На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Лцензування квотування експорту й мпорту в Україн. Види та характеристика експортних та мпортних лцензй. Заявка на лцензю та її реквзити. Митне регулювання зовншньоекономчної дяльност (ЗЕД). Оподаткування та податков пльги суб'єктв ЗЕД.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Междун. отношения. Добавлен: 07.06.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Реферат
Ліцензування, квотування та митне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
1. Ліцензування і квотування експорту й імпорту в Україні

Ліцензування і квотування експорту й імпорту вводяться Україною самостійно в особі її державних органів у наступних випадках:
§ у випадку різкого погіршення розрахункового балансу України, якщо негативне сальдо його перевищує на відповідну дату 25 відсотків загальної суми валютних вимог України;
§ у випадку досягнення установленого Верховною Радою України рівня зовнішньої заборгованості;
§ у випадку значного порушення рівноваги по визначених товарах на внутрішньому ринку України, особливо по сільськогосподарській продукції, продуктам рибальства, продукції харчової промисловості і промислових товарів народного споживання першої необхідності;
§ за необхідності забезпечити визначені пропорції між імпортною і вітчизняною сировиною у виробництві;
§ за необхідності здійснення відповідних заходів на дискримінаційні дії інших держав;
§ у випадку порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності правових норм цієї діяльності, установлених Законом про ЗЕД (вводиться як санкція режим ліцензування);
§ відповідно до міжнародних товарних угод, що укладає або до яких приєднується Україна (уводиться режим квотування).
Товарообмінні (бартерні) операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, здійснювані без розрахунків через банки, підлягають ліцензуванню Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України у випадку негативного сальдо балансу розрахунків суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за попередній фінансовий рік. Зазначений суб'єкт повинний прикласти банківську довідку про стан його розрахунків до заявки на ліцензію. Мінекономіки України не має права відмовити в ліцензії на товарообмінні (бартерні) операції у випадку, якщо сальдо балансу розрахунків суб'єкта є позитивним.
В Україні вводяться наступні види експортних (імпортних) ліцензій:
§ ліцензія антидемпінгова - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом встановленого терміну визначеного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування і/або антидемпінгових заходів;
§ ліцензія компенсаційна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом встановленого терміну визначеного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидійного розслідування і/або компенсаційних заходів;
§ ліцензія спеціальна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом встановленого терміну визначеного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування і/або спеціальних заходів;
§ ліцензія відкрита (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом визначеного періоду часу (але не менш одного місяця) з визначенням його загального обсягу;
§ ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по визначеному товару (товарам) і/або з визначеною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарам);
§ ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого терміну визначених чи товарів валютних засобів з метою інвестицій і кредитування;
§ ліцензія разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менш того, який є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції.
За кожним видом товару встановлюється тільки один вид ліцензії.
Квотування здійснюється шляхом установлення режиму видачі індивідуальних ліцензій, причому загальний обсяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями не повинний перевищувати обсягу встановленої квоти. в Україні вводяться наступні види експортних (імпортних) квот (контингентів):
§ квоти (контингенти) глобальні - квоти, установлювані за товаром (товарами) без указівки конкретних країн (груп країн), у які товар (товари) експортується або з якої він (вони) імпортується;
§ квоти (контингенти) групові - квоти, установлювані за товаром (товарами) з визначенням групи країн, у які товар (товари) експортується або з якої він (вони) імпортується;
§ квота експортна (імпортна) - граничний обсяг визначеної категорії товарів, що дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом установленого терміну і який визначається в натуральних чи вартісних одиницях;
§ квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, установлювані за товаром (товарами) з визначенням конкретної країни, у яку товар (товари) може експортуватися або з якої він (вони) може імпортуватися;
§ квоти антидемпінгові - граничний обсяг імпорту в Україну визначеного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування і/або антидемпінгових заходів, що дозволено імпортувати в Україну протягом установленого терміну і який визначається в натуральних і/або вартісних одиницях виміру;
§ квоти компенсаційні - граничний обсяг імпорту в Україну визначеного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидійного розслідування і/або компенсаційних мір, що дозволено імпортувати в Україну протягом установленого терміну і який визначається в натуральних і/або вартісних одиницях виміру.
§ квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну визначеного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування і/або спеціальних мір, що дозволено імпортувати в Україну протягом установленого терміну і який визначається в натуральних і/або вартісних одиницях виміру.
За кожним видом товару може встановлюватися тільки один вид квоти.
Рішення про встановлення режиму ліцензування і квотування експорту (імпорту) приймається Верховною Радою України по представленню Кабінету Міністрів України з визначенням списку конкретних товарів, що підпадають під режим ліцензування і квотування, і термінів дії цього режиму зв кожним товаром.
Режим ліцензування і квотування не поширюється на експорт і реалізацію компенсаційної і прибуткової продукції, отриманої інвестором у власність на умовах угоди про розділ продукції, укладеного відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розділ продукції". Введення яких-небудь обмежень по експорту і реалізації такої продукції, у тому числі кількісних, не допускається, якщо інше не передбачено угодою про розділ продукції.
Ліцензії видаються Мінекономіки України, а також у рамках наданих їм повноважень - відповідним республіканським органом Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
Ліцензування операцій по переміщенню валютних засобів між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності з метою інвестицій і/чи надання (одержання) кредитів здійснюється Національним банком України.
Забороняється одночасне встановлення по тим самим товарам режиму ліцензування і квотування, режиму оподатковування експорту (імпорту), за винятком випадків, передбачених законодавством України, і режиму попередніх імпортних депозитів відповідно до статті 19 Закону про ЗЕД.
Попередні імпортні депозити - внесення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на безпроцентні рахунки в банках, що обслуговують їх на території України, на період від моменту вступу договорів, що укладаються ними, (контрактів) у юридичну чинність до моменту проходження товарами, що поставляються відповідно до зазначених договорів (контрактами), через митний кордон України або передачі товарів іноземними суб'єктами господарської діяльності на території України, коштів у валюті договору (контракту) у сумі, визначеної у встановлених відсотках до вартості відповідного договору (контракту).
Ліцензії видаються на підставі заявок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, складених відповідно до форми, яка затверджується і публікується Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.
Заявка на ліцензію повинна мати наступні реквізити: номер заявки, офіційне найменування суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, найменування і код товару (товарів), виготовлювач, споживач товару, шифр і назва країни (країн), у яку (які) товар експортується або з якої (яких) він імпортується, термін дії, кількість або вартість товару (у випадку квотування експорту й імпорту і видачі відкритої індивідуальної ліцензії), митниця, повне найменування і адреса продавця і покупця, вид угоди, валюта платежу, одиниця виміру товару, ціна товару, узгодження, ім'я керівника подавця, орган, що видав ліцензію, особливі умови ліцензії.
У випадку ухвалення рішення про видачу ліцензії на бланку заявки ставиться номер і вид ліцензії, підпис посадової особи, що видали ліцензію, і печатка відповідної установи. Бланк заявки, на якому проставлені зазначені вище реквізити, є документом, що засвідчує наявність ліцензії.
Наявність у подавця заявки контракту, укладеного до ухвалення рішення про видачу ліцензії, не є підставою для її видачі.
Рішення за заявкою на ліцензію реєструється в Державному реєстрі експортних і імпортних ліцензій, зміст якого відкрито для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Рішення про відмовлення у видачі ліцензії повинне бути мотивованим і направляється (видається) подавцю в писемній формі.
За відсутності зареєстрованого рішення за заявкою на ліцензію у встановлений законом термін або у випадку необґрунтованості відмови у видачі ліцензії подавець заявки може звернутися за захистом своїх прав в арбітражні чи судові органи України. За видачу ліцензії стягується державний збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України і який повинний відповідати фактичним витратам держави на здійснення операцій по видачі ліцензії.
Мінекономіки України не має права вимагати в подавця додаткової інформації, крім тієї, що міститься в заявці.
У випадку введення режиму квотування заявки на індивідуальні ліцензії розглядаються Мінекономіки України в порядку їхнього надходження, обумовленому відповідно до дат їхньої реєстрації.
Якщо на момент надходження заявки встановлена квота вичерпана, прийняття і реєстрація заявок не здійснюються. Про факт вичерпання квоти повинне бути протягом семи робочих днів з моменту її вичерпання офіційно повідомлено суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності, що подали відповідну заявку.
Копія ліцензії, що одержав суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, додається до вантажної митної декларації і є підставою для пропуску через митницю вантажів, що підпадають під режим ліцензування і квотування. Органи державного митного контролю України направляють протягом трьох робочих днів у Мінекономіки України повідомлення про проходження через митний кордон товарів, що підлягають ліцензуванню і квотуванню.
Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, устаткування і сировини для їхнього виробництва здійснюється відповідно до Закону України „Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, зв'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”.
2. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Україна самостійно здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України.
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється відповідно до Закону про ЗЕД, законами України про митне регулювання, Єдиним митним тарифом України і міжнародних договорів України.
Територія України складає єдиний митний простір, на якому діють митні правила України, з дотриманням зобов'язань, що випливають з участі України в митних союзах.
Єдиний митний тариф України визначається відповідно до відповідного закону України і міжреспубліканських договорів України. Єдиний митний тариф України встановлює на єдиній митній території України обкладання митом предметів, що ввозяться до України або переміщаються транзитом по її території. Ставки Єдиного митного тарифу України повинні бути єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності і територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України і її міжнародних договорів.
Митний контроль і митне оподатковування на території спеціальних економічних зон р и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.