На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Дослдження маркетингової дяльност пдприємства на приклад ТОВ "Олмп" торговй мереж спортивних магазинв

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 09.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


      ЗМІСТ 

ВСТУП            3
РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ  ЕТАПІ, КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ    5
РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА          11
     2.1. Організаційно–економічна характеристика підприємства         17
     2.2. Основні принципи, цілі функції маркетингу торговельного підприємства                  24
     2.3. Дослідження зовнішнього та внутрішнього  середовища підприємства                  30
     2.4. Маркетингова товарна політика  торгівельного підприємства      31
     2.5. Стратегічне та оперативне планування маркетингової діяльності підприємства                   33
     2.6. Маркетингова політика комунікацій на підприємстві          38
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ  ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ             40
ВИСНОВКИ                 43
СПИСОК  ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ           46
ДОДАТОК А                 48
ДОДАТОК Б                 49 
 
 
 

 

      ВСТУП

 
      Актуальність. Вихід з якнайглибшої економічної кризи, що надовго уразила економіку України, що колись здавалася оазисом стабільності і благополуччя, неможливий без кваліфікованого аналізу причин, що спровокували цю кризу, і, звичайно неможливий без залучення до досягнень світової економічної думки.
      Значення  ринку, що виросло, зусилля ролі сфери  звернення в процесі відтворення з'явилося причиною визнання, в практиці промислових і торгових фірм, концепції маркетингу. Маркетинг символізує новий ступінь у взаємозв'язку сфер виробництва і звернення, відображає необхідність обліку різноманітних, швидко змінних суспільних і індивідуальних пріоритетів і потреб.
      Маркетинг є найважливішим напрямом в діяльності будь–якого сучасного підприємства. Його застосування сприяє досягненню відповідності між очікуваннями споживачів і можливостями (ресурсами) підприємства. Маркетингова діяльність включає величезну кількість виконуваних функцій, таких як: проведення маркетингових досліджень, сегментацію ринку, вивчення споживачів, визначення позиції продуктів на ринку і багато що інше. Але розрізнене їх виконання не приводить ні до чого іншого, як до розтрачування маркетингового бюджету. Тільки ретельно запланована і цілеспрямована маркетингова діяльність, може привести організацію до позитивних фінансових результатів.
      Маркетинг власне потрібний для того, щоб  знати заздалегідь які саме властивості товару хвилюють споживача в першу чергу, що дозволить визначити стратегію поведінки фірми.
      Маркетинг сьогодні розглядається як ринкова  концепція управління фірмою, він  стає основоположною, цільовою функцією, що визначає всі аспекти діяльності фірми, а тому перетворюється із звичайної господарської функції в само зміст, сутнісну межу функціонування фірми, прагнучої до отримання максимального прибутку. Маркетинг – це координування дії підприємства на ринку, для нього характерними рисами є системність і комплексність.
      Таким чином, маркетингова діяльність – це основа комплексного вирішення своїх завдань: пошук споживача, визначення власних можливостей, оцінка рівня конкурентоспроможності фірми і продукції.
      Маркетинг сьогодні забезпечить мінімальні втрати і максимальні прибутки на шляху до успіху компанії.
      Ігнорування маркетингу менеджментом підприємства в сучасних умовах може коштувати  дуже дорого аж до виходу з бізнесу.
      Метою курсової роботи є дослідження маркетингової діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Олімп" торговій мережі спортивних магазинів.
      Для реалізації даної мети в дипломному проекті визначені наступні завдання:
  дати визначення маркетингової діяльності на сучасному етапі;
  проведення аналізу маркетингової діяльності підприємства;
  розробка шляхів щодо організації маркетингової діяльності підприємтсва торгівлі.
 

      РОЗДІЛ 1

     ВИЗНАЧЕННЯ  МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ

 
      Основу  ринкового господарювання складають: вільний вибір будь–якою юридичною і цивільною особою не заборонених законом форм господарської діяльності; доступ до різних видів ресурсів, обмежений лише платоспроможністю, тобто наявними власними або позиковими засобами; вільний вибір економічних зв'язків; вільне формування цін, залежне від попиту і пропозиції на товари; вільний рух капіталів; формування усередині і міжгалузевих пропорцій під впливом динаміки цін і прибутків.
      Суб'єктами ринкових відносин виступають підприємці, що є носіями господарської ініціативи. Це означає, що вони володіють адміністративною і економічною незалежністю і правом розпоряджатися виробничими ресурсами і проведеною продукцією, тим самим повністю включається механізм ринкової конкуренції, однією з головних вимог якої, є максимально можливе, причому, повніше чим у конкурентів, пристосування виробничої і комерційної діяльності товаровиробників і торгових посередників до споживачів ринку і кон'юнктури, що складається тут, і припускає, перш за все, необхідність організації виробництва і реалізації продукції за принципом "пропонуємо, що вимагає ринок", "наш товар кращий", тобто на основі вивчення ринку. Ігнорування вказаного принципу або недостатня увага до нього обертається не конкурентоспроможністю, крайнім виразом якої, є банкрутство.
      Вимога  випуску конкурентоздатної продукції  фактично пов'язана з швидким реагуванням на зміни, що відбуваються на ринку. На це і націлена діяльність виробничих і управлінських структур. І тут практично неможливо розрізнити маркетинг і управління, маркетинг і виробництво – вони все більш і більш з'єднуються. Таким чином, маркетинг стає однією з найважливіших концепцій управління фірмами, підприємствами і так далі
      Назвемо основні функції маркетингу: аналіз навколишнього середовища, споживачів; ринкові дослідження; планування товару (послуги), збуту; просування товарів; ціни; забезпечення соціальної відповідальності в управлінні маркетингом.
      
      Рис.1.1. Основні суб'єкти маркетингу 

      Суб'єкти маркетингу включають виробників і  організації обслуговування, оптові і роздрібні торгові організації, фахівців з маркетингу і різних споживачів. З багатьох причин суб'єкт не бере на себе виконання всіх маркетингових функцій. Адже багато виробників не мають в своєму розпорядженні достатніх фінансових ресурсів для прямого маркетингу. Прямий маркетинг часто вимагає від виробників випуску супутньої продукції для продажу відповідних товарів інших фірм. Деколи організація не хоче або не може виконувати певні функції, тому і немає фахівців з маркетингу. Для інших товарів і послуг вже існують відпрацьовані методи реалізації, і обійти їх важко. До того ж багато споживачів в цілях економії засобів можуть робити покупки у великих кількостях, самостійно забирати товар і так далі
      У сучасних концепціях маркетингу видно  зусилля фірм по забезпеченню довготривалого прибутку, в нових умовах економічного розвитку, що відрізняються швидким процесом науково – технічній революції, зростанням потреб, розширенням асортименту товарів, нововведеннями в технології, виробництвом замінників, коливаннями і нестійкістю ринку, появою нового вигляду діяльності.
      У найширшому сенсі, маркетинг – це організація управління фірми в області стратегічного планування, направленого на задоволення замовлень споживачів, отримання прибули.
      У економічній літературі існує безліч визначень маркетингу, витікаючих з  різного розуміння його суті і завдань.
      Під традиційним маркетингом розуміється  концепція збуту підприємства, що полягає в орієнтації збуту на попит, що є в даний час на нинішніх ринках підприємства споживачів, і  продаж ним вже проведених товарів, тобто орієнтація на ринок не є головним завданням підприємства, навпаки ринок повинен вже володіти достатньою здібністю до споживання проведених підприємством товарів.
      Головне місце в реалізації концепції  збуту відводиться чисто збутовим підрозділам підприємства, завдання яких в цьому випадку зводиться до пошуку ринків з найбільш сприятливими умовами збуту і до реалізації продукції споживачам, що є на цих ринках.
      Сучасний  маркетинг в першу чергу орієнтується на запити ринку, пристосовувавши для  цього пропозицію товарів підприємствами. Завданням маркетингу стає не тільки орієнтація на продаж вже проведених товарів, але і всестороннє вивчення потреб і можливостей споживачів. Ці виявлені потреби стають початковим пунктом всіх ухвалюваних на підприємстві рішень і дій. Таке розуміння маркетингу робить його не приватною функцією підприємства, що реалізовується відділом збуту, а інтегрованою концепцією управління підприємством в цілому.
      Маркетинг як концепція управління означає "планування, координацію і контроль всіх заходів  підприємства, що відносяться до наявних і потенційних ринків". Сукупність заходів щодо управління маркетингом можна визначити як процес управління, що однозначно ідентифікується, включає фази аналізу, планування, мотивації, координації і контролю, відповідних загальним функціям управління.
      Етап  аналізу, званий маркетинговим ситуаційним  аналізом, повинен дати відповідь  на питання: Де ми знаходимося?
      На  етапі прогнозування зазвичай розробляються  прогнози і сценарії розвитку ринку  і навколишнього середовища, які  повинні дати відповіді на питання: Куди йде розвиток?
      На  етапі целеполагания і вироблення стратегії в центр ставляться завдання вибору ринків і їх сегментації, формування відповідної виробничої програми, вироблення загальної концепції  ринкової поведінки підприємства. Істотним питанням, що характеризує зміст цього етапу є: Чого ми хочемо досягти?
      Стратегічний  маркетинг утворює рамки для  оперативного маркетингового планування, тобто для короткострокових тактичних  маркетингових рішень. Виходячи з  оперативних подцелей, проектується маркетинг–мікс (комплекс маркетингу). При цьому даються відповіді на питання: Які заходи необхідно включити в продуктову, цінову, збутову і комунікаційну політику підприємства?
      У фазі реалізації стратегії і маркетинг–микса визначаються необхідні організаційні і контрольні заходи що забезпечують досягнення поставлених цілей і виконання запланованих маркетингових заходів. На цьому етапі необхідно відповісти на питання: Чи досягли ми своїх цілей? Які коректування цілей і заходів необхідні? Залежно від величини підприємства і інших чинників (кількості ринків і продуктів, продуктово–ринкових комбінацій) розрізняють управління маркетингом на рівні підприємства в цілому і на рівні окремих продуктових груп, останнє вимагає більшої конкретності і оперативності ухвалюваних рішень.
      Виділяють наступні основні елементи маркетингу.
      Цільові групи маркетингу.
      Цільова область маркетингу – це сукупність об'єктів, на яку направлена маркетингова діяльність підприємства, і ради якої, власне, і формується маркетинг–мікс. Вона знаходиться поза сферою самого підприємства і належить до так званого зовнішнього маркетингового середовища (навколишньому середовищу).
      До  цільових груп маркетинг–микса відносяться, перш за все, кінцеві споживачі – (користувачі) продукту або покупці (торгівля), організації, що роблять вплив на переваги і кінцевий вибір споживача і торгівлі, до яких можна віднести підприємства конкуренти, суспільства споживачів, засоби масової інформації і тому подібне Крім того, як на само підприємство, так і на цільові групи маркетинг–микса роблять істотний вплив, так звані, чинники глобального середовища: економічна кон'юнктура, соціально–політична, демографічна, правова і екологічна ситуації, науково–технічний прогрес (як потенційна можливість постійного знецінення створюваних підприємством продуктів і використовуваних технологій).
      Якщо  на цільові групи підприємство може впливати, добиваючись своїх цілей, за допомогою оптимального розробленого маркетинг–микса, то на глобальні чинники навколишнього середовища воно не може надавати ніякої дії, а повинно прогнозувати їх можливий розвиток і враховувати в своїй маркетинговій діяльності.
      Інструменти маркетинг–мікс.
      Інструменти маркетинг–мікса – це комбінація сбыто–политических інструментів, за допомогою яких підприємство впливає на цільові групи на вибраному ринку.
      До  основних інструментів маркетинг–микса відносять продуктово–асортиментну, контрактно–цінову, сбыто–распределительную і комунікаційну політику. За своєю суттю маркетинг–мікс є комплексною програмою маркетингових заходів, що відповідають в кожен момент часу очікуванням відповідної цільової групи на вибраному ринку. Оскільки маркетинг–мікс завжди направлений на конкретну цільову групу, те число можливих комбінацій або маркетинг–миксов залежатиме від числа продуктових груп підприємства і цільових груп на ринку. Така комбінація "продукт – ринок" отримала назва продуктоворыночной комбінації. Таким чином, підприємство повинне скласти стільки міксів, скільки продуктово–ринкових комбінацій є в її планах діяльності. Підприємства, що мають широку номенклатуру вироблюваної продукції, що різко відрізняється один від одного по способах її виробництва і споживання і інших чинниках, для того, щоб не втратити управління, повинні реорганізувати свою управлінську структуру, виділивши в самостійні об'єкти управління такі продуктово–ринкові комбінації і надавши їм має рацію як самостійні структурні одиниці (стратегічних господарських одиниць), вибирати ринки і цільові групи, ставити цілі і розробляти власні маркетингові стратегії і плани маркетингмиксы).
      Елементи  маркетингової інфраструктури.
      Маркетингова  інфраструктура – це сукупність внутрішніх організаційних, технічних і економічних чинників і умов, що гарантують можливість розробки і реалізації ефективного маркетингового комплексу. Наявність розвиненої маркетингової інфраструктури є неодмінною умовою ефективної маркетингової роботи на підприємстві і, тим більше, розробки і використання на ринку оптимальним чином різних сбыто політичних інструментів.

     РОЗДІЛ 2

     МАРКЕТИНГОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 
      У основі ринкової концепції управління маркетингом лежить орієнтація на покупця, що означає, що діяльність фірми будується  на замовленнях. Вивчення попиту стає обов'язковою дисципліною в діяльності фірми.
      Фірма розвиває виробництво тільки таких  товарів, які задовольняють попит покупців. Крім того, в цілях збільшення ємкості ринку і об'ємів продажів, фірма створює попит на свою продукцію, використовуючи агресивну рекламу і методи, стимулюючі збут.
      Мобілізація всіх ресурсів фірми, коли і види діяльності (починаючи від дослідницьких робіт, конструкторських розробок і кінчаючи виробництвом і збутом продукції) мають ринкову орієнтацію, тобто перед початком фази виробництва, організовується вивчення ринку і виявляються його вимоги.
      Орієнтація  на прибуток – головна мета фірми. Для її досягнення фірма орієнтується на певний ринок (покупці), мобилизуя всі свої засоби.
      До  теперішнього часу склалося декілька форм організації управління маркетингом. Серед них найбільше розповсюдження і впровадження в практику фірм, отримали функціональна, товарна, орієнтована на споживачів (ринок) і регіональна форма.
      Функціональна орієнтація характеризується виробництвом і реалізацією одного товару або  обмеженого типу однорідних товарів, через  однакові канали розподілу. При цій формі організації управління (рис. 2.1) однорідні види діяльності згруповані у функціональні підрозділи або відділи, які підкоряються керівникові маркетингом.
      Подібна організаційна структура управління дозволяє фірмі уникати дублювання операцій окремими службами. Функціональний принцип управління найуспішніше застосовують середні фірми. В даному випадку ринки діляться на ринки товарів промислового призначення і товарів широкого споживання. У фірмах, що дотримуються цієї орієнтації, головний керівник по маркетингу координує і контролює маркетингову діяльність всіх підрозділів на підприємстві. 

      Рис. 2.1. Типова схема управління маркетингу по функціях 

      Крупні  фірми дотримуються товарної орієнтації (рис. 2.2)
        

      Рис.2.2. Типова схема товарної орієнтації управління маркетингом
      Управління  маркетингом за товарним принципом  забезпечує оптимальні умови для  спеціалізації працівників, координацію  діяльності окремих підрозділів, їх ув'язки із загальними цілями і завданнями фірми.
      Значна  ефективність управління наголошується в тих випадках, коли вимоги ринку до реклами, організації збуту, упаковці і так далі, для кожного товару, мають свої особливості.
      До  недоліків товарної орієнтації управління слід віднести дублювання операцій усередині  підрозділів.
       Регіональна орієнтація управління маркетингом також застосовується крупними компаніями (рис.2.3), ринками збуту, що розташовують, в різних районах.  

      Рис. 2.3. Типова схема регіональної орієнтації управління маркетингом
      Особливо  широке застосування, орієнтація по регіонах отримала серед міжнародних монополій з обширними ринками, які можуть бути підрозділені на ясно обкреслені географічні зони.
      При регіональній орієнтації управління вивчаються особливості і вимоги покупців, що знаходяться в певному районі, окрузі або території, стосовно продукції фірми.
      Так само, як і товарній орієнтації, в  регіональній існують дублювання операцій, проблема координації і зв'язку. У спробах подолати ці недоліки, деякі фірми поєднують переваги регіональної орієнтації з товарною або з орієнтацією на покупця._
      Орієнтація  на покупця (ринок) – найбільш поширена схема управління маркетингом (рис 2.4). Її розвитку сприяло загострення конкурентної боротьби за ринок збуту окремих регіонів і груп покупців.
      
      Ріс. 2.4. Типова схема управління маркетингом з орієнтацією на покупця 

      При управлінні з орієнтацією на покупця (ринок) з'являється можливість найповніше, шляхом відповідної організації  каналів збуту, ціноутворення, упаковки, технічного обслуговування, врахувати  особливості груп споживачів.
      Деякі фірми продають свою продукцію різним групам споживачів або на різних ринках, які мають свої специфічні особливості. Чим більш специфікованим є обслуговуваний ринок, тим більше необхідним стає спеціальний керівник збутом і спеціальний персонал, який добре знає потреби клієнтів.
      При орієнтації на покупця (ринок) у фірмі  створюються умови для координації  діяльності підрозділів і служб  фірми. Проте зменшуються можливості спеціалізації працівників по окремих  товарах. Дана орієнтація перекликається з регіональною орієнтацією управління, оскільки в їх основі лежить принцип ринкової сегментації, розроблений фахівцем Р. Смітом.
      Сегментація означає розділення ринку на окремі ділянки, що характеризуються специфікою попиту і пропозиції. Відповідно до сегментації ринку, кожен покупець або група покупців можуть бути окремим ринком, що має свою специфіку попиту. Для її вивчення аналізуються дані про споживачів: економічні, демографічні, географічні, соціально–політичні, психологічні чинники.
      Процес  ринкової сегментації складний, вимагає обліку і дослідження чинників, що мотивують покупки. Прихильники стратегії ринкової сегментації вважають, що завдяки розділенню ринку на сегменти, фірми дістають можливість регулювати виробничі потужності у відповідність з вимогами наявних потенційних ринків, а так само розробляти довготривалу ринкову стратегію. Принцип сегментації ринків знаходить все більше застосування серед капіталістичних фірм, причому способи визначення ринкових сегментів стають все більш складними.
      У маркетингових фірмах всі функції, пов'язані з реалізацією ринкової концепції управління, зосереджені у відділі маркетингу, який є центром діяльності фірми. Основне завдання відділу маркетингу – розробка стратегії і тактики поведінки компанії на ринку з урахуванням її цілей, фінансових, виробничих можливостей. Дослідження ринку є основою при виробленні стратегії маркетингу. Головна стратегічна мета фірми – завоювання або розширення ринку, отримання максимального прибутку в умовах постійної ринкової ситуації, що змінюється. Відповідальність за проведення ринкових досліджень цілком лягає на відділ маркетингу. На чолі відділу маркетинг стоїть віце–президент фірми. Організаційно він підкоряється президентові і координує роботу по маркетингу в масштабі всієї фірми. Віце–президент є членом ради директорів і бере участь в процесі ухвалення рішень, виробленню цільової орієнтації діяльності фірми, розробці довгострокової стратегії, складання прогнозів і планів поточної діяльності фірми. Безпосередньо йому підпорядковані керівники всіх служб відділу маркетингу, які працюють під його спостереженням і контролем.
      Типова  організаційна структура відділу  маркетингу включає наступні служби:
   дослідження і аналізу ринку збуту;
   реклами і стимулювання збуту;
   конструювання продукції;
   планування ринку, транспорту.
      Така  кількість служб у відділі  маркетингу носить умовний характер. У конкретних фірмах кількість служб  цього відділу може бути значно більше, і вони можуть носити різні назви.
      У змінних економічних умовах йде  швидкий процес морального застарівання концепцій маркетингу, з'являється необхідність у виробленні нових, якісніших концепцій, заснованих на новій стратегічній орієнтації або ревізії старих.
      При всій своєрідності організаційних форм маркетингу кожна з них повинна  відповідати наступним критеріям:
  гнучкість, мобільність, адаптивність. Дані властивості необхідні не тільки власне маркетинговій структурі фірми, але і її організаційно – управлінському механізму в цілому. Служба маркетингу – це той "приводний пас", який задає потрібний ринком ритм роботи всій фірмі, додає йому риси гнучкості і адаптивності до змінних ринкових умов. Гнучкість забезпечується можливістю оргструктуры своєчасно міняти свої форми при зміні стратегічних завдань, причому можливість, до змін повинна бути закладена в самій структурі.
  простота маркетингової організаційної структури – неодмінна умова її ефективності. Ускладненість структури завжди викликає дорожчання процесу управління, робить його громіздкішим, отже, і менш сприйнятливим до змін, що відбуваються. Простота – це також одна з умов ефективності зв'язків між підрозділами служби маркетингу і наявності невеликої кількості її ланок.
  відповідність масштабів, складнощі структури маркетингової служби структурній і просторовій розчленованій організаційної структури фірми, особливостям профілю її діяльності, характеру стратегічних цілей і відповідних ним завдань.
  відповідність організаційної структури маркетингу характеру продуктів, що реалізовуються, широті, облиште і глибині асортименту. Це означає, що в будь–яку оргструктуру повинен бути закладений в тому або іншому ступені товарний принцип.
  орієнтація оргструктуры маркетингу при всіх її конкурентних відмінностях на кінцевих споживачів. Будь–яка оргструктура, що не дотримується даного принципу, кінець кінцем, приречена на невдачу.
  наділена маркетингової оргструктуры належними правами, зокрема координаційними, які дозволяють їй інтегрувати всю господарську діяльність фірми з метою досягнення ринкових цілей.
 
      2.1. Організаційно–економічна характеристика підприємства 

      Торгова мережа "Х–мастер" – це мережа спортивних магазинів, що в даний час активно розвиваються в містах Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів і Запоріжжя. По темпах розвитку серед спортивних магазинів в області Київа торгова мережа "Х–мастер" знаходиться в числі перших. Мережу магазинів спортивних товарів "Х–мастер" пропонує своїм клієнтам: кращий вибір товарів для спорту і відпочинку від провідних світових виробників; якість, перевірена професіоналами; повну інформацію про пропоновані товари і торгові марки; швидке і кваліфіковане обслуговування; гнучку систему знижок, будь–який розрахунок, індивідуальний підхід, будь–які спортивні товари під замовлення, доставку до місця призначення, мінімальні терміни постачання.
      У квітні 2001 р. був відкритий перший широкоформатний мультибрендовий спортивний магазин в м. Львів. Була створена фірма ТОВ "Спортмастер". Метою з'явилося – бути лідером на ринку спортивних товарів міста Львова. Визначивши для себе такі цінності, як постійне навчання, особове і професійне зростання, взаємодопомога і взаємовиручка, бути лідерами, щоденна наполеглива праця і постійно спрямований погляд в майбутнє. Компанія швидко росла і розвивалася, відкривалися нові відділи і магазини в місті. У компанію вливалися нові сили, погляди, що підтримують її, і енергію розвитку.
      Вже через рік компанія ухвалила рішення  вийти на спортивний ринок міста  Київа. З великим ризиком, в рекордні терміни був досягнутий результат  – відкрився найбільший в області Київа спортивний магазин – "Спортмастер" мультибрэндового формату на вул. Брудного 5. Прийнявши агресивну маркетингову політику магазин почав розкручуватися, набирати обороти, розширювати асортимент, набувати контурів бренду. Поставивши перед собою мету, бути лідерами на спортивному ринку області Київа, молода честолюбна Компанія стала її наполегливо досягати, почавши з якісного зростання: створення нової організаційної структури, додаткового навчання топ – менеджерів і ключових співробітників, залучення високопрофесійних кадрів, побудову загального інформаційного поля.
      У складній конкурентній боротьбі, маючи  реальні проблеми зростання, в 2003 році Компанія міняє назву на "Ікс–Майстер". Можна сказати, що це був один з найважчих, вирішальніших і переломних періодів для Компанії вже – "Ікс–Майстер". Вирішальну роль в позитивних змінах зіграла команда Компанії.
      5 жовтня 2003 року і жителі Дніпропетровська  змогли порадувати себе новим  спортивним магазином "Ікс–майстер". Любителі активного відпочинку і професійні спортсмени без зусиль можуть знайти в магазині "Ікс–майстер" все найнеобхідніше для спорту і відпочинку.
      16 грудня 2003 року "Ікс–Майстер" розкрив свої двері в місті Донецьк. За короткий час магазин придбав популярність серед великої кількості клієнтів. Це місто має великі перспективи для розвитку завдяки своїй юності, активності і індивідуальному підходу до кожного покупця.
      19 вересня 2004 року в місті Запоріжжя  відбулося урочисте відкриття  ще одного магазина регіональної  торгової мережі "Ікс–Майстер". Доброзичливі жителі міста з радістю відзначили, що "Ікс–Майстер" це гідне поєднання ціни і якості.
      Товариство  з обмеженою відповідальністю "Олімп", створено в кінці 2006 р. у відповідності  з законодавством України. Товариство є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі Статуту  і чинного законодавства. Товариство створювалося без обмеження терміну дії.
      Повне фірмове найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Олімп"
      Скорочене фірмове найменування Товариства: ТОВ "Олімп"
      Місце знаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Грязнова, 5.
      Товариство є юридичною особою, має у власності відособлене майно і відповідає по своїх зобов'язаннях цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному і третейському суді, від свого імені укладає договори, здійснюємо інші права, що надаються за чинним законодавством.
      Таким чином – форма власності ТОВ "Олімп" – приватна колективна.
      Товариство  створене в цілях отримання прибутку і реалізації на цій основі соціальних і економічних інтересів учасників і членів трудового колективу.
      Основним  видом діяльності ТОВ "Олімп" є  торгівля спортивними товарами.
      Під структурою управління розуміється  впорядкована сукупність стійко взаємозв'язаних елементів, забезпечуюче функціонування і розвиток організації як єдиного цілого. Організаційна система управління визначається також як форма розділення і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої здійснюється процес управління по відповідних функціях, направлених на вирішення поставлених завдань і досягнення намічених цілей. З цих позицій структура управління представляється у вигляді оптимального розподілу функціональних обов'язків, має право відповідальності, порядку і форм взаємодії між вхідними в її склад органами управління і людьми, що працюють в них.
      Організаційна структура ТОВ "Олімп" представлена на рис. 2.5 в ТОВ "Олімп" існує лінійно–функціональна організаційна структура, яка заснована на так званому "шахтному" принципі побудови і спеціалізації управлінського процесу залежно від обов'язків, покладених на заступників керівника – функціональних керівників.
      Всі ділянки фірми виведені в пряме  підпорядкування директорові для  забезпечення найбільшої продуктивності їх роботи. Структура управління максимально  скорочена для ефективнішої координації схожих по напрямах діяльності підрозділів.
      Управлінням підприємства в цілому займається директор. У його веденні знаходяться питання  стратегічного характеру.
      
      Рис. 2.5. Організаційна структура 

      Заступник директор підкоряється безпосередньо генеральному директорові і фактично управляє діяльністю компанії на оперативному рівні. Також в його компетенції знаходяться питання руху фінансових потоків. Менеджер по продажах укладає договори з клієнтами, встановлює певні умови по оплаті, організовує участь фірми у виставках, ярмарках.
      Основними завданнями бухгалтерії є: формування повної і достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства; забезпечення контролю за наявністю і рухом  майна і раціональним використанням грошових ресурсів; своєчасне попередження негативних явищ в господарсько–фінансовій діяльності.
      До  функцій керівника складським господарством  відноситься організація прийому  і відвантаження товару, забезпечення доставки і упаковки товарів, а також контроль за їх належним зберіганням. У підпорядкуванні керівника складським господарством знаходяться водії і складські робочі.
      Функції працівників відділу маркетингу ТОВ "Олімп"
      Начальник відділу маркетингу здійснює розробку маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих властивостей продукції, що реалізовується, і прогнозування споживчого попиту на продукцію підприємства, технічних і інших споживчих якостей конкуруючої продукції.
      Начальник відділу спільно з фахівцем з  реклами організовує розробку стратегії проведення рекламних заходів в засобах масової інформації за допомогою зовнішньої, світлової, електронної, поштової реклами, реклами на транспорті, участь в галузевих виставках, ярмарках, виставках–продажах для інформування потенційних показників і розширення ринків збуту; організовує діяльність по вивченню думки споживачів про продукцію, що випускається підприємством, його впливи на збут продукції і підготовку пропозицій по підвищенню її конкурентоспроможності і якості; здійснює методичне керівництво ділерською службою і її забезпечення всією необхідною технічною і рекламною документацією.
      Фахівець  з реклами здійснює керівництво, планування і координацію робіт  по проведенню рекламних кампаній; розробляє плани рекламних заходів  щодо одного вигляду або групи товарів (послуг) і визначає витрати на їх проведення; бере участь у формуванні рекламної стратегії; здійснює вибір форм і методів реклами в засобах масової інформації, їх текстового, колірного і музичного оформлення; визначає конкретні носії реклами (газети, журнали, рекламні ролики і ін.) і їх оптимальне поєднання; організовує розробку рекламних текстів, плакатів, проспектів, каталогів, буклетів, контролює їх якість, забезпечуючи наочність і доступність реклами, дотримання норм суспільної моралі, не допускаючи порушень правил конкурентної боротьби.
      Крім  того, в обов'язку фахівця з реклами  повинне бути поставлене вивчення ринку  збуту і купівельного попиту з  метою визначення якнайкращого часу і місця розміщення реклами, масштабів  і термінів проведення рекламних кампаній, коло, на яких повинна бути направлена реклама осіб, орієнтуючи її на цільові групи по професії, зросту, купівельній здатності, підлозі і іншим ознакам сегментації.
      Менеджери з маркетингу проводять роботу по вивченню ринку кондитерських товарів і послуг (аналіз попиту і споживання, їх мотивацій і коливань, діяльності конкурентів) і тенденцій його розвитку; прогнозують об'єм продажу і формують споживчий попит на товари і послуги, виявляють найбільш ефективні ринки збуту, а також вимоги до якісних характеристик товару; досліджують чинники, що впливають на збут, типи попиту (стійкий, ажіотажний, короткочасний і ін.), причини його підвищення і зниження, диференціацію купівельної спроможності населення; розробляють програми по формуванню попиту і стимулюванню збуту, рекомендації по вибору ринку відповідно до наявних ресурсів; аналізують конкурентне середовище з урахуванням змін в податковій, ціновій і митній політиці держави, об'єм обороту, прибуток від продажу, конкурентоспроможність, швидкість реалізації, чинники, що впливають на збут.
      Всі відділи зв'язані між собою  внутрішньою телефонною лінією, що забезпечує швидкий зв'язок по питаннях, що виникають в процесі роботи.
      Особливості планування торгового залу і організація  руху купівельних потоків, їх оцінка.
      Планування  торгового залу є одним з основних елементів мерчендайзинга компанії. При її розробці в ТОВ "Олімп" застосовуються методи, стимулюючі просування покупців по магазину, щоб вони купували більше товарів, ніж заздалегідь запланували. Стимулюючими заходами просування є зовнішня різноманітність спортивних товарів.
      Красиво представлений товар – це необхідна складова процесу торгівлі. Якщо товар не буде піднесений грамотно, не будуть продемонстровані його гідності покупцям, він залишиться незатребуваним.
      Організація кількісного і якісного приймання  товарів. Нормативна література по кількісному  і якісному прийманню товарів.
      Приймання за якістю – це розтин тари і перевірка якості товару. Приймання необхідне для перевірки виконання постачальниками договірних зобов'язань по асортименту, якості товарів.
      Приймання за якістю проводиться у встановлені  терміни, для одного–родних–10 днів, для іногородніх–20.
      При виявленні кількісної недостачі  приймання припиняють і складають  акт про недостачу. Товарознавець складає акт, в якому указує бракуюча кількість і протягом місяця він повинен відправити претензію постачальникові. Остаточне приймання проводять за участю представника постачальника; одногородний повинен прибути наступного дня після отримання виклику.
      Оприбутковування  товарів, що поступили, оформляється шляхом накладення штампу на супровідному документі.
      Приймання товарів одержувачем по кількості, якості і комплектності від організацій  транспорту і поштових відправлень  від організації зв'язку оформляється актом відповідно до правил, що діють на транспорті і в організаціях зв'язку.
      Акти  про приймання товарів по кількості  складаються відповідно до фактичної  наявності товарів, даних, що містяться  в транспортних, супровідних або  розрахункових документах, акти приймання товарів за якістю і комплектності – відповідно до вимог до якості товарів, передбаченими в договорі або контракті. 

      2.2. Основні принципи, цілі функції  маркетингу торговельного підприємства 

      Маркетингові  цілі характеризують цільову спрямованість плану і спочатку формулюють бажані результати діяльності на конкретних ринках. Цілі в області продуктової політики, ціноутворення, доведення продуктів до споживачів, реклами і тому подібне є цілями нижчого рівня. Вони з'являються в результаті опрацьовування початкових маркетингових цілей щодо окремих елементів комплексу маркетингу.
      Маркетингові  стратегії – головні напрями маркетинговій діяльності, слідуючи якими СХЕ організації прагнуть досягти своїх маркетингових цілей. Маркетингова стратегія включає конкретні стратегії діяльності на цільових ринках, використовуваний комплекс маркетингу і витрати на маркетинг.
      У стратегіях, розроблених для кожного  ринкового сегменту, повинні бути розглянуті нові продукти, ціни, просування продуктів, доведення продукту, що випускаються, до споживачів, повинно бути вказано, як стратегія реагує на небезпеці і можливості ринку.
      Програма  дій (оперативно–календарний план), іноді звана просто програмою, – детальна програма, в якій показано, що повинне бути зроблене, хто і коли повинен виконувати прийняті завдання, скільки це коштуватиме, які рішення і дії повинні бути скоординовані в цілях виконання плану маркетингу.
      Зазвичай  в програмі стисло охарактеризовані також цілі, на досягнення яких направлені заходи програми. Іншими словами, програма – це сукупність заходів, які повинні здійснити маркетингові і інші служби організації, щоб за допомогою вибраних стратегій можна було досягти мети маркетингового плану.
      Бюджет  маркетингу – розділ плану маркетингу, що відображає проектовані величини доходів, витрат і прибутку. Величина доходу обгрунтовується з погляду прогнозних значень об'єму продажів і цін. Витрати визначаються як сума витрат виробництва, руху товару і маркетингу, останні в даному бюджеті розписуються детально.
      Розділ "Контроль" характеризує процедури  і методи контролю, які необхідно  здійснити для оцінки рівня успішності виконання плану. Для цього встановлюються стандарти (критерії), по яких вимірюється  прогрес в реалізації планів маркетингу.
      Це  ще раз підкреслює важливість кількісної і тимчасової визначеності цілей, стратегій і заходів маркетингової діяльності. Вимірювання успішності виконання плану може здійснюватися і для річного інтервалу часу, і в квартальному розрізі, і для кожного місяця або тижня.
      Всі вказані вище розділи характеризують як стратегічні, так і тактичні плани, головна ж відмінність між  ними полягає в ступені детальності  опрацьовування окремих розділів плану  маркетингової діяльності.
      На  малюнку 1.6 представлена узагальнена  процедура розробки плану компанії в цілому, як в її штаб–квартирі, так і на рівні окремих підрозділів, наділених правами стратегічних одиниць бізнесу. При цьому акцент робиться на тому, що стратегічний план маркетингу є тільки одним з розділів стратегічного плану компанії в цілому.
      Процес  планування в компанії починається  з визначення початкових цілей її розвитку і діяльності (рис. 2.6).
      
      Рис.2.6. Виробітку цілей діяльності в штаб–квартирі компанії 

      Ряд компаній за основу розробки цілей  свого розвитку приймають так  звані стратегічні цілі (місії). Останнім часом ряд компаній окремим чином розробляють також цілі для стратегічного маркетингу, що визначають його головну спрямованість. Приклад формулювання таких цілей–місій наводиться в табл.2.1
      Таблиця 2.1
      Цілей стратегічного плану маркетингу
Характеристика Приклад
Хто ми? Ми – компанія по випуску споживчих товарів
Що  ми пропонуємо? Ми пропонуємо товари для домогосподарок, що підтримують  чистоту в будинку
На  кого орієнтовані наші товари? Наші товари орієнтовані на освічених домогосподарок, які заміжній, мають дітей і чий сімейний річний дохід перевищує 50000 грн.
Де  ми реалізуємо наші товари? Ми реалізуємо наші товари домогосподаркам, які живуть в Хабаровському краю
 
      Початкові цілі пропускають через потрійний  фільтр: доступні ресурси в країні і за кордоном, стан навколишнього середовища (зовнішня ревізія), а також внутрішні можливості і результати діяльності компанії.
      Останні два фільтри по суті справи є ситуаційним  аналізом.
      Результати  ситуаційного аналізу часто підсумовуються в розділі плану маркетингу під назвою "SWOT–анализ". На основі цих припущень і оцінок в подальших розділах плану маркетингу встановлюються цілі маркетингової діяльності, вибираються стратегії, і розробляються програми маркетингу. Досяжні цілі характеризують напрями розвитку окремих видів бізнесу.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.