На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Визначення прибутку та рентабельност пдприємства

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 12.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Міністерство  освіти та науки України
     Київська  академія міжнародної економіки  та міжнародних відносин 
 

Кафедра обліку та аудиту 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 

з економіки підприємства 

на тему: «Визначення прибутку та рентабельності підприємства» 
 
 
 
 

Виконала  студентка 

Владімірова Яна Выкторівна 

  II курс, заочна форма навчання 
   
   

  Науковий  керівник 

  к.н. Щава Петро Федорович 
   
   
   
   
   
   
   

     Київ 2011 
Зміст

     Вступ……………………………………………………………….…………..3
     Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
     1.1. Економічна сутність та значення рентабельності підприємства, система показників рентабельності …………….5
     1.2. Сутність, види, та формування прибутку підприємства..........................................................................................................8
     1.3. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ  ПІДПРИЄМСТВА............................................15
     Розділ 2. Аналіз прибутку і рентабельності виробничо-господарської діяльності підприємства
     2.1. Аналіз прибутку та рентабельності підприємств…..…18
     2.2. Фактори, які впливають на величину прибутку і рівень рентабельності підприємств………………..…………………………..27
     ВИСНОВКИ……………………………………………………………………32
     СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………34 
 
 
 
 
 
 

 

Вступ 

     Актуальність  теми дослідження. Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві.
     У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. І тому необхідним є аналіз показників прибутковості (рентабельності) діяльності підприємства з метою запобігти його банкрутства і для подальшої успішної діяльності з перспективами виходу на міжнародні ринки і тим самим підвищувати авторитет держави.
     Метою дослідження є проаналізувати прибутковість та рентабельність підприємств за декілька періодів і з’ясувати які фактори вплинули на їх зміни і які наслідки це мало для підприємств.
     Об’єктом  дослідження є прибуток, який в свою чергу є частиною отриманого на вкладений капітан чистого доходу підприємства, тобто, по суті, винагорода за ризик підприємницької діяльності.
     Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти формування прибутку і рентабельності.
     Ступінь дослідженості теми. На сучасному етапі дана тема виглядає, на перший погляд, добре дослідженою. Її вивчали А. Сміт, Дж. Ст. Мілль, Д. Рікардо, Стоун Д., Хэррис Дж. М., Ван Хорн Дж., Савицька Г.В., Попович П.Я, Баканов М.І., Ковалев В.В., Іваненко В.М., Бандурка А.М., Ненашев Е.В.
     Дослідження теми ґрунтується на наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчих і нормативних актах органів державної влади щодо регулювання діяльності підприємств України
     Нормативна  основа роботи включає в себе, по-перше законодавство України, а також; по-друге, навчальні посібники  з економіки підприємства.
     Методологічною  базою курсової роботи є діалектичний метод пізнання. У роботі застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналіз і синтез, монографічний. Для дослідження впливу чинників на формування прибутку і рентабельності підприємств застосовувався факторний аналіз. За допомогою методу порівняння досліджувались величини прибутку і рентабельності. Графічний метод використовувався для наочного зображення показників формування прибутку і рентабельності підприємств.
     Структурно  робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і переліку використаних джерел.
     У першому розділі роботи наведені теоретичні принципи теми і поняття, та необхідність аналізу в діяльності підприємства, тобто він містить  теоретичне дослідження прибутковості і рентабельності діяльності підприємства та фактори, що на них впливають.
     Другий розділ - аналітичний. Цей розділ включає наслідки аналізу, використані для виявлення тенденції, недоліків у фінансовій діяльності фірми, узагальнення результатів аналізу. 
 
 
 
 
 

 

Розділ 1.
     ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ  ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

      
   Економічна сутність та значення рентабельності підприємства, система показників рентабельності
 
      При прийнятті рішень, пов'язаних управлінськими процесами формування прибутку, використовується показник рентабельності капіталу, витрат та продаж. Рентабельність є однією з базових економічних категорій  економіки. Пояснення терміну "рентабельність" не визначає різних думок, оскільки під ним розуміється відношення, в чисельнику якого завжди фігурує прибуток.
     Прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при цьому ресурсів, тому його слід доповнювати показником рентабельності. Ступень прибутковості підприємства і характеризує рентабельність.
     Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.
     Фірма рентабельна, якщо суми виторгу достатньо не тільки для сплати витрат на виробництво, але і для утворення прибутку. Таким чином, рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про спроможність підприємства збільшувати свій капітал.
      Показники рентабельності являються відносними характеристиками фінансових результатів  та ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють доходність підприємства з різних та групуються в співвідношенні інтересами учасників економічного процесу, ринкового обміну.
      Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (та доходу) підприємства. З цієї причини  вони є обов'язковими елементами порівняного  аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.
      При аналізі виробництва, показники  рентабельності можна об'єднати в  слідуючи групи:
      1) показники рентабельності продукції;
      2) показники рентабельності капіталів  (активів);
      3) показники, розраховані на підставі  потоків власних грошових коштів.
      Перша група показників формується на підставі розрахунків рівнів рентабельності (доходності) по показникам прибутку (доходу), відбитий в звітності підприємства.
      Даний показник характеризує прибутковість (доходність) продукції базисного та звітного періоду.
      Друга група показників рентабельності формується на підставі розрахунків рівнів рентабельності в залежності від зміни розміру  та характеру авансованих коштів: всі активи підприємства; інвестиційний  капітал (власні кошти + довгострокові зобов'язання); акціонерний (власний) капітал.
      Неспівпадання рівнів рентабельності по цим показникам характеризує ступінь використання підприємством фінансових важелів  для підвищення доходності, довгострокових кредитів та інших зайнятих коштів.
      Дані показники - практичні. Вони відповідають вимогам власників. Наприклад, адміністрацію підприємства інтересує віддача (доходність) всіх активів (всього капіталу); потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на інвестований капітал; власників та засновників - доходність акцій.
      Кожний  з перерахованих показників легко  моделюється по факторним залежностям.
      Ця  формула розкриває зв'язок між  рентабельністю всіх активів (або виробничих активів), рентабельністю реалізацій та фондовіддачі (показників обороту виробничих фондів).
      Економічний зв'язок полягає в тому, що формула  прямо вказує шляхи підвищення рентабельності: при низькій доходності продаж необхідно  прискорювати обіг виробничих активів.
      Третя група показників рентабельності формується на базі розрахунку рівня рентабельності аналогічно показникам першої та другої груп, однак замість прибутку в розрахунку приймається прибуток грошових коштів
      Дані  показники дають уяву про ступінь  важливості для підприємства забезпечити  кредиторів, позичальників та акціонерів власними грошовими коштами в зв'язку з використанням його виробничого потенціалу. Концепція рентабельності розраховується на підставі притоку грошової "готівковості", широко використовується в країнах з розвинутою ринковою економікою. Вона більше пріоритетна, тому що операції з грошовими потоками є ознакою інтенсивного типа виробництва, ознакою "здоров'я" економіки і фінансового стану підприємства. Перехід на використання цієї концепції потребує перебудови звітності підприємства. Ця робота минається лише на початковій стадії.
      Різноманітність показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення. При аналізі  шляхів підвищення рентабельності важливо  розрізняти вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. Такі показники, як ціна продукту і ресурсу, об'єм використовуваних ресурсів та обсяг виробництва продукції, прибутку від реалізації та рентабельності (доходності) продаж, знаходяться між собою в тісному функціональному зв'язку.
      Абсолютна сума балансового прибутку, отримана підприємством, у тім числі прибуток від основної діяльності, є дуже важливим показником. Однак він не може характеризувати рівень ефективності господарювання. За інших однакових умов більшу суму прибутку отримає підприємство, яке володіє більшим капіталом, використовує більше живої і матеріалізованої праці, більше виробляє і реалізує продукції (робіт, послуг).
      Прибуток — це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу підприємства, що характеризує його винагороду за ризик підприємницької діяльності.
      Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами.
      По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робіт, послуг). Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються у розрахунках.
      По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунків.
      Співвідношення  прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або дохідність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки. 

      
   Сутність, види, та формування прибутку підприємства
 
     Прибуток  є однією з основних категорій  товарного виробництва. Це передусім  виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в  процесі суспільного виробництва.
     Прибуток — це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.
     Прибуток — це також частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми.
     Прибуток — це форма прояву вартості додаткового продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва — це частина національного доходу.
     Для виявлення фінансового результату на підприємстві необхідно зрівняти дохід підприємства з витратами на виробництво і реалізацію продукції, які мають форму собівартості продукції.
     Якщо  дохід (виторг) перевищує собівартість, фінансовим результатом є отримання  прибутку. Якщо дохід дорівнює собівартості, то підприємство лише може компенсувати витрати на виробництво і реалізацію продукції. При витратах, які перевищують дохід, підприємство має фінансовий результат у вигляді збитку, а це ставить підприємство у складне фінансове становище, де стає можливим і банкрутство.
     Прибуток  — це частина виторгу, що залишається  після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Характеризуючи перевищення  надходжень над витратами, прибуток виражає мету підприємницької діяльності та являє собою головний показник результатів діяльності. 
     Прибуток  є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення  його матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування. Ураховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або стабілізувати її на певному рівні.
     На  величину прибутку впливають як зовнішні фактори, так і фактори внутрішнього характеру. До зовнішніх факторів належать: стан товарної та ринкової кон’юнктури, коливання попиту та пропозиції, зміна еластичності попиту, рух цін на ринку, рівень конкуренції на продукцію, рівень державного регулювання економіки.
     До  факторів внутрішнього характеру належать: рівень витрат виробництва, обсяг реалізації продукції, доля ринку певного підприємства, якість товарів, конкурентоспроможність товарів, стратегія та політика ціноутворення на підприємстві, технічний та організаційний рівень виробництва.
     Загальна  величина прибутку підприємства (балансовий прибуток) має ті самі джерела, що й дохід, тобто включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій.
     На  підприємстві згідно з чинним законодавством розрізняють наступні показники прибутку:
  валовий прибуток — це прибуток, розрахований від реалізації продукції у вигляді різниці між чистим доходом (виторгом від реалізації продукції без податку на додану вартість та акцизного збору) та собівартістю реалізованої продукції;
  прибуток від реалізації матеріальних цінностей, майна і позареалізаційних операцій обчислюється аналогічно доходу, тільки з виторгу вираховуються всі витрати, а не тільки матеріальні;
  чистий прибуток — це величина, що залишилася після сплати з валового прибутку податків.
     Порядок розподілення і використання прибутку на підприємстві фіксується в його статуті та визначається положенням, розробленим відповідними економічними службами підприємства і затвердженими  його керівництвом.
     Чистий  прибуток на підприємстві поділяється на дві частини: перша — прибуток, який розподіляється між власниками майна підприємства (акціонерами) і спрямовується на заохочувальні виплати його персоналу за результатами роботи та інші потреби, друга — залишається на підприємстві і використовується на інвестиційні потреби та створення резервного фонду.
      Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його балансовий прибуток.
      Балансовий  прибуток — загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України, так і за її межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), в тому числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій .
      Отримання балансового прибутку пов'язане з кількома напрямками діяльності підприємства.
      По-перше, це основна діяльність, її результатом є прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Як правило, цей прибуток має основну питому вагу в складі балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається відніманням з виручки від реалізації суми податку на додану вартість, акцизного збору, (ввізного) мита, митних зборів, а також витрат, що включаються в собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг). Залежно від сфери, виду діяльності підприємства є деякі особливості формування цього прибутку, методики його розрахунку.
      По-друге, це діяльність, що не є основною для даного підприємства, але пов'язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, деяких послуг, її можна визначити як прибуток від іншої реалізації.
      Прибуток  від іншої реалізації може бути отриманий  за реалізації на сторону продукції підсобних, допоміжних і обслуговуючих виробництв. У цьому разі прибуток розраховується так само, як і від реалізації продукції основної діяльності. Прибуток від реалізації основних фондів, нематеріальних активів розраховується відніманням від ціни їх реалізації ПДВ, витрат з реалізації і залишкової їх вартості. Прибуток від реалізації цінних паперів обчислюється як різниця між ціною їх реалізації і ціною придбання.  При цьому з ціни реалізації виключаються витрати, пов'язані з реалізацією (комісійний збір).
      Склад і обсяг прибутку від іншої  реалізації можуть значно коливатись на окремих підприємствах і в окремі періоди.    
      По-третє, це діяльність пов'язана зі здійсненням фінансових інвестицій. У результаті підприємства одержують прибуток у вигляді дивідендів на акції, від вкладання коштів у статутні фонди інших підприємств (прибутки від володіння корпоративними правами); у вигляді відсотків на державні цінні папери, облігації підприємств, на депозитні рахунки. Обсяг цього прибутку і його питома вага в балансовому прибутку мають тенденцію до зростання. Це обумовлено розвитком ринкової економіки, фондового ринку.
      По-четверте, це діяльність, зв'язана з отриманням позареалізаційних прибутків і виникненням позареалізаційних витрат підприємств. До них належать:
  прибутки і збитки минулих років, що виявлені у звітному періоді;
  невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, пожеж, аварій);
  надходження боргів, списаних раніше як безнадійні;
  штрафи, пені, неустойки, що надходять за порушення господарських договорів суб'єктами господарювання у зв'язку із застосуванням фінансових санкцій;
  штрафи, отримані за несвоєчасне погашення податкового кредиту з державного бюджету;
  кредиторська заборгованість між підприємствами недержавної форми власності, щодо якої минув термін позовної давності;
  дебіторська заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності;
  прибуток від завищення цін і тарифів;
  курсова різниця від операцій в іноземній валюті;
  прибуток і збиток від ліквідації основних засобів;
  вартісна різниця відвантаженої та отриманої частини виконаного повністю бартерного контракту;
  прибуток (збиток) від спільної діяльності
      Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних  потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.
      Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи.
      Перший  етап — це розподіл балансового  прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення  державних потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових питань реалізації фінансової політики держави, від правильного вирішення якого залежить розвиток економіки в цілому.
      Пропорції розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підприємством складаються під впливом кількох чинників. Істотне значення при цьому має податкова політика держави щодо суб'єктів господарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, що сплачуються за рахунок прибутку, у визначенні об'єктів оподаткування, ставках оподаткування, у порядку надання податкових пільг.
      Другий  етап — це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів у бюджет. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди: резервний, розвитку й удосконалення виробництва, соціальних потреб, заохочення. Кошти цих фондів використовуються для фінансування відповідних витрат.
      Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежить від здійснення основної діяльності суб'єктів господарювання. Прибуток уходить до складу виручки від реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на розрахунковий рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (місяць, квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку.
      Реально формування прибутку на підприємстві відбувається в міру реалізації продукції. Згідно із законодавчими актами України момент реалізації визначається за датою зарахування коштів покупця на банківський рахунок постачальника або за датою відвантаження продукції (товарів), а для робіт (послуг) за датою фактичного виконання (надання)таких.
      Однак незалежно від визначення моменту реалізації в законодавчих актах реальне формування на підприємстві прибутку від реалізації продукції має місце тільки за умови, коли така відбувається насправді. Тобто коли кошти від покупця надходять на банківський рахунок постачальника.
      Визначення  моменту реалізації за датою відвантаження  товарів і встановлення податкових зобов'язань підприємств згідно з цією датою призводить до використання оборотних коштів підприємств на сплату податків, погіршання їхнього фінансового стану.
      Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, не слід ототожнювати з чистим прибутком. Чинні нормативні акти визначають, що за рахунок прибутку підприємства повинні сплачувати ще і штрафи в таких випадках: 

      
  за порушення  господарських договорів із суб'єктами господарювання;
  за несвоєчасне подання в податкову адміністрацію необхідних розрахунків;
  за затримку перерахування коштів у бюджет і державні цільові фонди;
  за приховування прибутку від оподаткування, заниження інших податків;
  за недотримання встановлених лімітів забору води або використання води без укладання відповідної угоди (це стосується використання води з державних водогосподарських систем);
  за прострочені банківські позички;     
  за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів;
  за інші порушення.
      З урахуванням особливостей фінансово-господарської  діяльності підприємств, що функціонують у різних сферах економіки, можуть стягуватися за рахунок прибутку й інші штрафи. Особливо це стосується комерційних банків, страхових компаній. Отже, чистий прибуток — це частина прибутку, що залишається в підприємства після сплати податків та можливих штрафів (унаслідок застосування фінансових санкцій).
      Використання  чистого прибутку підприємство може здійснювати через попереднє формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосередньо на фінансування витрат. Можливий також розподіл чистого прибутку частково для формування цільових фондів, а частково на безпосереднє фінансування витрат.
      За  рахунок прибутку підприємство формує ряд цільових фондів, кошти з яких спрямовуються на фінансування певних витрат, задоволення відповідних потреб. Використання чистого прибутку на виплату дивідендів здійснюється безпосередньо.
      Принципове  значення в розподілі чистого  прибутку має досягнення оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання. Ці фонди умовні, безпосередньо на підприємстві вони не утворюються, а їхню величину можна встановити на підставі розрахунків використання прибутку на фінансування певних витрат чи заходів. За адміністративної системи управління економікою здійснювалось державне регулювання співвідношення фондів нагромадження і споживання. 

     
   Розподіл  прибутку підприємства
 
     В умовах багатоукладної економіки не існує єдиної схеми поділу прибутку. Безумовно, є відмінності розподілу прибутку на приватному підприємстві та в кооперативних і державних підприємствах. Однак для всіх учасників виробництва є загальні засади щодо здійснення цієї процедури.
     Насамперед  з прибутку вираховують податки  до державного бюджету.
     Частина прибутку вилучається на орендну  плату (за користування землею, будівлями, які знаходяться в розпорядженні інших власників). Підприємства за рахунок прибутку сплачують відсотки за позичені кошти банківським установам.
     Із  прибутку створюються благодійні та інші фонди. В Законі України "Про благодійництво та благодійні організації" визначені основні напрями благодійництва і благодійної діяльності. Підприємства, які віддають частину своїх прибутків на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами.
     Кошти, що залишаються після перелічених  відрахувань, утворюють чистий прибуток. З нього здійснюються нагромадження (тобто розширення виробництва, збільшення фондів невиробничого призначення).
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.