На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Загальна характеристика економки ндї, розрахунок показникв економки, валютно-фнансова система. Розрахунок ндикаторв рвня вдкритост економки, заборгованост держбюджету. Аналз мграцйних процесв в ндї, фактори, що на них впливають.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 20.11.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


17
Зміст
Вступ
1. Економічна характеристика економіки Індії
2. Розрахунок основних показників економіки Індії
3. Валютно-фінансова система Індії
4. Розрахунок індикаторів рівня відкритості економіки Індії на основі її платіжного балансу
5. Оцінка заборгованості державного бюджету Індії
6. Аналіз міграційних процесів в Індії та факторів, що на них впливають
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
В останні десятиліття Індія (як і країни Східної і Південно-Східної Азії) демонструє стале економічне зростання, що впливає на поточні тенденції на світових ринках сировини (насамперед нафти) і готових виробів, у тому числі в галузі високих технологій. Індія вносить істотний внесок у зростання ролі регіону Азії у світовій економіці. З цих позицій представляється вельми актуальним всебічне дослідження економіки Індії з метою виявлення загальних та особливих рис у її розвитку на сучасному етапі. Інтерес представляє аналіз найбільш актуальних аспектів економічної політики, факторів, що забезпечують не тільки швидке зростання національного господарства, але й створення основних передумов для його модернізації і диверсифікації.
Актуальність теми дослідження самостійної роботи визначається зростаючою роллю Індії в економіці Азіатського регіону і у світовій політиці в цілому. Індія володіє значним потенціалом для прискорення економічного зростання і вирішення соціальних проблем. Поступове зростання доходів населення, що є запорукою швидкого викорінювання убогості, дозволяє уряду Індії заручитися широкою громадською підтримкою в проведенні структурних перетворень. У той же час збільшення заробітної плати та підвищення продуктивності праці створюють фундамент для розширення внутрішнього споживання, а, отже, і для стійкого і стабільного зростання виробництва на перспективу в цілому. Стійка економічна динаміка і соціальний прогрес в Індії вносять свій внесок у зростання ролі регіону Азії у світовій економіці та політиці.
Мета самостійної роботи полягає в комплексному вивченні сучасного етапу економічного розвитку Індії з акцентуванням уваги на динаміці та характері структурних зрушень у національному господарстві, аналізі та виявленні специфічних особливостей розвитку країни в умовах реформ і змін її позицій у міжнародному поділі праці; у розрахунку та аналізі основних економічних показників економіки Індії.
1. Економічна характеристика економіки Індії
За роки незалежного розвитку (з 1947 р) Індія проробила шлях від відсталої аграрної країни до сучасної аграрно-індустріальної, з розвиненими промисловістю, торгівлею і товарно-грошовими відносинами. Економіку Індії відрізняють надлишок і дешевизна робочої сили і висока культура праці. Індія - космічна і ядерна держава. За рівнем ВВП Індія входить у шістку найбільших економічних держав світу. Економіка - змішаного типу.
Індія є другою країною світу за чисельністю населення - 1, 155 млрд. чол., та сьомою за площею території - 3 287 590 кмІ. Останні 50 років спостерігається швидке зростання населення за рахунок медичних досягнень (покращення медичного обслуговування) і масове зростання продуктивності сільського господарства (так звана «зелена революція»). Міське населення Індії збільшилося в кілька разів протягом ХХ століття і більше концентрується саме у великих містах. Однак, як і раніше, більше 70% населення Індії проживають у селах.
Відповідно до даних Міністерства торгівлі та промисловості Індії, темпи зростання індійської промисловості склали у грудні 2009р. 16,8%. Це - найбільший індекс зростання промисловості по відношенню до відповідного місяця попереднього року, зафіксований за останні 20 років. Обробна промисловість, частка якої у загальному обсязі промислової продукції дорівнює 80%, збільшила виробництво на 18,5%. Гірничо-видобувний сектор, відповідно, на 9,5%, в той час як енергетика зросла на 5,4%.
З одного боку, таке зростання свідчить про потужне відновлення індійської економіки після наслідків світової кризи, з іншого боку, викликає в урядових колах певне побоювання щодо можливого розбалансування, відомого, як «перегрів» економіки. З цього приводу лунають пропозиції щодо обмеження стимулюючих заходів, закладених у державному бюджеті країни. Зокрема, Резервний Банк Індії вже збільшив показник резервування готівкової валюти для комерційних банків.
Зовнішньоторговельна політика Республіки Індія (РІ) на 2009-14 роки була оприлюднена Міністром комерції та промисловості Анандом Шармою 27 серпня 2009 р. Раніше подібні програми оголошувалися у 2004, 2005 та 2006рр.. Зовнішньо-торговельна політика, проголошена у 2004 р. ставила за мету протягом п'яти років подвоїти частку Індії в світовій торгівлі товарами та використати торговельну експансію в якості ефективного інструменту економічного зростання та працевлаштування населення. Уряд РІ вважає ці завдання виконаними. Експортні галузі РІ найбільше постраждали від світової фінансової кризи, тому запровадження нової зовнішньоекономічної політики було принциповим викликом для сформованого в травні ц.р. уряду РІ.
Нова зовнішньоторговельна політика (надалі - НЗП) у короткостроковій перспективі ставить завдання перед експортерами наступного 2010-11 ф.р. досягти загального обсягу експорту в 200 млрд. дол. США. Наступні два роки обсяг експорту має зростати на 15% щорічно, надалі щорічне зростання експорту має прискоритися до 25%. У 2013-14 ф.р. обсяг експорту має подвоїтися, порівняно з 2008-09 ф.р. У довгостроковій перспективі ставиться за мету подвоїти частку РІ в світовій торгівлі до 2020 р.
Досягти зазначених цілей планується за рахунок більш дієвої допомоги індійським експортерам у:
· розширенні їхнього бізнесу на ринках, на яких вони вже успішно працюють;
· опануванні нових ринків;
· удосконаленні технології за рахунок дешевшого імпорту засобів виробництва;
· мінімізації витрат грошей та часу на здійснення транзакцій.
В якості нових ринків, на які звертається увага індійських експортерів, в НЗП фігурують Латинська Америка, Африка, країни СНД, Австралія та Нова Зеландія.\
Передбачається комплекс заходів, що включає фіскальні пільги, інституціональні зміни, раціоналізацію процедур, покращення доступу до світових ринків та диверсифікацію експортних ринків. Трьома «стовпами» на яких побудована НЗП є покращення експортної інфраструктури, здешевлення транзакцій та запровадження повного відшкодування всіх непрямих податків та зборів.
2. Розрахунок основних показників економіки Індії
У Табл. 1 подані відомості щодо основних показників розвитку економіки країни з 2005р. по 2009р.(в Індії фінансовий рік починається з 1 квітня і закінчується 31 березня наступного року). У 2009 році ВВП збільшився на 7,9% і перевищив позначку в 1,3 трлн. дол. США, що складає 1134 дол. США на душу населення. Чисельність населення також продовжує зростати, хоча вже і не такими темпами - у 2009 р. вона зросла на 15 млн. чол.. (1,34 % за рік) і становить понад 1млрд. 155 млн. чоловік.
Прямі іноземні інвестиції, які постійно зростали до 2008 р., в 2009 р. склали 34577 млн. долл., що становить майже 84% від їх обсягів за 2008 р., тобто вони зменшились більше ніж на 16 %. Цей факт свідчить, що й Індію не оминули негативні наслідки світової фінансової кризи. в країну.
Зовнішньоторговельний оборот, що власне складається з загальної суми експорту та імпорту, зберіг свої темпи збільшення (понад 10% за рік) і склав 720593,5 млн. дол. в 2009 р., що на 77062,2 млн. дол.. більше ніж в попередньому році.
ВВП на душу населення в 2009 р. склало 1134 долл. (+6,48% до 2008 р.), прямі інвестиції - 29,93 дол. на чол.. (-17,12%), зовнішньоторговельний оборот - 623,73 дол. на чол.. (+10,49%).
Водночас, після п'яти років сталого зростання, в 2008-09 ф.р. в економіці Індії були наявні певні негативні тенденції. Уповільнення темпів зростання промислового виробництва, двозначна інфляція, яку тільки завдяки рішучим діям уряду і Резервного банку Індії вдалося зменшити практично до нуля в березні 2009 р., зростаючий дефіцит у зовнішній торгівлі, зменшення золотовалютних резервів та послаблення рупії відносно американського долара - все це прямо, або опосередковано пов'язане з глобальною фінансовою кризою.
3. Валютно-фінансова система Індії
Дохідна частина держбюджету Індії складає 215 млрд. дол США. Понад 54% доходів держави формуються за рахунок податків, 14% - за рахунок доходів підприємств державного сектора. Значна частина податків збирається непрямим шляхом - через податкове обкладання товарів і послуг; іншу частину формують прямі податки, що розподіляються між приватними особами та акціонерними товариствами. Основну суму непрямих податків дає акцизний збір, 25% коштів від якого центральний уряд передає в розпорядження органів влади штатів. Важливу роль відіграють мита.
Погашення відсотків по державному боргу складає 38% поточних бюджетних витрат, 28% йдуть на утримання поліції, податкової та інших адміністративних служб, 21% - на оборонні витрати і 13% - на субсидії найбіднішим верствам населення. Оскільки уряд має боргові зобов'язання переважно перед Резервним банком Індії (РБІ) і націоналізованими банками, відсотки по державному боргу направляються насамперед на рахунки підприємств державного сектора.
Державний бюджет Індії протягом багатьох років залишається дефіцитним: - у 2005/06 фін. р. дефіцит склав 4,1% від ВВП або 33 млрд. дол США; - у 2006/07 фін. р. - 3,5% ВВП або 34,4 млрд. дол США; - у 2007/08 фін. р. - 2,7% ВВП або 34,3 млрд. дол США; - у 2008/09 фін. р. - 6,2% ВВП або 71 млрд. дол США; - у 2009/10 фін. р. - 6,8% ВВП або 87,3 млрд. дол США. Середньорічний рівень інфляції за індексом оптових цін: - 2006/07 фін. р. - 5,4%; - 2007/08 фін. р. - 4,7%. - 2008/09 фін. р. - 8,4%; - 2009/10 фін. р. - 1,6% (за квітень-грудень 2009 р.) Сукупний обсяг грошової маси (M3) у січні 2010 р. досяг 1,13 трлн. дол США. Динаміка курсу індійської рупії: - 2006/07 фін. р. - 45,28 інд. рупії за 1 дол США - 2007/08 фін. р. - 40,26 інд. рупії за 1 дол США - 2008/09 фін. р. - 45,99 інд. рупії за 1 дол США - 2009/10 фін. р. - 47,44 інд. рупії за 1 дол США
У 2009/10 фін. р. індійська рупія зміцнилася по відношенню до долара США завдяки значному зростанню прямих портфельних інвестицій і коштів на депозитах індійців, які постійно живуть за кордоном, продовженню притоку прямих іноземних інвестицій, а також гарним показникам розвитку індійської економіки та ослаблення долара США на світових ринках. У результаті курс індійської рупії виріс з 50,95 РУП. за 1 дол США в кінці березня 2009 р. до 44,92 РУП. за дол США на 31 березня 2010
За прогнозом агентства Bloomberg, індійська рупія в 2010 р. увійде до десятки найбільш сильних валют світу. Її курс по відношенню до долара США може вирости на 2-6%.
За прогнозом банку GoldmanSachs, при середньорічному зростанні ВВП Індії в 8% до 2020 р. курс індійської рупії буде підвищуватися по відношенню до долара США в середньому на 2,5% на рік.
Валовий приплив капіталу, за даними РБІ, в квітні-грудні 2009/10 фін. р. склав 257,1 млрд. дол США, валовий відтік капіталу - 213,9 млрд. дол США. За аналогічний період 2008/09 фін. р. ці показники склали 253,1 млрд. дол США і 247,2 млрд. дол США відповідно. Чистий приплив капіталу за означений період, включаючи зовнішньоторговельне сальдо і «приховану» торгівлю, склав 11,3 млрд. дол США.
За даними РБІ, в 2009 р. грошові перекази індійців, які працюють або постійно проживають за кордоном, до Індії виросли на 7% в порівнянні з 2008 р. і склали 55 млрд. дол США. Індійська діаспора за кордоном налічує близько 19 млн. чоловік, в т.ч. в М'янмі - 3 млн. чол, США і Малайзії - по 1,7 млн. чол., Саудівській Аравії - 1,5 млн. чол, Великобританії - 1,2 млн. чол., Південній Африці та ОАЕ - по 1 млн. чол., Канаді і Шрі-Ланці - по 0,9 млн. чол., на Маврикії - 0,7 млн. чол.
Золотовалютні резерви країни за станом на 26 березня 2010 р. склали 277 млрд. дол США (річний приріст 9,8%), в т.ч. резерви іноземної валюти - 252,8 млрд. дол США, золотий запас - 17,9 млрд. дол США, СПЗ (спеціальні права запозичення) - 5 млрд. дол США, резервний транш МВФ - 1,4 млрд. дол США.
Основними фінансовими донорами Індії являются Світовий банк і Азіатський банк розвитку.
У 2008 р. Світовий и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.