На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Модификация комплекса маркетинга на примере ВАТ "АЗОТ"

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 10.07.2012. Сдан: 2010. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Загальні відомості про ВАТ «АЗОТ» 5
1.1 Стисла характеристика підприємства ВАТ «АЗОТ» 5
1.2 Формування та управління асортиментною політикою ВАТ «АЗОТ» 6
1.3 Технічна характеристика основної продукції ВАТ «АЗОТ» 9
Висновки до Розділу I 10
Розділ 2. Ринкові характеристики товару 11
2.1.Тип ринку 11
2.2.Тип попиту 11
2.3. Сегментація ринку та позиціонування аміачної селітри на ринку мінеральних добрив 12
2.3.1. Позиціонування на ринку мінеральних добрив 13
2.4. Аналіз конкурентних позицій та оцінка конкурентоспроможності 14
2.4.1. Визначення конкурентоспроможності ВАТ «АЗОТ» 15
Висновки до Розділу II 19
РОЗДІЛ 3. Розробка стратегії модифікації комплексу маркетингу для ВАТ «АЗОТ» 20
3.1. П’ять рівнів товару 20
3.2. Життєвий цикл ринку і товару «мінеральні добрива» 21
3.3. Розробка стратегії модифікації комплексу маркетингу для ВАТ «АЗОТ» 23
3.3.1.Просування 23
3.3.2. Дистрибуція 25
3.3.3. Ціна 26
3.3.4. Товар 27
Висновки до Розділу III 27
Загальні висновки 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 29

       Вступ

     Протягом останніх років в Україні використовується фактично природний потенціал земель і ті запаси, які були створені за період інтенсивного застосування добрив. В даний час спостерігається помітне зниження вмісту гумусу і поживних елементів, особливо на малородючих грунтах, близько 90% орних земель охоплено процесами деградації. Майже половина господарств збиткові. У сучасних ринкових умовах такий рівень продуктивності рослинництва при високій собівартості продукції не забезпечують нормального функціонування агрофірм. Практично єдиний шлях вижити в умовах конкуренції - підвищення продуктивності рослинництва за рахунок інтенсифікації. Найбільш ефективний шлях, як показує світовий досвід, підвищення врожайності сільськогосподарських культур за рахунок внесення мінеральних добрив. У розвинених країнах роль мінеральних добрив у формуванні врожаїв ще вище і становить від 40-60% до 70%. У світі спостерігається стійка тенденція зростання обсягів застосування мінеральних добрив. За 40 років їх застосування зросло у 5 разів. У США за останній період витрати фермерів на добрива виросли в 6 разів, на насіння в 2 рази, на техніку в 1,5 рази. Така тенденція обумовлена тим, що використання мінеральних добрив є одним з найбільш ефективних способів підвищення економічної ефективності рослинництва. Розрахунки показують, що 1 грн. витрати на мінеральні добрива дає в середньому 2-3 грн. прибутку.
     Об’єктом  дослідження  даної работи є ВАТ «АЗОТ». Суб’єктами виступають потенційні споживачі, компанія та її конкуренти. Кожен з цих суб’єктів впливає на ефективність роботи підприємства.
     Предметом виступає безпосередньо стратегія вивдедення аміачної селітри на новий ринок.
    Метою виконання  роботи є визначення стратегії виходу підприємства ВАТ «АЗОТ» на новий ринок – ринок мінеральних добрив західної, північної, східної та південної України. 

    Отже, до вирішення постають наступні задачі: аналіз ринку мінеральних добрив західної, північної, східної, та південної України – як частини українського ринку з його тенденціями та ізольовано, із зосередженням уваги на специфіці регіонального ринку; визначення головних гравців, їх становище та стратегії на цьому ринку; аналіз втілення цих тенденцій на прикладі нашої компанії; аналіз поточного становища компанії.
    Результатом дослідження має стати розробка гіпотези нової обґрунтованої стратегії  для компанії, що і є основним завданням моєї курсової роботи.  
 
 

 


     Розділ 1. Загальні відомості  про ВАТ «АЗОТ»

     1.1 Стисла характеристика  підприємства ВАТ  «АЗОТ»

     Черкаське вiдкрите акцiонерне товариство "Азот" - одне з найбiльших пiдприємств на Українi по виробництву мiнеральних добрив, iонообмiнних смол, капролактаму та iншої хiмiчної продукцiї.
     Історія Черкаського "Азоту" розпочалася  в 1965 році з моменту пуску першої черги виробництва аміаку. Протягом 1968-2002 років встановлена та введена  в дію більша частина діючих нині потужностей по виробництву аміаку, карбаміду, аміачної селітри, карбамідо-аміачних сумішей, іонообмінних смол, рідкого та кристалічного капролактаму. Сьогоднi ВАТ "Азот" - це 43 виробничих структурних пiдроздiли, що розмiстилися на площi 500 га.
     Нині  Черкаське ВАТ "Азот" - одне з  лідерів України по випуску мінеральних  добрив,іонообмінних смол і капролактаму. На долю акціонерного товариства на ринку  України припадає близько 15% виробництва  аміаку, 24% виробництва карбаміду, а  по виробництву капролактаму та іонообмінних смол підприємство є монополістом. Підприємство в змозі щоденно  випускати 2500 тонн аміаку, 2033 тонни  карбаміду, 3300 тонни аміачної селітри, 606 тонн карбамідоаміачних сумішей. На ВАТ "АЗОТ" виробляється 11 видiв хiмiчної продукції.
     Якість  всіх видів продукції відповідає національним та міжнародним стандартам якості, що підтверджується отриманими нагородами та сертифікатами. По всіх критеріях продукція повністю задовольняє  покупців - працівників сільського господарства України, країн Європи та СНД.
     ВАТ "Азот" є найбільшим виробником іонообмінних смол в СНД, монополістом з виробництва капролактаму на Україні. Постійна активність ВАТ на світових ринках дозволяє йому також мати стабільний збут добрив у країнах Європи, Азії, Америки. За допомогою черкаських хіміків підтримують високу врожайність грунтів фермери Словаччини, Угорщини, Болгарії, Франції, Ірландії, Німеччини, Китаю.

     1.2 Формування та  управління асортиментною  політикою ВАТ  «АЗОТ»

     Асортиментна  політика ВАТ «АЗОТ» - це цілеспрямована діяльність в області товарного  забезпечення ринку, заснована на довгостроковому  плануванні і регулюванні, спрямована на задоволення попиту споживачів з  урахуванням оптимізації номенклатури товарів та забезпеченні рентабельності всієї діяльності. Асортиментний ряд продукції компанії складається з 11 позицій, які наведені нижче:
  Аміак Водний Технічний
  Аміак Рідкий Технічний
  Аміачна селітра
  Двоокис вуглецю рідкий
  Іонообмінні Смоли - Аніоніт АВ-17-8
  Іонообмінні Смоли - Катіоніт КУ-2-8
  Капролактам Кристалічний
  Карбамід
  Карбамідо-аміачна суміш (КАС)
  Кисень рідкий технічний і медичний
  Сульфат Амонію
     В асортименті ВАТ «АЗОТ» слід виділити товарні групи:
  Основна - товари, що приносять підприємству основний прибуток і перебувають у стадії зростання: аміачна селітра.
  Підтримуюча - товари, стабілізуючі виручку від продажів і перебувають у стадії зрілості: аміак рідкий технічний, аміак водний технічний, кисень рідкий технічний і медичний, двоокис вуглецю рідкий.
  Стратегічна - товари, покликані забезпечувати майбутній прибуток підприємства: карбамідо-аміачна суміш (КАС)
  Тактична - товари покликані стимулювати продажу основних товарних груп і знаходяться, як правило, в стадії росту і зрілості: карбамід, капролактам кристалічний.
     При визначенні асортиментної політики ВАТ «АЗОТ» керується принципом  синергізму, коли товари внутрішньо пов'язані  і доповнюють один одного.
     ВАТ «АЗОТ» в своїй асортиментній  політиці користується двома парадигмами формування власного товарного асортименту - орієнтація на широту і глибину (на це впливає стан пропозиції та форма товарної спеціалізації на ринку мінеральних добрив) та забезпечення рентабельності ( при побудові власного асортименту враховується рівень витрат на кожну асортиментну позицію, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів і інші економічні чинники).
     Якщо  говорити про показники товарної номенклатури, то на підприємстві ВАТ «АЗОТ» ширина складається з наступних класів азотних добрив:
  Аміачні добрива
   Сульфат амонію
   Аміак рідкий
   Аміак водний
  Амідні добрива
   Карбамід
   КАС
   Двоокис вуглецю
  Аміачно-нітратні добрива
   Аміачна селітра
  Капролактам
  Смоли
   Іонообмінні Смоли - Аніоніт АВ-17-8
   Іонообмінні Смоли - Катіоніт КУ-2-8
  Кисень рідкий технічний і медичний 

     Максимальна глибина асортиментного ряду досягає  трьох товарних позицій, що враховуючи особливість даного ринку є гарним показником порівнюючи з найближчими  конкурентами: ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», ВАТ «Концерн Стирол», ВАТ «ДнiпроАзот», ВАТ «Рівноазот», ВАТ «Одеський припортовий завод», які в своєму розпорядженні максимально мають по 2 товарні позиції в асортиментній групі. 
     Асортимент ВАТ «АЗОТ» є достатньо гармонійним, оскільки вся продукція належить до мінеральних добрив і забезпечує по суті виконання однієї і тієї групи функцій – максимальне забезпечення грунтів поживними речовинами.
     В цілому, якщо оцінювати ширину і глибину товарного асортименту ВАТ «АЗОТ», можна говорити про політику максимального задоволення вимог споживачів, яку проводить керівництво. Різноманітність продукції підприємства забезпечує задоволення різних вимог споживачів і стимулює здійснення закупок в одного виробника. Вміле ведення асортиментної політики є одним із факторів лідерства підприємства на ринку мінеральних добрив України. Це чітко ілюструє наведена нижче діаграма.

     Рис. 1.1 Ринок мінеральних добрив України, 2009 рік
 


     1.3 Технічна характеристика основної продукції ВАТ «АЗОТ»

       Аміачна селітра - універсальне і ефективне азотне добриво, містить 34,4% азоту, застосовується в сільському господарстві та промисловості. Випускається у гранулах оброблених поверхнево-активною речовиною, що забезпечує хорошу сипучість і антизлежування продукту при зберіганні.
     Вона  використовується:
  як універсальне і ефективне азотне добриво майже під усі сільськогосподарські культури і для всіх зон землеробства;
  як азотовмісний компонент при виготовленні тукосумішей;
       для виробництва вибухових речовин.
     Зовнішній вигляд - гранули білого кольору  буз сторонніх механічних домішок. Продукт перевозиться залізничним, автомобільним і водним транспортом. Незапакована аміачна селітра транспортується насипом у залізничних саморозвантажних вагонах типу мінераловозів чи хоппер-цементовозів і автотранспортом. Гарантійний термін зберігання - 6 місяців з дня виготовлення.
     Карбамід  містить 46,3% азоту, застосовується в промисловості, сільському господарстві, тваринництві. Він незамінний:
  в сільському господарстві як концентроване азотне добриво;
  в тваринництві як білкова добавка до кормів;
  в виробництві карбамідно-формальдегідних полімерів, клеїв, фарб;
  при дубленні шкір;
  для виготовлення лікарських препаратів, кремів та ін.
     Амідна форма забезпечує не вимивання карбаміду з грунту, що дуже важливо для областей рясного зволоження і районів поливного землеробства. Карбамід транспортується насипом в залізничних саморозвантажних (типу мініраловозів чи хоппер-цементовозів) і критих вагонах, автомобільним і водним транспортом. Гарантійний термін зберігання - 6 місяців з дня виготовлення.
     Карбамідо-аміачна  суміш (КАС) - це високоякісне мінеральне добриво для всіх видів грунтів під любі сільськогосподарські культури. Він відрізняється:
   високою агрохімічною ефективністю;
   можливістю повної механізації процесу внесення.
     Карбамідо-аміачна  суміш (КАС) має ряд переваг перед  твердими добривами як в плані  агрохімічної активності, так і в  проблемах транспортування, зберігання та процесу внесення. Карбамідо-аміачна  суміш транспортується в залізничних  чи автомобільних цистернах. Гарантійний  термін зберігання - 6 місяців з дня  виготовлення.

     Висновки  до Розділу I

     ВАТ «АЗОТ» - лідер ринку мінеральних добрив в Українi. Річна продуктивність товариства складає 1,62 мільйона тонн мінеральних добрив, що близько третини обсягу добрив, які синтезуються в Україні. Близько 65-70% виробленої продукцiї у цiновому вiдображеннi товариство експортує.
     Підприємство  має один з найширших асортиментів на ринку, що забезпечує максимально ефективне і раціональне задоволення потреб цільових споживачів.
     Основними групами товарів, які реалізує ВАТ  «АЗОТ» є амідні, аміачно-нітратні добрива (аміачна селітра) та капролактам.
     В цілому, якщо оцінювати ширину і  глибину товарного асортименту  ВАТ «АЗОТ», можна говорити про  політику максимального задоволення  вимог споживачів, яку проводить  керівництво. Різноманітність продукції  підприємства забезпечує задоволення  різних вимог споживачів і стимулює здійснення закупок в одного виробника. Вміле ведення асортиментної  політики є одним із факторів лідерства  підприємства на ринку мінеральних  добрив України. 
 
 

 


     Розділ 2. Ринкові характеристики товару

     2.1.Тип ринку

     Ринок, на якому працює ВАТ «АЗОТ», за характером споживання є промисловим, оскільки компанія орієнтована на продаж товарів  як великим виробникам комплексних добрив так і міжнародним трейдерам (продукція, яка іде на експорт), хоча також відбувається співпраця кінцевим споживачам- сільськогосподарським фірмам та фермерам (ринок України). За типом попиту та пропозиції — ринок покупця, оскільки пропозиція на ринку значно перевищує попит. За типом конкуренції ринок мінеральних добрив відносять олігополістичного. Такий висновок можна зробити з того, що:
  Усього кілька фірм забезпечують весь ринок. Продукт стандартизований.
  Декілька підприємств володіють великими ринковими частками,а отже, вони здатні впливати на ціну товару, варіюючи його наявність на ринку
  Підприємства в галузі усвідомлюють свою взаємозалежність.
       За  характером об’єктів обміну – ринок товарів.

     2.2.Тип попиту

     Компанія  ВАТ «АЗОТ» просуває свої послуги на ринку, споживчий попит на якому має статус сезонного (добрива в основному закупляються з середини осені до середини весни).
     На  ринку мінеральних добрив, в рамках якого діє підприємство, спостерігається незначний спад платоспроможного попиту, який був викликаний погіршенням фінансового стану промисловості та окремих фермерів нашої держави. Таким чином, потреба у високоякісних, але не дорогих мінеральних добривах у споживачів залишається не задоволеною, тобто розглянута фірма зі своїми послугами та гнучкими цінами має можливість зайняти міцну конкурентну позицію.

     2.3. Сегментація ринку  та позиціонування  аміачної селітри на ринку мінеральних добрив

     Основними споживачами продукції ВАТ «АЗОТ» є:
  ТзОВ-фірма «УКРПРОДТОРГ» - потужний постачальник мінеральних добрив для сільгоспвиробників та один із лідерів серед виробників комплексних мінеральних добрив (тукосумішей NPK);
  ВАТ «Чернігівське Хімволокно» - підприємство шинної промисловості;
  ТзОВ "УкрТехноФос" є провідним вітчизняним виробником комплексних мінеральних добрив [11];
     Базовий ринок ВАТ «АЗОТ» може бути сформульований як ринок мінеральних добрив . В свою чергу ринок мінеральних добрив поділяється на: ринок з виробництва аміачних добрив; ринок іонообмінних смол та ринок капролактаму. Ринок мінеральних добрив можна деталізувати наступним чином: сульфат амонію, карма бід, кисень рідкий, смоли іонообмінні, селітра аміачна, капролактам, аміак рідкий технічний. Далі, даний потенційний ринок ми можемо деталізувати, виділивши лише споживачів на промисловому ринку. Більш детально видно зі рис. 2.1 [2].
     ВАТ «АЗОТ» є підприємством, яке надає  товари та послуги пов’язані з  виробництвом і пакуванням мінеральних  добрив і задовольняє потреби  промислових споживачів.
     ВАТ «АЗОТ» охоплює весь ринок аміачної селітри, тобто не проводить подальшу сегментацію. Це спричинене високою  однорідністю поведінки споживачів при покупці аміачної селітри. Для  підприємств різної форми власності, різної галузевої приналежності, з  різним доходом необхідний один і  той самий комплекс маркетингу.
     Розвиток  галузі мінеральних добрив постійно збільшується за рахунок зростання  споживання мінеральних добрив як приватними так і державними фермерськими господарствами. Споживання мінеральних добрив розвивається по всій території України, проте  обсяги продажів в областях з сільськогосподарською спеціалізацією більші. Тому основні обсяги продажу приходяться на Центральну та Південну Україну.

     2.3.1. Позиціонування на  ринку мінеральних  добрив

     В якості параметрів на основі яких розробляються  схеми позиціонування, виходячи з  потреб споживачів є:
  Термін зберігання;
  Поставки;
  Термін доставки [5].
     Аналіз  схем позиціонування дозволяє виявити  позиції, за якими підприємство має  переваги над конкурентами, для ВАТ  «АЗОТ» такими перевагами є:
  Термін зберігання. При замовленні сільськими господарствами аміачної селітри, перш за все розраховується площа, яка буде вдобрятися. Оскільки, даний параметр важко точно розрахувати, більшість споживачів купують мінеральні добрива з резервом. Тому гарантійний строк міндобрив, має вагоме значення при виборі фірми-постачальника.
  Термін доставки. Підприємство знаходиться в Центральній Україні, що дає змогу доставляти продукцію у всі куточки Україні достатньо швидко. Великою перевагою фірми є наявність залізничного вузла, що значно пришвидшує доставку по Україні. Оскільки, залізниця є найдешевшим видом транспорту, то вартість транспортування є значно нижчою ніж у конкурентів.
  Поставки. 70% всієї продукції ВАТ «АЗОТ» експортується, що свідчить про стабільну постійну співпрацю з іноземними партнерами, а також про високу якість продукції та відповідність міжнародним стандартам. Тому у свідомості українських споживачів продукція компанії виступає, як товар європейського рівня якості.
  Ціна селітри. На всьому ринку мінеральних добрив ціна, що пропонує на аміачну селітру ВАТ «АЗОТ» є найменшою. Оскільки, для українських споживачів найважливішим критерієм є співвідношення «ціна-якість», то високоякісна продукція компанії «АЗОТ» по низьким цінам являється найпривабливішою пропозицією для споживачів.
 
     2.4. Аналіз конкурентних позицій та оцінка конкурентоспроможності
     На  ринку України основні обсяги продажів крім ВАТ «АЗОТ» забезпечують конкуренти фірми, які працюють на ринку  мінеральних добрив  декілька років, - ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», ВАТ «Концерн Стірол», ВАТ «ДнiпроАзот», ВАТ «Рівноазот», ВАТ «Одеський припортовий завод» [4,8-10].
     На  ринку представлені сотні моделей  найрізноманітніших мінеральних добрив. Основні параметри за допомогою  яких можна класифікувати мінеральні добрива наступні:
  Ціна;
  застосування різноманітних технологій виробництва;
  широкий асортимент продукції;
  лінії упаковки;
  ступінь проникнення у грунт;
  гарантійний термін зберігання.
     Слабкі  сторони у ВАТ «АЗОТ» відсутні. Основними перевагами ВАТ "Азот" щодо конкурентів є: розвинена мережа залізниць, відносна близькість залізничних станцій - переходів та найбільшого в Україні порту "Южний"; вигідне географічне розташування та можливість відвантажувати продукцію в центральних областях України, які мають кращі в Україні земельні ресурси та розвинену систему складів. Продукція, яка випускається товариством, вiдповiдає вимогам ГОСТiв та вимогам, що пред'являються до аналогічної продукції в промислово розвинених країнах. Головна перевага продукції, яка випускається Черкаським "Азотом", - висока якість.
     Найближчими конкурентами ВАТ «АЗОТ» є:
   ВАТ «Концерн Стірол»
   Сєвєродонецьке об’єднання Азот
   Рівнеазот
     Нижче приведено таблицю аналізу сильних  і слабких сторін ВАТ «АЗОТ» в  порівнянні з конкурентами [8-10].
     Таблиця 2.2
     Аналіз  сильних і слабких сторін ВАТ  «АЗОТ» в порівнянні з конкурентами
Фактор конкурентоспроможності Бали 1-20 Рейтинг товарів – конкурентів у порівнянні з підприємством “Рівнеазот”
-3 -2 -1 0 1 2 3
1 Ціна 17              
2 Термін зберігання 15              
3 Можливість  надання кредиту 18              
4 Швидкість виконання  замовлень 17              
5 Поставки 19              
6 Залежність  від сировини 20              
7 Небхідність висококваліфікованого персоналу 17              
  Концерн Стірол
  Сєвєродонецьке об’єднання Азот
  Рівнеазот
      
       Ринок мінеральних добрив характеризується товарно-родовим типом конкуренції.
       Тип конкуренції за галузевою ознакою  – внутрішньогалузева.
       Тип конкуренцію по характеру використання методів боротьби – доброякісна, немарочна, нецінова [2].

     2.4.1. Визначення конкурентоспроможності ВАТ «АЗОТ»

     Оцінку  конкурентоспроможності послуги, що аналізується, проведемо в 3 етапи :
     Етап  І. На основі проведеного аналізу ринку мінеральних добрив зазначимо компанію, як зразок для порівняння - ВАТ «Концерн Стірол», яка є найближчим конкурентом ВАТ «АЗОТ» на вітчизняному ринкові.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.