На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Отчет по практике в компаня «Галатея -Тур»

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 03.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

 

  Вступ

     Для проходження практики було обрано ПП “Галатея-Тур» Керівником практики від підприємства виступала директор Миронюк Тетяна Олександрівна. Вона забезпечила оформлення на практику в туристичне підприємство, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, а також графіком роботи підприємства.  Миронюк Тетяна провела інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безбпеки на підприємстві. Після чого було створенно наказ із забезпеченням керівника практики.
    В звіті викладені основні принципові положення діяльності досліджуваного підприємства-об’єкта проходження практики – ПП «Галатея-Тур». Звіт складається з трьох основних частин. Перша частина присвячена дослідженню загальних економіко-організаційних особливостей діяльності товариства. У другій частині звіту проводиться ґрунтовний аналіз основних напрямків господарської діяльності – планово-економічної, управлінсько-кадрової роботи, маркетингово-комерційної, обліково-фінансової. Друга частина звіту містить аналітичні розрахунки та аналітичні висновки, що являють собою узагальнення того чи іншого напрямку діяльності. Третя частина звіту містить висновки та пропозиції щодо проведеного аналізу. Висновки містять короткі теоретичні узагальнення матеріалу другого розділу. Пропозиції складаються з визначення конкретних напрямків удосконалення діяльності підприємства та обґрунтування відповідних організаційно-економічних заходів щодо їх реалізації.
    При формування звіту було використано  матеріали фінансової звітності  підприємства (форми №1, 2, примітки до річної фінансової звітності, а також  деякі дані управлінського обліку на підприємстві). Проведення аналітичних розрахунків базується на методиці використання статистико-економічного аналізу величин динаміки, структури; коефіцієнтного аналізу; графічної інтерпретації розрахункових даних; елементів порівняльного аналізу; теорії математичної статистики, тощо.
  Організація роботи туристичного підприємства
 
     Компанія  «Галатея -Тур» - один з провідних туроператорів з організації відпочинку на курортах Угорщини , Німечини , Греції , Єгипту, Мароко, ОАЕ, Польща,Словачина,  Тайланд , Туніс , Турція , Хорватія , Черногорія та Чехія  Галатея – Тур заснована в 2008 році . Має велеку кількість
  Типізація туристичного підприємства «Галатея -Тур»
 Таблиця. 1.1.
Ознака  розподілу та типи Тип туристичного підприєсмтва
1. За  територіальною ознакою Міжнародне
2. За  економічним принципом Комерційне
3. За  видом туристичного ринку Ініціативне
4. За  спеціалізацією Загальнотуристичне  підприємсво
5. За  формою власності Колективне
6. За  обсягом Мале
7. За  характером діяльності Туроператор
8. За  організаційно-правовою формою Приватне підприємство
 
      За  організаційно-правовою формою «Галатея -Тур» є товариство приватне підприємство  , про що свідчать такі документи: ліцензія та  свідотство про державну реєстрацію юридичної особи.
Ліцензія  має серію АВ № 32956291.
     Вид господарської діяльності: Туроператорська  діяльність.
     Дата  прийняття та номер рішення про  видачу ліцензії 02/03/2007 №4. Строк дії  ліцензії з 02/03/2008 до 02/03/2013.
     Номер в ліцензійному реєстрі – 2294.
     Дата  видачі ліцензії 06 березня 2008.
     Свідотство  про державну реєстрацію юридичної  особи має серію А00 №817011.
     Ідентифікаційний  код юридичної особи 32956291.
       Місце знаходження юридичної  особи: Україна, місто Київ,  м. Площадь Л. Толстого, вул.Горького 3-а   (044) 234-27-65, (044) 234-28-65
     Місце проведення державної реєстрації: Оболонська Районна у місті Києві Державна Адміністрація.
     Дата  проведення державної реєстрації 20.03.2008 р.
     Номер запису про державну реєстрацію: 1 069 102 0000 006952.
    Туристичне  підприємство, де я проходила туристичну практику, має один головний офіс, який включає в себе відділеня (підрозділи), в одному працює директор, в іншому головний бухгалтер та зам. директор, а в третьому всі менеджери по туризму. Тому можу зробити висновок, що загальна організаційна структура підприємства велика. (див. рис 1.1.)
    Структура організації підприємства (Рис. 1.1)
      
 

   

   

   
   

   
   
   
   

     Кожен рік «Галатея -Тур» впроваджує у свою роботу нові технології туризму. Нововведення дозволяють економити час, сили і гроші не тільки собі, а й партнерам. Кількість вільних місць на рейсах, а також інформацію щодо зупинки продажів у готелях можна оперативно відслідковувати на сайті «Галатея-Тур» Система бронювання турів он-лайн дозволяє буквально за хвилину забронювати потрібний тур, всього лише заповнивши просту форму, а потім відстежувати стан заявки (підтвердження, оплата).
     Основна мета   «Галатея -Тур», м. Київ – здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутків в інтересах власників. Серед окремих цілей діяльності туристичного підприємства можна виділити наступні:
   Надання якісних та конкурентних туристичних послуг;
   Формування позитивного іміджу туристичного підприємства;
   Задоволення широких потреб туристів у якісних послугах.
     Підприємство  зобов’язане не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів; за завдані шкоду та збитки несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність (стаття 49 Господарського Кодексу України від 16 січня 2003 року).
     Підприємство, що аналізується, створене з дотриманням вимог законодавства України.
     Крім  того, протягом цього строку підприємству реєструючим органом було видано свідоцтво про його державну реєстрацію. На печатках   «Галатея -Тур», м. Київ зазначає ідентифікаційний код, за яким підприємство включено до державного реєстру суб’єктів господарювання.
     Що  стосується організації фінансово-облікової  діяльності, то фінансова звітність   «Галатея -Тур», м. Київ формується  відповідно до наказу Міністерства фінансів України щодо складу та порядку заповнення річного звіту туристичного підприємства. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання та встановлення. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з податковим законодавством України. Товарні запаси включають товар придбаний чи отриманий від постачальників для продажу населенню в процесі основної діяльності. Товари обліковуються за покупними цінами, в відділах продажу - за роздрібними цінами продажу населенню. Грошові кошті включають суму грошей в касі та на рахунку. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю.
     Отже, досліджуване підприємство нарощує  свої позиції на ринку туристичних  послуг. Формування позитивного іміджу, високий рівень якості туристичного обслуговування формують знанчий конкурентний потенціал турфірми.
      Розглянемо  особливості організації технологічних  процесів туроператора ТОВ ««Галатея -Тур»».
      Стандартну  схему формування мережі для туроператора наведено на рис. 1.1.
      
      
      
      
      
      
        

      Рис. 1.1. Схема збуту турів ТОВ ««Галатея -Тур»»
      Як  свідчать дані маркетингового відділу, збут турів на тур фірмі може відбуватися  як через туристичні агентства, так  і напряму. Туристичні агентства, збуваючи тури ТОВ «Галатея -Тур», отримують певний ціновий дисконт, що закладений вже у вартість туру. Тому турист, який безпосередньо звертається до туроператора, має можливість зекономити.
        Досліджуваний туроператор виступає  в нашому випадку одночасно  і   туроператором, і турагентом. Бюро розробляє маршрути як  туроператор і частково самостійно продає їх безпосередньо споживачу, а більшу частину продає турагенту, одночасно як турагент купує тури в іншого бюро (  туроператора) і продає їх своїм туристам.
      На  рисунку 1.2 показана схема формуваняння тур продукту до Єгипту в м. Хургада.
        Турагенти і туроператори можуть  мати різні форми власності.  Вони можуть бути приватними, державними, акціонерними товариствами, але їх підприємницька діяльність  і ринкові функції від цього  не змінюються.
        
 
 
 
 
 
 
 

  Управління  туроператором
 
     Організаційна структура управління туристичною фірмою «Галатея -Тур» є лінійно-функціональною структурою управління (рис. 2.1). Принцип розподілення повноважень і відповідальності за функціями та прийнятті рішень по вертикалі значно підвищує ефективність прийняття рішень. Лінійно-функціональна структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій. Також, із схеми організаційної структури випливає, що функціональні керівники мають право безпосередньо впливати на виконавців.
     При цьому аби усунути можливість отримання виконавцями суперечливих вказівок:
     1) або вводиться пріоритет вказівок  лінійного керівника;
     2) або функціональному керівнику  передається лише певна частина повноважень;
     3) або функціональному керівнику  передається тільки право рекомендацій.
    Директор  туристичного підприємства є підзвітним засновникам туристичного підприємства в особі (загальних зборів власників). Угоди на підприємстві укладаються за зразком стандартного договору, де з трьох сторін (Турфірма, Туроператор, Клієнт) обумовлюються умови договору: вимоги до якості послуг, вказується ціна тур.послуг чи послуг, терміни виконання. 

 

Рис. 2.1. Організаційна структура управління туристичної фірми ««Галатея -Тур» 
 

Таблиця 2.1
     Адміністративні характеристики  змісту роботи персоналу  туристичного підприємства «Галатея -Тур»
Функція Підрозділ, посада (посади),  відповідальні за виконання функції, аутсорсинг Зміст роботи (обов’язків) Джерело отримання  
інформації

Загальне  управління підприємством (стратегічний рівень) Директор Загальні стратегічні  функції управління статут
Управління  операційною (виробничою) діяльністю Заступник директора Управління   підрозділами Наказ, посадова інструкція
Управління  безпекою Управління  системою охорони праці Наказ, посадова інструкція
Управління  маркетингом Комерційний директор Управління  маркетингом, дослідженнями ринку Наказ, посадова інструкція
Управління  кадрами Начальник відділу  персоналу Кадрове управління Наказ, посадова інструкція
Планування, облік і аналіз господарської  діяльності Начальник фінансово-економічного відділу Управління  фінансами, економікою Наказ, посадова інструкція
Управління  інвестиціями Управління  інвестиційною діяльністю турфірми Наказ, посадова інструкція
Автоматизація , інформаційні технології інформаційно-технічне забезпечення управління Заступник директора Управління  системою адміністрування, економічною  безпекою. Наказ, посадова інструкція
 
     Угоди візуються головним бухгалтером. Як бачимо, основними документами, в яких визначено функціональні обов’язки керівників турфірми, є посадові інструкції.
      Генеральний директор визначає, здійснює та координує  всі види діяльності підприємства під наглядом Загальних зборів засновників Приватного підприємства. Також, генеральний директор керує всіма структурними підрозділами підприємства, організовує їх роботу, здійснює контроль за своєчасним та якісним виконанням посадових обов’язків працівників. Крім того, саме генеральний директор здійснює кадрову політику та контроль за наймом співробітників, забезпечує їх навчання.
      Генеральний директор виконує роль представника компанії перед державними органами, орендодавцями та постачальниками. Основна задача генерального директора – забезпечити безперебійну роботу підприємства таким чином, щоб діяльність підприємства приносила прибутки.
      Керівники функціональних відділів здійснюють керівництво  відповідними відділами, організовують  їх роботу, контролюють виконання завдань своїми підлеглими.
      Організаційну структуру та менеджмент туристичної фірми «Київський супутник» оцінимо за наступною таблицею (табл. 2.2) 

Таблиця 2.2
Оцінка  організаційної структури та менеджменту  туристичної фірми
«Галатея -Тур», м. Київ
№ з/п Показник Вага показника Еталон Підприємство  значення / рейтинг
1 2 3 4 5 6
1 Ділові якості менеджерів, балів 0,20 10,0 7 0,14
2 Ефективність  методів управління управління, балів 0,10 10,0 8 0,08
3 Віковий стан персоналу, % до 45 років 0,05 50,0 80,0 0,08
4 Рівень освіти, % з вищою освітою 0,05 90,0 90,0 0,05
5 Продуктивність  праці, грн. 0,20 87,6 111,5 0,25
6 Середньомісячна оплата праці, грн. 0,20 958,0 1200,0 0,25
7 Виробіток, грн. 0,05 0,1 0,1 0,05
8 Рівень делегованості  повноважень, % 0,05 50,0 30,0 0,03
9 Єдність напрямків  інтересів, % до кількості осіб зі спільними  інтересами 0,05 80,0 70,0 0,04
10 Рівень захворюваності, % до кількості працівників  0,05 30,0 12,0 0,02
Сума  місць 1 х х 1,03
 
 
     Відповідно  до даних внутрішньої управлінської інформації за складом відповідно до функціонального призначення можна виділити наступні категорії працівників туристичного підприємства:
     Адміністративно-управлінський  персонал (керівники та спеціалісти)
     -  Операційний персонал (оперативний  та обслуговуючий персонал)
     Також розглянемо особливості складу та структури  персоналу. 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблиця 2.3
     Динаміка  складу управлінського персоналу «Галатея -Тур»м. Київ, м. Київ за функціональним призначенням 

Категорії 2008 2009 2010 Відхилення
Осіб % Осіб % Осіб % 2009 / 2008 2010 / 2009
Абсолют-не,+/- Тем-пи приросту, % Абсо-лют-не,+/- Тем-пи приросту, %
Загальна  чисельність працівників 9 100 27 100 29 100 8 40,0 2 7,9
1. АУП 9 47 12 45 11 38 3 33,3 -1 -8,3
1.1. Керівники 4 21 4 15 4 14 0 0,0 0 0,0
1.2. Спеціалісти 5 26 8 30 7 24 3 60,0 -1 -12,5
2. Операційний персонал 10 53 15 56 18 63 5 50,0 3 20,0
2. Оперативний персонал 6 32 10 38 12 42 4 66,7 2 20,0
5. Обслуговуючий персонал 4 21 5 19 6 21 1 25,0 1 20,0
 
     Протягом  досліджуваного періоду в загальній структурі персоналу за функціональним призначенням переважала частка управлінського персоналу. У 2009 році кількість працівників управлінського персоналу зросла на 3 особи  (+33,3%), а численність працівників операційного персоналу зросла на 5 осіб (+50%). У 2010 році кількість працівників управлінського персоналу зменшилась на 1 особу (-8,3%), а численність працівників операційного персоналу зросла на 3 особи (+20,0%).
     Необхідно відмітити тенденцію до постійного скорочення частки адміністративно-управлінського персоналу в загальному складі персоналу туристичного підприємства. Так, у 2008 році частка працівників АУП становила 47%, у 2009-му – 45%, у 2010-му році – 38 %.
     Таблиця 2.4
     Динаміка  складу управлінського персоналу «Галатея -Тур»,, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Категорії 2008 2009 2010 Відхилення
Осіб % Осіб % Осіб % 2009 / 2008   2010 / 2009
Абсолют-не,+/- Тем-пи приросту, % Абсо-лют-не,+/- Тем-пи приросту, %
Загальна  чисельність працівників 19 100 27 100 29 100 8 40,0 2 7,9
1. Вища освіта 7 39 9 33 9 30 1 18,5 0 0
2. Неповна вища 1 3 1 3 1 3 0 40,0 0 7,9
3. Середня спеціальна 10 51 15 56 17 60 5 53,7 2 15,6
2. Середня технічна 0 1 1 3 1 3 1 320,0 0 7,9
5. Середня 1 6 1 5 1 4 0 16,7 0 -13,7
 
     Так, у 2009 році чисельність працівників з вищою освітою зросла на 1 особу. (+18,5%), а чисельність працівників з середньою спеціальною освітою зросла на 5 осіб (+53,7%). В той же час питома вага працівників з вищою освітою зменшилась на 6%, а працівників з середньою спеціальною – зросла на 5%.
     У 2010 році чисельність працівників  з вищою освітою залишалась незмінно, а чисельність працівників з  середньою спеціальною освітою  зросла на 2 особи (+15,6%). В той же час  питома вага працівників з вищою  освітою зменшилась на 3%, а працівників  з середньою спеціальною – зросла на 4%.

     Рис. 2.2.  Структура персоналу   «Галатея -Тур», за 2008-2010 роки 

     Аналізуючи  структуру персоналу   «Галатея -Тур», м. Київ, можна сказати, що вона протягом трьох років мала тенденцію до коливання. У 2008 році частка чоловіків у структурі персоналу складала 20%, а жінок  - 81%; у 2009 році – 26% і 74% відповідно; у 2010 році – 21% і 79%.
     Динаміку  структури персоналу туристичного підприємства за складом професійної  кваліфікації наведено в таблиці 2.9.
     В загальній структурі персоналу туристичного підприємства спостерігалися наступні тенденції:
     - чисельність спеціалістів вищої  кваліфікації у 2008 році становила  1 особа (7%), у 2009 році вона зросла  на 1 особу і становила 3 особи  (11%), у 2010 році – зменшилась  на 1 особу і склала 2 особи (8%); 
 
 
 

     Таблиця 2.5.
     Динаміка  складу управлінського персоналу   «Галатея -Тур»,, м. Київ за рівнем професійної кваліфікації 

Категорії 2008 2009 2010 Відхилення
Осіб % Осіб % Осіб % 2009 / 2008   2010 / 2009
Абсолют-не,+/- Тем-пи приросту, % Абсо-лют-не,+/- Тем-пи приросту, %
Загальна  чисельність працівників 19 100 27 100 29 100 8 40,0 2 7,9
1. Спеціалісти вищої кваліфікації 2 8 3 11 2 8 1 84,2 -1 -19,1
2. Спеціалісти середньої кваліфікації 3 17 4 16 4 13 1 30,0 0 -10,1
3. Висококваліфіковані робітники 6 29 8 29 11 39 2 39,7 4 47,1
2. Кваліфіковані робітники 4 23 6 24 7 24 2 44,2 0 7,9
5. Некваліфіко-вані робітники 4 23 6 21 7 24 1 28,1 1 21,4
 
     - чисельність спеціалістів середньої  кваліфікації у 2008 році становила  3 особи (17%), у 2009 році вона збільшилась  на 1 особу і становила 4 особи  (16%), у 2010 році – залишилась  незмінною (13%);
     - чисельність висококваліфікованих  робітників у 2008 році становила 6 осіб (29%), у 2009 році вона зросла  на 2 особи і становила 8 осіб (29%), у 2010 році – зросла на 3 особи і склала 11 осіб (39%);
     - чисельність кваліфікованих робітників  у 2008 році становила 4 особи  (23%), у 2009 році вона збільшилась  на 1 особу і становила 6 осіб, (24%), у 2010 році – залишалась зросла на 1 особу і склала 7 осіб (24%);
     - чисельність некваліфікованих робітників  у 2008 році становила 4 особи  (23%), у 2009 році вона збільшилась  на 2 особи і становила 6 осіб (21%), у 2010 році – збільшилась на 1 особу і склала 7 осіб (24%).
     Проведемо аналіз використання основних груп методів  управління на туристичному підприємстві. Для цього проаналізуємо рейтинг  використання кожного методу в управлінні окремими бізнес-процесами (рис. 2.3)
  Продаж  турів Маркетинг Фінансово-облікова та економічна діяльність Інвестиції Управління  персоналом
Адміністративні 2 3 2 2 9
Організаційно-розпорядчі 3 3 2 2 9
Організаційно-економічні 9 4 10 10 5
Морально-психологічні 8 7 4 3 8
* кількість балів в рейтингу  від 1 до 10 (експертно)
     Рис. 2.3. Рейтинг використання різних груп методів управління в бізнес-процесах тур фірми  «Галатея -Тур»,, м. Київ
   Отже, загальна система управління орагнізаційною структурою для турфірми є типовою  для всіх туристичних підприємств. В функціях управління по відношенню до організаційного їх розподілу можна виділити домунівння двох основних посад – заступника директра, який відповідає за роботу всіх служб та підрозділів, крім туристичного, та туристичного директора, який повністю відпоідає за туристичну діяльність турфірмі.
  Планово-економічна діяльність туристичного оператора
   Аналізуючи  планово-економічну діяльність ПП «Галатея -Тур»,, необхідно відмітити, що  на підприємстві відсутній відокремлений планово-економічний відділ. Функції планування покладені на фінансово-економічний        відділ підприємства.                      
      Планування  на досліджуваному підприємстві здійснюється за принципами загального аналізу, який ще не вивчався. Однак, не зважаючи на це, все   ж таки нижче буде   зроблено спробу більш ґрунтовно розкрити особливості планування на ПП «Галатея -Тур».
      Відповідно  до вимог методичних рекомендацій,  розглянемо основні функції, які  виконує фінансово-економічний відділ підприємства в процесі планування його господарської діяльності:
  Оскільки планування базується на результатах аналізу, то найпершою важливою функцією є аналіз основних фінансово-господарських показників діяльності товариства.  Функція аналізу є найважливішою, оскільки вона дозволяє визначити необхідні планові потреби підприємства у формуванні відповідних ресурсів, а також наявні можливості щодо забезпечення  цих потреб
  Функція організації фінансово-економічної діяльності  є необхідною та невід’ємною передумовою роботи самого фінансово-економічного відділу. Відділ активно   співпрацює   з бухгалтерією підприємства та іншими відділами – персоналу,  юридичним    відділом, тощо.  Планово-економічна діяльність на підприємстві була б взагалі неможливою  без відповідної   чіткої організації роботи окремих відділів та працівників підприємства в розрізі їх основних функцій та повноважень
  Функція контролю передбачає реалізацію виконання завдань поточного систематичного фінансово-господарського   контролю на підприємстві. Зважаючи на особливість організаційної  структури підприємства,  а також на повноваження та функції, які покладені на кожен окремий підрозділ, відмітимо, що поточний фінансово-господарський контроль є завершальною частиною  процесу планування. Так, заплановані показники необхідно порівняти, зіставити з реально-отриманими.  Тому виконання функції контролю при здійсненні планово-економічної   діяльності передбачає орієнтацію на короткострокову перспективу.  Проектно-орієнтований характер планування містить строгі орієнтири основних    запланованих параметрів у майбутньому періоді, а тому реалізація                  функції контролю в процесі планування на підприємства ПП «Галатея -Тур» є більш ніж актуальною.
Можна було розглянути і решту функцій, але це  буде     недоцільним, оскільки решта функцій стосується перелічених вище, або входять до їх складу.
      Що  стосується методичного забезпечення аналітичної і планової роботи, то вона здійснюється   відповідно до  схеми, що зображена вище (рис. 2.1).
       Наведена схема    є  самостійною авторською розробкою, що була сформована виходячи з отриманих узагальнюючих даних щодо організаційно-економічних особливостей діяльності досліджуваного підприємства. Схема включає в себе основні стадії, етапи фінансово-господарської    діяльності ПП «Галатея -Тур». На схемі відображено паралельно декілька напрямків          діяльності товариства:
   Первинний напрямок – це реалізація самої                                                          фінансово-господарської діяльності, матеріально-речовим підтвердженням якої є відповідний документообіг, потоки фінансових ресурсів,  зобов’язань товариства.
   Вторинний напрямок – це  облік основних господарських операцій. В основному облік ведеться по окремих проектах, що здійснюється на підставі окремих договорів та решти первинної документації. Результати обліку    заносяться в журнали-регістри  обліку
   Третій напрямок – це аналіз отриманої облікової інформації. Водночас з цього напрямку випливає реалізація виконання двох важливих функцій на підприємстві -  планування та контролю. На основі узагальненої (агрегованої) облікової     інформації звітного періоду на підприємстві здійснюється порівняння отриманих результатів з запланованими, а також здійснюється планування основних показників на майбутній період.
     А тепер перейдемо до аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності. Аналіз будемо здійснювати в декілька етапів:
  Аналіз формування фінансових результатів;
  Аналіз витрат;
  Аналіз показників прибутковості та  рентабельності;
  Аналіз товарно-матеріальних цінностей;
  Аналіз основних засобів
Нижче наведено табл.3.1, в якій відображено основні показники формування фінансових результатів «Галатея -Тур» 

     Таблиця 3.1.
     Аналіз  динаміки формування фінансових результатів  ПП «Галатея -Тур» за 2010 рік, тис.грн (Додаток В) 

Показник Період Абсолютне відхилення, тис.грн. Відносне  відхилення, %
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2кв / 1кв 3кв / 2 кв 4кв / 3кв 2кв / 1кв 3кв / 2 кв 4кв / 3кв
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 173,6 151,0 226,2 192,1 -22,6 75,2 -34,1 -13,0 49,8 -15,1
Чистий  доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг) 144,7 125,9 188,5 160,1 -18,8 62,6 -28,4 -13,0 49,8 -15,1
Валовий: прибуток 78,6 55,8 103,9 76,4 -22,8 48,0 -27,4 -29,0 86,0 -26,4
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 52,1 48,8 60,0 51,6 -3,3 11,2 -8,4 -6,3 22,9 -14,0
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток 51,2 47,7 59,3 49,8 -3,5 11,6 -9,5 -6,8 24,3 -16,0
Чистий: прибуток 38,4 35,8 44,5 37,4 -2,6 8,7 -7,1 -6,8 24,3 -16,0
 

     
      Відповідно  зростання та спадання обсягу наданих послуг безпосередньо впливає на формування інших показників, що характеризують результативність діяльності товариства -  чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг); валовий: прибуток; фінансові результати від операційної діяльності; фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток; чистий прибуток.
Рис. 3.3. Динаміка абсолютних відхилень результатів діяльності ПП «Галатея -Тур» за 2010 рік, тис.грн  

     Обсяг валового прибутку товариства, обсяг  фінансових результатів від операційної  та звичайної діяльності до оподаткування, обсяг чистого прибутку мають  аналогічну динаміку до обсягу реалізованих послуг. Зокрема обсяг валового прибутку у 2 кварталі порівняно з 1-м зменшився на 22,8 тис.грн або на 29,0%%. У 3-му кварталі обсяг валового прибутку збільшився на 48,0 тис.грн або на 86,0%. У 4-му кварталі даний показник зменшився на 27,4 тис.грн або на 26,4%. Обсяг чистого прибутку у 2 кварталі порівняно з 1-м зменшився на 2,6 тис.грн або на 6,8%%. У 3-му кварталі обсяг чистого прибутку збільшився на 8,7 тис.грн або на 24,3%. У 4-му кварталі даний показник зменшився на 7,1 тис.грн або на 16,0%.
     Як  бачимо, рухаючись в напрямку від  обсягу реалізації до чистого прибутку розмах варіації (динаміки), тобто амплітуда коливань досліджуваних показників має тенденцію до зменшення (див.рис. 3.3).
     Як  відомо, формування фінансових результатів  відбувається шляхом поступового виключення з доходів відповідних витрат. Зниження амплітуди коливань свідчить про більші темпи зростання витрат порівняно з доходами у напрямку руху від загального обсягу доходів до чистого прибутку.  Така динаміка результативності діяльності свідчить про високий ступінь витратомісткості надання послуг. Тому для більш повного розкриття процесу формування фінансових результатів розглянемо детально аналіз операційних витрат досліджуваного підприємства.
     В табл. 3.3. наведено основні показники  динаміки складових операційних  витрат товариства. Проаналізуємо їх динамку.
     Загальний обсяг операційних витрат у 2-му кварталі порівняно з першим кварталом  збільшився на 0,2 тис.грн, або на 0,2%, в тому числі:
   Матеріальні затрати збільшились на 1,2 тис.грн, або на 37,5%;
   Витрати на оплату праці збільшились на 4,4 тис.грн, або на 7,4%;
   Відрахування на соціальні заходи збільшились на 0,7 тис.грн, або на 2,8%;
   Амортизація зменшилась на 0,6 тис.грн, або на 42,9%;
   Інші операційні витрати зменшились на 5,5 тис.грн, або на 74,3%;
     У 3-му кварталі порівняно з 2-м  загальний обсяг операційних витрат  збільшився на 40,1 тис.грн, або на 42,2%, в тому числі:
   Матеріальні затрати зменшились на 0,6 тис.грн, або на 13,6%;
   Витрати на оплату праці збільшились на 10,3 тис.грн, або на 16,2%;
 
 

     
     Таблиця 3.3.
     Аналіз  динаміки операційних витрат ПП «Галатея -Тур»за 2010 рік (Додаток В) 

Показник Період Абсолютне відхилення, тис.грн Відносне  відхилення, %
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2кв / 1кв 3кв / 2 кв 4кв / 3кв 2кв / 1кв 3кв / 2 кв 4кв / 3кв
Матеріальні затрати 3,2 4,4 3,8 5,6 1,2 -0,6 1,8 37,5 -13,6 47,4
Витрати на оплату праці 59,4 63,8 74,1 74,5 4,4 10,3 0,4 7,4 16,2 0,5
Відрахування  на соціальні заходи 23,6 24,3 32,2 28,6 0,7 7,9 -3,6 2,8 32,6 -11,2
Амортизація 1,4 0,8 1,4 1,2 -0,6 0,6 -0,2 -42,9 75,0 -14,3
Інші  операційні витрати 7,4 1,9 23,8 4,5 -5,5 21,9 -19,3 -74,3 1152,6 -81,1
Разом 95,0 95,2 135,3 114,4 0,2 40,1 -20,9 0,2 42,2 -15,5
 
 

     
   Відрахування  на соціальні заходи збільшились  на 7,9 тис.грн, або на 32,6%;
   Амортизація збільшилась на 0,6 тис.грн, або на 75,0%;
   Інші операційні витрати збільшились на 21,9 тис.грн, або на 1152,6%;
     У 4-му кварталі порівняно з 3-м  загальний обсяг операційних витрат  зменшився на 20,9 тис.грн, або на 15,5%, в тому числі:
   Матеріальні затрати зросли на 1,8 тис.грн, або на 47,4%;
   Витрати на оплату праці збільшились на 0,4 тис.грн, або на 0,5%;
   Відрахування на соціальні заходи зменшились на 3,6 тис.грн, або на 11,2%;
   Амортизація зменшилась на 0,2 тис.грн, або на 14,3%;
   Інші операційні витрати зменшились на 19,3 тис.грн, або на 81,1%.
Важливим етапом аналізу операційних витрат є  аналіз їх структури. Аналіз динаміки структури операційних витрат подано в табл. 3.3.
З наведених  у табл. 3.3. даних видно, що в структурі  операційних витрат найбільшу питому вагу мають витрати на оплату праці. Їх питома вага коливається в обсязі від 54,8% до 67,0%. Також значну питому вагу мають відрахування на соціальні заходи, розмір яких коливаються від 24,8% до 25,5%.
У 2-му кварталі порівняно з 1-м питома вага матеріальних затрат збільшилась на 1,3%;  витрат на оплату праці – на 4,5%; відрахувань  на соціальні заходи – на 0,6%; амортизації – зменшилась на 0,6%; інших операційних витрат – зменшилась на 5,8%.
 У 3-му кварталі  порівняно з 2-м питома вага  матеріальних затрат зменшилась  на 1,8%;  витрат на оплату праці  – на 12,3%; відрахувань на соціальні  заходи – на 1,7%; амортизації –  збільшилась  на 0,2%; інших операційних витрат – збільшилась на 15,6%. 
 

 

     
     Таблиця 3.3.
     Аналіз  динаміки структури  операційних витрат ПП «Галатея -Тур» за 2010 рік, % (Додаток В) 

Показник Період Абсолютне відхилення, %
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2кв / 1кв 3кв / 2 кв 4кв / 3кв
Матеріальні затрати 3,4 4,6 2,8 4,9 1,3 -1,8 2,1
Витрати на оплату праці 62,5 67,0 54,8 65,1 4,5 -12,3 10,3
Відрахування  на соціальні заходи 24,8 25,5 23,8 25,0 0,6 -1,7 1,2
Амортизація 1,5 0,8 1,0 1,0 -0,6 0,2 0,0
Інші операційні витрати 7,8 2,0 17,6 3,9 -5,8 15,6 -13,7
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
 

     
У 4-му кварталі порівняно з 3-м питома вага матеріальних затрат збільшилась на 2,1%;  витрат на оплату праці – на 10,3%; відрахувань  на соціальні заходи – на 1,2%; амортизації – залишилась незмінною; інших операційних витрат – зменшилась на 13,7%.
     Проаналізувавши детально формування фінансових результатів  та операційні витрат, можна перейти  до аналізу показників прибутковості  та рентабельності.
     Показник  чистої рентабельності (прибутковості) власного капіталу  у 2010 році коливався в межах 0,381-0,439. У 2-му кварталі даний показник порівняно з 1-м кварталом зменшився на 0,045, або  на 11,1%. У 3-му кварталі порівняно з 2-м значення показника збільшилося на 0,079, або на 22,1%; У 4-му кварталі значення показника порівняно з 3-м зменшилося на 0,058, або на 13,2%.
Звичайна  рентабельність власного капіталу  у 2010 році коливалася в межах 0,479-0,585. У 2-му кварталі даний показник порівняно  з 1-м кварталом зменшився на 0,060, або  на 11,1%. У 3-му кварталі порівняно з 2-м значення показника збільшилося на 0,106, або  на 22,1%; У 4-му кварталі значення показника порівняно з 3-м зменшилося на 0,077, або  на 13,2%.
     Рентабельність  активів  у 2010 році коливалася в межах 0,220-0,257. У 2-му кварталі даний показник порівняно з 1-м кварталом зменшився на 0,028, або на 11,1%. У 3-му кварталі порівняно з 2-м значення показника збільшилося на 0,037, або на 16,9%; У 4-му кварталі значення показника порівняно з 3-м зменшилося на 0,033, або  на 12,9%.
     Рентабельність  обороту (від реалізації послуг)  у 2010 році коливалася в межах 0,208-0,337. У 2-му кварталі даний показник порівняно  з 1-м кварталом зменшився на 0,115, або  на 35,6%. У 3-му кварталі порівняно  з 2-м значення показника збільшилося на 0,129, або на 61,8%; У 4-му кварталі значення показника порівняно з 3-м зменшилося на 0,085, або на 25,3%.
 

     
     Таблиця 3.4.
     Аналіз  динаміки показників прибутковості ПП «Галатея -Тур» за 2010 рік, % (Додаток В) 

Показник Період Абсолютне відхилення Відносне  відхилення, %
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2кв / 1кв 3кв / 2 кв 4кв / 3кв 2кв / 1кв 3кв / 2 кв 4кв / 3кв
Чиста рентабельність(+)/ збитковість (-) власного капіталу 0,404 0,359 0,439 0,381 -0,045 0,079 -0,058 -11,1 22,1 -13,2
Звичайна  рентабельність (+)/ збитковість (-) власного капіталу (до оподаткування) 0,539 0,479 0,585 0,508 -0,060 0,106 -0,077 -11,1 22,1 -13,2
Рентабельність (+)/збитковість (-) активів 0,248 0,220 0,257 0,224 -0,028 0,037 -0,033 -11,1 16,9 -12,9
Рентабельність (+)/ збитковість (-) обороту  0,324 0,208 0,337 0,252 -0,115 0,129 -0,085 -35,6 61,8 -25,3
Рентабельність (+)/збитковість (-) операційних витрат 1,801 1,940 1,183 1,681 0,139 -0,756 0,497 7,7 -39,0 42,0
 
 
 

     
Рентабельність  операційних витрат  у 2010 році коливалася в межах 1,183-1,940. У 2-му кварталі даний показник порівняно з 1-м кварталом збільшився на 0,139, або  на 7,7%.
У 3-му кварталі порівняно з 2-м значення показника  зменшилося на 0,756, або  на 39,0%; У 4-му кварталі значення показника порівняно  з 3-м збільшилося на 0,497, або  на 42,0%.
В цілому, важко зробити певні висновки стосовно прибутковості діяльності товариства, оскільки ми маємо не один, а декілька показників рентабельності. Тому в даному випадку для визначення загальної тенденції ефективності управління доходами, витратами та активами підприємства визначимо та проаналізуємо інтегральний показник ефективності. Тривіальна форма інтегрального показника ефективності має наступний математичний вигляд:
(3.1.)*
де, Рінт – значення інтегрального показника ефективності;
Р1 – значення першого показника рентабельності;
Р2 – значення другого показника рентабельності;
Рі – значення і-го показника рентабельності;
n – кількість показників рентабельності;
wi – значення питомої ваги відповідного показника рентабельності (знаходиться на проміжку від 0 до 1, виключаючи 0 та 1).
Для розрахунку інтегрального показника рентабельності виберемо чотири показники рентабельності з табл. 3.4, окрім показника чистої рентабельності власного капіталу. Також визначимо питому вагу кожного показника у порядку зростання їх значущості, що проведено експертним методом (спочатку дохід, потім – витрати, потім – активи, потім – власний капітал). Оскільки маємо чотири показники, то при рівномірному розподілі їх частки для кожного показника ми отримали б число 0,25. Однак, скористаємося кумулятивним методом нарахування частки (питомої ваги) кожного показника (табл. 3.5).
Таблиця 3.5.
Розрахунок  значення частки для кожного показника  ефективності при кумулятивному  розподілі
Назва показника, Рі Значення  частки при рівномірно-му розподілі (Wрі) Ранг  значу-щості (макс – 4, мінім – 1), Рзні Кумуля-тивний коефі-цієнт, КК Кумулятив-ний  добуток, КДі Значення  частки при кумуля-тивному  розподілі (Wкі)
Техніка обчислення
= 0,25 Есперт.метод
Звичайна  рентабельність (+)/ збитковість (-) власного капіталу (до оподаткування) 0,25 1 0,25 0,0625 0,10
Рентабельність (+)/збитковість (-) активів 0,25 2 0,5 0,125 0,20
Рентабельність (+)/ збитковість (-) обороту  0,25 3 0,75 0,1875 0,30
Рентабельність (+)/збитковість (-) операційних витрат 0,25 4 1 0,25 0,40
Всього 1,00 10 2,5 0,625 1,00
*n = 4 (кількість показників)
     Тепер можна безпосередньо перейти  до розрахунку значень інтегральних показника рентабельності для кожного  кварталу і в середньому за квартал (розраховується як звичайна середня арифметична).
     Нижче наведено табл. 3.6, в якій  подано розрахунок інтегрального показника ефективності товариства по доходам, операційним витратам, активам та власному капіталу.
Таблиця 3.6.
Розрахунок  інтегрального показника  ефективності
  Зважене значення показника,

  Період
  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал В середньо-му за рік
  Звичайна  рентабельність (+)/ збитковість (-) власного капіталу (до оподаткування) 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98
  Рентабельність (+)/збитковість (-) активів 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
  Рентабельність (+)/ збитковість (-) обороту  1,05 1,05 1,01 1,04 1,04
  Рентабельність (+)/збитковість (-) операційних витрат 0,89 0,85 0,90 0,87 0,88
  Інтегральний  показник рентабельнос-ті 0,96 0,95 0,96 0,95 0,96
 
   Тепер, маючи квартальні значення  інтегрального  показника рентабельності, а також  значення решти аналізованих показників рентабельності, можна провести динамічний порівняльний аналіз ефективності діяльності товариства в розрізі управління прибутковістю власного капіталу, прибутковістю активів, прибутковістю доходів та операційних витрат (рис. 3.4.) 

Рис. 3.3. Порівняльний аналіз динаміки поквартальних  значень  показників рентабельності власного капіталу, активів, операційних витрат та доходів зі значеннями інтегрального показника рентабельності 

     Необхідно відмітити, що даний порівняльний аналіз дозволяє виявити слабкі сторони  у діяльності підприємства, ґрунтуючись  на відхиленнях значень рентабельності по відповідному показнику від значень  інтегрального показника рентабельності.
     З рис. 3.4. видно, що найсильнішою стороною в процесі оцінки управління рентабельністю можна вважати доходи підприємства. Дійсно, показники рентабельності по доходам за чотири квартали 2010 року значно перевищують за своїм значенням решту показників, і зокрема узагальнюючий інтегральний показник рентабельності (він виступає своєрідною «пунктирною лінією» – межею) в розрізі аналізованої сукупності показників.
     Водночас  високий рівень рентабельності сукупних доходів перекреслюється низьким рівнем рентабельності операційних витрат. Всі значення даного показника значно нижчі за пунктирну лінію, а також за решту показників рентабельності.  Зазначене твердження підтверджується також аналізом амплітуди коливань абсолютних відхилень у процесі дослідження формування фінансових результатів, що було наведено вище. На основі встановлення залежності спадання величини амплітуди коливань фінансових результатів в  процесі руху від доходів до чистого прибутку, було зроблено висновок про високий ступінь витратомісткості діяльності товариства. Даний висновок особливо наочно підтверджується і тепер.. максимальну частку витрат в загальному обсязі операційних витрат складають витрати на оплату праці, що є закономірним для розвитку підприємств, які займаються наданням консалтингових та інформаційних послуг.
     Наступним важливим етапом аналізу операційної  діяльності товариства є аналіз товарно-матеріальних цінностей, що базується на розрахунку показників ділової активності.
     Нижче в табл. 3.7. наведено аналіз показників ділової активності по ПП «Галатея -Тур»
     Показник  оборотності обігових коштів коливався  у 2010 році від 1,183 до 1,664. У 2-му кварталі порівняно з 1- кварталом значення показника зменшилось на 0,232, або  на 16,4%. Зменшення оборотності обігових коштів у цьому періоді було викликане зростанням обсягу обігових коштів на 0,7 тис.грн та зменшенням доходу від реалізації послуг на 22,6 тис.грн. У 3-му кварталі порівняно з 2- кварталом значення показника збільшилось  на 0,481, або на 40,6%.  

 


Таблиця 3.7.
Аналіз  динаміки показників ділової активності  ПП «Галатея -Тур»
Показник Період Абсолютне відхилення Відносне  відхилення, %
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2кв / 1кв 3кв / 2 кв 4кв / 3кв 2кв / 1кв 3кв / 2 кв 4кв / 3кв
Оборотність обігових коштів, разів 1,416 1,183 1,664 1,475 -0,232 0,481 -0,190 -16,4 40,6 -11,4
Оборотність товарно-матеріальних запасів, разів 24,028 29,795 31,343 20,161 5,766 1,549 -11,182
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.