На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Робота МНС в Україн

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 10.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. Вадима Гетьмана 
 
 

Реферат
до теми:  «Робота МНС в Україні» 
 
 
 

                                                                                                                     Виконала студентка
           факультету  МЕіП                                                                                                   
      
 
 
 
 
 
 

Кривий  Ріг 
2011 рік 

    Міністерство  надзвичайних ситуацій України (МНС  України) є центральним органом  виконавчої влади, діяльність якого  спрямовується і координується  Кабінетом Міністрів України.
    МНС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.
    МНС України у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів  України, іншими актами законодавства  України, а також дорученнями  Президента України.
      Основними завданнями МНС України  є формування та реалізація  державної політики у визначених  Президентом України сферах цивільного  захисту, запобігання, реагування  та ліквідації наслідків надзвичайних  ситуацій техногенного, природного  та військового характеру в  мирний час та особливий період (далі – надзвичайні ситуації), рятувальної справи та гасіння  пожеж, державного нагляду у  сфері техногенної, пожежної, промислової  безпеки та гірничого нагляду,  поводження з радіоактивними  відходами, ліквідації наслідків  Чорнобильської катастрофи, профілактики  травматизму невиробничого характеру,  а також гідрометеорологічної  діяльності.
    МНС України відповідно до покладених на нього завдань:
    1) здійснює безпосереднє керівництво  діяльністю функціональних і  територіальних підсистем єдиної  державної системи цивільного  захисту населення і територій  (далі – єдина система цивільного  захисту);
    2) формує проекти планів у сфері  цивільного захисту державного  рівня на мирний час та особливий  період, які подає на розгляд  Кабінету Міністрів України, організовує  планування заходів цивільного  захисту центральними та місцевими  органами виконавчої влади; 

    3) проводить підготовку органів  управління функціональних і  територіальних підсистем єдиної  системи цивільного захисту та  їх ланок;
    4) формує та реалізовує заходи  державної політики щодо створення,  утримання та реконструкції фонду  захисних споруд цивільного захисту  (цивільної оборони), ведення їх  обліку;
    5) формує та реалізовує заходи  державної політики щодо впровадження  інженерно-технічних заходів цивільного  захисту (цивільної оборони), забезпечує  нормативно-правове регулювання  у цій сфері, здійснює роботу  щодо віднесення населених пунктів  та об'єктів національної економіки  до груп (категорій) з цивільного  захисту (цивільної оборони), надає  на запити замовників вихідні  дані та вимоги, необхідні для  розроблення та проектування  цих заходів;
    6) приймає рішення щодо створення  та припинення діяльності технічних  комітетів стандартизації у сфері  цивільного захисту, визначає  їх повноваження та порядок  діяльності;
    7) формує і реалізує заходи державної  політики у сфері радіаційного  і хімічного захисту, координує  та контролює здійснення заходів  щодо захисту населення і територій  при виникненні радіаційних аварій  та надзвичайних ситуацій, пов'язаних  із виливом (викидом) небезпечних  хімічних речовин;
    8) затверджує методики прогнозування  наслідків радіаційного і хімічного  забруднення, встановлює вимоги  до планів реагування на радіаційні  аварії територіальних підсистем  місцевого та регіонального рівнів  єдиної системи цивільного захисту;
    9) встановлює вимоги для засобів  радіаційного і хімічного захисту  населення та аварійно-рятувальних  формувань;
    10) здійснює прогнозування разом  із центральними та місцевими  органами виконавчої влади, органами  місцевого самоврядування, підприємствами (установами, організаціями) імовірності  виникнення надзвичайних ситуацій, визначає показники ризику та  здійснює районування території  України щодо ризику виникнення  на них надзвичайних ситуацій;
    11) затверджує Класифікаційні ознаки  надзвичайних ситуацій, веде облік  надзвичайних ситуацій природного  та техногенного характеру;
    12) здійснює інформаційне та методичне  забезпечення роботи Державної  комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій, організацію взаємодії з регіональними  комісіями з питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій;
    13) видає експертні висновки про  рівні надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру,  веде їх облік;
    14) здійснює реалізацію державної  політики стосовно заходів з  евакуації населення, координує  діяльність центральних та місцевих  органів виконавчої влади, об'єктів  з цих питань;
    15) забезпечує виконання заходів  з мінімізації та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із технологічними  терористичними проявами та іншими  видами терористичної діяльності  під час проведення антитерористичних  операцій, а також проводить просвітницькі  та практично-навчальні заходи  з метою підготовки населення  до дій в умовах вчинення  терористичного акту;
    16) здійснює залучення та координацію  діяльності підрозділів пошуково-рятувальних  сил та аварійно-рятувальних служб  центральних і місцевих органів  виконавчої влади, підприємств,  установ та організацій усіх  форм власності під час ліквідації  надзвичайних ситуацій державного  і регіонального рівнів, здійснення  пошуково-рятувальних робіт, а  також контроль за їх проведенням;
    17) виконує через підрозділи Оперативно-рятувальної  служби цивільного захисту піротехнічні  роботи, пов'язані зі знешкодженням  вибухонебезпечних предметів, що  залишилися на території України  після воєн, сучасних боєприпасів  та підривних засобів (крім  вибухових пристроїв, що використовуються  у терористичних цілях), за винятком  територій, які надані для розміщення  і постійної діяльності військових  частин, установ, військових навчальних  закладів, підприємств та організацій  Збройних Сил України, інших  військових формувань, затверджує  Порядок організації цих робіт  та взаємодії під час їх  виконання;
    18) затверджує статут дій у надзвичайних  ситуаціях органів управління  та підрозділів Оперативно-рятувальної  служби цивільного захисту;
    19) затверджує порядок організації  внутрішньої, гарнізонної та караульної  служб в органах та підрозділах  МНС України;
    20) затверджує види і зразки оперативно-технічної  і звітної документації про  роботу аварійно-рятувальних служб,  пов'язану з ліквідацією надзвичайних  ситуацій;
    21) затверджує перелік міст і  селищ міського типу, де створюються  підрозділи державної пожежної  охорони;
    22) затверджує перелік об'єктів і  окремих територій, що підлягають  постійному та обов'язковому обслуговуванню  аварійно-рятувальними службами;
    23) затверджує інструкцію з обслуговування  аварійно-рятувальними службами  масових вибухів на гірничорудних  підприємствах;
    24) здійснює атестацію та сертифікацію  аварійно-рятувальних служб і  рятувальників;
    25) забезпечує через територіальні  органи гасіння пожеж, рятування  людей та надання допомоги  в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;
    26) організовує та забезпечує через  територіальні органи охорону  від пожеж підприємств, установ,  організацій та інших об'єктів  на підставі договорів;
    27) затверджує форму та порядок  ведення журналу обліку місць  масового відпочинку населення  на водних об'єктах;
    28) затверджує інструкцію про облік  і звітність щодо використання  коштів і матеріально-технічних  ресурсів для запобігання та  ліквідації надзвичайних ситуацій  техногенного і природного характеру;
    29) координує проведення аварійно-рятувальних  та інших невідкладних робіт  авіаційними силами і засобами  МНС України, інших центральних  і місцевих органів виконавчої  влади, підприємств, установ та  організацій усіх форм власності;
    30) здійснює управління діяльністю  координаційних центрів з пошуку  і рятування;
    31) здійснює організацію авіаційного  пошуку і рятування повітряних  суден, що зазнають або зазнали  лиха;
    32) здійснює контроль за готовністю  авіаційних сил та засобів  пошуку і рятування до проведення  пошуку і рятування, за організацією  пошуково-рятувального забезпечення  польотів повітряних суден авіації  центральних та місцевих органів  виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування, підприємств, установ  та організацій усіх форм власності;
    33) вносить до відповідних органів  пропозиції щодо припинення польотів  у разі порушення вимог нормативних  документів з питань пошуково-рятувального  забезпечення до усунення недоліків;
    34) бере участь у роботі комісій  з розслідування авіаційних подій;
    35) затверджує порядок організації  використання авіаційних сил  і засобів для проведення аварійно-рятувальних  та інших невідкладних робіт  на території України;
    36) здійснює оповіщення та інформування  центральних та місцевих органів  виконавчої влади про загрозу  виникнення та виникнення надзвичайних  ситуацій, здійснює методичне керівництво  щодо створення і належного  функціонування систем оповіщення  цивільного захисту різних рівнів;
    37) здійснює впровадження та функціонування  системи екстреної допомоги населенню  за єдиним телефонним номером  112;
    38) координує роботу інших органів  влади, підприємств, суб'єктів  господарювання у сфері безпеки,  гігієни праці та виробничого  середовища, промислової безпеки;
    39) затверджує порядок облаштування  та експлуатації стаціонарних  і пересувних пунктів з виробництва  і знищення вибухових матеріалів  промислового призначення; комплекс  вимог технічної безпеки місць  зберігання вибухових матеріалів  промислового призначення; перелік  вибухових матеріалів, допущених  до постійного виробництва, застосування, та порядок їх обліку на  всіх стадіях поводження з  ними; порядок затвердження проектно-технічної документації для проведення вибухових робіт; порядок погодження питань ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок;
    40) затверджує порядок атестації  фахівців, які мають право проводити  технічний огляд і/або експертне  обстеження устаткування підвищеної  небезпеки; вимоги до працівників,  які здійснюють керівництво вибуховими  роботами; перелік робіт підвищеної  небезпеки, відповідно до якого  працівники, зайняті на зазначених  роботах, проходять спеціальне  навчання та перевірку знань  нормативно-правових актів з охорони  праці; порядок проведення навчання  і перевірки знань посадових  осіб та інших працівників  з питань охорони праці;
    положення про трудове й професійне навчання неповнолітніх професій, пов'язаних з важкими роботами і роботами зі шкідливими або небезпечними умовами  праці;
    41) затверджує положення про державний  реєстр нормативно-правових актів  з питань охорони праці; правила,  норми, інструкції, положення, порядки  та інші нормативно-правові акти  з промислової безпеки, охорони  праці, охорони надр; порядок проведення  випробувань розроблених, ввезених  в Україну та конверсійних  вибухових матеріалів, обладнання  для їх виготовлення, засобів  механізації, пристроїв та апаратури  для вибухових робіт; порядок  ведення обліку даних про технічний  стан машин, механізмів, обладнання, устаткування підвищеної небезпеки;
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.