На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат нтеграцйн угруповання як вища форма прояву нтернацоналзацї господарського життя. Ознаки нтеграцї в сфер мжнародних економчних вдносин, її передумови та види. Особливост розвитку нтеграцйних процесв в Азатсько-Тихоокеанському регон.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 21.04.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Размещено на webkursovik.ru/
Головні інтеграційні угруповання світу
ЗМІСТ
ВСТУП
1. ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
2. ПЕРЕДУМОВИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
3. ВИДИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
4. ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Інтеграція в перекладі з латинської, означає з'єднання окремих частин у загальне, ціле, єдине. В останні десятиліття у всесвітньому господарстві відбуваються складні процеси зближення і взаємопроникнення національних господарств декількох країн, спрямовані на створення єдиного господарського організму і отримали назву інтеграції. Вона пронизує самі різні сторони економічного і політичного життя, що інтегруються.
Можна сказати, що при цьому міжнародні економічні взаємозв'язки стають настільки міцними, що відбувається глибоке взаємопереплетіння національних процесів відтворення.
Слід сказати, що всі країни світу протягом довгих років розвивали економічне співробітництво на основі формального міжнародного усуспільнення виробництва. І тільки друга половина XX ст. стала часом появи нових тенденцій у інтернаціоналізації виробництва. У цей період багато країн світу стали переходити від формального до нового періоду міжнародного усуспільнення виробництва, який отримав назву інтеграційного етапу. Необхідність цього кроку була підготовлена всім ходом економічного розвитку.
Справа в тому, що формальна інтернаціоналізація виробництва не завжди носить досить ефективний характер, а тим часом питання економічної вигоди при вступі країн у процес міжнародного поділу праці є вирішальними. Так, у пошуках підвищення ефективності національного виробництва кілька країн Західної Європи організували Європейське економічне співтовариство (ЄЕС).
Мета самостійної роботи - вивчити процес та інтеграційні угруповання, які виступають як вища форма прояву інтернаціоналізації господарського життя, як результат дуже високого рівня міжнародного поділу праці і коопераційних зв'язків.
Курс на інтеграцію був породжений рядом актуальних економічних проблем, які не могли бути вирішені країнами ні поодинці, ні на основі старої системи міжнародного поділу праці.
Актуальність даної роботи полягає у тому, економічна інтеграція розглядається як засіб подолання суперечності між необхідністю ефективного розвитку економіки кожної країни, що бере участь у взаємному міжнародному поділі праці, і обмеженими можливостями, які мали окремі країни регіону для реалізації цієї невідкладної економічної задачі.
1. ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Економічна інтеграція представляє собою усуспільнення виробництва на міжнародному рівні за допомогою свідомого регулювання урядами беруть участь у ній країн взаємного поділу праці і міжнародної виробничої кооперації. Такого роду усуспільнення знаходить своє вираження у підвищенні ефективності виробництва кожної країни до приблизно усередненого рівня в масштабах регіонального співтовариства держав та формуванні оптимальної структури їх національної економіки.
Принципова різниця між учасниками економічної інтеграції і не інтегруються, але співпрацюють з ними державами полягає в тому, що перші ставлять завдання підвищення ефективності функціонуючих підприємств до високого рівня, як на своїй території, так і в усьому інтегрується співдружності, в той час як другі дбають про своїх індивідуальних інтересах і не є союзними або договірними партнерами щодо підвищення ефективності у всій групі співпрацюють держав. Аутсайдери не беруть на себе жодних зобов'язань з перебудови всієї структури своєї економіки, з доведення витрат ресурсів до певного встановленого рівня та інших економічних показників, які є ознакою інтегрується колективу держав. Ось чому, хоча країни Західної Європи і не представляють ізольованою організації, але, вступивши на шлях інтеграції, вони повинні діяти відокремлено в певному сенсі слова. Передбачається, що ці держави будуть співпрацювати не просто на основі розвитку міжнародного поділу праці і міжнародної виробничої кооперації, але на базі розвитку цих кардинальних шляхів усуспільнення міжнародного виробництва в напрямку якнайшвидшого підвищення продуктивності праці, зростання ефективності виробництва у всіх країнах співтовариства. Ізоляції від світу не було, але певне економічне відокремлення наявності.
Слід зазначити, що інтеграція характеризується деякими істотними ознаками, що у сукупності відрізняють її від інших форм економічної взаємодії країн:
* взаємопроникненням і переплетенням національних виробничих процесів;
* широким розвитком міжнародної спеціалізації і кооперації у виробництві, науки техніці на основі найбільш прогресивних і глибоких їхніх форм;
* глибокими структурними змінами в економіці країн-учасниць;
* необхідністю в цілеспрямованому регулюванні інтеграційного процесу, розробці скоординованої економічної стратегії і політики;
* регіональному просторових масштабів інтеграції. Інтеграція носить переважно регіональний характер, що пов'язано з нерівномірністю інтернаціоналізації виробництва, а також з тим, що передумови для інтеграції складаються в першу чергу в тих регіонах, де найбільш тісні господарські зв'язки і найбільшою мірою визрівають її об'єктивні і суб'єктивні чинники.
З економічних позицій об'єктивний чинник міжнародної господарської інтеграції - забезпечення найкращих умов застосування обмежених ресурсів (природних і набутих).
Можна констатувати, що в сучасних умовах міжнародна економічна інтеграція - логічний, закономірний результат транс націоналізації мікроекономічних та макроекономічних процесів.
При цьому остання вбудовується в ринкові принципи світо-господарських відносин.
2. ПЕРЕДУМОВИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Передумови інтеграції досить різноманітні. В умовах сучасного етапу НТП все більше поглиблюється взаємопроникнення і зрощування економік стає для багатьох країн об'єктивною необхідністю, так як випливає з потреб розвитку їх продуктивних сил. Ця необхідність проявляється, перш за все, у високорозвинених країн, особливо у тих, які мають обмежені економічні ресурси та внутрішні ринки. Для таких країн економічна інтеграція відкриває можливості найбільш ефективного використання економічного потенціалу і досягнення більш високих темпів науково-технічного прогресу, надаючи їм доступ до більш широкого ринку, який охоплює декілька країн, а також полегшуючи концентрацію коштів у вибраних галузях виробництва. Для багатьох держав економічна інтеграція створює можливості більш ефективної спеціалізації в науково-технічних дослідженнях.
Разом з тим вона дозволяє об'єднати ресурси країн, що інтегруються з метою розвитку певних видів виробництва або наукових досліджень, коли необхідні для цього кошти перевищують можливості кожного учасника, окремо. Підвищуючи ефективність використання ресурсів, інтеграція приводить у рух нові джерела економічного зростання і тим самим сприяє створенню умов для покращення економічних і політичних позицій беруть участь у ній країн. Необхідною умовою інтеграції певних країн є, по-перше, наявність розвиненої інфраструктури, що забезпечує переміщення товарів, по-друге, прийняття цілком певних економічних і політичних рішень з боку урядових органів. Величезне значення має також створення умов для полегшення переміщення факторів виробництва. Взаємодоповнюваність інтегруються господарств залежить і від їхньої економічної зрілості, при цьому швидше інтегруються країни з приблизно однаковим рівнем розвитку, перш за все індустріально розвинені, наприклад, що входять до Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі.
Передумовами міжнародної інтеграції є:
* Близькість рівнів економічного розвитку і ступеня ринкової зрілості країн.
* Географічна близькість країн, що інтегруються, наявність у більшості випадків спільного кордону й історично сформованих економічних зв'язків.
* Спільність економічних та інших проблем, що стоять перед країнами в області розвитку, фінансування, регулювання економіки, політичного співробітництва і т.д.
* Демонстраційний ефект. У країнах, що створили інтеграційні об'єднання, зазвичай відбуваються позитивні економічні зрушення (прискорення темпів економічного зростання, зниження інфляції, зростання зайнятості і т.д.), що надає певний психологічний вплив на інші країни, які, звичайно, стежать за змінами, що відбуваються.
* Ефект доміно. Після того як більшість країн того чи іншого регіону стали членами інтеграційного об'єднання, інші країни, що залишилися за його межами, неминуче відчувають деякі труднощі, пов'язані з переорієнтацією економічних зв'язків країн, що входять в угрупування, один на одного.
Численні інтеграційні об'єднання, що виникають і розв и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.