На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Дайте рунтовн вдповд на теоретичн питання. берть самостйно 10 ключових термнв з зазначених питань курсу та дайте їм визначення

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 10.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ
«Операційний менеджмент»
для спеціальностей: "Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД" 

ВАРІАНТ  № 8 
 
 
 
 
 
 

                              Виконав :
                                                             ст..гр.ЗЗЕМ 07-1 Горб А.О.
                                                        Перевірив : Ртищев С.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Кривий Ріг
2011р. 
 

Завдання  №1. Дайте ґрунтовні відповіді на теоретичні  питання 

  Суть і  значення операційного менеджменту  в організації.
  Сутність і значення операційної функції організації.
  Структурно-процесна характеристика операційної системи організації.
 
Завдання №2. Оберіть самостійно 10 ключових термінів з зазначених питань курсу та дайте їм визначення 

Завдання  №3. Вирішить задачі 
 

Задача 1.  

  Через зрив поставки контрагентом комплектувальних виробів завод знизив виробництво  приладів П1 і П2, внаслідок чого не виконав зобов’язань по їх поставці і заплатив штраф замовнику. Відповідні дані по зазначених приладах наведені у таблиці
  Показники для обчислення збитків
Показники Прилад  П1 Прилад  П2
1. Зниження  обсягу виробництва і поставок, шт. -100 -50
2. Ціна, грн. 200,0 300,0
3. Виробнича  собівартість, грн. 160,0 230,0
4. Постійні  витрати у виробничій собівартості, % 20,0 20,0
5. Заплачено  штраф за зменшення поставки  приладів, грн. 4200,0 3500,0
 
  
  Обчислити втрачений заводом прибуток (збитки) внаслідок зниження виробництва і продажу приладів.
  Визначити загальну величину збитків заводу від порушення договірних зобов’язань.
Рішення:
  ?П= (Ц-Со)*?N+Cпо*АN
Зміна прибутку = (Ціна-Собівартість)*Зміна  обсягу поставок + Зекономлені постійні витрати *  Зміна обсягів поставок.
Зекономлені постійні витрати = Частка постійних  витрат у собівартості * Виробнича  собівартість.
ЗПВп1= 0,2*160=32 грн.
ЗПВп2= 0,2*230=46 грн.
Зміна прибутку = (200 – 160)*100 + (300 – 230)*50 + 32*100+46*50 = 7500 + 5500 = 13 тис грн.
2) Загальні  збитки = Збитки від недовиробництва + Штрафи = 13000 + 4200 + 3500 = 20700 грн.
Задача 2.  

     На  підприємстві з метою підвищення ефективності господарювання прийнято рішення диверсифікувати виробництво, розпочавши виготовляти тару для  рідких продуктів. Продажна ціна технологічної лінії з виробництва тари — 58 тис. грн. Витрати на транспортування технологічної лінії — 7 % продажної ціни. Витрати на монтажні та пусконалагоджувальні роботи — 6 %. Норматив обігових коштів для запасних частин до устаткування, який зараховується до загальних необхідних інвестиційних ресурсів, встановлено на рівні 2,5 % його балансової вартості.
 Добова  паспортна продуктивність технологічної  лінії — 6000 шт. тари. Коефіцієнт  використання виробничої потужності  — 0,95. У розрахунковому році має бути 250 робочих днів.
 Валові  витрати на виробництво (собівартість) 1 тис. шт. тари складаються з  таких елементів:
прямі матеріальні витрати — 53,5 грн;
витрати на оплату праці і відрахування на соціальні потреби — 15,8 грн;
інші  витрати — 7,2 грн.
Відпускна ціна 1 тис. шт. тари — 110 грн. 3агальна  сума податків на прибуток — 25 %. 

 Обчислити  необхідний обсяг, коефіцієнт  прибутковості й термін окупності  інвестицій у диверсифікацію  виробництва.
Розв'язання.
1. Витрати  транспортні і на налагодження відповідно
Стр — 58 • 0,07 — 4,06 тис. грн;
Снал = 58 • 0,06 — 3,48 тис. грн.
  Балансова вартість Сбал — 58 + 4,06 + 3,48 — 65,54 тис. грн.
  Норматив обігових коштів для запасних частин Н — 65,54 • 0,025 — — 1,64 тис. грн.
  Необхідний обсяг інвестицій (капіталовкладення) К = 65,54 + 1,64 = = 67,18 тис. грн.
  Собівартість 1 тис. шт. тари ? = 53,5 + 15,8 + 7,2 = 76,5 грн.
  Прибуток з виробництва 1 тис. шт. тари П = 110 76,5 = 33,5 грн.
  Добовий обсяг випуску Vд = 6000 • 0,95 = 5700 шт.
  Річний обсяг випуску Кріч = 5700 • 250 = 1425000 шт.
  Річний валовий прибуток Прічвал = 33,5 • 1425 = 47700 грн = 47,7 тис. грн.
  Річний чистий прибуток Пріч чист = 47,7 • (1 0,3) = 33,4 тис. грн.
  Коефіцієнт прибутковості (ефективності)
      
      11. Термін окупності інвестицій
      
Відповідь: необхідний обсяг інвестицій — 67,18 тис. грн, коефіцієнт прибутковості — 0,5 (Ер > Ен, що означає доцільність проекту), термін окупності інвестицій — 2 роки. 

1.Суть і значення операційного менеджменту в організації.
            Під виробництвом в основному розуміють випуск продукції різного призначення і переробку сировини, за допомогою технологічних операцій. Системний підхід до управління виробництвом передбачає розгляд виробничої діяльності підприємства як виробничої системи, яка виконує операційні функції.            Операційна функція включає в себе діяльність по виробництву товарів та послуг, які надаються споживачам.         Операція у виробничому процесі направлена на:
 - цілеспрямовані  зміни фізичних або хімічних  якостей предметів праці;
 - збирання  або роз'єднання деталей та інших предметів;
 - підготовку  предмета до іншої технологічної,  транспортної, контрольної операції  або зберігання;
 - планування, калькуляція, повідомлення або  надходження інформації. Терміни "виробництво" і "операція" взаємозамінні, а "операція" включає виробництво продукції та надання послуг.    Операційна система включає повну систему виробничої діяльності організації і складається з трьох підсистем: переробної, забезпечення, планування і контролю.        Переробна підсистема перетворює сировину у кінцеву продукцію. Підсистема забезпечення виконує необхідні функції діяльності переробної підсистеми. Планування і контроль одержує від переробної системи інформацію про стан системи і незавершене виробництво, що сприяє прийняттю обґрунтованих рішень.       Операційний менеджмент - це управління виробничими процесами, за допомогою яких сировина перетворюється на товари та послуги. У зв'язку із тісним сполученням з виробництвом операційний менеджмент іноді називають менеджментом виробничих операцій. Він пов'язаний із формуванням операційної стратегії, створенням операційної системи для забезпечення виробництва конкретного продукту; залученням необхідних засобів виробництва, використанням певних методів для досягнення поставленої мети.         Досягнення високої продуктивності виробництва є головною метою операційного менеджменту. Продуктивність у виробничому процесі показує відношення виробленої продукції до сировини. Високої продуктивності можна досягти за рахунок впровадження новітніх технологій виробництва продукції, наявності необхідної матеріально-технічної бази та фінансових ресурсів, підвищення кваліфікації працюючих, а в сільському господарстві ще сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами. Продуктивність є ефективним управлінським інструментом менеджера, який допомагає йому більш ефективно використовувати сировину у виробничому процесі.  Особливості виробничих та сервісних організацій повинні враховувати менеджери. Як правило, кінцевий споживач продукції не повинен бути присутнім при процесі виробництва, яке повинно уникати простоїв потужностей. У зв'язку з цим, менеджери повинні організувати так роботу виробничих процесів, щоб довести продуктивність в організації до максимальної.            Операційний менеджмент,  полягає в ефективному і раціональному управлінні будь-якими операціями.        Без ефективної і раціонально організованої операційної функції жодна організація не може утримати за собою лідерство на ринку, оскільки вона програє у швидкості доставки, в ціні чи якості, а швидше за все — за всіма трьома показниками.  
 

      
    Сутність  і значення операційної  функції організації.  Структура більшості організацій базується на розподілі по функціях.  Конкретний розподіл тих чи інших обов'язків може варіюватися, причому в дуже широкому діапазоні. Часом функція закупівель цілком підкоряється виробничому відділу, забезпечення якості - відділам досліджень і розробок, а іноді - тому ж маркетингу. У деяких організаціях мається відособлена функція технічної служби, що містить у собі дослідження і розробки, виробничий інжиніринг, забезпечення якості, обробку даних і навіть виробничий контроль.         У сфері послуг ситуація звичайно не настільки визначена, але у великих організаціях найчастіше просліджуються аналогічні структури.  Операційна функція - це основа основ будь-якої організації, вона взаємодіє з всіма іншими її функціями. Кадри і закупівлі можна розглядати як сервісні функції стосовно основних операцій (тобто як послуги), у той час як фінанси не тільки являють собою послугу, але і виконують контролюючу функцію. Не настільки однозначні відносини з відділами досліджень і розробок і маркетингу. Обоє вони більш націлені на задачі корпоративного характеру і найчастіше розглядають операції як щось саме собою що розуміється, покликане допомагати їм у роботі.      Ілюстрацією цього конфлікту є часто присутні, але несумісні погляди відділів продажу і виробництва, коли в першому упевнені, що єдина функція виробництва - робити те, що другі повинні продавати, а в другому вважають, що основна задача торгівлі - продавати те, що перші повинні робити. Насправді і ті й інші повинні знаходити можливості для задоволення потреби ринку.             Тому для нормальної організації операційного менеджменту в підрозділах варто виділити якусь одну відмітну сферу компетенції, що і стане їх корисним внеском у маркетинг компанії.      Операційна функція охоплює всі дії, результатом яких є товари, послуги, що пропонуються організацією на ринку. Без цієї функції, зрозуміло, ніяка організація існувати не може. Для здійснення операційної функції створюється відповідна операційна система.    Операційна система створюється та функціонує, враховуючи стратегію операційної діяльності, яка, в свою чергу, є однією з функціональних стратегій (субстратегій) розвитку організації.
 
3. Структурно-процесна характеристика операційної системи організації.
        Сутність операційної  функції полягає в процесі конверсії (трансформації, перетворення), тобто в послідовній низці дій, завдяки яким входи операційної системи (зокрема ресурси) перетворюються на певні кінцеві результати, що можуть набувати вигляду матеріальної продукції чи послуги. Узагальнена мета операційної функції (інакше — операційної діяльності) полягає у створенні будь-якої корисності, зокрема корисності форми, місця, придбання, стану та часу.         Операційну систему можна визначити як одну з підсистем організації, в рамках якої здійснюється реалізація операційної функції, що включає в себе дії, в результаті яких виробляються товари, надаються послуги, виконуються роботи для задоволення запитів зовнішніх щодо даної організації споживачів. Операційна система організації належить до класу економічних систем, яким притаманна низка загальних характеристик, зокрема: відкритість і гомеостатичність; складність і поліструктурність; нестаціонарність окремих параметрів системи; унікальність поведінки системи в конкретних умовах; здатність змінювати свою структуру і формувати варіанти поведінки; здатність протистояти ентропійним тенденціям; здатність пристосовуватися до змін зовнішнього середовища; здатність та прагнення до цілевстановлення.   Структура операційної системи — це сукупність елементів і зв’язків між ними, що забезпечують цілісність системи, тобто збереження основних властивостей системи при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. Структура операційної системи визначається складом і взаємозв’язками її елементів і підсистем, а також зв’язками із зовнішнім середовищем. Розрізняють просторову (розташування елементів системи у просторі) і часову (послідовність змін стану елементів і системи в цілому) структури виробничих систем. Вони тісно взаємопов’язані і взаємозалежні. На самому загальному рівні в складі операційної системи вирізняють три підсистеми: переробки, забезпечення та управління.      Класифікація операційних систем передбачає виділення тих чи тих їх різновидів за обраною класифікаційною ознакою. Такою ознакою можуть виступати: тип кінцевого результату операційної діяльності; широта номенклатури та асортименту кінцевого продукту; ступінь гнучкості операційної системи; ступінь дискретності перебігу операційного процесу; метод організації виробництва; спосіб управління запасами сировини або готової продукції; підхід до встановлення рівня виробничої потужності тощо.  

  Терміни
  Операційний менеджмент - це усі види діяльності, зв'язаної з навмисним перетворенням (трансформацією) матеріалів, інформації чи покупців.
  Операційна  функція - це основа основ будь-якої організації, вона взаємодіє з всіма  іншими її функціями.
  Управління  виробництвом і операціями – це управління об'єктами та процесами, за допомогою виробляються товари і/або надаються послуги.
  Операції  –процес, метод чи ряд дій, головним чином практичного характеру.
  Фінансовий  фактор - це найважливіший критичний  фактор будь-якого бізнесу як у  його тактичному, так і в стратегічному аспекті. 
  Виробнича (операційна) стратегія - це підсистема загальної стратегії, представлена ??у вигляді довгострокової програми конкретних дій з наслідком  реалізації концепції  створення продукту організації, яка передбачає використання і розвиток для цього всіх виробничих потужностей організації з метою досягнення стратегічної конкурентної переваги. 
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.