На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Алкоголь и наркотики

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 03.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПСИХОЛОГІЧНІ  ПРИЧИНИ

ВЖИВАННЯ  НЕПОВНОЛІТНІМИ

АЛКОГОЛЮ  ТА НАРКОТИКІВ
     Подолання алкоголізму та наркоманії неможливе без з'ясування причин цих негативних явищ.
     Найчастіше  до алкоголізму та наркоманії підлітки вдаються через життєвий досвід, помилки  в шкільному та сімейному вихованні. Наркологи та психіатри на перше місце ставлять патологію розвитку особистості, тобто спадкові вади у функціонуванні вищої нервової діяльності. Це, насамперед, діти з психопатичними рисами характеру, невротичні, емоційно нестійкі, розумове відсталі.
     На  думку психологів, жодна з цих  причин не є тою, що безпосередньо  детермінує виникнення бажання вживати  алкоголь чи наркотики. Справді, ми знаємо, що багато дітей виховується у складних сім'ях, які мають низький культурний рівень, однак далеко не всі вони стають алкоголіками чи наркоманами. З другого боку, більшість дітей, що стоять на обліку в психоневрологічних диспансерах (тобто мають значні відхилення у розвитку нервової діяльності), все ж таки знаходять своє місце у самостійному житті. Таким чином, детермінантою виникнення алкоголізму та наркоманії неповнолітніх виступають не зовнішні обставини, і навіть не внутрішні особливості, а свідомість, внутрішній світ самого підлітка.
     Життя людини може складатися по-різному, стан здоров'я — також, але головним у ньому буде те, як сама людина сприймає всі ці обставини, як вона ставитися до оточуючих, як вона переживає події свого буття. Саме це є предметом психологічного аналізу, і саме це визначає, чому одна дитина, незважаючи на несприятливі умови життя, виростає достойною людиною, а інша, що виховується начебто в заможній, благополучній сім'ї, починає вживати алкоголь або навіть наркотики. Необхідність дослідження саме психологічного аспекту боротьби з алкоголізмом та наркоманією неповнолітніх полягає в тому, що цей підхід має розв'язати сутність існуючих питань. Якщо завдання медицини — боротися з наслідком дії наркотиків, а правоохоронних органів — перекрити шляхи доступу психотропних речовин до неповнолітніх, то завдання психологів—добитись, щоб людина сама не бажала вживати алкоголь. Якщо будуть знайдені психологічні механізми формування установки на здоровий спосіб життя, то медичні та юридичні аспекти відпадуть самі собою.
     Сенс  алкоголізму та наркоманії полягає  в тому, що людина змінює свій психічний стан штучним шляхом. Отже, віднайти психологічні причини виникнення наркоманії та алкоголізму у неповнолітніх — значить відповісти на запитання "Чому підліток хоче змінити свій психологічний стан саме штучним шляхом?" Відповідь на це запитання треба шукати в дослідженні психологічних особливостей підлітків, що вживають алкоголь, або епізодично — наркотичні речовини.
     Дослідження вчені почали з вивчення мотиваційної сфери. Відомо, що мотивація займає провідне місце в характері особистості, оскільки багато в чому пояснює рушійні сили діяльності та поведінки. Результати досліджень свідчать, що головні мотиви більшості підлітків вражають беззмістовністю. Так, 79% підлітків, розповідаючи про своє життя, уподобання, відзначають як найулюбленіші пасивно-розважальні види діяльності. "Люблю сидіти та "балдіти" під музику" тощо.
     Якщо  порівняти ці дані з міркуваннями звичайних дівчат і хлопців, у  яких переважають мотиви спостереження, самореалізації, престижу, самовдосконалення, створюється враження, що підлітки, які схильні до алкоголізму та наркоманії, живуть наче уві сні, ніколи не замислюючись над тим, що і для чого вони роблять.
     Цей висновок стосується і мотивів уживання наркотиків. Так, 43% підлітків пояснили: їм це подобається; 27% — було цікаво спробувати дію психоактивних речовин; 24% — нічого не могли пояснити; 6% — не хотіли відставати від своїх друзів. Зрозуміло, що такі висловлювання підлітків фіксують лише зовнішні, поверхові мотиви. І це не випадково. Адже для усвідомлення складних, глибинних, реально діючих мотивів своєї поведінки людина повинна мати досить високий рівень розвитку особистості, певні навички самоаналізу, прагнення зрозуміти себе.
     Застосування  проективних методів дослідження особистості допомогло виявити різні відхилення у мотиваційній сфері підлітків, що вживають наркотики:
     1) спрямованість мотиваційної сфери  має протилежний напрям порівняно  з загальноіснуючою у звичайних  підлітків (задоволення, подяки, нагороди, похвали);
     2) звичайні підлітки вбачають у своїй діяльності джерело позитивних емоцій;
     3) звичайні підлітки вважають за  необхідне передбачати результати  своєї діяльності, аналізують наслідки  своїх дій, беруть на себе  відповідальність за свої вчинки.
     Яке значення мають названі особливості  мотиваційної сфери для з'ясування причин алкоголізму та наркоманії?
     Відомо, що рушійною силою життєдіяльності людини є потреби. Задоволення будь-яких потреб супроводжується позитивними емоціями. Людина, яка не має відхилень у розвитку особистості, вже в підлітковому віці добре усвідомлює зв'язок між своїми діями, задоволенням своїх потреб та позитивними емоціями.
     Мотиви  вживання алкоголю юнаками та дівчатами  істотно відрізняються. Так, традиційні мотиви є домінуючими для юнаків та дівчат, а ось на другому місці в юнаків стоять гедоністичні мотиви, тобто бажання отримати фізичне та психологічне задоволення від дії алкоголю, а в дівчат — псевдокультурні мотиви, тобто вплив соціального мікросередовища.
     Третє місце для юнаків посідають мотиви позбавлення нудьги, апатії, "порожнечі", бажання підвищити ефективність поведінки, а для дівчат — підкорення впливу окремих осіб або референтної групи, наслідування і аж потім — гедоністичні мотиви.
     На  останньому місці стоять мотиви, пов'язані  з демонстративною функцією алкоголю.
     Матеріали досліджень засвідчили низький рівень самоусвідомлення підлітками, схильними до алкоголізму, рис своєї особистості, практичну відсутність навичок самоаналізу і вміння описувати себе. Аналіз результатів свідчить про значні відхилення у розвитку самосвідомості підлітків, які зловживають алкоголем чи наркотиками, їхні самооцінка та рівень домагань суттєво відрізняються від показників підлітків групи "норма", і важковиховуваних учнів, які не вживають алкоголю та наркотиків. Підлітки, схильні до алкоголізму, одразу ж відмовляються від праці, тільки-но зіткнуться з труднощами. Подібна поведінка спостерігалась у 57% таких підлітків. Страх перед невдачами, небажання навіть спробувати подолати труднощі свідчить про високий рівень невпевненості у своїх можливостях, інтелектуальних здібностях. Однак, незважаючи на це, у них занадто високий рівень домагань. Це виявляється і в їх висловлюваннях, і в динаміці вибору складності завдань залежно від успіху чи невдачі.
     У графіках вибору та виконання завдань  відображається водночас три тенденції: занадто високі домагання, низька самооцінка, невпевненість у собі.
     Особистість підлітка, який вживає наркотики, або зловживає алкоголем, значно відрізняється за деякими параметрами від звичайних підлітків. Це дає підставу вважати, що існує схильність до вживання наркотиків або алкоголю, Діагностика такої схильності дає змогу своєчасно виявляти підлітків, які потребують особливої уваги. Надалі з такими дітьми треба проводити спеціальні психолого-педагогічні заходи, спрямовані на корекцію структурних компонентів їх особистості.
     Важливим  напрямом діяльності служби психологічної допомоги неповнолітнім повинна бути робота з родинами таких підлітків, а також з дітьми, батьки яких зловживають алкоголем. 

     ЯК  КИНУТИ ПАЛИТИ

     Деякі курці намагаються кинути палити, поступово скорочуючи кількість викурюваних сигарет, або не викурюючи повністю кожну сигарету.
     Такий підхід ще ні разу не давав бажаного результату. Справа в тому, що у курців розвивається певний рефлекс не тільки на вдихання диму, але й на весь процес паління, діставання сигарети з пачки, запалювання сірника або запальнички, втягування й випускання диму. Внаслідок цих рефлексів виникає бажання знову повторити весь процес, що й робить паління потребою, від якої, як вважає курець, позбавитися неможливо.
     Можна позбутися цієї шкідливої звички? Можна, але припинити палити треба  одразу, могутнім вольовим рішенням. І  на це здатна кожна психічно здорова  людина. Академік Академії Наук України  Р. Процюк радить:
     По-перше, треба чітко для себе визначити причину, чому ви припиняєте палити. Також призначити собі термін, упродовж якого можна кинути куріння (не більше 1-2 місяців). Проаналізувати, в яких ситуаціях ви беретесь за сигарету. Поступово треба скорочувати кількість сигарет, які ви викурюєте за день. Ближче до того часу, коли ви зовсім припините паління, намагайтеся обійтися без сигарет добу, дві, три і т. д.
     По-друге, треба твердо намітити день, коли ви кинете палити одразу й назавжди. Для  цього за тиждень навчіться методів ауто-генного тренування для зміцнення самовладання. Тоді ви зможете пережити стресові ситуації без сигарети.
     Не  паліть під час сніданку. Починаючи  з другого дня, не паліть перед  обідом, а з третього — і перед вечерею. Збільшуйте інтервали меж палінням. Не робіть глибоких затяжок і збільшіть перерви між ними. Не докурюйте сигарету на 2/3.
     Якщо  вам пропонують знайомі запалити, відмовляйтеся. Коли куплятимете нову пачку сигарет, докоряйте собі, що знову купили отруту для свого  організму. Пригадайте усі шкідливі наслідки, які викликає тютюновий дим. І щоразу запитуйте себе: для чого я палю?
     Щодня зменшуйте кількість викурюваних  сигарет. Першого дня — на одну сигарету, другого—на дві, третього —  на три, четвертого дня — на чотири-п'ять, шостого дня викурюйте не більше 1-2 сигарет, а краще зовсім відмовтеся від паління. Якщо це вдасться, успіх надасть вам нових сил для відмови від паління.
     Не  паліть, коли ви п'єте кофе, чай або  дивитесь телевізор. Одночасно упродовж цього тижня і після відмови  від паління щоденно увечері перед сном і вранці, одразу після того, як ви прокинулись, лежачи в ліжку, промовляйте подумки або вголос наступні формули самонавіювання, запропоновані психотерапевтом:
ПАЛІННЯ—ОТРУТА...
ПАЛІННЯ ДЛЯ МЕНЕ ШКІДЛИВО...
Я ПЕВЕН, ЩО КИНУ ПАЛИТИ...
ВИГЛЯД  ЛЮДИНИ, ШО ПАЛИТЬ, ЗАПАХ  ТЮТЮНУ МЕНІ НЕПРИЄМНИЙ...
Я ВИРОБЛЯЮ ВІДРАЗУ  ДО ТЮТЮНУ...
Я ТВЕРДО ВИРІШИВ КИНУТИ ПАЛИТИ...
СВОБОДА ВІД СИГАРЕТ ЗРОБИТЬ  МЕНЕ СИЛЬНИМ, ЗДОРОВИМ.
     Після тижня підготовчого тренування треба прибрати з дому все, що нагадує про курево: сигарети, сірники, запальничку, попільничку. Всім оголосіть, що від сьогодні ви кинули палити, і від цього дня більше не паліть. Коли вам захочеться палити, випийте 1-2 склянки соку чи води, глибоко вдихайте свіже повітря біля відчиненого вікна, виконайте кілька фізичних вправ.
     Твердо  й послідовно проводьте в життя  прийняте рішення.
     Сам факт відмови від паління зміцнює  волю й надає впевненості й  віри в перемогу.
 

УРОКИ ТВЕРЕЗОСТІ.
АЛКОГОЛЬ: ЧОМУ ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО?
     Я хочу почати з того, що означає слово “алкоголь”. Це слово арабського походження і означає воно “аль-коголь” – одурманення, запаморочення.
     Запам’ятайте, що:
  вживання алкоголю абсолютно недопустиме для дітей і підлітків;
  для 12-13 річних дітей 250 грам горілки є смертельною дозою;
  що швидше починається вживання алкоголю, то швидше розвивається хвороблива пристрасть до нього;
  якщо регулярне вживання алкоголю починається в 13-15 років, то така пристрасть виникає уже через рік, якщо в 15-17 років – то через 2-3 роки, якщо в 22-25 років, то через5-7 років.
  Я думаю, що над цими даними варто задуматись, щоб не було пізно.
     Алкоголь  не тільки шкодить здоров’ю, але  й погано діє на психіку людини та її розумову діяльність.
     Руйнується  інтелект, втрачається активність, ініціатива, праця не приносить радості, наступає постійна втома.
     Таким чином, алкоголь приводить до психічного виродження особистості.
     Але пам’ятайте, що алкоголізм –це хвороба, якої можна і уникнути. Згадаймо хоча б слова письменника Джека  Лондона:
     “Хмільне  завжди протягує нам руку, коли ми стаємо слабкими, коли ми стомлені, і вказує надзвичайно легкий вихід із скрутного становища.
     Але обіцянки ці брехливі: обмануте душевне  піднесення, фізична сила, яку воно обіцяє, примарна:  під впливом  хмільного ми втрачаємо істинну  уяву про цінність речей”.
     Отже, якщо ви дбаєте про здоров’я, якщо здоров’я для вас найвища цінність, запам’ятайте – ніколи не доторкайтеся до чарки.
       Та все ж, чому підлітки вашого  віку вживають спритні напої?  Давайте спробуємо дати відповідь.
  Що позитивного вони у цьому вбачають?
  Випивши, ти можеш сказати  і зробити те, що в тверезому стані ніколи не відважишся.
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.