На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Облк фнансових результатв та використання прибутку

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 13.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
 
 
З  М  І  С  Т
  Вступ.
1 Організація обліку і аналіз фінансових результатів  та використання прибутку в сучасних умовах господарювання
1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
1.2 Основні показники  господарсько – фінансового  стану 
2 Основні фізичні  показники виконання планів капітальних  ремонтів по підприємству
3 Аналіз  енергозбутової діяльності
4 ЗАХОДИ ПОЛІШЕННЯ  ЕНЕРГОЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
4.1. Напрями управління енергокомпанією з розподілом використання прибутку
4.2. Аналіз рентабельності діяльності підприємства
4.3 Створення резерву  сумнівних боргів ВАТ «Кіровоградобленерго» 
4.4 Шляхи нормалізації підвищення ефективності роботи осіб, які приймають управлінські рішення  у сфері збутової діяльності
4.5. Автоматизація розрахунків зі споживачами за корисно  відпущену електроенергію
  Висновки.
  Література.
  Додатки.
 
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ  1. Організація обліку і аналіз фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
     Акціонерна  енергопостачальна компанія «Кіровоградобленерго»  була заснована відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України № 140 від 01.08.1995 року шляхом перетворення державного підприємства «Кіровоградобленерго» в державну акціонерну енергопостачальну компанію «Кіровоградобленерго», з 14.05.1999 року рішенням загальних зборів акціонерів вона реорганізована у відкрите акціонерне товариство «Кіровоградобленерго».
     Відкрите  акціонерне товариство   "Кіровоградобленерго" одна 27 енергопостачальних компаній України, серед яких, по кількості електроенергії, що реалізується за рік, вона займає 15 місце, а за довжиною ліній електропередач - 16 місце.
     До 1 жовтня 1999 року до складу компанії входили, як відокремлені підрозділи, Кіровоградські Західні та Кіровоградські Східні електричні мережі. З 1 жовтня 1999 року КЗЕМ та КСЕМ об'єднані в єдине підприємство, а також Кіровоградська ТЕЦ перейшла у власність територіальної громади м. Кіровограда.
     У відповідності з рішенням Антимонопольного комітету України №28-19/10-2425 від 01.07.96р. ВАТ "Кіровоградобленерго" є суб'єктом природної монополії на ринку Кіровоградської області з передачі і постачання електроенергії.
     Оголошений  та випущений акціонерний капітал енергокомпанії на 01 січня 2008 року становить 29 844 тис. грн. складається з 119 376 000 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Ведення реєстру акціонерів здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетична реєстраційна компанія» (м. Київ, Московський проспект, буд. №6). Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції товариства у процесі приватизації.
     Вищим органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв, якi скликаються щорiчно. Створено Наглядову раду з метою захисту iнтересiв акцiонерiв i здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння ВАТ. Правлiння ВАТ являється виконавчим органом товариства, яке здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, направленою на отримання прибутку. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансової та господарської дiяльностi товариства, як з власної iнiцiативи, так i за дорученням вищого органу, Наглядової ради або акцiонерiв, що володiють бiльше 10 % голосiв (акцiй).
     Згідно  із спільним наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Міністерства палива та енергетики України від 7 вересня 2000 року № 1855/12/263/414 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 18 жовтня 2000р. № 404-р конкурс відбувся у квітні 2001 р.. Переможцем конкурсу стала словацька компанія Vychodoslovenske Energeticke Zavode S.P. Kosice (Східнословацькі енергетичні заводи, державне підприємство, Кошице), яка запропонувала за неподільний пакет акцій ВАТ «Кіровоградобленерго» 88 234 тис. грн. Зоною діяльності Компанії є вся Кіровоградська область, тобто територія площею 24,6 тис.кв.км До складу ВАТ "Кiровоградобленерго" входить 23 райони електромереж - вiдособлених пiдроздiлiв, якi не є юридичними особами. Кожен РЕМ є структурним підрозділом Компанії та спрямовує свою діяльність на проведення повних та своєчасних розрахунків за відпущену споживачам електроенергію, надійне постачання електричної енергії при мінімальних витратах для одержання прибутку, ведуть експлуатаційний нагляд  за електромережами для підтримки їх в задовільному технічному стані. Контроль за економічною та технічною діяльністю районів електричних мереж здійснюється централізовано управлінням компанії через економічні та технічні служби, що розташовані в Кіровограді.
     Метою діяльності Компанії є одержання  прибутку шляхом задоволення потреб споживачів електроенергії, насичення товарами та послугами відповідно до предмету діяльності, в умовах функціонування єдиної енергосистеми України, Одержаний прибуток спрямовується на розвиток підприємства, задоволення економічних та соціальних потреб акціонерів та працівників товариства.
     Основними видами дiяльностi Компанiї є виробництво, передача та постачання електроенергiї. Право на здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї надає лiцензiя АБ № 177350, Лiцензiя АБ № 220501 надає право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом, Лiцензiя АБ № 177349 надає право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з виробництва електричної енергiї за регульованим тарифом. Лiцензiї дiйснi необмежений перiод часу i дiють на територiї, де розташованi власнi локальнi електричнi мережi. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти це населення та пiдприємства i оганiзацiї м. Кiровограда та Кiровоградської областi.  Купівля електричної енергії від виробників, постачання та продаж її споживачам на умовах укладених договорів за тарифами, що регулюються відповідно до законодавства.  

     Фактичні  втрати електроенергії енергокомпанії за 20010 рік склали 313,566 млн. кВт. год., або 13,22%. При збільшенні надходження електроенергії в мережі за 2008 року на 69,068 млн. кВт. год., в порівнянні з 2007 роком, фактичні втрати зменшились на 0,4%. Нормативні втрати також зменшились з 16,97% до 16,48% і, відповідно, відхилення фактичних витрат від нормативних зменшилось з 3,35% до 3,26%. Відпуск електроенергії власними споживачам збільшився на 41,9 млн. кВт. год., в т. ч. транзит споживачам постачальників за нерегульованим тарифом – на 28,7 млн. кВт. год. Обсяги надходжень та транзиту показано в таблиці 2.2. та на рисунку 2.2.
     У 2010 році спільно із ВАТ «Кіровоградобленерго» постачання електроенергії на території Кіровоградської області здійснювали: ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», ТОВ «Завалівський графіт», ДП «Теплоенергоцентраль» ТОВ «Високі енергетичні технології», СП ТОВ «Світловодськпобут». Структура споживання електроенергії по групам споживачів представленя в таблиці 2.3.
     Найбільшими споживачами у загальному обсязі споживання власного корисного відпуску у 2008 році були наступні підприємства:
   Східний ГЗК - 8,1%;
   ОКВП «Дніпро-Кіровоград» - 1,9%;
   ВАТ «Червона зірка» - 2,7%.
 
                                                                Таблиця 2.2.
Обсяги  надходжень електричної енергії по підприємству.
  Період 2007 рік 2008 рік
   
  Всього надходження  електроенергії млн.кВт.год., в т.ч.: 2302,4 2371,5
  транзит електроенергії, млн.кВт.год. 539,693 568,355
   відпуск е/е  власним споживачам,  млн.кВт.год.
1438,586 1480,457
  втрати е/е в електромережах, млн.кВт.год. 136,6 313,566
  % фактичних  втрат, млн.кВт.год. 13,62 13,22
  % нормативних  втрат, млн.кВт.год. 16,97 16,48
 
 
       
       Рисунок 2.2. Надходження електричної енергії у мережі
       ВАТ «Кіровоградобленерго». 

     Аналіз структури споживання по ВАТ «Кіровоградобленерго» за 2008 рік наведений в таблиці 2.3.
                                                                  Таблиця 2.3.
Структура споживання електричної енергії  по групах споживачів.
 
Назва галузі
2007 р. млн.кВт.год Питома вага %
2008 р. млн.кВт.год Питома вага %
     
Промисловість 558 336 28,2 579 145 28,3
Залізниця 479 963 24,3 510 203 24,9
Сільгоспспоживачі 74 100 3,7 66 762 3,3
Житлокомунгосп 141 489 7,2 133 656 6,5
Установи  державного бюджету 40 522 2,0 40 846 2,0
Установи  місцевого бюджету 60 350 3,1 58 025 2,8
Населення 434 847 22,0 444 061 21,7
Пільги 81 814 4,1 84 521 4,1
Субсидії 9 111 0,5 10 901 0,5
Інші  споживачі 97 747 4,9 120 692 5,9
Всього 1 978 279   2 048 812  
 
       1.2. Основні показники господарсько – фінансового  стану
ВАТ "Кіровоградобленерго”
     При проведенні порівняльного аналізу  собівартості відмічається збільшення експлуатаційних витрат (в цілому на 20,3 %, або на 25,1 млн. грн.), у тому числі матеріальні витрати зросли на 22,4 %, оплата праці з нарахуванням – на 22,4 %, інші витрати (вартість сторонніх послуг, обов’язкових платежів і т. п.) – на 55,5 %.
     Виходячи  з цього та враховуючи корисний відпуск  електроенергії споживачам за 2008 рік, собівартість 1 кВт*год. Збільшилася на 19,9 % проти відповідного періоду минулого року ( маються на увазі тільки операційні витрати). Обсяг корисного відпуску проти відповідного періоду минулого року склав 102,9 %.
     Корисний  відпуск електроенергії власним  споживачам збільшився на 2,91 % або на 41,871 млн. кВт*год., відпуск електричної  енергії споживачам незалежних постачальників збільшився на 5,31 % або на 28,662 млн. кВт*год. Збільшення середнього роздрібного тарифу власним споживачам проти відповідного періоду минулого року склало 14,27 % або 3,35 коп. за 1 кВт*год. Зростання відбулося в основному за рахунок підвищення вартості електроенергії ДП «Енергоринок». Оптова ринкова ціна склала за 2009 рік 40,65 коп. за 1 кВт*год, за 2008 рік 30,63 коп. за 1кВт*год., 2007рік 24,34 коп. за 1кВт*год., темпи її збільшення у порівнянні з попереднім роком (2008р.) склали 75,3 %.
     Середній  закупівельний тариф з оптового ринку електроенергії ( за мінусом  дотацій ) дорівнював 13,7 коп. за 1 кВт*год. проти 11,24 коп. за 1 кВт*год. у 2007 та 10,54 коп. за 1 кВт*год в 2006 –році. На його рівень впливали 2 основних фактори:
  Розмір оптової ціни;
  Сума дотаційних сертифікатів для компенсації витрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
     Тарифи  на передачу електричної енергії  з 01 січня 2008 року для ВАТ «Кіровоградобленерго» були на рівні:
  1 клас напруги – 21,53 грн./МВт*год.;
  2 клас напруги – 95,80 грн./МВт*год..
     Тарифи  на постачання електроенергії для споживачів 1 групи зросли на 3,25%, для споживачів 2 групи – на 3,21 %. В 2008 році тарифи на постачання були такими:
  група споживачів – 4,76 грн./МВт*год.;
  група споживачів – 23,79 грн./МВт*год..
     Постійне  зростання оптової ціни на електроенергію збільшує величину роздрібних тарифів  для споживачів обох класів напруги.
       За звітний період обсяг товарної продукції по товариству склав 410798 тис.грн. проти 350859 тис.грн. в 2007 році та 312156 тис.грн. в 2008 році. 
 
 

Таблиця 2.4.
Показники фінансово - економічного стану ВАТ  «Кіровоградобленерго».
  Показники Одиниці виміру   Факт
виміру 2006 рік 2008 рік 2009 рік
  Надходження електроенергії в мережі млн.кВт*год. 2295,132 2302,448 2371,516
  Генерація електроенергії млн.кВт*год. 43,351 46,476 26,008
   Корисний  відпуск власним споживачам млн.кВт*год. 1421,322 1438,586 1480,457
   Транзит млн.кВт*год. 517,477 539,693 568,355
  Технологічні  втрати електроенергії млн.кВт*год. 312,982 313,622 313,566
         % 13,17 13,62 13,22
  Середньозважений  роздрібний тариф коп./.кВт*г. 19,59 23,47 26,82
  Товарна продукція - всього тис. грн. 312156 350859 410798
  в тому числі: ел. енергія тис. грн. 275287 337669 397128
                         транзит тис. грн. 12884 13190 13670
  Собівартість  всього: тис. грн. 260326 310202 385610
                          постачання тис. грн. 9843 13738 17135
                         виробництво тис. грн. 4123 4995 3842
  Купована електроенергія тис. грн. 173698 186350 237148
  Частка купованої  ел. енергії % 59,7 60,1 61,5
  Частка умовно- постійних витрат % 37,4 39,9 38,5
  Середньозважений  оптовий тариф ДП «Енергоринок» коп./.кВт*г. 24,34 30,63 40,65
  Прибуток від  звичайної діяльності тис. грн. 26451 29293 38171
  Чистий прибуток тис. грн. 13892 15806 19451
  Витрати на 1 грн. товарної продукцію коп. 82,65 88,41 93,87
  Собівартість 1 кВт*год. коп. 30,91 42,57 55,69
 
     Повна собівартість електричної енергії  зросла на 75408 тис.грн проти відповідного періоду минулого року. Умовно-постійні витрати збільшилися на 24610 тис.грн. Витрати на 1 грн. ТП за 2009, 2008 та 2007 роки відповідно складали 93,87 коп., 88,41коп. та 82,65 коп..
     Фактичні  витрати на куповану електроенергію за звітний 2009 рік склали 313,566 млн.кВт*год. або на 13,22 % від кількості електроенергії, що надійшла в мережі, нормативні втрати становлять 390,921млн.кВт*год. або 16,48 %. Зниження втрат на передачу електроенергії проти нормативу складає 3,26 %, або 77,355 млн.кВт*год.
     Динаміка  зміни фактичних показників технологічних втрат електричної енергії за 2008, 2009 роки наведена в табл. 2.5.
     За  звітний період відбулося зменшення  в абсолютній величині технологічних  втрат на передачу в порівнянні з  минулим 2008 роком на 56 тис. кВт*год.. Зменшення технологічних втрат у відносних величинах склало 0,4 %. За 2009 рік відсоток втрат електричної енергії на транспортування, що компенсувався в роздрібному тарифі склав 17,19 %, нормативні втрати 16,48 % ( починаючи з 01 січня 2008 року в розрахунок роздрібного тарифу 2 класу напруги враховується 3 % понаднормативних втрат, крім населення).
     Майно Компанії складається з основних засобів та обігових коштів, а також  цінностей, вартість яких відображається в балансі Компанії. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їм майном відповідно до мети своєї діяльності. За даними фінансової звітності форма № 1 «Баланс» ( Додаток А).
     При проведенні порівняльного аналізу  собівартості відмічається зростання  експлуатаційних витрат ( в цілому на 20,3 %, або на 25 131 тис. грн.). Матеріальні витрати зросли на 22,4 % у тому числі: витрати на паливо – на 7,3 %, оплата праці з нарахуванням підвищилась на 22 %, амортизаційні відрахування зменшились на 10%, що приведено в фінансовій звітності форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток Б). 
 
 

Таблиця 2.5.
Динаміка  зміни фактичних показників технологічних  втрат 
ВАТ «Кіровоградобленерго».
  Назва місяця ТВЕ Назва місяця                       ТВЕ
млн.кВт*год. %   млн.кВт*год. %
    2008 рік.     2009 рік.  
  Січень 42,644 18,29 Січень 32,341 14,91
  Лютий 30,874 14,23 Лютий 30,108 14,46
   Березень 31,314 14,47  Березень 28,847 13,83
  Разом за 1квартал 104,832 15,73 Разом за 1квартал 91,296 14,41
  Квітень 20,551 11,65 Квітень 23,858 12,70
  Травень 12,191 7,20 Травень 20,085 11,32
  Червень 18,497 11,79 Червень 18,161 10,80
  Разом за 2квартал 51,239 10,19 Разом за 2квартал 62,104 11,64
  Разом за 1півріччя 156,071 13,35 Разом за 1півріччя 153,4 13,14
  Липень 20,699 12,46 Липень 19,690 11,23
   Серпень 19,290 11,40  Червень 19,453 11,04
  Вересень 18,969 11,57 Серпень 19,156 11,08
  Разом за 3квартал 58,958 11,80 Разом за 3квартал 58,299 11,12
  Разом за 9 місяців 215,029 12,89 Разом за 9 місяців 211,699 12,52
  Жовтень 29,192 15,10 Жовтень 28,500 14,07
  Листопад 32,352 15,07 Листопад 34,066 14,98
  Грудень 37,049 16,40 Грудень 39,301 15,72
  Разом за 4квартал 98,593 15,55 Разом за 4квартал 101,867 14,98
  Разом за рік 313,622 13,62 Разом за рік 313,566 13,22
 
     Виходячи  з цього, за 2010 рік собівартість 1 кВт*год. зросла на 19,9 % проти відповідного періоду минулого року ( маються на увазі операційні витрати).
     Обсяги  продукції на виробництво, передачу та постачання електричної енергії  у відповідності із затвердженими  тарифами склали за 2009 рік 153593 тис. грн., собівартість операційної діяльності при врахуванні амортизації, що визначається прямолінійним методом, складає 148 462 тис. грн., та прибуток за видами діяльності 5 131 тис. грн.. На зниження прогнозованого прибутку від операційної діяльності, що склав за 2008 рік 42264 тис. грн., вплинуло ведення в бухгалтерському обліку нарахування амортизації по прямолінійному методу – 32464 тис. грн. ( компенсується ціною тільки податковий метод нарахування) та суми витрат, що не передбаченні тарифом у розмірі 6 969 тис. грн.. Операційна діяльність ВАТ «Кіровоградобленерго» представлена в формі № 3 «Звіт про рух грошових коштів» (Додаток В). 
 
 
 

     Таким чином за звітний період 2009 рік одержаний прибуток від звичайної діяльності по Компанії склав 38 171 тис. грн., також впродовж року сплачено податку на прибуток у розмірі 18720 тис. грн., чистий прибуток за 2008 рік по ВАТ «Кіровоградобленерго» склав 19448 тис. грн., що підтверджує форма фінансової звітності № 4 «Звіт про власний капітал» (Додаток Г).  
 

Розділ 2. Основні фізичні показники виконання планів капітальних ремонтів по підприємству
     Протягом 2009 року товариством вживались заходи з поліпшення та підтримання в робочому стані основних засобів, технічного переоснащення енергетичних об’єктів, модернізації та реконструкції обладнання. Роботи в основному виконувались персоналом виробничих служб та районів електричних мереж ( господарським способом).
     Протягом  звітного періоду спеціалізованими організаціями виконані роботи по ремонту  обладнання і споруд малих гідро - електро станцій (ГЕС) :
  ЗЕА «Новосвіт» - капітальний ремонт механічної частини регулятора швидкості гідрогенератора № 1 Тернівської ГЕС, сміттяутримуючих решіток та водозабору гідрогенератора № 2 Краснохутірської ГЕС;
  ТОВ «ВО» Індустріал – Сервіс» - катітальний ремонт механічної та електричної частин гідрогенератора № 2 Краснохутірської ГЕС;
  ТОВ «Будфактура» - ремонт фасаду будівлі Краснохутірської ГЕС.
     Власними  силами, а саме дільницею по ремонту обладнання ГЕС, виконано ремонти регулятора швидкості та генератора № 1 Новоархангельської ГЕС, ремонт регуляторів швидкості гідрогенераторів № 1, 2 Гайворонської ГЕС та № 1,2 Тернівської ГЕС.
     Ремонт  споруд та будівель виконувався персоналом ремонтно – будівельної дільниці ВАТ «Кіровоградобленерго» та підрядними організаціями. В основному виконувались роботи по пр. Комуністичний, 15, цеху приладів обліку (Можарово). Завершено роботи по ремонту адмінбудівлі Кіровоградського райому міських електромереж (КРМЕМ), диспетчерського пункту Долинського РЕМ. У відповідності з графіком виконані ремонти будівельних частин та покрівель закритих трансформаторних підстанцій (ЗТП) в кількості 56 шт., замінено дверні блоки на 25 трансформаторних підстанціях (ТП) 6 – 10/04 кВ.
     Виконання показників капітального ремонту електричних мереж представлені в табл. 2.6.
     В порівнянні з попереднім роком збільшені  обсяги ремрнтів ПЛ 35 – 150 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ та вимикачів 35 – 150кВ.
     За 12 місяців 2009 року виконано поточні ремонти силових трансформаторів на підстанціях (ПС) 35 кВ і вище:
  40 одиниць силових трансформаторів 110 – 150 кВ при плані 40 одиниць;
  283 одиниці силових трансформаторів 35 кВ при плані 283 одиниці.
     Відповідно  з графіком виконані поточні ремонти 430-ти вимикачів 6–35 кВ. Витрати на ремонт електричних мереж в 2009 році склали 13755 тис.грн. при плані 11265 тис.грн.. В товаристві діють три дільниці централізованого ремонту силових трансформаторів 6 – 10/0,4 кВ, в яких на протязі 2009 року відремонтовано 49 одиниць трансформаторів загальною потужністю 14,024 тис. кВА, 8 силових трансформаторів 35/10 кВ загальною потужністю 31,5 МВА та 22 одиниці вимірювальних трансформаторів напругою 10 – 35 кВ. ВАТ «Кіровоградобленерго» має також дільницю по підготовці виробництва, яка займається виготовленням металоконструкцій, монтажними та демонтажними роботами. На протязі року виготовлено 3779 шт. металоконструкцій, а сааме траверс, перемичок заземленя.
Таблиця 2.6.
Показники виконання капітального ремонту  електричних мереж ВАТ «Кіровоградобленерго».
       Показники Одиниці виміру План Факт %
       
    Капремонт ПЛ 0,4 – 10 кВ Км 2363,3 2398,2 101,5
  1. Заміна опор шт. 5237 5946 113,5
    Заміна проводу Км 204,4 283,1 138,5
      Заміна ізоляторів шт. 2661 4375 138,5
  2. Капремонт ТП, РП 6 – 10кВ од. 1287 1299 100,9
    Капремонт ПЛ 35 – 150кВ Км 483,1 520,3 107,7
  3. Заміна опор шт. 2 6 300
    Заміна проводу Км 3,5 3,538 101,1
     Заміна ізоляторів шт. 3931 6452 164,1
  4. Капітальний ремонт силових трансформаторів 6 – 20 кВ од. 126 136 107,9
  5. Капітальний ремонт вимикачів 6 – 20 кВ од. 268 297 110,8
   6.  Капітальний ремонт силових трансформаторів 35 –150 кВ од. 8 8 100
  7. Капітальний ремонт вимикачів 35 – 150 кВ од. 164 184 112,2
  8. Розчистка трас ПЛ35 -150кВ Км 686,9 864,3 125,8
  9. Розчистка трас ПЛ0,4-10кВ Км 1462,5 1997,3 136,6
  10 Зміна відгалужень  до вводу в будівлі з використанням  ізольованого проводу шт. 4500 5798 128,8
         
 
 
 
 
 

Розділ 3. Аналіз  енергозбутової діяльності ВАТ «Кіровоградобленерго»
     В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результаті його функціонування. На підставі доступної їм звітно-облікової інформації вони намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цього слугує фінансовий аналіз, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об'єкта, а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення.
Для оцінки діяльності підприємства використовують таку рентабельність:
   Показники, які характеризують рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат).
      Рентабельність  виробничої діяльності (окупність витрат) визначається:
  в  результаті   операційної діяльності
   ,  де  
   Пбаланс – балансовий прибуток,
   И   -  затрати на експлуатацію
   2009 рік Rэ = (38 171 тис. Грн168 416 тис. Грн)х 100=0,22 % 

   2008 рік Rэ = (29 293тис. Грн172 764 тис. Грн)х 100=0,16 % 

     Висновок: ріст рентабельності продажу є наслідком росту цін при постійних затратах на експлуатацію та своєчасні розрахунки споживачів за реалізовану продукцію (зменшення дебіторської заборгованості).
     Стан  дебіторської заборгованості, її розміри  і якість справляють сильний вплив  на фінансовий стан підприємства.
     Аналізуючи  дебіторську заборгованість, можна  сказати наскільки активно або  пасивно поводяться споживачі в  частині здійснення розрахунків  за спожиту електричну енергію. Аналіз дебіторської заборгованості здійснюється як щомісяця, так і по кварталах, роках.
     У результаті аналізу динаміки та структури  дебіторської заборгованості можна  визначити принципи, що дозволяють забезпечити в запланованому  році найбільш стійкий фінансовий стан Компанії, що є базою для стабільної роботи єдиної енергосистеми України:
  стабільне і рівномірне надходження грошових коштів на основі повного збору платежів зі споживачів за відпущені їм енергоресурси та ліквідації неоплачуваних відпустки енергії;
  ліквідація до кінця року простроченої дебіторської заборгованості споживачів енергоресурсів і доведення її рівня до величини, що не перевищує місячного обсягу продажів електроенергії в середньорічної численності по всіх галузях;
  перехід на повні грошові розрахунки зі споживачами електроенергії, що дозволяє своєчасно і в повному обсязі фінансувати статті бюджету Компанії та розраховуватися за зобов'язаннями перед кредиторами.
     Особливістю енергетики є тісний зв'язок виробництва  енергії та її споживання. Однак це не означає, що вся вироблена продукція буде оплачена споживачами, внаслідок кризи неплатежів. Тому для визначення доходів від реалізації необхідно чітко розмежовувати поняття виробленої товарної продукції та реалізованої товарної продукції. В зв'язку з цим виникає поняття дебіторської заборгованості.
     Вироблена товарна продукція в електроенергетиці, вважається корисно відпущена споживачам електроенергія, за яку виставлені рахунки.
     Неоплачений обсяг електроенергії на кінець звітного періоду називається дебіторською заборгованістю. Вона визначається за формулою:
     Дк = Дн + ТП – Р, де
     Дк - дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду;
     Дн - дебіторська заборгованість на початок  звітного періоду;
     ТП - вироблена товарна продукція;
     Р - реалізована товарна продукція.
     Для енергосистем товарна продукція  відповідає кількості енергії, яка корисно доведена до споживача, включаючи також куплену в інших енергосистемах. Тому при визначенні у вартісному виразі включаються витрати на куповану енергію за відповідними тарифами на її перетоки по міжсистемних зв'язкам. Товарна продукція в енергетиці визначається тільки по енергосистемі в цілому, так як окремі структурні підрозділи Акціонерної Компанії не мають закінченого циклу виробництва (одні виробляють електричну енергію, інші її передають, а треті її реалізують).
     В звітному періоді ВАТ «Кіровоградобленерго» всього було закуплено 1699,7 млн.кВт.год. електроенергії на суму 279,9 млн. грн.. В 2009 році компанія своєчасно і стовідсотково розраховувалась з ДП «Енергоринок» за придбану електричну енергію, на кінець року заборгованість перед ДП «Енергоринок» відсутня.
     На  обліку ВАТ «Кіровоградобленерго»  станом на 01.01.2010 року знаходилося 481 890 абонентів, у тому числі:
  юридичні особи - 11941;
  фізичні особи – 470 122. 
     На  основі матеріалів і звітних даних  за 2008-2009 рік по енергозбутовій діяльності ВАТ «Кіровоградобленерго» проведемо аналіз розрахунків зі споживачами енергії. Інформацію про стан розрахунків з споживачами енергії представлено у вигляді табл. 2.7. та рис. 2.5., 2.6.
                                                                  Таблиця 2.7.
Структура дебіторської заборгованості за спожиту електричну енергію по
групах  споживачів ВАТ «Кіровоградобленерго».
 
Назва галузі
Борг  на 01.01.2009 р. млн.грн. Питома вага %
Борг на 01.01.2009 р. млн.грн. Питома вага %
     
Промисловість 12,46 30,6 12 28,0
Залізниця 0 0,0 0 0,0
Сільгоспспоживачі 0,118 0,3 0,095 0,2
Житлокомунгосп 19,278 47,3 21,761 50,9
Установи  державного бюджету 0,027 0,1 0,119 0,3
Установи  місцевого бюджету 0,034 0,1 0,029 0,1
Населення 7,928 19,5 8,143 19,0
Пільги 0,42 1,0 0,265 0,6
Субсидії 0,282 0,7 0,196 0,5
Інші  споживачі 0,203 0,5 0,183 0,4
Всього 40,75   42,79  
 

       Рисунок 2.5. Структура дебіторської заборгованості за спожиту електричну енергію по групах споживачів ВАТ «Кіровоградобленерго» за 2006рік.

     Рисунок 2.6. Структура дебіторської заборгованості за спожиту електричну енергію по групах споживачів ВАТ «Кіровоградобленерго» за 2009рік.
     Аналізуючи  динаміку заборгованості по основним групам споживачів, можна зробити наступні висновки: при порівнянні даних в 2008 і 2009 роках, спостерігається зниження розміру заборгованості промисловості з 30,6% до 28%.
     Необхідно відзначити, що в групу промисловості  входять такі галузі, як паливна, нафтопереробна, машинобудування, деревообробна, легка, харчова, інші промислові виробництва. Також можна визначити, що більше 45% від споживання у промисловості займають енергомісткі підприємства: ОКВП "Дніпро-Кіровоград", Східний ГЗК, Державне підприємство "Одеська залізниця", ВАТ "Червона Зірка", Криворізький ГЗКОР, Світловодський завод чистих металів, Світловодський завод твердих сплавів. Саме ці підприємства традиційно являються найбільшими боржниками за спожиту електроенергію. По промисловій групі найбільшим боржником є ДХК «Олександріявугілля» (8,532 млн. грн.). Стягнення боргів з цих підприємств є досить проблематичним, або взагалі неможливим.
     Заборгованість  споживачів за електричну енергію станом на 01.01.2010 року склала 42,791 млн. грн. В даний час ця галузь є однією з найбільш стабільних, яка оплачує своє поточне споживання енергоресурсів і виконує зобов'язання з оплаті простроченої заборгованості за угодами про реструктуризацію боргів.
     Найбільшим  боржником є бюджет 50,9%. Основну частку заборгованості групи «Бюджет» становлять підприємства житлово-комунального господарства. Боржниками з сумнівною або безнадійною заборгованістю по групі підприємств житлово-комунального господарства є водогін «Дніпро-Кіровоград» (12,627 млн. грн.), тепломережі області (2,583 млн. грн.), КРЕПи області (4,5 млн. грн.).
       Найбільш питому вагу у структурі споживання займає населення, яке через важке економічне становище, високий рівень безробіття та низькі доходи в даний час є неплатоспроможним. Заборгованість населення складає 8,143 млн. грн.. Порівнюючи дані за 2008 р. і 2009 р., спостерігається незначне зменшення заборгованості в 2008 р. з 19,5 % до 19 %. Протягом 2010-2011 року планується повне погашення заборгованості по населенню. Компанією планується збільшення обсягів висуваються позовних вимог до побутовим абонентам у суди загальної юрисдикції.
     Заборгованість  підприємств сільського господарства становить 0,095 млн. грн. на відміну від минулого звітного періоду 1,118 млн. грн.. В 2010 році планується повне погашення «робочої» заборгованості сільгоспспоживачів. При цьому вже в грудні 2009 р. було вирішено питання про погашення простроченої заборгованості в сумі 0,035 млн. грн..
     Дебіторська заборгованість з терміном від 1-2 років  і від 2-3 років у загальному обсязі дебіторської заборгованості знизилася. Різко зросла заборгованість, що перевищує строк 3 роки. Основна частка з них припадає на підприємства ЖКГ. Проведений аналіз та розгляд документів по підприємствам ЖКГ показує, що основними причинами заборгованості підприємств ЖКГ перед ВАТ «Кіровоградобленерго» стало:
  недофінансування підприємств ЖКГ бюджетом з 2007 по 2008 рік включно;
  банкрутство великих підприємств ЖКГ;
  неприйняття боргів при передачі житлового фонду з одієї організації в ін.шу житлово-експлуатаційну організацію;
     Обсяг дебіторської заборгованості по підприємствам  місцевого бюджету у загальному обсязі дебіторської заборгованості зменшився і в порівнянні з початком 2008 року з 0,034 млн. грн. у загальному обсязі дебіторської заборгованості знизився до 0,029 млн. грн. станом на 01.01.2010 року. Це вказує на те, що енергозбутові підрозділи ВАТ «Кіровоградобленерго» провели велику роботу зі споживачами даної галузі, і не тільки, не допустили зростання заборгованості, але й частково стягнули заборгованість з терміном освіти від 2-3 років і понад 3 років.
     З вищезгаданого видно, що до самої  проблемної групи споживачів відноситься підприємства ЖКГ та населення. Керівництву Компанії необхідно посилити заходи зі стягнення дебіторської заборгованості зі споживачів цієї групи.
     Аналіз  структури дебіторської заборгованості дає чітку картину стану розрахунків споживачів енергії і дозволяє виявити прострочену заборгованість. Крім того, він значною мірою полегшує проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами, завдяки чому стає можливим оцінити активність підприємства у стягненні дебіторської заборгованості та «її якість».
     Здійснено системний підхід в організації роботи з обмеження та відключення споживачів, що порушують договірні зобов'язання в частині розрахунків за поставлену електроенергію. У засобах масової інформації роз'ясняли дії енергетиків по відношенню до споживачів-неплатників та заходи, спрямовані на стабілізацію енергопостачання в регіонах.
     Вжиті заходи дозволили значно підвищити  дисципліну платежів за спожиту енергію. Оплата «живими грошима» зросла. Динаміка реалізації енергії показує якісні зміни в оплаті відпущеної енергії.
     Основний  обсяг оплати за електроенергію припадає на осінньо-зимовий період, що пов'язано із сезонними особливостями користування продукцією. Дана обставина також негативно позначається на фінансовому стані підприємства. Нерівномірність отримання само по собі є негативним чинником, але головною обставиною, яка ускладнює діяльність підприємства в цілому, є те, що саме навесні та влітку необхідні кошти для підготовки до нашої суворої зими. Пік виплат відпускних працівникам; закупити паливо, обмежений термінами навігації; ремонт і налагодження зношеного і монтаж нового устаткування - все це вимагає колосальних грошових коштів. У зв'язку з цим необхідно максимально урівняти надходження коштів в оплату за енергію за кварталами або вирішувати питання про короткостроковому вкладенні коштів з найменшим ризиком і найбільшою вигодою.
     Весняно-літній період - це період капітальних ремонтів устаткування. Але через брак коштів вони практично не проводяться, обладнання працює на знос, через брак коштів ВАТ «Кіровоградобленерго» змушене зменшити обсяг ремонтів і здійснювати їх господарським способом, тобто, використовуючи власні сили. У підсумку йде багато часу і страждає якість робіт.
     Взагалі несплата споживачами та побутовими абонентами за відпущену електричну енергію призводить до збільшення комерційних витрат електроенергії, недостатності обігових коштів, погіршення фінансового стану компанії, що взагалі на сьогоднішній час є типовим для енергетичної галузі.
     Також спостерігається значне зниження комерційних  втрат електроенергії в мережах в 2009 році складали 13,49 % від кількості електричної енергії, що надійшла. Норматив втрат в 2009 р. знижено в 1,7 рази, що зумовлено наступними обставинами:
  заміною старих, що відпрацювали свій ресурс, індукційних лічильників класу точності 2,5 на нові більш високого класу, що дозволить у середньому підвищити корисну віддачу електроенергії, що враховується, на 10 - 12 %;
  проведення перевірки і метрологічної атестації трансформаторів струму та напруги у робочих умовах експлуатації, створення і впровадження відповідних перевірочних засобів для вимірювальних трансформаторів усіх ступенів напруги;
  активізацію впровадження автоматизованих систем контролю й обліку електроенергії (АСКОЕ) на електричних станціях, підстанціях, у великих споживачів з поступовим переходом до впровадження АСКОЕ побутового споживання;
  створення автоматизованих баз даних по споживачах електроенергії (юридичних і фізичних особах) з прив'язкою їх до електричних мереж для: контролю за динамікою обсягу споживання електроенергії по місяцях і роках, її відповідності динаміці обсягу продукції, що випускається, розрахунку й аналізу фактичних і допустимих небалансів електроенергії в електричних мережах.
     Практична реалізація цих та інших заходів вимагає значних капіталовкладень і часу, проте дозволяє зменшити комерційні втрати.
     Динаміка  зниження комерційних втрат по районам  електричних мереж ВАТ «Кіровоградобленерго» представлена в додатку Д. 

     РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПОЛІШЕННЯ ЕНЕРГОЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
     ВАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
     4.1. Напрями управління енергокомпанією з розподілом використання прибутку
     В умовах ринкової економіки різко  зростає роль і значення стратегічного управління енергокомпанією, залежить від вибору економічно обґрунтованих шляхів її розвитку. Стратегічне управління орієнтує діяльність енергокомпанії на задоволення попиту споживачів, характеризує не тільки адаптацію енергокомпанії до зовнішніх умов, але й активним впливом її на зовнішнє середовище.
     В самому загальному вигляді стратегія - це генеральний напрямок дії організації, проходження якого в довгостроковій перспективі повинно привести її до мети.
     З метою підвищення рівня розрахунків  за електричну енергію на оптовому і роздрібному ринках електроенергії, для забезпечення роботи енергетичного устаткування, створення необхідних запасів палива на електричних станціях, а також забезпечення корисного відпуску в обсязі пліжоспроможного попиту, розроблені пріоритетні завдання, які спрямовані для досягнення головної мети - ліквідації неоплаченого відпустку енергії. Наслідком якої є досягнення оплати поточного споживання енергії грошовими коштами на рівні 100% і часткового погашення простроченої дебіторської заборгованості.
     Стратегічною  метою по роботі з заборгованістю за енергоносії є її максимальне зниження протягом 2010 року і доведення до кінця року до величини, що не перевищує місячного обсягу продажів електроенергії в середньорічному значенні.
     Для досягнення цієї мети розроблена програма заходів щодо погашення дебіторської заборгованості та недопущення неоплаченого відпустку електричної енергії в 2010 році за системою ВАТ «Кіровоградобленерго».
       Заходи з погашення дебіторської  заборгованості включають в себе:
   Проведення інвентаризації всієї простроченої дебіторської заборгованості споживачів енергії (юридичних осіб), у тому числі:
       • підписання актів звірки  заборгованості, що включають штрафи, пеню, реактивну та активну електричну енергію;
      2. Проведення інвентаризації побутових абонентів з коригуванням бази даних «Побут» (комп'ютерної програми) і організацією оперативних звітів про абонентів - боржників;
      3. Проведення перевірки виконання  зобов'язань абонентами за угодами  про реструктуризацію дебіторської  заборгованості. При виявленні порушень - прийняття жорстких заходів по припиненню електропостачання;
      4. Проведення аналізу існуючих  договорів і договорів про відшкодування, підготовка проектів договорів на 2010рік забезпечує:
       • своєчасне перерахування зібраних  коштів та відшкодування прибутку, що надається громадянам у вигляді пільг та субсидій;
       • щомісячне проведення актів  звірки;
       • жорстке виконання всіх пунктів договорів.
      5. Проведення аналізу підписаних  договорів про реструктуризацію дебіторської заборгованості підприємств та застосування заходів у разі неналежного виконання графіків погашення заборгованості, в тому числі:
       • провести роботу з підприємствами - неплатниками з питань надання нових більш жорстких фінансових гарантій виконання своїх зобов'язань;
       • при не виконанні гарантійних обов’язків - розірвати укладені угоди, з одночасним припиненням електропостачання;
      6. Максимально в жорсткій формі висвітлити в засобах масової інформації неприпустимість неплатежів за енергоресурси споживачами електричної енергії та про заходи впливу енергосистеми до споживачів-неплатників;
      7. Провести рейди з виявлення розкрадань і неврахованої електричної енергії, по юридичним та фізичним особам;
      8. Забезпечити виконання умов договорів на компенсацію дотацій, які повинен надавати ліцензіат споживачам, що мають право користуватись Пільговими тарифами та одержувати інші дотації згідно з дотаційними програмами.;
      9. Проведення аналізу виконання, підготовкою і направленням вимог щодо погашення заборгованості, попереджень про обмеження та відключення. Введення обмежень і відключень. Контроль за виконанням введених обмежень і відключень;
      10. Максимально активізувати роботу юридичних служб з судовими органами в частині стягнення заборгованості шляхом накладення арешту на майно підприємств і побутових абонентів;
      11.Організація заходів щодо висвітлення в центральних ЗМІ про неможливість початку опалювального сезону 2011-2012рр. в зв'язку з наявністю заборгованості підприємств ЖКГ перед ВАТ «Кіровоградобленерго» і відсутністю угод про її реструктуризацію.
       Заходи щодо недопущення неоплаченого відпустку електричної енергії та виникнення дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду 2010 року:
      1. Щомісячне складання графіків платежів за спожиту товарну продукцію з по недільною розбивкою, в першу чергу з великим споживачам;
      2. Щоденна організація контролю за виконанням планів по збору коштів зі споживачів енергоресурсів відповідно до по недільного графіка;
      3. Своєчасне виставлення рахунків-фактур за відпущену електроенергію за авансовими платежами та остаточного розрахунку;
      4. Доведення до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролюючих органів інформації про не платежі споживачів, зокрема бюджетної сфери та підприємств житлово-комунального господарства.
     5. Отримання інформації про рівень фінансової забезпеченості галузей ЖКГ та бюджетної організацій, в бюджеті області до кінця 2010 року. та про можливі наслідки від неплатежів в цілому Кіровоградської області.
      5. Щомісячне проведення рейдів з виявлення розкрадань та недоврахованої електричної енергії юридичними і фізичними особами;
      6. Щотижнева підготовка публікації  в інформаційні агентства про  плановані обмеження (відключення)  споживачів-неплатників; 
     7.Напрямок  на адресу споживачів, що фінансуються  за рахунок коштів обласного бюджету і не мають 100% забезпеченості лімітами бюджетних зобов'язань, запиту про надання лімітів на споживання електроенергії, при їх відсутності - гарантії оплати поточного споживання через державні установи.
      8. Виконання заходів, передбачених  програмою поліпшення енергозбутової діяльності із споживачами (побутовими споживачами) ВАТ «Кіровоградобленерго» на 2011-2012 роки.
       Необхідно жорстке дотримання  наступних умов при роботі  зі споживачами-неплатниками, які  мають прострочену дебіторську  заборгованість:
  Безперервний контроль над виконанням договорів про реструктуризацію та графіків погашення заборгованості;
  Обов'язкове введення санкцій до споживачів - неплатників при невиконанні умов договорів, як за термінами, так і за видами платежів;
  Жорсткий контроль за відключеннями, обмеження. Недопущення відновлення подачі електроенергії при непогашеній заборгованості;
  Постійна робота з Міністерством палива та енергетики, Облдержадміністрацією та міськими органами самоврядування в частині фінансування оплати за спожиту продукцію підприємствами (організаціями), що фінансуються з державного та місцевого бюджетів;
  Примусове стягнення боргів з споживачів - неплатників з відчуженням майна.
     Серед методів та заходів, що спонукатимуть боржників погасити заборгованість, можна назвати напрямок листів і факсів, телефонні дзвінки, персональні візити, продаж заборгованості спеціальним організаціям (факторинговим компаніям). Ефективно впливає висвітлення в ЗМІ інформації про злісних неплатників. Максимально активізувати роботу юридичної служби з судовими органами в частині стягнення заборгованості.
       Для оптимізації, покращення ефективності енергозбутової діяльності, і взагалі покращення фінансового становища Компанії  та розрахунків з ДП «Енергоринок» за енергоносії пропонується в ВАТ «Кіровоградобленерго» впровадити нову форму розрахунків з населенням Кіровоградської області за спожиту електричну енергію. На даний час населення саме розраховує обсяги та розрахунок спожитої електроенергії та заповнює необхідні документи. З введенням нової послуги побутові абоненти, які мають розрахункові рахунки в акціонерному банку «Ощадбанк», можуть бути звільнені від необхідності знімати показання лічильника, вираховувати щомісячне споживання і заповнювати квитанцію, їм не потрібно стежити за динамікою зміни тарифу, також виключається формування заборгованості. Оплачувати електроенергію абонент може, не виходячи з дому: щомісячне списання грошових коштів з рахунку за бажанням клієнта буде провадити Компанія. Для цього між споживачем та постачальником укладається відповідний договір, спільно визначається середньомісячне споживання електроенергії, вартість якого згодом буде регулярно списуватися з банківського рахунку абонента.
     Інформація  про списання грошових коштів або  відсутність коштів на рахунку буде доставлятися абоненту (споживачу) у вигляді повідомлень. Звірення списаних сум та фактичного споживання проводиться співробітниками енергозбутових підрозділів РЕМ, в кінці року за показаннями розрахункового лічильника абоненту виставляється коригувальний рахунок. Якщо сформується переплата - буде проведений залік в рахунок майбутнього періоду, якщо недоплата – то споживач погашає заборгованість. Таким чином, протягом року абоненту залишається тільки одне - не виходячи з дому, отримувати повідомлення енергозбуту і користуватися електроенергією на законних підставах. Крім того, у найближчому майбутньому можна врегулювати питання з послугами в інших банках України.
       У той же не слід забувати про такі передові технології людства, як Інтернет та GSM зв'язок. На сьогоднішній день ці технології оптимізують та дозволяють проводити розрахунки за послуги, продукцію, також  такі форми розрахунків стануть зручними та звичними для багатьох побутових споживачів електроенергії. Зваживши досвід іноземних енергопостачальних компанії, можна з впевненістю запропонувати керівництву Компанії впроваджувати інноваційні технології, і взагалі проводити інноваційний менеджмент ВАТ «Кіровоградобленерго».
       Економічно ефективними є проведення різних акцій та днів «прощення». Це один із заходів, який ВАТ "Кіровоградобленерго" повинно проводити для надання можливості всім неплатникам розрахуватися з боргами без нарахування штрафних санкцій.
     Такий крок назустріч споживачам, повинен  сприяти значному зменшенню боргів за електроенергію. Як показує статистика, за дванадцять місяців 2007 року населення недоплатило за спожиту електроенергію 19 млн. грн.. До 2080 споживачів-неплатників електричної енергії енергозбутові підрозділи були змушені застосувати санкції відключення-обмеження, причому більша частина несвідомо платників - жителі Області. Саме на таких споживачів, але в масштабах всієї Області і повинна бути розрахована енергетична акція «прощення».
       Проводити різноманітні акції, наприклад «Заплати та виграй», цінні призи та можливість розрахуватися з боргами без пені - такі «сюрпризи» повинні надаватись споживачам.
     На  що тільки не йдуть енергетики, щоб повністю зібрати кошти за спожиту електроенергію, надають розстрочку погашення заборгованості,  намагаються застосувати індивідуальний підхід до кожного споживача, обмежують або повністю припиняють постачання електроенергії. Але фінансова чуйність населення на всі ці заходи і прохання залишається досить низькою. Для покращення енергозбутової роботи та зменшення заборгованості, можна запропонувати щотижня серед побутових споживачів проводити лотерею. Мета і завдання лотереї це залучення абонентів (побутових споживачів) до своєчасної, регулярної оплати за спожиту енергію грошовими коштами. Джерелом виплати «винагороди» може бути є переклад виграшу з грошового еквіваленту в певну кількість електроенергії в кВт. год., що відноситься у комерційні втрати електроенергії. Її учасником може стати кожен споживач, який зробив одноразовий платіж за енергоресурси в сумі не менше 100 грн. (по одній квитанції) як за поточне споживання, так і в рахунок заборгованості. Комп'ютер вибере по особових рахунках щасливчиків, яким повернуть від внесеної суми 10 % в кВт*год..
       Розглянемо обґрунтування необхідності  проведення лотереї. Збитки компанії  від несвоєчасного внесення платежу  за електроенергію, наприклад від  одного неплатника 100 грн. у лютому 2009р. до кінця року при середньому рівні інфляції 12-15% на рік становить:
      100 грн. * (11міс/12міс * 12%) / 100% = 10,9 грн.
       При проведенні лотереї та  залучення ста таких неплатників  до оплати, компанія отримає грошові кошти в лютому 2009р.:
      100 грн. * 100 = 10000 грн.,
     а збитки, при не оплаті, складуть 1090 грн.
       За умови присудження виграшу у вигляді 10% від сплаченої суми, 5-ти відсоткам споживачів, які беруть участь і оплатили понад 100 грн. за електроенергію, збитки компанії на проведення лотереї складуть 5% від 100 учасників:
      5 чол. * 100 грн.* 10% (на винагороду) = 50 грн.
       Таким чином, збитки складуть:
      50/10000 * 100% = 0,005% від неоплаченої суми.
     У нових економічних умовах зниження комерційних втрат електроенергії в мережах розглядається як один з показників економічності роботи енергосистеми, основною частиною оптимізації електроенергетичного балансу, і, як один з факторів енергозбереження та скорочення витрат.
     Скорочення  величини та складових структури  комерційних втрат електричної  енергії в мережах є одним  з пріоритетних напрямків у діяльності ВАТ «Кіровоградобленерго».
     Процес  формування показника «комерційні  втрати електроенергії» починається з вимірювання що надійшла в мережу і корисно відпущеної електроенергії споживачам, тому головним напрямком є вдосконалення системи обліку електроенергії, яка в сучасних умовах дозволяє отримати прямий економічний ефект.
       З метою вдосконалення системи  розрахунків зі споживачами потрібно здійснювати контроль за оформленням, видачею та дотриманням технічних умов при приєднанні нових, розширенні та реконструкції діючих електроустановок, планові перевірки підрозділів на предмет фактичного відключення електроустановок споживачів.
         Якісно реалізувати на 100% настільки специфічний товар, як електрична енергія, не можливо без окремих підрозділів контролю, що складаються з інспекторів енергозбуту. Розкриття шляхів реального зниження комерційних втрат і є основним завданням даних підрозділів.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.