На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Планування економчного соцального розвитку АТП

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 13.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


  ЗМІСТ
стор.
Вступ 
1. План перевезень вантажів 
2. Вибір організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи АТП…………………………………………………...
3. План експлуатації рухомого складу 
4. План технічного обслуговування і ремонту рухомого складу 
5. План матеріально-технічного постачання 
6. Планування фонду оплати праці 
7. План по собівартості 
8. План по доходах, прибутку і рентабельності 
9. Оцінка проекту плану економічного і соціального розвитку АТП 
Висновки 
Список  використаної літератури 
 

ВСТУП
    Діяльність  економічного суб'єкта (підприємства) являє собою складну систему, що формалізується й описується показниками  й спрямована на підтримку, а частіше - на підвищення свого економічного потенціалу. Забезпечити чітку роботу системи дозволяє грамотне керування. Процес керування відрізняється многосложностью функцій й елементів. Система керування виконує такі функції, як планування, організація, регулювання, стимулювання й контроль. Виконання цих функцій здійснюється через прийняття управлінських рішень, які повинні бути своєчасними й обґрунтованими. Обґрунтованість управлінських рішень забезпечує своєчасний й якісний аналіз потенціалу підприємства.
      З погляду  теорії планування  будь-яка виробнича система має  певний потенціал економічного  розвитку й росту. При цьому існують три основних типи розвитку більших економік, у тому числі й державних, систем. Ідеальний - такий тип розвитку системи, коли в неї вносяться в міру необхідності засновані на передовій науці й професійному досвіді дозовані зміни, що забезпечують безперервність і стійкість економічного росту. Реальний - припускає часткове реформування економічної системи після появи перших негативні ознак її функціонування. Радикальний - використається, коли практично вичерпаний ресурс діючої системи й необхідна її кардинальна реформа зі зміною основних інституційних структур, як це зараз відбувається в російській економіці. У цьому випадку повинне забезпечуватися планове державне регулювання економіки, спрямоване на створення нових організаційно-правових структур, підвищення темпів соціально-економічного розвитку країни й рівня життя людей.
    Найважливіше  завдання стратегічного планування в умовах ринку - забезпечити підприємству (фірмі) можливості досягнення необхідної переваги перед іншими конкурентами шляхом їх найефективніших  засобів. Ті підприємства й компанії, які планують і підтримують високий потенціал свого розвитку, як показує досвід закордонних країн, стійко виявляються сильними, прибутковому й шановними у світовому діловому співтоваристві. Щоб фірма могла встановити власний довгостроковий конкурентний цикл розвитку, вона повинна рости швидко, чим підвищується потенціал її основних конкурентів.
    Ціль  планування розвитку підприємства створити матеріальні умови для найбільш ефективного виконання підприємством тих завдань, які на нього покладають. 

 

  1. ПЛАН ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

      Основною  метою даного курсового проекту  є розробка плану економічного і соціального розвитку АТП, розпочнемо з розробки плану перевезень.

    План  перевезень вантажів складається на підставі планів промисловості, с/г, капітального будівництва, товарообігу, матеріально-технічного постачання. Невід’ємною частиною плану перевезень вантажів є розробка плану по клієнтах, що складається на підставі заявок на перевезення і результатів вивчення попиту на транспортні послуги підприємств
    . Основи для розробки – заявки відправника вантажу на перевезення, у яких указується найменування вантажу, обсяг перевезення, середня відстань перевезення, пункти навантаження-розвантаження, окремо виділяються місцеві перевезення, міжнародні, міжміські, перевезення залізничних станцій і портів, а також результатів вивчення попиту на транспортні послуги підприємств і організацій.
      По  перше, заявки на перевезення вантажів надають в автотранспортні підприємства до початку планованого року. Усі заявки аналізуються, вивчаються склади, під’їзні дороги, режими роботи відправників вантажу і вантажоодержувачів, наявність вантажно-розвантажувальних механізмів.
      По  друге, виключаються заявки на дублюючі перевезення вантажів. Далі отримані заявки групуються, і для кожної групи підбирається визначений тип рухомого складу, визначається середній виробіток по автотранспортному  підприємству.
      Так як, на основі вихідних даних, як об’єкт додаткового дослідження були обрані вантажні відрядні перевезення, то для цього виду перевезень в даному АТП необхідно розробити клієнтурний план.
      Вихідною  інформацією для складання даного плану є дані, наведені в таблиці 1.1. На основі даних про звітний об’єм перевезень за попередній рік та середньорічний темп росту по кожному клієнту визначається проект пану на наступний рік. Розрахунок проводиться за наступною формулою:
      QПРі = QЗі * TPi,                                                    (1.1)                          
де QПРі – проектований обсяг перевезень по і-му клієнту на наступний рік;
      QЗі – звітний обсяг перевезень по і-му клієнту за попередній рік;
      TРі – темп росту (зниження) обсягу перевезень по клієнтам.
      Проект  плану по АТП в цілому визначають шляхом підсумовування обсягу перевезень по клієнтах:
             QАТП = ? QПРі, (1.2)
де QАТП – проектований обсяг перевезень на наступний рік в цілому по АТП.
      Таблиця 1.1 – Клієнтурний план перевезень вантажів АТП
Найменування  вантажовідправників Звіт попереднього року, тис. т. Середньорічний темп росту, % Плановий обсяг  перевезень, тис. т.
1 550,9 125 688,63
2 459,1 103 472,87
3 388,7 92 357,60
4 428,5 103 441,36
5 397,9 88 350,15
6 382,6 116 443,82
7 453 102 462,06
Всього  по АТП 3060,7 - 3216,49
 
      Таким чином планові показники, в основному вищі за показники звітного періоду, а це у свою чергу свідчить, про ріст обсягу перевезень на підприємстві. Деякі показник незначно, але нижчі за звітні, отже потрібно перерахувати план, скорегувавши показники, що покращуються в результаті впровадження організаційно-технічних заходів, на підприємстві.
 

2.  ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АТП
    Щоб не допустити зниження обсягу перевезень у порівнянні з фактично досягнутим за попередній рік, а також підвищити обсяг перевезень, будуть впровадженні наступні заходи: буде підвищений коефіцієнт використання пробігу на (5%), час у наряді автомобіля (6%) і зменшений час простою автомобіля під навантаженням-розвантаженням (4%) – всі ці заходи будуть втіленні на підприємстві для (20%) рухомого складу, для (100%) автомобілів, буде підвищений коефіцієнт використання парку на (10%).
      Під технологічним процесом розуміється сукупність способів і засобів, що щонайкраще  забезпечують даних конкретних умовах виконання певних виробничих функцій.
    Технологічний процес кожного підприємства автомобільного транспорту складається з робочих  процесів, які являють собою його закінчені окремі частини й мають  єдине цільове призначення. У  свою чергу робочі процеси діляться на oпeрации. Кожна з операцій є тією або іншою частиною робочого процесу й складається із прийомів, послідовне виконання яких дає можливість перейти до наступної операції, і так до завершення всього робочого процесу
    Рекламна  кампанія (Advertіsіng campaіgn) - реалізація комплексу спланованих рекламних заходів, розрахованих на певний період часу, район дій, цільову аудиторію. Необхідність у розробці рекламної кампанії виникає в наступних основних випадках:
    1) Виходу на нові ринки (пропозиції продукції будь-яким новим для підприємства категоріям споживачів).
    2) Пропозиції нової продукції (необов'язково власного виробництва - будь-якої продукціїї, що споживачі не звикли бачити в асортименті підприємства).
    3) Значної зміни ринкової ситуації (появи нових конкурентних товарів, падіння платоспроможного попиту, експансії конкурентів, і т.д.).
    4) Диверсифікованості.
    5) Корекції іміджу.
    Визначити специфіку цілей рекламної роботи. Перевірити, чи немає цілей, сформульованих неоднозначно. Проконтролювати чіткість формулювання цілей і можливість кількісного виміру як цілей, так і ступеня наближення до них у результаті рекламної роботи.
      Підрахувати потрібні витрати на досягнення кожної з цілей, спираючи на принцип "ціль – спосіб досягнення" по кожному з розглянутих ринків. Далі скласти витрати для кожної окремої мети по всіх ринках.
    У цей час особливо актуальним стає проведення рекламних кампаній у  зв'язку з очевидною зміною ринкової ситуації.Звичайно, рекламна кампанія, вимагає значних витрат, більша частина  яких, як правило, доводиться на оплату розміщення реклами. Однак, якісно спланована кампанія здатна досягти своїх цілей і виправдати вкладення.
    Не  останню роль в ефективності рекламної  кампанії грає творча ідея і її дизайнерське втілення.
      Скласти розгорнутий план кампанії програмно-цільовим мережним чи лінійно-структурним методом .
      Перевірити  можливу ефективність рекламної  кампанії, експериментально в обраному регіоні.
      Ретельно  проаналізувати пророблену роботу, тому що це – остання можливість внести які-небудь виправлення і поліпшення.
      Обов’язково необхідно твердо пам'ятати, що процес створення ефективної рекламної кампанії – справа дуже тривале. Зовсім неприпустимо вольовим шляхом скорочувати час її підготовки, тому що це приведе тільки до погіршення якості рекламних матеріалів і в кінцевому рахунку – до низької ефективності рекламної роботи і комерційних втрат у результаті низького в порівнянні з запланованим рівня попиту.
      Деяке скорочення термінів, звичайно, можливо, але навряд чи більш ніж на один - два місяці: технологічний процес має свої закони, порушення яких обходиться надто дорого: якість текстових і ілюстративних матеріалів, поліграфічне виконання виявляються неприпустимо низькими для зовнішнього ринку
     Метою маркетингового дослідження є створення  інформаційно-аналітичної бази для прийняття маркетингових рішень і тим самим зниження рівня невизначеності бізнесу.
Представимо запропоновані заходи у вигляді  таблиці 2.1:
Таблиця 2.1 – Організаційно-технічні заходи, направлені на підвищення                         ефективності роботи АТП
Найменування  заходів Техніко-експлуатаційні показники Можлива зміна, %
підвищення зниження
1 Впровадження єдиних технологічних  процесів перевезення вантажів (20% парку) Коефіцієнт  використання пробігу 5 -
Час простою автомобіля під навантаженням-розвантаженням - 4
Час у наряді 6 -
2. Впровадження рекламної кампанії (100% парку) Коефіцієнту використання парку 10 -
 
Впровадження  єдиних технологічних процесів перевезення  вантажів – призведе до збільшення виробітку, а отже і доходу (прибутку), на АТП.
    Письмове  формулювання рекламної стратегії  є невід'ємною частиною будь-якого  рекламного плану. При її відсутності  важко проаналізувати логіку й послідовність  рекомендованого рекламного графіка. Як правило, опис стратегії повинне  вказувати типи рекламних засобів і те, як вони будуть використатися, а також аргументувати зроблений вибір. Опис повинне починатися з короткого визначення аудиторії, на яку спрямована рекламна кампанія, пріоритети в роботі з нею, а також указувати конкретні плановані рівні охоплення, частотності й безперервності. Повинен бути пояснений характер рекламного повідомлення. Необхідно представити розбивку по різних рекламних засобах, планованим до використання за період рекламної кампанії, бюджет на кожне з них, уитрати на виробництво й необхідні матеріали. На закінчення необхідно вказати планований обсяг і тривалість рекламного оголошення разом з технічними можливостями й міркуваннями часу, а також бюджетні обмеження.
 

  3. ПЛАН ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ
 
      Даний розділ плану економічного і соціального розвитку АТП розробляється на основі плану перевезення вантажів і техніко-експлуатаційних показників використання  рухомого складу. При цьому показники роботи підприємства перераховуються від кожного впровадженого заходу, а потім розраховуються в цілому по АТП. Результати розрахунків заносимо до таблиці 3.1.
      Розрахунки  проводяться за формулами, наведеними нижче, і зводяться до таблиці 3.1.
    Показники виробничої бази:
  загальна вантажопідйомність
        (3.1)
  автомобіле-дні в господарстві
              (3.2)
  автомобіле-тонно-дні в господарстві
        (3.3)
  автомобіле-дні в роботі
        (3.4)
  автомобіле-тонно-дні в роботі
        (3.5) 
  автомобіле-години в наряді
        (3.6)
Техніко-експлуатаційні показники:
  час у наряді
        (3.7)
  середня технічна швидкість
        (3.8)
  коефіцієнт використання автомобілів
        (3.9)
  коефіцієнт використання пробігу
        (3.10)
  коефіцієнт використання вантажності
        (3.11)
  середня тривалість простою під навантаженням та розвантаженням за 1 їздку:
        (3.12)
  середня довжина їздки з вантажем
        (3.13)
  середньодобовий пробіг
        (3.14)
  середньодобова кількість їздок
        (3.15)
  загальна кількість їздок
        (3.16)
  продуктивність на 1 автомобіле-тону (в тонах)
        (3.17)
  продуктивність на 1 автомобіле-тону (в тоно-кілометрах)
        (3.18)
Виробнича програма
  загальний обсяг перевезень
        (3.19)
  вантажообіг
        (3.20)
  загальний пробіг
        (3.21)
  пробіг з вантажем
        (3.22)
  автомобіле-години простою під навантаженням та розвантаженням
        (3.23)
  автомобіле-години руху
        (3.24)
  можливий вантажообіг
        (3.25)
     Для підвищення ефективності роботи АТП впровадемо заходи призначені для покращення незадовільних показників:
  Впровадження єдиних технологічних процесів перевезення вантажів (20% парку) – Коефіцієнт використання пробігу підвищується на 5%, Час простою автомобіля під навантаженням-розванаженням знижуєтьна на 4% і Час у наряді збільшуєтьна на 6%.)
  Впровадження рекламної кампанії (Після впровадження очікується підвищення коефіцієнту використання парку на 10%).
      . Дані цих розрахунків наведені нижче в таблиці 3.1
 


Таблиця 3.1 – Розрахунок результатів впровадження заходів щодо підвищення ефективності роботи рухомого       складу АТП
Найменування  показників Умовні  познач.
Звіт  поперед-нього року Показники роботи АТП від впровадження заходів Всьо-го зміни Проект  плану АТП
1 захід 2 захід
20% 80% До При-ріст Після При-ріст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Виробнича база
Середньоспискова кількість автомобілів, од Асс 359 72 287 359 0 359 0 0 359
Вантажопідйомність, т qн 11,8 11,8 11,8 11,8 0 11,8 0 0 11,8
Загальна  вантажопідйомність, т qзаг 4236,2 847,24 3388,96 4236,2 0 4236,2 0 0 4236
Автомобіле-дні  в господарстві, дн АДг 131035 26207 104828 131035 0 131035 0 0 131035
Автомобіле-дні  в роботі, дн АДр 72069 14414 57655 72069 0 79276 7207 7207 79276
Автомобіле-тоно дні в 
господарстві, дн
АТДг 1546213 309243 1236970 1546213 0 1546213 0 0 1546213
Автомобіле-тоно-дні  в роботі, дн АТДр 850417 170083 680334 850417 0 935459 85042 85042 935459
Автомобіле-години в наряді, год АГн 691865 146675 553492 700167 8302,38 761051 69186 77489 769354
Техніко-експлуатаційні показники
Години  в наряді, год Тн 9,6 10,176 9,6 9,7152 0,1152 9,6 0 0,10473 9,70472727
Технічна  швидкість, км/год Vт 35,7 35,7 35,7 35,7 0 35,7 0 0 23,8
Коефіцієнт  випуску автомобілів налінію ?в 0,550 0,55 0,55 0,55 0 0,605 0,055 0,055 0,605
Продовження таблиці 3.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Коефіцієнт  використання пробігу ? 0,802 0,842 0,802 0,810 0,008 0,882 0,080 0,087 0,889
Коефіцієнт  використання 
вантажопідйомності
? 0,95 0,95 0,95 0,95 0 0,95 0 0 0,95
Простій під вантаженням і розвантаженням, год tнр 0,75 0,72 0,75 0,744 0 0,72 -0,03 -0,035 0,715
Довжина їздки з вантажем, км lїв 50,8 50,8 50,8 50,8 0 50,8 0 0 50,8
Середньодобовий пробіг, км Lсд 240,89 254,74 240,89 243,66 2,77 236,95 -3,94 -1,42 239,47
Середньодобова  кільк од Zсд 4 4 4 4 0 4 0 0 4
Виробіток на 1 автотону, т WQ 725,29 805,34 725,29 741,30 16,01 863,24 137,95 153,96 879,25
Виробіток на 1 автотону, ткм Wp 36844,8 40911,1 36844,8 37658,1 813,25 43852,68 7007,79 7821,03 44665,93
Виробнича програма
Обсяг перевезень, тис.т Q 3072,49 682,31 2457,99 3140,30 67,82 3656,86 584,38 652,19 3724,68
Вантажообіг, тис.ткм P 156082 34661,5 124865 159527,4 3445,07 185768,7 29686,4 33131,46 189213,80
Загальний пробіг, тис. км Lзаг 17361 3671,80 13888,8 17560,57 199,60 18784,51 1423,55 1623,16 18984,12
Пробіг  з вантажем, тис. км Lв 13923,49 3092,02 11138,79 14230,81 307,32 16571,70 2648,21 2955,53 16879,02
Загальна  кількість їздок, од. Zзаг 288277 57655 230622 288277 0 317105 28828 28828 317105
Автоомбіле-години простою під на вант- розвант, год АГнр 216208 41512 172966 214478 -1730 228315 12108 10378 226586
Атомобіле-години руху, год АГр 475657 105163 380526 485689 10032 532736 57079 67111 542768
Можливий  вантажообіг, тис. ткм. Рм 164297,20 36485,83 131437,76 167923,59 3626,39 195546,03 31248,83 34875,22 199172,42
 
 

      
      Проводячи аналіз таблиці 3.1, можна побачити, що в результаті впровадження організаційно-технічних заходів, відбулися такі суттєві зміни наступних показників порівняно зі звітом підвищились коефіцієнт використання парку автомобілів, автомобіле-дні в роботі, виробіток на 1 автотону та на 1 тонокілометр, обсяг перевезень, вантажообіг,загальний пробіг  пробіг з вантажем, загальна кількість їздок та можливий вантажообіг, автомобіле-годинируху та автомобіле-години простою під навантаженням і розвантаженням.
      Всі вище перераховані зміни показників свідчать про підвищення ефективності роботи наявного рухомого складу у виробничій діяльності підприємства та про більш широке використання потенціалу АТП.
      Аналізуючи  даний розділ були проведені розрахунки звітної виробничої програми та планової, але з урахуванням нововведень техніко-організаційного характеру. Крім того був проведений порівняльний аналіз планових показників зі звітними, який показав суттєве їх покращення у плановому періоді.
 

4. ПЛАН ТЕХНІЧНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ І  РЕМОНТУ РУХОМОГО  СКЛАДУ 

      У процесі розробки виробничої програми необхідно враховувати, що всі види робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні та поточному ремонті, поділяються на обов’язкові, діагностичні та усунення несправностей.
      З цього виходить, що розрахунок плану технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу вимагає наступної інформації: норма пробігу до капітального ремонту; періодичність проведення ТО-1; та ТО-2; норми простою у технічному обслуговуванні та ремонтах; нормативи трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу на 1000 км. загального пробігу.
      Особливості норми та нормативи визначають на основі діючого “ Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту”. Норми пробігу між технічними обслуговуваннями та капітальним ремонтом повинні бути скореговані за допомогою коефіцієнтів корегування, які характеризують умови експлуатації.
      Розрахунки  ведемо за наступними формулами:
Скорегований  пробіг до ТО-1, ТО-2, КР:
       ; (4.1)
       ; (4.2)
       , (4.3)
де  - скорегований пробіг до ТО-1, ТО-2 та КР відповідно;
    - нормативний пробіг до ТО-1, ТО-2 та КР відповідно;
К1 – корегуючий коефіцієнт, що враховує умови (категорію) експлуатації рухомого складу.
Кількість обслуговувань:
       ; (4.4)
       ; (4.5)
       ; (4.6)
        (4.7) 

Трудомісткість  одиниці обслуговування:
       ; (4.8)
       ; (4.9)
       ; (4.10)
       , (4.11)
де  -  скорегована трудомісткість одного ТО-1, ТО-2, ЩО та ПР на 1000 км пробігу відповідно;
- нормативна трудомісткість одного ТО-1, ТО-2, ЩО та ПР на 1000 км пробігу відповідно;
- корегуючий коефіцієнт, що враховує умови (категорію) експлуатації рухомого складу.
- корегуючий коефіцієнт в залежності від модифікації рухомого складу й організації його роботи ;
- коефіцієнт коригування в залежності від природно-кліматичних умов;
- коефіцієнт коригування в залежності від пробігу з початку експлуатації;
- коефіцієнт коригування в залежності від кількості обслуговуємих та ремонтованих автомобілів на АТП
   Загальна  трудомісткість ремонтних робіт по видам впливів визначається множенням числа технічних обслуговувань на нормативну трудомісткість і-го виду обслуговування. По поточному ремонту – шляхом множення загального пробігу на нормативну трудомісткість поточного ремонту на 1000 км. пробігу. Формули для розрахунку трудомісткості ТО і ПР мають наступний вигляд:
       ; (4.12)
       ; (4.13)
       ; (4.14)
        (4.15)
Загальна трудомісткість по АТП  визначається так:
       , (4.16)
Скорегована тривалість ТО, ПР та КР визначається наступним  чином:
       ; (4.17)
       , (4.18)
де  - скорегована тривалість ТО, ПР та КР відповідно;
    - нормативна тривалість ТО, ПР  та КР відповідно;
- коефіцієнт коригування в залежності від пробігу з початку експлуатації;
Автомобіле-дні  простою в ТО і ПР визначаємо по формулі:
       , (4.19)
Автомобіле-дні  простою в КР визначаємо по формулі:
       ; (4.20)
      Автомобіле-дні простою в ремонті визначаються підсумовуванням автомобіле-днів простою в ТО,  ПР і КР.
      Трудомісткість  допоміжних робіт приймаємо для марки і для всього автотранспортного підприємства в розмірі 25% від сумарної трудомісткості всіх ремонтних робіт.
      При розрахунку трудомісткості ремонтних  робіт по видам впливів з використанням  усереднених нормативів необхідно  нормативну трудомісткість і-го виду впливу визначити як середню арифметичну. Потім число впливів і-го виду умножити на отриману середню арифметичну нормативну трудомісткість та результати скласти.
      Результати  розрахунку виробничої програми по ТО і ТР представлено в таблиці 4.2.
      Аналізуючи  нижченаведену таблицю, можна відмітити  пропорційність показників з ТО і  ремонту по відношенню до АТП в  цілому і до автомобілів окремої  марки (УРАЛ-4320). Також слід відмітити, що в зв’язку з тим, що рухомий склад даного АТП експлуатується в умовах 2-ї категорії, періодичність обслуговування та ремонтів порівняно з нормативними значеннями і по АТП, і марці дещо скоротилася, а кількість впливів і трудомісткість навпаки підвищилися.
      Що  стосується результатів роботи технічної  служби АТП, тобто коефіцієнту технічної готовності, то по АТП в цілому він становить 0,989, а по автомобілям марки УРАЛ-4320  дещо вище його значення – 0,995, але все одно слід прагнути до підвищення даного показника.
    Таблиця 4.2 – План технічного обслуговування і ремонту рухомого складу
Найменування  показника Умовні позначення В цілому по АТП
По  УРАЛ-377
1 2 3 4
Загальний пробіг автомобілів, тис. км. LЗАГ 17560,57 510,51
Автомобіле-дні  в експлуатації, дн. АДП 72069 2971,1
Періодичність обслуговування і ремонтів (скорегована), тис. км.      
ТО-1 LскТО-1 3,6 3,6
ТО-2 LскТО-2 15,84 15,84
КР      LскКР 297 297
Кількість впливів за рік, одиниць      
ЩО NЩО  4878 2971
ТО-1 NТО-1 3769 110
ТО-2 NТО-2 1049 31
КР NКР 59 2
Нормативна  трудомісткість одиниці обслуговування, люд.-год ЩО
ТО-1
ТО-2
ПР
 
 
      tнЩО tнТО-1
tнТО-2
tнПР
 
0,55 3,8
16,5
6,0
 
0,5 3,5
12,6
4,0
 
 
 
Продовження таблиці 4.2
1 2 3 4
Загальна  трудомісткість ТО і ТР, люд-год.      
ЩО ТЩО  2317,02 1880,71
ТО-1 ТТО-1 12532,97 478,86
ТО-2 ТТО-2 12562,46 578,93
ПР ТПР 66730,17 3522,52
Сумарна трудомісткість ТО і ТР, люд-год. Тзаг 94142,61 6461,02
Трудомісткість  допоміжних робіт, люд-год. Тдоп 23535,65 1615,25
Норми простою автомобілів (скориговані)      
ТО, ПР hТО, ПР 0,55 0,55
КР hКР  22 22
Скориговані норми простою, дн. ТО,ПР
КР
    hскТО,ПР hскКР
   
Автомобіле-дні  простою в ремонті, дн.      
ТО, ПР АДТО 10 0,28
КР АДКР 1419 41
Разом АДрем 1429 42
Коефіцієнт  технічної готовності ?т.г. 0,989 0,995
 
      З цього можна зробити висновок, що результатом розрахунків по даному розділу став план технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, який включає періодичність всіх видів обслуговування, кількість обслуговувань, їх трудомісткість та тривалість. Якість роботи технічної служби у плановому році був оцінений коефіцієнтом технічної готовності автомобілів.
 

       5. ПЛАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ 

      В цьому розділі слід провести розрахунок плану матеріально-технічного забезпечення він проводиться в натуральному та вартісному виражені, виходячи з діючих норм витрат матеріалів та цін на них. План матеріально-технічного забезпечення включає в себе планування витрат палива, мастильних та експлуатаційних матеріалів, автомобільних шин, запасних частин та матеріалів.
      Витрати палива та експлуатаційних матеріалів встановлюються окремо для дизельних та карбюраторних автомобілів. При цьому витрата палива на експлуатацію бортових автомобілів, що працюють за відрядною системою, розраховується на загальний пробіг і транспортну роботу. Крім цього розраховується також додаткова потреба в паливі на зимовий період та внутрішньогаражні потреби з урахуванням умов експлуатації.
      Витрати палива на пробіг знаходимо за формулою:
VLпл = (НL*Lзаг)/100,                                            (5.1)
де  – плановий рівень витрат палива на загальний пробіг, л.;
   – норма витрат палива на 100 км пробігу, л/100 км.;
Витрата палива на транспортну роботу знаходимо  за формулою:
VРпл = (Нр*Р) /100 ,                                          (5.2)
  – норма витрат палива на 100 ткм (для карбюраторних – 2,0), л/100 ткм.
   Розрахунок  витрати палива по АТП в цілому здійснюється за аналогічною методикою, але за допомогою середньої лінійної норми на 100 км пробігу, яка складається на підприємстві в звітньому році. Її розраховують шляхом ділення витрати палива на пробіг на загальний пробіг звітного року:                                            
   НL = VLзв / Lзагзв * 100 ,                                              (5.3)
   Lзаг – загальний пробіг в АТП, він складає 7712580 км
 VLзв – витрата палива на 100 км пробігу в АТП за звітний період (для карбюраторних – 2584500 л/100 км).;
      Додаткова норма палива в зимовий період:
      VЗпл =(4,2* VLпл ) / 100,     (5.4)
де  – плановий рівень додаткових витрат палива взимку, л.;
      4,2 – коефіцієнт, що враховує витрати палива взимку.
      Загальна  витрата палива на експлуатацію автомобілів:
      VЕпл = VLпл + VРпл + VЗпл (5.5)
      Внутрішньогаражні витрати :
VВГпл =(0,5* VЕпл ) / 100,                            (5.6)
де  – плановий рівень додаткових витрат палива на внутрішньо гаражні потреби, л.;
0,5 – коефіцієнт, що враховує витрати палива на внутрішньо гаражні потреби.
   Загальна потреба у паливі по маркі та по АТП:
      Vзагпл = VЕпл + VВГпл,  (5.7)
   Ціна  бензину встановлюється на рівні  6 грн./л.
   Загальна  вартість палива:
      Сппл = Цппл * Vзаг.ппл, (5.8)
   Планування  потреби в мастильних матеріалах здійснюється на основі діючих норм витрати  в літрах чи кілограмах на 100 л. загальної витрати палива. В загальному вигляді планові витрати моторної олії, трансмісійної олії та пластичного змащення розраховуються наступним чином:
      Vзм іпл = (Нзм і*Vзагпл.) / 100, (5.9)
де Vзм іпл – планова витрата і-го виду мастильних матеріалів, л. (кг.).;
Нзм і – норма витрат і-го виду мастильних матеріалів на 100 л. пального (норми витрат мастильних та інших експлуатаційних матеріалів для карбюраторних автомобілів наведені в таблиці 6.1).
   Планування  витрат обтиральних матеріалів проводиться на основі норми витрат на 1 автомобіль у рік:
      Vобпл. = Ноб * Асс, (5.10)
де Vобпл. – планова витрата обтиральних матеріалів, л.;
Ноб – норма витрат обтиральних матеріалів на 1 автомобіль у рік, яка складає в середньому 26 кг/рік.
      Вартість моторної, трансмісійної, спеціальної, пластичних матеріалів визначаються аналогічно, шляхом знаходження добутку витрат на ціну:
      Сзм іпл = Vзм іплзм і,  (5.11)
де Сзм іпл – планова вартість і-го виду мастильних матеріалів, грн.;
Цзм і – ціна за одиницю і-го виду мастильних матеріалів, грн./л. (грн./кг.). Ціни на мастильні матеріали приведені нижче у таблиці 5.1.
      Вартість  інших експлуатаційних матеріалів визначається на основі норми витрат на 1 автомобіль у рік, вираженій  в грн.:
      Сінпл = Нін * Асс , (5.12)
де Сінпл – планова вартість інших експлуатаційних матеріалів, грн.;
Нін – норма витрат інших експлуатаційних матеріалів на 1 автомобіль у рік, 20 грн.
Таблиця 5.1 – Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів
Найменування  мастильних Умов. позн.
Значення норми  по АТП, Ні Значення норми  по типу РС, Ні Ціни на матеріали, Ці, грн/л. (грн./кг)
Моторні мастила( л/100 л палива) Нмм 1,80 1,80 5
Трансмісійні  мастила( л/100л палива) Нтрм 0,15 0,35 5
Спеціальні  мастила ( л/100л палива) Нсм 0,05 0,1 6
Пластичні (консистентні) мастила (кг/100л палива) Нпм 0,1 0,2 10
 
      Загальну  вартість мастильних та інших експлуатаційних  матеріалів знаходимо наступним  чином:
            Смпл = Сммпл + Стрмпл + Ссмпл + Спмпл + Собмпл + Сінмпл, (5.13)
      Загальна  вартість паливно-мастильних матеріалів визначається:
            Спмпл. = Сппл + Смпл, (5.14)
      Результати  всіх розрахунків представлені в  таблиці 5.2, наведеній нижче.
      Таблиця 5.2 – Витрати на паливо і мастильні матеріали
Найменування  показників Умовні  познач. План по АТП
План по УРАЛ-377
1 2 3 4
Паливо
Загальний пробіг, км LЗАГ 18984,12 3511,39
Вантажообіг, ткм Р 199172,42 9270
Норми витрати палива, л.      
- на пробіг HL 33,5 33,5
-на  транспортну роботу НР 2 2
Витрата палива, л:      
- на пробіг VL 6359,68 1176,32
-на  транспортну роботу VР 3983,45 185,40
Разом      
Додаткова потреба в паливі в зимовий  період, л. Vз  267,11 49,41
Загальна  витрата палива на експлуатацію автомобілів, л. Vе 10610,23 1411,12
Внутрігаражна витрата, л. Vв.г. 53,05 7,06
Загальна  потреба  в паливі, л. Vзаг.п 10663,29 1418,18
Вартість 1 л. палива, грн. Цп 4 4
Витрати на паливо, грн. Cп 42653,14 5672,71
Моторне мастило   36531129,54 4181655,865
Норма витрати на 100 л палива, л. Нмм 1,8 2,8
Загальна  витрата, л. Vмм 213,27 39,71
Ціна 1 л., грн. Цмм 5 5
Витрати на моторне мастило, грн. Смм 1066,33 198,54
Трансмісійне  мастило
Норма витрати на 100 л палива, л. Нтрм 0,15 0,40
Загальна  витрата, л Vтрм 15,99 5,67
Ціна 1 л., грн. Цтрм 5,00 5,00
Витрати на трансмісійне мастило, грн. Стрм 79,97 28,36
Спеціальне  мастило
Норма  витрати на 100 л палива, л. Нсм 0,10 0,15
Загальна  витрата, л. Vсм 10,66 2,13
Ціна 1 л, грн. Цсм 10,00 10,00
Витрати неспеціальне мастило, грн. Спз 106,63 21,27
Пластичні матераіли
Норма витрати на 100 л палива, кг Нсм 0,50 0,35
Загальна  витрата, кг. Vсм 53,32 4,96
Ціна 1 кг, грн. Цсм 2,50 2,50
Витрати на пластичні матеріали, грн. Ссм 133,29 12,41
Обтиральні  матеріали
Норма витрати на 1 автомобіль на рік, кг. Ноб 25 25
Загальна  витрата, кг. Vоб 8975 875
Ціна 1 кг, грн. Цоб 0,15 0,15
Витрати на обтиральні матеріали, грн. Соб 1346,25 131,25
Інші  експлуатаційні матеріали
Норма витрати на 1 автомобіль у рік, грн. Нін 20 20
Продовження таблиці 5.2
Витрати на експлуатаційні матеріали, грн Сін 7180 700
Загальну  вартість мастильних та інших експлуатаційних матеріалів,гон Смпл 9912,48 1091,84
Загальна  вартість паливно-мастильних матеріалів, грн. Сп-м 52565,62 6764,54
 
      У результаті розрахунків загальні витрати на паливо-мастильні матеріали у плановому періоді по АТП складуть 52565,62 грн., зокрема по автомобілям УРАЛ-4320 – 6764,54 грн.
      В процесі планування витрат на реновацію автомобільних шин проводять, виходячи із загального пробігу автомобілів, норм експлуатаційного пробігу шин і числа комплектів шин на автомобілі. В комплект шин включається камера, ободна стрічка, і покришка.
      Розрахунки  в цілому по АТП і окремо по УРАЛ-4320 відрізняються, але пов’язані між собою.
        В межах плану матеріально-технічного забезпечення визначають потребу в авто-шинах та витрати на шини. Потрібну кількість авто-шин для УРАЛ-4320 визначаємо за формулою:
      N = (Lрічн*n)/(Lн.ш*K),                                          5.15
      Lрічн – плановий пробіг РС, км;
      N – кількість комплектів шин (без запасного), що встановлені на автомобіль;
      Lн.ш – норма пробігу шин;
      K – коригувальний коефіцієнт.
      По  АТП загальна вартість автомобільних  шин визначається на основі звітних даних:
      Сшпл = (Сшзв * Lзагпл * Jц) / Lзагзв, (5.16)
де Сшпл , Сшзв – відповідно, витрати на шини в плановому та звітному роках, грн.;
Jц – індекс росту ринкової ціни одного комплексу шин, що склався протягом звітного року (звітна ціна комплексу – 550 грн.);
  Витрати на шини звітнього року розраховуються за  наступною формулою:
Cшзв = (Sшзв * Pзв) / 10,                                         (5.17)
      Sшзв – витрати на шини в розрахунку на 10 ткм за даними калькуляції собівартості перевезень;                   лл
  Pзв – вантажообіг АТП в звітному періоді, ткм. Бббббббббббббббб
      Витрати на шини по УРАЛ-4320 розраховуються як добуток необхідної кількості шин та їх ринкової ціни.
      Планування  потреби в запчастинах та ремонтних  матеріалах здійснюється за наступною  методикою. У зв’язку з широкою  номенклатурою запасних частин планування здійснюється у вартісному вираженні  на 1000 км пробігу. Для УРАЛ-4320 та по АТП формули мають наступний вигляд:
Сзчпл. = (Нзч * Lзагпл. * Куе) / 1000,                              (5.18)
Нзч – норма витрати запчастин на 1000 км пробігу;
Куе – коригуючий коефіцієнт, що враховує категорію умов експлуатації.
Срмпл. = (Нрм * Lзагпл. * Куе) / 1000,                              (5.19)
Нрм – норма витрат ремонтних матеріалів на 1000 км пробігу.
      В межах підприємства здійснюються планові  розрахунки за фактично складеними тенденціями. Середню норму витрати запасних частин та матеріалів звітного року визначаємо за наступною формулою:
Нзч, рм = (Сзч, рм зв* 1000) / Lзагзв,                           (5.20)
     Витрати на запчастини  і ремонтні матеріали  звітного року визначаються аналогічно витратам на автошини.
      Оскільки  по середній вантажності автомобілі по АТП в цілому подібні до автомобілів марки УРАЛ-4320, то приймаємо, що всі автомобілі АТП мають по 6 комплектів шин. Ціну комплекту автомобільних шин приймаємо такою, яка склалася у звітному періоді. Всі розрахунки представлені в таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 – Потреба в автомобільних шинах, запасних частин та ремонтних матеріалах 

Найменування  показників Умов. познач. Усього по АТП По  УРАЛ-377
1 2 3 4
Плановий  пробіг РС, км Lрічн, 18984,12 3511,39
Кількість комплектів шин на автомобілі, од. n 6 6
Норма пробігу шини, Lн.ш 85 85
Потрібна  кількість комплектів шин, од. NШ 1340,06 247,86
Витрати на шини в розрахунку на 10 ткм Sшзв 0,0819 0,0819
Вантажообіг АТП в звітному періоді Рзв 156082 8899,26
Витрати на шини звітного року, грн Сшзв 1278,31 72,88
Індекс  росту ринкової ціни одного комплексу  шин, грн Jц 550 550
Звітній пробіг РС, км Lзагзв 17360,96 3511,39
Планова загальна вартість  шин, грн. Сшпл 768804,78 40086,72
Норма витрати запчастин на 1000 км пробігу Нзч 43,76 98,52
Планування  потреби в запчастинах, грн Сзчпл. 16614,90 6918,84
Норма витрат ремонтних матеріалів на 1000 км пробігу Нрм 43,76 98,52
Планування  потреби ремонтних матеріалах, грн Срмпл. 16614,90 6918,84
Середня норма витрати запасних частин на 1000 км Нзчзв 43,76 98,52
Середня норма витрати ремонтних матеріалів на 1000 км Нрмзв 43,76 98,52
Витрати на запасні частини в розрахунку на 10 ткм Sзпзв 0,11 0,11
Витрати на ремонтні матеріали  в розрахунку на 10 ткм Sрмзв 0,11 0,11
Витрати на запчастини звітного року, грн Сзчзв 15194,31 6918,84
Витрати на ремонтні матеріали  звітного року, грн Срмзв 15194,31 6918,84
 
      В даному розділі були розраховані  планові витрати на паливо-мастильні  матеріали, де загальні витрати на паливо-мастильні матеріали у плановому періоді по АТП складуть 52565,62 грн., зокрема по автомобілям УРАЛ-4320 – 6764,54 грн.
      Розраховано планові витрати шин по АТП, які складають 768804,78 грн, та по автомобілям УРАЛ-4320 – 40086,72 грн, що мають пропорційну залежність.Розраховано планування потреби в запасних частинах та ремонтних матеріалах як по АТП, так і по марці УРАЛ-4320. Витрати на запчастини планового року одинакові з витратами на ремонтні матеріали планового року і складають по АТП – 16614,90 грн, а по марці – 6918,84 грн. Витрати на ремонтні матеріали  планового року складають по АТП – 15194,31 грн, по марці – 6918,84 грн.
 

6. ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

      Чисельність і фонд заробітної плати плануються за категоріями працюючих: водії, ремонтні та допоміжні робітники і службовці. План по фонду оплати праці робітників автотранспортного підприємства розпочинається з планування чисельності персоналу основної виробничої діяльності.
      Чисельність водіїв в цілому по АТП розраховується укрупнено, по окремій марці автомобілів (УРАЛ-4320) – методом прямого розрахунку.
      Чисельність водіїв в цілому по АТП:
       , (6.1)
де  – відповідно чисельність водіїв в цілому по АТП у плановому та у звітному роках, чол.
 – індекс росту транспортної роботи в цілому по АТП;
 – індекс росту продуктивності праці водіїв в цілому по АТП.
      Індекс  вантажообігу в цілому по АТП:
       , (6.2) 
де  – відповідно плановий і звітний вантажообіг в цілому по АТП, тис. ткм.
,                           (6.3)
     При цьому всі індекси розраховуються як співвідношення плану до звіту, крім індексу часу простою на навантаження-розвантаження, який розраховується як співвідношення звіту до плану.
Ір = 189213,8/156082= 1,21
ІW = 1*1*1,1*1,01*1*1,11*1,05=1,29
Nвпл = 373*(1,21/1,29)=350 чол.
      Планування  чисельності водіїв автомобілів  УРАЛ-4320 проводимо методом прямого розрахунку.
      Кількість водіїв автомобілів УРАЛ-4320 визначається:
      NВпл = (АГрпл*1,054) / (ФРЧВW),                         (6.4)
де ФРЧВ – річний фонд робочого часу водія, приймається 1860 год.
КW – коефіцієнт, що враховує ріст продуктивності праці (становить 1,05).
      Тож, планова кількість водіїв автомобілів  даної марки становитиме:
NВпл = (53645*1,054) / (1860*1,05) = 29 чол.
     Чисельність ремонтних робітників по АТП визначаємо укрупнено:
Nррпл = (NррзвLзаг) / IW,                                    (6.5)  
де  Nррпл , Nррзв – відповідно, планова та звітна чисельність ремонтних робітників, чол.;
ІLзаг – індекс зміни загального пробігу в плановому періоді;
IW – індекс, що враховує планове зростання продуктивності праці ремонтних     робітників (приймається 1,05).
        Nррпл = (262*1,09) / 1,05 = 272 чол.
Чисельність ремонтників по УРАЛ-4320 розраховується за такою формулою:
                 Nррпл = Трр / (ФРЧрр.W),                               (6.6)
де Трр – планова загальна трудомісткість ремонтних робітників, люд.-годин;
ФРЧрр. – фонд робочого часу ремонтного робітника, годин.
Nррпл = 6461,02/ (1860*1,05) = 3 чол
      Чисельність допоміжних робітників по АТП за укрупненим розрахунком складе:
Nдрпл = ( Nдрзв * ІLзаг) /  IW,                             (6.7)
де  Nдрпл , Nдрзв – відповідно, планова та звітна чисельність допоміжних робітників, чод.
Nдрпл = (262*1,09) / 1,05 = 272 чол.
Чисельність робітників для обслуговування окремої марки визначають за формулою:
Nдрпл = (Тдр*0,25) / ФРЧдр.,                       (6.8)
де ФРЧрр. – фонд робочого часу ремонтного робітника, годин.
Тдр – планова загальна трудомісткість допоміжних робітників, люд.-годин;
Nдрпл = (1615,25*0,25) / 1860 = 1 чол.
    Чисельність службовців у плановому році для  АТП приймаємо на рівні звітного періоду, тобто 134 чол.
      Фонд  заробітної плати водіїв в цілому по АТП розраховується також укрупненим методом:
       , (6.9)
де  - відповідно плановий та звітний фонд заробітної плати водіїв в цілому по АТП, грн.;
- індекс інфляції (приймаємо рівним 6%).
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.