На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Контрольна робота з «нформацйн системи в менеджмент»

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 08.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Національний  університет «Львівська політехніка» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольна  робота
з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»
на прикладі ТОВ "ХЕКРО ПЕТ Лтд." 
 
 
 
 
 

         Виконала:
         студентка групи МЕм-21з 
          
          
          
          
          
          

      1. Описати підприємство, його місію та дати характеристику його основним напрямкам діяльності. 

      "ХЕКРО  ПЕТ Лтд." - сучасне виробниче  підприємство, що динамічно розвивається. Засноване у квітні 2000 році підприємство  зараз займає домінуючу позицію  на ринку Центральної та Східної Європи за об'ємами виробництва пакувальної стретч-плівки та ПЕТ-преформ для пластикових пляшок.
      Місія підприємства полягає в тому, щоб  забезпечувати клієнтів продукцією найкращої якості.
      На  підприємстві впроваджено систему  менеджменту якості згідно міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (сертифікат № UA225985 від 20.04.2006 р., "Bureau Veritas Certification", акредитація "UKAS").
      Клієнти "ХЕКРО ПЕТ Лтд." по ПЕТ-преформі - провідні вітчизняні та закордоні  компанії виробники пива, води та інших  безалкогольних напоїв.
      Клієнти по стретч-плівці - провідні вітчизняні та закордоні компанії виробники  пива, води та безалкогольних напоїв, виробники  інших товарів народного споживання.
      ПЕТ-преформа - це полімерна заготовка, з якої шляхом видування отримують - ПЕТ-пляшку, для пакування як харчових так і нехарчових рідин, газованих та негазованих продуктів (пива, напоїв, соку і т.д.).
      Стретч-плівка - це сучасний пакувальний матеріал, який застосовується для закріплення  продукції на піддонах шляхом ротаційного  обмотування. Ціль - забезпечення збереження вантажу при транспортуванні, складуванні, зберіганні, а також захист від дії зовнішнього середовища та розкрадання. Крім того, при використані стретч-плівки значно полегшується процес завантажувально-розвантажувальних робіт та економиться час.
      Сировиною для виготовлення преформ - є гранульований  полімерний матеріал - поліетилентерефталат (ПЕТ). За останні роки, завдяки його властивостям, поліетилентерефталат широко використовується для виготовлення різного роду пакувальних матеріалів та тари. Основними перевагами перед традиційними матеріалами, які застосовуються у пакувальній промисловості, є ціновий аспект, вага, здатність матеріалу до повторного використання та дизайн упакування (форма, м'якість, герметичність і т.д.).
      Функціонування  сиcтеми менеджменту якості в поєднанні з використанням високотехнологічного обладнання та застосування тільки високоякісної сировини створюють умови для виробництва конкурентоспроможної продукції найвищої якості.
      Виробництво оснащене сучасним та продуктивним технологічним обладнанням.
      Вся продукція, яка виробляється сертифікована  і відповідає найвищим вимогам стандартів якості та безпеки.
      Всі процеси виробництва як ПЕТ-преформ  так і стретч-плівки - автоматизовані і оснащені сучасним програмним забезпеченням, що створює умови для підтримання стабільності технологічного процесу.
      За  рахунок рециклінгу реалізується процес мінімізації відходів виробництва, який прямує до показника безвідходного  виробництва та мінімізації впливу виробництва на природне середовище.
      Весь  технологічний процес охоплений  системою контролю та управління якістю.  

      2. Описати структуру  управління підприємства, в якій буде  задіяний  деякий  менеджер (організаційна  структура управління  організацією чи  його підприємства або структура управління технологічним процесом) 

      Організаційна структура підприємства – лінійно-функціональна. Відповідає вимогам середовища функціонування, але для досягнення організаційних цілей потребує незначного удосконалення. Лінійно-функціональна організаційна структура являє собою комбінацію лінійної та функціональної структур. В основу такої структури покладено принцип розподілення повноважень і відповідальності за функціями та прийнятті рішень по вертикалі. Лінійно-функціональна структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.
      Структуру очолює головний директор Кіпіш Анатолій Зіновійович. В його підпорядкуванні 6 заступників, юрисконсульт та секретар референт. На підприємстві 11 функціональних підрозділів.  

      3. Дати короткий  огляд функціональних  обов’язків на його ділянці роботи (вибрати 3-4 функції)
      Функціональні обов’язки головного бухгалтера:
      1) Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства;
      2) Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій;
      3) Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства;
      4) Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства тощо. 

      4. Конкретизувати необхідну  для виконання  функцій менеджера  інформацію, для цього  потрібно вказати  місце знаходження  первинної та вторинної інформації, її об’єм, періодичність оновлення, вимоги до збереження, доступу, оновлення, введення, обробки.
      Для виконання своїх обов’язків і  функцій головному бухгалтеру необхідно  мати таку інформацію і такі знання:
      - законодавство про бухгалтерський облік – інформація знаходиться на законодавчих сайтах, потрібно слідкувати за її оновленням. Для цього необхідно виписувати періодичні видання, що пов’язанні з бухгалтерським обліком, а також інформацію можна отримувати з бухгалтерського порталу «Дт-Кт», що знаходиься за адресою http://www.dtkt.com.ua/.
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні і нормативні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з питань організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також ті, які стосуються господарсько-фінансової діяльності підприємства – інформація вторинна, оновлюється періодично, можна знайти у журналах «Все про бухгалтерський облік» або на сайт Верховної ради України - http://zakon.rada.gov.ua/
      - положення й інструкції з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, правила його ведення – інформація вторинна, зберігається на підприємстві у відділі кадрів з усіма посадовими інструкціями.
      - інформація про сучасні засоби комп'ютерної (обчислювальної) техніки і можливості їх застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт та аналізу виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства – інформація вторинна, можна знайти у бухгалтерських журналах, отримати шляхом відвідування тренінгів для бухгалтерів. Потребує періодичного оновлення, адже нові розробки з’являються досить часто;
 

5. Описати інформаційні  потоки в заданій  сфері (у вигляді  підсхеми інформаційної  інфраструктури організації)  та конкретизувати ці потоки (для висвітлення цього завдання потрібно використати оперо граму, маршрутно-технологічну карту, документограми.
     Потоки  інформації різноманітні: потоки висхідної  інформації — основа для розробки рішень; потоки низхідної інформації — це постанови, рішення, вказівки вищестоящих організацій; потоки регулюючої інформації — зазначені вище документи і деякі спеціальні нормативні положення.
     Залежно від того, яку функцію обслуговує економічна інформація, її поділяють  на облікову і звітну, що відображає події, які відбулися; планову, що відображає події, які намічаються; нормативну і аналітико-прогнозовану, що відображає події або явища сучасного і майбутнього; регулюючу, що відображає процес досягнення пропорційності у виробничому і управлінському процесах.
     У свою чергу, облікову інформацію поділяють  на бухгалтерську, статистичну і  оперативно-технічну. Характерною особливістю  бухгалтерської інформації є її висока точність. Вона відображує детерміновані  події, про які точно відомо, що вони відбулися. Водночас бухгалтерська інформація відображає події, що відбулися із запізненням. Тому якість її визначається тим, наскільки вдається зменшити розрив між строками подій і відображенням їх у бухгалтерських документах.
     Організація руху документів на етапі первинного обліку потребує встановлення раціональної послідовності створення їх, мінімізації витрат та часу на цей процес.
     Для цього необхідно: визначити перелік  робіт, які слід виконати від першої до останньої операції над документом до створення його як повноправного носія облікової інформації; склад осіб, відповідальних за вірогідне та своєчасне складання того або іншого документа та кожної операції; час роботи над документом від першої до останньої операції; технічні засоби, за допомогою яких можуть бути виконані ті або інші операції над документом; спосіб і час передавання документа від одного виконавця іншому, з однієї операції на іншу; відповідальних осіб за своєчасне передавання документа в процесі документообороту.
      Загальна  тривалість складання документа має бути мінімальною. Для цього необхідно обмежити кількість осіб, які беруть участь у складанні того або іншого документа, та встановити раціональну послідовність складання графіка руху. Раціональна організація руху документів передбачає встановлення максимально коротких відрізків часу на їх передавання й обробку; визначення конкретних строків передавання документа від виконавця до виконавця, від одного сектора обліку на інший; від бухгалтерії до обчислювального центру тощо.
      На  кожний документ складають оперограму або документограму (рис.1).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Оперограма накладної на внутрішнє пересування  основних засобів 

 

6. Описати з якою метою впроваджуються інформаційні технології, які розглядатимуться вами, запропонувати свій варіант впровадження інформаційних технологій для розглянутої ділянки роботи, для чого потрібно:
- дати рекомендований  перелік засобів  організаційної та  обчислювальної  техніки, що може  використовувати  даний менеджер, та  обґрунтувати такий  вибір;
- описати програмні  засоби (системне та прикладне), що потрібні для підтримки роботи менеджера;
- представити вимоги до організації комп’ютиризованого  інформаційного обміну та запропонувати підхід до побудови мережі. 

    Для того, щоб ефективно провести автоматизацію, треба у першу чергу, добре уявляти собі що ж таке автоматизований бухоблік. На перший погляд все просто і навіть така постановка питання здається трохи надуманою, тому що автоматизований бухоблік - це просто коли бухоблік ведеться за допомогою інформаційних систем, за допомогою комп'ютера. От така омана і служить причиною великої кількості невдалих спроб автоматизації. Варто усвідомити, що впровадження інформаційної системи бухгалтерського обліку ефективно тільки тоді, коли наслідком упровадження є підвищення ефективності і поліпшення якості ведення бухобліка на підприємстві. Це може виражатися в:
    · Упорядкуванні бухобліка. Якщо при паперовій бухгалтерії для одержання якої-небудь інформації, наприклад специфічної вибірки оборотів по субрахунку рахунка №60, було потрібно кілька годин роботи, то на комп'ютері - натиснув клавішу і вибірка роздрукувалася.
    · Збільшенні кількості інформації, одержуваної з бухобліка. Раніш можна було побачити аналітику по 41 рахунку тільки в якому-небудь одному розрізі, зараз, на комп'ютері - у декількох.
    · Зниження числа бухгалтерських помилок. Це дуже важливий фактор, якщо враховувати величину штрафів і пенею за приховання оподатковуваних величин, причиною якого, як правило є саме бухгалтерські помилки, а не деякий злий намір.
    · Підвищення оперативності бухобліку. Якщо раніш, при паперовому бухобліку, бухгалтера не поспівали за первинною документацією і робили проводки з запізненням, а квартальний і річний звіт здавався в останній момент, то зараз це припинилося.
    · Підвищенні економічності бухгалтерського обліку. Наша практика показує, що в багатьох випадках, змінити, що застосовуються на підприємстві план і типова кореспонденція рахунків, форми первинних документів і інші "підвладні" бухгалтерії параметри можна без використання різних ризикованих схем зменшити оподатковувані величини чи, принаймні, пересунути терміни і знизити частоту податкових платежів.
    Для ефективного введення бухгалтерського  обліку необхідні такі компоненти.
    Апаратні  засоби. До них відносяться: устаткування і пристрої, з яких складається комп'ютер, зокрема центральний процесор, жорсткий диск, пристрій читання CD-ROM, принтери, мережні карти і т.п.
    Системні  програми. До цих програм, що виконують  загальні функції, звичайно відносять операційні системи, що керують апаратними засобами і розподіляють їхні ресурси для максимально ефективного використання, системи управління базами даних (СУБД), що забезпечують виконання стандартних функцій по обробці даних, і сервісні програми, що виконують у комп'ютері основні операції, наприклад сортування записів. Системні програми звичайно розробляють постачальники апаратних засобів чи фірми, що спеціалізуються в області програмного забезпечення, і модифікують з урахуванням індивідуальних вимог.
    Спеціальні  програми:
    1C бухгалтерія
    Програма 1С: Бухгалтерія є універсальною  бухгалтерською програмою і призначена для ведення синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по різних розділах.
    Аналітичний облік ведеться по об'єктах аналітичного обліку (субконто) у натуральному і вартісному вираженнях.
    Програма  надає можливість ручного й автоматичного  введення проводок. Усі проводки заносяться в журнал операцій. При перегляді  проводок у журналі операцій їх можна  обмежити довільним тимчасовим інтервалом, групувати і шукати по різних параметрах проводок.
    Крім  журналу операцій програма підтримує  кілька списків довідкової інформації (довідників):
    1. план рахунків;
    2. список видів об'єктів аналітичного  обліку;
    3. списки об'єктів аналітичного  обліку (субконто);
    4. констант і т.д. 
    На  підставі введених проводок може бути виконаний розрахунок підсумків. Підсумки можуть виводитися за квартал, рік, місяць і за будь-який період, обмежений  двома датами. Розрахунок підсумків  може виконуватися по запиту й одночасно з уведенням проводок (в останньому випадку не потрібно перерахування).
    У програмі існує режим формування довільних звітів, що дозволяє на деякій бухгалтерській мові описати форму  і зміст звіту, включаючи в  нього залишки й обороти по рахунках і по об'єктах аналітичного обліку. За допомогою даного режиму реалізовані звіти, надані в податкові органи, крім того, даний режим використовується для створення внутрішніх звітів для аналізу фінансової діяльності організації в довільній формі.
    Крім  того, програма має функції збереження резервної копії інформації і режим збереження в архіві текстових документів.
    “Aubi” - це зареєстрована назва інтегрованої програмної системи "Автоматизації Бухгалтерського Обліку малих, середніх і великих підприємств. Абревіатура назви комплексу “Aubi” побудована з ряду букв, що входять у приведену вище фразу, укладену в апострофи. У такий спосіб зроблена спроба відбити щире призначення програми.
    “Aubi” може бути з успіхом використана для автоматизації бухгалтерського обліку підприємств різного роду діяльності. Програмний комплекс становить однаковий інтерес як для торгових (комерційних) структур, так і для виробничих підприємств. Гнучка система програми дозволяє набудовувати “Aubi” на нестатки конкретного користувача. При цьому бухгалтер кожного підприємства, виходячи зі своїх власних потреб, має можливість сформувати план рахунків; інформаційні довідники, що містять назви підприємств-партнерів і їхні банківські реквізити; список матеріально відповідальних осіб і т.д.  

    7. Запропонувати шляхи автоматизації процесу введення, збереження, обробки та представлення відомостей у сфері функціональних обов’язків менеджера, для чого:
- словесно описати  структуру банку даних, що міститиме необхідну інформацію;
- запропонувати конкретну  структуру файлу бази даних, що міститиме один з масивів інформації (тобто розписати структуру бази даних з вказівками назв полів, їх типів та додаткових вказівників);
- зібрати інформацію  для заповнення  даної бази даних  і внесення не  менш ніж 30 показових  записів. 

     База  даних (англ. Date Storage) — це набір даних, ефективно організованих таким  чином, щоб з ними було легко працювати. Вони будуються на системах управління базами даних (СУБД): FoxPro, Access, Oracle та інших. База даних системи менеджменту  — це програмні засоби, що дозволяють організаціям здійснювати управління і мати доступ до необхідних даних.
     Для бухгалтера створюємо базу даних  по заробітній платі для того, щоб  можна було спостерігати за динамікою  її зростання тощо.
     База  даних буде містити такі поля:
     1. номер по порядку – формат  даних – лічильник;
     2. Прізвище Імя По-батькові –  формат текстовий
     3. Середній рівень заробітної плати на 1 квартал року
     4. Середній рівень заробітної плати на 2 квартал року
     5. Середній рівень заробітної плати на 3 квартал року
     6. Середній рівень заробітної плати на 4 квартал року і т.д.
     Інформація  для заповнення показана у таблиці.
     Таблиця
     Інформація  для бази даних
№ п/п Прізвище ім'я  по батькові посада 1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 1 квартал 2010
1 Александрович Катерина Петрівна Генеральний директор 2500,00 2650,00 2700,00 2800,00  
2 Боровщук Ірина  Михайлівна Секретар 1400,00 1500,00 1480,00 1700,00  
3 Бродська Наталія  Сергіївна Юрист 1900,00 2000,00 2000,00 2050,00  
4 Булешна Катерина Леонідівна Начальник відділу  кадрів 1600,00 1600,00 1700,00 1780,00  
5 Булка Людмила  Сергіївна Працівник відділу  праці 1800,00 1750,00 1820,00 1890,00  
6 Бусановська Ольга  Вікторівна Головний бухгалтер 1800,00 1900,00 1950,00 2000,00  
7 Вознюк Ольга Анатоліївна Бухгалтер 1500,00 1560,00 1700,00 1790,00  
8 Волкова Ірина  Сергіївна  Начальник ПЕВ 1650,00 1680,00 1650,00 1700,00  
9 Галецька Дарья  Дмитрівна Економіст 1580,00 1590,00 1600,00 1570,00  
10 Деркач Наталія  Олегівна Начальник МТЗ 1600,00 1650,00 1400,00 1680,00  
11 Клімик Інна Валеріївна Працівник складу 1300,00 1350,00 1340,00 1400,00  
12 Козігон Інна Олегівна Працівник складу 1300,00 1350,00 1340,00 1400,00  
13 Колобохова  Олена Олексіївна Працівник складу 1300,00 1350,00 1340,00 1400,00  
14 Комлик Анна Олександрівна Маркетолог 1900,00 1980,00 2000,00 1980,00  
15 Кравчук Вікторія Вікторівні Працівник 5 цеху 1600,00 1600,00 1600,00 1800,00  
16 Кротна Юлія Іванівна Системний адмін 1900,00 1900,00 1950,00 1950,00  
17 Кушнір Анастасія Віталіївна Токар 1700,00 1700,00 1750,00 1780,00  
18 Лапко Інна Сергіївна Налагоджувальник 1560,00 1400,00 1500,00 1800,00  
19 Лисюк Ірина  Василівна Токар 1700,00 1700,00 1750,00 1780,00  
20 Мазур Катерина Ігорівна Токар 1700,00 1700,00 1750,00 1780,00  
21 Меднова Тетяна Віталіївна Налагоджувальник 1500,00 1800,00 1400,00 1560,00  
22 Мірецька Катерина Романівна Налагоджувальник 1560,00 1400,00 1500,00 1800,00  
23 Ніколаєва Ліля Миколаївна Працівник 5 цеху 1550,00 1580,00 1650,00 1700,00  
24 Орєхова Юлія Сергіївна Оператор 1650,00 1680,00 1650,00 1700,00  
25 Паламарчук  Любов Іванівна Оператор 1650,00 1680,00 1650,00 1700,00  
26 Пилипчук Марина Олегівна Працівник 5 цеху 1600,00 1600,00 1600,00 1800,00  
27 Погосян Маріне Мхітарівна Працівник 5 цеху 1600,00 1600,00 1600,00 1800,00  
28 Походюща Катерина Іванівна Слюсар 1700,00 1700,00 1750,00 1780,00  
29 Романова Ольга Олександрівна Слюсар 1700,00 1700,00 1750,00 1780,00  
30 Семенюк Юлія Сергіївна Прибиральниця 1000,00 1000,00 1200,00 1280,00  
 
       8. Розробити стратегію розвитку інформаційного забезпечення системи управління організації, для чого:
- визначити допустимі  сфери застосування  нових ІТ в організації;
- визначити критичні  напрямки впровадження  нових ІТ в організації, удосконалення організаційної структури управління , перепідготовки кадрів та формуванні нових правил роботи з інформацією, а також узгодити ці заходи зі ступенем розвитку національного інформаційного ринку та регіональної інформаційної інфраструктури, рівнем підготовленості споживачів в галузях застосування нових ІТ. 

    Сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине інформаційне середовище, фізичною основою якого є інтегровані  комп’ютерні мережі та системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та координувати як технологічні процеси, так і ділову діяльність будь-якої організації. Зокрема, такий підхід передбачає технічну, організаційну та методологічну інтеграцію таких базових напрямків управлінської діяльності, як виробничий, організаційний, маркетинговий, фінансовий, бухгалтерський, кадровий та проектно-конструкторський. Інформаційні продукти розміщаються в розподілених базах даних. Доступ до інформаційних продуктів відбувається через комп’ютерну мережу і регламентується правилами та нормативами даної організації. Крім цього, інформаційні технології забезпечують динамічну координацію дій за рахунок використання сучасних засобів зв’язку та програмних засобів комп’ютерних мереж. Інформаційна комп’ютерна мережа організації може органічно під’єднуватися до всесвітньої комп’ютерної мережі INTERNET. Під’єднання може проводитися через відповідні шлюзи з регламентованим доступом до внутрішньої інформації. Таким чином організація отримує прямий доступ до різноманітної інформації з широким спектром по змісту: від законодавчих актів до відомостей про стан на ринках сировини та готової продукції.
    Як  бачимо, сучасні розробки інформаційних  систем менеджменту, технологій систем та комунікацій просуваються вперед досить успішно, використовуючи останні  досягнення в галузі технологій інформаційних систем та комунікацій. Завдяки цьому інформаційні системи менеджменту стали задовольняти зростаючі вимоги менеджерів до забезпечення інформацією. Головними критеріями в оцінці інформаційних систем стали достовірність, своєчасність, повнота, корисність інформації для прийняття рішень.
    П’ятикратне збільшення продуктивності від останніх нововведень в електронному обладнанні і програмному забезпеченні, а  також скорочення витрат на їх придбання  сприяють швидкому розвитку експертних систем і систем штучного інтелекту завдяки розповсюдженню телекомунікацій не тільки в організації, але і серед клієнтів. Все це сприяє перетворенням, які перетворюють чисто технічні прикладні програми в конкурентноспроможний механізм, яким можна ефективно керувати.
    В наш час найбільша частина  технологічних розробок в галузі інформаційних технологій застосовується для вирішення оперативних управлінських  задач. Новітні розробки свідчать про  зростання можливостей вдосконалення  інформаційних технологій в таких ключових напрямках:
    ? значне підвищення показників ефективності технології;
    ? спрощення доступу і розширення потенційних можливостей засобів  програмного забезпечення і широкого застосування “відкритих технологій“;
    ? створення дружнього інтерфейсу для користувача;
    ? істотне покращання якості і функцій  інформаційних технологій та зниження їх вартості.
    Використання  електронних таблиць, наприклад, особливо корисне у питаннях фінансового контролю. Експертні системи створюють сприятливі умови для автоматизації рейтингу кредиту, а також процесу навчання у сфері фінансів. Телеконференції полегшують спілкування менеджерів, які можуть бути віддалені географічно, таким чином, економляться витрати і прискорюються прийняття рішень. Системи демонстраційних залів, які оснащені базами даних і відеозв’язком, сприяють плануванню і контролю: затрати на інвестиції в нові технології дуже високі, навіть беручи до уваги великі потенційні можливості останніх досягнень. Підприємства можуть витрачати 5-10% своїх прибутків від реалізації на розвиток технологій.
    Підводячи підсумки, відзначимо
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.