На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Змст кадрової полтики на рзних етапах життєвого циклу пдприємства

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 09.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


5.3. Зміст кадрової  політики на різних етапах  життєвого циклу підприємства 

     Зміст і специфіка діяльності з управління персоналом у значній мірі визначаються задачами, що вирішуються підприємством  на різних стадіях його розвитку. Так, організаційні, виробничі, технологічні та інші процеси, що відбуваються у  підприємстві, вимагають відповідного кадрового забезпечення. У зв'язку з цим управління персоналом повинно  забезпечити підприємство необхідними кадровими ресурсами.
     Розглянемо  зміст кадрової політики на таких  стадіях життєвого циклу підприємства, як: формування, інтенсивне зростання, стабілізація, спад [2].
     1. Стадія формування підприємства.
     Основна задача на цьому етапі – пошук  товару, що зможе знайти свій ринок, свого споживача і забезпечити  достатнє джерело надходження коштів для існування підприємства.
     На  стадії формування важливим стає питання  пошуку джерел інвестицій, способів залучення  коштів. Для цього підприємство повинно  показати потенційним інвесторам (можливим співвласникам) привабливість пропозиції, обґрунтованість інвестицій, імовірність  повернення вкладених коштів. Одним  із способів, що, з одного боку, може допомогти самому керівництву сформулювати уявлення про стратегію і етапи  розвитку підприємства, а з іншого боку, – представити проект потенційним  інвесторам, є бізнес-план.
     На  даній стадії необхідно залучити новий персонал або провести переорієнтацію частини персоналу з підготовки проекту до реалізації його у виробничій діяльності.
     Задачі  кадрової служби на даній стадії –  визначення напрямків кадрової роботи і цілей роботи з персоналом, конкретизованих  з урахуванням умов діяльності підприємства.
     Основні задачі щодо управління персоналом на даному етапі: 
1. Підготовка організаційного проекту:
• проектування організаційної структури;
• розрахунок потреби в персоналі;
• аналіз кадрової ситуації в регіоні;
• розробка системи стимулювання праці.
2. Формування  кадрового складу:
• аналіз діяльності і формування критеріїв відбору кандидатів;
• визначення сегмента ринку робочої сили, з якої доцільно проводити набір.
3. Розробка системи і принципів кадрової роботи:
• формування кадрової політики і плану кадрових заходів;
• формування самої  кадрової служби (організаційної структури, набір складу);
• розробка системи  збору, збереження і використання кадрової інформації.
     На  стадії формування підприємства важливо  розробити таку систему збору, збереження і використання кадрової інформації, яка б, з одного боку, відповідала  проектованій структурі підприємства, а з іншого – була б досить гнучкою до можливих змін у майбутньому.
     До  найбільш типових задач, що вимагають  інформаційного забезпечення, можна  віднести кадрове і управлінське діловодство, внутриорганізаційне  кадрове планування і оцінку персоналу.
     Кадрове і управлінське діловодство, насамперед, включає розробку штатного розпису, посадових інструкцій, наказів з  особового складу і ведення особистих  справ. Найчастіше сюди ж може відноситися  інформація про розрахунок заробітної плати працівників підприємства.
     Внутриорганізаційне кадрове планування включає роботу з аналізу, оцінки витрат і контролю. Так, при організації навчання персоналу  необхідно проаналізувати потребу  у навчанні і навантаження працівників, мати інформацію з планування їхнього  використання, зробити оцінку витрат на передбачуване навчання. Після  цього можна переходити до складання  власне плану підготовки, його реалізації і контролю.
     2. Стадія інтенсивного зростання підприємства.
     Після того, як на попередній стадії сформульовано  нову ідею, знайдено товар, отримані кошти, налагоджено виробництво, товар  надійшов на ринок, підприємство переходить до наступної стадії – стадії інтенсивного зростання.
     Основні задачі щодо управління персоналом на даному етапі:
     1. Переструктурування підприємства (для  задоволення зростаючого попиту): повинні з'явитися нові відділи,  підрозділи, встановлені зв'язки  між ними.
     Багато  підприємств починають залучати до роботи з клієнтами не тільки власні структури, але й інші підприємства, наприклад, по угодах. У зв'язку зі швидким  зростанням загострюється проблема керованості підприємством, включення  нових підрозділів, встановлення нових  і оптимізація старих зв'язків. Для  певних галузей бізнесу є важливою довгострокова взаємодія з клієнтом, тому стає актуальним створення підтримуючих структур, наприклад, сервісу або  додаткових послуг. Для підтримки  високого попиту важливими стають питання  реклами, створення іміджу підприємства, встановлення контактів із громадськістю, зовнішнім середовищем у цілому. 
     2. Залучення нового персоналу.
     Так, слід знайти нових працівників, їх оцінити  і відібрати найбільш придатних, забезпечити адаптацію персоналу  і т.п.
     3. Зміна принципів управління.
     4. Утримання і зміцнення корпоративної  культури, подолання тенденції її  розмивання новими працівниками.
     Однією  з важливих проблем на стадії інтенсивного зростання підприємства є утримання  і зміцнення корпоративної культури, подолання тенденції її розмивання новими працівниками. Щоб цього не відбулося, необхідно дотримуватися  наступних вимог:
• приймати на роботу нових працівників, здатних сприйняти  корпоративну культуру підприємства;
• формалізувати  правила, символи і норми поведінки;
• карати і звільняти  працівників, що відхиляються від норм корпоративної культури.
Для підтримки  корпоративної культури можуть використовуватися:
• поведінка  вищого керівництва і лінійних менеджерів, що дає приклад працівникам і  демонструє конкретні елементи корпоративної культури;
• розробка і  відкрите використання системи оцінки і стимулювання (покарання) поведінки, що відхиляється від норм корпоративної культури;
• оперативна реакція  керівництва на поведінку працівників  у критичних ситуаціях, оцінка продемонстрованої  поведінки в термінах корпоративної  культури;
• моделювання  типових виробничих ролей і навчання нових працівників традиційній для підприємства поведінці;
• розробка системи  критеріїв розподілу і форм фіксації внутриорганізаційних статусів, внутрішньої диференціації;
• розробка критеріїв  внутриорганізаційного просування;
• впровадження корпоративних символів і обрядів.
     3. Стадія стабілізації підприємства.
     Стадії  стабілізації досягають не всі підприємства, що успішно вийшли на ринок. Так, якщо навіть у підприємства багато клієнтів, воно може загинути у випадку, коли не зможе вирости відповідно до потреб ринку. Таким чином, на стадії стабілізації у підприємства теж виникають  певні проблеми, що потребують вирішення.
     Основні задачі щодо управління персоналом на даному етапі:
     1. Зниження витрат на персонал.
     Підприємство, що зросло, повинно закріпити власну організаційну структуру, зробити  її максимально ефективною у нових  умовах економії ресурсів. Усе це особливим  чином впливає і на діяльність кадрової служби.
     2. Оцінка ефективності діяльності  персоналу, виявлення резервів  росту продуктивності і якості  праці.
     Так, підприємство повинно проводити  регулярні процедури з оцінки – атестацію персоналу, робочих  місць. На підставі отриманих даних  можуть бути поліпшені системи розподілу  роботи, технології діяльності, форми  оплати і стимулювання.
     3. Розробка системи планування  кар'єри, формування кадрового  резерву, організації навчання  і просування персоналу.
     На  даній стадії персонал починає сприймати  кар'єрні плани, плани зростання  винагороди як обґрунтовані і реальні  інструменти планування свого життя. На стадії формування і інтенсивного зростання такі кадрові інструменти  здаються малообгрунтованими і занадто  далекими.
     4. Вибір між орієнтацією на функціонування (підтримка працездатності підприємства  у нинішній технології і обсязі) і розвитком (підготовкою підприємства  до наступної зміни, запобігання  кризи). Таким чином, і управління  підприємством, і управління персоналом  повинні вирішити, що для підприємства  зараз доцільно: максимально зосередитися  на "експлуатації" досягнутого  чи почати зміни, готувати новий  продукт, новий ринок, саме  підприємство до майбутнього,  і цим запобігти стадію кризи.
     Про готовність до змін свідчать наступні організаційні особливості підприємства:
• гнучкість  організаційної структури – наявність  дрібних, легко керованих структур (наприклад, проектних груп), мінімізація  бюрократичних правил і процедур, адекватність структури управління задачам функціонування – ліквідація зайвих ланок управління;
• принципи інноваційності, що закладені в корпоративній  культурі, – орієнтація на постійне удосконалення і довгостроковість процесу змін, розуміння природності  і безперервності процесу розвитку, орієнтація керівництва і персоналу  на пошук нового, уважне ставлення  підприємства до ідей своїх членів, наявність конкретних індикаторів  оцінки процесу зміни підприємства, порівняння з результатами конкурентів;
• принципи інноваційності, що закладені в положеннях кадрової політики, – безупинне навчання персоналу, творчий підхід до справи, гнучка система оплати праці, що підвищує зацікавленість у результатах, вимоги до високого результату виробничої діяльності (кількість, якість, творчість, готовність до нового, розмаїтість способів діяльності), оцінка внеску лінійних керівників у підготовку підлеглих, система призів і премій за оволодіння новими навичками і виявлення проблем, оцінка досвіду і широкого кругозору. До того ж, про здатність до змін свідчать наступні особливості персоналу:
• аналітичність  свідомості – здатність розглядати ситуацію в цілому і в окремих  аспектах виділяти взаємозв'язки, детермінанти і властивості деяких об'єктів;
• діалогічність  свідомості – здатність бачити кілька варіантів розвитку подій, способів рішення проблем, припускати наявність  можливості декількох варіантів рішень.
     Можна виділити чотири основних рівні змін в управлінні персоналом підприємства:
1. Зміна в  знаннях: вимагає мінімального часу і мінімальних витрат.
2. Зміна в  індивідуальних настановах (відношення  кожного до того, що і як  треба робити): вимагає більш тривалого  часу і значних витрат, тому  необхідно створити умови для  того, щоб людина прийняла необхідність зміни.
3. Зміна в  індивідуальній поведінці: повинна  бути забезпечена ще більшим часом і ресурсами.
     Саме  головне на цьому етапі – людина повинна одержати позитивний досвід нової поведінки.
4. Зміна в  груповій поведінці: вимагає максимального  часу і великих ресурсів.
Менеджеру з  персоналу необхідно організаційно  забезпечити зміни, підготувати  процес поступового впровадження нових  способів роботи. Для цього він повинен:
• виділити лідерів  колективу, груп – людей, авторитетних для колективу (для включення  їх в інноваційний процес або в  цільові проектні групи, або в експертну групу);
• сформувати цільові, проектні групи для розробки стратегії  і плану змін і включити в них  представників різних відділень і сфер бізнесу підприємства;
• сформувати експертну  групу, що включає в себе лідерів  груп і людей, що займають високий  статус у підприємстві, а також  формальних і неформальних лідерів;
• організовувати регулярні зустрічі проектної і  експертної груп по обговоренню проекту і його розвитку;
• представити  проект працівникам підприємства.
     Особливу  увагу слід приділити психологічному забезпеченню впровадження змін. Для  цього кадрова служба повинна:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.