На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Теоретико-методологчн засади дяльност мжнародних фнансових органзацй в Україн

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 07.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІНАЛЬНИЙ ЕКНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ
З навчальної дисципліни «Міжнародні організації»
на тему:
«Теоретико-методологічні  засади діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні» 
 
 
 

Виконала
Студентка IV-го курсу
Спец. 6503, групи №3
Колісниченко  Анастасія 

Перевірила: Веремієнко Тетяна Сергіївна 
 
 
 
 

Київ 2011
План
 
Вступ
  Теоретичні засади діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні
  Стратегія співпраці України з МФО
  Методи досягнення ефективного співробітництва України  з міжнародними фінансовими організаціями
Висновки
Список використаних джерел інформації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ 

     Відповідно  до основних засад економічної політики держави, формування й реалізація механізмів державного управління у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями є одним із пріоритетних напрямів держави. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями підтримує програму економічних реформ в Україні і виступає важливим елементом зовнішнього фінансування, яке спрямоване на покриття дефіциту платіжного балансу та бюджету, реалізацію довгострокових інвестиційних проектів, що відповідають стратегічним напрямам економічного розвитку держави. Одночасно програми реформування окремих секторів економіки в межах проектів міжнародних фінансових організацій допомагають здійснювати структурну перебудову економіки, впроваджувати світовий досвід, сучасні конкурентоспроможні технології тощо. Слід зазначити, що програми співпраці з міжнародними фінансовими організаціями практично не мали обмежень щодо одержання можливих обсягів кредитних ресурсів. Як результат, діяльність міжнародних фінансових інституцій в Україні покриває майже весь спектр інституційних та економічних реформ.
     Актуальність  та необхідність поглиблених досліджень економічної політики співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями зумовлюється тим, що інтеграція у світову економіку розглядається як ключовий момент трансформації національної економіки й потребує розробки нової, раціональної моделі державного управління в суспільному розвитку.
     Зміни умов економічної політики співпраці  України й міжнародних фінансових організацій безпосередньо впливають  на політичні, економічні, соціальні процеси в країні, вони є індикатором розвитку громадянського суспільства, економічної, зокрема інвестиційної, привабливості країни, рівня добробуту населення. Погіршення умов такої співпраці означає зниження зовнішніх кредитних, інвестиційних, технологічних та інноваційних надходжень, уповільнення економічного розвитку держави.
1. Теоретичні засади діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні
     Визначено, що стійка позитивна динаміка співробітництва  формується під впливом різноманітних  факторів, серед яких найбільш важливе місце займають: економічна політика держави, внутрішні і зовнішні передумови входження трансформаційних економік до світового господарства, питання лібералізації економіки, формування прозорого, відповідного до міжнародних стандартів, законодавчого поля та питання ефективності зовнішніх політичних і економічних зв’язків.
     Засади  державного управління щодо співробітництва  України з міжнародними фінансовими  організаціями мають бути удосконаленими в рамках запровадження нових процедур підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, а реалізація політики співробітництва повинна стати консолідованою та адаптованою до соціально-економічних умов з урахуванням глобалізаційних процесів.
     Міжнародні  та регіональні фінансові організації – це установи які створені на базі багатосторонніх державних угод. Це організації, які створені державами-членами і отримують кошти безпосередньо від країн-членів. У них є спільна мета — розвиток співробітництва та забезпечення цілісності, а також стабілізація складної світової економічної ситуації. Міжнародні фінансові організації безпосередньо займаються регулюванням світових фінансових і валютних ринків[6] .
     Діяльність даних організацій пов’язана з виконанням функцій, які визначаються їхніми статутами. Фінансове забезпечення виконання функцій здійснюється через фонди, що створюються такими організаціями [1] .
     Міжнародні  фінансові інституції мають взаємовідносини  як з урядами, так і з суб‘єктами господарювання окремих країн. Взаємовідносини з урядами складаються за двома напрямками. Перший відображає процес формування статутного капіталу за рахунок внесків окремих країн. Другий характеризує кредитні взаємовідносини – надання кредитів урядам та їх погашення і сплату відсотків. Міжнародні фінансові інституції здійснюють фінансове забезпечення певних проектів, надають кредити окремим підприємствам, як правило, на конкурсній основі.
     Таким чином МФО забезпечують централізацію  певної частини міжнародних фінансових ресурсів для  забезпечення потреб світового господарства. Вони фінансують окремі проекти і програми, керуючись інтересами саме світового господарства в цілому, а не окремих країн. При цьому при розгляді та затвердженні таких проектів і програм обов‘язково враховують інтереси окремих країн [7].
     Наростання  процесів інтеграції, інтернаціоналізації  господарського життя та його глобалізації сприяє як посиленню ролі діючих організацій та інституцій, так і створенню нових, що, у свою чергу, веде до підвищення рівня централізації фінансових ресурсів, збільшення як їх маси, так і обсягів міжнародних фінансових потоків.
       Враховуючи ту особливість, що міжнародні фінансові інституції виконують певні специфічні функції наднаціонального характеру з координації та регулювання міжнародних фінансів, їхня діяльність є надзвичайно важливою [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Стратегія співпраці  України з МФО
     МФО активно сприяють процесові глобалізації через лібералізацію міжнародної торгівлі й усунення валютних обмежень для країн-позичальників. Розробляючи державні концепції і програми соціально-економічного розвитку та виходячи з пріоритету внутрішнього ринку, держава також має зважити на узалежнення показника ВВП країни від зовнішньої торгівлі.
Основні цілі
? економічний  і соціальний розвиток держави; ? стабілізація виробництва;
? економічне зростання.
Завдання
  зміцнення фінансового сектора;
  сприяння створенню та розвитку дрібних та середніх підприємств;
  підтримка структурної перебудови великих підприємств;
  створення сприятливого інвестиційного клімату;
  залучення прямих іноземних інвестицій та заохочення спільного фінансування проектів.
Засади
? прискорення  ринкової трансформації, забезпечення фінансової стабілізації та інтегрування України в Європейський Союз; ? відповідність  умов кредитування України МФО пріоритетам її економічного та соціального розвитку;
? спрямування  ресурсів на забезпечення сталого економічного зростання, здійснення структурних перетворень, формування розвиненого внутрішнього ринку і припинення практики їх використання для фінансування поточних витрат;
? мобілізація  та ефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів, сприяння
надходженню прямих іноземних інвестицій;
? дотримання економічно обґрунтованих та загальновизнаних меж і порогів рівня зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв платоспроможності
держави.
Принципи
  підтримка розвитку приватного сектора;
  підтримка приватизації;
  підтримка зміцнення фінансового сектора;
  сприяння приватним інвестиціям у харчову промисловість та розвиток сільського
  господарства;
  раціоналізація енергетичної галузі;
  розвиток малих та середніх підприємств;
  модернізація і реформа основних галузей інфраструктури;
  посилення ролі Української сторони в процесі підготовки та реалізації проектів, зокрема на стадії їх ініціювання та під час залучення міжнародної технічної допомоги;
  підвищення якості комплексної експертизи проектних пропозицій, зокрема стосовно доцільності залучення фінансових ресурсів МФО для підтримки загальнодержавних та галузевих програм розвитку;
  концентрація фінансових, технічних і консультативних ресурсів, які надають МФО та міжнародні донори, на пріоритетних напрямах економічних та соціальних реформ;
  збільшення частки самоокупних інвестиційних проектів у кредитних портфелях МФО;
  максимальне використання можливостей МФО, зокрема МФК, БАГІ, ЄБРР та ЧБТР, з метою розширення співпраці з приватним сектором економіки, що не передбачає прямих зобов'язань держави або надання державних гарантій;
  мінімізація нових державних запозичень для реалізації інституціональних проектів, крім тих, що пов'язані з безпекою життя людини, охороною здоров'я та освітою.
Напрями діяльності
? реформування органів виконавчої влади; ? збільшення кількості проектів, пов'язаних з розвитком регіонів, вирішенням соціальних та екологічних проблем територіальних громад;
? збільшення кількості інвестиційних та кредитних  проектів, спрямованих на підтримку  приватного сектора;
? залучення  інвестиції для забезпечення розвитку інфраструктури, зокрема муніципальної та портової, будівництва, агропромислового комплексу, сфери роздрібної торгівлі та надання послуг, виготовлення транспортного обладнання і сфери телекомунікацій;
  виконання програми кредитування малих та середніх підприємств;
  фінансування міжнародних транспортних коридорів (автомобільних, залізничних), міської інфраструктури та комунальних підприємств;
  підвищення потужності енергетичних об'єктів та впровадження енергоощадливих технологій, модернізація блоків атомних електростанцій;
  залучення ресурсів для підтримки сільського господарства та експортоорієнтованого виробництва;
  залучення фінансових ресурсів для реалізації проектів у сфері міської та транспортної інфраструктури, енергетики, охорони навколишнього природного середовища, телекомунікацій, малого та середнього бізнесу;
  розроблення прозорої політики приватизації, структурної перебудови великих державних промислових підприємств, запровадження механізму її реалізації та механізму післяприватизаційної підтримки;
  залучення до процесу приватизації іноземних інвесторів;
демонополізація підприємств шляхом виділення самостійних  структурних підрозділів.
     Показники результативності реалізації принципів
? створення  передумов для сталого зростання  економіки України та поліпшення добробуту громадян; ? збільшення загального обсягу фінансових ресурсів МФО, які залучено у межах реалізації інвестиційних проектів;
? досягнення цілей проектів у встановлений термін у межах відповідного бюджету;
? збільшення частки інвестиційних проектів у структурі проектних портфелів МФО в Україні;
? дотримання графіків підготовки і реалізації спільних з МФО проектів.
Таблиця 1. «Стратегія співробітництва  України з МФО» [8,9] 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Методи  досягнення ефективного  співробітництва
     Подальший розвиток відносин України з МО гальмують дві групи проблем. Перша - це проблеми недосконалості соціальної та економічної політики України:
   неефективність системи державного регулювання;
   непередбачуваність владних рішень;
   значні диспропорції в економіці;
   монополізм виробників;
   криміналізація економіки, велика питома вага тіньової економіки.
     Друга група проблем стосується організації зовнішньоекономічної діяльності:
   недосконалість митного регулювання;
   грабіжницька податкова політика;
   бартеризація зовнішньої торгівлі.
     Усе це підриває довіру до України як надійного  партнера. На шляху до міжнародного співробітництва Україна повинна  досягти реальної керованості соціально-економічними процесами, створити стабільну національну  фінансову та правову системи, розробити  стратегію входження у світові економічні структури.
     Отже, для того, щоби співпраця України з МФО була якомога ефективнішою і сприяла економічному зростанню, державна економічна політика зобов'язана:
     ? підтримувати конструктивні відносини  з приватними кредиторами і не бути уразливою до зовнішніх обставин завдяки обережному, завбачливому управлінню своїм зовнішнім боргом і резервами;
     ? прийняти економічно й фінансово  обґрунтовану програму, яка б конкретизувала кількісні показники і передбачала заходи, спрямовані на її реалізацію для досягнення позитивних результатів;
     ? спрямувати свою економічну і фінансову політику на стимулювання економічного зростання, стабілізування цін, поліпшення добробуту та забезпечення здорового довкілля;
     ? не маніпулювати обмінними курсами та не нехтувати міжнародною валютною системою. Валютний курс впливає на конкурентоспроможність компаній та співвідношення експортно-імпортних цін.
     ? сприяти становленню та розвитку міжнародних ринків товарів і послуг, модернізації та підвищенню ефективності діяльності підприємств державного і приватного секторів країни створивши відкриту, конкурентну та справедливу систему управління закупівельними операціями МФО.
     З метою підвищення ефективності співпраці з міжнародними фінансовими інституціями потрібно:
  розробити стратегію співпраці України з МФО, удосконалити механізми управління державним боргом, збільшити питому вагу середньо- і довготермінових кредитів;
  істотно поліпшити кадрове забезпечення сфери міжнародних валютно-кредитних відносин;
  сприяти законодавчому формуванню бюджету розвитку та створенню Українського банку реконструкції й розвитку як фінансового інструмента реалізації політики економічного зростання на основі конкурсного кредитування інвестиційних проектів.[3,4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновки
     1. Міжнародні фінансові організації мають велике значення для покращення економічного становища України. Співпраця України з МФО сприяє поліпшенню макрофінансових показників стабілізації, формуванню конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приватного підприємництва.
     2. Як показав аналіз, підтримка міжнародних фінансових організацій у період становлення держави позитивно вплинула на економічні перетворення в Україні, дала змогу здійснити економічні заходи в таких напрямах, як макроекономічна стабілізація, створення конкурентного середовища на ринку товарів і послуг, започаткування та розвиток приватизації та ін.
     3. За допомогою механізмів державного управління у сфері співпраці з міжнародними фінансовими організаціями в Україні здійснено ряд реформ.
     4. Проте проведений аналіз вказує на те, що державою не створено у достатній мірі відповідних механізмів управління щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
     5. Визначено, що стійка позитивна динаміка умов співробітництва формується під впливом різноманітних факторів, серед яких найбільш важливе місце займають: економічна політика держави, особливості розвитку світової торгівлі, інвестицій і кредитування, внутрішні й зовнішні передумови входження трансформаційних економік до світового господарства, урахування світової кон’юнктури, питання лібералізації економіки, формування прозорого, відповідного до міжнародних стандартів законодавчого поля, та питання ефективності зовнішніх політичних і економічних зв’язків.
     Водночас  головними проблеми при реалізації проектів МФО в Україні є, по-перше, недосконале законодавство та нормативна база стосовно процедури набуття  угодами про надання позики чинності. По-друге, і це ще більшою мірою впливає на ефективність упровадження проектів, – недостатньо якісна діяльність державних інститутів, відповідальних за реалізацію проектів МФО в Україні.
     6. Засади співробітництва з МФО мають визначати цілі та напрями співробітництва України з МФО в розрізі конкретних проектів, оскільки практичним втіленням підтримки курсу України на здійснення економічних реформ є допомога, що надається МФО у вигляді кредитів та позик, які використовуються для реалізації пріоритетних проектів соціального й економічного розвитку. Реалізація засад співробітництва України з МФО також має бути узгоджена з відповідними стратегіями допомоги цих організацій Україні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  використаних джерел інформації
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.