервів 25 %. Цей депозит здатний збільшити  суму видачі кредитів щонайменше  на: 

а) 7500 грн; 

б) 10 000 грн; 

в) ЗО 000 грн; 

г) понад ЗО 000 грн. 

20. Якщо норма  обов'язкових резервів становить 100 %, то величина грошового мультиплікатора дорівнює: 

а) 0; 

б) 1; 

в) 10; 

г) 100. 
 
 
 
 
 

Тести : . Грошовий ринок 

1. Сукупність  усіх грошових ресурсів країни, що постійно преміщуються (розподіляються  і перерозподіляються ) під впливом попиту та пропозиції різних суб'єктів економіки, це: 

а) капітальне фінансування; 

б) грошова база; 

в) грошовий ринок; 

г) потік грошей; 

ґ) ринок позикових  капіталів. 

2. При прямому  фінансуванні діють: 

а) підканали  акціонерного фінансування; 

б) підканали  зворотного фінансування; 

в) підканали  опосередкованого фінансування; 

г) підканали  прямого фінансування. 

3. За видами  інструментів грошовий ринок  поділя ється на: 

а) ринок цінних паперів; 1 

б) ринок короткострокових позик; 

в) ринок позикових капіталів; 

г) ринок короткострокових фінансових активів; ґ) ринок середньо- і довгострокових позик. 

4. За призначенням  і ліквідністю фінансових активів  грошовий ринок поділяється на: 

а) ринок цінних паперів; 

б) ринок грошей; 

в) ринок капіталів; 

г) ринок короткострокових фінансових активів; ґ) ринок середньо- і довгострокових позик. 

5. За функціональними  ознаками грошовий ринок складається  з: 

а) ринку цінних паперів; 

б) міжбанківського  ринку; 

в) ринку капіталів; 

г) відкритого ринку; ґ) ринку грошей. 

6. Визначальними  чинниками впливу на попит  на гроші є: 

а) ставка обов'язкових  резервів; 

б) рівень цін; 

в) рівень реальних доходів; 

г) норма процента. 

7. Сукупний попит  на гроші охоплює: 

а) попит на активи; 

б) попит на гроші  для трансакцій; 

в) попит на запас  грошей. 

8. Попит на  гроші залежить від економічних  змінних: 

а) інфляції; 

б) реальних доходів; 

в) норми процента; 

г) банківських  резервів; ґ) рівня цін; 

д) грошової бази. 

9. Залежність  між альтернативною вартістю  зберігання грошей і процентною ставкою є: 

а) прямою; 

б) оберненою; 

в) зв'язок відсутній. 

10. Як повинна  змінитись пропозиція грошей, щоб  при незмінному попиті рівноважна  процентна ставка знизилася: 

а) зрости; 

б) знизитися; 

в) залишитися незмінною. 

11. Зростання альтернативної вартості зберігання грошей: 

а) зменшує номінальний  попит; 

б) збільшує номінальний  попит; 

в) не впливає  на величину попиту. 

12. Як зростання  динаміки цін впливає на величину  реального попиту на гроші: 

а) збільшує попит; 

б) зменшує попит; 

в) не змінює попиту на реальні залишки грошей.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.