На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Аналз майнового стану ТОВ «АрселорМттал Кривий Рг»

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 11.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
 
 
 
 
РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

з дисципліни: 

«БЮДЖЕТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЗЕД» 

за напрямком: 

«АНАЛІЗ ЗЕД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
Оглавление
  Коротка характеристика ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 3
  Аналіз майнового стану ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 4
  Аналіз ліквідності та платоспроможності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 6
  Аналіз фінансової сталості ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 10
  Прогноз банкрутства ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 12
  Аналіз рентабельності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 14
  Аналіз ділової активності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 16
  Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 18
  Аналіз якості та конкурентоспроможності експортної продукції ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 25
  Аналіз базисних умов постачання ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 26
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Коротка характеристика ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
     ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було засновано у 1931 році.
     Найкрупніше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, унікальне по своїх масштабах і можливостях з повним металургійним циклом, яке включає виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління по підземному видобутку руди і металургійне, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів. Підприємство спеціалізується на виробництві арматурної сталі і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталей, а також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменний шлак. Виготовлений на підприємстві металопрокат використовують у всіх кліматичних зонах планети, і це сприяє створенню підприємству іміджу надійного партнера, який враховує і задовольняє запити кожного конкретного споживача.
     ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним  з небагатьох в Україні металургійнихпідприємств повного циклу, що випускають одночасно  чавун, сталь і прокат. Середнаших сильних сторін - власний видобуток  залізної руди, що знижує залежність від  коливань цін на сировину, географічна  близькість до джерел енергоресурсів - вугілля і газу, а також низькі витрати металургійного виробництва.
     Підприємство з повним металургійним циклом включає коксохімічне, гірничо-збагачувальне виробництва, шахтоуправління з підземного видобутку руди і металургійне виробництво, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного іпрокатного переділу. 
Ми виробляємо арматурну сталь і катанку зі звичайних і низьколегованих марок сталі,агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменнийшлак. Металопрокат, вироблений в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», використовуютьу всіх кліматичних зонах планети.

     ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» поставляло свою продукцію в 60 країн світу. Основними ринками збуту металопродукції підприємства традиційно були регіони Африки, Близького Сходу, Перської Затоки, СНД, Туреччини, Ірану. На частку цих регіонів припало 78% усього експорту підприємства.
 

Аналіз майнового  стану ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
     Загальну  оцінку фінансового стану розпочинають з аналізу майна підприємства та джерел його придбання. Майно –  це ресурси, контрольовані підприємством  в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження  економічних вигод у майбутньому. Аналіз майна підприємства має важливе значення, так як від його величини та структури залежать обсяги діяльності, соціально-економічний розвиток господарюючого суб'єкту, рівень платоспроможності, ліквідності та фінансова сталість.
     Результати  розрахунку системи взаємопов’язаних показників цього етапу аналізу, що базуються на даних бухгалтерської – звітності додаток А, додаток Б - та характеризують виробничий потенціал підприємства представлено у табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Динаміка  показників майнового стану ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Сума  господарчих коштів, що знаходяться  на балансі підприємства, тис. грн 10 582 840 14 932 317 14 575 896  
Частка  основних засобів в активах, % 23,13 22,22 28,08  
Частка  активної частини основних засобів, % 56,10 51,20 45,94  
Частка  пасивної частини основних засобів, % 43,90 48,80 54,06  
Коефіцієнт  зносу основних засобів, г.о. 0,88 0,84 0,81  
Коефіцієнт  оновлення основних засобів, г.о. 0,050 0,071 0,066  
Коефіцієнт  вибуття г.о 0,036 0,014 0,008  
 
    Сума  господарських коштів протягом 2008 - 2009 роки збільшилася з 10582840 до 14932317 грн, зростання цього показника свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства, але у 2010 році цей показник впав на 356 421 грн. внаслідок скорочення оборотних коштів на 1 767 124 грн. 
    Доля  основних засобів протягом 2008 - 2010 року, зросла з 23,13% до 28,08% що свідчить про  капіталізацію активів в основні  засоби.
    Частка  активної частини основних засобів  протягом 2008 – 2010 років йде на спад, що в динаміці зазвичай розцінюється як несприятлива тенденція.
 

     Таблиця 2.2
Структура основних засобів ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Група основних засобів 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Вартість  на кінець року, тис. грн Частка % Вартість  на кінець року, тис. грн Частка % Вартість  на кінець року, тис. грн Частка %
Будинки та споруди 9 835 409 49,07 10 186 657 48,39 10 647 558 48,26
Машини  та обладнання 8 525 165 42,53 9 101 988 43,24 9 495 857 43,04
Транспортні засоби 1 453 149 7,25 1 476 981 7,02 1 510 293 6,85
Інструменти та інвентар 168 801 0,84 212 446 1,01 259 394 1,18
Інші  основні засоби 62 784 0,31 71 109 0,34 150 976 0,68
Всього 20 045 308 100 21 049 181 100 22 064 078 100
 

     Рис.2.1 – Динаміка структури основних засобів ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2008-2010 рр.
 

     

     Рис. 2.2 – Динаміка руху основних засобів  ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.
Таблица 2.3
Динаміка  змін основних засобів ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Група основних засобів 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Надійшло  за рік, тис. грн Вибуло  за рік, тис. грн Надійшло  за рік, тис. грн Вибуло  за рік, тис. грн Надійшло  за рік, тис. грн Вибуло  за рік, тис. грн
Будинки та споруди 249 018 296 024 434 489 97 442 508 519 48 271
Машини  та обладнання 142 498 25 548 628 227 51 404 474 223 73 218
Транспортні засоби 409 471 349 390 126 047 102 215 69 927 36 615
Інструменти та інвентар 63 489 36 697 49 752 6 107 65 016 2 032
Інші  основні засоби 5 564 823 12 555 4 230 59 180 2 484
Всього 870 040 708 482 1 251 070 261 398 1 176 865 162 620
Аналіз  ліквідності та платоспроможності  ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
     Інформація  щодо ліквідності та платоспроможності  є корисною для прогнозування  спроможності підприємства вчасно виконувати свої фінансові зобов’язання .
     Ліквідність – це здатність  підприємства перетворити  свої активи у грошові кошти для  покриття боргових зобов’язань.
     Платоспроможність – можливість підприємства своєчасно  задовольняти поточні зобов’язання, які виникають у результаті здійснення ним фінансово-господарської діяльності.
     Для об’єктивної оцінки фінансового  стану підприємства важливе значення має розрахунок та застосування показників ліквідності та платоспроможності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг», розрахунок яких  відображено у табл. 2.4.
 


     Таблиця 2.4
Динаміка  показників ліквідності та платоспроможності  ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Власні  оборотні кошти, тис. грн 5 621 249 8 190 208 5 820 359  
Частка  оборотних коштів в активах, % 60,94 65,13 54,65  
Коефіцієнт  абсолютної ліквідності, г.о. 1,53 1,21 0,60  
Коефіцієнт  швидкої ліквідності, г.о. 6,40 5,26 2,50  
Коефіціент покриття, г.о. 7,76 6,34 3,71  
Частка  власних оборотних коштів в покритті запасів, % 536,21 565,54 235,28  
Коефіцієнт  забезпеченості поточної діяльності власними оборотними коштами, г.о. 0,87 0,84 0,73  
Маневреність  власного капіталу, г.о. 0,64 0,65 0,50  
Маневреність  власних оборотних коштів, г.о. 0,23 0,23 0,22  
 
    Власні  оборотні кошти характеризують ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, що мають оборотність менш одного року). Зростання цього показника у 2008 році розглядається як позитивна тенденція, але у 2009 цей показник, йде на спад, таким чином показує, що у підприємства можливі проблеми так як протягом 2009 – 2010 року зростають поточні зобов’язання.
    У період з 2008 по 2010 рік відзначається різке зниження показника абсолютної ліквідності, на який також вплинуло зростання поточних зобов’язань.
    Коефіцієнт  швидкої ліквідності, за період 2008 - 2010 впав з позначки 6,40 до позначки 2,5 це показує що буде вже складніше погасити поточні зобов'язання, якщо падіння стане продовжуватися.
    Коефіціент  покриття, демонструє захищеність власників поточних боргових зобов'язань від небезпеки відмови від платежу. Передбачається, що чим вищий цей коефіцієнт, тим краще позиції підприємства. Перевищення поточних активів над поточними зобов'язаннями допоможе захистити підприємство, якщо вона буде змушена розпродати свої товарно-матеріальні запаси, і, якщо виникнуть значні проблеми з погашенням дебіторської заборгованості.
     Коефіцієнт  маневреності власного капіталу на протязі  досліджуваного періоду має тенденціє до спаду, це пояснюється перевищенням кредиторської заборгованості над сумою оборотних активів.
    

Рис. 2.3 – Динаміка власних оборотних  коштів ТОВ ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.
     Таблиця 2.5
Динаміка  складових робочого капіталу ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг
Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Запаси, тис. грн 1 048 335 1 448 206 2 473 814  
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 4 031 106 6 225 027 4 063 348  
Грошові кошти, тис. грн. 1 268 903 1 857 637 1 295 963  
Інші  поточні активи, тис. грн. 101 108 194 807 132 809  
Короткострокові кредити банків, тис. грн. 0,00 0,00 0,00  
Кредиторська  заборгованість, тис. грн. 669 498 1 175 426 1 813 546  
Інші  поточні зобов'язання, тис. грн. 74 538 107 543 75 362  
Власні  оборотні кошти, тис. грн. 5 621 249 8 190 208 5 820 359  
 

Рис. 2.4 – Динаміка показників ліквідності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.
Аналіз  фінансової сталості ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
     Фінансова сталість - це стійкість фінансового становища підприємства у довгостроковій перспективі, що забезпечується високою часткою власного капіталу у загальній сумі фінансових ресурсів, які використовує підприємство та спроможністю маневрувати власними коштами для забезпечення безперебійного процесу діяльності й постійної платоспроможності. Розрахунок показників фінансової стійкості ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» представлено у табл. 2.6
 

      Таблиця 2.6
Динаміка  показників фінансової сталості ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.
Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Коефіцієнт  автономії 0,83 0,85 0,79  
Коефіцієнт  фінансової залежності 1,21 1,19 1,27  
Коефіцієнт  концентрації залученого капіталу 0,17 0,15 0,21  
Плече фінансового важеля 0,20 0,18 0,26  
Коефіцієнт  стійкості фінансування 0,92 0,90 0,85  
Коефіцієнт  структури фінансування необоротних  активів 0,22 0,15 0,14  
Коефіцієнт  довгострокового залучення позикових  коштів 0,53 0,33 0,30  
Коефіцієнт  поточних зобов'язань 0,47 0,67 0,70  
Коефіцієнт  довгострокових зобов'язань 0,53 0,33 0,30  
Коефіцієнт  страхування бізнесу 0,02 0,02 0,04  
 
    Протягом  аналізованого періоду коефіцієнт автономії підприємства мав незначну тенденцію до зниження. На початок 2009 року величина цього показника склала 0,85, на початок 2010 р. - 0,79. Для фінансово стійкого підприємства мінімальний рівень даного показника повинен бути більше 0,6. З економічної точки зору це означає, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними засобами. Величина показника, перевищує 0,5 свідчить про те, що підприємство в достатній мірі фінансово стійко. З точки зору кредиторів це забезпечує гарантованість підприємством своїх зобов'язань.
     Коефіцієнт  концентрації залученого капіталу на підприємстві змінювався від 0,17 до 0,21 – на кожну гривню сукупних джерел засобів припадало 17 – 21 коп. залучених, що свідчить про стабільний фінансовий стан підприємства.
    Коефіцієнт  довгострокового залучення позикових  коштів характеризує структуру капіталу. Його зменьшення - позитивна тенденція, що означає, що підприємство менше залежить від зовнішніх інвесторів.

     Рис. 2.5 – Динаміка автономії ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.

     Рис. 2.6 – Динаміка ефекту фінансового  важеля ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.
 


Таблиця 2.7
Динаміка  складових ефекту фінансового важеля ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Показник 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Рентабельність  активів, % 44,43 38,91 42,60  
Проценти, тис. грн 38446 62362 44289  
Позиковий капітал, тис. грн 925 833 757 500 898 333  
Власний капітал, тис. грн 8 828 804 12 639 348 11 531 988  
Середня розрахункова ставка відсотку, % 4,15 8,23 4,93  
Диференціал ефекту фінансового важеля,% 40,28 30,68 37,67  
Плече ефекту фінансового важеля, г.о. 0,10 0,06 0,08  
Ефект фінансового важеля,% 3,17 1,38 2,20  
 
    Ефекту фінансового важеля характеризує використання підприємством позикових засобів, яке впливає на величину рентабельності власного капіталу.
    Ефект фінансового важеля протягом 2008 – 2009 року впав на 1,79 % причиною цьому було зниження диференціалу ефекта фінансового важеля, на який посприяло зниження рентабельності активів та підвищення середньої розрахункової ставки відсотків.
Прогноз банкрутства ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
     Благополучний фінансовий стан підприємства - це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання.
     Ефективно використовуючи позикові кошти на умовах платності та маючи позитивне значення власних оборотних коштів у 2008 та 2010 роках підприємство можна характеризувати як фінансово стійке. Доречно провести прогноз імовірності банкротства ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
     Існує безліч підходів до прогнозування банкрутства. У світовій практиці найпоширенішими моделями оцінки фінансового стану підприємства та схильності його до банкрутства є наступні:
  двофакторна модель Альтмана – рис.2.7;
  п’ятифакторна модель Альтмана – рис.2.8;
  модель Чессера – рис 2.9.

Рис.2.7 –  Двофакторна модель Альтмана для  ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.

Рис.2.8 –  П’ятифакторна модифікована модель Альтмана для ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр. 


Рис.2.9 –  Модель Чессера для ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.
     Зроблений попередній аналіз можливості банкрутства  підприємства свідчить що підприємству не загрожує банкрутство.
Аналіз  рентабельності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
     Узагальнююча  оцінка фінансового стану підприємства досягається на основі таких результативних показників, як прибуток і рентабельність, які характеризують  ефективність підприємства в цілому, доходність різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Показники рентабельності більш певно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, адже ії величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.
     Оцінка  рентабельності діяльності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» проводиться за допомогою багатьох показників, результаті розрахунку яких представлено у табл. 2.8
 

      Таблиця 2.8
     Динаміка  показників рентабельності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.
Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Валовий прибуток, тис. грн. 4 984 910 6 700 409 7 565 941  
Прибуток  від операційної діяльності, тис. грн 3 911 689
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.