На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Органзаця рекламної дяльност в ресторанному господарств

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 18.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України

Харківський національний економічний університет

                                                                                                              Кафедра туризма
Кафедра комп’ютерних систем і технологій  

                                                                                                    
 
 

Курсова работа
з навчальної дисципліни: «Інформаційні системи і технології в туризмі»
на тему: «Організація рекламної діяльності в ресторанному господарстві» 

                      

Перевірили:                                                                                                       Виконав:                                                                                                     
викладачі                                                                                 студент 4 курса 9 групи
кафедр туризму та                                                                               факультета МЭВ                                     комп’ютерних систем і технологій                                           спеціальності туризм
Дехтяр Н.А.                                                                                                  Добиш А.Е
Прибиткова Н.І
                                                                                                                                             
                                                                          

                                                 
 
 
 

Харків, 2011
Зміст:
Вступ………………………………………..…………….…………..…….…..……...3
  Рекламна діяльність підприємств ресторанного господарства
   Види рекламних носіїв………………………………………………….…....4
   Рекламна діяльність підприємств ресторанного господарства в умовах мережних технологій…………………………………………………………7
   Психологія сприйняття реклами……………………………………….……9
  Банер – як пріоритетний вид реклами………………………………………….13
   Класифікація  банерів……………………………………………………...14
   Підходи до збільшення ефективності банерних рекламних повідомлень
  Практично-аналітична частина
  3.1. Створення банера………………………………………………………..…21
   Створення банера для Fashion-Pre-Party Restaurant…………….……….23
Висновок……………………………………………………………….…………..…27
Список використаної літератури:……………………..........................................28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ
     Представлена робота присвячується темі «Організація рекламної діяльності в ресторанному господарстві».
     Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що в умовах сучасного економічного ринку, часу жорстокої конкуренції підприємств рекреаційного бізнесу важливим напрямком діяльності таких підприємств є вивчення ринку, проведення маркетингових досліджень - забезпечення рекламної діяльності. У зв'язку із цим дослідження реклами й рекламної діяльності є актуальним у наш час.
     Перманентне загострення конкуренції, зокрема в сфері ресторанного господарства, обставини суттєвого збільшення потужних та досвідчених операторів ринку, в перспективі зробить проблему конкуренції в ресторанному бізнесі ще актуальнішою. За таких умов, підприємства ресторанного господарства сьогодні і надалі змушені вишукувати найефективніші засоби пошуку споживача і налагодження з ним тривалих стосунків. Такий підхід є єдиним гарантом життєздатності підприємств ресторанної сфери в умовах жорсткої вітчизняної та міжнародної конкуренції.
     Об’єкт  дослідження – банер як пріоритетний вид реклами
     Предмет дослідження – є аналіз і розробка рекламної компанії для забезпечення ефективності роботи ресторану.
      Метою роботи є показати розробку й значимість рекламної діяльності в сучасних умовах, її роль в ресторані Fashion-Pre-Party Restaurant.
Дана мета припускає рішення наступних завдань:
- Розглянути теоретичні основи рекламної діяльності в сучасних умовах, тобто дати повну характеристику реклами, видів рекламних носіїв.
- Розглянути теоретичні основи пріоритетного виду реклами – банеру, історію його створення і класифікацію.
- Проаналізувати використання банерної реклами та її роль для розвитку розглянутого ресторану;  

   Рекламна  діяльність підприємств ресторанного господарства
   Види рекламних носіїв
      Реклама - це сукупність інформаційно - пропаганцьких  засобів і заходів, застосовуваних з метою формування попиту споживачів, ефективної реалізації товарів.
      З погляду рекламодавця,  роль носіїв реклами загалом можуть виконувати будь-які засоби, що задовольняють дві умови: вони повинні бути створені так, щоб мати змогу донести інформацію до споживача; контакт із ними повинен являти собою користь для цільової групи.
      Розрізняють такі види рекламних носіїв:
  Пряма реклама:
  • пряма  поштова реклама; 
  • рекламні матеріали, що вручаються  особисто.
  Друкована і сувенірна реклама  (проспекти,  каталоги,  буклети, листівки, афіші  чи плакати, прайс-листи, прес-релізи, календарі, ручки, папки, футболки тощо).
  Аудіо-  й  аудіовізуальна реклама:
  • аудіовізуальна реклама  (рекламні кінофільми,  слайди,  телебачення);
  • аудіореклама  (радіооголошення,  радіорепортажі,  реклама на радіостанціях).
  Реклама в пресі (газети, журнали, фірмові  бюлетені, довідники).
  Реклама на місці продажу  (вітрини,  вивіски,  знаки,  упакування, планшети).
  Зовнішня  реклама  (великогабаритні плакати,  мультивізійні плакати,  електрифіковані панно,  неонова реклама,  реклама на транспорті (внутрішня і зовнішня). 
  Реклама в Інтернеті (розсилання на електронні скриньки (“спам”), рекламні оголошення на сторінках).  
   
   

Таблиця 1
Переваги  та недоліки рекламних носіїв
Види  рекламних носіїв Переваги Недоліки
 
 
 
 
 
 
Аудіовізуальна  реклама  (насамперед реклама на телебаченні)
Поєднання зображення, звуку,  руху,  кольорів та дикторського тексту,високий рівень впливу та
привертання уваги, широке
охоплення цільового ринку,  здатність продемонструвати товар в дії, можливість
формування  іміджу товарної марки, гнучкість,оптимальна
тривалість  і періодичність.
Плюси:
- масовість, 
- доволі  низьку вартість
- селективність
Висока вартість,  мала селективність аудиторії,
швидкоплинність
рекламного  контакту,
перевантаженість  окремих
телевізійних  каналів
рекламою, що створює
небажану  конкуренцію
рекламних звернень.
Мінуси:
- швидкоплинність
рекламного контакту, 
- використовується  тільки звук, що інколи
сприймається  як специфічне тло і не більше,  що істотно
знижує  її ефективність
 
 
Реклама в пресі (газети, журнали,
фірмові бюлетені,
довідники).
 
Гнучкість,  своєчасність, оскільки  газети і журнали виходять періодично і в
чітко визначений час,широке
охоплення місцевого ринку,  широке визнання і довіра читача,  достатність  часу на ознайомлення, місткість
інформації.
 
Короткочасність існування, низька поліграфічна якість (якщо  це газетна реклама),
незначна  аудиторія
«вторинних»  читачів,
конкуренція різних реклам в одній газеті чи журналі.
 
 
Реклама на місці продажу
(вітрини,вивіски,  знаки,
упакування, планшети).
 
Реклама на місці продажу є доволі ефективною і має невисоку вартість.
 
Така  реклама не здатна заманити споживача,  який знаходиться за межами місця продажу товару,  а може лишень допомогти обрати споживачеві  який саме товар вибрати.
 
Пряма реклама: • пряма поштова  реклама;
• рекламні матеріали, що вручаються  особисто.
Перевага прямої реклами полягає у тому, що рекламні матеріали вручаються потенційним споживачам
особисто,  за мінімальної
витрати засобів; вона має високу виборну  здатність.
Варто також зазначити, що
пряма поштова реклама
(Dіrect-maіl) є дуже
популярним  і
найефективнішим видом
реклами.  Вона являє собою
розсилання  рекламних
повідомлень на адресу визначеної групи споживачів чи можливих ділових
партнерів,  що дає змогу по
різному впливати на окремі групи людей (пенсіонерів, студентів тощо). 
Порівняно з  іншими (дорожчими видами) має не
на стільки  широке
охоплення споживачів.
 
  Друкована і
  Сувенірна реклама
(проспекти,  каталоги,
буклети, листівки, афіші чи плакати, прайс-листи,
пресрелізи, календарі, ручки, папки, футболки)
 
Друкована і сувенірна реклама має багато
спільного з прямою, також за невелику ціну охоплює
доволі  велику кількість
споживачів.
 
Проте здебільшого  охоплює споживачів одного регіону  чи міста.
 
 
 
 
  Зовнішня реклама
  (великогабаритні
  плакати,  мультивізійні плакати, електрифіковані  панно,  неонова реклама,  реклама на транспорті.)
Зовнішня реклама  є доволі ефективною,  оскільки може охопити значну кількість споживачів за невисоку ціну.  Така реклама може впливати на людей,  які пересуваються  містом як в громадському транспорті, так і на
власному, оскільки реклама може розміщуватись на
транспорті, на
великоформатних плакатах уздовж доріг,  в переходах,  в  “Метро”,  що впливає на дуже широку аудиторію.
Низька селективність аудиторії,  наявність
обмежень  творчого й
адміністративного характеру, низька
місткість інформації.
 
  Реклама в Інтернеті (розсилання на
  електронні  скриньки
  (“спам”), рекламні
  оголошення  на
  сторінках).
 
Реклама в Інтернеті є доволі  ефективною,
оскільки  може охопити
широку  аудиторію і не має обмежень в  території
 
Мінусами її є мала вірогідність того,  що
користувач  зайде саме на цю сторінку, переважаюча
частина користувачів – люди молодого віку.
 
Проаналізувавши усі види рекламних носіїв, можна дійти висновку, що кожна реклама має свої переваги і недоліки,  доповнюючи одна одну,  тому найкращих результатів можна досягти лише у разі грамотного застосування реклами на різних носіях у комплексі,  залежно від виду товару чи послуги,  розташування, менталітету людей та багатьох інших особливостей.
   Рекламна діяльність підприємств ресторанного господарства в умовах мережних технологій
     Реклама підприємств ресторанного господарства інформує населення про типи й  особливості підприємств харчування, про їх місце розташування, режими й правила роботи, асортимент і  якість продукції, що випускається, фірмові страви і їх гідність, види надання послуг, методи і форми обслуговування.
     Малюнок 1
     Засоби  реклами в ресторанному господарстві
     
     
     


 


 

 
 
 

     Реклама підприємств ресторанного господарства в Інтернет - це інструмент, використання якого є необхідною умовою для успіху й популярності будь-якого Інтернет-ресурсу, для ефективного створення та підтримки іміджу підприємства ресторанного господарства.
     Рекламна  діяльність ресторанного господарства в Інтернет насамперед забезпечує створення сприятливого іміджу підприємства, доступність інформації про підприємство або його продукцію для сотень мільйонів людей, реалізацію всіх можливостей надання інформації про підприємство, оперативну реакцію на ринкову ситуацію: відновлення даних прайс-листа, інформації про підприємство харчування або продукції, анонс нових страв, замовлення продукції через Інтернет.
     Для організації рекламної кампанії в Інтернет використовують наступні методи: корпоративний Web-сервер, баннерну рекламу, пошукову систему,
e-mail рекламу,  групу новин (Usenet).
     Найважливішим елементом рекламної кампанії є  корпоративний Web- сервер. Побудова корпоративного Web-сервера - дуже непроста справа. Інтерес  користувачів Інтернет може бути прикутий до зовсім інших сфер, що не належатьдо данного підприємства харчування. Такий підхід залучить у числі інших і нецільову аудиторію, дозволить перейти до знайомої схеми роботи з відвідувачами серверів, створить компанії стійкий імідж, тобто відкриє їй нові ринки. 
     Найбільше поширенним видом реклами в Інтернет вважається баннерна реклама. Баннерна реклама справедливо вважається найпопулярнішим способом залучення відвідувачів веб-сторінки, засобом залучення нових клієнтів, а також потужним інструментом іміджевої реклами в Інтернет.
     Рекламні баннери  бувають графічними  і  текстовими. Графічні баннери звичайно являють собою статичне або анімаційне зображення певного розміру. Текстові баннери - це будь-який текст певного розміру, що містить гіперпосилання на рекламований сайт або на його певні сторінки.
     Баннери виконують роль рекламного щита в Інтернеті, який виконує дві функції:
     1) служить рекламі й просуванню  бренда підприємства, а також інформуванню про його продукцію - усі, хто побачив баннер на тому або іншому Інтернет ресурсі, вважаються охопленими рекламною кампанією,
     2) є засобом залучення відвідувачів  на електронне представництво (сайт) рекламованої компанії.
     Крім  баннерної реклами істотний внесок у трафик Веб-сайту можуть внести пошукові системи і каталоги. Відвідувач, який прийшов через пошукову систему, зацікавлений саме в інформації/продукції/послугах, представлених конкретно на цій сторінці.
     Електронна  пошта є додатковим засобом формування іміджу. Це оперативний і дешевий  канал зв'язку з партнерами, колегами, клієнтами, дилерами, дочірніми підприємствами й ін. Він ефективний усередині країни, але особливо для зв'язку із зарубіжжям. E-mail можна використовувати для пересилання інформації, документації, для практично миттєвого обміну думками, актуальною інформацією (наприклад про концепцію ресторану, про його національну кухню, інтер'єр).
     Отже, про рекламу в Інтернет можна  говорити як про цілком склавшийся засіб формування іміджу підприємств харчування. У сучасному світі такий вид реклами в рестораному господарстві здобуває лідируюче положення в маркетинговій роботі. Як показують дослідження, найбільш популярними методами реклами в Інтернет підприємств ресторанного господарства є баннерная реклама й пошукова система, що сприяють просуванню бренда підприємства, а також інформуванню про його продукцію й послуги.
                                      1.3 Психологія сприйняття реклами 
Психологічний вплив реклами здійснюється по етапах: 
• залучення уваги; 
• збудження інтересу; 
• переконання; 
• прийняття рішення.

Кожен етап впливу між собою взаємозалежний і порушення послідовності етапів або виключення якого-небудь з них призводить до того, що людина не сприймає рекламу, і вона не досягає мети.
     Перший  етап  рекламного  впливу  пов'язаний із   залученням    уваги   до
пропонованого   товару.  Зі свого  досвіду   можу   сказати,   що   головне –  це
використання контрастів,  колірне  рішення,   незвичайне зображення предметів,
виразність  теми,  музичне оформлення.  Гарна  реклама завжди грунтується на оригінальній, свіжій і добрепродуманій ідеї. Ось, приміром, згадайте: лежите, читаєте книгу  і раптом показують рекламу, в якій  в якості музичного оформлення 
взята популярна і що подобається особисто вам мелодія. Хочете ви цього чи ні,  але цей рекламний ролик  змусить  вас  відірватися  від  читання і послухати цю
інформацію, тобто вінпривернув вашу увагу. Коли цю інформацію прослухати 
кілька разів, то інодіподумуєш: «А що якщо спробувати?»
     Наступний  етап  - сприйняття.  На сприйняття  реклами  може   вплинути
безліч  чинників, причому як позитивно, так і негативно. Наприклад:
     • голос  диктора  у   радiорекламi   може  знизити  загальне враження  про
повідомлення,  хоча  зміст рекламної  інформації  для радіослухачів   становить
інтерес; 
• рекламне оголошення в газеті може залишитися непоміченим серед  інших оголошень з-за невеликого розміру, хоча з точки зору графічного зображення та подання тексту воно виконано на високому професійному рівні. У залежності від психології кожної людини і сприйняття реклами буде відбуватися по-різному.  Наскільки буде сприйнята реклама залежить від:

  кола інтересів передбачуваного покупця;
  його потреб;
  соціального та матеріального становища;
  професії;
  освіти; 
  віку.
     І ці всі фактори повинні обов'язково  продумувати  при  розробці реклами  для відповідного  продукту. Велике  значення   має  процес  запам'ятовування реклами.
Ступінь запам'ятовування залежить від повторення  рекламного  повідомлення.  Частоможна почути, як людина говорить: «Одну й  ту  ж рекламу показують  сто разів». Хочеш того ти чи не хочеш, але  мимоволі  запам'ятовуєш!  Існує  ще 
один метод впливу на свідомість людини навіювання. 
В. Шефнер писав:«Словом можна вбити. Словом можна врятувати, словом можна полки за собою повести ». Навіювання - це свого роду гіпноз. Вплив навіювань в загальному сприйнятті реклами проявляється особливо ефективно, коли словесна інформація супроводжується яскравими, образними уявленнями. 
Вже давно доведено, і Мірсоветов ще раз нагадує про це:  уявні чи словесні навіювання найбільш дієві тоді, коли вони гранично прості, короткі, позитивні, життєстверджуючі й оптимістичні по тону. Саме такий підхід сприяє процесу   переконання в тому, що саме ваш товар (або послуги) краще для  споживача і прийняття остаточного рішення з придбання.

     Як підвищити ефективність сприйняття реклами
1. Рекламна інформація завжди повинна бути правдивою, відповідати реальності, не спотворювати  дійсність,  сприяти  досягненню  певних  цілей,   задовольняти
потреби людей, нести в собі ідейний зміст.
Приклад:  рекламуючи  спортивний  інвентар,  необхідно  звернути увагу на роль фізкультури і спорту в житті людей, але не тільки молодого  покоління,  а  також
людей похилого віку, тому що їхнє здоров'я бажає кращого і з віком вони все більше говорять  про ліки.  І якщо це буде добре продуманий сюжет, то цей рекламний  ролик не залишиться без уваги.
Ефективно  буде сприйнята  реклама, яка не позбавлена оригінальності і почуття 
гумору. І ви самі цілком можете навести приклади реклами,  яка  завдяки  гумору
до цих пір тримається у всіх на слуху (навітьнезважаючи на те, що її вже давно не крутять). 
Не залишиться без уваги реклама, в якій будуть відомості з галузі знань (біології, хімії,   медицини,  літератури   і   т.д.),   так     як    ця   інформація   сприяє   пізнанню навколишнього світу.

Ефективність  сприйняття  реклами   можна   підвищити   впровадженням   у   неї
елементів    конкурсу.    Наприклад,    рекламуючи    торговельну    марку    чаю, 
запропонувати телеглядачам взяти участь у літературному конкурсі: припустимо, написати частівки до святкового чаювання. Успіх  такій рекламі  гарантований.
Важливу роль в рекламному ролику необхідно відвести музичному оформленню, так як музика створює позитивний емоційний настрій.
     Особливу  увагу  при  створенні рекламного  тексту  приділіть  правильному виборуслів. Щоб ефективність  сприйняття  реклами  була  на  порядок  вище,  з  багатогословникового запасу  потрібно  вміти вибрати саме  ті 
слова, які своїм значенням  і змістовим  відтінком  найбільшою мірою  будуть сприяти розкриттю  рекламної ідеї. Звичайно  ж,  звертайте  увагу  правильності  стилю  і  мови. Використовуйте при написанні рекламного тексту вірші.
     Психологія  реклами  така,  що  пропонує людині попередньо обміркувати покупку,  а потім  прийти   до рішення,   а   також   сприяє   розвитку   у   людей
самостійного критичногомислення. 
     Ефективність сприйняття реклами визначається силою  впливу рекламних  засобів, правильним вибором її змісту. У  процесі  свого  впливу зміст рекламних
засобів впливає на сприйняття повідомлення і людина або відкидає, або приймає  дану інформацію.Тому велике значення має те, наскільки  професійно  навчений 
персонал,  що працює в рекламному   агентстві або  рекламному   відділі підприємства.  Про підвищення    кваліфікації    таких    працівників   необхідно 
постійно піклуватися.    Це   та   ланка,   яка   завжди   працює   над   створенням  
ефективної реклами для вашого продукту,  що  безпосередньо відбивається на 
його сприйнятті і рівні продажів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Банер як пріоритетний вид реклами
     Банер - це прямокутне графічне зображення, рекламує Web-вузол, продукцію чи послуги і містить в собі посилання на цей Web-вузол.
     Коли  зародилася баннерная реклама, сказати  складно. Вона з'явилася, коли почала розвиватися  комерція в Мережі. Потрібно було рекламувати свої послуги в Мережі власникам сайтів. Та й самі сайти мали потребу в рекламі. Перший графічний рекламний модуль в Інтернеті, на який можна було клікнути для переходу до інформації рекламодавця, було продано в 1993 році на сайті Global Network Navigator, що належав американському комп'ютерному видавництву O'Reilly. Однак днем народження банера слід вважати 25 жовтня 1994, коли на сайті Hotwired (належав самому відомому американському журналу про технології Wired) було розміщено банер AT & T, який виглядав жахливо, але був інновацією. Розмір банера - 468х60 - згодом став найвідомішим стандартом в Інтернет -- рекламі, хоча і була витіснена більш великими форматами 10 років по тому.
     Банерна реклама  не така популярна, як зовнішня реклама на бігбордах абосітілайтах. Проте в деяких випадках саме банер є оптимальним носієм інформації про товари і послуги. Він дешевий у виготовленні, довговічний в експлуатації і може мати абсолютно довільні розміри.
     У загальному випадку банер є розтяжкою або панно на основі міцної вінілової тканини, армованої волокнами поліестера. На лицьову сторону, покриту шаром лаку, методом кольорового друку або за допомогою плівки типу «Оракал» наноситься рекламне зображення. Завдяки властивостям вінілової тканини, навіть при частій дії негоди і перепадах клімату, банерна реклама служить не менше трьох років. Пластичність, яка притаманна вініловій основі, дозволяє зробити розміри банерів безмежними. За допомогою технологій склеювання і спаювання можна складати величезні «паззли» з окремих полотнищ, досягаючи вражаючого ефекту. До поверхні банер кріпиться за допомогою рами або люверсов. Фізичною основою для нього може служити практично будь-яка поверхня, наприклад, стіна будинку, огорожа або опора моста. Часто банерна реклама використовується усередині приміщень і вітрин магазинів.
     Дешевизна, непримхливість і універсальність  дозволяють займати баннерам солідну нішу на ринку зовнішньої реклами. Часто саме її беруть на озброєння підприємства-початківці в бізнесі, які не можуть собі дозволити дорожчу рекламу на бігбордах і інших традиційних носіях зовнішньої реклами. У багатьох випадках сповнена здорового мінімалізму банерна реклама є єдиним (і цілком ефективним) способом для таких компаній рекламувати свої товари і послуги. В умовах економічної кризи і для солідних фірм, прагнучих заощадити рекламний бюджет, немає нічого негожого в замовленні вінілової вивіски замість шикарної неонової.
     Основними сферами застосування банерів є  покажчики, а також іміджева реклама. Одним з головних їх достоїнств є  мобільність – банерне полотно  легко зняти і перевісити в інше місце. Тому досить часто банерна реклама з’являється на поверхнях тимчасового характеру. У великих містах України динамічно йде будівництво зі всіма його атрибутами, такими як захисні огорожі і ліси. Досить часто новобудови ведуться в центральній частині міста з високим трафіком пішоходів і автомобілістів. Рекламісти швидко зміркували, що огорожі як не можна краще підходять під тимчасову, але дуже ефективну рекламу. Кращого носія, чим банери для таких оголошень придумати неможливо. Крім того, саме банерна реклама зазвичай застосовується на масових заходах – концертах, святкуваннях Дня міста, а в передвиборних поїздках кандидатів на всякого роду пости така рекламна плоскість просто незамінна.
   Класифікація банерів
     Можна провести різні класифікації банерів. Банери діляться по виду на статичні та анімаційні. Статичні банери є звичайними картинками. В основному це логотипи. Справжні рекламні банери є анімаційними. Розрізняють іміджеві, кліковi та інформаційні банери. Перші, як випливає з назви, формують імідж компанії, бренд, а другі намагаються залучити потенційних клієнтів на власну web-сторінку, третій інформують про будь-яку подію.
     Банери  можуть також відрізнятися технологією  виготовлення. Найпоширеніша формат - GIF. Він підходить для неанімірованних або нескладних анімованих банерів. При використанні GIF-формату розмір його дуже малий, і це добре, оскільки тоді підвищується ймовірність того, що користувач завантажить банер до кінця.
Банери  формату GIF малюються в різних растрових  або векторних графічних редакторах. Для цих цілей використовуються спеціальні програми типу Ulead GIF Animator чи Adobe ImegeReady.
     Особливою популярністю кілька років користуються Flash - банери, створені у програмі Macromedia Flash. Дані банери мають переваги в порівнянні з GIF-банерами:
  вони можуть реалізовувати більш складну анімацію;
  мають менший розмір;
  вантажаться навіть тоді, коли користувач відключив у своєму браузері функцію відображення графіки.
Існує також третій, найрідкісніший стандарт, так званий інтерактивний банер. Такі банери створюються з використанням  технології CGI, Java або VBS, а також елементів HTML і Flash-анімації.
     Основні види банерів
  У зовнішній рекламі
     Зазвичай, під словом «банер» у зовнішній рекламі  розуміють  тканинне полотно прямокутної форми інформаційного або рекламного змісту. У діловому середовищі також вживаються слова «розтяжка», «перетяжка», «транспарант». Всі ці вироби є ефективними інструментами зовнішньої реклами і виготовляються методом широкоформатного друку. Основним матеріалом для виготовлення банерів служать спеціальні банерні тканини (backlit, blackout, frontlit). 

  В інтернет-рекламі
     Банер в інтернет-рекламі — статичний або анімований графічний блок (рідше відеофайл), який пов'язаний через гіперпосилання ізсайтом рекламодавця або сторінку з додатковою інформацією. Один із основних форматів реклами в Інтернеті (в останній час значно потіснився контекстною рекламою).
Класичний веб-банер — графічний файл форматуGIFSWF або JPG. Зображення на них можуть бути як статичні, так і анімовані (у форматі GIF ефект руху досягається чергуванням декількох зображень). Сучасніші інтернет-банери виготовляються за технологіями Flash або Java. На відміну від традиційних, що використовують растрову графіку, ці банери використовують векторну графіку, що дозволяє робити анімаційні ефекти при невеликому розмірі банера. Крім того, Flash-банери надають можливість використання звукових ефектів, що підвищує ефективність банера як рекламного носія в порівнянні з традиційним.
  У спорті
     На  спортивних заходах банери розміщуються вболівальниками 
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.