На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Особливостi викладання iнформатики в зарубiжнi загальноосвтнй школ

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 05.07.2012. Сдан: 2010. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
     Фізико-математичний факультет 
     Кафедра інформатики  
 
 
 
 

     КУРСОВА РОБОТА 

 ОСОБЛИВОСТІ  ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ЗАРУБІЖНІЙ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 
 
 
 

Науковий крівник:
доцент, к.ф.-м.н.    ______________________  Н.В.Олефіренко
         (дата, підпис) 

Виконавець  курсової роботи
студентка гр. 3ІА   ______________________ К.В.Клейменоваі
                (дата, підпис) 
       
       
       

     Харків-2010
      ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………..................3
РОЗДІЛ 1.   ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ РЕКОМЕНДОВАННОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
   Рекомендації ЮНЕСКО з питань застосування комп’ютера в загальноосвітній школі ……..…...........................................................6
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
   Особливості викладання інформатики у загальноосвітніх школах  Німеччини.............................................................................................12
   Особливості викладання інформатики у загальноосвітніх школах  Швеції …..............................................................................................25
   Особливості викладання інформатики у загальноосвітніх школах  Японії....................................................................................................34
   Особливості викладання інформатики у загальноосвітніх школах  Франції..................................................................................................41
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….49
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………….......................51 
 
 
 
 
 
 

 

       ВСТУП 

      Сьогодні рішення проблем у всіх сферах суспільного життя, включаючи виховання й освіту підростаючого покоління, неможливо без звернення до світового досвіду. Реформуючи та вдосконалюючи школу в дусі вимог нового часу, всі країни вивчають позитивні і негативні уроки інших народів, щоб використовувати їх, не повторюючи помилок з огляду на позитивні результати.
      Актуальність  обраної теми визначається підвищенням уваги до освітніх процесів, зокрема, до питання комп’ютерної грамотності школярів, адже освіта сьогодення реформується, намагаючись відповідати сучасним світовим зрушенням. Нам, майбутнім освітянам, необхідно бути обізнаними у явищах, що відбуваються у європейських країнах, аби впроваджувати їх позитивні нововведення у власному виховному і навчальному процесі.
      Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору об’єктивно потребує від української школи відповідної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу .
      В наш час освітяни багатьох країн  докладають значних зусиль до перебудови процесів викладання та навчання задля  підготовки учнів до життя в “суспільстві глобальної компетентності”, підґрунтям якого є інформація і технології. Значна роль у цьому процесі відведена навчальній дисципліні „Інформатика”, оскільки вміння та навички, що формуються саме при вивченні інформатики, за сучасних умов носять загально-навчальний, загально-інтелектуальний характер і можуть бути перенесені на вивчення інших предметів з метою створення цілісного інформаційного простору знань учнів.
      Актуальність дослідження зарубіжного досвіду вивчення предмету «Інформатика» обумовлена пошуком сучасних підходів до організації процесу навчання, які б забезпечували високу якість освіти та освітніх послуг з урахуванням нових соціальних вимог, потреб та особливостей суспільства.
      Усвідомлення історичного досвіду вивчення інформатики в зарубіжній загальноосвітній школі допоможе сформувати уявлення про перспективи вивчення даного предмету та ясніше усвідомити проблеми й помилки в її організації. Розв’язанню цих проблем сприятиме вивчення можливостей адаптації зарубіжного досвіду при організації вивчення інформатики в Україні.
      В процесі розгляду педагогічного досвіду зарубіжних країн було проаналізовано такі види джерел:
  національні державні документи;
  документи і матеріали громадських, професійних та політичних організацій, їх форумів, присвячених програмним діям у справі розвитку освіти;
  міжнародних документів — матеріалів і документів ООН, ЮНЕСКО;
  документів, у яких безпосередньо фіксуються змістовний коипонент освіти (навчальні плани, програми, підручники, навчальні посібники, поурочні плани вчителів, програми або плани роботи конкретних шкіл).
         Мета дослідження – здійснення  аналізу підходів до викладання інформаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах зарубіжних країн.
      Відповідно  до мети було поставлено такі завдання:
   здійснити відбір науково-педагогічної літератури та нормативної документації, що регламентує процес навчання інформаційним технологіям у загальноосвітніх закладах;
   проаналізувати рекомендації ЮНЕСКО з питаннь інформативної підготовки школярів;
   виявити особливості викладання інформатики у зарубіжній школі.
Розроблені  дидактичні матеріали можуть бути використані  вчителями-предметниками для подальшого їх удосконалення і використання в педагогічній діяльності. 
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ РЕКОМЕНДОВАННОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
 

   1.1. Рекомендації ЮНЕСКО  з питань застосування  комп’ютера в  загальноосвітній  школі 

      Організа?ція  Об'є?днаних На?цій з пита?нь осві?ти, нау?ки і культури (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) на сьогоднішній день включає 193 країни, різного економічного та соціального розвитку. Серед них :
      Франція       France 4 листопада 1946
      Німеччина       Germany 11 липень 1951
      Японія       Japan 2 липень 1951
      Швеція       Sweden 23 січень 1950
      Україна       Ukraine 12 травень 1954
      Для всіх цих країн та для багатьох інших, робоча група  Міжнародної федерації  з обробки даних (IFIP) під егідою ЮНЕСКО розробила учбову програму для середніх загальноосвітніх шкіл.
      Мета ЮНЕСКО - забезпечити всім країнам, розвиненим та тим, що  розвиваються, доступ до найкращих ресурсів освіти, необхідних для підготовки молоді до повноцінного виконання нею ролі в сучасному суспільстві та внесення вкладу у створення суспільних благ.
      Навчальний план побудований так, щоб його можна було реалізувати в усьому світі для всіх учнів середньої школи. Всі уряди прагнуть забезпечити найбільш змістовну освіту всім громадянам у рамках своїх фінансових можливостей. Через ключові позиції, які займають інформаційні технології в сучасному суспільстві, введення предмета інформатики в програму середньої школі стає одним з першочергових політичних завдань.
      Метою робочої групи було створення документа, що дає практичний, реалістичний підхід до програми викладання шкільної інформатики як для розвинених, так і для країн, що розвиваються, швидко реалізуємий відповідно до наявних ресурсів.
      Програма викладання побудована у формі модулів, так що організатори освіти можуть вибрати елементи, що включають цілі, що відповідають рівню інформаційного розвитку їхньої країни. У будь-якій системі освіти рівень доступних ресурсів накладає обмеження на ступінь впровадження нового предмету в шкільну програму, особливо якщо забезпечені лише базові потреби такого впровадження. Але інформатика настільки важлива для майбутнього індустріального і комерційного розвитку країни, що інвестиції в обладнання, підготовку вчителів та служби забезпечення, необхідні для ефективного викладання програм з інформатики, повинні стати пріоритетними для уряду. Запропонована навчальна програма враховує всі питання, пов'язані з ресурсами, і конкретизує мінімальні вимоги для ефективної подачі навчального матеріалу при різних обставинах.
Основні завдання програми викладання інформатики
  Комп'ютерна грамотність .Учні повинні бути в змозі компетентно і розумно користуватися комп'ютерами в повсякденному житті. Радикальні зміни останніх років, що відбулися на робочих місцях і що торкнулися набору кваліфікаційних вимог, означають, що середня школа повинна взяти курс на включення принаймні базових елементів комп'ютерної грамотності, про які йдеться тут, в рамки своєї обов'язкової програми.  
  Ця задача повинна вирішуватися в програмі неповної середньої школи.

  Застосування інструментарію ІТ в інших предметах. Учні повинні вміти користуватися інструментарієм інформаційної технології для вирішення шаблонних завдань інших предметів. Ця задача повинна вирішуватися навчальними планами як середніх, так і старших класів середньої школи.
  Застосування інформатики в інших предметах. Учні повинні вміти користуватися методами інформатики в поєднанні з інструментарієм інформаційних технології для вирішення завдань з інших предметів.
  Застосування інформатики у професійній діяльності. Учні повинні бути в змозі користуватися методами інформатики в поєднанні з інструментарієм інформаційної технології для вирішення завдань бізнесу та виробництва.  
  Ця задача повинна вирішуватися в рамках професійно-технічного навчання за програмою повної середньої школи.

  Загальноосвітній модуль
  С1 - Апаратна частина
  С2  - Системне програмне забезпечення
  С3  - Тенденції розвитку комп'ютерів
  С1 - Введення у використання комп'ютера
  С2 - Обробка тексту
  С3 - Робота з базою даних
  С4 - Робота з електронною таблицею
  С5 - Робота з графікою
  С6 - Соціальні та етичні питання
  С7 - Вибір програмних засобів
  Загальноосвітній модуль з поглибленим вивченням
  Е1 - Розробка та використання баз даних
  Е2 - Розробка та використання електронних таблиць
  Е3 - Кар'єра в інформатиці
  Факультативний модуль з програмування
  Р1 - Введення в програмування
  Р2 - спадний проектування програм
  Модуль загальних факультативів
  Ор1 - Навики роботи з клавіатурою
  Ор2 - Настольная видавнича система
  Ор3 - Комп'ютери та зв'язок
  Ор4 - Створення графіки
  Ор5 - Робота з мультимедіа
  Ор6 - Система автоматичного проектування САПР
  Ор7 - Моделювання та імітація
  Ор8 - Експертні системи
  Ор9 - Роботи і пристрої зі зворотним зв'язком  
  Ор10 - Музика

  Ор11 Статистика
  Приклад застосування модулів відповідно до рівня розвитку країни представлено в Табиці 1.
  Таблиця 1
Стадія Реалізації Початкова Друга Третя Продвинута
  Недостньо комп'ютерів; мало вчителів; окремі ентузіасти; 
немає випускників по спеціальності
Комп’ютерні науки
Більше комп'ютерів; вчителі; після перепідготовки (один на школу); немає випускників по спеціальності Комп’ютерні науки
Ще більше комп’ютерів; більше вчителів,що пройшли перепідготовку; мало випускників по спеціальності
Комп’ютерні науки
Більше нових  комп’ютерів; більшість вчителів,комп’ютерно грамотних; більше випускників по спеціальності
Комп’ютерні науки
Середня школа  
(12-16 років)
  Всі навчаються ОСНОВНИЙ  модуль 
Блоки C1–C10

Всі навчаються ОСНОВНИЙ  модуль 
Блоки C1–C10

Всі навчаються Модуль
ПОГЛИБЛЕННОГО  
НАВЧАННЯ 
Блоки E1–E3

Всі навчаються ОСНОВНИЙ  модуль Блоки C1–C10
Всі навчаються
 Модуль 
ПОГЛИБЛЕННОГО  
НАВЧАННЯ 
Блоки E1–E3

Окремі  учні ФАКУЛЬТАТИВНЕ  
ПРОГРАМУВАННЯ

блоки P1–P2
Середня школа  
(16-19 років)
Більшість учнів 
ОСНОВНИЙ
модуль 
Блоки C1–C10

Окремі учні 
Модуль  
ПОГЛИБЛЕНОГО вивчення 
Блоки E1–E3

Всі учні 
Модуль  
ПОГЛИБЛЕНОГО вивчення
Блоки E1–E3
Більшість учнів 
Модуль  
ФАКУЛЬТАТИВІВ 
Блоки Op1–Op11

Окремі учні ФАКУЛЬТАТИВНЕ  
ПРОГРАМУВАННЯ 
Блоки P1–P2

Всі учні 
Модуль  
ФАКУЛЬТАТИВІВ 
Блоки Op1–Op11
Окремі учні 
ФАКУЛЬТАТИВНЕ  
ПРОГРАМУВАННЯ

Блоки P1–P2
Більшість учнів 
Модуль  
ФАКУЛЬТАТИВІВ 
Блоки Op1–Op11
Окремі учні 
Продвинуті модулі 
Блоки GA1–GA3 
Блоки VA1–VA3 
Заліки з продвинутих програм

  Програмування дається на наступному етапі вивчення інформатики Учні вступають в наступний етап навчання з досвідом програмування Учні вступають в наступний етап навчання з досвідом програмування Деякі учні можутьотримати залікпо курсам наступного етапу  ще в школі
 
      ЮНЕСКО пропонує наступний ряд способів використання комп’ютера в навчанні як:
       ігровий інструмент - комп'ютери використовуються для ігор, особливо в початковій школі, де ігровий підхід до комп'ютерів допомагає учням  підготуватися до подальшого використання комп'ютера і стимулює їхній творчий потенціал  та розвиток уяви.
      інструмент  вчителя — вчителі можуть використовувати комп'ютери для завдань адміністрування, обробки документів, а також створення уроків. Це включає в себе ведення обліку, маніпуляції з інформацією, підготовку окремих документів для батьків або класу, інформаційних бюлетнів, створення індивідуальних завданнь для проведення уроку, персональних сертифікатів за досягнення учня, створення списків учнів або міток та т.і.
       інструмент дослідження — комп'ютери використовуються щоб надати учням доступ до інформації в мережу Інтернет. Інтернет полегшує збір даних (звіти і фотографії з різних країн, твори, написані іншими студентами), даючи змогу на основі отриманих даних виконувати поставлені завдання.
       Засіб зв’язку - використання комп'ютерів у класі допомагає учням освоїти роботу з електронною поштою, що полегшує спілкування між учнями, викладачами і т.і. Як в класі , так і поза класом вони вчаться спілкуватися через Інтернет, чи то по електронній пошті з іншими класами, що працюють над аналогічними предметами / проектами, особливо якщо існує мережа шкіл, або будь то консультації експертів або інших спеціалістів з питань, які виникають в ході виконання завдань.
       Навчальний інструмент для повторюваних завдань - включає в себе використання програм в області читання, граматики, чи арифметики. Також включає в себе рішення рівнянь, вивчення неправильних дієслів, вивчення слів на іноземній мові, правопис, посилання на історичні дати, і т.і.
       Навчальний інструмент для розвитку інтелектуальних здібностей і мислення - комп'ютери можуть бути використані для інтерактивних ігор та моделювання реального світу, міждисциплінарних досліджень всеосяжного світу, які не можуть бути забезпечені за допомогою інших засобів, окрім комп'ютера.  
Сам комп’ютер, як навчальний матеріал - учні повинні бути підготовлені до роботи з комп'ютером та безпосереднього його використання у майбутньому, що допоможе зрозуміти структуру засобів програмного забезпечення і апаратних засобів. Це є вивчення текстового редактора, електронних таблиць, баз даних, а також графічних додатків, з якими вони можуть зіткнутися на своєму майбутньому місці роботи.

 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

2.1. Особливості викладання  інформатики у  загальноосвітніх  школах  Німеччини 

      Сьогоднішня Німеччина - федеративна держава, що складається з 16 самостійніх земель, кожна з яких має у своєму розпорядженні різномані за формами системи освіти, надаючі Учням можлівість вибору варіанту навчання.  
Незважаючі на те, що відповідно до конституції ФРН кожна земля сама відповідає за планування і практичне здійснення шкільного навчання та вищої освіти на всій території, всі землі співпрацюють одна з одною і Федеральним урядом з метою забезпечення сумісності курсів навчання у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. Таким чином, завдяки прийняття низьки угод між федеральними землями, була досягнута уніфікація основних положень системи освіти у всіх землях. Політика федеральних органів і земель в області освіти узгоджена з точки зору тривалості навчання, канікул, навчальних програм, взаємного визнання іспітів, атестатів, свідоцтв про Закінчення шкіл, дипломів. Права Федерального уряду обмежуються прийняттям основоположних законів, в тому числі, з питань фінансування. Говорячі про витрати на освіту, слід зазначити наступне:

  ні одна федеральна земля не стягує гроші за навчання в державних загальноосвітніх і професійних навчальних закладах;
  всі землі надають за свій рахунок школярам автобуси, які перевозять їх з будинку до школи й назад;
  майже всі землі надають школярам підручники і навчальні посібники за невелику частину їх вартості;
  певній категорії школярів і студентів держава, в силу чинного федерального закону, надає матеріальну допомогу.
      Керівними органами системи освіти є Постійна конференція міністрів освіти і культури земель ФРН і Конференція ректорів навчальних закладів Німеччини.
      Навчання в Німеччині вважається обов'язковим і безкоштовним для дітей від 6 до 19 років - вцілому дитина проводить у школі 13 років.
      Система загальної шкільної освіти ділиться на ступені (Schulstufen), а саме:
   Primarstufe - початкова ступінь
   Sekundarstufe I - середня ступінь, чи друга ступінь I
   Sekundarstufe II - старша ступінь, чи друга ступінь II
      Початковий ступень – це  початкова школа (Grundschule), друга ступінь включає в себе або основну школу (Hauptschule), або реальну школу, або гімназію. Школи пов'язані одина з одною та забезпечують сприйняття блоків шкільних знань та їх відповідність віковому розвитку учнів. Наприкінці блоку досягається певна освітня мета. Шкільна освіта закінчується із закінченням старшої школи.
      Система шкільної освіти представленна наступним чином :
      1. Початкова школа (Grundschule) - від 6 до 10-12 років. Це загальний курс базових знань, необхідніх кожній дитині. Поряд з навчаням основам читання і писання рідною мовою, у початковій школі діти на уроках під назвою "світ, в якому ми живемо" ("Sachunterricht") одержують знання основ майбутніх предметів:
   людина і суспільство
   історія
   географія
   біологія
   фізика
   хімія
Широко застосовується так називане "комплексне навчання", особливо в перші два роки. Уроків на тиждень від 20 (у першому класі) до 30 (4 клас). Навчання в початковій школі спільне.
      1. Народна школа або Основна школа (Hauptschule) - для найбільш слабких учнів. Останнім обов'язковим класом цієї школи є дев'ятий, а в деяких землях десятий. У більшості земель учням дається можлівість добровільного відвідування додаткового десятого класу.  Програма навчання в основній школі включає в себе:
  німецька: німецька граматика, правила правопису; пунктуація; правила написання текстів творів; письмовий виклад;
  історія: створення німецької держави; перша світова війна; Веймарська республіка; націонал-соціалізм, друга світова війна;
  соціологія: основні поняття; політичний устрій ФРН;
  географія: загальна географія; Німеччина; країни Європи, Африки, Азії,  
  Австралії, Океанії; Америки;

  математика: основні дії; дробу; десяткові дробу; пропорції; 
  відсотки; відсотки з капіталу;

  алгебра;
  геометрія;
  фізика;
  хімія: теплота; механіка; акустика; оптика; електрику; основи хімії;
  біологія: відомості про людину; про тварин; про рослини;
  англійська мова (предмет може бути відсутнім): основні уявлення про англійську; граматика; введення в читання легких текстів.
  Музика;
  художнє виховання;
  політика;
  фізкультура.
      Викладання математики, іноземної мови та деяких іншіх предметів ведеться в збірніх групах, щоб краще врахувати різний рівень підготовки учнів і різну ступінь засвоєння ними навчального матеріалу і, як наслідок, оптимальним чином підготувати їх до закінчення школи і переходу в школи вищого типу. Навчання завершується свідоцтвом про закінчення основної школи. Свідоцтво про закінчення (Hauptschulabschluss) видається при отриманні оцінок не нижче 4 (ausreichend).
      Мета основної школи - підготувати учня до продовження освіти в рамках іншого ступеня, на шляху професійного навчання та відвідування загальноосвітніх курсів.
      Особлива увага в основній школі звертається на те, щоб познайомити учня зі світом робочих професій і, таким чином допомогти йому вибрати професію.
      У основній школі фактично залишаються найслабші школярі, , хлопці з практичними нахіламі. У силу цього основні школи роблять акцент на технічні предмети, креслення, ручна праця, тобто на практичність зв'язок з майбутнього професійною діяльністю. Основна, або повна народна школа є обов'язковою для всіх учнів, які після закінчення терміну відвідування початкової школи не пішли в реальну школу або гімназію.
  Реальна школа (Realschule) - для школярів із середніми здібностями. Система освіти Німеччини має на увазі навчання в реальній школі (Realschule) Протягом шести років (класи з 5 по 10). Її головна відмінність від гімназії - обов'язкова спеціалізація.
Програма навчання в реальній школі:
   Німецький: повторення правопису і пунктуації; аналіз літературних  
   творів: розповідь, роман, класична і сучасна драматургія, лірика; інтерпретація текстів;

   історія: античність; середні століття; епоха Відродження, Французька  
   революція; війна за незалежність в Америці; Віденський конгрес; об'єднання Німеччини; нова історія з 1871 по 1918; Веймар; націонал-соціалізм; 2га світова війна; історія сучасності;

   соціологія: основні соціологічні положення; соціальна структура  
   Німеччини; вибори і партії; урядова система; основні положення  
   господарства Європейського союзу;

   географія: огляд земель ФРН; знайомство з країнами Європи, Америки, Азії; енергетика і промисловість, і міста; тропічні регіони; Арктика і Антарктика;
   англійська: граматика; виклад; читання англійських та американських текстів; історія і країнознавство Англії та Америки; робота з текстами;
   математика: обчислення в безлічі раціональних чисел; уявлення про теорії множин; відносини і функції; лінійні і квадратні рівняння; ступеня, коріння, логарифми; основні поняття геометрії; подобу; планіметрія; стереометрія; тригонометрія;
   хімія: введення в загальну хімію; будова атомів, періодична система;  
   хімічні сполуки; кислоти; основи; окислювально-відновні  
   реакції; електроліз; нафту; вуглеводні; спирти; вуглеводи, жири, білки;

   фізика: теплота; механіка; акустика; оптика; вчення про електриці; магнетизм; електричний струм; кінематика; динаміка; теплові машини; електрична робота й електричні машини;
   біологія: введення зоологію і в ботаніку; екосистеми; анатомія і  
   фізіологія людини, в тому числі нервова і гормональна системи;

   Realschule Вважається середнім навчальним закладом з математичним і природничим нахилом. Близько 40% учнів навчаються саме в реальній школі. Після її Закінчення випускник отрімує атестат (Fachoberschulreife), що дає право вступу до спецучилища. Учень має можливість вібрати один з пропонованіх йому напрямів навчання в якості основного, наприклад, природно-математичний, технічний, лінгвістичний, соціально-економічний, соціально-медичний, музично-художній. У кожній школі певний діапазон пропонованіх предметів. При досить високому рівні оцінок в атестаті про закінчення реальної школи підтверджується право випускника на вступ до навчального закладу іншого ступеня.
      Викладання в реальній школі ведеться на більш високому рівні; систематиці пропонованих предметів приділяється велика увага. Кількість уроків на тиждень від 30 до 34. Після 10 класів учень отримує атестат про Закінчення реальної школи, що відкріває дорогу в цілий ряд шкіл професійного навчання. Значення реальної школи безперервно зростає. Від сучасного, Постійно зростаючого попиту на освіту реальна школа виграла більшою мірою, ніж інші типи шкіл у Німеччині.
  Гімназія (Gymnasium) - для самих успішніх дітей. У системі освіти Німеччини гімназія (Gymnasium) Вважається найпрестижнішим типом середньої школи. Гімназії є загальноосвітніми навчальними закладами. Навчання у них триває, як правило, 9 років (класи з 5 по 13). Старші - з 11 по 13 клас називаються "гімназіале оберштуфе" (верхня ступінь гімназії). Після успішної здачі іспітів випускник отрімує атестат зрілості, що дає право вступу до ВНЗ.
Обов'язковими навчальним дисциплінами в гімназії є:
  німецька мова
  література
  історія
  географія
  математика
  біологія
  Фізичне виховання
  Музика
  Релігія
      Залежно від профілю гімназії пропонуються різні варіанти навчальних програм.
      Є різні типи гімназій:
  старих мов
  нових мов
  математико-природничі
  художні
Таким чином, проаналізувавши систему шкільної освіти, можемо зробити висновок, що інформатики серед загальнообових предметів немає.
      Історія вивладання інформатики  в Німеччині
      Метою вивчення предмету Інформатики в загальноосвітніх школах ФРН, на початку її становлення, на думку деяких вчителів, є реалізація учнями побудови інформаційних систем відмінних від попередніх , що має забезпечити інтерес до вивчення предмету. На сьогоднішній день існує декілька обгрунтуваннь по цій темі, головними з них є:
  освіта повинна дати можливість учням і студентам продвинутись у майбутнє;
  Інформатика - унікальний та необхідний, з точки зору продажу, елемент у сфері освіти , що сприяє комп’ютерній грамотності учнів.
      Зародження інформатики в  Німеччині відбулось завдяки вчителям, особисто зацікавленим в деяких аспектах інформатики. Саме вони розробили навчальний курс, у свій вільний час, оскільки інформатика, як предмет не викладалась взагалі.
      Неофіційна історія вивчення предмету сягає ще в 60-ті роки , коли в школі вивчали булеву алгебру фон Неймана та  принцип будівництва апаратних елементів (гадюка, верстальник  і т.і). В 70-х почали вивчати алгоритми і структури даних, вирішення проблеми шляхом «ступінчастою уточнення», а в 80-х: стандартні алгоритми (пошук і сортування) та були протестовані деякі непроцедурні мови .  
 
 
 

      Історія розвитку інфоратики в загальноосвітній школі представленна в Схемі_1.

 

        На сьгодні ж картина  виглядає наступним чином.
  Інформатика не є обов'язковим предметом, а лише являється додатковим, факультативним предметом, за вибором учня .
  Концепція інформатики в школах в Німеччини існує та поступово реалізовується .
  Безперечним є те, що наявність явищ та процесів в житті суспільства, обумовлює вивчення іх з допомогою інформатики, саме тому при вивченні різних предметів використовують засоби ІКТ.
        Особливості методики викладання інформатики в Німеччині
      Ситема освіти Німеччини не передбачає вивчення Інформатики, як загальнообов’язкового предмету ні в одній з гілок шкільної системи. Але це не означає, що цього предмету немає взагалі. Проаналізувавши систему шкільної освіти та переглянувши розклад зайнять окремих класів(таб.1), можна зробити висновок, що Інформатика викладається в найпрестижному типі середньої школи -  гімназії , приблизно з  8-9 класі.
      Предмет інформатики в 8-9 класах передбачає вивчення наступних тем :
    Modellierungen (Моделювання)
    Verteilte Systeme (Розподілені системи)
    Typische Datenstrukturen (Основні структури даних)
    Aufwandsabschatzungen. (Визначення трудовитрат)
    Spezifikation / Verifikation (Специфікація\Перевірка)
    Methoden der Softwareentwicklung (Методи розробки софта)
      Що до мов програмування та об’єктно-орієнтовного програмування, в гімназії (10-12 клас) на завершення програми пропонується вивчити наступні мови програмування:
   Imperative und objektorientierte Programmiersprachen (PC)( Об’єктно-орієнтовне програмування)
   Modula-2
   Oberon-2
   Pascal
   Java
   C / C + +
   Basic
   Imperative und objektorientierte Programmiersprachen - Apple Macintosh(Об’єктно-орієнтовне програмування)
   MetroWerks
   Oberon / F
   Imperative und objektorientierte Programmiersprachen - Linux (Об’єктно-орієнтовне програмування)
   LOGO
   Funktionale Sprachen (Функціональна мова)
   Beschreibende Sprachen (Описова мова)
      Приклад типового розкладу зайнять учнів 11-12 класів представлений в таблиці 2 і таблиці 3

      Обов’язкові предмети                                                              Таблиця 2

              Кількість годин\тиждень
              Jgst 11.       Jgst 12.
      Релігія (або етика)        2        2
      Німецький        4        4
      Математика         4        4
      Істория + Право        2 +1       2 +1
      Спорт        2        2
       
Факультативы                                                                                   
Таблиця 3

              Кількість годин\тиждень
              Jgst 11.       Jgst 12.
      Іноземна  мова (английська, французька, латинська, грецька, италійська, испанська, російська)        4        4
      Природничі  науки (фізика, хімія або біологія)        3        3
      Дві природничі науки чи інформатика        3 / 4        3 / 4  
      Географія і Бізнес та  право               2
      Музика  та мистецтво               
 
      На  прикладі плану навчання 11-12 класів, бачимо, що Інформатика, є додатковим, а саме факультативним предметом та відводиться на неї 4 години на тиждень.
      З вище сказаного, зрозуміло, що предмет Інформатики не є загальнообов’язковим. Школярі в процесі навчання самі визначають та вирішують, які предмети вони хочуть поглиблювати. Ці предмети і стають профільними предметами учня.
      В силу особливостей системи освіти, аж ніяк не кожен школяр володіє інформатикою. Школярі, які проявили інтерес до інформатики, володіють нею на достатньо високому рівні. Варто відмітити, що частка школярів, які обрали профілем інформатику або математику досить низка. Звідти й неймовірні зарплати у випускників даного профілю.
      Приклад підручників 9-11 класів з   Інформатики:
  P. Hubwieser, M. Spohrer, M. Steinert, S. Vo?: П. Hubwieser, М. Spohrer,  Steinert, С. Voss: Informatik 2 - Tabellenkalkulationssysteme, Datenbanken. (Інформатика - таблиці систем, баз даних). Schulerbuch fur die Jahrgangsstufe 9 (Учебник для 9 класса) ,Stuttgart, 2007 ISBN 978-3-12-731668-1, 16,50 євро (мал.1)
      

      Мал.1
      Підручник  починається з розділу про  вивчення можливостей і цілей  навчання . Структура підручника передбачає різного роду завдання та  забезпечує надання чітких вказівок для викладачів і учнів. Крім того, є  різноманітні  міждисциплінарні задачі, що дає безліч можливостей для підвищення кваліфікації і зміцнення знань поза даним предметом. Є також безліч пропозицій роботи з проектами. Наявні тезиси (цікаві вислови, думки, інформація) в кінці кожного розділу не пов’язана з темою комп'ютерних наук. В кінці книги знаходиться термінологічний довідник, де можна знайти потрібну інформацію.  В кінці книги також є приклади відповідно до розділів книги. Ця книга є незалежним продуктом. В комплекті наявний диск, який містить рішення всіх завдань навчального посібника. Крім того, на цьому CD диску є бази даних (у форматі StarOffice бази і як SQL-скрипт для читання MySQL, ACCESS, та багато іншого), які розглядаються в книзі, будь то текст або викладання в завдань.
  P. Hubwieser, M. Spohrer, M. Steinert, S. Vo?: П. Hubwieser, М. Spohrer, М. Steinert, С. Voss: Informatik 3 - Algorithmen, Objektorientierte Programmierung, Zustandsmodellierung. (Три комп'ютерні науки - алгоритми, об'єктно-орієнтоване програмування, моделювання процесів). Schulerbuch fur die 10. (Підручник для 10-го класу) ISBN  978-3-12-731768-8 , 16,50 євро(мал.2).
      

      Мал.2
  П. Hubwieser, П. Леффлера, П. Schwaiger, М. Spohrer, М. Steinert, С. Восс, F. Winhard Winhard : Informatik 4 - Rekursive Datenstrukturen, Softwaretechnik. Основні теми: рекурсивні структури даних, розробка програмного забезпечення. Schulerbuch fur die 11. (Підручник для 11 класу )ISBN 978-3-12-731868-5, 19,50 EUR. ISBN 978-3-12-731868-5, 19,50 євро.(мал.3)[38]
      

      Мал.3
      Крім того, що викладання ведеться згідно утвердженого школою підручника, також студентів старших класів (10-11 класи) беруть участь у семінарах (Наприклад, практична розробка програмного забезпечення), проводять практичні роботи.
 

       2.2. Особливості викладання інформатики у загальноосвітніх школах  Швеції   

      Управління  системою освіти у Швеції покладено на державне Міністерство освіти та створювані ним комісії, що розробляють окремі освітні програми та готують реформи окремих щаблів освіти.  
      Освіта  на всіх рівнях – від середньої  до вищої школи – безкоштовна. За своїм статусом освітні заклади відносяться до державного сектору.
      Обов'язкова освіта розпочинається з віку 7 років, але ще до того практично всі діти відвідують дошкільні заклади.
      Основна освіта триває 9 років :
   включає початкову освіту (6 р.)
   нижчу середню освіту (3 р.)
   виший рівень середньої освіти
   вища освіта
  Дошкільні установи (6)
        Дитячі садки і "предшколи". Шведські дитячі сади приймають дітей від шести місяців до 7 років. Крім них, існують так звані "ігрові школи". Фактично це тригодинні організовані прогулянки в парках, на які охоплюють дітей старше трьох років. Різниця між двома згаданими типами дитячих установ величезна. У дитячому садку дитина знаходиться протягом всього дня, а в "ігрових школах" – 3 години; у дитячого саду є приміщення, у "ігровий школи" - ні; виховання в "ігрових школах" безкоштовне, а за перебування в дитячих садах стягується плата, що покриває витрати на харчування та інші матеріальні потреби. Протягом року дітей в ігровій формі готують до школи – вчать основам письма, читання, рахування.
  Основні , або початкові школи (grundskolan, 9р.)
        Середні школи (основні).У звичайну школу, яка у шведів називається "основна" (grundskolan), дітей віддають в сім років. Дев'ять років навчання в ній розподіляється на три ступені:
        - початкову (I-III класи)
        На "початкової" у програму входять:
   шведська мова
   математика
   музика
   ручна праця
   гімнастика
   релігія
        - проміжну (IV-VI класи)
        З третього класу в навчальний план додаються :
   Ремесла
   англійська мова
        - старшу (VII-IX класи)
        З цього ступеня перераховані вище дисципліни вивчаються більш поглиблено.
        У старших класах з'являються нові предмети :
   Суспільствознавство
   Історія
   Географія
   Біологія
   Хімія
   Фізика
        Учень може вибрати один з двох циклів - природничо-науковий або суспільно-науковий.
         У навчальні плани старшої ступені включені також:
   друга іноземна мова (німецька або французька)
   економіка
   мистецтво
   креслення
   машинопис.
  Багатопрофільні гімназії (3р.)
        Наступна ступінь шведської системи освіти - це багатопрофільна гімназія (gymnasieskolan), в яку шведи вступають в 16 років. Гімназії пропонують в цілому 17 програм навчання, 14 з яких мають переважно професійну орієнтацію, а дві останні готують до вступу у вузи. Тривалість навчання в гімназії становить три роки. У всіх програмах є спільні базові предмети. Це:
   шведський  та англійська мова
   цивільне право
   релігія
   математика
   природничі науки
   фізичне виховання і здоров'я
   мистецтво
        Більшість програм другого і третього року діляться на напрями. Наприклад, програми підготовки до університету бувають гуманітарні та науково-математичні. Вивчення деяких спеціальностей у вузах передбачає проходження відповідних курсів у гімназії. Так, щоб приступити до вивчення хімії в університеті, необхідно прослухати поглиблені курси з хімії, математики та фізики в гімназії.
  Вищі навчальні заклади
        Навчальний  рік — з кінця серпня по червень, 40 робочих тижнів.[111]
Особливості вивчення предмету Інформатики  в Швеції
      Предмету  інформатика (чи ІСТ) в шкільній ситемі Швеції не існує. Слова вчителів: "Діти в школу приходять, вміючи користуватись комп’ютером. Ми їх вчимо читати, писати, рахувати, а комп’ютер для них - те саме, що будь-який інший побутовий пристрій. в школі ж не вчать як телевізор включати
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.