На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Маркетинговый анализ деятельности "Кока-кола"

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 13.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Перелік умовних позначень: 2
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти досліджень поведінки споживачів 4
1.1Сутність процесу прийняття рішення про купівлю споживачем 4
1.2 Фактори впливу на поведінку споживача 10
Розділ 2. Дослідження поведінки споживачів на ринку солодкої газованої води 18
Розділ 3. Аналіз діяльності та ринкового середовища ЗАТ «Кока-кола», м. Київ 26
3.1 Історія Coca-Cola Company 26
3.2 Маркетингова стратегія ЗАТ «Кока-кола», м. Київ 29
    3.2.1 Аналіз товарного асортименту 29
    3.2.2 Локальні та глобальні  цілі компанії 32
3.3 Реклама, як фактор впливу на поведінку споживачів при виборі солодкої газованої води 33
3.4 Технологія організації продаж Компанії Кока-Кола 38
Розділ 4.  Аналіз покупців продукції  "Кока-кола Беверіджес"  м.Київ та методи стимулювання попиту 40
Висновок 47
Список  використаної літератури 49
Додатки 51 
 
 
 
 
 
 
 

Перелік умовних позначень:

діспенсор1 – це апарат з розливу напоїв, встановлений безпосередньо в торговій точці, напій готується з напівфабрикату (сироп), очищеної води і вуглекислого газу, підключеного до апарата;
Shelflife2 (англ.) – час збереження продуктом максимальних смакових якостей;
БАН3– безалкогольні напої;
OFF-TRADE4 збут в місцях продажу і в місцях споживання;
Гудвіл5нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість Гудвілу не підлягає амортизації та не враховується у визначенні валових витрат платника податку.
 


Вступ

 
     В ринкових відносинах дослідження поведінки  споживачів як економічний елемент  у системі маркетингового механізму  набуває все більшого значення. Він  суттєво впливає на ефективність підприємницької діяльності підприємства, що зумовлено його роллю при формуванні його прибутку. В процесі організації  маркетингової діяльності важливим є формування його товарної політики, що визначає рівень ціни, стратегічний і тактичний підходи до процесу  реалізації продукції на ринку у  перспективі.
      Актуальність  теми полягає в тому, що слід більше приділяти уваги дослідженню  поведінки споживачів, задля подальшого розроблення стратегії завоювання цільового сегменту ринку та розширення збуту продукції, відповідно темпи  реалізації продукції будуть зростати, відповідно і зростатиме і дохід  підприємства.
      Метою даної курсової роботи є ознайомлення з поведінкою споживачів в розрізі декількох досліджень, розробка подальших стратегій розвитку підприємства за рахунок аналізу отриманої статистичної інформації на прикладі ТОВ "Кока-кола" м. Київ.
      Дана  робота складається с чотирьох розділів. У першому розділі наводяться теоретичні відомості, які стосуються такиї економіко-маркетингових понять як: поведінка споживача, моделі поведінки  споживача, чинники впливу на поведінку  споживача.
      Другий  розділ – сегментація ринку солодкої газованої води, головні гравці на ринку солодкої газованої води у світі та Україні
      У третьому розділі наведено аналіз та коротку історію діяльності ТОВ "Кока-кола" м. Київ, основні принципи та маркетингові стратегії, методи формування товарного асортименту, глобальні та локальні цілі компанії, технологія організації продаж та методи впливу на поведінку споживачів.
      У курсовій роботі описано принципи і  структура здійснення дослідження  поведінки споживачів на ТОВ "Кока-кола" м. Київ. Представлене підприємство займається виробництвом та реалізацією різних видів безалкогольних напоїв, зокрема солодкої газованої води. Для ефективності та оптимізації товароруху на підприємстві у 4 розділі описано дослідження поведінки споживачів ТОВ "Кока-кола" м. Київ за методикою анкетування та викладено декілька позицій, на основі статистичної інформації.

Розділ 1. Теоретичні аспекти досліджень поведінки споживачів

1.1Сутність процесу прийняття рішення про купівлю споживачем

     Фахівці з ринкових відносин та ринкової економіки  сприймають людей як споживачів та покупців, а рекламодавці розглядають  людей як цільову аудиторію для  свого послання про товар та про  себе. При цьому рекламодавці описують зазначену аудиторію в поняттях демографії та психографії. Демографічні профілі споживачів охоплюють інформацію про кількість населення, вік, освіту, склад сім’ї, дохід тощо. До психографічних профілів споживача належить інформація про соціальні відносини, життєвий стиль, споживчу поведінку та процес прийняття рішень. Усе це зрештою  дає змогу визначати менталітет народу окремої країни та розробляти прийоми, які має застосовувати  реклама в кожному конкретному випадку для створення максимально можливої сприятливої ситуації щодо рекламної діяльності рекламодавця. Необхідно враховувати індивідуальні особливості кожної групи потенційних споживачів, як її представники дивляться на життя, сприймають та інтерпретують навколишні події, як у цій групі формуються основи світосприйняття.
     Загальну  модель поведінки споживачів наведено на рис. 1.1. Вона містить такі складові: зовнішній вплив маркетингу підприємства-виробника або торгового посередника та соціально-культурних факторів; процес прийняття рішення споживачем залежно від психологічних факторів, оцінної моделі поведінки споживача та досвіду використання або застосування певного товару ринку, а також вчинки споживача (купівля, оцінка та подальші дії — повторна купівля, відмова від купівлі або рішення тимчасово утриматися від неї) .[8,с.85].

Рис.1.1. Загальна модель поведінки цільової аудиторії  виробника товару чи послуги
     Для того щоб споживач визначився стосовно своїх дій, він має чітко усвідомити ті фактори, які на нього впливають  і визначають цінність даного товару або певної марки товару.
     Цінність, яку відчуває споживач, має два  аспекти: загальну цінність для споживача  та загальні витрати споживача, які  асоціюються з купівлею даного товару або певної торгової марки товару.
     Загальна  цінність для споживача — це цінність самого товару, послуг, торгового персоналу  та персоналу, що проводить післяпродажне  обслуговування, а також значною  мірою сюди належить цінність іміджу товару, торгової марки товару та самого виробника і його торгового посередника[16,с.121].
     До  загальних витрат споживача відносять  грошові витрати на придбання  товару, витрати часу на його транспортування, ходіння місцями продажу тощо, витрати енергії при використанні і, звичайно, емоційні витрати, пов’язані  з покупкою, користуванням та ваганнями  щодо правильності зробленого вибору.
     Уся складність моделі поведінки споживача  зумовлює потребу ретельного дослідження  процесу прийняття рішення споживачем, визначення вузлових моментів та економічного обґрунтування ефективності чи неефективності споживача як вигідного клієнта.
     У процесі купівлі споживач проходить  через різні стадії: від поінформованості (наявність потреби в товарі), знання (про товар, що задовольняє цю потребу), симпатії та переваги (щодо певних марок) до переконання (стосовно того, що тільки цей товар найкращий для задоволення потреб) і купівлі (даного товару) [8,с.93]. Згодом споживач може відчувати задоволення від купівлі даного товару, яке рекламодавець намагається надалі закріпити, або незадоволення, яке рекламодавець намагається подолати й змусити цього споживача змінити думку про товар і все-таки купити його. Крім того, рекламодавець та його менеджер із реклами мають визначити за допомогою маркетингових досліджень, якого стану досягли окремі групи цільової аудиторії (скільки яких перебуває на кожній стадії) і відповідно встановити цілі реклами для кожної групи окремо. Установлюється також ціна, яку має заплатити рекламодавець за те, щоб споживач кожної групи (стадії) перейшов на іншу стадію (сходинку що є вищою та більш пріоритетною для маркетингових завдань). Водночас визначається недоцільність роботи з деякими групами цільової аудиторії з огляду на великі витрати на перетягування їх з однієї сходинки на іншу, вищу.
     Процес  купівлі товару значно варіюється в  діапазоні між сильним та слабким залученням до купівлі. Як уважають теоретики та показує практика, купівля дорогих товарів та послуг відбувається більш обдумано, ніж недорогих товарів. Перший варіант називають процесом прийняття рішення про купівлю із сильним залученням, другий — процесом прийняття рішення зі слабким залученням. Перший варіант складніший, другий — простіший. Проте між цими двома процесами існує кілька загальноприйнятих стадій: усвідомлення потреби, пошук інформації, оцінювання отриманої інформації та порівняння можливих варіантів купівлі, вибір місця купівлі, вирішення купити товар або послугу, оцінювання товару або послуги після купівлі.
     Моделлю високого залучення називають модель "думати — відчувати — робити", оскільки вона описує стандартні реакції покупців, які мислять активно, і тому реклама зазвичай надає значну докладну інформацію про товар або послугу таким покупцям.
     Модель  низького (слабкого) залучення змінює порядок реакції на таку послідовність  "думати — робити — відчувати". При цьому споживач дізнається все про товар після того, як він його випробував та склав свою думку про нього. Така модель використовується, коли між товарами немає великої різниці, тобто вони майже однакові, а отже, їхнє порівняння та визначення різниці між ними не потребують великих зусиль.[19,с.46]. 
 
 
 
 
 

     Особливої уваги заслуговує визначення вигідного споживача (рис. 1.2), методику якого розроблено фахівцями з маркетингу.[19,с.103].
Товари  
виробника
Споживачі товарів  
виробника
С1 С2 С3
Р1 + + +
Р2 +  
Р3  
Р4 +    
Рис. 1.2. Рекомендації щодо вибору потенційного споживача
(«+»  — позитивне рішення, «–» —  негативне рішення; 
Р1, Р2, Р3, Р4 — товар виробника відповідно високоприбутковий,  
прибутковий, збитковий і змішаний (може виготовлятися  
за певних умов); С1, С2, С3 — споживач відповідно  
високоприбутковий, такий що може приносити виробникові  
як прибуток, так і збитки, і невигідний)
[8,с.129].
     Вигідний  споживач — це окрема особа, торговельна  організація або підприємство, що впродовж тривалого часу приносить  дохід, який перевищує допустимі  витрати із залучення їх, продажу  товарів та послуг і їх післяпродажне  обслуговування щодо повного циклу  споживання [19,с.94].
     На  рис. 1.2 у стовпцях зазначено споживачів, у рядках — продукцію. Фахівці радять заносити в кожну клітинку символ, що позначає рентабельність продажу даного продукту даному споживачеві. Згідно з рисунком, найвигіднішим клієнтом є споживач С1, що приносить високий прибуток і робить покупки всіх трьох товарів, які приносять прибуток (Р1, Р2, Р3). Щодо рентабельності споживача С2, то тут картина неоднорідна, бо він купує один прибутковий товар і один збитковий. Споживач С3 є невигідним, бо він купує один прибутковий і два збиткові товари. На думку фахівців, підприємство може діяти так: підняти ціни на збиткові товари чи зупинити їх виробництво або намагатися продати прибуткові товари невигідним споживачам (від покупки таких споживачів підприємство може тільки виграти). Але якщо воно перебуває в занепаді, то має обирати зовсім іншу стратегію поведінки на ринку, коли основною метою є безумовний продаж товарів і невигідний клієнт стає бажаним.
Сучасну класифікацію споживачів наведено на рис. 1.3.[21,с.41].

Рис.1.3. Сучасна теорія еволюції споживачів товарів  виробника товарної марки
     Інші  підходи демонструють прихильники  системи цінностей і життєвого  стилю (скорочено VALS). Вони використовують класифікаційні системи, які поділяють  людей на категорії за їхніми цінностями з метою прогнозування ефективної рекламної кампанії, тобто з метою  ідентифікації поведінки споживача  під час купівлі певних товарів, що диктується цими цінностями. У процесі досліджень життєвого стилю визначають, як люди витрачають свій час, енергію та гроші [21,с.78].

1.2 Фактори впливу на поведінку споживача

 
     Мотивація й особистість ці поняття, переходячи із психології до маркетингу, набувають  специфічних значень.
     Мотивація - це спонукальна сила, що зумовлює дії, спрямовані на задоволення певної потреби. Оскільки основним об'єктом уваги в концепції маркетингу є потреби споживачів, маркетологи намагаються активізувати ці потреби.[16,с.21].
     Потреби людей безмежні. Людям властиво відчувати  первинні (фізіологічні) потреби у воді, їжі а також набуті потреби: повагу, визнання, любов. Психологи вважають, що ці потреби розміщуються за ієрархією значущості: як тільки задовольняються первинні потреби, людина прагне задовольнити свої потреби набуті.
     Соціальні потреби дружби і любові стають об'єктом  уваги і стимулювання з боку парфумерних  компанії і служб знайомств. Особисті потреби представлено потребами  успіху, суспільного статусу, престижу і самоповаги. На задоволення цих потреб спрямовані, наприклад, золоті кредитні картки American Express, Visa. Іноді для стимулювання усвідомлення проблеми компанії намагаються активізувати в покупця відразу кілька потреб.
     Потреби самореалізації полягають у прагненні  людини до особистого самовираження. На основі цієї потреби будується бізнес, пов'язаний із хобі, елітним спортом, художніми витворами тощо.
     Особистість - це сукупність психологічних характеристик людини, що обумовлює її відносно постійні і послідовні реакції на впливи чинників навколишнього середовища[16,с.23]. Більшість численних теорій описує особистість на підставі її ключових рис: впевненість у собі, комунікабельність, поступливість, впливовість, агресивність. І наприклад, курців визначають як людей, що відрізняються агресивністю, впливовістю, непоступливістю. Дослідження свідчать про те, що поступливі люди віддають перевагу товарам відомих марок. Люди агресивного типу, наприклад, вважають доцільнішим голитися лезами, а не електричними бритвами, купують товари, які б свідчили про їхній високий статус у суспільстві.
     Результати  аналізу культурних відмінностей свідчать також про те, що жителі кожної країни мають свій національний характер - відмінний намір загальних особистісних характеристик, властивих народу конкретної країни чи представникам певного суспільства. Наприклад, американці і німці самовпевненіші, ніж українці чи англійці.
     Прихильність  до марки формується під впливом  позитивного попереднього досвіду. У цій ситуації споживач знижує ступінь  ризику і заощаджує час, постійно купуючи, приміром, ту саму марку шампуню і незмінно одержуючи сприятливий результат здорове блискуче волосся. Існують докази того, що прихильністю то торговельної марки характеризується багато товарів повсякденного попиту, що продаються на світовому ринку.
     Наприклад, до системи ваших індивідуальних цінностей належить ощадливість, отже, під час вибору автомобіля для  вас матиме значення така властивість  товару, як витрати пального. І якщо ви дізнаєтеся, що цей автомобіль економний, то у вас буде сприятливе ставлення  до нього.
     Переконання - це суб'єктивне сприйняття споживачем якості товару чи товарної марки за різними параметрами. Переконання формуються під впливом особистого досвіду, реклами і обміну поглядами з іншими    людьми.[16,с.34].
     Стиль життя. Стійкі характеристики людей - як вони витрачають свій час і ресурси, що вважають важливим у своєму оточенні, що думають про себе і світ (думки) - називаються у системі маркетингу - стилем життя. Крім зазначених елементів, у стилі життя відображається уявлення людини про саму себе - образ власного «я», те, як людина бачить себе, і те, як на її думку, бачать людину інші.
     Аналіз  стилю життя споживача (психографіка) надає багато цікавої інформації про поведінку споживача, що забезпечує можливість створити його профіль, з також стає у пригоді у процесі сегментації і вибору цільових ринків для нових і вже наявних товарів.
     Соціально-культурні  фактори, що впливають на поведінку  споживача є:
     1 ) особистий вплив ;
     2) референтні групи ;
     3) сім'я ;
     4) соціальний клас.
     Особистий вплив. На купівельну поведінку споживачів часто впливають погляди, думки чи поведінка інших людей. Для маркетингу мають значення два аспекти особистого впливу:
     1) думка лідерів;
     2) думка, що передається з уст в уста.
     Людей, які прямо чи непрямо соціально  впливають на формування думок інших  людей, називають лідерами думок. Найчастіше вони впливають на придбання тих товарів, які служать формою самовираження: автомобілі, одяг, членство у клубі, персональні комп'ютери тощо.[8,с.145].
     Виявлення лідерів думок, налагодження з ними контакту і вплив на них є важливим завданням маркетологів . Деякі компанії залучають до реклами своїх товарів відомих і популярних осіб у надії, що саме вони є лідерами думок .
     Споживчі групи - це люди, думка яких служить споживачеві підґрунттям для самооцінки або для формування особистих стандартів і в такий спосіб впливає на його купівельну поведінку. Це умовлено тим, що референтні групи впливають на інформацію, ставлення і рівень сподівань, що сприяють формуванню стандартів споживача.[16,с.87].
     Споживача оточує безліч референтних груп, але  для маркетингу особливе значення мають дві з них: членська група, група прагнення. Членська група - це група, членом якої індивід є сам (партії, релігійні організації, клуби, общини, друзі, співробітники і сім'я). Такі групи легко виявити, і на них, зокрема, орієнтуються компанії, що продають страхові послуги, путівки на відпочинок і статусні товари (які свідчать про статус власника) .[16,с.93].
     В основі впливу сім'ї на поведінку  споживача лежать три фактори: соціальне виховання споживача (соціалізація), проходження через етапи життєвого циклу сім'ї (це дає соціальний досвід), а також прийняття рішень у рамках сім'ї.
     Соціалізація  споживача - процес набуття людиною знань, навичок, формування ставлення, необхідних їй, щоб діяти як свідомий і соціально - відповідальний споживач, будучи в незрілому віці.[19,с.56]:
     1) беручи участь разом із дорослими в ситуаціях купівлі;
     2) нагромаджуючи власний досвід  придбання і використання товарів. 
     Дослідження свідчать, що діти починають віддавати  перевагу тим чи іншим маркам товарів  вже у дворічному віці, і ці переваги можуть залишатися незмінними протягом усього життя. Інтернет-компанії Yahoo і America Online створили на своїх сайтах спеціальні зони, де діти можуть переглядати дитячі меню.
     Опосередкований вплив на поведінку споживача  справляє соціальний клас, до якого належить людина. Належність людини до певного соціального класу визначається джерелом її доходів (але не рівнем), рівнем освіти і родом знань. Загалом існує три великі соціальні класи вищий, середині і нижчий; кожен із них поділяється на підкласи. Така структура суспільства існує в США, Великобританії, Західній Європі й у Латинській Америці. Тенденція до подібної структуризації спостерігається тепер і в Україні.
     Споживачі, що належать до одного соціального  класу характеризуються схожим стилем споживання і купівельною поведінкою. Споживачі, які належать до вищих класів, є цільовим ринком таких товарів, як фінансові вкладення, одяг для вечірніх прийомів і дорогі автомобілі. Представники середнього класу становлять основний цільовий ринок товарів для облаштування будинку, автозапчастин і засобів особистої гігієни. Нижчі класи є цільовими споживачами таких товарів, як дешеві дрібнички і бульварні газети, компанії також.
     Щодо  поведінки споживача при виборі солодких газованих вод, ми можемо виокремити декілька факторів, що мають великий вплив при купівлі даного товару. В умовах екологізації нашого життя, суспільства зокрема, кожен споживач розуміє і намагається детальніше визначити вплив того чи іншого продукту на свій організм, особливо це стосується їжі та напоїв. Про шкідливість газованих вод в різних джерелах можливо найти безліч інформації, це також стосується і фаст-фуду. Тому на перше місце при виборі солодких газованих вод ми відносимо безпечність, тобто якість продукту. Розглянемо наступні характеристики, що мають безпосередній вплив при виборі споживачем даного продукту. Оскільки вода-це фізіологічна потреба, тобто та, що являється основною для організму людини. На ряду з киснем, їжею , вода становить первинну потребу людини, тому говорячи про мотивацію споживача при купівлі саме солодкої газованої води, ми зазначаємо, що саме задоволення фізіологічної потреби є спонукальним фактором здійснення купівлі.
     Сьогодні 76% українців споживають безалкогольні газовані напої, при цьому 93% з них більше подобаються лимонади з фруктовими смаками, а 82% - зі смаком коли. На думку експертів, смак напою, є головним фактором, після якості, що визначає вибір споживача (далі за значимістю слідують ціна і популярність торгової марки). Уподобання українських споживачів за даними дослідницької компанії «SWOT» відображено в Додатку А.
     На  ринку України найбільше серед споживачів безалкогольних напоїв люди у віці 25-44 років: серед споживачів напоїв, що містять колу, частка людей у віці 25-34 роки становить близько 19%, а у віці 35-44 року - близько 18%; для газованих напоїв з фруктовими смаками ці показники міняються місцями.[12,с.7].
     Лідером серед напоїв з фруктовим смаком за даними на 2003 р. була і залишається Fanta, яку споживає майже половина - 48% - споживачів фруктової газованої води. Активно рекламований напій Sprite (ТОВ «Кока-Кола») споживають близько 39% респондентів, 7-UР (The Pepsi Bottling Group / PepsiCo) - близько 34%, а Mirinda (The Pepsi Bottling Group / PepsiCo) - близько 28%.[12,с.9] .
     На  рис.1.4 та рис.1.5 (за даними дослідницької компанії «SWOT») представлені переваги споживачів за марками безалкогольних газованих напоїв, що містять колу, 2003 рік).
     
Рис. 1.4. Переваги у споживанні продукції Coca Cola, %

Рис.1.5. Переваги у споживанні продукції PepsiCo, %
     Взаємовідносини марок Coca Cola і PepsiCo в Україні практично повністю повторюють ситуацію у всіх країнах світу: Coca Cola - на півкроку попереду, PepsiCo, хоч і з'явилася в нашій країні значно раніше, трохи відстає. За загальними оцінками різних експертів, рівень споживання Коласа-які тримають напоїв в Україні досяг можливого максимуму, і в подальшому, швидше за все, слід очікувати зниження попиту на такі напої, як Coca Cola і Pepsi Виробники цих лимонадів прагнуть розширювати свою асортиментну лінійку за рахунок виробництва коли з новими смаками, а також за рахунок випуску фруктових газованих безалкогольних напоїв та питної води.
     Сьогодні  світова імперія Coca Cola виглядає таким чином: 11 великих компаній - ботлерів, що працюють у масштабах декількох держав, і кілька десятків окремих підприємств-неконсолідованих ботлерів. Наприклад, Coca-Cola Enterprises Inc. працює в США (де виробляє приблизно 70% споживаних американцями напоїв) та в ряді країн Західної Європи. У 1996 році компанія придбала концентратів на 1,6 млрд доларів. Інший великий боттлерів-Coca-Cola Amatil Ltd. займає аналогічні позиції в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. У країнах Східної Європи працює Coca-Cola Helenic Botling Company.[11,с.245].
 


Розділ 2. Дослідження поведінки  споживачів на ринку  солодкої газованої  води

 
     Головні гравці на ринку солодкої газованої  води у світі: 


     «Айрн-брю». Родом з Шотландії. Сім'я Барр займалася виробництвом газованої води з 1880-х. У 1901-му вони почали випускати напій, названий Iron Brew - «Залізне (міцне) вариво». З 1946-го напій переживає друге народження зі зміненою назвою (Irn Bru).
     «Байкал». Унікальний замінник «Коли» радянських часів. Містить екстракти трав, настої евкаліпта і лавра. Вважається, що його «формулу» ніхто з іноземних виробників визнати так і не зміг. Проте «Кока-кола» успішно випускає «Байкал» в серії «Фруктайм».
     «Буратіно», «Дюшес», «Лимонад», «Ситро» (а також  «Крюшон», «Дзвоник» й ін.). Точна дата появи і авторство невідомі. Створені в СРСР десятки років назад шляхом підбору поєднань цукру, лимонної кислоти і ароматизаторів. У «Саяни» додавали лимонник, в «Ситро» - сиропи різних цитрусових (від французького слова citron - «лимон»).
     «Доктор Пеппер». Винайдений в 1885-м в Техасі Чарльзом Адертоном, який працював в аптеці, що належала докторові Чарльзу Пепперу. Символом «Доктора Пеппера» у свій час був лев, а слоганом - «Король напоїв».
     «Кока-кола». День народження - 8 травня 1886 року. Придумана фармацевтом Джоном Пембертоном з Атланти. Мріючи зробити тонізуючий напій, він з'єднав екстракт листя коки з екстрактом горіха коли, знання про яке отримав від рабів південних штатів. Назву для нової газованої води склав бухгалтер Пембертона Франк Робінсон, з'єднавши два основні компоненти і записавши все це каліграфічним почерком.
     «Маунтін  дью». «Витік» в 40-і роки з лимонної содової, якою розбавляли випивку в американських барах. Назва газованої води означає «Гірська роса» або на сленгу Вірджинії не менш романтичне «Місячне світло». Рецепт «Дью» повністю склався у 1961-му, коли в нього додали концентрований апельсиновий сік і кофеїн.
     «Пепсі-кола». Фармацевт Калеб Бредхем з Північної Кароліни, як і інші аптекарі, мав автомат, з якого покупці цідили собі содову з різними добавками. З'єднавши газовану воду, ваніль, цукор, масла, пепсін і екстракт горіхів коли в 1898-му, Бредхем назвав це «Напоєм Бреда », а трохи пізніше «пепсі-колою» (1903). Творець був переконаний, що пепсін сприяє травленню.
     «7 Ап». Винайдений в жовтні 1929-го Чарльзом Гріггом, який працював над створенням газованої води з лимонним смаком.
     «Спрайт». Назва означає «фея», «ельф». З'явився на ринку 1 лютого 1961 р.
     «Тархун». Напій з додаванням екстракту азіатського естрагона Artemisia dracunculus, пряної рослини, одного з видів полину. Цікаво, що інший вид полину, європейського Artemisia absinthium, - основний компонент великого і легендарного абсенту.
     «Фанта». Вперше з'явилася в Германії в 1940-му і в США в 1958-му. Найпопулярніший смак - апельсиновий, але в світі існує не менше 75 різновидів «Фанти». Серед них бананова, персикова, ананасна, ківі, динна, грейпфрутова, лакрична, гранатова, кавунова.[4,с.13].
     Конкуренція. Кілька років тому, коли ринок газованих безалкогольних напоїв демонстрував стрімкі темпи зростання, у виробництві брали участь понад 200 компаній. На сьогодні сім лідерів спільно володіють часткою у 71,6%. Це свідчить про укрупнення ринку і загострення боротьби за збереження власних позицій провіднимигравцями.
     Одним із стратегічних напрямів з охоплення лідерами галузі ринку була, залишається і буде політика сильного бренду. Причому належна маркетингова увага приділятиметься як уже розкрученим торговим маркам, так і виведенню нових. На даний час розстановка сил основних брендів виглядає так (компанія – ТМ):
     * «Кока-Кола»: ТМ «Кока-Кола» (11,3%), ТМ «Фанта» (7,3%), ТМ «Спрайт» (4%);
     * «Ерлан»: ТМ «Біола» (15,9%), ТМ «Джага» (0,4%), ТМ «Прем’єра» (0,1%);
     * «Сеса»: ТМ «Мастер Фрут» (4,2%);
     * «Оболонь»: ТМ «Оболонь» (3,1%), ТМ «Живчик» (7,6%);
     * «Росинка»: ТМ «Росинка» (5,7%);
     * «Рейнфорд»: ТМ «Бон Буассон» (2,5%);
     * «Пепсі-Кола»: ТМ «Пепсі-Кола» (2,5%).[4,с.17].
     Потреби які задовольняє солодка газована вода за Маслоу.
     В першу чергу солодка газована вода задовольняє фізіологічну потребу  – спрагу.[3,с.136].
     Спрагу  сучасних людей вже не можуть задовольнити прості напої, вони прагнуть підсолодити  собі життя напоями з різними  надзвичайними смаками.
     Також цей товар задовольняє таку вторинну потребу як підтвердження соціального  статусу, оскільки на сучасному ринку  солодкої газованої води різної цінової  категорії. Тому вибором напою людина підкреслює свою приналежність до певної соціальної групи.
     Солодкі газовані води в Україні залишаються  товарами імпульсивного попиту, тому в сегментації ринку по каналах  продажу велика частка належить ринкам, кіоскам і павільйонам.
     Щодо  безпосередньо ринку газованих  безалкогольних напоїв, нижче наводимо дані, які ґрунтуються на результатах аудиту роздрібної торгівлі за червень - липень 2008 р., проведеного компанією «MEMRB-IRI».
     Вибірка охоплювала усе міське населення, тобто  близько 33 млн осіб, або 67% усього населення  України, і відповідно 80% споживання. Аудит покриває усю роздрібну торгівлю, включаючи відкриті ринки. Продуктова панель нараховує 2230 торговельних точок.
     Порівняно з періодом минулого року, аналогічним  досліджуваному, дані свідчать про  відсутність різко вираженої  сезонності споживання, хоча зниження і підвищення попиту мають свої піки: мінімум фіксується на період лютий - березень, максимум припадає на червень - липень.
     Якщо  для зростання споживання в літні місяці вирішальним фактором залишається кліматичний, то попит у грудні - січні підтримується за рахунок кількості свят у цей період.
     Питома  вага географічних регіонів країни у  структурі продажів CSD  натуральному вираженні виглядає так: схід – 32,9%, південь – 23,5%, центр – 19,8%, захід  – 16,6% і північ – 7,2% . Порядок розподілу  за частками практично не змінюється в періоди максимального і мінімального попиту: усього на 1% збільшується споживання в літній період у Південному регіоні за рахунок зменшення продажів у Західному, де споживання на рівний відсоток зростає взимку.[13].
     Ринок безалкогольних газованих напоїв зберігає свою високу привабливість для виробників. Згідно з даними, наданими компанією "Оболонь", більше половини українців  споживають газовану воду раз на тиждень  і частіше, причому 30% наших співгромадян п'є безалкоголки кілька разів на тиждень.
     Зміна споживчого попиту – ключовий чинник впливу на розвиток різних сегментів ринку прохолодних напоїв. Умови, що склалися, неминуче викличуть ще більше укрупнення ринку та рішучі маркетингові кроки виробників у сегменті OFF-TRADE4.(Надалі буде використана абревіатура CSD, або міжнародний термін «Carbonated Soft Drinks»: газовані безалкогольні напої) [13].
     Згідно  з даними, наданими «ТНС- Україна», лідируючі  позиції в рейтингу споживчих  переваг належить апельсиновому  смаку. Однак, він поступово втрачає  свої позиції – на відміну від  коли, яка в перевагах українських споживачів просунулась вгору на 1 рейтингову сходинку після спаду восени 2007 року, витіснивши лимонний смак. Також в останній час гарну динаміку росту демонструє сегмент ягідних смаків: дослідження продемонстрували, якщо в восени 2006 року 13,4% споживачів надавали перевагу БАН3 з ягідним смаком, то в аналогічний період часу 2008 року кількість бажаючих споживати БАН з ягідним смаком зросло до 16,5%. Це можна прислідкувати на рисунку 2.1. 

     
     Рисунок 2.1. Смакові вподобання споживачів солодкої газованої води, в залежності від її смакової основи, 1 півріччя2006 р.
     Джерело:дослідження  ММІ Ukraine, проведені компанією “ТНС Україна” 

     Солодка газована вода займає 44% загального продажу  безалкогольних напоїв. Але найкращі часи у виробників лимонадів позаду: з 2005-го частка солодкої шипучки щороку скорочується на 2-3%, а мінералки  і соків, навпаки, зростає. За підсумками року на мінеральні води припадає 37% продажу  в натуральному виразі, на соки — 18% Додаток А.[15,с.132].
             Останнім часом частка споживачів, які у своєму виборі безалкогольних напоїв цікавились, перш за все, їх смаком, склала більш ніж 80% всіх опитаних респондентів. При цьому зросла частка споживачів, які першочергово цінують натуральність продукції, яка споживається, а відсоток тих, що все ще приділяє більшу увагу вартості напою зменшився. Це зображено на рисунку 2.2.
     
     Рисунок 2.2 Фактори, що впливають на вибір  марки безалкогольних напоїв, 1 півріччя 2008 р. 

     Ринок газованих безалкогольних напоїв України призупинив своє зростання. По-перше, це пов’язано з нестабільним економічним становищем у світі. А по-друге, з переходом ринку на новий щабель розвитку – насичення, що є закономірним процесом і розцінюється як внутрішня тенденція.
     Донедавна український ринок «безалкоголки» в сегменті солодких газованих напоїв демонстрував гарні навіть для європейських країн темпи зростання. Однак останнім часом динаміка суттєво знизилася, експерти пов’язують це із переходом ринку у стадію насичення. Так, на сезон червень - липень 2008 р. ринок CSD у натуральному вираженні збільшився за рік лише на 0,24%, у фінансовому це становило 2,47% [15,с.245].
     За  даними РБК-Україна, зниження загальних  темпів зростання ринку безалкогольних напоїв з урахуванням усіх сегментів  очікується тільки до 2011 р. Адже споживання напоїв українцями на душу населення  все ще значно відстає від світових показників. Так, середньостатистичний європеєць випиває за рік безалкогольних напоїв у 2,5 раза більше за пересічного українця, тоді як показники американського середньостатистичного споживання перевищують українські у 6,5 раза [14,с.34].
     На  відміну від деяких європейських ринків, що перебувають у стадії стагнації або демонструють негативну  динаміку, у вітчизняного ринку оптимістичніші прогнози на перспективу. Підстави для  оптимізму додає і зміна культури споживання безалкогольних напоїв.
     З одного боку, зміна способу життя  і ставлення до власного здоров’я, а також зростаюча поінформованість українців щодо різних інгредієнтів призводять до скорочення споживання солодких газованих безалкогольних напоїв. З іншого – закономірно збільшуються сегменти соковмісних, енергетичних, дієтичних напоїв, холодних чаїв, квасу та іншої продукції суміжних категорій. Сприятливі прогнози і для сегмента бутильованої мінеральної, столової і чистої води.
     Можна стверджувати, що сьогодні продукція, яка виробляється на території України, практично витіснила імпортовані напої. Одне зауваження: напої, що розглядаються, виробляють на території країни, але далеко не всі виробники належать до вітчизняних компаній. Операції зі злиття і поглинання, успішно розпочаті транснаціональними корпораціями кілька років тому, будуть тривати і далі.
     Вітчизняний ринок газованих безалкогольних напоїв в основному розвивається за рахунок великих міст, що за умов насичення примусить виробників посилити вектор орієнтованості на більш глибоке проникнення в регіони.
     Зміни питомої ваги основних шести міст за сезонами продажу у натуральному вираженні практично не відбувається. Лідируючі позиції утримує столиця: Київ – 38%, далі йдуть Харків – 21%, Одеса – 14,2%, Дніпропетровськ – 9,9%, Донецьк – 9,3%, Львів – 7,6% Табл. 2.1.[13].  

     Таблиця 2.1
     10 виробників безалкогольних газованих  напоїв, продукція яких найкраще  реалізується 
Марка Київ(%) Львів(%) Харків(%) Всього по  рокам(%)
1 Coca-Cola 30 80 80 63
2
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.