На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Збр статичстичної нформацї для оцнки трудових ресурсв

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 11.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
Зміст 

 

Реферат 

       У своїй роботі я досліджував статистичну інформацію для оцінки трудових ресурсів.. Об’єктом дослідження виступає обліковий склад працівників АТП №5 м. Києва, що налічує 192 водія. Дослідження ведеться за вибіркою n = 23 водія.
       Робота  складається з 4 розділів:
       Розділ 1. Збір статистичної інформації.
       В розділі описуються організація  та методи збору інформації, виконується розробка формуляру.
       Розділ 2. Зведення та групування статистичних даних.
       В розділі виконується зведення та групування зібраної інформації.
       Розділ 3. Обробка статистичних даних.
       В розділі виконується визначення відносних величин, середніх величин та показників варіації, побудова рядів розподілу та динаміки, їх характеристика, вимірюється взаємозв`язок між факторною та результативною ознаками.
       Розділ 4. Аналіз отриманих результатів.
       Наводяться  пропозиції щодо покращення результатів та висновки.
       Обсяг роботи – 41 сторінки. 
 
 
 
 
 
 

Вступ

 
     Слово «статистика» (від лат. status – стан речей) означає кількісний облік масових, насамперед соціально-економічних явищ і процесів. Статистикою називають також науку, яка об`єднує принципи та методи роботи з масовими числовими даними – кількісними характеристиками зазначених явищ і процесів
     Зараз цей термін використовується в наступних  значеннях. По-перше, під статистикою  розуміють особливу галузь практичної діяльності людей, направлену на збір, обробку і аналіз даних, які характеризують стан економіки і культури країни. По-друге, статистикою називають суспільно-економічну науку, яка вивчає кількісну сторону або розміри соціально-економічних явищ або процесів у конкретних умовах місця і часу та відображає процеси, які в них проявляються.
     Предметом статистики є розміри і кількісні  співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв`язку; статистика вивчає кількісну їх сторону в нерозривному зв’язку з їх якісною стороною.
     Статистикою вивчається кількісна сторона масових суспільних явищ і процесів, що складають умови протікання транспортного процесу і його результати у невідривному зв’язку з кількісною стороною в конкретних умовах місця і часу.
     Задачі  статистики:
     - Контроль заходів виконання плану.
     - Збір статистичних даних про соціально-економічні явища та процеси, що проходять на автомобільному транспорті.
     - Прогнозування та виявлення причин і випливу основних факторів, які впливають на основні процеси АТП.
     Об’єктом  статистики автомобільного транспорту є сукупність процесів, які протікають на автотранспорті. Статистика автомобільного транспорту вивчає перш за все процес перевезення та його результати, трудові  ресурси автотранспорту та їх використання, продуктивність праці, заробітну плату працівників, наявність, склад і використання основних фондів, собівартість автомобільних перевезень.
     Тема  моєї курсової роботи – «Збір та обробка статистичної інформації для  оцінки трудових ресурсів» є актуальною, оскільки головним завданням роботи є дослідження ступеню використання заробітної плати, виявлення основних факторів, які впливають на використання заробітної плати та тенденції їх впливу, розробка шляхів щодо покращення використання заробітної плати.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1. Збір статистичної інформації

1.1. План статистичного  спостереження

 
       1. Програмна частина:
  мета;
  об’єкт;
  одиниця сукупності;
  одиниця спостереження;
  джерело інформації;
  способи збирання даних;
  ознаки, що фіксуються в формулярі при спостереженні.
       Отже, мета даного статистичного спостереження – оцінка ступеня використання заробітної плати водіями.
         Об’єктом дослідження є обліковий склад працівників АТП №5 м.Києва, що налічує 192 водія.
       Одиниця сукупності - складовий первинний елемент об’єкта дослідження, який служить основою підрахунку і володіє ознаками, які реєструються під час статистичного спостереження. В цій курсовій роботі це водій.
         Одиниця статистичного спостереження – це первинна одиниця, від якої дістають інформацію. В даній курсовій роботі це їздка.
         Джерело інформації – інформація з відділу кадрів стосовно відомостей про водіїв (стаж, сімейний стан, розмір зарплати/день)і.
       Спосіб  збирання даних – вибірковий, неперервний, безповторний.
       Відповіді, що заносяться у формуляри можуть бути виражені в словесній формі, цифрами чи у формі альтернативних відповідей (так чи ні).
       Ознаки, що фіксуються при спостереженні:
   Заробітна плата;
   Стаж працівника;
   Сімейний стан.
   2. Організаційна частина включає:
  Місце і час проведення спостереження (об’єктивний,      суб’єктивний час);
  Органи спостереження;
  Порядок і терміни здачі оброблених статистичних даних особам відповідальним за статистичне спостереження.  
       В організаційну частину статистичного  спостереження входить визначення місця проведення даного спостереження, в моїй роботі – це АТП №5 м. Києва, визначення часу проведення спостереження.
       Статистичні дані можуть характеризувати стан суспільного  явища за конкретний проміжок часу чи лише за певний момент, це залежить від характеру явища. Наприклад, дані про кількість перевезень можуть бути отримані лише за певний період часу (добу). Момент часу, який відсікає всі події, що були до і після критичного моменту, називають критичним моментом спостереження.
       Об’єктивний час спостереження в моїй роботі – проміжок часу з 11.02.2011 по 16.02.2011 року (6 днів).
       Суб'єктивним часом цього дослідження є 11.11.2011 року.
       Останнім  елементом цього пункту є визначення відповідальних осіб за проведення статистичного  спостереження, в даному випадку  відповідальна особа – Лисенко Олена Олексіївна.
       Результати  обробки документів та аналізу отриманої  інформації повинні бути передані керівнику  – Хобті Михайлу Олексійовичу. 
 
 
 

1.2. Результати статистичного  спостереження

 
        Згідно завдання на курсову роботу з досліджуваної генеральної сукупності (N=192 водія), робиться вибірка (n=23 водія) випадковим, без повторним способом відбору. Отримані дані потрібно занести до формуляру.
      Формуляр статистичного спостереження представлений у табл. 1.1
             Таблиця 1.1
Формуляр  статистичного спостереження
Стаж  водія Сімейний  стан 11.02.2011 12.02.2011 13.02.2011 14.02.2011 15.02.2011 16.02.2011
во-дія ЗП, грн ЗП, грн ЗП, грн ЗП, грн ЗП, грн ЗП, грн
1 17 2 260 258 255 252 252 259
2 13 2 238 230 236 231 232 240
3 8 1 204 215 215 202 213 205
4 18 1 253 260 254 256 256 251
5 17 4 251 260 256 255 250 255
6 9 2 220 221 229 223 222 227
7 15 1 248 249 247 246 245 242
8 17 1 250 257 252 254 258 256
9 10 2 224 229 224 220 223 224
10 6 2 202 200 204 206 219 207
11 19 1 253 260 257 256 257 251
12 17 1 254 260 253 260 250 252
13 7 1 208 202 214 216 215 214
14 7 1 204 209 209 214 203 205
15 12 1 240 236 238 230 231 239
16 13 3 230 230 234 239 240 234
17 8 1 208 217 202 220 214 205
18 6 2 214 217 200 215 213 201
19 18 2 254 253 252 250 256 260
20 15 1 247 242 243 247 244 242
21 16 2 246 244 249 242 248 248
22 19 1 250 260 251 257 255 257
23 17 3 251 256 258 256 257 257
 
Сімейний стан: 1 – неодружений, 2 – одружений, 3 – розлучений, 4 – вдівець
 

Розділ 2. Зведення та групування статистичних даних

2.1. Зведення

      Статистичне зведення – це систематизація одиничних фактів, яка дає змогу знайти узагальнюючі показники, що описують всю досліджувану сукупність та її окремі частини, здійснити аналіз та прогнозування досліджуваних явищ і процесів.
      За  складністю побудови зведення бувають прості і складні.
      Просте  підсумкове зведення не передбачає попереднього розподілу на групи одержаних відомостей. В цьому разі лише визначають загальний підсумок усіх одиниць сукупності або загальний обсяг досліджуваного показника.
      Складне зведення передбачає попередній розподіл одиниць на групи. Це дає змогу підрахувати кількість одиниць сукупності та обсяг досліджуваної ознаки в кожній групі. Здебільшого матеріал спостереження групують за первинними ознаками, після чого зводять.
       Програма  зведення поділяється на такі етапи:
  вибір ознаки, по якій буде проводитись групування;
  визначення кількості груп і їх меж;
  розроблення макетів таблиць, графіків і діаграм.
 
       Статистичне зведення представлене в таблиці 2.1 
 
 
 
 

Таблиця 2.1
Зведення статистичної інформації
№ водія Стаж  водія Сімейний  стан 11.02.11 – 
13.02.11
14.02.11 – 
16.02.11
11.02.11 – 
16.02.11
ЗП, грн ЗП, грн ЗП, грн
1 2 3 4 5 6
1 17 2 606 632 1238
2 13 2 631 629 1260
3 8 1 624 645 1269
4 18 1 622 622 1244
5 17 4 634 620 1254
6 9 2 627 639 1266
7 15 1 670 672 1342
8 17 1 677 667 1344
9 10 2 714 700 1414
10 6 2 704 703 1407
11 19 1 694 713 1407
12 17 1 744 733 1477
13 7 1 732 733 1465
14 7 1 739 738 1477
15 12 1 773 763 1536
16 13 3 767 760 1527
17 8 1 759 768 1527
18 6 2 767 762 1529
19 18 2 765 770 1535
20 15 1 767 763 1530
21 16 2 759 766 1525
22 19 1 770 764 1534
23 17 3 761 769 1530
Всього - 38 16 306 16 331 32 637
 
Отже, ми отримали зведення статистичної інформації, яка  буде вихідними даними для наступних  розрахунків.

2.2. Статистичне групування

       Статистичне групування – це розподіл сукупності на однорідні групи по суттєвим для них ознакам.
       За  допомогою статистичного групування вирішується три основні задачі:
      - поділ усієї сукупності на якісно однорідні групи, тобто виділення соціально-економічних явищ;
      - виявлення внутрішньої будови досліджуваних явищ і структурних змін;
      - встановлення причинно-наслідкових зв`язків між ознаками або явищами.
       Для вирішення цих задач виділяють  три види групувань:
       1. типологічне;
       2. структурне;
       3. аналітичне.
       Типологічне групування призначене для виділення соціально-економічних типів явищ, визначення істотних відмінностей між ними та ознак, що є спільними для всіх груп. Необхідність проведення типологічного групування зумовлена насамперед потребою теоретичного узагальнення первинної статистичної інформації та подальшого одержання узагальнюючих статистичних показників.
       Групувальні ознаки:
  за формою вираження:
  а) атрибутивні, які характеризують властивість, якість явища і не мають кількісного вираження;
  б) кількісні (варіаційні), які набувають різне кількісне вираження у певних одиницях досліджуваної сукупності;
  за роллю ознаки у взаємозв’язку досліджуваних явищ:
  а) факторні, що впливають на інші ознаки;
  б) результативні, розмір і динаміка яких формується під впливом інших ознак.
       Після визначення групувальної ознаки важливим кроком є розподіл одиниць сукупності на групи. Для цього треба визначити кількість утворюваних груп та розмір інтервалу. Якщо ознака атрибутивна, то вона і визначає кількість груп, а якщо ознака кількісна, то кількість груп визначається за формулою:
       Г = 1 + 3,332 ? lg n       (2.1)
де n –  кількість одиниць сукупності.
       Значення  інтервалу в разі групування із застосуванням  рівних інтервалів визначають за формулою:
       I = (Xmax – Xmin) / Г    (2.2)
де Xmax і Xmin - максимальне і мінімальне значення ознаки, що розглядається.
     Типологічні групування відрізняються від структурних лише метою дослідження, за формою ж вони цілком збігаються.
     Структурне  групування характеризує розподіл одиниць сукупності на групи за певною ознакою.
     Структурні  групування, як і типологічні, можна  здійснювати за атрибутивними і кількісними ознаками.
     Результати  структурного групування можна зобразити  графічно: по атрибутивній ознаці – полігон; по кількісній – гістограма.
       Аналітичне групування показує  взаємозв`язок між факторною і  результативною ознакою.
       Для нього будується графік взаємозв’язку результативної ознаки від факторної.
       Статистичне групування за кількісною ознакою (вік водія)
       1. Типологічне групування:
       Кількість груп визначаємо за формулою:
       Г = 1 + 3,332 ? lg n = 1 + 3,332 ?lg 23 = 1 + 3,332?1,36 = 5,53
       Значення  інтервалу визначимо за формулою:
       I = (Xmax – Xmin) / Г = (19 - 6)/5 = 2,6 (років)
Таблиця 2.2 

Розподіл  сукупності за стажем водіїв
п/п
Стаж водія
1 6,0 - 8,6
2 8,6 -11,2
3 11,2 - 13,8
4 13,8 - 16,4
5 16,4 - 19,0
 
       2. Структурне групування:
Таблиця 2.3
Розподіл  водіїв за віком 
п/п
Вік водія Кількість водіїв
1 6,0 - 8,6 6
2 8,6 -11,2 2
3 11,2 - 13,8 3
4 13,8 - 16,4 3
5 16,4 - 19,0 9
 

Рис. 1. Гістограма розподілу водіїв за трудовим стажем
       Отже, гістограма показує, що найбільша кількість водіїв, що працює, має стаж 16,4 – 19 років, а найменша – 8,6-11,2 років.
       3. Аналітичне групування:
Таблиця 2.4
       Вимірювання зв`язку між факторною ознакою  – стажем водіїв, та результативною – заробітною платою
Стаж водія Кількість водіїв Заробітна плата, грн. Середня заробітна  плата
1 6,0 - 8,6 6 8674 1445,67
2 8,6 -11,2 2 2680 1340
3 11,2 - 13,8 3 4323 1441
4 13,8 - 16,4 3 4397 1465,67
5 16,4 - 19,0 9 12563 1395,9
 

Рис. 2. Графік залежності заробітної плати від стажу водіїв 

       Отже, як видно на рис. 2 найбільшу заробітну плату отримують водії з трудовим стажем 13,8 – 16,4 років. Отже, розмір заробітної плати напряму залежить від стажу водія.
        
       Статистичне групування за якісною ознакою   (сімейний стан)
       1. Типологічне групування:
       Розподіл  сукупності за сімейним станом буде налічувати 4 групи.
Таблиця 2.5
Розподіл  сукупності за сімейним станом
п/п
Сімейний стан Значення
1 Неодружений 1
2 Одружений 2
3 Розлучений 3
4 Вдівець 4
 
 
 
 
       2. Структурне групування:
Таблиця 2.6
Розподіл  водіїв за сімейним станом
       
п/п
Сімейний стан Кількість водіїв
1 Неодружний 12
2 Одружений 8
3 Розлучений 2
4 Вдівець 1
 
 
 

Рис. 3. Гістограма розподілу водіїв за сімейним станом
       3. Аналітичне групування:
Таблиця 2.7
Вимірювання взаємозв`язку між факторною ознакою – сімейним станом та результативною – заробітною платою
Сімейний стан Кількість Сер.заробітна плата, грн.
1 Неодружений 12 1429,33
2 Одружений 8 1084,5
3 Розлучений 2 1528,5
4 Вдівець 1 1254
 
 
Рис.4. Графік залежності заробітної плати від  сімейного стану
       Отже, ми бачимо, що на підприємстві працює найбільше неодружених водіїв, а найбільша заробітна плата – у розлучених.
       Структурнее групування за кількісною ознакою (заробітна  плата):
       Г=1+3,332lg23=5
       I=(1535-1238)/5=59,4
                                                             Таблиця 2.8
Розподіл  водіїв за розміром заробітної плати
Середня ЗП, грн. Сер. ЗП Кількість водів
1238-1297,4 1255,17 6
1297,4 – 1356,8 1343 2
1356,8 – 1416,2 1409,33 3
1416,2 – 1475,6 1465 1
1475,6 - 1535 1520,64 11
 

       Отже, ми бачимо, що найбільша кількість  робітників отримує середню заробітну плату в межах 1520,64 грн.
 

Розділ 3. Обробка  статистичної інформації

3.1. Середні величини та показники варіації

 
       При вивчені масових явищ одна з основних задач статистики є вивчення окремих властивостей кожної сукупності явища. Для того щоб виявити характерні особливості сукупності, використовують середні величини. Середня величина характеризує всю вагу одиниць сукупності.
       В статистиці використовують декілька видів  середніх величин. Основними серед них є: середня арифметична, середня гармонійна, середня квадратична і середня геометрична.
       Середня арифметична – основний вид середніх величин. Буває проста і зважена. Проста – це сума індивідуальних значень варіруємої ознаки, що поділена на кількість одиниць сукупності. Зважена – середня із варіантів, що повторюється не однакову кількість раз чи має різну статистичну вагу.
       Середня арифметична проста:
          
            (3.4)

де Хі – індивідуальні значення ознаки;
n - кількість одиниць сукупності. 

       Середня арифметична зважена. Оскільки сукупність згрупована, а частоти варіантів задані явно, то визначаємо середню арифметичну зважену величину:
        ;       (3.5)
де Хі – індивідуальні значення ознаки;
mі - кількість однакових варіант.
     Крім  визначення середніх величин в цьому  пункті курсової роботи знаходимо показники варіації - вони показують коливність ознаки у сукупності. До них відносяться: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середньоквадратичні відхилення і дисперсія. 

       Показники варіації:
       а) Розмах варіації Rx – показник, який показує в яких межах змінюється ознака:
       Rx = Xmax – Xmin;         (3.8) 

       б) Середнє лінійне відхилення Лx
       
        (3.9)

       в) середнє квадратичне відхилення - показує наскільки в середньому індивідуальне значення відхиляється від середнього, але з врахуванням знаку.
       
       (3.10)

       г) дисперсія:
       
       (3.11)

       д) коефіцієнт варіації:
       а) лінійний
       
          (3.12)
 

   Проведемо розрахунок середніх показників та показників варіації за кількісною ознакою –  заробітна плата. Дані беремо з таблиці  структурного групування (табл. 2.8):
1. Середні величини  та показники варіації за кількісною ознакою - заробітна плата:
  сер. ЗП = (1255,17*6 + 1343*2 + 1409,33*3 + 1465*1 + 1520,64*11)/23=1419 (грн.)
  Середня заробітна плата водіїв 1419грн.
       Показники варіації:
а) RЗП = 1520,64 – 1255,17 = 265,47 (грн.)
       Кількість заробітної плати змінюється у межах 265,57 грн.
б) Л = (|-163,83|*6 + |-76|*2 + |-9,67|*3 + |46|*1 + |101,64|*11)/23 = 101,22 (грн.)
       В середньому індивідуальні значення кількісної ознаки – кількості заробітної плати відхиляються від середнього значення на 101,22 грн.
в) ? = ((161041,61+11552+280,53+2116+113637,59) / 23) 1/2 = 112,02(грн.)
   Квадратичне відхилення індивідуальних значень кількісної ознаки - кількості заробітної плати від середнього значення становить 112,02 грн.
 г) ?? = (161041,61+11552+280,53+2116+113637,59) / 23) = 12549,03 (грн.?)
        Відхилення індивідуальних значень кількісної ознаки - кількості заробітної плати від середнього значення в квадраті становить 12549,03 грн.
д) = 112,02/ 1419 * 100% = 7,9%
       Вважається, якщо коефіцієнт варіації менше 30%, то сукупність однорідна, а якщо більше, то не однорідна. Отже, дана сукупність по ознаці заробітна плата – однорідна, а індивідуальні значення змінюються не суттєво.
       2. Проведемо розрахунок  середніх показників  та показників  варіації за кількісною  ознакою – трудовому  стажу. 
       Середні показники:
  Сер.стаж = (7,3*6 + 9,9*2 + 12,5*3 + 15,1*3 + 17,7*9)/23 = 13,29 (років).
  Показники варіації:
а) RСТ= 19 – 3 = 16 (років);
Стаж  змінюється у межах 16 років.
б) Лст = (|7,3 – 13,29|*6 + |9,9 – 13,29|*2 + |12,5 – 13,29|*3 + |15,1 – 13,29|*3 + |17,7 – 13,29|*9)/23 = 3,92 (років);
     В середньому індивідуальні значення кількісної ознаки – стажу від  середнього значення на 3,92 років.
в) ? = (((7,3 – 13,29)?*6 + (9,9 – 13,29)?*2 + (12,5 – 13,29)?*3 +   (15,1 – 13,29)?*3 + (17,7 – 13,29)?*9)) / 23) 1/2 = 4,30 (років);
      Квадратичне відхилення індивідуальних значень  кількісної ознаки - стажу від середнього значення становить 4,30 років.
г) ?? = ((7,3 – 13,29)?*6 + (9,9 – 13,29)?*2 + (12,5 – 13,29)?*3 +   (15,1 – 13,29)?*3 + (17,7 – 13,29)?*9)) / 23 = 18,48 (років?).
      Відхилення індивідуальних значень кількісної ознаки - стажу від середнього значення в квадраті становить 18,48 років?.
д) = 4,3/13,29*100% = 32,4%; 

     Отже, дана сукупність по ознаці трудовий стаж різнорідна.

3.2. Визначення відносних величин

 
       Відносна  величина – результат співставлення  двох статистичних показників. За змістом  відносні величини поділяються на:
  динаміки;
  виконання плану;
  структури;
  координації;
  планового завдання;
  інтенсивності;
  рівня економічного розвитку;
  порівняння.
       На основі даних, що були отримані в ході статистичного спостереження можна визначити відносні величини динаміки, виконання плану, координації, структури.
         а) Відносні величини динаміки –характеризують зміну одного і того ж явища в часі:
                    (3.1)
де Yі – поточний рівень показника;
 Y0 – базовий рівень показника.
       Відносні  величини динаміки розрахуємо для заробітної плати, базовим періодом вважатимемо період 11.02.11 – 13.02.11, при цьому заробітна плата становить – 16 306 грн. (табл. 2.1)
      ВВд 1 = 16 331 / 16 306*100% = 100,2 – заробітна плата збільшилась за 14.02.11 – 16.02.11 на 0,2% порівняно з 11.02.11 – 13.02.11;
       б) Відносні величини структури – показують долю частини в цілому:
                (3.2)
де Yч – частка показника;
Yц – загальне значення показника.
     Відносні  величини структури розраховуються за даними таблиці 2.3 – для кількісної ознаки (стаж).
     Всього 23 водія, при стажу 6 – 8,6 років – 6 водіїв; 8,6 – 11,2 років – 2 водія; 11,2 – 13,8 років – 3 водія; 13,8 – 16,4 роки – 3 водія; 16,4 – 19,0 років – 9 водіїв.
     1. ВВстр 1 = (6 / 23)*100% = 26,1% – частка водіїв зі стажем 6,0 - 8,6 років у загальній кількості;
     2. ВВстр 2 = (2 / 23)*100% = 8,7% – частка водіїв зі стажем 8,6 - 11,2 років у загальній кількості;
     3. ВВстр 3 = (3 / 23)*100% = 13% – частка водіїв зі стажем 11,2 - 13,8 років у загальній кількості;
     4. ВВстр 4 = (3 / 23)*100% = 13% – частка водіїв зі стажем 13,8 - 16,4 років у загальній кількості;
     5. ВВстр 5 = (9 / 23)*100% = 39,1% – частка водіїв зі стажем 16,4 - 19,0 років у загальній кількості. 

       - для кількісної ознаки (заробітна  плата):
       Всього 23 водії, з них отримали заробітну плату у розмірі  1238 – 1297,4 грн. – 6 водіїв, 1297,4 – 1356,8 грн. – 2 водії, 1356,8 – 1416,2 грн. – 3 водія, 1416,2 – 1475,6 грн. – 1 водія, 1475,6 – 1535 грн. – 11 водіїв.
       1.ВВстр 1 = (6 / 23)*100% = 26,1% – частка водіїв, які отримали заробітну плату 200 – 212 грн. у загальній кількості;
       2.ВВстр 2 = (2 / 23)*100% = 8,7% - частка водіїв, які отримали заробітну плату 212 – 224 грн. у загальній кількості;
       3.ВВстр 3 = (3 / 23)*100% = 13% - частка водіїв, які отримали заробітну плату 224 – 236 грн. у загальній кількості;
       4.ВВстр 4 = (1 / 23)*100% = 4,4% - частка водіїв, які отримали заробітну плату 236 – 248 грн. у загальній кількості;
       5.ВВстр 5 = (11 / 23)*100% = 47,8% - частка водіїв, які отримали заробітну плату 248 – 260 грн. у загальній кількості;
     в) Відносні величини координації  – показують співвідношення частин одного і того ж цілого:

 де  Уч І – частина І показника;
 Уч ІІ – частина ІІ показника
     Відносні  величини координації розраховуються за таблиці 2.3 – для кількісної ознаки (вік водіїв).
       - для кількісної  ознаки (вік водіїв):
     Всього 23 водія, при стажу 6 – 8,6 років – 6 водіїв; 8,6 – 11,2 років – 2 водія; 11,2 – 13,8 років – 3 водія; 13,8 – 16,4 роки – 3 водія; 16,4 – 19,0 років – 9 водіїв.
       1. ВВк 1 = 6 / 2 = 3 – кількість водіїв зі стажем 6,0 – 8,6 років у 3 рази більша, ніж зі стажем 8,6 – 11,2 років;
       2. ВВк 2 = 6 / 3 = 2 – кількість водіїв зі стажем 6,0 – 8,6 років у 2 рази більша, ніж зі стажем 11,2 – 13,8 років;
       3. ВВк 3 = 6 / 3 = 2 – кількість водіїв зі стажем 6,0 – 8,6 років у 2 рази більша, ніж зі стажем 13,8 – 16,4 років;
       4. ВВк 4 = 6 / 9 = 0,67 – кількість водіїв зі стажем 6,0 – 8,6 років у 0,67 рази менша, ніж зі стажем 16,4 – 19,0 років;
       5. ВВк 5 = 2 / 3 = 0,67 – кількість водіїв зі стажем 8,6 – 11,2 років у 0,67 рази менша, ніж зі стажем 11,2 – 13,8 років;
       6. ВВк 6 = 2 / 3 = 0,67 – кількість водіїв зі стажем 8,6 – 11,2 років у 0,67 рази менша, ніж зі стажем 13,8 – 16,4 років;
       7. ВВк 7 = 2 / 9 = 0,22 – кількість водіїв зі стажем 8,6 – 11,2 років у 0,22 рази менша, ніж зі стажем 16,4 – 19,0 років;
       8. ВВк 8 = 3 / 3 = 1 – кількість водіїв зі стажем 11,2 – 13,8 років однакова як зі стажем 13,8 – 16,4 років;
       9. ВВк 9 = 3 / 9 = 0,33 – кількість водіїв зі стажем 11,2 – 13,8 років у 0,33 рази менша, ніж зі стажем 16,4 – 19,0 років;
       10. ВВк 10 = 3 / 9 = 0,33 – кількість водіїв зі стажем 13,8 – 16,4 років у 0,33 рази менша, ніж зі стажем 16,4 – 19,0 років.
       - для кількісної  ознаки (заробітна  плата): 

   Структурні  середні
     Структурні  середні характеризують структуру варіаційних рядів. До них відносяться мода і медіана. Вони виражають визначене значення ознаки у ряду розподілу.
     Мода – значення ознаки, що найбільш часто повторюється.
     Медіаною називається значення варіруючої ознаки, що знаходиться в середині ранжируємого ряду і поділяє цей ряд на дві рівні частини.
     Структурні  середні:
     а) визначення моди:
      ;   (3.6)
     де  Х0 – нижня границя модального інтервалу;
     і – величина інтервалу;
     mMo - відносна частота модального інтервалу;
     mMo-1 - відносна частота, передуючого модальному, інтервалу;
     mMo+1 – відносна частота, наступного після модального, інтервалу. 

     б) визначення медіани:
      ;        (3.7)
     де  Х0 – нижня границя медіанного інтервалу;
       і – величина інтервалу;
       mі – загальна сума частот усіх інтервалів;
      mе – частота медіанного інтервалу;
      Sme-1 – сума частот до медіанного інтервалу.
  Структурні середні по заробітній платі:
Середня ЗП, грн. Сер. ЗП Кількість водів Кумулятивні частоти
1238-1297,4 1255,17 6 6
1297,4 – 1356,8 1343 2 8
1356,8 – 1416,2 1409,33 3 11
1416,2 – 1475,6 1465 1 12
1475,6 - 1535 1520,64 11 23
 
   Модальним інтервалом для кількості заробітної плати є інтервал 1475,6 – 1535
   и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.