На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Особливост нтеграцї Росї в систему мжнародних економчних вдносин. Рося свтова органзаця торгвл (СОТ). Економчн вдносини Росї з регональними нтеграцйними угрупованнями. Розширення росйського експорту в нов ндустральн країни.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 28.04.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Зовнішньоекономічні зв'язки Росії з закордонними країнами
Зміст
  Вступ
  1. Особливості інтеграції Росії в систему міжнародних економічних відносин
  2. Росія і світова організація торгівлі (СОТ)
  3. Економічні відносини Росії з регіональні інтеграційні угруповання
  4. Розвиток світових господарських зв'язків Росії
  Висновок
  Список літератури

Вступ

Однією з відмінних особливостей світового господарства другої половини XX століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин (МЕВ). Відбувається розширення і поглиблення економічних відносин між країнами, групами країн, економічними угрупованнями, окремими фірмами та організаціями. Удосконалюється і перебудовується механізм реалізації МЕВ. Ці процеси проявляються в поглибленні міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації фінансово-економічних зв'язків, глобалізації світового господарства, збільшенні відкритості національних економік, їх взаємно доповнення і зближенні, розвитку і зміцненні регіональних міжнародних структур.

Характерно, що всі ці процеси взаємодії, зближення, співробітництва носять суперечливий, діалектичний характер. Діалектика міжнародних економічних відносин полягає в тому, що прагнення до економічної незалежності, зміцненню національних господарств окремих країн приводить у результаті до все більшої інтернаціоналізації світового господарства, відкритості національних економік, поглибленню міжнародного поділу праці.

1. Особливості інтеграції Росії в систему міжнародних економічних відносин

Кінець XX - початок XXI століття є періодом формування нової системи світового господарства з властивою їй ієрархією тих чи інших національних економік у міжнародному поділі праці (МРТ), на міжнародному ринку капіталів, ресурсів.

Процес інтеграції України у світове господарство, її затвердження як рівноправного учасника в системі міжнародних економічних відносин у міжнародному поділі праці знаходиться на самому початку. Незважаючи на формальне розширення на початку 90-х років участі в МЕВ частка Росії у світовій економіці і ступінь її залучення до міжнародного розподілу праці поки не тільки не зростає, а скорочується. Так, наприклад, питома вага російської зовнішньої торгівлі у міжнародній торгівлі, різко знизився на початку 90-х років, в кінці 90-х років становив трохи більше 1%. Структура її експорту носить переважно сировинний характер. На початковій стадії знаходяться процеси легального вивезення капіталу, організації спільних підприємств, вільних економічних зон, міжнародні інтеграційні процеси. Тільки близько однієї чверті російської економіки "зав'язано" на зовнішні ринки. Проблема інтеграції України у світове економічне співтовариство досить складна й різноманітна. Передумовами до її вирішення можуть стати:

проходження Росією основних ступенів розвитку економіки ринкового типу, які свого часу минули економічно більш розвинуті країни;

відновлення порушених зв'язків, економічна інтеграція в рамках СНД (спочатку в рамках будь-якої його частини) і, відповідно, спільне вступ єдиним блоком у світове господарство.

Одночасно з цими процесами повинна здійснюватися вироблення механізму взаємодії з промислово розвиненими, країнами, що розвиваються, міжнародними економічними організаціями, регіональними торгово-економічними блоками і угрупованнями. Очевидно, що все це вимагає чимало часу і зусиль.

Для подолання розриву, що відокремлює Росію від світових лідерів, полегшення тягаря і скорочення часу переходу до ринкової економіки, інтеграції у світове господарство необхідно:

1. Встановлення стабільного політичного режиму.

2. Розвиток і вдосконалення ринкового механізму господарювання, адекватного російських умов.

3. Всебічне залучення та ефективне використання іноземних інвестицій шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату, відповідно до вимог відкритої економіки з російською специфікою.

4. Проведення активної зовнішньоторговельної політики, що поєднує експорто орієнтованість виробництва з імпорто заміщенням.

5. Стимулювання економічного розвитку по шляху науково-технічного прогресу.

На думку багатьох фахівців Росія має низку специфічних рис, переваг, Дозволяють інтегруватися у світове господарство, зайняти належне місце в системі міжнародних економічних відносин.

До цих рис відносять:

1. Розвинену науково-технічну базу.

2. Високий ступінь забезпеченості сировиною та енергоресурсами, їх відносну дешевизну.

3. Високий кадровий потенціал, особливо у сфері точних наук, інженерно-технічній галузі. Формується і нове покоління російських підприємців, управлінців, інших кваліфікованих фахівців.

4. Досить високий показник "індексу людського розвитку". Він враховує ВВП на душу населення, очікувану тривалість життя і рівень освіти. Слід визнати, що з початку 90-х років "індекс людського розвитку" у Росії скоротився майже вдвічі. Якщо в 1990 р. з цього одного з найважливіших показників стану товариства, прийнятому ООН, Росія займала 33-е місце, то в 1996 р. - вже 57-е. Однак це далеко не останнє місце. Набагато гірше з цим показником у Китаї (108-е місце), Єгипті (106-е місце), Туреччини (84 місце). Лідируючі місця займають Канада, США, Японія. Записуючи в актив Росії вищеназвані фактори, слід, однак, пам'ятати, що успіх процесу інтеграції у світове господарство будуть визначати не стільки самі фактори, скільки те, наскільки ефективно вони будуть використовуватися.

Освоюючи світовий ринок, Росія повинна здійснювати виборчу і поетапну політику. Вибірковість полягає в чіткому визначенні власних пріоритетів. Зокрема, у перевазі зусиль з побудови вільної соціальної ринкової економіки усередині країни над зусиллями із зовнішньої відкритості. Необхідна планомірна послідовність у розкритті свого народногосподарського комплексу зовнішнього світу. При цьому зовнішня відкритість не повинна бути самоціллю, а покликана служити створенню ефективного ринкового механізму всередині країни.

Виробляючи стратегію інтеграції у світове господарство, слід враховувати зарубіжний досвід. Японія в повоєнний період, наприклад, виробила таку політику: були виділені три найважливіші галузі економіки - вугільна, металургійна, текстильна; Вони вважалися визначальними у питаннях експорту-імпорту і внутрішньої економічної політики. Очевидно, російська економічна політика також повинна ґрунтуватися на системі пріоритетів, провідних ланках економіки, галузях-локомотивах. Такими пріоритетними галузями російської економіки можуть стати лісопромисловий, нафтогазовий комплекси, а також наукомісткі галузі, галузі високих технологій (у тому числі військових) і деякі інші.

Входження у світове ринкове господарство не буде легким. Промислово розвиненим країнам не потрібен новий сильний конкурент. За своє місце на міжнародному ринку Росії доведеться активно поборотися, одночасно відбиваючи таємні і явні спроби "прибрати Росію до рук" з боку провідних світових держав. У зв'язку з цим досить актуальною для нашої країни на шляху інтеграції у світове господарство стає проблема економічної безпеки.

Забезпечення економічної безпеки полягає у зведенні до мінімуму за все тих збитків, які може бути завдано російській економіці в результаті дії факторів світової господарської кон'юнктури, міжнародної конкуренції, неефективними діями російських економічних суб'єктів на світових ринках.

2. Росія і світова організація торгівлі (СОТ)

Росія подала заявку на вступ до ГАТТ в червні 1993 р. Після перетворення ГАТТ у Світову торговельну організацію підтвердила свій намір щодо вступу в цю організацію в грудні 1994 року. В даний час Росія має статус спостерігача у СОТ.

Угода про заснування СОТ вимагає від вступає країни прийняття на себе таких же зобов'язань, які вже взяли на себе країни-засновники. "Кожен член організації повинен забезпечувати відповідність своїх законів, нормативних та адміністративних актів його зобов'язаннями, взятими за угодами, що входять до СОТ".

З членства у Світовій організації торгівлі можна витягти ряд переваг.

По-перше, на Росію пошириться принцип режиму найбільшого сприяння. У результаті наша держава зможе скористатися постійно знижуються тарифами інших країн. Вітчизняна продукція не буде потрапляти під дискримінаційні заходи. Росія зможе захищати свої торгові права від неправомірних дій інших країн під егідою процедури вирішення спорів СОТ. За даними Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків Росія за ступенем дискримінації знаходиться на другому місці у світі після Китаю.

За підрахунками фахівців, не будучи членом Всесвітньої торгової організації, Росія щорічно з-за обмежень по допуску російських товарів на світові ринки, втрачає від 1 до 4 млрд. дол.

зовнішньоекономічна торгівля інтеграція росія
По-друге, вступ до Світової організації торгівлі допоможе розробити механізм допуску іноземного капіталу у фінансову сферу Росії.
По-третє, підвищиться роль стимулюючої та оздоровляючої міжнародної конкуренції для російського виробника.
По-четверте, членство в СОТ дозволить отримати митні пільги, полегшить доступ до кредитів, залучить інвесторів, отримання передових технологій.
З іншого боку, вступивши до Світової організації торгівлі, Росія в значній мірі повинна, по-перше, лібералізувати свій зовнішньоторговельний режим, реалізуючи принципи вільної торгівлі з країнами-членами СОТ. Це може негативно вплинути на її власне виробництво, підриваючи його і так невисоку конкурентоспроможність.
По-друге, Росія стане ще більш залежною від імпортного продовольства. Лажі між промислово розвиненими країнами виникають протиріччя з приводу взаємних поставок сільськогосподарської продукції. Без підвищення імпортних мит витіснити імпорт з російського продовольчого ринку буде дуже складно.
По-третє, вступ до СОТ може призвести до загибелі достатньо конкурентоспроможною металургійної промисловості Росії внаслідок зниження (згідно з рішеннями Токійського раунду ГАТТ) на 30% митних тарифів на металургійну продукцію.
По-четверте, страховий ринок може бути повністю захоплений іноземними страховиками, що мають значно більший капітал, ніж вітчизняні, і розвинену інфраструктуру.
По-п'яте, наплив дешевого імпорту призведе до закриття ряду виробництв і наростання безробіття.
Слід також зазначити, що до вступу до Світової організації торгівлі Росія на двосторонній основі вже має режим найбільшого сприяння з усіма основними торговельними партнерами, що входять до ГАТТ / СОТ. Приєднання Росії до Світової організації торгівлі має служити засобом для забезпечення її зовнішніх економічних інтересів в умовах глобалізації світової економіки. Головне, щоб це приєднання не перетворилося на самоціль, і Росія не опинилася в підсумку беззахисною перед потужним тиском інших країн-членів цієї організації.

3. Економічні відносини Росії з регіональні інтеграційні угруповання

У 90-ті роки Росія зробила суттєві кроки у налагодженні контактів з провідними зарубіжними інтеграційними угрупованнями з різних напрямків економічного співробітництва. Визначальним напрямом російської зовнішньої політики в ці роки були країни Західної Європи і, перш за все, країни Росія і ЄС.

Існують дві основні точки зору на відносини Росії з ЄС. Прихильники однієї вважають цілком необхідним і можливим курс на всебічне зближення з ЄС для того, щоб у перспективі вступити в тісний економічний союз.

Згідно ст.237 Римського договору і ст. "О" Маастрихтського договору будь-яка європейська країна може претендувати на членство в Європейському Союзі. Представники іншої позиції вважають, що приєднання Росії до ЄС означатиме для нього "загибель, втрату керованості, розчинення". Здається, що в найближчій перспективі питання про можливість приєднання Росії до ЄС не актуальне. Набагато більш насущні питання виконання угоди про партнерство і співробітництво між Росією і ЄС, підписаного в середині 1994 р. і ратифікованої в кінці 1996 р. Угода про партнерство та співробітництво (УПС) створює стійкий, побудований на основі міжнародного права, режим економічної взаємодії, що охоплює, в основному, всю торгівлю товарами між Росією і ЄС, транскордонну торгівлю послугами, рух капіталів, заснування та діяльність компаній.

Значення УПС полягає в тому, що в останні роки ЄС перетворився на головного партнера Росії в міжнародному співробітництві. У стратегічному плані ЄС, який володіє потужним торговельно-промисловим і фінансовим потенціалом, і надалі відіграватиме провідну роль у російських зовнішньоекономічних зв'язках. ЄС виступає як серйозний імпортер енергетичних і сировинних товарів, що становлять основу сучасного російського експорту. На його частку припадає 35 відсотків товарообігу Росії.

Відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво для товарів ЄС і Росії встановлюється національний режим. Це означає, що російські товари на ринку ЄС і товари ЄС на ринку Росії не можуть обкладатися податками і зборами більш високими, ніж вітчизняні товари.

Відповідно до Угоди скасовуються кількісні обмеження (квоти) на ввезення в європейські и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.